Sunteți pe pagina 1din 4

Protocol de observaţie nr. 1 Tema observaţiei: Studierea comportamentului elevului L.M., clasa I A în vederea întocmirii caracterizării psihologice

Condiţiile de spaţiu

 

Condiţiile de timp

 

Şcoala gimnazială Localitatea Judeţul

Data:

Disciplina:

 

Ora:

Datele de observaţie

 

Interpretarea lor

 

Eleva este punctuală la ore. A sosit printre primii elevi în clasă şi îşi ocupă locul în bancă, aşteptând liniştită începerea lecţiei.

 

Îşi pregăteşte cu grijă rechizitele şcolare pe bancă, aranjându-le la margine de bancă.

Simte nevoia de ordine în toate:

îmbrăcăminte, rechizite, activităţi

 

Capacitate mare de organizare

Ţinuta vestimentară este curată, ordonată.

 

Este prietenoasă cu ceilalţi colegi, le răspunde prompt la întrebările lor şi îi ajută pe unii dintre aceştia să-şi pună hainele în cuier.

Grad mare de sociabilitate

 

Postura generală este una tonică, dinamică

 

În timpul orei stă liniştită în bancă, ascultând indicaţiile/sarcinile învăţătoarei; nu deranjează ora cu întrebări inoportune sau cu alte aspecte care nu ţin de lecţie.

Atenţie

stabilă,

capacitate

mare

de

concentrare

 

Este activă în permanenţă pe parcursul orei, răspunde prompt la cerinţe şi sarcini

Răspunsurile pe care le dă sunt formulate în propoziţii dezvoltate; are un vocabular bogat, variat, cu termeni adecvaţi pentru răspunsurile cerute

Angajare, activism, autoafirmare

 

Limbaj

bogat,

expresiv,

fluenţă

a

vorbirii

Vorbeşte cursiv, fluent, fără pauze în exprimare

 

Răspunsurile la întrebări sunt elaborate, gândite, argumentate

Prelucrare complexă a informaţiilor

Răspunde cu un ton civilizat atât învăţătoarei, cât şi colegilor ei

Respect faţă de grup

 

Reţine cu uşurinţă sarcinile de lucru, ideile prezentate

Rapiditate a întipăririi informaţiilor

Este atentă în permanenţă la ceea ce se discută în jurul ei, la răspunsurile care se dau în clasă şi la învăţătoare

Atenţie stabilă şi distributivă

 

Are o participare activă la lecţie, dorind mereu să dea şi alte exemple sau să spună şi alte propoziţii legate de lecţie

Autoafirmare, activism, dinamism

Cere informaţii suplimentare asupra unor idei

Curiozitate mare, interes crescut

 

Îşi

rezolvă singură, corect sarcinile de

 

lucru, fără să ceară ajutor şi fără să renunţe la îndeplinirea sarcinii

Independenţă în rezolvarea sarcinilor, siguranţă de sine

Caută să-şi impună părerea numai după ce îi ascultă şi pe ceilalţi colegi, fiind foarte sigură pe răspunsurile ei

 

Încredere

mare stăpânire de sine

în

forţele

proprii,

Caută să se remarce în faţa colegilor,

 

a

învăţătoarei, fiind mulţumită de

Autoafirmare

aprecierile pe care le primeşte atunci când răspunde

 

Este o fire veselă, sociabilă, caută grupul, dar nu se lasă condusă de opiniile lui

Grad mare de sociabilitate, siguranţă şi independenţă

Protocol de observaţie nr. 2 Tema observaţiei: Studierea comportamentului elevului C.C., clasa I A în vederea întocmirii caracterizării psihologice

 

Condiţiile de spaţiu

 

Condiţiile de timp

 

Şcoala gimnazială Localitatea Judeţul

Data:

Disciplina:

 

Ora:

 

Datele de observaţie

 

Interpretarea lor

 

Elevul nu este punctual la oră. Intră în fugă în clasă după ce s-a sunat de intrare la oră

Lipsă de

ordine

în

activitate,

îmbrăcăminte, rechizite

 

Capacitate redusă de autoorganizare

Se agită în jurul băncii, certându-se cu colegii săi, acuzându-i că aceştia i-au făcut deranj pe masă

 

Are o ţinută vestimentară curată, dar dezordonată, iar pe bancă rechizitele sunt aruncate la întâmplare

Îşi pregăteşte cele necesare lecţiei cu întârziere, la insistenţele învăţătoarei

Regulile grupului din care face parte nu sunt interiorizate

Postura generală este laxică

 

Este foarte calm şi liniştit în bancă sau când răspunde

Tip

inert

de

activitate

nervoasă

superioară

 

Răspunde foarte încet, nesigur, şovăielnic la întrebări

Lipsă de încredere în sine

 

răspunsuri simple , cu tendinţă

 

monosilabică; răspunsurile sale sunt precipitate, neclare, confuze; are pauze dese în exprimare

Limbaj sărac, vorbire lipsită de fluenţă şi cursivitate

Răspunde însă civilizat, respectuos, dar cu teamă parcă, să nu fie certat

Timiditate accentuată

 

Reţine cu dificultate sarcinile de lucru

Ritm lent de întipărire a informaţiilor, timiditate, neîncredere în forţele proprii

şi ideile; nu îndrăzneşte să întrebe încă

o

dată ce are de făcut, dar

nedumerirea i se citeşte pe faţă; apelează la colegi, întrebându-i pe aceştia ce trebuie să facă

 

Nu reuşeşte să urmărească desfăşurarea exerciţiilor desfăşurate în clasă, fiind mereu în urma sarcinii date

Atenţie puţin stabilă, fluctuantă

Oboseşte rapid în a urmări dialogurile colegilor cu învăţătoarea

Capacitate redusă de concentrare şi rezistenţă la efort intelectual

Are o participare pasivă la lecţie, preferând să răspundă numai atunci când este solicitat

Pasivitate, lipsă de angajare şi autoafirmare

Are nevoie de ajutor şi de încurajare pentru rezolvarea sarcinii de lucru, dar nu-l solicită, ci aşteaptă să-i fie oferit de învăţătoare sau de colegi

Emotivitate, lipsa încrederii în sine

Ezită să se apuce de rezolvarea sarcinii de lucru, nu cere informaţii suplimentare şi, dacă nu este observat, renunţă la efort

Lipsă de interes, indiferenţă

În timp ce se discută lecţia în clasă stă pasiv, îşi priveşte colegii cum răspund, dar nu se oferă deloc să răspundă şi el şi nici nu are o părere atunci când este întrebat

Lipsa atitudinii critice şi a angajării

Se pierde în faţa grupului, îşi ascunde la spate mâinile şi lasă capul în jos, evitând privirile celorlalţi; tace, în pofida solicitărilor verbale

Emotivitate, grad mic de sociabilitate