Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA 2

1. Lansaţi procesorul de text Microsoft Word 2007

2. Scrieţi titlu ”Aplicații fișa 2” şi trei paragrafe (fraze) pe temele: unde sunteți, ce faceți,
cum vă simțiți.

3. Modificaţi marimea titlului la 24, primul paragraf 14, al doilea 16, al treilea 12

4. Modificaţi culoarea titlului în roşu iar primul paragraf in verde

5. Aplicaţi paragrafului al doilea o temă predefinită

6. Aliniaţi titlul pe centru, iar ultimul paragraf la dreapta

7. Indentaţi paragraful al doilea în stânga cu 2,5 cm (1”) în interior

8. Spaţiati liniile paragrafului 2 la valoarea 1.5 iar liniile paragrafului al treilea la 2.0

9. Adăugaţi marcatori celor trei paragrafe .

10. Pentru margini alegeţi formatarea predefinită Wide din listă11. Scrieţi titlul ORAR cu font CASTELLAR, mărime 18, culoare red, subliniat, centrat

12. Inseraţi un tabel de 6 coloane şi 7 rânduri în care scrieţi orarul clasei voastre

13. În căsuţa fiecărei zile din săptămâmă insertaţi câte o miniatură

14. Sub tabel scrieţi folmula de calcul a rădăcinilor ecuaţiei de gradul doi

15. Sub ecuaţie scrieşi textul: PROGRAM DE VACANŢĂ

16. Convertiţi acest text in WordArt

17. Sub acest text insertaşi o imagine de vacanţă

18. Salvaţi acest fişier cu numele scoala si vacanţa.