Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Plan de afaceri
„Salon de draperii Galina” S.R.L.

A elaborat: St. gr. C-151:


Capşa Galina
A verificat: Conf.univ.Dr
Sverdlic Valentin

1
Cuprinsul planului de afaceri
№ Compartimentul planului Pagina

Sumarul

1. Descrierea ideii de afaceri

1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate


1.2. Scopul şi obiectivele afacerii
1.3. Analiza SWOT
1.4. Strategia afacerii

1.5. Descrierea produsului/serviciului


2. Planul de marketing
2.1. Piaţa şi consumatorii
2.2. Concurenţii
2.3. Plasamentul şi distribuţia
2.4. Politica de preţ
2.5. Promovarea
3. Planul operaţional
3.1. Descrierea procesului tehnologic (schema operaţională)
3.2. Schema fizică
3.3. Necesarul de spaţiu, echipament, consumabile şi costurile acestora
3.4. Furnizorii
4. Necesarul de resurse umane
4.1. Structura organizatorică
4.2. Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor
5. Planul de finanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
5.2. Bilanţul contabil
5.3. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor
5.4. Fluxul de numerar
5.5. Raportul privind rezultatul financiar
Sumarul
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AFACEREA
Fondatorul Capşa Galina ; Capşa Dorin

Forma organizatorico-  Societate cu răspundere limitată, deoarece mai potrivită pentru genul meu de
juridică (bifaţi şi activitate şi avantajos din punct de vedere al sistemului de evidenţă contabilă şi cel
argumentaţi alegerea impozitar.
făcută)

Genul activitate al Comerţ cu ridicata textilelor


2
afacerii (se aleg din
CAEM ):

Producerea / prestarea Bd. Ştefan cel Mare 10


serviciului va fi plasată
în localitatea: (notaţi)
Implementarea ideii de
afaceri prin Realizarea propriei idei de afaceri

Mărfuri/servicii prestate Activitatea de bază este comercializarea_textilelor (draperii), precum şi oferirea


(descrieţi) serviciilor de amenajare a acestora la domiciliu ____________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_
2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PIAŢA ŞI CONSUMATORII
Destinatarul produsele _Oamenii care locuiesc în oraşul Chişinău , precum şi cei din suburbii.
/serviciile ______________________________________________________________
Cererea pentru produsul/ 80% din persoanele chestionate în cadrul cercetării de piaţă au manifestat interes şi
serviciul propus dorinţă de a utiliya produsul dat.
(argumentaţi)

Produsele /serviciile Calitate înaltă a produsui propus . Foarte puţini dintre concurenţi oferă servicii de
propuse sunt unice prin:
amenajare a draperiilor la domiciliu.
(descrieţi)

__________________________________________________________
3. ANALIZA AFACERII
Punctele forte ale Experienţă în domeniul dat. Lucrători calificaţi. O mare parte din resursele
afacerii financiare sunt proprii.________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Punctele slabe _Marfa de draperii trebuie importată.___ ________________________________
4. NECESARUL DE 2 croitorese şi un vînzător
PERSONAL (nr. şi
postul)
5. MIJLOACELE FINANCIARE
Suma mijloacelor 69210 lei
financiare necesare
pentru lansarea/succesul
ideii de afaceri
Tipul de finanţare vă este  investiţii proprii_____________69210 ______________lei
necesar (bifaţi şi indicaţi  împrumut de la persoane fizice ___50000______________ lei
suma banilor necesari):  credit ____________________ lei

3
Cheltuieli anuale
prognozate 1109220
Venituri anuale
prognozate 1440000
Profitul anual 330780
Perioada de recuperare
a investiţiilor 1 an
Rentabilitatea financiară
(opţional) Rf= Pnet / Surse personale * 100%
Rentabilitatea
economică
(opţional) Re= Pnet / Total Surse * 100%
Rentabilitatea vînzărilor
(opţional) Rv= Pnet / Vînzări * 100%
1. Descrierea ideii de afaceri

1.1. Descrierea întreprinderii şi a activităţii desfăşurate


Descrieţi activitatea principală a întreprinderii. Evidenţiaţi care sunt factorii care determină succesul afacerii dvs. (ex: localizare,
tehnologie, experienţa anterioară a întreprinzătorului, forţa de muncă disponibilă etc.).
Afacerea reprezintă un salon de draperii şi accesorii. Salonul va fi înregistrat sub forma organizatorico-
juridică de Societate cu Răspundere Limitată. Activitatea de bază este comercializarea tex-
tilelor , dar şi oferirea serviciului de amenajare a draperiilor la domiciliu. Cheia succesului este de a comer-
cializa textilele de calitate înaltă şi de a ajuta clientul să-şi decoreze domiciliul frumos.

1.2. Scopul şi obiectivele afacerii


Menţionaţi scopul şi rezultatele urmărite prin realizarea ideii de afaceri.
Scopul ideii de afaceri:
În scop sunt indicate date (cifre, ani, %, etc.) concrete pe care doreşti sa le atingi (exemplu: Ideea de afaceri X îşi propune sa
mărească volumul vînzărilor cu 10 % în al doilea trimestru anul 2015)
Deschiderea unui salon de draperii şi accesorii pînnă la începutul trimestrului al 2 al anului 2017.

Obiectivele ideii de afaceri


Obiectivele sunt metode (strategii) pentru a realiza scopurile (de exemplu: prin utilizarea metodelor de promovare X şi Y, volumul
vînzarilor se măreşte cu 10% în al doilea trimestru anul 2015).
Obiectivele trebuie sa fie reale, măsurabile, specifice activităţii, adevărate şi relevante.
Pentru stabilirea acestora se utilizează analiza SWOT .
1.Cererea a 3 locuri de muncă : 2 în calitate de croitorese şi un vînzător
2.Oferirea reducerilor de 10% pentru clienţii fideli
3.Prin depăşirea sumei de 20000 lei, amenajarea la domiciliu va fi gratis

4
4.Stabilirea unui program flexibil de lucru, pînă la 10 ore pe zi.
1.3. Analiza SWOT
Punctele tari şi punctele slabe – avantaje/dezavantaje care vin din partea ideii de afaceri (din interiorul ei), care depind de mediul
intern si pot fi înlăturate (îmbunătăţite) de antreprenor (exemplu: uzura rapidă a utilajului)
Oportunităţi sau riscuri (pericole) – avantajele/dezavantajele ce nu pot fi schimbate, influenţate sau înlăturate de către antreprenor
(exemplu: preţul înalt al energie electrice)
N.B.! Revedeţi analiza SWOT elaborate anterior
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Experienţă în domeniu dat. Cadre califi- Concurenţă mare.
cate.Serviciu de amenajare la domiciliu. Resurse financiare insuficiente.
Amplasarea salonului în centru oraşului.

OPORTUNITĂŢI RISCURI

Autopromovarea prin intermediul clienţilor Creşterea preţurilor la materia primă.

mulţumiţi. Majorarea preţurilor la energia electrică.

Dezvoltare personală.

1.4. Strategia afacerii


În urma analizei, dintre oportunităţi sau riscuri si dintre punctele tari sau punctele slabe se va stabili strategia pe care
întreprinderea trebuie să o urmeze (exemplu: creşterea sau reducerea preţului, diversificarea produselor, reducerea anumitor
riscuri, etc.).
Pentru diminuarea punctelor Pentru a diminua punctele slabe vom întreprinde următoarele măsuri:
slabe se vor întreprinde
Primii ani de activitate vor fi investite în afacere, resursele
următoarele măsuri:
acumulate pentru a dispune de un spectru larg de marfă de
calitate înaltă pentru a reduce concurenţa.

Pentru diminuarea riscurilor se Pentru a diminua riscul de majorare a preţurilor la energie lectrică se vor
vor întreprinde următoarele
procura becuri led care au un consum foarte mic 3-6wt. Pentru a diminua
măsuri:
Riscul creşterii la materia primă se vor căuta şi alţi producători cu oferte
mai bune.

5
1.5. Descrierea produsului/serviciului
Se include informaţii privind caracteristicile cantitative şi calitative, asortimentul cu date concrete, avantajele produsului,
ambalajul, durata de funcţionare şi etapele cele mai importante de creare a produsului/serviciului. Argumentarea alegerii
produsului de către consumatori, de ce este mai bun dacît celelalte. Anexarea unor fotografii sau schiţe ar reprezenta un avantaj
(opţional).
Caracteristicile tehnologice şi
calitative ale Procesul vînzărilor este respectat în conformitate cu cerinţele fabricii
produsului/serviciului producătoare de textile.
Serviciul prestat în conformitate cu prescripţiile de calitate incluse în fişa
de post elaborată de societatea cu răspundere limitată „Salon de draperii
Galina”.

Denumirea produsului/serviciului Cantitatea anuală


(buc.)
Vînzarea draperiilor

Serviciu de croitorie

Asortimentul şi nomenclatura, Serviciu de amenajare la domiciliu


cu precizarea cantităţilor
anuale exprimate în unităţi
fizice

Necesităţile pe care le satisface Oamenii îşi vor putea decora casele cu draperii de calitate înaltă şi vor
produsul sau serviciul dat
putea beneficia de mai multe servicii ca: aranjarea draperiilor, coaserea
acestora după designul dorit.

Calitatea produsului/serviciului Conform standartelor

Ambalajul, design-ul produsului Nu se referă

6
Deservirea clienţilor Comunicarea adecvată şi respectuoasă cu clienţii

2. Planul de marketing

2.1. Piaţa şi consumatorii


Indicaţi cine sunt consumatorii şi potenţialii clienţi – date demografice, preferinţe, structura in consumul produselor în dependenţă
de venituri, vârsta, ocupaţie. Evoluţia pieţei.
Caracteristicile pieţei Conform cercetărilor de piaţă efectuate în oraşul Chişinău şi în
suburbii mai mulţi de 600000 oameni deţin locuinţe.

Consumatorii şi potenţialii clienţi Locuitorii Chişinăului şi din suburbii


Tendinţele de dezvoltare a pieţii Din datele acumulate avem 1500 de oameni care reprezintă piaţa
Potenţială a serviciului nostru.

2.2. Concurenţii
Indicaţi cine sunt concurenţii şi descrierea produselor lor. Analiza concurenţilor prin metoda comparativă. Măsuri de diminuare a
riscului concurenţial
Denumirea firmei Produsul/serviciul Avantaje Dezavantaje
oferit
SRL „Draperia ta” Draperii Calitatea produsului Preţuri mari
SRL „SOPHIA” Draperii Preţuri mici Nu oferă servicii de
croitorie
SRL”Home Decoration” Draperii Experienţă de muncă Preţuri mari

2.3. Plasamentul şi distribuţia


Locul amplasării, avantajele/dezavantajele amplasării (existenta concurenţilor, parcări – locuri aglomerate, furnizori,
distribuitori, fluctuaţia de persoane, etc.). Logistica - metoda de comercializare / distribuţia la consumator, aprovizionarea cu
materii prime.

Avantajele amplasării Dezavantajele amplasării


Salonul este amplasat în centrul oraşului str.
Ştefan cel mare 10, la primul etaj, o
suprafaţă de 10 m pătraţi

7
Metoda de comercializare (argumentaţi
răspunsul) Cu amănuntul

2.4. Politica de preţ


Notaţi cum se formează preţul, care sunt preţurile, evoluţia preţurilor.
Denumirea produsului/serviciului Preţ uitate (lei)
1.Ţesături groase 150 lei/m
2.Ţesături subţiri 200 lei/m
3.Cusut pe lentă 10 lei/m
4.Cusut pe inele 100 lei/m
5.Cusut în pliuri 50 lei/m
6.Amenajare la domiciliu 500lei

2.5. Promovarea
Descrierea metodelor de promovare, costul şi eficienţa.

Metoda de promovare Costul (lei) Eficienţa (rezultatul aşteptat)

Panou publicitar în faţa 1000 Va atrage atenţia oamenilor care trec prin regiunea
salonului data
Cărţi de vizită 500 Va informa potenţialii clienţi depre salonul nostru

Publicitate la tv 1000 Va infirma, dar va crea şi o imagine favoravilă


pentru potenţialii clienţi
Sistemul de reducere de 5% 0 Salonul va deveni mai atractiv pentru clienţi
pentru clienţi fideli
Planul operaţional
activitate individuală:

 . Elaborarea planului de operaţional al propriei idei de afaceri.

3. Planul operaţional

3.4.Furnizorii
Prezentarea ofertelor furnizorilor şi a materiilor prime, cheltuielile , calitatea produsului/serviciului.
Denumirea furnizorului Materiale furnizate Nr. Preţ Suma totală
unităţi uitate (lei)
(lei)
„Draperii”SRL Ţesături groase 100m 100 10000
Ţesături subţiri 300m 150 45000
Accesorii 100m 100 10000
8
Total 350 65000

4. Necesarul de resurse umane

4.1. Structura organizatorică


Completaţi structura organizatorică a organizaţiei (organigrama).

Antreprenorul

Croitorese Vînzător

4.2. Necesarul de resurse umane şi remunerarea lor


Nr. Funcţia Nr. de persoane Salariul lunar, lei
1. Fondatorul 2 4000
2. Vînzător 1 4500
3. Croitorie 2 9000

Total 5 17500

5. Planul de finanţare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
Descrierea cheltuielile necesare la etapa de iniţiere a afacerii.
9
Cheltuieli Suma totală, Surse proprii, Surse împrumutate,
lei lei lei
Maşini de cusut 5000
Aparat , telefon, computer 7900
Mobilier 5000
Vitrină 15000
Ţesături groase 30000

Ţesături subţiri 20000


Accesorii 10000

Total investiţii (lei)


Ponderea (%)

5.2. Bilanţul contabil


Întocmiţi bilanţul contabil simplificat pentru iniţierea afacerii.
Active Suma Pasive Suma
Active pe teren lung Capital propriu
Aparat casă, telefon, computer 7900 69210
Vitrină 15000
Mobilier 5000
Maşini de cusut 5000

Active curente Capital împrumutat (datorii)


Ţesături 50000
Accesorii 10000
Salarii 17500
Întreţinerea 1000
Arenda 1500

Total active Total pasive


5.3. Prognoza veniturilor şi cheltuielilor
Estimaţi veniturile şi cheltuielile pe care le va genera afacerea în primul an de activităţii.
Prognoza veniturilor

PRODUSUL/SERVICIUL Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total
10
PRODUSUL/SERVICIUL Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

Suma, lei 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Cantit, m

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800
Ţesături
subţiri
Suma, lei 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Total venit 1200 12 12 1200 120 120 120 120 120 120 120 12 144
0 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 000
0 0 0 0

Prognoza cheltuielilor

CHELTUIELI Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

1.Investiţii/cheltuieli
materiale
Maşini de cusut
5000 5000
2*2500
Aparat casă, telefon,
7900 7900
computer, metro
Mobilier
5000 5000
Vitrină
15000 15000
Ţesătură groasă
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000
1m*100lei
Ţesătură subţire
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000
1m*50lei
Accesorii
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
Servicii comunale
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Rambursarea
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50000
împrumutului
2. Cheltuieli cu
salarii. Salariul 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 210000
angajaţilor.
Contribuţii
4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 4725 56700
sociale,medicale
3. General
administrative
Taxa de amplasare a
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
obiectului,Arenda
Asigurarea medicala
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920
a fondatorului
Promovarea
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
4.Cheltuieli 300 3600
neprevăzute
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Chelt. constituire 1100 1100
Total
119210 85435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 1109220

11
5.4.Fluxul de numerar
Întocmiţi fluxul de numerar pentru primul an de activităţii.

Fluxul de numerar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total

301440
Soldul iniţial 0 790 34565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565

Venituri băneşti
120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 1440000

Cheltuieli băneşti
119210 85435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 90435 1109220

Soldul final 331005


790 34565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565 29565

5.5. Raportul privind rezultatul financiar


Întocmiţi raportul privind rezultatul financiar al primului an de activitate

Rezultatul financiar Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Ian. Total.

1440000
1. Venit vînzări 120000 120000 120000120000120000 120000 120000120000 120000120000 120000 120000

2. Costul vînzărilor 77500 77500 77500 77500 930000


77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500 77500
3. Profit din vînzări 510000
42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500
(3=1-2)
4. Cheltuieli general- 96800
3900 3900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900
administrative
5. Profit pînă la 413200
38600 38600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600
impozitare (5=3-4)
6. Impozit pe venit 49584
4632 4632 4032 4032 4032 4032 4032 4032 4032 4032 4032 4032
7. Profit net (7=5-6) 33968 33968 29568 29568 29568 29568 29568 29568 29568 29568 363616
29568 29568

12