Sunteți pe pagina 1din 2

Ințelesurile misiuni

Termenul misiune se află în strânsă legătură cu Biserica, din urmă fiind organismul
însărcinat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să facă tot ceea ce este necesar pentru mântuirea
credincioșilor Ei.
De aceea Biserica a fost și este permanent într-o ipostază misionară, ținând cont de faptul
că încă de la întemeierea Biserici la Cinzecime în Ierusalim Capul și Conducătorul ei - Iisus
Hristos- prin puterea Duhului Sfânt lucrează permanet în toți cei botezați. Dintr-un punct de
vedere putem clasifica misiunea ca fiind o misiune externă. Dintr-un alt punct de vedere putem
vorbi despre o misiune permanentă a Bisericii în toți membri ei și un alt tip de misiune care se
adresează necredincioșilor.
Citind în cărțile Noului Testament aflăm că mandatul misionar, porunca divină dată de
Mântuitorul, Apostolilor Săi, întâi au fost vizați evreii ca popor ales și apoi toate neamurile, din
ziua Cinzecimi Biserica din Ierusalim s-a extins cu fiecare zi în regiunile apropiate. Ca urmare a
mandatului (porunci) primite de către Apostoli de la Mântuitorul aceștia au organizat diverse
misiuni ale Bisericii în regiuni geografice apropiate de Ierusalim sau mai îndepărtate. Este de
reținut faptul că nu orice neofit era trimis să predice Cuvântul Evangheliei.

Are nevoie Biserica de misiune ?


Cum răspundem noi la această întrebare astăzi?
Răspunsul la această întrebare depinde foarte mult de ceea ce înțelegem noi astăzi prin
termenul misiune. Într-un anumit sens prin misiune am putea înţelege extensia Bisericii în cât
mai multe spaţii geografice și implicit în cât mai multe persoane care evident să devină membrii
ai Bisericii prin botez. Dar tot o formă de extindere a Bisericii, însă mai ales în plan spiritual, se
petrece atunci când un creștin înaintează pe treptele vieți spirituale atingând statura bărbatului
desăvârșit aşa cum ne spune Sfânta Scriptură. Orice efort misionar al Bisericii către zone
geografice îndepărtate trebuie să stea în strânsă legătură cu viața Bisericească din patria mamă.
Orice misionar aflat la mare distanță de casă va trebui să arate și să explice viața și credința în
Hristos aşa cum sunt ele trăite în Biserica mamă.
Misiunea Bisericii este permanentă, ea este un scop pe care trebuie să-l urmărească
întreaga Biserică şi în funcţie de aceasta trebuie planificate obiectivele majore ale vieţii creştine.
Rezultatele misiunii de cele mai multe ori se vor observa după zeci de ani mai ales dacă
generaţiile următoare continuă lucrarea mântuitoare a înaintașilor, de aceea noi vorbim adesea în
misiologie de o moştenire spirituală pe care am primit-o și pe care trebuie să o transmitem
generaţiilor următoare fară vreo lipsă.
La o privire mai atentă a sensurilor cuvântului misiune vom vedea că atunci când
misiunea Bisericii are roade alese putem vorbi de fapt, de misiunea lui Dumnezeu. Nu toți
creștini ajută la împlinirea obiectivelor misionare ale Bisericii, unii din cauza păcatului se
împotrivesc fie din neştiinţă, fie pe față producând pagube însemnate.
Subiectul misiuni.
Subiectul misiuni Bisericeşti este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, însă, în acord cu
învățătura noastră ortodoxă despre învățătura trinitară noi știm că Fiul a împlinit voința Tatălui
iar după Înălțarea de-a dreapta Tatălui Fiul l-a trimis pe Mângâietorul Duhul Sfânt care de la
Tatăl purcede ca să fie cu noi în Biserică până la sfârșitul veacului și să le împlinească pe toate.

Evanghelia (vestea cea bună).


Despre evanghelie ca act săvârșit de Mântuitorul Iisus Hristos