Sunteți pe pagina 1din 4

Crăciun Mihaela

Facultatea de Drept, anul IV

Harta Conflictului

Prezentarea cazului
La ora de Cultură Civică, elevii primesc temele de referat.Ioana și Camelia își doresc amândouă să
primească tema cu titlul „Partidele politice”.Ioana îți dorește această temă, deoarece are un subiect
care-I este pe plac și consider că acest lucru o va face să realizeze un proiect bun, care va primi nota
maximă.Profesoară îi distribuie tema, Cameliei, elevei cu cele mai bune rezultate la învățătură.
Ioana revoltă reproșează în clasă, că ea este mereu defavorizată de profesori și de colegi și se simte
descriminată.Ea susține că toate aceste sunt din cauza faptului că, este privită ca o elevă cu rezultate la
învățătură medii.
Camelia auzit cele spuse de Ioana, susține că, ea nu va renunța la tema primită, deoarece și-a dorit
foarte mult să îi fie repartizată.
Profesoara trebuie să găsească o soluție pentru problema întâmpinată.

Definirea problemei
Cum definește Ioana problema? Cum definește profesoara problema?
Ioana consideră că nu i-a fost repartizată ei Profesoara definește problema ca o situație
tema, deoarece nu are rezultate la fel de bune înțeleasă greșit.
la învățătură ca și Camelia.

Ce nevoi ale Ioanei sunt implicate? Ce nevoi ale profesoareisunt implicate?


-dorește să primească aceați temă ca cealaltă -să dea dovadă de imparțialitate.
colegă. -să respecte cerințele programei.
-consideră ca această temă îi va aduce o notă -să găsească o soluție mulțumitoare pentru
bună, deoarece este o temă care-i place, ambele eleve.
considerând că dacă va trata ea subiectul acesta
va primi o notă maximă.

1
Ce valori majore simte eleva că sunt implicate Ce valori majore simte profesoara că sunt
aici? (ex: drepturi umane, convingeri implicate aici? (ex: drepturi umane, convingeri
ideologice sau culturale, norme morale etc.) ideologice sau culturale, norme morale etc.)
-norme morale -normele morale
- obiectivitatea - frustrare
- comunicarea - asumare
- corectitudinea

Ce temeri ale elevei trebuie luate în Ce temeri ale profesoarei trebuie luate în
considerare? considerare?
-poate considera că este descriminată de -punerea sub semnul întrebării ei a
colegi și de profesoară. imparțialității față de toți elevii clasei.

Cum o vede eleva pe profesoară? Cum o vede profesoara pe elevă?


-eleva o vede pe profesoara,ca pe o persoana -eleva este vazută de profesoară, ca o persoana
care a descriminat-o. care a înțeles în mod greșit mod de repartizare a
temelor.

Se pot nota aici câteva lucruri care o ajută pe Cum să facă profesoara ca să extindă
tânără să o înțeleagă mai bine pe directoare? concepția tinerei despre funcția îndeplinită de
„Care a fost criteriul de repartizare a temelor, ea în școală?
elevilor?” -s-o încurajeze să își exprime liber opinia și să
„Ea primește temele care îi displac, pentru că îi explice că este posibil să fi perceput întreaga
nu are rezultate foarte bune la învățătură?” situație într-un mod greșit.

Are ceva Ioana împotriva directoarei? Are ceva profesoara împotriva tinerei?
Nu. Nu.

Dacă elevaîși revizuiește atitudinea, acest fapt Dacă va discuta cu tânăra, acest fapt va folosi
îi va fi de folos? ori va dăuna relației lor?
Da, trebuie să înțeleagă faptul că repartizarea Nu, o va face să înțeleagă faptul că intenția
temelor s-a făcut în mod aleatoriu, în clasa. profesoarei nu a fost acela de-a o face să se
simtă descriminată.

2
Dorește Ioana cu adevărat să emită idei și să Dorește profesoara cu adevărat să emită idei și
discute eventuale soluții cu profesoara? să discute eventuale soluții cu tânăra?
Da, așa vor putea ajunge la un consens. Da, astfel va putea combate o percepție greșită
a elevei.

Citirea hărții
Nevoi:toți elevii trebuie să aibe aceleași drepturi.

Teren comun (nevoi,


temeri, interese,
valori, comune)

Ioana să refuze să mai facă vreun proiect, indiferent de tema primită,


astfel rezultatele ei școlare ar fi mai slabe și s-ar simți și mai mult
Posibile simptome ale exculsă și discriminată.
amplificării
conflictului

Si ceilalți elevi ai clasei să dorească să primească o temă aleasă și nu


repartizată de către profesor.
Posibile tactici de
întreținere a
conflictului

Fiecare elev să se simtă descriminat, deoarece tema i-a fost repartizată


(impusă) și nu aleasă.

Temeri speciale

Nu sunt observații.

Observații

Idei privind soluționarea conflictului


3
1.Camelia să își aleagă o altă temă.
2.Ioana să-și aleagă o altă temă.
3. Cele două eleve să realizeze împreună proiectul.
4. Elevelor să le fie repartizate alte teme, iar tema care a pornit conflictul să fie dezbătută de toți
elevii, într-o ora de curs.
5.Să-i fie repartizată tema Ioanei.
6.Tema să rămână la Camelia.
Ierarhizarea soluțiilor
I. Foarte eficiente și imediat aplicabile:Cele două eleve să realizeze proiectul împreună.
II. Relativ eficiente și de perspectivă mai îndelungată: Elevelor să le fie repartizate alte teme, iar
tema care a pornit conflictul să fie dezbătută de toți elevii, într-o ora de curs.
III. Indezirabile: Camelia să își aleagă o altă temă.
Ioana să-și aleagă o altă temă.
Să-i fie repartizată tema Ioanei.
Tema să rămână la Camelia.

Material adaptat după:


Ana Stoica-Constantin, (2004). Conflictul interpersonal. Iași: Polirom (pp. 238-244).

S-ar putea să vă placă și