Sunteți pe pagina 1din 30

PODURI

TIPURI SPECIALE DE PODURI


• În acesta lucrare sunt prezentate pe scurt
podurile ce au alcătuiri speciale, in această
categorie se pot încadra:
 podurile combinate de cale ferată şi şosea,
 pasajele şi podurile de încrucişare,
 podurile de serviciu,
 podurile pietonale,
 podurile mobile:basculante, rotitoare,ridicatoare,
 podurile pentru utilităţi (conducte, cabluri
electrice etc.).
1.PODURI COMBINATE

• Există însă situaţii în care, în funcţie de


necesităţi, podurile pot deservi simultan
două tipuri de căi de comunicaţie, atât
cale ferată cât şi şosea. În acest caz
podurile se numesc poduri combinate.
Podul de la Cernavodă reprezintă cea mai
importantă realizare a lui Anghel Saligny
Podul de la Cernavodă reprezintă cea mai
importantă realizare a lui Anghel Saligny
Tsing Ma Bridge, cel mai lung pod din lume
cu dublu tablier suspendat -Hong Kong, cel mai
lung pod suspendat de cale ferată şi şosea din lume
2.PASAJE ŞI PODURI DE ÎNCRUCIŞARE

• Pasajele şi podurile de încrucişare asigură continuitatea unei căi de


comunicaţie în zona de intersecţie cu o altă cale de comunicaţie pe
care o traversează denivelat. În cazul în care căile de comunicaţie
sunt diferite podul se numeşte pasaj. Denumirea pasajului este dată
de poziţia caii rutiere astfel că, dacă drumul se găseşte la partea
superioară avem de-a face cu un pasaj superior , în sens contrar
podul numindu-se pasaj inferior .
• În situaţia în care cele două căi de comunicaţie care se
intersectează sunt de acelaşi fel podurile poartă denumirea de
poduri de încrucişare. Lucrări de acest tip se realizează de regulă în
cazul construcţiei de autostrăzi unde intersecţia drumului principal
(autostrada) cu o serie de drumuri secundare este foarte frecventă.
În astfel de cazuri pentru accesul pe autostradă se realizează bucle
de racordare între drumul secundar situat la partea superioară şi
autostrada situată la partea inferioară. În aceste cazuri însă trebuie
să se dispună de spaţiul necesar acestor benzi de racordare, lucru
realizabil prin expropriei de terenuri etc.
Los-Angeles, California, SUA
Atlanta, Georgia, SUA
Tokyo, Japonia
3.PODURI AUXIALIARE (PROVIZORII)

• Aceste poduri servesc construcţiei unor poduri


definitive şi au un caracter provizoriu întrucât
durata lor de existenţă este legată strict de
perioada de construcţie sau de refacere (în
cazul unor avarii) a podului definitiv. La cale
ferata asigura circulatia pe durata executarii
unor lucrari in terasament sau la podurile aflate
in faze de executie sau reparatii.
4. PODURI PIETONALE (PASERELE)
• Podurile care deservesc numai circulaţia pietonilor se numesc punti (pentru
un sir de de pietoni si paserele (pentru 2 sau mai multe siruri pietonale).
Construcţia acestora este necesară acolo unde fluxul circulaţiei pietonilor
intersectează căi de comunicaţie a căror circulaţie nu poate fi întreruptă (căi
ferate, drumuri cu trafic auto intens), obstacole cu dimensiuni mari (văi
adânci şi accidentate, râuri) sau în zone de agrement unde există mari
aglomerări de oameni.
• În funcţie de amplasament, spaţiul liber ce trebuie asigurat sub paserele
implică de multe ori realizarea unor deschideri mari şi în aceste cazuri
rigiditatea de ansamblu a structurii devine importantă, mai ales în cazul
efectelor dinamice produse de acţiunea vântului.
• Întrucât sunt construite de cele mai multe ori în zone intens circulate aceste
poduri trebuie să aibă un aspect estetic plăcut şi să aibă un impact minim
asupra mediului înconjurător. Din acest punct de vedere soluţiile oferite de
structurile din oţel, beton sau compuse oţel-beton reprezintă variante de
proiectare bune, de luat în considerare.
• Ca orice alt pod, paserelele trebuie să aibă o deschidere suficient de mare
pentru traversarea obstacolului peste care au fost construite şi de
asemenea să permită realizarea unui spaţiu liber sub pod în aşa fel încât să
nu fie perturbată eventuala circulaţie a altor vehicule pe dedesubt
a. b. c.

Tipuri de accese pe podurile pietonale


a. Rampe de acces circulare
b. Scări amplsate lateral
c. Scări circulare
Harvard Boat House si podul pietonal
Pasarela pietonala
Pod pietonal - Sibiu
Pod pietonal Venetia
Pod pietonal - Millenium Bridge din Londra
Pod pietonal - Sundial Bridge din Sacramento, California,
cu o lungime de aproximativ 280 m.
5. PODURI MOBILE

• Atât în cazul podurilor construite peste alte căi de


comunicaţie, dar în special al celor peste cursuri de apă
navigabile, trebuie asigurat gabaritul de liberă trecere pe
sub pod, lucru ce are implicaţii directe asupra stabilirii
înălţimii de construcţie şi deci a soluţiei de proiectare.
• O alternativă la aceste probleme o reprezintă podurile
mobile, care pot fi menţinute în poziţia ce asigură
traversarea obstacolului şi făcute să se deschidă prin
diverse soluţii (ridicare, rotire, basculare) astfel încât să
permită circulaţia pe cealaltă cale de comunicaţie pe
care o traversează.
5.1.Poduri basculante

• Podurile basculante au unul sau două axe orizontale in jurul carora


se rotesc in plan vertical tablierele podului basculant , fie se ridică
rotindu-se în plan vertical pe o cale dispusă în spatele culeelor .
Dacă aceste poduri sunt amplasate pe căi de comunicaţie
principale, cu încărcări mari transmise de vehicule, în mod uzual ele
se realizează cu o singur braţ, structura comportându-se când este
închisă ca o grindă simplu rezemată, rezemând la ambele capete
pe culee. În cazul în care sunt realizate cu două braţe, dimensiunile
acestor poduri devin mai mari, deoarece fiecare braţ se comportă ca
o consolă ce reazemă la un capăt pe o culee iar la celălalt pe
dispozitivul de legătură dintre braţe care nu poate fi considerat un
reazem rigid.
• Principalul avantaj al podurilor basculante este eficienţa cu care
acestea operează, putându-se ridica şi coborî repede, iar în cazul
trecerii unor vehicule sau vase de mici dimensiuni pe căile de
comunicaţie traversate, nu necesită o ridicare totală.
Contragreutăţi

Poduri mobile basculante cu axă de pivotare


•Cu două braţe
•Cu un singur braţ
Pod basculant peste Neva _ Sankt Petersburg
Pod basculant peste Neva _ Sankt Petersburg
5.2.Poduri rotitoare

• Podurile rotitoare pivotează în jurul unei axe


verticale aliniindu-se cu axul căii de comunicaţie
traversate (de cele mai multe ori o cale
navigabilă), asigurând circulaţia liberă a vaselor.
• Avantajul principal al acestui tip de pod mobile
este că necesită cel mai redus consum auxiliar
de energie dintre toate tipurile de poduri mobile.
Drum

Canal
navigabil

Zonă de teren
inutilizabilă în timpul Vedere în plan
rotirii

Elevaţie

Exemplu de pod rotitor


5.3.Poduri ridicătoare

• În cazul podurilor ridicătoare structura de rezistenţă este


ridicată pentru eliberarea gabaritului de circulaţie de
dedesubt prin intermediul unor dispozitive plasate în
turnuri la capetele podului. Aceste poduri sunt foarte
eficiente deoarece ca schemă statică sunt grinzi simplu
rezemate atât în poziţia de circulaţie cât şi pe toată
durata mişcării.
• Pot fi proiectate atât în soluţie grinzi cu inimă plină, dar şi
ca grinzi cu zăbrele şi neavând nici un element în
consolă, pot acoperi deschideri mai mari fără consum
excesiv de material.
Contragreutate Contragreutate

Turnuri

Pod ridicător
6.PODURI PENTRU UTILITĂŢI

• În general, podurile definitive rutiere sau de cale ferată asigură pe


lângă functionalitatea căii de comunicaţie deservite şi transportul
unor utilităţi cum sunt conductele de gaz sau de apă, cablurile
electrice sau de telefonie. Aceste elemente sunt de regulă agăţate
prin dispozitive speciale de structura de rezistenţă a podurilor.
• Există însă şi structuri de rezistenţă ale unor poduri destinate numai
asigurării continuităţii peste obstacole a unor reţele de conducte sau
de cabluri. Aceste poduri sunt numite poduri pentru utilităţi şi pot fi
realizate în oricare dintre soluţiile constructive prezentate anterior,
dar cu anumite particularităţi.
• Structura de rezistenţă a podurilor pentru utilităţi se realizează sub
forma unor grinzi cu inima plina sau cu zăbrele alcătuite (de regula
din elemente tubulare ).