Sunteți pe pagina 1din 2

 Ordonează, prin numerotare, secvenţele ultimului episod al poemului:

…… Nunta gâzelor
…… Decorul mirific al pădurii de argint
…… Nunta împărătească

 Figurile artistice „vezi albind”, „flori albastre”, „codrii de aramă” şi „pădure de


argint” sunt:

a) comparaţii b)epitete c) metafore

 Secvenţele „iarba pare de omăt”, faţa-i roşie ca mărul”, „ca popii


glăsuieşte-ncet” reprezintă:
a)comparaţii b)epitete b) metafore

 Figurile de stil „mândră glăsuire”, „bulgări fluizi”, „cuibar rotind de ape”,


„sărbători murmuitoare” sunt:
a) hiperbole b)comparaţii c) metafore

 Expresiile „mii de fluturi”, „mii de roiuri de albine”, „popoare de muşte”


formează: a) hiperbole b)comparaţii c) metafore

 Construcţiile „trunchii…poartă suflete” şi „izvoarele…suspină” sunt:


a) epitete b) personificări c)hiperbole

 Cuvintele „fluturii…ţânţarii…gândăceii, cărăbuşii” compun:

a) o personificare b) un epitet c) o enumeraţie

 Repetarea consoanei „l” în expresia „lângă lacul” formează figura de stil


sonoră denumită: a) aliteraţie b) asonanţă

 Repetarea vocalei „a” în secvenţa „Iată craiul, socru mare” formează figura
de stil sonoră denumită: a) aliteraţie b) asonanţă

 Secvenţele „râuri sclipitoare”, „împlu aerul văratic de miresme şi răcoare”


„ş-auzi mândra glăsuire” exprimă, în ordine, imagini:
a) vizuale, olfactive, auditive;
b) vizuale, olfactive, auditive;
c) olfactive, vizuale, auditive.

S-ar putea să vă placă și