Sunteți pe pagina 1din 7

INTRODUCERE

Prin intermediul acestui chestionar, dorim sa cunoaștem opinia tinerilor și adulților


despre percepția lor asupra sistemului educațional și despre sistemul valorilor familiale.
Subiecții chestionați am vârsta cuprinsă între 20-58 de ani. Din 20 de persoane chestionate 10
au vârsta cuprinsă între 20-30 de ani, 6 au vârsta cuprinsă între 30-40 și 4 au vârsta cuprinsă
între 40-58 de ani.
Opinia elevilor va contribui la îmbunătățirea sistemului educațional și asupra valorilor
familiale.
Tinerii și adulții chestionați sunt elevi ai Scolii postliceale sanitare ,,Sanity,, Comănești cu
specializarea asistenți medicali generaliști anul II. Elevii dau dovadă de o puternică motivație,
de implicare și profesionalism. Adulții sunt puși în situația de alegeri succesive incomparabil
mai frecvente decât tinerii.
Spre deosebire de adulţi însă, copiii şi tinerii pot apela la părinţi sau profesori pentru a alege
rutele optime de educaţie şi formare în acord cu aptitudinile şi interesele lor (dar nu în puţine
cazuri, adulţii apropiaţi iau decizii în locul acestora).
Adulţii activi pe piaţa muncii sunt adesea trataţi în termeni de capital uman, în accepţiunea de
resurse umane existente de care dispune o unitate economică, instituţie, o întreagă comunitate
sau o naţiune.
Principalele alternative la care adulţii trebuie să facă faţă, prin luarea de decizii raţionale şi
maximal profitabile sunt cele legate de:locul de muncă şi învăţarea şi formarea
continuă;ascensiune socială şi profesională;familie (soţ / soţie, copii);locuinţă, bunuri de
consum de folosinţă îndelungată;viaţă socială (prieteni, statut şi rol în comunitate);timp liber,
vacanţe, proiecte personale etc.
Se ştie că deciziile adulţilor cu privire la urmarea anumitor filiere de educaţie şi formare
profesională au consecinţe aproape lineare asupra celor profesionale şi domeniului de muncă
în care vor activa.
Ezitările, incongruenţa sau lipsa de justificare a alegerilor în planul aspiraţiilor, intereselor,
capacităţilor şi aptitudinilor personale vor avea aceleaşi tipuri de rezonanţă în planul
dezvoltării carierei.Adultul este „consecinţa” deciziilor din tinereţe (proprii sau influenţate de
părinţi, prieteni, ambianţa socială).
Desigur, acest lucru este adevărat, dar nu în mod absolut, pentru că adultul este capabil de
învăţare, schimbare, adaptare, re-orientare.
Toate aceste procese dau conţinut şi importanţă serviciilor de consiliere şi orientarea carierei.
Faptul presupune, totodată, existenţa de specialişti, instituţii adecvate, susţinere financiară şi
politici coerente în acest domeniu.

Adulţii, în general, fac o netă distincţie între învăţare (învăţarea continuă, perfecţionare, re-
orientare profesională -prin stagii de formare, practică şi învăţare suplimentară) şi muncă.În
acelaşi timp, adulţii sunt neîncrezători în a accepta că experienţa de muncă este dobândită tot
în urma unui proces de învăţare (prea puţin diferită, ca mecanisme psihologice implicate, de
învăţarea şcolară.
COMENTARIU PRIVIND RĂSPUNSURILE LA CHESTIONAR

Analizând răspunsurile la chestionar, subiecții cuprinși în studiu au răspuns după cum


urmează:

Varianta 1: ,, Consider că ceea ce am învățat în sistemul educațional,, subiecții apreciază ca


ceea ce li se predă le folosește la : ,, doar la examene,,(2/20) ,, pentru actuala profesia,,
( 2/20 ) majoritatea au raspuns ,,pentru viață în general,, (16/20).

Varianta 2: ,,Cunoștințele dobândite în sistemul educațional au presupus din partea mea, un


efort de înțelegere: subiecții au răspuns că au depus efort ,,mare la majoritatea materiilor,,
(3/20 ) mediu la majoritatea materiilor,,(15/20) ,,mic la majoritatea materiilor,, ( 2/20 ).

Varianta 3:,, Îmi amintesc faptul că profesorii obișnuiau să își adapteze modul de predare la
capacitatea noastră de înțelegere,,: subiecții au răspuns : ,, câțiva dintre profesorii mei,,(10/20)
majoritatea profesorilor mei,, ( 10/20).

Varianta 4: ,,Profesorii noștri manifestau disponibilitatea de a comunica cu noi, pe problemele


noatre personale: ,, majoritatea subiecților au răspuns: ,,nici unul dintre profesorii mei,,
(2/20 ) câțiva dintre profesorii mei,, ( 17/20),, majoritatea profesorilor mei,, ( 1/20 )

Varianta 5: ,,Profesorii obișnuiau să ne evalueze într-un mod obiectiv,, subiecții au răspuns:


,,nici unul dintre profesorii mei,,( 0 ) câțiva dintre profesorii mei,, ( 3/20 ),, majoritatea
profesorilor mei,, ( 17/20 ).

Varianta 6: ,,Participând la diverse cursuri de formare, subiecții au observat că în prezent


sistemul educațional este: ,,mai puțin eficient decât pe vremea mea,, (7/20 ),,la fel ca cel în
care m-am format și eu,, ( 4/20 ),,mai eficient, mai modern, mai atractiv, decât cel din timpul
școlarității mele (9/20 ).

Varianta 7: ,,Participând la diverse cursuri de formare continuă subiectii au observat că


profesorii sunt: ,, mai slab pregătiți profesional decât în trecut,, (5/20 ),, mai slab pregătiți
profesional, dar mai deschiși către comunicare,, ( 2/20 ) au același stil de predare ca și cei din
perioada școlarității mele (3/20 ),, sunt mai bine pregătiți profesional,, ( 1/20),,sunt mai bine
pregătiți, dar și mai deschiși către comunicarea interpersonală,, (9/20 ).

Varianta 8:,, Cred că formarea continuă pentru adulți este,,: subiecții au următoarea părere:
,,inutilă, o pierdere de timp și de bani,, (0 ),, o corvoadă, o activitate greu de parcurs de către
un adult care a depășit vârsta școlarizării,,( 0 ) ,,o necesitate a omului modern, pentru a-și
actualiza cunoștințele profesionale și a progresa,, (6/20 ), ,,utila pentru facilitarea accesului pe
piata muncii (14/20)

Varianta 9:,, Cred că formarea adulților ar trebui,,: subiecții au următoarea părere: ,,să fie
adaptată particularităților de vârstă și de învățare ale acestora,,( 0) ,,să fie dinamică,
interactivă, cu multe aplicații practice,, (10/20 ),, să fie mai atractivă și mai puțin încărcată cu
teorii,, (3/20 ) ,, să ducă la formarea unor competențe suplimentare celor pe care adultul le
deține deja,, (7/20 ).

La itemul 10: Tinerii/ adulții chestionați spun că prima lor amintire din perioada frecventării
școlii este despre: colegi și profesori (18/20 ), a lipsi de la școala e de neconceput (1/20),
amintiri despre uniforma școlară (1/20).

La itemul 11: Tinerii/adulții chestionați despre ce au învățat despre propia persoană în anii
petrecuți în școală majoritatea au răspuns: dacă dorești să realizezi cu adevărat ceva trebuie sa
muncești din greu.

La itemul 12: Tinerii/ adulții chestionați relatează faptul că cea mai importantă lecție de viață,
dobândită în afara școlii este: cartea este importantă pentru orice meserie îți alegi (10/20),
prin seriozitate și voință reușești ce îți propui (5/20), sa ai încredere în tine (5/20).

La itemul 13: Tinerii/adulții chestionați relatează faptul că viziunea lor cu privire la rolul
educației în viață este: poți realiza orice îți dorești dacă ai avut parte de o educație bună
(10/20) ), Educația are rolul de a modela și îmbunătăți comportamentul omului în societate
(3/20)rolul educației în viață de a te forma și dezvolta ca individ: (7/20).

La itemul 14: Tinerii/ adulții chestionați relatează faptul că: din dorința de a progresa
profesional au reușit să lucreze în domeniu ( ), lipsa altor oportunități ( ), mi-a plăcut de când
eram mic ( ) din dorința de a-mi ajuta semenii ( )

La itemul 15: Tinerii/ adulții chestionați au răspuns la următoarele cerințe:


a) când erau în liceu își doreau să devină: profesor, doctor, solist, asistent medical
b) majoritatea au spus că aspirațiile s-au schimbat între timp.

La itemul 16: Tinerii/adulții chestionați relatează faptul că se împacă cariera cu viața de


familie.

Varianta 17:,, Este adevărat pentru mine că,,: subiecții au răspuns:,, m-am căsătorit la vârsta
de....,, ( 14/20 ),, intenționez să mă căsătoresc în jurul vârstei de.....ani,, ( 6/20 ) ,, nu
intenționez să mă căsătoresc,, ( 0 ).

Varianta 18: ,,În familia mea există căsătorii mixte (între parteneri de diferite etnii),,:,subiecții
au răspuns ,, nu; familia mea parține în totalitate unei singure etnii și anume ortodoxa
( 20)/20 )

Varianta 19: ,,Ideea că partenerul/partenera mea să aparțină altei etnii decât mine mi se pare,,:
,, inacceptabilă,, (7/20 ),, greu de acceptat,,(6/20 ) ,,acceptabilă doar dacă este vorba despre
anumite etnii, precum ( 0 ),, acceptabilă necondiționat,, ( 7/20 ).

Varianta 20:,,În familia mea există căsătorii mixte (între parteneri de diferite credințe
religioase),, nu; toți membrii aparțin aceleași religii și anume.ortodoxa,, (18/20),, da; este
vorba despre următoarele religii: catolicismul (2/20 )
Varianta 21:,, Ideea că partenerul/partenera mea să aparțină altei religii decât mine mi se
pare:,, subiecții au răspuns: ,,inacceptabilă,, ( 5/20 ),,greu de acceptat,, (6/20 ) ,, acceptabilă
doar dacă este vorba despre anumite religii, precum..................... ( 2/20),, acceptabilă
necondiționat,, ( 7/20 )

Varianta 22:,, Posibilitatea de a alege un (o) care să nu aibă un loc de muncă și nici
perspective mi se pare,,: subiecții au răspuns :,, de neconceput,, ( 4/20),, greu de conceput,,
(3/20 ),,acceptabilă cu rezerve,, ( 4/20 ),, acceptabilă fără rezerve,, (9/20 ).

Varianta 23: ,, Decizia unei persoane de a divorța, mi se pare:,, una normală și ușor de luat
atunci când există probleme în cuplu,, ( 2./20 ),, acceptabilă ca urmare a unei analize foarte
serioase a consecințelor,, ( 10/20 ),, una care merită orice efort, pentru a fi evitată,, ( 8/20 )

Varianta 24:,, Ideea ca o persoană să divorțeze și să se recăsătorească de mai multe ori mi se


pare:,, puțin jenantă,, ( 5/20 ),, normală, dacă decizia respectivă a fost foarte bine analizată,,
(14/20 ),, perfect normală, dacă așa simte nevoia,, (1/20 )

Varianta 25: ,,În zilele noastre, un (o) partener (ă) de viață este: 3 din 20 de subiecti au
raspuns: ,,ușor de găsit, dacă îți dorești o relație stabilă,, 17/20 au răspuns ,, ca este greu de
gasit,,.

Varianta 26:,,Să ai copii născuți în afara căsătoriei mi se pare: ,, rușinos de neacceptat,, (4/20),
,,greu de acceptat,, (1/20), ,,acceptabil dar nu și de dorit,, (13/20),, perfect normal (2/20).
Concluzii

Chestionarul a fost aplicat unui eșation alcătuit din 20 de tineri și adulți (11femei și
7 bărbați) ai scolii sanitare postliceale Sanity Comănești cu specializarea asistent medical
generalist. Subiecții chestionați am vârsta cuprinsă între 20-58 de ani. Din 20 de persoane
chestionate 10 au vârsta cuprinsă între 20-30 de ani, 6 au vârsta cuprinsă între 30-40 și 4 au
vârsta cuprinsă între 40-58 de ani.
Majoritatea tinerilor și adulților consideră, că sistemul existent de formare continuă al
cadrelor didactice la nivel de unitate şcolară ar putea fi îmbunătăţit prin susţinerea promovării
programatice a metodologiei şi a tehnologiei formative de tip inovativ: interdisciplinaritatea,
soft-ul educaţional.

Subiecții relatează faptul că : profesorii sunt mai bine pregătite dar și mai deschiși către
comunicarea interpersonală, participă la diverse cursuri de formare continua și spun că
sistemul educational este mai eficient, mai atractiv și modern, pe de altă parte unii spun că
învățământul este mai puțin eficient în ziua de azi decât pe vremea lor, profesorii erau mult
mai severi în ceea ce privește educația și impuneau mai mult respect în fața elevilor.

Analiza datelor chestionarului cu privire la domeniile de iniţiativă profesională a


cadrelor didactice evedenţiază faptul că în majoritatea cazurilor respondenţii utilizează
procedee interactive.

În cea ce privește sistemul valorilor familiale majoritatea s-au casătorit la vârsta de 21-
25 de ani, familiile lor aparțin unei singure etnii (română) și aparțin aceleași religii și anume
ortodoxă. În ziua de azi este foarte greu de găsit pe cineva cu care sa îți intemeiezi o familie.
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor


pentru profesia didactică
Nivelul II (aprofundare) – modul comasat
DISCIPLINA: Psihologia adolescenților, tinerilor și adulților

REFERAT

Profesor: Conf.univ. Dr. Laura Giurgiu

Cursant: Adochiței ( Munteanu) Alina

CONSTANȚA
2018

S-ar putea să vă placă și