Sunteți pe pagina 1din 18

A 3-

Campanie
de informare Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
si
promovare
L1-L36 L1_L36 antreprenori L3-L30
L1-L8 L1-L12 L1-L9 L9-L10 L10-L11
at din
An Implementare 1 perspectiva An Implementare n
dezvoltarii
durabile,
egalitatatii A 6- A7.Concur A8.
de sanse si A5- Organizare s selectie Ateliere de
CHELTUIELI DIRECTE A 2- nondiscrimi A 4- Identificare, si derulare planuri de lucru
A1- Informare narii, Activitate selectie, si program afacere in implement
Management si inovarii inovare gestionare antreprenor vederea are plan de
proiectului publicitate sociale sociala grup tinta iat finantarii afacere

Cost lunar management de


1 Cheltuieli salariale, din care: proiect
Nr luni implementare Total

SOLICITANT net/luna 0

1.1.1 manager proiect (80 lei/orax4 ore/zix 21


6720 18 120960
zile/luna)

Expert monitorizare activitati ( 65 lei/orax60


5040 18 90720
ore/luna)

Expert organizare evenimente(70 lei/ora x 4 ore/zi


5040 7 35280
x 21 zile/luna)

1.1.2.Expert selectie,gestionare grup tinta (70


5040 3 15120
lei/ora x 4 ore/zi x 21 zile/luna)

Expert organizare si derulare stagii practica( 4


5460 11 60060
ore/zix 21zile/luna x 65 lei/ora)

5 Responsabili stagii practica reprezentanti


institutii invatamant din care provin elevii din grupul 5000 5 25000
tinta:( 50 lei/ora x 2 ore/zi x 50 zile)

5 Mentori stagii practica(45 lei/ora*4 ore/zi* 50 zile


49500 1 49500
practica + = 200 ore + 20/pregatire)

Expert mediere si angajare (60 lei/ora x 4 ore/zi x


5460 5 27300
21 zile/luba)

1.1.3.Expert IT-creare retea informatica(40


3360 3 10080
lei/ora*4 ore/zi*21 zile/luna*3 luni)

1.1.4.Expert IT- intretinere retea informatica(40


1680 12 20160
LEI/ORA*2 ore/zi*21 zile*12 LUNI)

Taxe, impozite angajator 103408

Total cheltuieli salariale solicitant 557588

PARTNER 1

1.1.1 Coordonator activitati Partener 1( 65


5460 18 98280
lei/ora x 4 ore/zi X21 zile/luna)

1.1.2.Expert selectie ,gestionare grup tinta, (60


5040 3 15120
lei/ora x 4 ore/zi x 21 zile/luna)
Expert organizare si derulare stagii practica( 4
5460 11 60060
ore/zix 21zile/luna x 65 lei/ora)

1.1.5/11.Mentori stagii practica(45 lei/ora*4


ore/zi* 25 zile practica + = 100 ore + 59400 1 59400
20/pregatire)

1.1.5/11.Mentori stagii practica(45 lei/ora*4


ore/zi* 50 zile practica + = 200 ore + 9900 1 9900
20/pregatire)
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
1.1.6./5 Responsabili stagii practica
reprezentanti institutii invatamant din care
provin elevii din grupul tinta: 2 licee in 11250 1 11250
Focsani+1 Adjud+1 Odobesti+1 Marasesti(45 lei
ora*50 ore)

1.1.6./1 Responsabili stagii practica


reprezentanti institutii invatamant din care 4500 1 4500
provin elevii din grupul tinta:(45 lei ora*100 ore)

Expert mediere si angajare (65 lei/ora x 4 ore/zi


5460 5 27300
x 21 zile/luba)

Taxe, impozite angajator 65736

Total cheltuieli salariale Partener 1 351546

PARTNER 2

1.1.1 Coordonator activitati Partener 1( 70 lei/ora x


5880 18 105840
4 ore/zi X21 zile/luna)

1.1.2.Expert selectie ,gestionare grup tinta, (60


5040 3 15120
lei/ora x 4 ore/zi x 21 zile/luna)

Expert organizare si derulare stagii practica (4


5460 11 60060
ore/zix 21zile/luna x 65 lei/ora)

5 Mentori stagii practica(45 lei/ora*4 ore/zi* 50 zile


0
practica + = 200 ore + 20/pregatire)

5 Responsabili stagii practica reprezentanti


institutii invatamant din care provin elevii din grupul 0
tinta:( 50 lei/ora x 2 ore/zi x 50 zile)

2 consilieri 8 0

Expert mediere si angajare (60 lei/ora x 4 ore/zi x


5
21 zile/luba)

Taxe, impozite angajator

Total cheltuieli salariale Partener 1 181020

Total cheltuieli salariale 0 1,090,154.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


2. Cheltuielile cu deplasarea

2.1. Cheltuieli cu deplasarea personal propriu

Nr. persoane care se Cost unitar (cost estimativ


TRANSPORT, din care: Nr. calatorii Total - an 1
deplaseaza pe calatorie)

Solicitant 4,146.00

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 68.00 2.00 136.00 224 224 224 224 392
in/din localitate Focsani- Braila-conf

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 68.00 9.00 612.00
in/din localitate Focsani- Braila -orga even

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 68.00 18.00 1,224.00
in/din localitate Focsani- Braila -monit

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 68.00 18.00 1,224.00
in/din localitate Focsani- Braila -monit
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
transport personal propriu - cu tren/masina/avion,
2 36.00 10.00 360.00
in/din localitate Focsani-Adjud

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 23.00 10.00 230.00
in/din localitate Focsani-Panciu

Focsani-Marasesti 2 18.00 10.00 180.00

Focsani-Odobesti 2 18.00 10.00 180.00

Partener 1 208.00

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 68.00 2.00 136.00
in/din localitatea Focsani-Braila /conferimnte

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 36.00 0.00
in/din localitate Focsani-Adjud

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 23.00 0.00
in/din localitate Focsani-Panciu

Focsani-Marasesti 2 18.00 2.00 36.00

Focsani-Odobesti 2 18.00 2.00 36.00

Partener 2 208.00

transport personal propriu - cu tren/masina/avion,


2 104.00 2.00 208.00
in/din localitatea Braila -Focsani/conferinte

Total cheltuieli cu transportul personalului


propriu 4,562.00
Cost unitar (cost estimativ
CAZARE, din care: Nr. persoane care se cazeaza pe noapte de Nr. nopti de cazare Total - an 1
cazare/persoana)

Total cheltuieli cu cazarea personalului propriu

Nr. persoane care primesc Cost unitar (cost estimativ


DIURNA, din care: Total - an 1
diurna pentru o zi de diurna)
Nr. zile diurna

Total cheltuieli cu diurna personalului propriu

Total cheltuieli deplasare personal propriu 4,562.00

2.2. Cheltuieli cu deplasarea participanti

TRANSPORT, din care:

transport participanti - cu tren/masina/avion, in/din


localitatea Jud Vrancea
transport participanti - cu tren/masina/avion, in/din
localitatea Jud Buzau
nr. persoane care se
Solicitant Nr.calatorii Pret/calatorie
deplaseaza 36,000.00
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
2.1.Transport elevi de la domiciliu la locurile de
practica:Focsani, Odobesti, Marasesti,
Adjud;distanta medie Focsani-Ruginesti si
Focsani-Golesti-46 km/5 km= 25,5 *pret
40 50 18
mediu(9/1,8 lei microbuz si 17 lei CFR/1,8 lei= 5,4
si 12,1= cca. 9 lei/calatorie-dus intors=18 lei*135
elevi*150 ore/6 ore/zi=25 zile-deci 18 lei /calatorie
*25 calatorii)
36,000.00

Partener 1
42,300.00

2.1.Transport elevi de la domiciliu la locurile de


practica:Focsani, Odobesti, Marasesti,
Adjud;distanta medie Focsani-Ruginesti si
Focsani-Golesti-46 km/5 km= 25,5 *pret
80 25 18
mediu(9/1,8 lei microbuz si 17 lei CFR/1,8 lei= 5,4
si 12,1= cca. 9 lei/calatorie-dus intors=18 lei*135
elevi*150 ore/6 ore/zi=25 zile-deci 18 lei /calatorie
*25 calatorii)
36,000.00

7 50 18

6,300.00

Partener 2
0.00
transport participanti - cu tren/masina/avion,
15 20 23
in/din localitatea Jud Constanta

Total cheltuieli cu transportul participantilor 78,300.00


Cost unitar (cost estimativ
CAZARE, din care: Nr. persoane care se cazeaza Nr. nopti de cazare Total - an 1
pe noapte de cazare)

cazare participanti in localitatea…

Total cheltuieli deplasare participanti

TOTAL: CHELTUIELI DEPLASARE 78,300.00 0.00

3. Cheltuieli cu servicii
3.1 Cheltuielile pentru consultanta si expertiza,
din care: Cost lunar Nr luni
Consultanta juridica 0
Servicii medicale aferente grup tinta in vederea
0
part la formare

Total cheltuieli cuonsultanta si expertiza


0 0.00
3.2. Cheltuieli cu servicii pentru organizare de
evenimente si cursuri nr evenimente nr participanti/even cost unitar /pers
Servicii transport materiale si echipamente
pachete transp, cazare, hrana part si pers
Organizare de evenimente 20,690.00
Solicitant 5 40 50 10,000.00
Partener 2 5 40 50 10,000.00
Editare si tiparire de materiale pentru sesiuni de
instruire nr buc cost unitar
Solicitant - pliante dezvoltare durabila, egalitate de
sanse, inovare 300 2.3 690.00
Total cheltuieli cu servicii pentru organizare de
evenimente si cursuri 20,690.00
TOTAL CHELTUIELI SERVICII 20,690.00

4. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii
4.1. achizitia de publicatii, carti, reviste, mat
educationale relevante in format tiparit, audio
sau electronic- soft analiza financiara
4.2, Taxe eliberare certificate 0.00
4.3. Taxe participare programe formare Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
4.4 Taxe notariale
4.5. Chelt aferente garantii banci
Total cheltuieli cu
taxe/abonamente/cotizatiisubventii pentru
participanti 0 0.00

5. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale ( altele decat terenuri si imobile), obiecte
inven, mat prime si materiale
5.1. Cheltuieli cu materii prime, materiale
consumabile si alte produse similare necesare Total - an 1
proiectului, din care:
nr luni cost unitar
5.1.1 Materiale consumabile
Solicitant 18 100 1,800.00
Partener 1
Partener 2 18 100 1,800.00

5.1.2 Cheltuieli cu materii prime si materiale


necesare derularii cursurilor practice
5.1.3 Materiale direct atribuibile activitatii de
educatie si formare per cursant
Solicitant = 35 50 1,750.00
Partener 1 135 50 6,750.00
Partnera 2 0.00
0.00
5.1.3 Papetarie
Solicitant 18 100 1,800.00
Partener 1 18 100 1,800.00
Partnera 2 18 100 1,800.00
5.1.4 Cheltuieli cu materiale auxiliare
Solicitant
Partener 1
Partnera 2
5.1.5 Cheltuieli cu materiale pt ambalat
Solicitant
Partener 1
Partnera 2
5.1.6 Cheltuieli cu alte materiale consumabile
Solicitant 18 150 2,700.00
Partener 1 18 150 2,700.00
Partnera 2 18 150 2,700.00
5.1.7 Multiplicare
Total cheltuieli cu materii prime, materiale
consumabile si alte produse similare necesare
314 25,600.00
proiectulu
6. Cheltuieli cu hrana nr participanti cost unitar/zi nr zile Total - an 1
Cheltuieli cu hrana pentru participanti( grup
tinta)
Total Cheltuieli cu hrana 0.00
7.Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele
Total - an 1
prevazute la chelt generale de admin, din care:
7.1.Inchiriere sedii, inclusiv depozite 0.00
0.00
7.2. Inchiriere spatii desfasurare activitati 0.00

Inchiriere spatii desfasurare activitate formare


0.00
Inchiriere spatii desfasurare evenimente nr zile cons unit

7.3. Inchiriere echipamente 0.00


7.4 Inchiriere diverse bunuri 0.00
Total cheltuieli cu inchirierea 0 0.00

Total - an 1
8. Cheltuieli subventii
8.1 Subventii pentru cursanti numar elevi Cost unitar
Solicitant 35 1200 42,000.00
Partener 1 11 1200 13,200.00
124 600 74,400.00
Partener 2 0.00
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

Total cheltuieli subventii 129,600.00


9. Cheltuieli de tip FEDER, din care: Total - an 1
Echipamente calcul si echipamente periferice
de calcul
Partener 1 8,100.00

-laptop/2 buc.( pt.coordonator proiect , experti


grup tinta si IT si mentori : pt.retea
informatica,prezentari/explicatii catre grupul
tinta, intocmire documentatie proiect
s.a.)pt.proiect)
2 3000 6,000.00

Licente ??

- tablete(pt.mentori, deplasare facila catre


locurile de practica, evidente prezenta cursanti,
alte inregistrari necesare in proiect)
3 700 2,100.00

3.2.Materiale pentru simulari practice


4,670.00
3.2.1.Echipament de protectie elevi: manusi
electroizolante 15 10 150.00

3.2.2.Banc de probe senzori(traductoare


presiune/instalatii)
1 1000 1,000.00

3.2.3.Manometru pt.bancul de probe


1 600 600.00

3.2.3.Trusa electrica(surubelnite+patent+cleste
pt.taiat) 1 400 400.00

3.2.4.Aparat masura
1 300 300.00
3.2.4.Componente automatizare pentru simulari
pe bancul de probe/dezvoltare competente
digitale, din care: 0.00

3.2.4.1.Timere
2 200 400.00

3.2.4.2.Contactoare
2 150 300.00

3.2.4.3.Conductor electric
200 1 200.00

3.2.4.4.Pompa sumersibila
1 1000 1,000.00

3.2.5.Carcasa tablou electric


1 200 200.00

3.2.6.Butoane actionari electrice


4 10 40.00

3.2.7.Lampa semnalizare functionare/avarie


4 5 20.00
3.2.8.Sina DIN 6 10 60.00

Partener 2
Mobilier, birotica, echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale
Solicitant 0.00
Partener 1 0.00
Partener 2 0.00

Alte cheltuieli pentru investitii

Total cheltuieli FEDER 12,770.00


Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

5. Total costuri directe 1,361,676.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

6.Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie ale proiectului - an n de


implementare 758810
6.1. Cheltuieli aferente personalului indirect, din
Total - an 1
care:

Manager financiar Solicitant(55 lei/orax 3


ore/zix 21 zile/luna) 2400 18 43,200.00
Responsabil achizitii(50 lei/orax40ore/luna)
Responsabil informare si publicitate
Solicitant(40 lei/orax40ore/luna) 1000 18 18,000.00
Taxe impozite angajator 13,934.00

Responsabil achizitii 0.00

Total 75,134.00

6.1. Cheltuieli aferente personalului


Total - an 1
administrativ şi personalului auxiliar, din care:

6.1.2 secretar administrativ P1 1(25 lei/orax


5ore/zix21zile/luna) 0.00
6.1.2 secretar administrativ P2 (25 lei/orax
5ore/zix21zile/luna) 0.00
Contabil (40 lei/orax 2ore/zix21zile/luna) 0.00
Contabil (40 lei/orax 2ore/zix21zile/luna) 0.00
Taxe impozite angajator
Solicitant
Partener 1
Partener 2
Total personal admnistrativ 0.00

6.1.4 serviciu medicina muncii S


6.1.4 serviciu medicina muncii P1
6.1.4 serviciu medicina muncii P1
6.1.5 serviciu SSM S
6.1.5 serviciu SSM P1
6.1.4 serviciu medicina muncii P1
Total servicii 0.00
TOTAL 6.1 75,134.00

6.2. Utilitati, din care: Total - an 1


6.2.1 energie electrica
6.2.1 energie electrica
6.2.2 telefon,fax,internet
6.2.3 energie termica/gaze naturale
6.2.4 servicii curierat
Solicitant
Prtener 1 0.00
Partener 2 0.00
TOTAL 6.2 0

6.3 Servicii de administrare a cladirilor, din care: Total - an 1


………….
………..
TOTAL 6.3

6.4 Servicii de intretinere si reparare


echipamente si mijloace de transport, din care:
Total - an 1
Echipamente
Mijloace transport
Solicitant
Partener 1
Partener2
TOTAL 6.4 0
6.5 Arhivare documente Total - an 1
…………
TOTAL 6.5
6.6 Amortizare active Total - an 1 Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
………..
TOTAL 6.6
6.7 Cheltuieli financiare si juridice Total - an 1
6.7.1 comisioane bancare 0
Solicitant 75 18 1350
Partener 1 0
Partener 2 0
TOTAL 6.7 1350
6.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de
Total - an 1
informare si publicitate
…………..
TOTAL 6.8
6.9 Conectare la retele informatice Total - an 1
………….
TOTAL 6.9
6.10 Cheltuieli aferente procedurii de achizitie
Total - an 1
publica

TOTAL 6.10 0
6.11 Materiale consumabile
Solicitant 100 18 1,800
Partener 1
Partener 2
TOTAL 6.11 0
6.12 Productia si tiparirea de materiale publicitare
materiale inf public 2500

TOTAL 6.12 2500


6.13 Difuzare materiale publicitare
Solicitant 8 360 2880
Partener 2
TOTAL 6.13 2880

Total cheltuieli generale de administraţie ale proiectului - an n 81,864.00 0 0 0

7. Valoarea eligibila a proiectului 1,443,540.00

8. Valoare activităţi transnaţionale

9. Valoare TVA nedeductibila estimata

10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI (solicitant şi parteneri)

11. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) indirecte


Cheltuieli Solicitant 742,138.00 83638.2
Cheltuieli Partener 1
Cheltuieli Partener 2
Cheltuieli Partener n

curs infoeuro = 4,4585


Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

L11-L12 L13-L18 L13-L18 L13-L30 L13-L36 L31-L36

A14. Monitorizarea
A9. A10. A.12 A.13 functionarii si
Organizare Furnizarea Monitorizarea Dezvoltare dezvoltarii afacerii
si derulare serviciilor de A11. Infiinatre functionarii si schema de finantate in
stagii consiliere/co si demarare dezvoltarii ajutor perioada de
practica nsultanta activitate firme afacerii create minimis sustenabilitate

1437135
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

#REF! #REF! #REF! #REF!

112 672
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

204

1,248

2,124

#REF!

#REF!
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului

S 215898

P1 185734

587366
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului
Anexa 1 - Bugetul detaliat al proiectului