Sunteți pe pagina 1din 2

Nume/Prenume/ Specializarea

1 Test 1 Virusologie 1p oficiu

I.Încercuiți răspunsul/ răspunsurile corecte: 2,5p

1. Se multiplică în celula gazdă:


a) provirusul b) virusul vegetativ c) virionul d) capsida

2. Virusul gripal A este specific:


a) păsărilor b) mamiferelor c) omului d) reptilelor

3. Virusul hepatitei A are ca material genetic:


a) ARN b) ADN c) HN1 d) H2O

4. Virusul poliomielitei este un:

a) adenovirus b) ribovirus c) virion d) virus vegetativ

5. Unitatea morfofuncțională a virusurilor este:


a) virusul vegetativ b) capsida c) provirusul d) virionul

II. Enumerați factorii favorizanți ai transmiterii virusului poliomielitei. 1p

III. Completați spațiile punctate: 2,5p

1. Virusul hepatitei B se transmite prin:


………………………………………………………………………………….
2. Exemplu de virus gripal A…………………………………………………………..
3. Virusul gripal B determină epidemii………………………….și…………………..
4. Calea de transmitere a virusului gripal B este……………………………………..

IV. Răspundeți la următoarele cerințe: 3p

1. Descrieți virusul gripal C.


2. Enumerați simptomele hepatitei C.
3. Descrieți virusul hepatitei A.
Nume/Prenume/ Specializarea

S-ar putea să vă placă și