Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală:
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE
Modulul: III – DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ
Nr. de ore/an: 70 ore/an
Nr. ore /săptămână: 2 ore/ săpt. din care: T: 1 LT: 1 IP: 0
Clasa: a X-a
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră
3081/27.01.2010
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 2 la
O.M.E.C.T.S. nr. 4463 din 12.07.2010

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tema 1 - Documentele tehnice specifice domeniului
Utilizarea textile- pielărie
documentaţiei
tehnice 1.1 Documentele tehnice
1 Citeşte - Documentaţia tehnică industrială. Definiţie. Rol. 1 1 1 1
Comunicare şi documentaţia Elemente componente:
numeraţie tehnică  fişa tehnică a produsului 1 1 2 2
 fişa tehnică a operaţiei 1 1 3 3
 fişa tehnică a utilajului 1 1 4 4
1
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 fişă de lot / partidă 1 1 5 5
 produs etalon 2 2 6-7 6-7

1.2 Date tehnice ale documentelor


- ordinea operaţiilor 2 2 8-9 8-9
- parametri de lucru,definire, caracteristici; 2 2 10- 10-
11 11
- modalităţi de stabilire a parametrilor de lucru pentru 2 2 12- 12-
fiecare operaţie; 13 13
2 Aplică datele - stabilire a parametrilor de lucru pentru anumite 2 2 14- 14-
documentaţiei operaţii, aplicaţii 15 15
tehnice la locul de - modalităţi de stabilire a parametrilor de lucru pentru 1 1 16 16
muncă fiecare produs textil şi de pielărie
- caracteristici de lot/ partidă/ semifabricat, cantităţi 1 1 17 17

Tema 2 – Planul de realizare a unui produs


- Plan de realizare a unui produs. Definiţie. 1 1 18 18
Caracteristici. Scop
Resurse necesare:
3 Întocmeşte planul - materii prime şi materiale, 2 2 19- 19-
de realizare a unui 20 20
produs - dispozitive şi utilaje folosite 2 2 21- 21-
22 22
Etapele planului de realizare a produselor textile şi 2 2 23- 23-
de pielărie, elemente generale: 24 24
- Etapele planului pentru realizarea firului, 2 2 25- 25-
26 26

2
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Etapele planului pentru realizarea ţesătură, 2 2 27- 27-
28 28
- Etapele planului pentru realizarea tricot, 2 2 29- 29-
30 30
- Etapele planului pentru realizarea articole 2 2 31- 31-
confecţionate din materiale textile din piele şi 32 32
înlocuitori,
- Etapele planului pentru realizarea produse finisate 2 2 33- 33-
34 34
Recapitulare 1 1 35 35