Sunteți pe pagina 1din 13

112

9.4 OPERAŢIA DE ALEZARE

Fig.9.128

Operaţia de alezare este recomandată pentru prelucrarea alezajelor obţinute anterior prin
diferite metode: turnare, forjare, extrudare, decupare cu flacara oxi-gaz, burghiere, etc.
Alezarea se execută în scopul obţinerii unei toleranţe precise a diametrului alezajului
precum şi a unei suprafeţe cu o rugozitate în conformitate cu rugozitatea precizată în
desenul de execuţie al produsului respectiv.
Prelucrarea are loc fie pe un centru de prelucrare, fie pe o maşină de alezat. Suprafeţele
alezajelor sunt în general suprafeţe deschise dar pot fi prelucrate şi suprafete închise
folosind alezoare recomandate în acest sens.
In mod curent firmele producatorte recomandă următoarele diametre de prelucrare:
Dc = 23 – 550 mm pentru alezarea de degroşare si D c= 3 – 975 mm pentru alezarea de
finisare . Adâncimea recomandată de prelucrare este de 4 x Dc unde Dc reprezinta diametrul
de prelucrare al alezajului. Această recomandare ia în consideraţie tipul de alezor. Există
posibilitatea prelucrării unor alezaje mai adanci – 6xDc , situaţie în care sculele sunt fixate
pe o bară de alezat antivibratoare.
113

In ceea ce priveşte precizia dimensonală a suprafeţelor prelucrate, operaţia de alezare


permite prelucrarea în clasele de precizie IT6-IT9 cu o rugozitate Ra sub 1 μm.

MODALITĂŢI DE PRELUCRARE PRIN ALEZARE


Se deosebesc următoarele moduri:
 Alezarea cu o singură plăcuţă aşchietoare;
 Alezarea cu mai multe plăcuţe aşchietoare;
 Alezarea cu plăcuţe aşchietoare decalate;
 Alezare cu alezorul cu plăcuţe brazate.

Alezarea cu o singură plăcuţă aşchietoare –Fig. 9.129 se foloseşte în general în cazul


operaţiei de finisare sau în cazul în care puterea maşinii-unelte este insuficinetă.

Fig.9.129

Alezarea cu mai multe plăcuţe aşchietoare – Fig.9.130 este folosită pentru degroşare
sau cand când se urmăreşte realizarea unui debit maxim de aşchii. Sunt utilizate două sau
trei plăcuţe aşchietoare dispuse la aceeaşi înălţime axială. Procedeul are un grad mare de
productivitate.

Fig.9.130
114

Alezarea cu plăcuţe aşchietoare decalate - Fig.9.131 se foloseşte pentru degroşare.


Procedeul este folosit la prelucrarea materialelor aşchietoare cu aşchiabilitate redusă.

Fig.9.131

Alezarea cu alezorul cu plăcuţe brazate se aplică în cazul operaţiilor de finisare


pentru prelucrarea suprafeţelor de înaltă precizie. Alezorul este prevăzut cu mai multe
tăişuri. Suprafeţele prelucrate au o rugozitate redusă iar toleranţele obţinute sunt foarte
strânse. Viteza de aşchiere este foarte mare iar adâncimea de aşchiere este foarte redusă.
Procedeul este folosit la prelucrarea alezajelor semifinisate, dimensiunile semifabricatului
find aproape de dimensiunile piesei finite.

Fig.9.132
115

SCULE FOLOSITE LA OPERAŢIA DE ALEZARE

Sculele utilizate la alezare – Fig.9.133, sunt construite, în general, din urmatoarele părţi
componente: un con de bază, un adaptor şi o unitate de aşchiere fie sub forma unui modul,
fie sub forma unui cartuş culisant, fie sub forma unei unităţi de alezare cu reglaj
micrometric. Sculele de alezare oferă posibilitatea unei reglări dimensionale radiale într-o
gamă de diametre limitată.

Fig.9.133

Cele mai mici alezaje - peste 3 mm, sunt prelucrate cu capete de alezare
micrometrice. Sculele de alezare pentru degroşare sunt prevăzute cu mai multe plăcuţe
aşchietoare şi au un sistem de reglare simplu, direct pe un stand de prelucrare. Sculele de
alezare pentru finisare sunt prevazute cu o singură plăcuţă aşchietoare, reglarea făcându-se
cu o toleranţa de 2μm. Şi în această situaţie, reglarea la cotă a plăcuţei aşchietoare se va
face pe un stand de prereglaj.
La finisare, utilizarea unei singure plăcuţe conduce înmod inevitabil la o uşoară
deformare elastica a sistemului cutit-adaptor-con de bază de orientare şi fixare.
116

Din această cauză se impune la operaţia de finisare efectuarea unei treceri de probă pentru
definirea cotei de reglaj faţă de care se va regla plăcuţa aşchietoare.
Reglarea alezoarelor prevăzute cu modul culisant se realizeaza în 2 etape:
- în prima etapă are loc o reglare grosieră a cartuşului culisant apropiată de cota de
alezare;
- în a doua etapă are loc o reglare fină a plăcuţei aşchietoare cu ajutorul capului de
alezaj cu reglare micrometrică.
Capetele de alezare cu reglare micrometrică sunt destinate obţinerii unor toleranţe
strânse –IT6 cu o viteza de rotaţie ridicată a broşei (7000 rot/min). Diamtrele de alezare
recomandate sunt între limitele 3-44 mm cu adâncimea de prelucrare a p= 13.5-128 mm.
Adâncimile de aşchiere recomandate sunt reduse: ap=0.05-0.5 mm iar avansul f=0.01-0.1
mm/rot.
Alezoarele cu plăcuţe brazate sunt prevăzute cu 4-8 plăcuţe aşchietoare şi lucrează într-
o gamă de diametre bine precizată. Capul de alezat este interschimbabil putându-se uşor
adapta graţie unui sistem de orientare şi fixare frontală- Fig.9.134

Fig.9.134

Acest sistem permite finisarea alejajelor în plaja 10-31.75 mm cu adâncimi de prelucrare


variabile, cu o înaltă concentricitate la prelucrare şi cu o precizie dimensională situată în
câmpul de toleranţă IT7. Evacuarea aşchiilor este facilitată nu numai de înclinarea canalelor
de evacuare a aşchiilor ci şi de faptul că pe fiecare placuţă aşchietoare acţionează un jet de
lichid de ungere.
Utilizarea sculelor de alezare folosind bare antivibratoare se impune pentru prelucrarea
alezajelor a căror lungime depăşeşte de patru ori diametrul de prelucrare. Sculele
antivibratoare de alezaj micrometric prelucrează în plaja 25-269 mm. Plăcuţele aşchietoare
folosite în cazul operaţiei de alezare sunt identice cu plăcuţele aşchietoare folosite în
operaţia de strunjire cu următoarele recomandări:
- unghi de atac principal k trebuie să fie cât mai apropiat de 900;
- raza de la vârf rε a cuţitului să fie apropiată de 0.2 mm. O raza mai mare conduce
la o încovoiere a barei de alezare şi la un mare risc de apariţie a vibraţiilor. În
alezarea de finisare nu se vor folosi plăcuţe cu rază mai mare de 0.4 mm ;
- lichidul de răcire este necesar în cazul operaţiei de finisare pentru realizarea unei
toleranţe strânse şi a unei suprafeţe prelucrate de o calitate ireproşabilă. Lichidul
de răcire este de asemenea necesar pentru:
 evacuarea rapidă a aşchiilor în afara zonei de aşchiere;
 limitarea dilatării piesei şi a sculei aşchiatoare ce apare în procesul de
asşchiere.
117

SCULE PENTRU ALEZARE


Alezoare pentru degroşare

Fig.9.135

Alezor cu trei plăcuţe

Fig.9.136
Aplicaţie : - Alezor pentru degroşare;
- Domeniu de prelucrare: Dc=35-260mm;
- Adâncimea alezajului: 1.5xDc;
- Toleranţa de prelucrare IT9;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului ;
- Viteza de aschiere Vc max. 1200 m/min.
118

Alezor cu două plăcuţe

Fig.9.137

Aplicaţie : - Alezor pentru degroşare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=25-101mm;
- Adâncimea alezajului: 6xDc;
- Toleranţa de prelucrare IT9;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului ;
- Viteza de aşchiere Vc max. 6000 m/min.

Alezor cu două plăcuţe

Fig.9.138

Aplicaţie : - Alezor pentru degroşare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=178-270mm;
- Adâncimea alezajului: max 320mm;
- Toleranţa de prelucrare IT9;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului.
119

Bara antivibratoare pentru alezaje lungi

Fig.9.139

Aplicaţie : - Alezor pentru degroşare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=25-101mm;
- Adâncimea alezajului: 6xDc;
- Toleranţa de prelucrare IT9;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului ;
- Viteza de aşchiere Vc max. 6000 m/min.

Alezor cu cartuş culisant cu extensie reglabilă

Fig.9.140

Aplicaţie : - Alezor pentru degroşare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=150-250mm;
- Adâncimea alezajului: max 320mm;
- Toleranţa de prelucrare IT9;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului.
120

Alezor cu cartuş culisant cu extensie reglabilă

Fig.9.141

Aplicaţie : - Alezor pentru degroşare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=250-550mm;
- Adâncimea alezajului: max 400mm;
- Toleranţa de prelucrare IT9;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului.

ALEZOARE PENTRU FINISARE

Fig.9.142
121

Cap de alezare micrometric cu o singură plăcuţă

Fig.9.143

Aplicaţie: - Alezor pentru finisare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=23-107 mm;
- Toleranţa la prelucrare: IT6;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului;
- Adâncimea alezajului :max. 252 mm;
- Reglarea diametrului: 0.002 mm.

Fig.9.144

Aplicaţie: - Alezor pentru finisare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=3-44 mm;
- Toleranţa la prelucrare: IT6;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului;
- Adâncimea alezajului :13.5-126 mm;
- Reglarea diametrului: 0.002 mm;
- Viteza de rotaţie max.: 7000 rot/min.
122

Cap de alezare micrometric cu o singura placuţă cu cartuş culisant montat pe o bară


concentrică

Fig.9.145

Aplicaţie: - Alezor pentru finisare;


-Domeniu de prelucrare:interior Dc=250-575 mm; exterior Dc=138-450mm;
-Toleranţa la prelucrare: IT7;
-Lichid de răcire: prin interiorul alezorului;
-Adâncimea alezajului: max. 400 mm;
-Reglarea diametrului: 0.001 mm;

Fig.9.146

Aplicaţie: - Alezor pentru finisare;


-Domeniu de prelucrare: interior Dc=250-975 mm; exterior Dc=max.678mm;
-Toleranţa la prelucrare: IT7;
-Lichid de răcire: prin interiorul alezorului;
-Adâncimea alezajului: max. 400 mm;
-Reglarea diametrului: 0.001 mm;
123

Bară antivibratoare cu cap micrometric pentru alezaje lungi

Fig.9.147

Aplicaţie: - Alezor pentru finisare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=25-103.5 mm;
- Adâncimea alezajului : 6x Dc mm;
- Toleranţa la prelucrare: IT7;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului;
- Reglarea diametrului: 0.001 mm;

Fig.9.148

Aplicaţie: - Alezor pentru finisare;


- Domeniu de prelucrare: Dc=99.5-269.5 mm;
- Adâncimea alezajului : 600-700 mm;
- Toleranta la prelucrare: IT7;
- Lichid de răcire: prin interiorul alezorului;
- Reglarea diametrului: 0.001 mm.
124

Alezor cu plăcuţe brazate

Fig.9.149

Aplicatie: - Alezor pentru finisare;


- Placute brazate călite P10;
- Domeniu de prelucrare: Dc= 10.00-31.75;
- Toleranţa de prelucrare: H7;
- Lichid de răcire prin interiorul alezorului.

S-ar putea să vă placă și