Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Proiectul cuprinde rezolvarea unei săli de gimnastică amplasată in oraşul Iaşi.


Construcţia cuprinde sala de gimnastică propriu-zisă iar în primele două travei
prezintă parter şi etaj unde sunt amplasate vestiarele grupurile sanitare duşurile ,un cabinet
golurile şi un depozit de materiale. Accesul la etaj este asigurat cu o scară.
Structura de rezistenţă este alcătuită din cadre transversale monolite rigidizate pe
direcţie longitudinală de grinzi monolite iar ca elemente orizontale
de rezistenţă planşee monolite.
Construţia prezintă 10 travei de 3,00m o deschidere egală cu 14,5rn iar înălţimea este
de 8m.
Din predimensionarea structurii a rezultat planşeul de acoperiş de 10 cm grosime rigla
cadrului transversal 30x90cm rigidizările longitudinale 30x45cm
iar stâlpii cu dimensiunile 30x50cm.
Planşeul acoperişului este alcătuit dintr-o placă monolită de beton armat ce reazemă
pe riglele cadrelor transversale. El s-a calculat la acţiunea sarcinilor gravitaţionale ,ca o
grindă continuă cu deschideri egale a cărei rezemare sunt riglele cadrelor transversale.
Plăcile planşeului acoperiş sunt armate pe o singură direcţie şi sunt calculate cu
momentele de calcul în secţiunile critice ca pentru plăcile continue din beton armat monolit
cu deschideri egale ,din încărcări permanente şi variabile aplicate uniform distribuit S-a
ales soluţia de armare a plăcii cu bare independente PC 52 şi OB 37.
Calculul cadrului transversal s-a făcut la acţiunea sarcinilor verticale permanente şi
variabile şi la acţiunea sarcinilor orizontale provenite din seism.
Analiza statică şi seismică a cadrului longitudinal alcătuit din stâlpii cadrului
transversal şi grinzile de rigidizare s-a efectuat automat cu ajutorul programului „AXIS"
conform normativului P100-2004 în două ipoteze de încărcare -încărcări permanente si
încărcări din seism.
Pe baza valorilor maxime a eforturilor secţionate din calculul static , grinzile
au fost dimensionate la moment încovoietor şi forţe tăietoare . Stâlpii s-au dimensionat la
starea limită de rezistenţă în secţiuni normate solicitate la compresiune excentrică. Oţelul
utilizat este de tip PC 52 şi PC 60.
Ca sisteme de fundare s-au ales : fundaţii izolate sub stâlpi ,pentru care s-a făcut
alcătuirea şi calculul fundaţiilor izolate rigide jar sub ziduri s-a ales soluţia grindă de beton
simplu.

1
Calculul fundaţiilor izolate rigide s-a făcut la compresiune excentrică după două
direcţii .Suprafaţa de fundare rezultând din condiţiile de asigurare a presiunii limită pe talpa
fundaţiei la cota de fundare .Dimensionarea fundaţiilor s-a făcut din criterii de rezistenţă la
starea limită de rezistenţă.
Zidăria exterioară şi cea interioară este proiectată din b.c.a.
Tâmplăria este din lemn şi metal .Cea metalică de la sală va fi executată din profile
ambutisate IM Iaşi duble .Tâmplăria de lemn este din răşinoase (brad) cu deschidere
interioară (ferestre) şi uşi vopsite .Geamurile la tâmplăria metalică sunt de 6mm iar pentru
tâmplaria de lemn s-au prevăzut geamuri de 4mm grosime.
Glafurile sunt din plăci monolite din beton turnat pe loc şi mozaicate cu mozaic de
marmura cu adaos de ciment de peste 80%.
Acoperişul este terasă necirculabilă cu panta de zece la sută dată de elementele
orizontale de rezistenţă,
Hidroizolaţia alcătuită din 3C-H4B protejată cu un strat de petriş şi nisip între stratul
termoizolant din BCA aşezat pe placa din beton armat şi fixat din loc în loc de placă prin
mustăţi lăsate se va prevede un strat de aer pentru aerisirea acestuia.
Scurgerea apelor pluviale se va face prin burlane în număr de zece aşezate pe latura
lungă a sălii.
Ca finisaje interioare ponderea cea mai mare o au tencuielele obişnuite la pereţi şi
tavane.
La partea inferioară a pereţilor încăperilor ce reprezintă vestiarele şi depozitul sălii de
gimnastică este prevăzută o vopsitorie.
In grupurile sanitare ,dusuri sunt prevăzute placaje din faianţă albă.
Pardoselile calde în sala de gimnastică sunt din pachet de stejar calitatea întâi pe suport
de fibre moale de 20crn.
Pardoselile reci sunt din mozaic obişnuit ,se vor executa la grupuri sanitare, depozit,
duşuri, scări şi hol Peste tot unde sunt pardoseli din mozaic se vor executa şi plinte de l0cm.
Balustrada este metalică din oţel forjat având mână curentă din PVC .In grupurile
sanitare se vor prevedea oglinzi montate cu dibluri în zidărie.
Zugrăvelile la pereţi şi tavane se vor executa pe tencuieli gletuite cu glet de var şi sunt
zugrăveli obişnuite în culori de apă.
Finisajele exterioare sunt prevăzute a se pune în operă ca tencuieli exterioare
speciale în semilipiatră iar stratul vizibil cu mortar de ciment M100 confecţionat cu piatra
de mozaic din calcar în loc de nisip cu grosimea stratului exterior de 0.5-1cm.
Stâlpii se plachează cu cărămidă aparentă neglazurată.

2
Trotuarul este propus din dale de beton de 60x50x8cm aşezate pe un strat de nisip de
l0cm cu rosturile umplute cu mastic de bitum .
Pentru evaluarea costului infirastucturii (terasamente şi fundaţii) s-a întocmit
antemăsurătoarea si devizul lucrărilor de construcţii.