Sunteți pe pagina 1din 5

3.

STRUCTURI DE PODURI METALICE FEROVIARE

Poduri pe grinzi principale cu inimă plină

Poduri pe grinzi cu inimă plină calea sus

La podurile pe grinzi cu inimă plină calea sus, cea mai simplă şi mai economică
alcătuire este cea în care traversele se aşează direct pe grinzile principale, nemaifiind
necesare grinzile căii – lonjeroni şi antretoaze (figura 1). În acest caz distanţa între grinzile
principale poate fi redusă la 1500…2000 mm, dacă este verificată condiţia de stabilitate la
răsturnare a tablierului.

Dacă distanţa dintre grinzi nu permite realizarea siguranţei la răsturnare


(L>15…20m), se poate adopta soluţia constând în dispunerea înclinată a grinzilor
principale, figura 3.5, sau se pot dezvolta console laterale în dreptul reazemelor, figura 2
plină nituite, cu console în dreptul reazemelor

Pentru deschideri mai mari de 15…20 m,


structura de rezistenţă principală va include şi grinzile
căii – lonjeronii şi antretoazele (în soluţia cu antretoaze
dese lonjeronii pot să lipsească), în acest caz, calea
podului este la nivel intermediar sau jos (raportat la
poziţia acesteia pe secţiunea transversală a tablierului).

16
Fig. 4. Structură pe grinzi cu inimă plină cu cale la nivel intermediar

În figura 5 sunt prezentate suprastructuri utilizate în practică pentru podurile de cale


ferată simplă sau dublă.

Fig. 5. Suprastructuri de poduri feroviare

17
Poduri pe grinzi principale cu zăbrele

Poduri pe grinzi cu zăbrele calea sus

Deoarece podurile pe grinzi cu zăbrele devin avantajoase din punct de vedere


economic la deschideri mai mari de 40-50 m, iar înălţimea optimă este de 1/6…1/9 din
deschidere, rezultă că realizarea unui pod pe grinzi cu zăbrele calea sus necesită o înălţime
de construcţie de 5…6 m.

Dacă se dispune de astfel


de înălţime de construcţie (la
traversarea cu viaducte a unor
văi foarte adânci, sau la
traversarea cursurilor mari de
apă), adoptarea unei soluţii de
pod pe grinzi cu zăbrele calea
sus este economică deoarece,
distanţa între grinzile principale
se poate reduce la minim, atât
cât este necesar pentru
asigurareastabilităţii la
răsturnare.

Fig. 6. Pod pe grinzi cu zăbrele calea sus (podul de dublare pe linia Roşiori-Craiova)

Poduri pe grinzi cu zăbrele calea jos

Această soluţie este adoptată în cazul majorităţii podurilor pe grinzi cu zăbrele,


deoarece oferă o înălţime de construcţie redusă.

18
Fig. 7 Pod pe grinzi cu zăbrele cu calea jos

Poduri cu calea în cuvă de balast

Fig.8 Poduri pe grinzi cu


inimă plină cu calea în cuvă de
balast

19
Pentru a asigura viteze mari ale convoaielor este necesar ca elasticitatea căii să fie
aceeaşi pe pod şi în calea curentă. Calea în cuvă de balast rezolvă acest deziderat, la care
se adaugă şi alte avantaje (ce vor fi prezentate ulterior), astfel încât s-a ajuns ca în prezent,
în ţările dezvoltate, noile poduri să se execute exclusiv în soluţia cale în cuvă de balast. În
figurile 8 şi 9 se prezintă tabliere cu calea în cuvă de balast – pe grinzi principale cu inimă
plină şi respectiv pe grinzi cu zăbrele.

Fig. 10. Pod pe grinzi cu zăbrele, calea jos – structură mixtă

20