Sunteți pe pagina 1din 2

WinMENTOR

Structura fisier import Facturi intrare


[InfoPachet]
AnLucru=2006
LunaLucru=3
TipDocument=FACTURA INTRARE
TotalFacturi=3
Numarul facturii
[Factura_1] Data facturii
NrDoc=5144257
Data=02.03.2006
Se poate specifica nr. nir daca nu se doreste
NrNir=999
numerotarea automata de catre mentor.
CodFurnizor=R 717359
TVAINCASARE=D Codul utilizat pt.identificarea furnizorului (se precizeaza
PRORATA=D tipul lui in constante generale: "Import date din alte aplicatii".
Moneda=Eur
Curs=4.01
Scadenta=01.05.2006 TVA la incasare
Majorari=0
Observatii=
TotalArticole=2 Scadenta facturii
Discount=11.8300
[Items_1]
Item_1=11126;Buc;1.00;489.47;Falticeni;0;;603.77;
Item_2=11123;Buc;1.00;37.40;Falticeni;;;51.20;
Corespondenta dintre numarul de articole
Item_1_UM1=20------cantitatea in UM alternativa 1
si numarul de descrieri de articole este
Item_1_UM2=15------cantitatea in UM alternativa 1
validat la preluare.
Item_1_TVA=------valoarea TVA-ului la nivel de linie
Item_1_Serii=------se va inscrie serie pentru articol – o singura serie daca este SERIE PE LOT, sau
pentru fiecare bucata, daca este SERIE PE BUCATA

[Factura_2]
NrDoc=6 Asigura corespondenta dintre antetul facturii si continutul sau.
Data=02.03.2006
CodFurnizor=R 717359
Scadenta=01.05.2006 Simbol gestiune
Majorari=0
Observatii=
TotalArticole=1
Discount linie
Discount=15.0100
[Items_2]
Item_1=11123;Kg;1.00; 49.56;Falticeni;0;;-60.48; Pret inregistrare pt. articolele ce au
tip contabil implicit cu adaos
[Factura_3]
NrDoc=7 Cod articol (intern/extern) conform constantei de import date din
Data=03.03.2006 alte aplicatii: cod identificare articole
CodFurnizor=R 4851409
Scadenta=02.05.2006
Majorari=0
Observatii Total valoarea suplimentare.
TotalArticole=1 10.
Discount=18.0000
11.12.2015 Pag. 1/2
WinMENTOR
ValoareSuplimentare=10
ContSuplimentare=101.01

Simbol cont pt.articole de tip serviciu.


[Items_3]
Item_1=11124;Lei;1.00;12.00;;;624;;15.12.2008;10;

{ 10 campuri separate prin ";" } Termen de garantie

11.12.2015 Pag. 2/2