Sunteți pe pagina 1din 181

Biblioteca Naţională a României

Colecţii Speciale Arhiva Istorică

Fond Brătianu
Cota Date Numar
Dosar veche Cuprinsul documentului extreme file
Acte referitoare la construcţia monumentului
"I.C. Brătianu": Corespondenţă Elisa Brătianu
- A. Lapedatu; Al.Lapedatu - Ivan Mestrovic, la
Split. Foto 3 - macheta monumentului.
Procese-verbale ale Comitetului pentru
ridicarea monumentului (preşedinte Al.
Lapedatu, Min. Culte. Arte) constituit la 1 nov.
1935; contract încheiat cu sculptorul Ivan
Mestrovic (12 dec. 1935); documente bancare
de plată; liste de contribuţii prefecturi şi
primării; fonduri depuse începând de la 31 1903; 1927 -
1 I/1 dec. 1928. 1938 450
Filă din "Dezbaterile Ad. Deputaţilor", şed. 7
dec. 1927, în care se votează propunerea ca
bustul lui Ion I. C. Brătianu să fie aşezat în 1903; 1927 -
1 I/1 incinta Camerei (f.142). 1938
Programul serbării inaugurării monumentului
lui Ion C. Brătianu din 18 mai 1903, copiat din 1903; 1927 -
1 I/1 "Voinţa naţională" (f. 143). 1938
Acte privind pregătirea inaugurării
monumentului "Ion I. C. Brătianu" (fixată iniţial
pentru 24 nov. 1937): invitaţii, borderouri de
mână, chitanţe cu sumele cheltuite; liste de 1903; 1927 -
1 I/1 delegaţi P.N.L. şi oficiale din judeţe. 1938
Inaugurarea monumentului (Bucureşti, 24 nov.
1938): programul, lista vorbitorilor; delegaţi;
telegrame şi scrisori pe adresa Comitetului;
relatări din presa vremii ("Viitorul", Semnalul",
"Curentul", "România", "Timpul", "Universul"), 1903; 1927 -
1 I/1 şi cu articole despre I. I. C. Brătianu. 1938
1903; 1927 -
1 I/1 Carte poştală cu imaginea statuii (f. 414). 1938
Portretul Piei Brătianu şi un text despre ea, 1903; 1927 -
1 I/1 extras dintr-o revistă (f. 441). 1938
Acte de cheltuieli pentru amenajarea pieţei
unde s-a plasat monumentul "Ion I. C.
2 I/2 Brătianu". 1936 - 1939 307+16
Corespondenţă cu Al. Lapedatu, preşedintele
Comitetului pentru ridicarea monumentului;
documente bancare, note şi liste plată
lucrători, chitanţe şi borderouri cheltuieli,
devize de execuţie, schiţe de construcţie,
cheltuieli de transport, montaj, amenajare
(inclusiv 15 planuri); foto - 29 - a unor pietre
2 I/2 defectuoase. 1936 - 1939
Acţiune judiciară intentată de arhitect Al.
Popovici împotriva lui Al. Lapedatu şi Elisa
Brătianu, la 28 mart. 1939, în legătură cu o
datorie de plată rămasă din costul lucrării de
2 I/2 pietrărie (f.288 - 289). 1936 - 1939
2 I/2 Carte poştală cu imaginea monumentului. 1936 - 1939
"Monitorul Oficial". Partea a III-a. Dezbaterile
parlamentare: Nr. 44, 45, 46, 48 şi 49/1934.
3 II/1 Nr. 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 şi 27/1937. 1934 - 1937 329
Transcrieri de texte (sau numai specificarea
titlurilor unor articole) din ziarul "Adevărul" -
1909 (f.1 - 12), 1910 (f. 13 - 30), 1911 (f. 31 -
44), 1912 (f. 45 - 53), 1913 (f. 54 - 72), 1914
(f. 73 - 94), 1915 (f. 95 - 117), 1916 (f. 118 -
146), 1919 (f. 147 - 180), 1919 (f. 181 - 199),
1920 (f. 200 - 210), 1921 (f.211 - 221), 1922
(f. 222 - 233), 1923 (f. 234 - 246), 1924 (f. 247
- 268), 1925 (f. 269 - 289), 1926 (f. 290 - 322),
1927 (f. 323 - 375), 1928 (f. 376 - 389), 1929
(f. 390 - 403), 1930 (f. 404 - 413), 1931 (f. 414
- 429), 1932 (f. 430 - 438): editoriale,
interviuri, informaţii, pamflete, articole privind,
îndeosebi, pe omul politic Ion I. C. Brătianu,
preşedintele Partidului Naţional Liberal şi
Preşed. Cons. Min. şi referitoare la viaţa
politică, la situaţia din P.N.L., activitatea
guvernamentală (internă şi externă), la
acţiunea în opoziţie, totul privit din punctul de
4 III/1 vedere al acestui organ de presă. 1909 - 1932 680
Transcrieri de texte şi numere întregi (sau
fragmente) din ziarul "Curentul" - 1928 (f. 439
- 504), 1929 (f. 505 - 560), 1930 (f. 561 - 616),
1931 (f. 617 - 650), 1932 (f. 651 - 680):
editoriale, articole, informaţii despre situaţia
din partidul Naţional Liberal (cu referiri
retrospective) şi articole comemorative despre
Ion I. C. Brătianu); viaţa politică la zi - partide,
guvernarea naţional - ţărănistă, criza regală
(inclusiv divorţul prinţului Carol din 1928),
restauraţia, cazul C. Stere; probleme
legislative, economice, de învăţământ,
4 III/1 agricole, istorice. 1909 - 1932
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu" -
5 IV/1 Biblioteca. Registru - casă nr. 1: 15 ian. 1930 - 1930 - 1939 49
31 iul. 1939.

Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu" -


secţia publicaţii. Registru - Cartea mare: 1931
6 IV/2 - 1941. 1931 - 1941 79
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu" -
Biblioteca. Cartea mare - repertoar: 1931 -
7 IV/3 1941. 1931 - 1941 79
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
8 IV/4 Registru - casă. 1939 - 1944. 1939 - 1944 52
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
9 IV/5 Registru - jurnal. 1936 - 1940. 1936 - 1940 86
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
10 IV/6 Registru - cartea mare. 1933 - 1941. 1933 - 1941 61
Acte Costache Strat - spătar, agă, epitrop al
Târgului Frumos din ţinutul Bacău -, de interes
administrativ şi economic; unele însoţite de
11 V/1 transcrieri recente. 1819 - 1857 101
Adeverinţe de împrumuturi, de datorii; scrisori
ale Dep. din Lăuntru şi ale isprăvniciei ţinutului
Iaşi; contracte de muncă şi vânzare-
11 V/1 cumpărare; izvod de bani; acte de judecată. 1819 - 1857
Documente N. Amira privind diverse
proprietăţi şi gospodărirea lor: Catastif de
toate daraverile cu lăcuitorii din Boldeni şi
Balta Albă pe trei ani (până în 1862) şi care
12 V/2 au rămas nerăfuite. 1857 - 1913 161
Foaie de evaluare; socoteli generale, bilanţ şi
venituri ale tovărăşiei N. Amira şi M. Demajo,
privind arendarea moşiilor Fulga din comuna
Mizil (1863 - 1865) şi Dudeasca (1866) şi
corespondenţă în acest sens (1871 - 1873);
jurnal de lucrări, liste de datornici; inventarul
general al Casieni Moşiei Frunzeneşti la 2 ian.
12 V/2 1913; datorii fiscale şi personale. 1857 - 1913
Scrisori A . Ralescu - N. Amira în legătură cu
acţiunea de vânzare a unor loturi de pe moşia
statului Plătăreşti, plasa Dâmboviţa, jud. Ilfov
12 V/2 (1895). 1857 - 1913
Documente referitoare la biserica Sf. Nicolae
din mahalaua Popescului (Bucureşti -
Culoarea de Roşu), de natură administrativă,
juridică; scrisori către Mitropolia Ţării
Româneşti (după 1816); transcrieri din
13 V/3 chirilică) ale unor acte din sec. XVIII. 1776 - 1868 84
Acte Biblioteca "Ion I. C. Brătianu": Note de
comandă şi plată cărţi achiziţionate din
străinătate (Viena, Paris, Londra, Belgrad);
corespondenţă M. Petraşincu, Legaţia
României la Belgrad - Elisa Brătianu, pe acest
14 V/4 subiect. 1929 - 1936 299
Scrisori de mulţumire ale Consiliului de
administraţie al Bibliotecii (purtând şi
semnătura Elisei Brătianu) către diferiţi
donatori (persoane şi instituţii), între care: Al.
M. Lahovary, I. C. Duca, Ion Pillat, N. Hiott, I.
C. Atanasiu, Richard Hillard, Radu Cruţescu,
Andrei Veress, H. St. Streitman, H. Stahl,
Mircea Djuvara, C. Xeni, G. Moroianu, Vasile
M. Kogălniceanu, N. Titulescu, regina Maria;
Institutul de Cultură Italiană, Consiliul
legislativ, Oficiul economic al României, ziarul
"Universul", librăria "Cartea romnească",
editura "Scrisul românesc", "Eforia spitalelor
14 V/4 civile". 1929 - 1936
Tabel cu lucrări donate de Biblioteca Reg. 1
14 V/4 vânători de gardă. 1929 - 1936
Scrisori cu oferte de vânzare cărţi pentru
Bibliotecă; liste cu cărţi primite (şi inventarele
14 V/4 lor) şi de donatori (inclusiv de sume băneşti). 1929 - 1936
Biblioteca "Ion I. C. Brătianu": facturi,
adeverinţe, chitanţe plată (efectuate şi prin
intermediul Băncii Româneşti) pentru achiziţii
de cărţi (şi din străinătate); efectuarea unor
15 V/5 lucrări de legătorie şi restaurare. 1928 - 1934 94
Corespondenţă Eliza Brătianu: Scrisori primite
de ing. Iliescu, în numele Elisei Brătianu, şi
altele, privind amenajări gospodăreşti; note de
16 V/6 plată; inventare; schiţe. 1925 - 1935 171
Telegrame primite în memoria lui Ion I. C.
Brătianu; scrisori de mulţumire ale Academiei
16 V/6 Române şi Muzeului "Toma Stelian". 1925 - 1935
Scrisori primite (cu caracter personal), între
semnatari aflându-se Marcela şi Scarlat
Fotino, Felicia M. Sturdza, Al. A. Plagino, M.
16 V/6 Tchertcoff, G. Moroianu ş.a. 1925 - 1935
Scrisori conţinând diverse cereri de ajutor şi
16 V/6 sprijin. 1925 - 1935
Acte diverse: citaţii judecătoreşti (f. 115, 128);
contract de închiriere încheiat în anul 1925 (f.
132); contract de arendare; bilanţ de zile
16 V/6 lucrate; acte financiare (delegaţie, procură). 1925 - 1935
Scrisoare Elisa Brătianu - către Primarul g-ral
al Capitalei. Bucureşti, 22 dec. 1933, în care
protestează contra intenţiei de a se da numele
de "Ionel" (şi nu Ion I. C.) Brătianu unui
16 V/6 bulevard (f. 98). 1925 - 1935
Corespondenţă familia Golescu; scrisorile (în
lb. franceză) au fost publicate în lucrarea
"Boierii Goleşti", de G. Fotino, Bucureşti, vol.
17 VI/1 I-IV, 1939. 1858 - 1871 270
Nicolae Golescu - Ştefan Golescu. Paris,
17 VI/1 1858. 1858 - 1871
Nicolae Kretzulescu - Alexandru G. Golescu
17 VI/1 (Arăpilă). Bucureşti, 20 aug./1 sept. 1858. 1858 - 1871
N. Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 30 sept.
17 VI/1 1858. 1858 - 1871
17 VI/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Paris 3 sept. 1858. 1858 - 1871
Alexandru G. Golescu (Albul) - N.Golescu.
17 VI/1 /Goleşti/, /sept. 1858/. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti, toamna
17 VI/1 1858. 1858 - 1871
Zoe Golescu - N. Golescu. /Goleşti/, 7 oct.
17 VI/1 1858. 1858 - 1871
Zoe Golescu - St. şi G.Golescu, /Goleşti/, 10
17 VI/1 oct. 1858. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. şi N.Golescu, Dimitrie
17 VI/1 Brătianu şi C. A. Rosetti. /fără loc/, oct. 1858. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. şi N. Golescu. /Goleşti/, 20
17 VI/1 oct. 1858. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 28 şi 31
17 VI/1 oct., 4 nov. 1858. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 4 nov.
17 VI/1 /1858/. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 12 dec.
17 VI/1 /1858/. 1858 - 1871
Zoe Golescu - către fiii săi /Goleşti/, 23 dec.
17 VI/1 /1858/. 1858 - 1871
Radu Golescu - către fraţii săi. Goleşti, 23
17 VI/1 dec. 1858. 1858 - 1871
St. Golescu - Paul Bataillard. Bucureşti, 10
17 VI/1 ian. /1859/. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 20 ian.
17 VI/1 1859. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Felicia Racoviţă. /Goleşti,
17 VI/1 început feb. 1859/. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Ana Racoviţă. /Goleşti/, 24
17 VI/1 mart. /1859/. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Bucureşti, 27
17 VI/1 mart. 1859. 1858 - 1871
Extrase din ziarul "Times" din 13 şi 19 apr.
17 VI/1 1859 (f. 52 - 53). 1858 - 1871
Şt. Golescu - Paul Bataillard. Paris, 15 şi 25
17 VI/1 apr. 1859. 1858 - 1871
Efingham Grant - Şt. Golescu. Bucureşti,
17 VI/1 12/24 mai 1859. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Bucureşti, 27
17 VI/1 mai 1859. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 31 mai şi
17 VI/1 19 iun.1859. 1858 - 1871
E.Grant - Şt. Golescu. Bucureşti, 1/13 şi 19/31
17 VI/1 iul. 1859. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 11 aug.
17 VI/1 1859. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. Bucureşti, /aug./, 9
17 VI/1 sept. şi sf. sept. 1859. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Goleşti, /încep.
17 VI/1 nov./ şi 10 nov. 1859. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, 11 nov.
17 VI/1 /1859/. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Bucureşti, 24
17 VI/1 nov. 1859. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, nov.
17 VI/1 1859. 1858 - 1871
Ana Racoviţă - Şt. Golescu. /Bucureşti/, nov.
17 VI/1 1859; însoţită de o transcriere recentă. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 1 dec.
17 VI/1 1859. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Goleşti, 1 dec.
17 VI/1 1859. 1858 - 1871
Felicia racoviţă - Şt. Golescu. Bucureşti, 6 şi
17 VI/1 13 dec. 1859. 1858 - 1871
N. Golescu - Şt. Golescu. /fără loc/, miercuri,
17 VI/1 /ian. 1860/. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Goleşti, 15 ian.
17 VI/1 1860. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, miercuri
17 VI/1 /între 15 -24 ian. 1860/. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, /ian./
17 VI/1 1860. 1858 - 1871
Ana Racoviţă - Şt. Golescu. Goleşti, ian. 1860
(P.S. la scrisoarea de mai sus); însoţită de o
17 VI/1 transcriere recentă. 1858 - 1871
E.Grant - Şt. Golescu. /Bucureşti/, miercuri
17 VI/1 seara /sfârşit ian. 1860/. 1858 - 1871
Felicia Racoviţă - Şt. Golescu. Goleşti, 3 feb.
17 VI/1 1860. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. şi N. Golescu. Goleşti, 1
17 VI/1 mart. 1860. 1858 - 1871
17 VI/1 E. Grant - N.Golescu. Bucureşti, 9 mai 1860. 1858 - 1871
E. Grant - St. Golescu. Bucureşti, 20 şi 27
17 VI/1 mai, 22 iul. 1860. 1858 - 1871
Zoe Grant şi Şt. Golescu. Bucureşti, 14/26
17 VI/1 aug. 1860. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, aug.
17 VI/1 1860. 1858 - 1871
E.Grant - Şt. Golescu, 10/22 nov. şi 3/15 dec.
17 VI/1 1860. 1858 - 1871
N. Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, 4 dec.
17 VI/1 /1860/. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 20 dec.
17 VI/1 1860. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, miercuri/
17 VI/1 dec. 1860/. 1858 - 1871
17 VI/1 Al. G. Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti, ian. 1858 - 1871
1861.
N.Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti, ian.
17 VI/1 1861. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. Bucureşti, duminică
/ian, 27 ian., /ian. - feb./ şi miercuri /încep. feb.
17 VI/1 1861/. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt., N. şi Radu Golescu.
17 VI/1 /Goleşti, feb. 1861/. 1858 - 1871
N. Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/,
duminică /sf. feb. 1861/, 1 mart. /1861/ şi
17 VI/1 duminică /încep. Mart. 1861/. 1858 - 1871
17 VI/1 L.Steege - Şt. Golescu. Iaşi, 18 mai 1861. 1858 - 1871
N.Golescu - Şt. Golescu. /fără loc, fără dată/
17 VI/1 şi Focşani, 29 mai /1861/. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 30 mai
17 VI/1 1861. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu. /fără loc, mai -
17 VI/1 iun. 1861/. 1858 - 1871
N. Golescu - Şt. Golescu. /fără loc/, 5 iun.
17 VI/1 1861/. 1858 - 1871
17 VI/1 Al. I. Cuza - Şt. Golescu. Iaşi, 20 iun. 1861. 1858 - 1871
Atanasie Panu - Şt. Golescu. Iaşi, 21 iun.
17 VI/1 1861. 1858 - 1871
Al. I. Cuza - Şt. Golescu. Iaşi, 22 şi 26 iun.
17 VI/1 1861. 1858 - 1871
Şt. Golescu - Al. I. Cuza. /Bucureşti, sf. iun.
17 VI/1 1861 /(ciornă). 1858 - 1871
17 VI/1 Al. I. Cuza - Şt. Golescu. Iaşi, 27 iun. 1861. 1858 - 1871
Şt. Golescu - An. Panu. /Bucureşti/, /sf. iun.
17 VI/1 1861/. 1858 - 1871
17 VI/1 An. Panu - Şt. Golescu. Iaşi, /sf. iun. 1861/. 1858 - 1871
Şt. Golescu - Al. I. Cuza. /Bucureşti, sfârşitul
17 VI/1 iun. - început iul. 1861/ (ciorne). 1858 - 1871
17 VI/1 Al. I. Cuza - Şt. Golescu. Iaşi, 6 iul. 1861. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 11 şi 12
17 VI/1 dec. 1861. 1858 - 1871
Zoe Golescu - către fii şi nepoate. /Goleşti/, 19
17 VI/1 dec. 1861. 1858 - 1871
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 27 feb. şi
17 VI/1 30 iun. 1862. 1858 - 1871
N. Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, marţi 28
17 VI/1 /mai 1863/. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu./ Bucureşti, iul. -
17 VI/1 aug. 1863/. 1858 - 1871
Ana Racoviţă - Şt. Golescu. Goleşti, 20 dec.
17 VI/1 /1963/; însoţită de o transcriere recentă. 1858 - 1871
C.Racoviţă - Şt. Golescu. Tecuci, 10 mart.
17 VI/1 1866. 1858 - 1871
Şt. Golescu - Dimitrie. Iaşi, 28 mart., 2 apr. şi
17 VI/1 17/29 apr. 1866. 1858 - 1871
17 VI/1 Şt. Golescu - Al. G. Golescu, Bucureşti, 9 iul. 1858 - 1871
1866.
N. Golescu - Şt. Golescu. /Bucureşti/, 19
17 VI/1 sept., luni /1866/. 1858 - 1871
Al. C. Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, /1861 -
17 VI/1 1866/. 1858 - 1871
17 VI/1 Şt. Golescu - Carol I. /fără loc, oct. 1869/. 1858 - 1871
Şt. Golescu - Ion I. C. Brătianu. /Bucureşti/, 19
17 VI/1 ian. 1971. 1858 - 1871
Împuternicire dată la 29 ian. 1848 de Guvernul
provizoriu al Ţării Româneşti lui Al. G.
Golescu (Arăpilă) pentru a face demersuri pe
lângă ţări occidentale de a interveni în sprijinul
18 VI/2 revoluţiei române. 1848 35
Transcrierea unui discurs al g-ral Duhamel,
18 VI/2 comisar rus în Principate (iun. 1848). 1848
Memorii prezentate de agentul român
Parlamentului de la Frankfurt la 17/29 sept. şi
18 VI/2 4/16 nov.1848. 1848
Însemnări referitoare la unirea cu Ardealul şi
18 VI/2 situaţia naţionalităţilor (frag.) 1848
Notă fraţii Ciurcu şi Voinescu către vameşul
18 VI/2 Carcalechi (1 iun. 1848). 1848
Scrisori primite de Al. G. Golescu, ca agent al
României la Constantinopol (din nov. 1868, ca
Min. Fin.): 1867, semnate de A. Moumany,
Em. Picot (2), un subaltern, /Gr./ Grădişteanu;
1868, semnate de A. Mărgărit, V.Place, cu
semnătura indescifrabilă Auguste, Thomas,
19 VI/3 Ch. Vogel. 1867-1870 86
Rapoarte diplomatice (9) - în copie - primite
de Al. G. Golescu, agentul României la
19 VI/3 Constantinopol (ian. - feb. 1868). 1867-1870
Notă a mareşalului Curţii domnitorului Carol
către Al. C. Golescu, Min. Fin. (1869) şi
scrisori către acelaşi (1869 - 1870); între
semnatari N. I. Tresnea, din Viena,
19 VI/3 Jovanovschi. 1867-1870
Raport privind expertiza grafologică asupra
scrisului Goleştilor (Ştefan, Alexandru C. şi
Nicolae) întocmit de H. Stahl la cererea Elisei
20 VI/4 Brătianu. 1937 7
Scrisori (2) N. Golescu - Suleiman Paşa.
Constantinopol şi Paris, 1848 (în copie 1949; 1935-
21 VI/5 dactilo). 1938 6
Shiţă genealogică privind pe Radu Bengescu, 1949; 1935-
21 VI/5 efectuată de Ioan C. Filitti (26 ian. 1935). 1938
Scrisoare George Florescu - George Fotino
(aug. 1938), cu explicaţii asupra spiţei 1949; 1935-
21 VI/5 genealogice (însoţitoare) a lui Ion Racoviţă. 1938
Scrisori (în copie) N. Golescu şi Ştefan
22 VI/6 Golescu - către Alexandru Dim. Ghica (1838 - 1938 - 1857 21
1847).

Notă (în copie) N. Golescu despre procedura


22 VI/6 în alegeri (11 nov. 1846). 1938 - 1857
Scrisori N. Golescu - Gr. Ghica şi Gr. Ghica -
22 VI/6 N. Golescu (1857). 1938 - 1857
Copie a dosarului aflat la B. A. R. "Regeste de
scrisori ale familiei Golescu - Racoviţă scrise 1834-1879;
23 VI/7 în limba greacă în anul 1834". 1933-1939 86
Scrisoare (în copie dactilo) Fanny Abaz - Ana 1834-1879;
23 VI/7 Davila. 19 mart. 1874 (frag.). 1933-1939
Discursul rostit de Ion C. Brătianu la
înmormântarea lui Ştefan Golescu (sept. 1834-1879;
23 VI/7 1874). 1933-1939
Articole din ziarul "Românul" la moartea Zincăi 1834-1879;
23 VI/7 Golescu (feb. 1879). 1933-1939
File răzleţe din lucrarea "Boierii Goleşti" (mss.
dactilo), de G. Fotino; fişe, surse bibliografice,
transcrieri ale unor scrisori din tinereţe ale
Goleştilor ale unor amintiri despre ei; schiţă;
note despre fraţii Goleşti, Fuad Paşa, 1834-1879;
23 VI/7 Stratford Canning. 1933-1939
Chitanţe, note, adeverinţe, plată purtând
24 VI/8 semnăturile lui D. şi T. Golescu. 1826-1831 32
Act prin care se aduc mulţumiri marelui ban
Răducanu Golescu pentru daniile făcute m-
25 VI/9 stirilor de la Athos. 16 nov. 1858. 1818-1855 5
Scrisoarea arhimandritului m-stirii Cutlumuş -
către Barbu Ştirbei, domnul Ţării Româneşti,
25 VI/9 1855. 1818-1855
Documente familia Golescu (însoţite cu
26 VI/10 transcrieri recente). 1801-1832 12
Pitac al lui Al. Moruzi, domnul Ţării
Româneşti, acordat marelui vornic Radu
26 VI/10 Golescu. 19 nov. 1801. 1801-1832
Contract de arendă încheiat de Constantin
26 VI/10 Golescu. 2 iun. 1812. 1801-1832
Scrisoare Constantin Golescu - Radu
26 VI/10 Golescu. 15 mai 1816. 1801-1832
Scrisoare G. Golescu - către tatăl său George
26 VI/10 Golescu, mare vornic. Paris, 17 apr. 1826. 1801-1832
Scrisori Constantin Nicopulos - către George
Golescu (3 iun. 1832) şi Iancu Golescu (4
26 VI/10 aug.). 1801-1832
Scrisoare N. Golescu - Şt. Golescu. Berlin,
27 VI/11 miercuri, 13 ian. /1858/; fascimil în 6 ex. 1858 12
Acte Al. G. Golescu, agent român la
Constantinopol: concenpte de rapoarte şi
memorii redactate în prima versiune; proiect
28 VI/12 de buget al agenţiei; note de cheltuieli. 1861-1866 24
29 VI/13 Scrisoare D. Golescu - către fratele său Al. G. 1848-1849 19
Golescu. 27 iun. 1848.
Scrisoare semnată de Frederic Szarvadig,
29 VI/13 secretar la legaţia ungară. Paris, 9 mart. 1849. 1848-1849
Scrisoare semnată de Al. G. Golescu, Viena,
29 VI/13 aug. 1848. 1848-1849
Scrisoare Al. G. Golescu - Ştefan Golescu.
29 VI/13 Sibiu, 9 iul. 1848. 1848-1849
Scrisori primite de g-ral Christian Tell de la: lt.
Cuţarida (Ocna Mare, 25 sept. 1848); cap.
Nicolescu (1848); Constantin Viişoreanu (7
sept. 1848); Gheorghe Magheru (Câmpul lui
29 VI/13 Traian, 9 sept. 1848). 1848-1849
Scrisoare Gh. Magheru - col Nicolae
29 VI/13 Pleşoianu. Câmpul lui Traian, 8 sept. 1848. 1848-1849
Scrisoare L. A. Bordellet - Alexandru Ioan I
domnul Principatelor Unite. Paris, 11 oct.
30 VI/14 1859. 1856-1869 45
Scrisoare marchizul G. d'Audiffret - principele
30 VI/14 Al. I. Cuza. Paris, 9 nov. 1859. 1856-1869
Acte Al. G. Golescu: concepte de scrisori pe
care le-a redactat privind situaţia din Grecia
(27 mart. / 8 apr., iun. şi 29 oct. /11 nov.
1869); scrisori conţinând consideraţii
referitoare la reglementarea pe Prut; raport (în
copie) despre principiile organizării politice a
30 VI/14 Principatelor (1856). 1856-1869
Scrisoare prinţul Ipsilanti - Al. G. Golescu.
Bucureşti, Hotel Concordia, 29 dec. 1869;
proiectul de răspuns la aceasta al principelui
30 VI/14 Carol prin intermediul Al. G. Golescu. 1856-1869
Scrisori (unele în ciornă) Al. G. Golescu -
către: Petru Mavrogheni (3/5 iun. 1866);
Ştefan Golescu (28 iun. /10 iul. 1866);
directorul în Min. Af. Str. (1/13 iul. 1866);
I.Ghica (20 sept. /2 oct. 1866 şi 4 nedatate);
principele Carol (1869; 29 nov. /11 dec. 1869
30 VI/14 şi 2 nedatate); I. C. Brătianu; către un prieten. 1856-1869
Corespondenţă diplomatică Radu Ionescu,
agentul român la Belgrad - către: Al. G.
Golescu, ad - int. Min. Af. Str. (14/26 feb. /9
mart. 1870); Prellio (16/28 feb. 1870);
31 VI/15 principele Carol (4/16 apr. şi 19 apr. 1870). 1870 10
Note şi grafice privind dezvoltarea economică
a ţării (cu privire specială asupra balanţei
comerciale) în perioadele 1862 - 1899, 1881 -
32 VII/1 1895). 1891-1927 184
32 VII/1 Planul unei lucrări privind chestiunea Dunării. 1891-1927
Notă asupra datoriei publice la 1898 şi a
32 VII/1 taxelor pe acelaşi an. 1891-1927
Transcrierea din "M.O." nr. 13 din 17/29 apr.
32 VII/1 1897 a legii privind alocarea sumelor 1891-1927
necesare dezvoltării Şantierului naval din T.
Severin.
Notă (în ciornă) adresată baronului Aehrenthal
de guvernul român 28 nov./ 10 dec. 1898
32 VII/1 (f.20). 1891-1927
Extrase din cuvântul lui Take Ionescu în
Adunarea deputaţilor, şed. din 4 feb. şi 17
32 VII/1 mart. 1899 (f. 32 - 33) şi din ziarul "Epoca". 1891-1927
Tablou cu sumele necesare a se ???
Ordonanţa din creditele extraordinare (renta)
pe timpul de la 1 ian. 1899 şi până la 31 mart.
32 VII/1 1900. 1891-1927
32 VII/1 Însemnări privind istoricul N. F. R. 1891-1927
Corespondenţă (scrisori, telegrame, cărţi
vizită) adresată - de români şi străini - lui Ion I.
C. Brătianu (şi în calitate de Preşed. Cons.
Min.): oficială, cereri de ajutor, privind
32 VII/1 chestiuni personale (1900 - 1923). 1891-1927
Printre semnatari: Vasile Stroiescu. Iaşi, 27
32 VII/1 dec. 1914 (există şi cartea sa de alegător). 1891-1927
Primite în anul 1923, de la : Gustave Ador,
preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii
Roşii; Societatea amicilor Şcolii Politehnice
din Paris; Societatea generală a Creditului
Funciar din Austria; Luigi Luzzatti (Roma);
Arthur I. Andrews (S.U.A.); Cancelaria
Republicii Cehoslovace; legaţiile Marii Britanii
şi Italiei la Bucureşti; G. A. Lyon, consulul
Antilelor Engleze; Albert Thomas, preşedintele
Biroului Internaţional al Muncii (acelaşi şi către
G. Diamandy - F. 47); Min. Ext. al Poloniei;
Nunţiul apostolic în România; legaţia Poloniei
(însoţită de ciorna răspunsului - f. 76); Charles
Louis Dreyfus (Paris); Camera deputaţilor din
Franţa; R. du Puy Montbrun (Toulouse);
Charles Vopicka, fost Min. plenip. al S.U.A. în
România (Chicago); memoriu al unor
personalităţi franceze în favoarea lui Pierre
32 VII/1 Guerin. 1891-1927
Telegramă de felicitare (în ciornă) I. I. C.
Brătianu - către preşedintele Portugaliei
32 VII/1 Manuel Teixeira Gomes (aug. 1923). 1891-1927
Raport al Comitetului central al organizaţiei
politice macedonene pentru unitate din S.U.A.
32 VII/1 şi Canada. 10 feb. 1925 (f. 83 - 86). 1891-1927
Telegrame descifrate ale Legaţiei României la
32 VII/1 Paris - către Min. Af. Str. (1925). 1891-1927
Caiet cu înregistrarea cererilor către guvern
32 VII/1 (oct. 1914). 1891-1927
32 VII/1 File dintr-un calendar (iun. - iul. 1827). 1891-1927
Documente Republica Democrată
Ucraineană. Acte privind activitatea
Comitetului de examinare a conflictelor
intervenite la frontiera uncraineană-română
32 VII/1 (1919). 1891-1927
Caiet de schiţe (desene şi planuri); hartă a
Franţei, zona de nord-vest, pentru
32 VII/1 automobilişti şi ciclişti. 1891-1927
Extrase din ziare ungureşti şi poloneze despre
32 VII/1 I. C. Brătianu şi România (mai 1891). 1891-1927
Corespondenţă (scrisori, telegrame, cărţi
vizită) adresată Elisei Brătianu după atentatul
comis de Gh. Stoenescu-Jelea asupra soţului
ei, Ion I. C. Brătianu, Preşed. Cons. Min. (dec.
1909), în care se exprimă indignarea, emoţia,
speranţa că nu este prea grav şi urări de
însănătoşire. Primită din străinătate şi din ţară;
între semnatari: Irina Mavrocordat, A. R.
Conty, Martha Bibescu, M. Bengescu, Zoe
Cuţarida, Anna de Noailles, Rachel Mendl,
Gh. Arghiropol, A.S. Cerkez, D. D. Pătrăşcanu
33 VII/2 ş.a. 1909 49
Acte Elisa Brătianu: carte de identitate (şi de
alegător) eliberată la 23 mart. 1931 (şi o
fotografie a tatălui ei?); borderouri, state de
plată, chitanţe privind casa din Bucureşti şi
vila Florica; alte chestiuni gospodăreşti; plăţile
34 VII/3 personalului casnic. 1931-1935 174
Acte Elisa Brătianu: Contracte de închiriere a
casei din Bucureşti; adeverinţe obligaţii plată;
chitanţe şi obligaţii plată ale chiriaşilor;
proces-verbal; acte financiare şi
35 VII/4 corespondenţă în acest sens. 1927-1939 105
Contract de arendare a 10 ha din moşia
35 VII/4 Florica pentru Reg. 4 inf. Argeş (1933). 1927-1939
Cont al Elisei Brătianu la societatea
35 VII/4 "Distribuţia" S.A. 1927-1939
Convenţiune între Min. Agr. - şi Constantin I.
C. Brătianu şi Vintilă I. C. Brătianu,
coproprietari indivizi la ferma Florica (în
35 VII/4 folosul Direcţiunii Zootehnice). 21 dec. 1927. 1927-1939
Aviz al uzinelor Comunale Bucureşti (feb.
35 VII/4 1939). 1927-1939
Acte Elisa Brătianu referitoare la
administrarea averii (corespondenţă în acest
sens cu ing. Ion G. Iliescu): cheltuieli casă la
Bucureşti; amenajări la Florica, vânzare vin şi
fructe, contracte încheiate; devize şi chitanţe
36 VII/5 plată pentru comenzi diverse. 1932-1935 115
Documente referitoare la sărbătorirea împlinirii
a 60 de ani de viaţă a lui Ion I. C. Brătianu
(preşedintele Comitetului de iniţiativă -
37 VII/6 M.Pherekyde; secretar - Raul Culianu). 1925-1928 358
Acte financiare (adeverinţe, chitanţe facturi
plată); note de comandă şi plată pentru
executarea unui bust (I. Jalea), unei medalii
jubiliare (C. Cristescu), unei heliogravuri, a
unor reproduceri de fotografii vechi şi albume,
pentru editarea lucrării "Florica";
corespondenţă purtată în acest sens (Tancred
Constantinescu, J. Manolescu - Strunga); acte
de plată efectuate prin Banca Românească şi
37 VII/6 Banca Generală a României. 1925-1928
Extrase din contul "Fondul Ion I. C. Brătianu"
(creat la 11 iun. 1925); liste de donaţii pentru
acest fond; proces-verbal de predare a arhivei
37 VII/6 fondului (14 mai 1928). 1925-1928
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
Registru - "Jurnal", 1929 - 1935 (valoarea
activului şi pasivului Aşezământului existente
38 VII/7 în conturi bancare; cheltuieli şi plăţi efectuate. 1929-1935 79
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu";
39 VII/8 situaţia financiară. 1931-1939 142
Acte Biblioteca "Ion I. C. Brătianu": cheltuieli
pentru amenajare încălzire; corespondenţă
(C.Fotino) cu instituţii culturale şi persoane
particulare (oferite de vânzare şi cereri
39 VII/8 diverse). 1931-1939
Acte secţia "Publicaţii" a Aşezământului:
hotărâre pentru publicarea discursurilor lui Ion
I. C. Brătianu (24 feb. 1931); chitanţe şi note
39 VII/8 cheltuieli în acest sens. 1931-1939
Scrisori către Elisa Brătianu: cereri de sprijin;
oferte de cărţi şi publicaţii (Iuliu Tuducescu,
L.C. Berindei şi D. Pherekyde), de fotografii
39 VII/8 etc. 1931-1939
39 VII/8 Inventare şi liste cărţi din diferite biblioteci. 1931-1939
Biblioteca "Ion I. C. Brătianu": corespondenţă
(G.Fotino) legată de activitatea bibliotecii, de
administrarea ei; taxe plată, facturi; donaţii
40 VII/9 diverse; liste cărţi. 1929-1934 201
Scrisori primite de Elisa Brătianu privind
amintirea soţului ei, oferte de cărţi (între
semnatari: Aristide Blank, Ion Rusu
Abrudeanu, Iuliu Tuducescu, dr. I.
Cantacuzino); de mulţumire pentru donaţia
40 VII/9 făcută Muzeului Militar Naţional. 1929-1934
Lista membrilor Aşezământului "Ion I. C.
40 VII/9 Brătianu" (f. 139 - 141). 1929-1934
Situaţia definitivă a lucrărilor executate în anul
41 VII/10 1937 în grădina şi pentru monumentul Ion I. 1937-1938 10
C. Brătianu.

Semnătura arhitectului Mario Stoppa pentru


41 VII/10 primirea sumei ce i se cuvenea (9 iun. 1938). 1937-1938
Corespondenţă (scrisori, telegrame, c.p.
ilustrată) primită de G. Fotino, preşed. P. N. L.
- jud. Caliacra, deputat, vicepreşedinte
Aunarea deputaţilor: cereri pentru colonizare
în jud. Caliacra, pentru posturi ş. a.; de
42 VIII/1 mulţumiri şi felicitări. 1937 35
Câteva scrisori de răspuns G. Fotino la
42 VIII/1 solicitările de colonizare. 1937
Scrisoare prin care se cere plata împrumutului
făcut de primărie pentru electrificarea
42 VIII/1 Bazargicului. 1937
Fişe şi copia unor regeste ale unor documente
din: "Arhivele Olteniei"; "Analele Academiei
Române". Memoriile secţiei "Istorie"; C. C.
Giurescu, "Istoria românilor"; I. Nistor, "Istoria
Basarabiei"; "Revista teologică", T. Bălan,
"Documente bucovinene". "Revue de
43 VIII/2 Roumanie", "Cercetări istorice". 1938 44
Corespondenţă G. Fotino, preşedintele P. N.
L. jud. Caliacra, deputat: Scrisori de răspuns
la solicitări de colonizare în judeţ; Scrisori, c.
p., telegrame primite: cereri de colonizare, de
numire în funcţie, de ajutor, de felicitare; cu
caracter personal. Tablou de consilieri
judeţeni şi comunali ai jud. Caliacra la 15 ian.
44 VIII/3 1936 (f. 54 - 58). 1936 59
Corespondenţă G. Fotino, preşedintele P. N.
L. jud. Caliacra, director al Oficiului naţional
de colonizare, directorul Bibliotecii "Ion I. C.
Brătianu": Scrisori primite privind chestiuni
organizatorice ale P. N. L.; cereri de
colonizare în jud. Caliacra şi de sprijin;
telegrame, c.p. (şi ilustrate) de felicitare şi
45 VIII/4 exprimare de mulţumiri; un plic (f. 4). 1933 34
Scrisori trimise ca răspuns la solicitări de
45 VIII/4 colonizare. 1933
Corespondenţă G. Fotino, director al oficiului
naţional de colonizare, preşedintele P. N. L.
46 VIII/5 jud. Caliacra. 1932 14
Scrisori trimise ca răspuns la solicitări de
46 VIII/5 colonizare. 1932
Corespondenţă G. Fortino, deputat,
preşedintele P. N. L. jud. Caliacra,
47 VIII/6 vicepreşedinte A. D. 1932-1934 36
Scrisori, carte vizită, c.p. ilustrate primite
(multe nedatate) conţinând cereri diverse;
47 VIII/6 salutări, mulţumiri; chestiuni ale P. N. L. 1932-1934
Scrisori trimise privind soluţionarea unor
47 VIII/6 cereri. 1932-1934
Scrisori către Gh. Tătărescu, Preşed. Cons.
Min. şi Min. Lucr. Publ. Comunic. (Richard
47 VIII/6 Franasovici). 1932-1934
Articole (dactilo) despre N. Bălcescu: P. P.
Panaitescu, "Contribuţii la o bibliografie a lui
N. Bălcescu după corespondenţa sa inedită
cu A. G. Golescu"; N. Iorga, "Schiţe din
48 VIII/7 literatura română: Neculai Bălcescu". după 1950 133
Transcrieri (dactilo) din opera lui N. Bălcescu:
fragmente din scrieri istorice, politice şi
economice; despre democraţie; despre
revoluţia românilor din Ardeal; istoria lui Mihai
Viteazul; revoluţia de la 1848 din Ţara
Românească; din scrisorile sale inedite
publicate de N. Cartojan, Petru V. Haneş;
48 VIII/7 testamentul lui N. Bălcescu (f. 55). după 1950
Fişe, notiţe, bibliografie, concepte pentru o
49 VIII/8 lucrare despre N. Bălcescu. după 1950 18
Introducere (mss.) la o lucrare despre N.
Bălcescu; aprecieri diverse (dactilo) în
legătură cu personalitatea acestuia; proiect
pentru reorganizaţia dorobanţilor judeţelor (în
50 VIII/9 transcriere recentă). după 1950 146
Lucrarea (dactilo): "Chestiunea economică a
50 VIII/9 Principatelor Dunărene", de N. Bălcescu. după 1950
Materiale (dactilo) despre Nicolae Bălcescu:
introducere la o lucrare monografică;
reproducerea articolelor: "Despre elemente
dialectice în cugetarea lui Nicolae Bălcescu",
de petru Apostol şi "Karl Marx şi Principatele
Dunărene" - pe marginea unei scrieri a lui N.
51 VIII/10 Bălcescu", de prof. Pârvulescu. după 1950 90
Fragmente din corespondenţa lui N. Bălcescu,
din scrierile sale; consideraţii ale unor autori
51 VIII/10 diverşi asupra operei şi vieţii sale. după 1950
Documente - în transcrieri recente după acte
de la Arh. St. - referitoare la Brătieni:
Traducerea după cartea slavonească a lui
Mihnea cel Rău, domnul Ţării Româneşti, prin
care întăreşte lui Neagoe şi lui Radul, cu
feciorii lor, stăpânirea peste jumătate din
52 VIII/11 Brătianii de la Brădet. 29 iul. 1508. 1508-1797 32
Cartea lui Alexandru Cuconul, domnul Ţării
Româneşti, prin care întăreşte lui Iane
paharnicul stăpânirii peste un sălaş de ţigani.
52 VIII/11 28 iun. 1625. 1508-1797
Zapisul lui Rafail din Brătiani, cu fiul său
Eftimie, prin care vinde lui Oancea din Iaşi un
52 VIII/11 copil de ţigan. 3 feb. 1671. 1508-1797
Zapisul lui Albul logofătul din Rătevoeşti, cu
fiul său Negoiţă, prin care vând lui Tudoran
apa din Aninoasa, jud. Muscel, un ţigan. 18
52 VIII/11 iun. 1672. 1508-1797
Zapisul lui Eftimie, fiul Radului logofătul din
Brătienii de Sus, jud. Argeş, prin care vinde lui
Tudoran din Aninoasa, jud. Muscel, o ţigancă.
52 VIII/11 23 iun. 1677. 1508-1797
Zapisul jupânesei Zamfira, fostă soţie a
răposatului Neagoe banul ot Săcuiani, jud.
Dâmboviţa, prin care dăruieşte Mitropoliei de
la Târgovişte jumătate din muntele Curmătura.
52 VIII/11 1 sept. 1680. 1508-1797
Zapisul lui Dragomir Grecul din Turburea, prin
care vinde lui Neacşu slugerul partea sa din
moşie din Turburea, jumătate de sat. 30 mart.
52 VIII/11 1683. 1508-1797
Cartea de hotărnicie a lui Ianache biu vel
serdar, prin care alege părţile de moşie ce are
în satul Brătienii de Sus, jud. Argeş, m-stirea
Brădetul, de părţile moşnenilor şi boiernaşilor
Brătieni, ce sunt cumpărători, anume Iane
logofătul, şi Oancea şi Iordache, feciorii lui
52 VIII/11 Ianache Brătianu. 4 iul. 1749. 1508-1797
Raportul ispravnicilor jud. Argeş, către domn,
privitor la cercetarea ce au făcut pricinei dintre
Constantin Brătianu, Iane Brătianu fost logofăt
de vistierie, fratele lui, şi Constantin Orescul
de o parte, şi Parthenie egumenul M-stirii
Argeş, Gheorghiţă Vâlsănescu şi Radul
Calotă, de altă parte, pentru moşie în hotarul
52 VIII/11 Muşeteştilor. 20 aug. 1782. 1508-1797
Raportul lui Gheorghe paharnicul şi Scarlat
medelnicerul, ispravnicii jud. Argeş, către
domn, referitor la cercetarea ce au făcut
pricinei dintre Episcopia Argeşului şi Iane
52 VIII/11 Brătianu pentru moşia Muşăteşti. 8 feb. 1795. 1508-1797
Jalba lui Iane Brătianu către domn, privitoare
la pricina sa cu episcopul de Argeş pentru
moşie în Muşeteşti. 2 feb. 1796; însoţită de
rezoluţia biv vel paharnicului. 2 feb. 1797. 1508-1797
Scrisoare M.Kogălniceanu, Min. Int. - către
prefect jud. Argeş. Bucureşti, 3 mart. 1869 (cu
53 VIII/12 referiri la Ion C. Brătianu); copie. 1869 - 1881 4
Scrisoare G.Heliad - Pia Brătianu. 18/30 iul.
53 VIII/12 1881 (cu caracter personal). 1869 - 1881
Scrisori Ion I. C. Brătianu - către Iuliu Zane
(26 mai 1899); D. A. Sturdza (6/19 mart. 1901,
54 VIII/13 21 mai şi 11 iun. 1904); de natură politică. 1899 - 1904 7
Listă referitoare la împărţirea averii între fraţii /început sec.
55 VIII/14 Brătianu (Ioniţă, Mihai, Constantin). XIX/ 2
Acte de proprietate şi liste de inventar
referitoare la împărţirea averii între fraţii
Brătianu: lista argintăriei; foaia rândaşilor din
Tigveni; act semnat de I. C. Brătianu şi D.
Brătianu la 11 nov. 1845 (însoţit de o
transcriere recentă, num.) în legătură cu
56 VIII/15 moşia Rudeni. 1839 - 1845 11
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
Secţia "Publicaţiuni". Registru de şedinţe ale
Comitetului Bibliotecii şi ale Comitetului
57 VIII/16 Aşezământului. 1930 - 1938 31
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
Registru - cartea mare. 1942 - 1946 (situaţia 1939; 1942 -
58 VIII/17 financiară). 1946 100
Chitanţă de plată a impozitelor datorate de 1939; 1942 -
58 VIII/17 Aşezământ. 28 apr. 1939. 1946
Repertoare conţinând indicii pentru lucrările:
"Boierii Goleşti" (vol. I-IV) de G. Fotino şi
59 VIII/18 discursurile lui Ion I. C. Brătianu. /1930 - 1939/ 46+89
Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu".
Procese-verbale ale Comitetului de direcţie şi
Consiliului de administraţie ale
60 VIII/19 Aşezământului. 1929 - 1935 40
Acte Aşezământul cultural "Ion I. C. Brătianu":
adrese ale Imprimeriei Naţionale şi răspunsuri
ale Aşezământului (chestiuni financiare,
61 VIII/20 chitanţe plată, scrisori de comandă tipar). 1937 - 1942 32
Concluziuni asupra anului agricol 1933 relativ
la moşiile Valea Dragului, Sâmbureşti,
Mihăieşti şi Hânguleşti, jud. Ilfov, Olt, Rm.
62 VIII/21 Vâlcea şi, respectiv, Rm. Sărat, text mss. /1934/ 5
Lucrări elaborate de studenţi ai Institutului de
Istoria Dreptului şi prezentatet prof. G. Fotino:
"Elemente juridice culese din cronicele
moldoveneşti", de Ion Bacalu (1940). "Divanul
domnesc ca instanţă de judecată", de
Constanţa Stoianovici, Florica Veriotti şi
63 VIII/22 Claudiu Rădulescu (1942). 1940 - 1942 28+12
Extrase de texte (sau numai traducerea
acestora) din presa europeană a anilor 1914 -
1916; note de informaţii către Min.Af. Str.
privind ştirile apărute în ziarele străine sau
transmise de agenţiile de presă; ştiri,
comentarii, articole din "Epoca", "Viitorul",
"Universul" şi transilvăneanul "Românul" din 1847; 1914 -
64 IX/1 Arad. 1916 255
Se referă la: întâlnirea de la Constanţa dintre
Carol I şi ţarul Nicolae II (iun. 1914); atentatul
de la Sarajevo; poziţia de neutralitate a
României; consecinţele politice ale morţii lui
Carol I; starea de spirit a opiniei publice
româneşti; problema naţională în Transilvania
(şi poziţia Budapestei), Dobrogea, Basarabia;
situaţia în desfăşurare din Balcani; politica
internaţională (raporturile dintre marile puteri;
desfăşurarea conflictului pe diferite fronturi) 1847; 1914 -
64 IX/1 ş.a. 1916
Telegramă circulară către prefecţi adresată de
Ion I.C.Brătianu. 30 iul. 1914 (copie), prin care
se interzic manifestaţiile în contra Austro-
Ungariei, pentru a nu fi afectată declaraţia de 1847; 1914 -
64 IX/1 neutralitate a României (f. 68). 1916
Scrisori D.brătianu - către Paul Bataillard, 13
apr., 7 şi 8 aug. 1847; una redactată; cu 1847; 1914 -
64 IX/1 caracter personal (. 61 - 67). 1916
Extrase de presă: "Facla" din 30 iul. 1914,
ediţie specială (pag. 1 cu genericul "Franţa
înainte"; din presa turcă - "La Turquie", "Jeune
turc", "Lloyd ottoman" din feb. 1915 -
referitoare la răspunsul Germaniei dat
guvernului american; surpriza albaneză;
situaţia grea a Rusiei; răspunsul englez la
65 IX/2 nota americană; probleme din Tunisia). 1914 - 1915 7
Ştiri ale Agenţiei Române şi ale Agenţiei
telegrafice italiene despre desfăşurarea
războiului mondial; text tradus din "Neue Freie
Presse" 12 feb. 1915 (comentariu despre
66 IX/3 deschiderea Dumei din Rusia). 1914 - 1916 12
Textul (dactilo) "La guerre des peuples", 1-5
67 IX/5 mai 1915; trimis de Legaţia României la Haga. 1915 33
J. M. Mitilineu, legaţia României la Haga -
către Em. Porumbaru, Min. Af. Str., 16/29 ian.
1916, care trimite şi raportul lui Keeman,
consul la Amsterdam, asupra situaţiei
68 IX/6 economice a Olandei în 1915. 1915 - 1916 17
Textul procesului-verbal al şedinţei din 26 ian.
1915 a Camerei Statelor generale a Olandei
(dezbateri asupra menţinerii sub arme a
Landwehr-ului), trimis de Legaţia României la
68 IX/6 Haga. 1915 - 1916
Traduceri de texte de presă străine (unele
dactilo) şi extrase din ziare trimise Min. Af.
Str.; printre expeditori Legaţiile României la
Petrograd şi berna. Se referă la politica
69 IX/7 internaţională şi la atitudinea României. 1915 41
Extrase (însoţite de traduceri) din: "The
Globe", Londra, 22 feb. 1915 ("Dardanelele")
70 IX/8 şi "Schweizerische Lehrerzeitung", Elveţia, 26 1915 6
dec. 1915 ("Canalul de Suez").

Extrase de texte din presa română


("Moldova", "La Roumanie", "Steagul",
"Viitorul", "Gazeta", "Dimineaţa", "Acţiunea",
"Dreptatea", "Universul", "Adevărul",
L'Independance Roumanie", "Epoca",
"Naţionalul") referitoare la problema intrării
României în război; statele balcanice şi
71 IX/9 războiul; Consiliul de Coroană (14 aug. 1916). 1915 - 1917 123
Extrase de texte din presa europeană,
traduceri de articole din ziare străine trimise
Min. Af. Str. (despre situaţia internaţională şi
poziţia României, desfăşurarea războiului
mondialului); comentarii asupra atitudinii
presei franceze privind acordul româno-
71 IX/9 german, apr. 1916 (f. 3-4; 68 - 72). 1915 - 1917
Extrase din ziare şi reviste, texte traduse din
aceste publicaţii, rezumate ale comentariilor
presei străine furnizate Min. Af. Str. de
misiunile diplomatice ale României în Suedia,
Danemarca, Spania, Cehoslovacia, Turcia,
Olanda, Iugoslavia, Elveţia, Belgia, Grecia,
Polonia, Bulgaria; cu referire la moartea lui Ion
I. C. Brătianu, Preşed. Cons. Min., şeful P. N.
L. (24 nov. 1927); la consecinţele ei în planul
vieţii politice româneşti, al raporturilor
72 X/1 internaţionale (îndeosebi în Balcani). 1927 275
Documente organizaţia P. N. L. jud. Caliacra:
adrese primite din partea conducerii centrale
şi adrese trimise de conducerea locală în
teritoriu (chestiuni electorale, organizatorice,
abonamente, alegeri, liste cu rezultate în
73 X/3 alegerile comunale). 1927 - 1936 179
Referat A. Nasta, director g-ral al Casei
Centrale a Împroprietăririi, în urma inspectării
lucrărilor de colonizare din Cadrilater. 19 oct.
1927 (f. 7-15); alte acte privind activitatea
Oficiului Naţional de colonizare în jud.
Caliacra şi Durostor; memoriu privind istoricul
Camerei de comerţ şi de industrie din
73 X/3 Bazargic. 1927 - 1936
Corespondenţă G. Fotino, preşedinte al P. N.
L. jud. Caliacra, deputat: scrisori primite (de
73 X/3 felicitare, cereri diverse). 1927 - 1936
Acte Asociaţia învăţătorilor din jud. Caliacra
(1933); Camera de agricultură jud. Caliacra
(1934); Societatea "Amicii Batovei şi ai
Coastei de argint" (şi un memoriu privind
proiectul lucrărilor de asanare a văii râului
73 X/3 Batova. sept. 1934). 1927 - 1936
Cereri de împroprietărire a unor pensionari
militari reangajaţi şi diferite alte cereri ale
73 X/3 locuitorilor din jud. Caliacra. 1927 - 1936
Biserica din Vultureşti (schiţă executată în
73 X/3 1934). 1927 - 1936
Acte Elisa Brătianu referitoare la
administrarea moşiei Florica (jud. Muscel);
somaţii de plată pentru chiriaşi; financiare
74 X/4 privind monumentul lui I. I. C. Brătianu. 1937 - 1945 17
Scrisoare August Treboniu Laurian - A. G.
Golescu. Turin, 12 sept. 1855 (activitatea în
75 X/5 emigraţie). 1855 2
Documente familia Pleşoianu, judecătoreşti:
carte de judecată în pricina Ilie Pleşoianu cu
egumenul m-stirii Bistriţa pentru proprietatea
asupra unui ţigan (13 apr. 1787); hotărâre
dată de domnul Ţării Româneşti, Alexandru
Moruzi (7 oct. 1793): acte privind pricina
pentru un copil de ţigan între Matei Pleşoianu
şi Bănică Racoviţă (1803 - 1804); jalbe ale
boierilor şi locuitorilor din jud. Vâlcea către
Întâiul Divan, pentru abuzurile lui Pârvu
Pleşoianu, sameşul acelui judeţ şi scrisoare a
Înaltului Divan către Divanul Craiovei în
această pricină (1812); jalbă Barbu Pleşoianu
pentru nişte bani (1814), acelaşi dăruieşte
nepotului de frate, la botez, o fată de ţigan (14
dec. 1819); alte acte (izvod de datorii,
76 X/6 scrisoare, zapisele de plată ş.a.). 1787 - 1830 47
Libretul (mss. dactilo) operetei "Salba de aur",
77 X/7 de Fotino. /1930 - 1949/ 55
Scrisoare D. Zamfir - Luca Pleşoianu. 26 nov.
78 X/8 1842 (pentru un ţigan de vânzare). 1842 2
Anafora întărind respingerea, făcută de
ispravnici, cererii lui Matei Pleşoianu din
Vâlcea, care reclama dreptul de protimitis
asupra unei moşii. 24 iun. 1815; însoţită de o
79 X/9 copie (dactilo) recentă; nenum. 1815 2
Fişe, note de activitate, adnotări realizate la
80 X/10 Aşezământul cultural "N. Bălcescu". 1949 31
Scrisori (concepte) - în traducerea lui Filitti:
Baronul de Hiller - către Metternich. Sibiu, 5, 9
şi 16 ian. 1833 (ştiri despre rezistenţa boierilor
moldoveni la intenţia lui Kisseleff de
completare a regulamentului organic; starea
sanitară în Ţara Românească; evacuarea
gărzii principale ruseşti din Bucureşti;
întoarcerea de trupe ruseşti din Ţara
81 X/11 Românească în Basarabia). 1833 44
Casimir de Timoni, agent consular al Austriei
în Ţara Românească - către Metternich.
Bucureşti, /feb./ şi 22 feb.; 1,4,8,11 şi 15
mart.; 12, 22 şi 26 apr.; 12, 20 şi 27 mai; 10 şi
17 iun.; 9 şi 26 aug. 1833 (ştiri politice:
mişcarea trupelor ruseşti; înfiinţarea a 4.000
grăniceri; perceperea birului; activitatea
81 X/11 Sfatului administrativ al Ţării Româneşti). 1833
Memoriu (în lb. franceză) referitor la religia
81 X/11 ortodoxă (1833). 1833
Note (mss. şi dactilo) pentru aparatul critic al
82 X/12 lucrării: N. Bălcescu, "Corespondenţă". 21
Materiale pregătitoare în vederea publicării
operei lui C. Bolliac: sumarul cronicelor
literare; transcrierea unor texte din "Curierul
83 X/13 românesc" (1845) şi "Buciumul" (1864). 9
Transcrierea unor texte publicate de C. Bolliac
în "Vestitorul românesc" (1844) şi copia
84 X/14 scrisorii către Gh. Magheru (8 ian. 1873). 9
Materiale pregătitoare în vederea publicării
operei lui C. Bolliac: sumarul şi fişe ale
cronicelor teatrale, prozei, esteticii, a celor
privind călătoriile arheologice şi arheologia ca
atare, a articolelor despre libertatea presei;
transcrieri de texte din: "Vestitorul românesc"
(1844), "Curierul românesc" (1845 - 1846); din
"Memoires pour servir a l'histoire de la
Roumanie" (1856), "Călătorie arheologică în
România" (1861); pagini originale din "La
85 X/15 Constitution roumaine" (f. 54 - 57). 87
Învoială între Luca Pleşoianu şi lucrători
86 X/16 pentru pământ (19 dec. 1843). 1843 2
Testamentul lui C.Pleşoianu (15 apr. 1735); în
86 bis X/17 2 exemplare; cu transcriere recentă nenum. 1735 2+2
Acte "Home International" - societate creată în
1905 şi având printre membre pe Bessie Take
Ionescu, Haydee Coandă, Elisa Brătianu,
Maria Boerescu (în principal se referă la
succesiunea legatară a Louisei Schultze
supusă germană, decedată, fosta directoare a
87 X/18 societăţii). 1907 22
88 X/19 Mss.: "Fragen des prof. Hanssen (f. 1-72). 1907 112
Proclamaţie (text şapirografiat) a guvernului
88 X/19 D. A. Sturdza după înăbuşirea răscoalei. 1907
Scrisoare P. P. Carp - D. A. Sturdza.
Bucureşti, 26 mart. 1907 (solicită o
întrevedere pentru a-şi spune păsurile
88 X/19 societăţii agrare). 1907
Circulară (imprimat) către membrii Societăţii
88 X/19 agrare, 26 mart. 1907. 1907
Telegramă Mişu Alexandrescu, fost senator -
P. P. Carp. Iaşi, 8 apr. 1907 (se pronunţă
88 X/19 pentru un mare partid agrar). 1907
Telegrame, scrisori primite de D. A. Sturdza,
preşed. Cons. Min.: de la proprietari şi
arendaşi din jud. Dolj (cu solicitări de
despăgubiri pentru averile distruse); locuitori
din jud. Bacău (despre situaţia lor dificilă); un
memoriu anonim; scrisoare a unui fost
magistrat din Iaşi (despre propaganda
calomnioasă a arendaşilor evrei); raport,
proces-verbal şi copie de învoieli agricole
trimise de Iosif, Mitropolitul Primat; scrisoare
însoţită de condiţiunile agricole pe moşia
Flămânzi - Novaci, trimisă de primarul
88 X/19 comunei Lunca (jud. Botoşani). 1907
Telegramă C. Stere, prefect Iaşi - N. Filipescu,
deputat. 10 apr. 1907 (referitor la ştirile
88 X/19 inexacte apărute în ziarul "Epoca"). 1907
Telegramă obştea comunei Miloşeşti - către
G. Gr. Cantacuzino. 10 apr. 1907 (cer a li se
88 X/19 scădea din învoieli). 1907
Telegramă a obştei comunei Marotinu - către
I. I. C. Brătianu, Min. Int., 10 apr. 1907
88 X/19 (plângere împotriva arendaşului). 1907
Memoriu al locuitorilor din colmuna Făcăeni
88 X/19 (jud. Ialomiţa) - către Carol I, 15 mart. 1907. 1907
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
89 XI/1 Şed. 27 iun. 1934. 1934 24
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
90 XI/2 Şed. 29 mai 1934. 1934 27
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
91 XI/3 Şed. 15 mai 1934. 1934 21
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
92 XI/4 Şed.13 iun. 1934. 1934 60
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
93 XI/5 Şed.1 aug. 1934. 1934 141
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
94 XI/6 Şed.2 aug. 1934. 1934 132
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
95 XI/7 Şed.31 iul. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
96 XI/8 Şed. 23 iun. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
97 XI/9 Şed.15 iun. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
98 XI/10 Şed. 29 mai 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
99 XI/11 Şed. 13 iul. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
100 XI/12 Şed. 4 iul. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
101 XI/13 Şed. 3 iul 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
102 XI/14 Şed. 12 iun. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
103 XI/15 Şed. 25 iun. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
104 XI/16 Şed. 26 iun. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
105 XI/17 Şed.30 iun. 1934 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
106 XI/18 Şed. 12 iul. 1934. 1934
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
107 XI/19 Şed. 14 iun. 1934. 1934 34
Expozeu pentru ancheta parlamentară în
108 XI/20 afacerea "Skoda" - Seletzky. 1934 63
Corespondenţă Brătianu (1840 - 1846) din
vremea studiilor la Paris: unele însoţite de
transcrieri recente (f. 3 - 18): scrisori D.
Brătianu - către tatăl său, C-tin Brătianu,
Paris, 30 ian. /11 feb. şi 13 /25 mart. 1840,
2/14 apr. şi 6/18 mai 1842; Ghiţă Enescu - C-
tin Brătianu. Paris, 6/18 mai 1842 (cu sigiliu);
mss. conţinând ştiri apărute în "Revue des
deux mondes" din 14 şi 31 ian. 1843; procură
dată de D. Brătianu fraţilor săi. Paris, 25 mai
1844; D. Brătianu - I. C. Brătianu. Paris, 23
feb. 1845; D. Brătianu - Ghiţă Enescu,
109 XII/1 cumnatul său. Franţa, 11 mart. 1846 (s.n.). 1840 - 1883 201
Jurnal (în copie) al Sfatului adminsitrativ
extraordinar al Ţării Româneşti din 20 aug.
1855, privind cheltuielile făcute de Radu
Ruset, fostul şef (agă) al Poliţiei; rezoluţia (în
copie) a domnului Barbu Ştirbei (1855) şi
adresă (în copie) a Municipalităţii oraşului
Brăila către Min. din Intru din 13 dec. 1856
109 XII/1 (f.23). 1840 - 1883
Documente prinţul (beizadea) Dimitrie Ghica
(f. 25 - 118): Corespondenţă oficială primită,
în calitate de Prefect al poliţiei oraşului
Bucureşti, din partea consulatului Franţei;
chitanţe pentru plata unor depeşe telegrafice;
109 XII/1 rapoarte, în ciornă, către domnitor (1855). 1840 - 1883
Scrisori, cu caracter personal, de la: Maria
Eliade (Bucureşti), Elisabeta Ştirbei, E.
Mackenzie; Teodor Brătianu (Piteşti), Vladimir
Ghica (Urziceni), A. Cantacuzino, L. Beclard,
Soutzo, G. Bălăceanu, Cleopatra Frunzescu,
109 XII/1 N. I. Orăşanu (1855 - 1858). 1840 - 1883
Acte oficiale primite în calitate de agă al
poliţiei Ţării Româneşti: din partea
109 XII/1 reprezentantului otoman la Bucureşti, C. 1840 - 1883
Safiet; a proprietarilor mari din jud. Buzău
(1857).

Scrisoare (copie) banul G. Ghica - către


caimacanul Alexandru D. Ghica. Bucureşti,
2/14 iun. 1857; corespondenţă, rapoarte,
depeşă telegrafică privind situaţia dinŢara
Românească; notă privind dezbaterile
Congresului de la Paris; memoriu către
109 XII/1 Consulatul General al Franţei (1858). 1840 - 1883
Mss. (în chirilică): "Cobza lui Marinică". Satiră
asupra principelui Ştirbei (f. 120 - 127) şi
fragment dintr-o lucrare în versuri (f. 130 -
109 XII/1 131). 1840 - 1883
"Memoire presente a la Conference de Paris
par les deleques de Principantes Unies
Roumanies" (V. Boerescu, l. Steege. Sc.
Fălcoianu). Paris, 15 apr. 1866 (f. 132 - 145);
"Memoire relatif a la question politique et
economique de la Moldo-Valaquie" (de Gh.
109 XII/1 Magheru, 1856). 1840 - 1883
Exemplar din revista "El Crepusculo",
Santiago, nr. 3, iul. 1844 (despre procesul lui
Fr. Bilbao) şi "Discours prononce par le
Francois Bilbao" la Buenos Aires în 15 nov.
109 XII/1 1860 (tradus în lb. franceză). 1840 - 1883
Înştiinţări sau publicaţii (imprimate) emise de:
Consiliul municipal Bucureşti, în legătură cu
luminarea uliţelor (1 aug. 1855); Comitetul
întocmit pentru cercetarea reclamaţiilor
asupra listelor electorale (21 iul. 1857), Min.
din Năuntru, M. Băleanu, referitoare la alegeri
(8 ian. 1859); Min. Int. Agr. Lucr. Publ., M.
109 XII/1 Kogălniceanu (12 aug. 1864). 1840 - 1883
Documente sau fragmente de documente
(1603 - 1844), în traduceri şi transcrieri
109 XII/1 recente: acte de proprietate şi de judecată. 1840 - 1883
Scrisoare (în copie dactilo) G. V. Liteanu -
către I. C. Brătianu (5/17 iul. 1883), despre
109 XII/1 discuţiile avute la Berlin cu contele Hatzfeldt. 1840 - 1883
Notă de banii primiţi (sfârşitul este scris de /înainte de
110 XII/2 mâna lui C. A. Rosetti). 1859/ - 1934 13
Acte George Barbu-Bardoş: memoriu pentru
pensie către Constantin I. C. Brătianu, preşed.
P. N. L., fost Min. Fin. (20 mart. 1934);
exemplar din "Dacia Traiană", nr. 201, 11 nov.
1920 (cu art. "Episod din '48: pălăria lui
Brătianu); scrisoare a sorei sale Săftica;
extras din matricola botezaţilor a Bisericii /înainte de
110 XII/2 ortodoxe din orăştie. 1859/ - 1934
Documente diverse: un post-scriptum al unei
scrisori; memoriu către Min. Instr.; raport al
secţiei a IV-a a Adunării deputaţilor referitor la
proiectul de lege atingător de crearea unei
secţii de hotarnici; bilete de ajutor, de 10
parale la pâine, emis de Dep. Pricinilor din /înainte de
110 XII/2 Lăuntru al Ţării Româneşti. 1859/ - 1934
Notiţe, fişe despre biografia lui D. Brătianu în
111 XII/3 anii 1835 - 1847. /sec. XIX/ 16
Documente diverse: ciorna unei expuneri
privind chestiunea israelită în România;
contestaţie către mitropolit referitoare la
epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti; notă
extrasă din ziarul "Journal de Frankfurt"
amintind de un Creţulescu; o scrisoare
111 XII/3 (nedatată, nesemnată). /sec. XIX/
Acte familia Theodor C. Văcărescu: scrisoare
a Fac. de Drept din Paris (2 nov. 1888); apel
al Comisiei de anchetă a jud. Prahova -
prefect T. C. Văcărescu (1866); note de studiu
şi lectură, concepte de scrisori; scrisoare
primită (şi plic) ca agent diplomatic al
României la Belgrad (1871); consideraţii
asupra influenţei externe a învăţământului
francez şi în special asupra României; note de
112 XII/4 plată. 1866 - 1888 65
Scrisoare către Nicolle, directorul
Conservatorului Naţional de Arte şi meserii din
Paris, 28 ian. 1938 (cu informaţii despre A. C.
113 XII/4 Golescu). 1938 10
Fişe biografice referitoare la: baron d'Avril, M.
- J. Cor, P. - E. Poujade, A. Huet, de Segur -
Dupayron, J. Aupick, marchiz de
113 XII/4 Chateaugiron, A. Billecocq, de Roujoux. 1938
Dovadă a Fac. de Drept a Univ. Bucureşti
care certifică că George Fotino este profesor
114 XII/6 titular al facultăţii. 1945 1
Acte referitoare la familia Brătianu: Constantin
(Dincă) şi Dumitru (însoţită de regeste):
zapise, sinet de împrumutare, chitanţe plată,
liste de cheltuieli şi socoteli; acte de arendare,
învoială, de împuternicire pentru o pricină de
115 XII/7 judecată; izvod pentru o familie de ţigani. 1809 - 1842 34
Documente Neculai Bucur, paharnic:
scrisoare în pricina cu m-stirea Galata pentru
moşia Foleşti (10 iul. 1821); scrisori, din Iaşi,
către biv-vel vistiernicul Alexandru Balş, la
Cernăuţi (30 nov. şi 24 dec. 1821; 5 şi 9 mai,
20 nov. 1822; 15 apr. 1823; 16 mai 1824; 24
şi 27 oct., 15 şi 18 dec. 1825; 4 şi 15 ian., 12
şi 28 feb., 11 nov. 1826); listă de banii primiţi;
116 XII/8 însoţite de traduceri şi regeste, nenum.). 1821 - 1826 36
Documente Elisa Brătianu: Corespondenţă
primită: telegramă a societăţii "Pâinea": de
înfierare a atentatului comis împotriva lui I. I.
C. Brătianu, Preşed. Cons. Min. /1909/;
scrisoare a fruntaşilor din satul Pârâul Caprei,
com. Hardeli, jud. Caliacra (au ridicat o şcoală
117 XII/9 primară denumită "Ion I. C. Brătianu"). 1909 - 1947 142
Acte financiare ş.a. privind administrarea
averii (începând cu anul 1931): via Florica,
casa etc.; moşia Florica, vatră de casă pe
117 XII/9 şoseaua Bucureşti-Piteşti - schiţă (f.50). 1909 - 1947
Acte juridice privind pe Lia Brătianu (în calitate
117 XII/9 de tutore al fiului Vintilă V. Brătianu). 1909 - 1947
Documente referitoare la procesul intentat de
Olga Grecescu în legătură cu un testament,
procurator fiind Armand Călinescu - 1919 (f.
117 XII/9 23 - 25). 1909 - 1947
Acte financiare privind ridicarea monumentului
lui I. I. C. Brătianu -scrisoare Elisa Brătianu -
d-na Lapedatu, în această chestiune (f.33);
contract de întreprindere între Al. Lapedatu,
preşedintele Comitetului pentru ridicarea
monumentului lui I. I. C. Brătianu - şi arhitect
Alexandru Popovici (24 iul. 1937) şi alte acte
oficiale referitoare la ridicarea acestei statui (f.
117 XII/9 37 - 42). 1909 - 1947
Documente diverse: transcriere şi traducere
(dactilo) dintr-o lucrare cu caracter istoric
despre Dobrogea; cerere către decanul Fac.
de Drept din Bucureşti; acte legislative
(dactilo) cu referire la cumpărarea unui teren
la Techirghiol de către Societatea pentru
combaterea tuberculozei la copii (1929); mss.
(fragmente) literare, istorice, juridice; note
cronologice şi fişe din reviste şi cărţi de istorie;
foto a casei lui I. I. C. Brătianu din str. Biserica
Amzei (f. 109); nr. 34 din revista
"Forschungen und Fortschritte" (Berlin, 1 dec.
1940); câte un exemplar din lucrările: George
Fotino, "Les missions de Goluchwshi et de
Bulow aupres du roi Carol I-er de Roumanie"
(Paris, 1932), Nicolae Blatt, "Necesitatea unui
117 XII/9 curs de semiologie oculară" (Bucureşti, 1947). 1909 - 1947
Fragmente (dactilo) dintr-un text referitor la
118 XII/10 dreptul canonic. 108
Lucrări de seminar prezentate prof. George
Fotino de studenţi de la Institutul de istoria
119 XII/11 dreptului românesc. 1939 - 1946 124
Olimpia Bosneanu, "Cartea a doua a lui
119 XII/11 Ozister". 1939 - 1946
text (fragmente) consacrat relaţiilor juridice în
119 XII/11 producţiile populare. 1939 - 1946
N. Antonescu, "Elemente juridice în folclorul
119 XII/11 românesc". 1939 - 1946
"Vechiul drept românesc scris" (text
119 XII/11 multiplicat). 1939 - 1946
Oana Berechet, "Rolul bisericii în împărţirea
119 XII/11 dreptăţii în vechiul drept românesc". 1939 - 1946
Gheorghe Mohanu, "Valorificarea informatică
a cronicei pentru istoria dreptului românesc.
119 XII/11 Analiza Letopiseţului lui Ion Neculce". 1939 - 1946
119 XII/11 Pierre M.Cadillac, "Dreptul roman în Galia". 1939 - 1946
Corespondenţă (scrisori, cărţi vizită,
telegrame, cărţi poştale) primită de G. Fotino,
ca preşedinte P. N. L. - jud. Caliacra, deputat,
primar al Balcicului: cereri diverse de ajutor
(îndeosebi pentru colonizări, deschideri de
întreprinderi, concesiuni, lucrări de asanare) şi
solicitări de intervenţie pentru obţinerea unor
posturi şi funcţii; şi scrisori trimise de G.
120 XII/12 Fotino, de răspuns la diferite cereri şi memorii. 1934 170
Memoriu către Min. Instr. Arte., relatând
despre acţiuni ale Cercului studenţesc
"Coasta de argint" - Caliacra, organizat sub
patronajul lui G. Fotino, privind intensificarea
propagandei naţional-culturale în Cadrilater
120 XII/12 (f.22). 1934
Cerere de sprijin adresată de locuitori din jud.
Caliacra (colonişti bănăţeni) lui Dinu Brătianu,
preşedintele P. N. L., pentru a dobândi
120 XII/12 împrumuturi la B. N. R. (f. 168). 1934
Exemplar (tipărit) M. O., nr. 84 B, 5 apr. 1934.
Ad. Deputaţilor, ses. ord. (prelungită),
conţinând proiectul de lege privind autorizarea
oraşului Caracal de a contracta un împrumut
120 XII/12 de 15 mil. lei (f. 46 - 47). 1934
Corespondenţă (scrisori, telegrame, cărţi
poştale, cărţi vizită) primită de G. Fotino, ca
preşedinte P. N. L. - jud. Caliacra, deputat,
primar al Balcicului: solicitări de sprijin în
soluţionarea unor cereri personale; şi scrisori
trimise de G. Fotino, de răspuns la diferite
cereri (de colonizare în jud. Caliacra) şi
121 XII/13 memorii. 1935 144
Memoriu al unor funcţionari şi pensionari din
Bazargic şi Balcic adresat Min. Agr. Dom.,
121 XII/13 pentru împroprietărire (f. 137 - 140). 1935
Constantin Gh. Isac, "Dreptul de protimisis
sau preerupţiune. Studiu de istoria dreptului
românesc. Teză de doctorat (Fac. de Drept -
122 XIII/1 Bucureşti). 1944 80 + 1
Marcel P. Mihail, "Breslele la români". Lucrare
123 XIII/2 de seminar (Fac. de Drept - Bucureşti). /1939 - 1944/ 17
Const. D. Ioan, "Pravila lui Alexandru cel
Bun". Lucrare la Inst. de istoria dreptului
românesc sub conducerea prof. G. Fotino
124 XIII/3 (Fac. de Drept - Bucureşti). 1939 8
Maria Georgeta Herescu, "Vechile instituţii
juridice româneşti văzute de călătorii străini în
trecere prin ţările noastre" (Fac. de Drept -
125 XIII/4 Bucureşti); lucrare de seminar, an IV. /1944/ 28 + 2
Nina Grosu, "participarea clericilor la
împărţirea dreptăţii"; lucrare de seminar la
istoria dreptului românesc, an IV (Fac. de
126 XIII/5 Drept - Bucureşti). /1944/ 8
Alla I. Filipescu, "Dreptul roman şi dreptul
local în Galia"; lucrare de seminar, an IV (Fac.
127 XIII/6 de Drept - Bucureşti). /1944/ 10
Const. C. Marinescu-Dragulin, "Jurământul, ca
mijloc de dovadă, cu privire specială în vechiul
drept românesc"; lucrare susţinută la Inst. de
istoria vechiului drept românesc, an IV; prof.
George Fotino, asistent Gh. Cronţ (Fac. de
128 XIII/7 Drept - Bucureşti). 1944 71 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
129 XIII/8 (exemplar 1). 1938 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
130 XIII/9 (exemplar 2). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
131 XIII/10 (ex.3). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
132 XIII/11 (ex.4). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
133 XIII/12 (ex. 5). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
134 XIII/13 (ex. 6). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
135 XIII/14 (ex.7). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
136 XIII/15 (ex.8). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
137 XIII/16 (ex.9). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
138 XIII/17 (ex.10). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
139 XIII/18 (ex. 11) /1938/ 14 + 1
Dan I. Dobrescu, recenzie şi încercare asupra
fenomenului de romanizare a Galiei" cu
ajutorul lucrării "de la Gaullie la France", ed. II,
Hachette, 1923, a d-lui Camille Julian; lucrare
de seminar an IV, la prof. G. Fotino (Fac. de
140 XIII/19 Drept - Bucureşti). /1940/ 20
Lydia Radia, "Pedepsele în vechiul drept
românesc"; lucrare de seminar, an. IV (Fac.
141 XIII/20 de Drept - Bucureşti). /1943/ 14
Laurenţiu Rosin, "Evoluţia generală a
proprietăţii în viaţa popoarelor"; lucrare de
142 XIII/21 seminar, an IV (Fac. de Drept - Bucureşti). /1943/ 19
Iaon V. Băncilă, "Contribuţiuni filologice la
definirea concepţiei româneşti despre "Drept"
şi "Dreptate"; lucrare de seminar (Fac. de
143 XIII/22 Drept - Bucureşti). 1945 19
Radu Pătrăşcanu, "Informaţii juridice în poezia
populară"; lucrare de seminar la prof. George
144 XIII/23 Fotino (Fac. de Drept - Bucureşti). 1954 18
Eugenia Sâtmalov - Sâtmalian, "Instituţiunea
căsătoriei aşa cum rezultă din poezia
populară", lucrare de seminar, an IV (Fac. de
145 XIII/24 Drept - Bucureşti). /1945/ 14
Sabina Negulescu, "Criza dreptului
146 XIII/25 internaţional" (lucrare în mss.). /1944/ 244
"Contribuţiuni la corectarea raportului între
responsabilitatea civilă şi art. 3 al c. din legea
pentru înfăptuirea reformei agrare"; studiu
nesemnat (mss. dactilo). Cercetează legătura
Legii pentru reforma agrară din 23 mart. 1945
cu proiectul unei noi Declaraţii asupra
drepturilor persoanelor şi a colectivităţilor,
147 XIII/26 Paris, 1946. /1946/ 163
"Vechiul drept românesc scris", curs
148 XIII/27 xerografiat (ex.1). /1939 - 1944/ 17
"Vechiul drept românesc scris", curs
149 XIII/28 xerografiat (ex.2). /1939 - 1944/ 17
Vechiul drept românesc scris, curs xerografiat
150 XIII/29 (ex.3). /1939 - 1944/ 17
Vechiul drept românesc scris, curs xerografiat
151 XIII/30 (ex.4). /1939 - 1944/ 17
Vechiul drept românesc scris, curs xerografiat
152 XIII/31 (ex.5). /1939 - 1944/ 17
Vechiul drept românesc scris, curs xerografiat
153 XIII/32 (ex.6). /1939 - 1944/ 17
M. Papadopol, "Câteva etimologii juridice";
lucrare de seminar, an IV (Fac. de Drept -
154 XIV/1 Bucureşti). /1939 - 1944/ 81
Cireşica Niţescu, "Hotarul în vechiul drept
românesc"; lucrare de seminar (Fac. de Drept
155 XIV/2 - Bucureşti. /1944 - 1947/ 36
Grigore Clima, "Simbolica juridică în vechiul
drept românesc". Partea I: Consideraţiuni
generale asupra simbolicei juridice", lucrare
citită în şedinţa din 3 iun. 1947 a Inst. de
istorie a dreptului românesc; an IV (Fac. de
155 XIV/2 Drept - Bucureşti). /1944 - 1947/
Lucrări de seminar la cursul de istoria
dreptului românesc, susţinut de prof. G. Fotino
(Fac. de Drept - Bucureşti): Sergiu Ioraşcu,
"Cnejii şi voievozii". Adriana Gurău, "Cnezii şi
voievozii". "Situaţia femeii în vechiul drept
românesc" (nesemnată). Eugen Chiribău,
"Despre impozite sau dări şi în special birul în
156 XIV/3 vechiul drept românesc". 1947 57
Nicolae-Ion Constantinescu, "Spiritualitatea
getică"; lucrare de seminar la Inst. de istoria
dreptului românesc (Fac. de Drept -
157 XIV/4 Bucureşti). 1943 28 + 2
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
158 XIV/5 (ex. 12). /1938/ 14 + 1
M.Papadopol, "Etimologii juridice"; lucrare de
seminar la istoria dreptului românesc, prof. G.
159 XIV/6 Fotino (Fac. de Drept - Bucureşti). 1945 20 + 2
Cristel A. Pineta, "Etimologii juridice. Aspecte
juridice la aromâni"; Lucrare de seminar (Fac.
160 XIV/7 de Drept - Bucureşti). 1947 7+1
Livia Irofti, "Vechile instituţii româneşti văzute
de călătorii străini în trecere prin ţara noastră";
lucrare de seminar (Fac. de Drept -
161 XIV/8 Bucureşti). /1944/ 24
"Privilegiul masculinităţii în ţara Românească";
studiu retrospectiv în istoria vechiului drept
162 XIV/9 românesc (mss. Dactilo, de G. Fotino?). /1937?/ 148
Emilia Popescu, "Robia în vechiul drept
românesc"; lucrare de seminar (Fac. de Drept
163 XIV/10 - Bucureşti). /1947/ 13
Constantin Gh. Florescu, "Robia la români şi
la tătari - istoric"; lucrare de seminar, an IV
164 XIV/11 (Fac. de Drept - Bucureşti). 1947 11
Teodora Catană, "Robia la români şi la tătari -
istoric"; lucrare de seminar, an IV (Fac. de
165 XIV/12 Drept - Bucureşti). /1947/ 11
Mioriţa Alice Popescu, "Elementele juridice
aşa cum reies din lucrările călătorilor străini";
lucrare de seminar (Fac. de Drept -
166 XIV/13 Bucureşti). /1944/ 6
"Getica"; lucrare la istoria dreptului, prof. G.
167 XIV/14 Fotino (Fac. de Drept - Bucureşti). /1947/ 65
Paula Teodorescu-Gheorghe, "Cnezii şi
voievozii"; lucrare la Inst. de istoria dreptului
167 XIV/14 românesc; an IV (Fac, de Drept - Bucureşti). /1947/
Fişe despre "Domn" extrase din lucrarea lui C.
167 XIV/14 C. Giurescu, "Istoria românilor", II/1. /1947/
Corneliu Bediţeanu, "Cuvioasele feţe
bisericeşti în slujba dreptului nostru străvechi";
lucrare de seminar la istoria dreptului
168 XIV/15 românesc; prof. G. Fotino (Fac. de Drept - 1944 26
Bucureşti).

Lucrări de seminar la istoria dreptului


românesc (Fac. de Drept - Bucureşti):
Gheorghe S. Cioroianu, "Viaţa satului în
169 XIV/16 vechiul drept românesc" (1947). 1942 - 1947 67
Valerian Tempescu, "Viaţa satelor în vechiul
169 XIV/16 drept românesc" (1946). 1942 - 1947
Vladimir N. Penescu, "Hotarul în vechiul drept
169 XIV/16 românesc" (1947). 1942 - 1947
169 XIV/16 Panait Stăncescu, "Bănia Craiovei" (1942). 1942 - 1947
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
170 XIV/17 (ex. 13). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
171 XIV/18 (ex. 14). /1938/ 14 + 1
George Fotino, "Memoriu de titluri şi lucrări"
172 XIV/19 (ex. 15). /1938/ 14 + 1
Aura Elena Andreescu, "Voievozii şi cnezii
români"; lucrare de seminar la istoria dreptului
173 XIV/20 românesc, /1947/ (Fac. de Drept - Bucureşti). 1946 - 1947 54
Mircea Goruneanu, "Consideraţiuni critice
asupra încercărilor de fundamentare biologică
173 XIV/20 a dreptului", 1946. 1946 - 1947
Universitatea din Bucureşti. Profesori în 1940
(tabele cu profesorii onorari, cu profesorii de
la facultăţile: Teologie; Drept; Filozofie şi
Litere; Ştiinţe; Medicină; Medicină veterinară;
174 XIV/21 Farmacie). 1940 8
Memorii de titluri şi lucrări prezentate de:
Victor Hillard, candidat la catedra de drept
internaţional privat de la Fac. de Drept -
175 XIV/22 Bucureşti (1944). 1933 - 1946 113
Gheorghe Băileanu, prin care solicită
transformarea postului de asistent în acel de
conferenţiar la catedra de Introducere în
studiul dreptului a Fac. de Drept - Iaşi (1944);
175 XIV/22 însoţit de două recomandări ale facultăţii. 1933 - 1946
175 XIV/22 Alexandru Tilman-Timon (1944). 1933 - 1946
Jean H.Vermeulen, avocat şi conferenţiar de
drept administrativ; însoţit de un certificat al
Comisiei de epurare a Corpului avocaţilor din
175 XIV/22 baroul Ilfov (6 apr. 1946). 1933 - 1946
Ervin Em. Antonescu, conferenţiar la catedra
de Drept internaţional privat a Fac. de Drept -
Bucureşti (1945); însoţit de: procese-verbale
ale Comisiei examinatoare pentru abilitarea ca
docent (1934), Consiliul facultăţii pentru
înfiinţarea Catedrei de drept internaţional
privat (1942); prefaţa lui J. P.Niboyet la
175 XIV/22 lucrarea "Essai d'une theorie des 1933 - 1946
qualifications en droit international prive".

Laurenţiu Preutescu (1942); însoţit de un


exemplar din "M. O." (Partea I), nr. 172, 1945,
cu numirea acestuia ca profesor titular la
Catedra de procedură civilă de la Fac. de
175 XIV/22 Drept - Bucureşti. 1933 - 1946
I. V. Merlescu, conferenţiar de drept
175 XIV/22 administrativ (1933). 1933 - 1946
Acte George Fotino: Textul (dactilo) ciclului de
conferinţe, cu titlul generic "Voievozi dătători
de legi şi datini", susţinut la Radio-Bucureşti 1930 - după
176 XIV/23 (1930). 1938 204
Cursul (mss.) consacrat vechiului drept scris
românesc, predat din 1938 la Fac. de Drept - 1930 - după
176 XIV/23 Bucureşti. 1938
Corespondenţă G. Fotino (scrisori, telegrame,
c.p., cărţi vizită) primită şi ca preşed. P. N. L.
jud. Caliacra, deputat, vicepreşed. Adunarea
Deputaţilor, primar oraş Balcic: de mulţumiri şi
urări; cereri de sprijin, pentru numiri în
posturi; legată de colonizări; şi trimisă de G.
Fotino, cu răspuns la modul de rezolvare la
177 XV/1 diferite solicitări şi petiţii. 1933 - 1942 207
Telegramă şi scrisoare de condamnare a
177 XV/1 asasinării lui I. G. Duca (f. 38; 41). 1933 - 1942
Scrisoare confidenţială despre situaţia (mai
ales de natură economică) existentă în com.
Dragoş - Vodă, jud. Caliacra. 19 sept. 1937 (f.
177 XV/1 178 - 188). 1933 - 1942
Corespondenţă G.Fotino (scrisori, telegrame,
c.p., cărţi de vizită) primită, şi ca primar al
oraşului Balcic, preşedinte al P. N. L. jud.
Caliacra, deputat, vicepreşedinte al Adunării
Deputaţilor: cereri de intervenţie pentru posturi
şi funcţii, aprobări de colonizare, urări şi
mulţumiri; prin intermediul lui şi memorii către
178 XV/2 Min. Agr. Dom., Min. Instr. Publ., regina Maria. 1933 - 1939 284
Scrisoare primită de la N. N. Tonitza,
Bucureşti, 20 nov. 1935, care solicită
aprobarea unui lot de pământ de 1000 m.p. (f.
178 XV/2 187 - 188). 1933 - 1939
Un număr de scrisori se referă la chestiuni
178 XV/2 gospodăreşti ale primăriei oraşului Balcic. 1933 - 1939
Scrisori trimise de G. Fotino, cu menţiuni
178 XV/2 privind rezolvările la cereri diverse făcute. 1933 - 1939
Corespondenţă G. Fotino (scrisori, telegrame,
cărţi vizită), primită şi ca preşedinte P. N. L. -
jud. Caliacra, deputat, primar Balcic: cereri de
intervenţie diverse (obţinerea de credite, plată
salarii, pentru colonizări, posturi, solicitări de
ajutor); referitoare la chestiuni politice
(situaţia organizaţiei liberale din jud. Caliacra),
alegeri (la Bazargic, ian. 1933 - f. 8 -9; com.
Enigea, iun. 1934 - f. 65 - 66); despre sprijinul
financiar acordat de G. Fotino, primar oraş
Balcic, ridicării bisericii din com. Şerpeni, jud.
caliacra (f. 97 şi urm.); cu urări de ziua
179 XV/3 onomastică. 1932 - 1937 158
Memoriu documentar: "Proprietatea în
179 XV/3 Caliacra şi lucrările de colonizare" (f. 67 - 84). 1932 - 1937
Scrisori trimise de G. Fotino, ca răspuns la
chestiunile amintite (multe cu aprobări la
179 XV/3 cererile de colonizare). 1932 - 1937
Corespondenţă G. Fotino (telegrame, scrisori,
c.p., cărţi vizită), primită şi ca preşedinte P. N.
L. - jud. Caliacra, deputat, primar Balcic: cu
mulţumiri şi urări; cu cereri de intervenţie
diverse (inclusiv pentru dobândirea unei
autorizaţii pentru cazan de ţuică); pentru
colonizări, cumpărări de terenuri; solicitări de
ajutor; memorii; chestiuni politice (situaţia
financiară a organizaţiei liberale din jud.
180 XV/4 Caliacra - f.7). 1935 - 1937 175
Şi scrisori de răspuns G. Fotino privind
rezolvarea diferitelor solicitări (mai cu seamă
180 XV/4 de colonizări). 1935 - 1937
Corespondenţă G. Fotino (scrisori, telegrame,
cărţi vizită, c.p.), primită şi ca deputat, preşed.
P. N. L. - jud. Caliacra, primar al Balcicului: cu
urări şi mulţumiri; cu solicitări diverse pentru
posturi, intervenţii la diferite foruri,
recomandări; privind chestiuni politice (situaţia
organizaţiei P. N. L. - jud. Caliacra, a ziarului
"Acţiunea" din Bazargic - şi contribuţia lui G.
181 XV/5 Fotino în acest sens) ş.a. 1933 - 1937 205
Răspunsuri ale lui G. Fotino în legătură cu
rezolvarea diferitelor cereri (de natură
181 XV/5 financiară, colonizări etc.). 1933 - 1937
Memoriu adresat Min. Ap. Naţ. de serg.
rezervist Nicolae Dumitru pentru a fi trecut în
rândul celor decoraţi cu "Virtutea militară";
însoţit de un act de stare civilă şi o copie după
ordinul de zi nr. 3 din 13 mart. 1917 a Brigăzii
181 XV/5 1 inf. (f.201 - 203). 1933 - 1937
Corespondenţă G. Fotino (scrisori, telegrame,
cărţi vizită, c.p.) primită din partea Prefectului
jud. Caliacra, primăriile oraşelor Balcic (acte
financiare cu salariul primarului - f.111, 148 şi
176; chitanţe) şi Bazargic; persoanelor
particulare, privind chestiuni administrative;
cereri pentru intervenţii, dobândiri de posturi,
rezolvări de petiţii; chestiuni politice (alegeri
comunale, pentru camerele de muncă,
activitatea organizaţiei P. N. L. jud. Caliacra);
182 XV/6 urări de ziua onomastică). 1933 - 1937 189
Răspunsuri ale lui G. Fotino la cereri diverse,
182 XV/6 îndeosebi pentru colonizare. 1933 - 1937
Acte G. Fotino, preşed. P. N. L. - jud.
Caliacra, primar Balcic, vicepreşed. Ad.
Deputaţilor: corespondenţă (scrisori, c.p.,
memorii, telegrame, cărţi vizită) primită,
referitoare la chestiuni politice (activitatea
organizaţiei P. N. L. - jud. Caliacra); conţinând
mulţumiri, cereri de sprijin şi ajutor; şi
răspunsuri ale acestuia privind soluţionarea
cererilor adresate (mai ales pentru
183 XVI/1 colonizare). 1933 - 1939 292
Scrisoare Em. Bucuţa, director la Min. Muncii.
Sănăt. Ocr. Soc., Bucureşti, 27 oct. 1934
183 XVI/1 (f.73). 1933 - 1939
Documente referitoare la gospodărirea şi
administrarea oraşului Bazargic: memoriu
privind extinderea oraşului şi copie (dactilo)
după legea dată în acest sens (f. 41 - 44);
memoriu relativ la pădurile oraşului Bazargic
şi legea dată în acest sens (f. 45 - 51); plan de
situaţie a râului Batava, aval de com. Teche,
jud. Caliacra; memorii pentru credite şi ale
coloniştilor adresate diverselor ministere;
probleme ale Epitropiei Comunităţii Armene
din Bazargic (scrisoare din 27 ian. 1937 -
183 XVI/1 f.194). 1933 - 1939
Documente privind gospodărirea,
administrarea, activitatea culturală şi şcolară
în oraşul Balcic (primar G. Fotino): acte
financiare (chitanţe, note plată), de vânzări
terenuri (şi schiţe de teren); credite; plan de
situaţie a portului Balcic; acte Nautic Club
Balcic - situaţia financiară de la 30 mart. 1934
- până la 15 mai 1935 şi statute (f. 97 - 110);
lista Comisiei pentru alegerile comunale de la
Balcic din 29 - 31 mai 1937 (f. 208 şi urm.);
memorii privind problemele urbanistice şi
estetice ale Balcicului (inclusiv devize de
183 XVI/1 lucru). 1933 - 1939
Foto (f. 128) şi acte ale plut. jandarmi Ioan
Bratosin, fost şef de post în com. Ecrene (jud.
183 XVI/1 Caliacra). 1933 - 1939
Statute ale Asociaţiei staţiunilor balneo-
climaterice de pe litoralul Mării Negre din jud.
183 XVI/1 Constanţa (f. 162 - 166). 1933 - 1939
Acte G. Fotino, primar Balcic, preşed. P. N. L.
- jud. Caliacra, deputat: Corespondenţă
(scrisori, telegrame, c. p., cărţi vizită) primită,
cu solicitări de sprijin, intervenţii, urări; pentru
numiri în funcţii; referitoare la activitatea
organizaţiei liberale judeţene; la alegerile
comunale din Bazargic, 4 aug. 1934 (f.82-83);
la situaţia organizaţiei P. N. L. - jud. Caliacra
în 1937 (f. 191 - 194); şi răspunsuri ale lui G.
Fotino la cereri diverse (mai ales aprobări
184 XVI/2 pentru colonizare). 1934 - 1937 224
Memorii trimise la ministere prin intermediiul
lui G. Fotino (cu referire, de pildă, la
activitatea Liceului bulgar de băieţi din
184 XVI/2 Bazargic - f. 95). 1934 - 1937
Acte primăria Balcic: vânzări terenuri,
chestiuni şcolare şi administrative; chitanţă cu
suma de 1000 lei donaţie G. Fotino la casa P.
184 XVI/2 N. L. (f.94). 1934 - 1937
Scrisoare George Dimitriu, sculptor - către
184 XVI/2 văduva lui I. G. Duca, 2 mai 1934 (f. 60 - 61). 1934 - 1937
Acte G. Fotino, preşed. P. N. L. - jud.
Caliacra, deputat, primar Balcic, vicepreş. Ad.
Deputaţilor: Corespondenţă (scrisori, c.p.,
telegrame, cărţi vizită) primită, cu cereri de
posturi, funcţii, intervenţii diverse: pentru
pensii (brevet al medaliei pentru "Bărbăţie şi
Credinţă" cu spade cl.I, eliberat de Min. Răzb.
la 18 oct. 1917 - f. 263); şi răspunsuri ale
acestuia la diversele solicitări (mai ales pentru
185 XVI/3 colonizare). 1933 - 1942 264
Acte primăria Balcic: privind chestiuni
administrativ-gospodăreşti, acordarea de
terenuri, construirea de şosele, plan de
sistematizare; conturi financiare; activitatea
şcolară şi Comunitatea musulmană din Balcic
(f. 18); alegerea lui G. Fotino în Nautic Club
din Balcic, în 1934 (f. 74); scrisoarea
directorului Gimnaziului mixt din Balcic, 17
mart. 1937, despre activitatea legionară din
185 XVI/3 localitate (f. 221 - 222). 1933 - 1942
Expunere de motive la legea (şi legea) - în
copii dactilo - pentru amânarea până la 1 apr.
1935 a dispoziţiunilor din art. 14 al c. din
Legea privitoare la regiile Autonome în ceea
185 XVI/3 ce priveşte Oficiul Naţional al Colonizării (f. 94 1933 - 1942
- 96).

Memoriu din partea funcţionarilor din com.


Prisecani (jud. Caliacra), pentru lămurirea
faptelor de abuz comise de şeful de post, şi
care se va înainta Min. Int.; însoţit de decizii
ale Consiliului comunal, rapoarte şi adrese ale
185 XVI/3 Primăriei, 1935 - 1936 (f. 181 - 192). 1933 - 1942
Acte G. Fotino, primar Balcic, preşed. P. N. L.
- jud. Caliacra, deputat:Corespondenţă
(scrisori, telegrame, cărţi poştale, cărţi vizită)
primită, cu intervenţii pentru posturi, cereri
diverse de sprijin şi ajutor; privind chestiuni
organizatorice ale organizaţiei liberale din jud.
Caliacra, şcolare; cu caracter personal
(felicitări şi mulţumiri); şi trimisă, cu rezolvări
186 XVI/4 la cereri de împroprietărire, de colonizări. 1933 - 1938 286
Acte referitoare la probleme administrativ-
gospodăreşti, construcţia unei biserici, plan de
amenajare urbanistică - ale Primăriei oraşului
Balcic; la probleme ale unor cooperative şi
186 XVI/4 bănci populare din jud. Caliacra. 1933 - 1938
Carte poştală ilustrată: British Museum -
186 XVI/4 Londra (f.26). 1933 - 1938
Scrisoare semnată de Paul B. Marian.
186 XVI/4 Bucureşti, 8 aug. 1935 (f.211 - 212). 1933 - 1938
Acte G. Fotino: carte de membru P. N. L.,
chitanţe (pentru cotizaţii, pentru donaţii
băneşti); "Colonizările în Dobrogea nouă",
raport către Preşed. Cons. Min. (14 oct.
1927); Expunere de motive şi proiect de lege
pentru completarea şi modificarea unor
dispoziţiuni din Legea privitoare la dobândirea
şi pierderea naţionalităţii române din 24 feb.
187 XVI/5 1924. 1924 - 1937 268
Corespondenţă (scrisori, telegrame, cărţi
poştale, cărţi vizită) primită ca primar Balcic,
deputat, preşed. P. N. L. - jud. Caliacra:
privind chestiuni administrativ-gospodăreşti
ale oraşului Balcic, asanări terenuri, culturale;
referitoare la probleme ale organizaţiei liberale
din jud. Caliacra (proces-verbal al congresului
judeţean, 13 nov. 1932 - f. 32; ziarul
"Acţiunea" din Bazargic), la chestiuni şcolare,
cu solicitări de posturi şi cereri diverse. şi
răspunsuri date de G. Fotino în legătură cu
187 XVI/5 aceste cereri (îndeosebi pentru colonizări). 1924 - 1937
Corespondenţă - scrisori, cărţi vizită,
telegrame, cărţi poştale (ilustrate - f.201; 206)
- primită de G. Fotino, preşed. P. N. L. - jud.
Caliacra, deputat, vicepreşed. Ad. Dep., cu
referire la organizaţia liberală din jud.
Caliacra; cereri de intervenţie în situaţii
diverse (judecată, pentru obţinerea de posturi,
colonizări, gospodărirea comunelor); cu
caracter personal; şi răspunsuri ale lui G.
Fotino privind soluţionarea multiplelor cereri
188 XVII/1 primite. 1933 - 1939 369
Scrisori primite de la N. Batzaria, director al
revistei "Dimineaţa copiilor". Bucureşti, 12 iun.
1934; 20 iul. 1935; 14 feb. şi 18 sept. 1936; 29
188 XVII/1 aug. 1939 (f. 261 - 265). 1933 - 1939
Carte de membru P. N. L. şi foto (f. 367 şi
188 XVII/1 368). 1933 - 1939
Acte G. Fotino: Fişe de lucru pentru cursuri de
istorie comparată a dreptului şi dreptului
comparat: instituţii şi procedură juridică
medievală românească: drept internaţional;
extrase din doc. felurite; explicaţii la formulări
189 XVII/2 cu caracter juridic. 1921 - 1945 144
Tabel cu situaţia organizatorică la Fac. de
189 XVII/2 Drept Iaşi (4 nov. 1945). 1921 - 1945
Articolul despre "Scarlat Fotino" (extras dactilo
189 XVII/2 din Enciclopedia "Cugetarea"). 1921 - 1945
Tablou foto: "Deputaţiunea românilor
transilvăneni la Viena. 16/28 mai 1892" -
reprodus din "Lumea ilustrată", an. I, nr. 13 (f.
189 XVII/2 80). 1921 - 1945
Mss.: "Satul fără stat" (semnat d-na Iosif);
189 XVII/2 "Dreptul polon" (Virgil Ludu). 1921 - 1945
Act emis de Primăria Tr. Severin prin care i se
permite lui I. Ştefănescu de a construi în
cimitirul oraşului o boltă şi de a ridica un
189 XVII/2 monument. 11 mai 1921 (f. 132). 1921 - 1945
Acte G. Fotino: Felicitare de Anul Nou 1938
trimisă în calitate de preşed. al P. N. L. - jud.
Caliacra (cu fotografia sa la f. lv.); etichete
folosite de Biblioteca "Ion I. C. Brătianu" şi
invitaţii la manifestări culturale ale aceleeaşi
190 XVII/3 biblioteci. 1890 - 1946 126
Fişe de lucru privind instituţii juridice
medievale româneşti; foto (reproducere) d-na
Maria Gh. Bibescu; note din diverse lucrări,
190 XVII/3 extrase din documente. 1890 - 1946
Raport asupra lucrării "Proiectul de Uniune a
Statelor europene", de V. I. Feraru, Bucureşti,
1935; "Cuvinte rostite de prof. G. Fotino,
decanul Fac. de Drept Bucureşti cu prilejul
190 XVII/3 inaugurării cursului de drept roman al prof. G. 1890 - 1946
Dimitriu. 18 ian. 1946.

Lucrări semnate de G. Fotino: "Naţionalism -


democraţie naţională. Armonie socială -
Monarhism. Politica P. N. L. - discurs rostit la
congresul P. N. L. din jud. Caliacra" (28 iun.
1936), Buc. 1936 (cu o fotografie la f. 89); "les
Missions de Goluchowski et de Bulow aupres
190 XVII/3 du Roi Carol I-er de Roumanie" (Paris, 1932). 1890 - 1946
Foto (reproducere) după o pictură murală; c.
p. cu imaginea casei unde s-a născut Manu
Theodorian; foto cu instalaţiile Soc. forestiere
"Arif" de la Cumpănă"; foto originală Florica
190 XVII/3 Th. Carada la 1903 (f.111). 1890 - 1946
C.p. ilustrate (din Munchen, Torino, Florenţa,
Constanţa - Elveţia) şi scrisori ale familiei R.
G. Longinescu (1890 - 1914); c.p. ilustrată cu
190 XVII/3 teiul lui Eminescu (f. 126). 1890 - 1946
Lucrări de seminar la istoria dreptului
românesc (prof. univ. G. Fotino) la Fac. de
Drept Bucureşti: Gheorghe Petrovici,
"Participarea clericilor la împărţirea dreptăţii".
Eleonor Focşeneanu, "Pătrunderea dreptului
roman în Peninsula Iberică". Virgiliu I.
Manoliu, "Procesul de formare şi
caracteristicile domniei". Maria Marinescu,
"Expunerea cărţii de judecată din copie şi dată
de Divanul judecătoresc al Principatului
Valahiei secţia Civilă". Gabriela V. Pascu,
"Instituţia domniei". Gheorghe Gr. Ionaşcu,
191 XVII/4 "Robia la români". 1943 - 1947 147
Telegramă descifrată: legaţiunea din Paris
(Teodorescu) - către Min. Af. Str. (col.
192 XVIII/1 Rudeanu), 1/14 dec. 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Telegramă descifrată: Legaţiunea din Hevre -
Belgia (Djuvara) - către Min. Af. Str., 1/14 dec.
193 XVIII/2 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Telegramă descifrată: Legaţiunea din Paris
(Teodorescu) - către Min. Af. Str. 1/14 dec.
194 XVIII/3 1915 (în lb. franceză) 1915 1
Telegramă descifrată. Legaţiunea din Londra
(Mişu, ministru) - către Min. Af. Str., 2/15 dec.
195 XVIII/4 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Telegramă descifrată. Legaţiunea din Atena
(Filodor) - către Min. Af. Str., 2/15 dec. 1915
196 XVIII/5 (în lb. franceză). 1915 1
Telegramă descifrată. Legaţiunea din Paris
(Popescu, comandant) - către Min. Af. Str.,
197 XVIII/6 1/14 dec. 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Telegramă descifrată. Legaţiunea din Berna
(Mărgăritescu Greceanu) - către Min. Af. Str.,
198 XVIII/7 2/15 dec. 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Telegramă descifrată: Legaţiunea din Londra
(Mişu, ministru) - către Min. Af. Str., 1/14 dec.
199 XVIII/8 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Scrisoare de la cabinetul Min. Af. Str. (Ion I. C.
Brătianu) - către Legaţiunea din Atena, 22
apr./5 mai 1904 (în lb. franceză); însoţită de
200 XVIII/9 plic. 1904 5
Memoriu Victor Cuciurano, consul general la
Budapesta - către Min. Af. Str. (Ion I. I. C.
201 XVIII/10 Brătianu), 23 oct./5 nov. 1904. 1904 4
Scrisoare lt. - col. G. Exarcu, ataşat militar pe
lângă Legaţiunea din Viena - către Ion I. C.
Brătianu, Min. Af. Str. Viena, 8 sept. 1904 (st.
202 XVIII/11 n.); însoţită de plic. 1904 3
Scrisoare Constantin Kogălniceanu consul la
Cernăuţi - către Ion I. C. Brătianu, Min. Af.
Str., Cernăuţi, 30 apr. 1904 (în lb. franceză);
203 XVIII/12 însoţită de plic (rupt). 1904 5
Raport Emil J. Ghika, ministru plenip.
Legaţiunea din Viena - către Ion I. C. Brătianu,
Min. Af. Str., 21 apr./4 mai 1903 (în lb.
franceză); însoţit de un extras dintr-un ziar (în
lb.germană), conţinând interpelarea unui
deputat din Bucovina în legătură cu
chestiunea evreiască în România. Plicul este
204 XVIII/13 sigilat. 1903 6
Scrisoare Louise Beguin Billecocq (Nemours,
8 aprilie 1938) şi Jaques Billecocq (Paris, 6
mai 1938) - către George Fotino, cu referiri
205 XVIII/14 biografice despre Adolphe Billecocq. 1938 5
Scrisoare G. Mil. Demetrescu, avocat - către
George Fotino. Craiova. 14 sept. 1938
206 XVIII/15 (despre familia boierească Farfara). 1938 2
Telegramă V. Boerescu către I. I. C. Brătianu,
207 Londra, 14 iulie 1903. 1903 2
Reclamaţiie adresată, probabil, Min. Culte.
208 XVIII/17 Instr., semnată "Un român", 29 sept. 1915. 1915 2
Scrisoare Henry Catargy, mareşalului Curţii
Regale - Emil Porumbaru, Min. Af. Str.
209 XVIII/18 Bucureşti, 27 sept. 1915. 1915 2
Scrisoare Holban - Em. Porumbaru, Geneva,
3 sept. 1915; însoţită de un extras din
"Gazette de Lausanne" din 3 sept. 1915
210 XVIII/19 (articolul "La situation de la Roumanie"). 1915 3
Scrisoare semnată de eforii Comunităţii
române din Salonic - către Em. Porumbaru,
Min. Af. Str., Salonic 20 feb. 1915 (solicită
211 XVIII/20 preoţirea lui Dimitrie Brindu). 1915 1
Notă despre convorbirea purtată la Min. Af.
Str. cu ministrul Austro-Ungariei; Contele
Czerniu, despre deplasarea unui monitor
austriac pe Dunăre în direcţia Călăraşi. 30 oct.
212 XVIII/21 1915. 1915 2
Scrisoare V. Diamandi, directorul Şcolii
comerciale române din Ianina (Grecia) - către
213 XVIII/22 Anagnostiade. Ianina, 15 ian. 1916. 1916 2
Min. României la Sofia - către Min. Af. Str.
214 XVIII/23 (Em. Porumbaru). Sofia, 21 mart. 1916. 1916 2
Min. Af. Str. Copie după telegrama cifrată de
la Legaţiunea din Viena (Emile Ghika) din
215 XVIII/24 14/27 mai 1903. 1903 2
Telegramă Ion I. C. Brătianu, Min. Af. Str. -
către Ministrul României la Viena (Emile
216 XVIII/25 Ghika) din 13/26 mai 1903. 1903 2
Scrisoare Fabricius - George Fotino.
Bucureşti, 18 feb. 1938 (în lb. franceză);
furnizează date biografice despre Karl
Bernhard Freiherr von Meusebach, consul
general pentru Principatele Moldova şi Ţara
217 XVIII/26 Românească la 1856. 1938 1
Document emis de Legaţia Italiei la Bucureşti
pentru principesa Ana Maria Callimachi. 27
218 XVIII/27 aug. 1938. 1938 1
Felicitare de Anul Nou, semnată Valentina.
219 XVIII/28 Lausanne, 31 dec. 1938. 1940 1
Scrisoare maior Exarcu - către Min. Af. Str.
220 XVIII/29 (Ion I. C. Brătianu). Viena, 10/23 sept. 1903. 1903 2
Scrisori L. von Callenberg (Legaţia Austro-
Ungariei în România) - către Ion I. C.
Brătianu, Min. Af. Str., Sinaia, 10 şi 31 oct.
221 XVIII/30 1903; însoţite de plicuri (numerotate). 1903 6
Prospect şi prezentare a caracteristicilor
222 XVIII/31 tractorului Pavesi p/4 de fabricaţie Fiat. 1931 14
Scrisoare L. von Callenberg (Legaţia Austro-
Ungariei în românia) - către Ion I. C. Brătianu,
223 XVIII/32 Min. Af. Str., Sinaia, 3 oct. 1903. 1903 2
Scrisoare Dimitrie Dem. Dimancescu -
prinţesa Ana Maria Callimachi. Londra, 29 iul.
224 XVIII/33 1937. 1937 1
Scrisoare Elisa Băicoianu (casa M. S. Reginei
Elisabeta) - către Min. Af. Str. (Em.
Porumbaru). Bucureşti, 26 oct. 1915
(intervenţie a reginei pentru ca Al. Romalo să
fie numit ataşat la legaţiunea din Berlin ca
225 XVIII/34 supranumerar fără leafă). 1915 2
Telegramă descifrată Filodor, Legaţiunea din
Atena - către Em. Porumbaru, Min. Af. Str., 26
226 XVIII/35 nov. /10 dec. 1915. 1915 1
Telegramă descifrată Filodor, legaţiunea din
Atena - către Em. Porumbaru, Min. Af. Str.,
227 XVIII/36 2/15 dec. 1915. 1915 1
Scrisoare N. M. Baboe, prefect poliţie Craiova
- Ion I. C. Brătianu, Min. Af. Str., 13/26 nov.
228 XVIII/37 1902; însoţită de plic. 1902 11
Scrisori Emile J. Ghica, Min. plenip. al
României la Viena - Ion I. C. Brătianu, Min.
Lucr. Publ. şi ad-int. Min. Af. Str., 22 ian. /4
228 XVIII/37 feb. 1902; 17/30 apr. 1902; însoţită de plicuri. 1902
Scrisoare Radu Văcărescu - către Gh.
Văcărescu, tatăl său. Geneva, 24 iun. 1901;
229 XVIII/38 însoţită de plic (rupt). 1901 3
Scrisori Emile J. Ghica, Min. plenip. al
României la Viena - Ion I. C. Brătianu, Min. Af.
230 XVIII/39 Str., 1/14 dec. 1904 (una personală). 1904 4
Scrisori semnate "Teddy" (cu caracter
personal şi politic); în lb. engleză; datate: 15,
231 XVIII/40 17 şi 20 apr., 15 mai 1931. 1931 11
Scrisori Al. Em. Lahovary, Min. plenip. al
României la Constantinopol - Ion I. C.
Brătianu, 9/22 apr. 1904; 13/26 apr. 1904
232 XVIII/41 (două); însoţite de plicuri. 1904 8
Scrisoare Edouard Tavernier, "Agence des
Balkans" - Em. Porumbaru, Min. Af. Str.,
233 XVIII/42 Bucureşti, 27 iul. 1916. 1916 1
Scrisoare Legaţia României la Constantinopol,
15/28 iul. 1916 - către Em. Porumbaru, Min.
234 XVIII/43 Af. Str. 1916 2
Scrisoare Emile J. Ghica, Min. plenip. al
României la Viena -Ion I. C. Brătianu, 27 dec.
235 XVIII/44 1902/ 9 ian. 1903 (foarte confidenţială). 1902 - /1903/ 4
Scrisoare Emile J. Ghica, Min. plenip. al
României la Viena - Ion I. C. Brătianu, Min. Af.
236 XVIII/45 Str., 3/16 mart. 1904; însoţită de plic. 1904 3
Scrisoare N. B. Cantacuzino, Legaţia
României la Viena - Ion I. C. Brătianu, 30
237 XVIII/46 iul./12 aug. 1904. 1904 2
Scrisoare trimisă de Foreign Office - către
Elisa Brătianu, 2 feb. 1935 (cu date privind
biografia politică a lui Robert Gilmoux
238 XVIII/47 Colquhoun şi Charles Alison. 1935 2
Adresă Sindicatul viticol Ilfov - către Elisa
239 XVIII/48 Brătianu. Bucureşti, 1 feb. 1935. 1935 1
Scrisoare D. Emmanuel - Ion I. C. Brătianu,
prim-ministru. 24 oct. 1924 (îi prezintă partea I
a cursului său de Teoria funcţiunilor); însoţită
240 XVIII/49 de 2 copii dactilo. 1924 4
Scrisoare Octavian Goga - Elisa Brătianu.
Sibiu, 30 dec. 1908; cuprinde o variantă a
241 XVIII/50 poeziei "Bisericuţa din Albac". 1907 - 1908 23
Scrisoare - dedicaţie Ion Pillat - Elisa Brătianu.
Florica, 10 sept. 1908, cu poezia "La
241 XVIII/50 Suceava". 1907 - 1908
Memorandum privind exploatarea materiilor
prime (în primul rând a petrolului) semnat de
C. Alimănişteanu, dr. l. Aisinman, P.
Dvorkovisch şi adresat lui D. A. Sturdza,
preşed. Cons. Min., Bucureşti, dec. 1907 (în
241 XVIII/50 lb. germană). 1907 - 1908
Scrisoare adresată de "Ani" mamei sale; cu
caracter personal (este invocat numele
242 XVIII/51 prinţului Ferdinand). Sinaia, 18 iul. 1906. 1906 2
Telegramă regele Carol I - Theodor
243 XVIII/52 Văcărescu, vicepreşed. Senatului /1908/. 1908 7
Scrisori (2) către Maria Văcărescu, 5/18 iun. şi
243 XVIII/52 12 dec. 1908; însoţite de un plic. 1909
Scrisoare către Maria Văcărescu, 22 aug.
244 XVIII/53 1903; însoţită de plic. 1903 3
Telegramă descifrată Ion I. C. Brătianu - g-ral
245 XVIII/54 Iliescu. Bucureşti. 19 iulie/1 august 1914. 1914 4
246 XVIII/55 Telegramă (ciornă) pentru cifrat, 28 iul. 1914. 1910 - 1914 3
Mss. Unei poezii: "Timur Leuk", de Ion Pillat,
246 XVIII/55 Florica, 6 oct. 1910. 1910 - 1914
Telegramă N. Filipescu - Ion I. C. Brătianu,
247 XVIII/56 preşed. Cons. Min., Petrograd, 6/19 sept. 1914 1
Decizie comercială a Ministerului public în
248 XVIII/57 favoarea lui N. R. Văcărescu 19 feb. 1903. 1903 - 1915 20
Scrisoare Nicoale Dobrescu, dr. în filozofie -
către (D.A. Sturdza?). Bucureşti, 9 nov. 1905
(despre documente inedite găsite în arhivele
din Viena privitoare la istoria bisericii române
248 XVIII/57 din Ardeal în anii (1700 - 1750). 1903 - 1915
Scrisoare Junin I. Lecca - Ion I. C. Brătianu.
248 XVIII/57 Bacău, 9/22 aug. 1914. 1903 - 1915
Declaraţie a sb. lt. Ştefan Nicolaescu, Reg. 17
inf., 21 iul. 1914 (despre arestarea lui la
248 XVIII/57 Orşova). 1903 - 1915
Ciorna unei declaraţii a M. S. Regele menită
248 XVIII/57 să calmeze spiritele, 9/22 sept. 1914. 1903 - 1915
Notă informativă despre consfătuirea din 11
sept. 1914 a Comitetului Executiv al partidului
Conservator şi comunicatul acestuia din 12
248 XVIII/57 sept. 1914. 1903 - 1915
Pamflet în versuri: "Bratiano defaillant", 2 dec.
248 XVIII/57 1914. 1903 - 1915
Scrisoare I. Athanasiu, institutul de fiziologie -
Ion I. C. Brătianu, 4 ian. 1915 (în legătură cu o
preconizată vizită în ţară a prof. francez Ch.
248 XVIII/57 Richet). 1903 - 1915
Raport G. Gorgan, girant al punctului de vamă
Muşa -Mare - către Direcţiunea Vămilor din
248 XVIII/57 Min. Fin., 6 feb. 1915. 1903 - 1915
Telegramă Andrei Popovici, Ioan Sturdza, T.
Policrat - către Ion I. C. Brătianu, prim-
248 XVIII/57 ministru. Predeal, 30 mart. 1915; (copie). 1903 - 1915
Scrisoare regina Elisabeta - Ion I. C.Brătianu,
preşed. Cons. Min., Bucureşti, 25 dec. 1914
(anunţă că ţine la îndemâna Min. Int. suma de
300.000 lei pentru a contribui la efectuarea
249 XVIII/58 lucrării de aducere a apei în Curtea de Argeş). 1914 2
Telegrame (2) din Berlin către Waldhausen,
250 XVIII/59 23 iul./5 aug.1914. 1914 2
Inventar de starea în care s-au primit casele
închiriate de d-na P. Degeanu d-lui D.
251 XVIII/60 Pompeiu, 17 nov. 1914. 1914 2
Telegramă cifrată Djuvara - Ion I. C. Brătianu,
Preşed. Cons. Min., Havre, 26 aug./8 sept.
252 XVIII/61 1915 (descifrată). 1915 2
Diplomă de doctor în drept al Univ. din Liege
253 XVIII/62 obţinută de Jean Callimachi, 23 dec. 1908. 1908 1
Telegramă Carol I - către ţarul Rusiei 17/30
254 XVIII/63 iul. 1914. 1914 2
Act prin care Ion Callimachi, lt. în rezervă în
Armata Română este decorat cu crucea de
cavaler a Legiunii de Onoare. Paris, 21 mart.
255 XVIII/64 1918. 1918 1
Brevet de decorare cu ordinul "Crucea Regina
Maria", clasa II-a, acordat Mariei Callimachi,
vicepreşed. Comitetului de asistenţă a Crucii
Roşii Române din Paris, Bucureşti, 5 iul.
256 XVIII/65 1919. 1919 1
Memorii ale episcopilor catolici din
257 XVIII/66 Transilvania, 6 şi 17 oct. 1923. 1923 5
Protestul congresiştilor rabini şi delegaţi ai
comunităţilor israeliţilor ortodocşi din România
Mare, ţinut în zilele de 22 şi 23 aug. 1922,
înaintat lui Ion I. C. Brătianu, Preşed. Cons.
258 XVIII/67 Min., Bucureşti, 27 aug. 1922. 1922 - 1923 15
Memorii ale comunităţii bisericeşti israelite de
la Oradea Mare către Ion I. C. Brătianu,
Preşed. Consil. Min., 20 dec. 1922 şi 12 iul.
258 XVIII/67 1923. 1922 - 1923
Răspunsul lui Al. Lapedatu, Min. Culte. Arte. -
către Ion I. C. Brătianu, preşed. Cons. Min.,
cu privire la cererea lui Chaim S. Schor, rabin
de Bucureşti, de a fi numit membru al
258 XVIII/67 Senatului, 17 nov. 1923. 1922 - 1923
Scrisoare P. Radvany - Ion I. C. Brătianu, 12
259 XVIII/68 oct. 1904; însoţită de un plic. 1904
Scrisoare de la cartierul general al Corpului 6
armată al Franţei - către general /Iliescu?/, 30
260 XVIII/69 aug. 1917. 1917 1
Scrisoare Gr. Bilciurescu - Em. Porumbaru,
261 XVIII/70 Stockholm, 18/31 mart. 1917. 1917 2
Act de vânzare-cumpărare a unui imobil între
Vasile I. Protopopescu şi Ecaterina Alex. D.
262 XVIII/71 Dobriceanu. Bucureşti, 7 aug. 1919. 1919 2
Brevet de decorare a lui Radu Văcărescu cu
ordinul de Cavaler al legiunii de Onoare.
263 XVIII/72 Paris, 7 aug. 1921. 1921 1
Acte de vânzare a unui imobil între Constantin
C. Degeanu, magistrat şi Vasile I.
Protopopescu, proprietar. Bucureşti, 30 aug.
264 XVIII/73 1918. 1918 2
Mss. al unei poezii ("Magnus ab integro"),
265 XVIII/74 scrisă la Roman, 20 oct. 1923). 1923 2
Notă pe marginea articolului "Politica şi
instituţiunile financiare" din ziarul "Universul"
266 XVIII/75 din 9 mart. 1906. 1906 3
Telegramă descifrată Beldiman, legaţiunea
din Berlin - Em. Porumbaru, Min. Af. Str., 2/15
267 XVIII/76 dec. 1915. 1915 1
Telegramă cifrată (şi descifrată) G. Manu,
Legaţiunea României la Constantinopol - Em.
268 XVIII/77 Porumbaru, Min. Af. Str., 17/30 mart.1915. 1915 4
Scrisoare din partea Min. Ext. al Poloniei, cu
date biografice despre Michel Czajkowski şi
Adam Czartoryski (8 iun. 1937), trimisă lui G.
269 XVIII/78 Fotino, vicepreşed. Ad. Dep. 1937 3
Telegramă descifrată Beldiman, Legaţiunea
României la Berlin - Em. Porumbaru, Min. Af.
270 XVIII/79 Str., 2/15 dec. 1915. 1915 1
Telegramă descifrată Filodor, Legaţiunea
României din Atena - Em. Porumbaru, Min. Af.
271 XVIII/80 Str., 2/15 dec. 1915. 1915 1
Scrisoare A. Em. Lahovary, Legaţia României
272 XVIII/81 la Paris - /Em. Porumbaru/, 6/19 iul. 1915. 1915 2
Scrisoare Take Policrat, avocat - Ion I. C.
273 XVIII/82 Brătianu, Bucureşti, 15 dec. 1914. 1914 1
Informare Ion I. C. Brătianu, Preşed. Cons.
Min. - către Beldiman, Legaţiunea României la
274 XVIII/83 Berlin, 21 iul. 1914. 1914 17
Telegramă (transcrisă) din Berlin - către
Waldhausen, Min. plenip. al Germaniei la
Bucureşti; dictată la Sinaia, 23 iul. /5 aug.
274 XVIII/83 1914. 1915
Note Ion I. C. Brătianu, Preşed. Cons. Min.
înaintate miniştrilor din guvern, lui Take
Ionescu, Al. Marghiloman, M. Pherekyde, 23
274 XVIII/83 iul. (2) şi 24 iul. 1914. 1915
Comunicat scris de Czernin şi Waldhausen,
274 XVIII/83 Sinaia, 23 iul. /5 aug. 1914. 1915
Note Ion I. C. Brătianu, preşed. Cons. Min.
275 XVIII/84 redactate în 23 iul. 1914. 1914 14
Telegramă (copie xerox) regele Carol I -
împăratul Franz Iosif, Castel Peleş, 16/29 iul.
276 XVIII/85 1914 (în traducere). 1914 1
Ordin telegrafic al Min. Int. către prefecţi de
judeţe, 23 aug. 1914 (măsuri pentru
277 XVIII/86 iluminarea podurilor şi a operelor de artă). 1914 3
Telegramă (copie xerox) Nicolae II, ţarul
Rusiei - Carol I, regele României, Palatul
278 XVIII/87 Peterhoff, 15/28 iul. 1914. 1914 1
Telegramă (copie xerox) Franz Iosif, împăratul
Austro-Ungariei - Carol I, regele României.
279 XVIII/88 Bad. Ischl, 15/28 iul. 1914 (în traducere). 1914 1
Telegramă (copie xerox) Franz Iosif - Carol I,
280 XVIII/89 Viena, 19 iul./1 aug. 1914 (în traducere). 1914 2
Telegramă de condoleanţe Nicolae II, ţarul
Rusiei - Ferdinand, regele României, 27 sept.
281 XVIII/90 1916. 1914 2
Scrisoare E. Haward - Deroussi, Stockholm,
282 XVIII/91 25 sept. 1916; însoţită de plic. 1916 3
Scrisoare Edouard Tavernier, "Agence des
Balkans" - Em. Porumbaru, Min. Af. Str.,
283 XVIII/92 Bucureşti, 28 oct. 1916. 1916 1
Comunicare autografă a lui J. Michelet, care i-
a servit lui Paul Bataillard să scrie, în ziarul
"Les Ecoles" (1845, p. 55 - 58), articolul
284 XIX/1 "Ataques contre M. Michelet". 1845 - 1847 34
Scrisori către contele Montalembert (1847);
284 XIX/1 însoţite de transcrieri recente. 1845 - 1847
Corespondenţă Dumitru Brătianu - P.
284 XIX/1 Bataillard (şi cu alţii) - 1847. 1845 - 1847
Corespondenţă C. A. Rosetti - 1847 (între
284 XIX/1 destinatari un Cantacuzino). 1845 - 1847
Fragmente dintr-o scrisoare şi dintr-o lucrare
284 XIX/1 despre politica Rusiei ţariste. 1845 - 1847
Scrisoare Adolphe Billecocq - către un coleg.
285 XIX/2 Viena, 27 mai 1846. 1846 4
285 XIX/2 Corespondenţă Dimitrie Ghica - 1846. 1846
Scrisoare Adolf von Rottschield - Gh. Fisher.
286 XIX/3 Palermo, 25 apr. 1846. 1846 2
Scrisori (în chirilică) Toma Brătianu - către
Dinu (Constantin) Brătianu, fratele său: Sira a
Eladei (Grecia), 20 iul. 1830; 1 oct. 1833;
Constantinopol, 20 mart, şi 4 apr. 1835;
287 XIX/4 însoţite de transcrieri recente (numerotate). 1830 - 1835 21
Scrisoare (în chirilică) Al. Vilara - Constantin
Brătianu, 19 mart. 1831; însoţită de
287 XIX/4 transcriere recentă (numerotată). 1830 - 1835
Texte (în mss.) ale unor discursuri şi
prezentări de amendamente în Adunarea
288 XIX/5 deputaţilor /1870 - 1871/. 1864 - /1871/ 33
Scrisoare An. Panu - P. Bataillard, 7 mai
288 XIX/5 1864. 1864 - /1871/
Telegramă Marie Giers - Ion C. Brătianu.
288 XIX/5 Predeal, 7 oct. /?/ 1864 - /1871/
288 XIX/5 Mss. al unei recenzii la o lucrare de istorie. 1864 - /1871/
Telegrame (14) cifrate şi descifrate, trimise din
Paris, Viena, Berlin, de Eugeniu Carada -
către Ion I. C. Brătianum preşed. Cons. Min.,
289 XIX/6 1880 - 1882 (îndeosebi chestiuni financiare). 1880 - 1882 17
Scrisoare I. C. Brătianu - D. A. Sturdza, 21
mai 1880; însoţită de o transcriere recentă
290 XIX/7 dactilo (numerotată). 1880 4
Textul unui manifest către "Junimea română"
redactat de Dumitru Brătianu, referitor la
291 XIX/8 situaţia ţării. 1881 5
Scrisoare D. A. Sturdza - D. Brătianu, Jena,
291 XIX/8 apr. 1881 (copie dactilo). 1881
Scrisoare Gr. M. Sturdza - Ion C. Brătianu.
292 XIX/9 Iaşi, 4/16 iul. 1882. 1882 4
Scrisoare Petru Mavrogheni, Legaţia
României în Constantinopol - Gh. Ghiţu, Min.
292 XIX/9 Af. Str., Pera, 23 nov. 1882. 1883
Scrisori A. Kiderlen, Legaţia Germaniei la
Bucureşti - Ion I. C. Brătianu, Min. Af. Str.,
Bucureşti, 20 aug. 1903; 18/31 feb., 22 şi 25
293 XIX/10 apr. 1904; două fără dată (însoţite de plicuri). 1903 - 1908 40
Scrisori A. Kinderlen - D. A. Sturdza, Preşed.
Cons. Min., 4 nov. 1907; 29 feb., 14/27 apr. şi
7 iun. 1908 (cu o ciornă de răspuns a lui D. A.
Sturdza pe plic); însoţite de plicuri, unele cu
293 XIX/10 sigilii; 10 şi 18 iul. 1908. 1903 - 1908
Scrisoare Victor de Schonberg Waldenburg -
293 XIX/10 D. A. Sturdza, 31 mai 1908. 1903 - 1908
Scrisori primite de D. A. Sturdza: din
Constanţa (Zoe Balş), în lb. franceză, 6/19
aug. 1907 şi una fără dată; din Miclăuşeni, în
lb. germană, 6 şi 8 iun. 1907, 21 oct. 1907;
extras foto dintr-o revistă, cu ataşaţii militari
străini în România (14 iul. 1908) şi extrase din
294 XIX/11 ziare (1908). 1907 - 1908 12
Corespondenţă căpitan Alexandru Sturdza
(cărţi poştale, scrisori; unele însoţite de
plicuri): Către tatăl său, D. A. Sturdza, trimise
de la Conferinţa de Pace de la Haga din 1907,
unde se afla în misiune: 10 iun. (s.n.); 5/18 şi
17/30 iun.; 22 iun./5 iul.; 2/15, 8/21, 15/28 şi
16/29 iul.; 17 şi 28 iul. (s.n.); 1 aug. (s.n.);
12/25 sept. 1907 (şi către mama sa, 13 iun.
295 XIX/12 2/15 şi 8/21 iul. 1907); invitaţie şi menu la 1903 - 1908 67
dineul oferit de delgaţia S.U.A. la Hotelul
Schevenigue (30 iul. 1907).

Către tatăl şi mama sa (cu caracter personal),


trimise din: Constanţa, 18 mai 1903; din Paris,
15 sept. 1907 (s.n.); 26 oct./6 nov. 1907; 29
iun./12 iul. 1908; 1/14 iul. 1908; 14/27 şi 15/28
295 XIX/12 aug. 1908. 1903 - 1908
Telegrame (în ciornă) trimise de D. A.
295 XIX/12 Sturdza, Preşed. Cons. Min. (1907). 1903 - 1908
Scrisoare Constantin I. Bălăceanu - I. C.
Brătianu. Preşed. Cons. Min., Bucureşti, 17/29
296 XIX/13 ian. 1888. 1888 6
Scrisori (2) adresate lui D. A. Sturdza:
296 XIX/13 Miclăuşeni, 3 apr. 1888; Sasca, 27 dec. 1888. 1888
Scrisori (3) de I. Diamandi (2 către Ion I. C.
297 XIX/14 Brătianu, 1904 - 1905). 1904 - 1905 10
Scrisoare Al. V. Mortzun - către Ştefan /?/, 26
apr. 1906 (chestiuni ale Partidului Naţional
298 XIX/15 Liberal). 1906 2
Scrisoare W. de Haymerle - către W. Piuter, la
299 XIX/16 Belgrad (Viena, 30 iul. 1880). 1880 6
Proces-verbal al întrunirii organizaţiei liberale
din Dorohoi, sub preşedenţia lui Dimitrie P.
Moruzzi, în perspectiva alegerilor, 19 ian.
300 XIX/17 1892. 1892 6
Scrisoare Dimitrie P. Moruzzi - D. A. Sturdza.
Dorohoi, 22 ian. 1892 (în legătură cu
300 XIX/17 problemele organizaţiei locale a P. N. L.). 1892
Scrisoare a firmei "Albert Bauer" - către D. A.
Sturdza. Bucureşti, 23 mai /5 iun. 1892 (în lb.
300 XIX/17 germană). 1892
Telegramă (descifrată) M. Kogălniceanu, Min.
plenip. al României la Paris - Vasile Boerescu,
301 XIX/18 Min. Af. Str., 2/14 apr. 1881. 1881 13
Scrisoare M. de Ramaie - /Ion C. Brătianu/.
301 XIX/18 Berlin, 20 apr. 1881. 1881
Telegr. (descifrată) M. Kogălniceanu, Min.
plenip. la Paris - C. A. Rosetti, preşed.
301 XIX/18 Adunării Deputaţilor, 17 feb. 1881. 1881
Scrisoare Salzberg (?) - I.C. Brătianu, Preşed.
301 XIX/18 Cons. Min., toamna 1881. 1881
Scrisoare G.V. Liteanu - /I.C. Brătianu/. Berlin,
301 XIX/18 18/30 dec. 1881. 1881
Scrisoare N. Săveanu - D. A. Sturdza 27 dec.
301 XIX/18 1881. 1881
Scrisori Al. Radu - Eugeniu Stătescu, Min.
Just., Galaţi, 12 apr. 1883; 23 apr. 1885; 24 1883 - 1889;
302 XIX/19 aug. 1886. 1920 16
Scrisori Elena - către D. A. Sturdza, fratele
său. Sasca, 8 feb., 29 mart., 19 mai 1889 şi 1884 - 1889;
302 XIX/19 nedatată. 1920
Răspuns la un articol ("Episod din 48. Pălăria
lui Brătianu" din "Dacia Traiană") dat de
Constantin Baicu, Orăştie, 5 dec. 1920 1885 - 1889;
302 XIX/19 (autentificat la Notariat Sibiu, 19 feb. 1934). 1920
Scrisoare Eugene Poujade. Dieppo, 29 iul.
303 XIX/20 1870 (în lb. franceză). 1870 2
Telegramă (descifrată) Mihail Pherekyde, Min.
plenip. La Paris - Ion I. C. Brătianu, Min.
304 XIX/21 Răzb. /1882 - 1884/. /1882/ - 1886 3
Scrisoare G .G. Ghika - M.Pherekyde, Min. Af.
304 XIX/21 Str., Atena, 1/13 feb. 1886. /1882/ - 1886
Scrisoare V. Boerescu - D. A. Sturdza. 27 iun.
305 XIX/22 1883. 1883 3
Scrisoare Gregoire Gagarine Stourdza,
305 XIX/22 Manzir, Basarabia, 19 oct. 1883. 1883
Scrisoare N. Kretzulescu - către Alexandru
306 XIX/23 (?). Petersburg, 9/21 oct. 1885. 1885 4
Scrisoare Ion Bălăceanu - Ion C. Brătianu,
306 XIX/23 Preşed. Cons. Min., Bucureşti, 14 dec. 1885. 1885
Scrisoare Em. Porumbaru - D. A. Sturdza,
307 XIX/24 Buda-Pesta, 30 apr. /1904/. /1904/ 4
Scrisoare Vladimir I. Ghika - către un ministru
307 XIX/24 (nedatată). /1904/
Fişă bibliografică despre Dincă Brătianu (din
N. Iorga, Arhiva românească a companiei
307 XIX/24 Grecilor Sibiului). /1904/
Scrisori primite de D. A. Sturdza (şi ca
Preşed. Cons. Min.): M. Orleanu. Galaţi, 16/29
sept. 1907; Dunedin. Câmpina, 17 sept. 1907
şi una nedatată; Izvolsky, Min. Af. Str. St.
Petersburg, 9/22 nov. 1907 (însoţită de un plic
cu sigiliu); Fitzmaurice, de la Foreign Office
Londra, 14 nov. 1907 (însoţită de plic); I.
Bianu, 9 dec. 1907 şi una nedatată; Giers,
Legaţia Rusiei în Bucureşti, 22 oct. 1907; 31
ian. 1908 şi 2 nedatate; Prof. dr. Schuchhardt,
Berlin, 15 apr. 1908; g-ral inf. Fr. von den
Golz, Berlin, 3 iul. 1908; Papiniu, Min. plenip.
al României la Constantinopol (copie), 18/31
iul. 1908; de la Min. Ext. al Austro-Ungariei,
Viena, 28 iul. 1908; Hugo Grothe, Bucureşti, 4
aug. şi Karlsbad, 12 aug. /1908/, însoţită de
308 XIX/25 plic; Walberg (?), nedatată; 1907 - 1908 50
Extras din "Zeitschrift fur Ethnologie", Helf 6,
308 XIX/25 1907. 1907 - 1908
Scrisoare D. Cantacuzino - Ion I. C. Brătianu.
309 XIX/26 Carlsbad, 13/25 iul. 1899 însoţită de plic. 1899 5
Scrisoare Simeon Popescu, proto-presbiter -
310 XIX/27 /D. A. Sturdza/. Bucureşti, 12 ian. 1896. 1896 2
Scrisoare Daniel O' Connell - Charlotte
Willard. Londra, 28 iun. 1939 (în lb. engleză);
311 XIX/28 însoţită de plic. 1839 - 1929 46
Scrisori primite de D. A. Sturdza - de la
prieteni (Sagenhaas, 12/24 apr. 1886 şi una
nedatată); firma "Albert Bauer" (Bucureşti,
311 XIX/28 1/13 mai 1892). 1839 - 1929
Scrisori Al. Sturdza - către mama sa, 20 şi 22
311 XIX/28 ian., 28 feb., 6 şi 20 mart. 1893. 1839 - 1929
Scrisoare lt. col. adj. Grecianu - D. A. Sturdza,
preşed. Cons. Min., Castel Pelişor, 13/26 oct.
1907 (însoţită de 8 fotografii reprezentând
persoane din familia regală, regele Carol I şi
regina Elisabeta, prinţul moştenitor Carol, un
crucişător inaugurat, g-ral Al. Averescu, D. A.
311 XIX/28 Sturdza). 1839 - 1929
Scrisori maior D. Iliescu - Ion I. C. Brătianu, 11
feb. 1900, 15 iul. 1903, 10 şi 16 mart. 1904 (şi
311 XIX/28 un plic). 1839 - 1929
Scrisoare W. Rossel - Ion I. C. Brătianu,
Preşed. Cons. Min., Paris, 18 oct. 1927
311 XIX/28 (însoţită de plic). 1839 - 1929
Scrisoare redacţia "la Revue universelle" -
311 XIX/28 Elisa Brătianu, Paris, 3 nov. 1929. 1839 - 1929
Fişe G. Fotino referitoare la Carol I (episodul
311 XIX/28 din 11 mart. 1871). 1839 - 1929
Scrisori N. Kretzulescu, Min. plenip. la St.
Petersburg - Ion C. Brătianu, Preşed. Cons.
312 XIX/29 Min. (1885), trei scrisori. 1885 10
Scrisori (2) N. Kretzulescu - către Alexandru
312 XIX/29 (1885). 1885
313 XIX/30 Scrisori (Elisa Brătianu?), 1894 şi nedatată. 1894 4
Fişe G. Fotino de termeni istorici şi juridici
314 XX/1 vechi. /1938/ 56
Documente (în copie) privind emigrarea
populaţiei turceşti din România: rapoarte ale
Legaţiei la Ankara; răspuns al Min. Agr. Dom.
- către Min. Af. Str. (9 iul. 1935); articol
(tradus) din ziarul "Ulus" (Turcia) din 14 iul.
1935; decizie a Cons. Min. din 14 aug. 1935;
adrese şi referate ale Direcţiei politice a Min.
315 XX/2 Af. Str. 1935 51
Scrisoare Min. Comerţ. Ext. al Portugaliei -
către principele Jean Callimachi. Lisabona, 21 1925 - /după
316 XX/3 ian. 1925 (în lb. portugheză). 1927/ 25
Min. Af. Str. - Direcţia presei: extrase 1925 - /după
316 XX/3 (traduse) din ziarul bulgar "Democraticeschi 1927/
Sgovor" din 6 iul. 1925.

Şpalt al lucrării consacrate discursurilor lui Ion 1925 - /după


316 XX/3 I. C. Brătianu din anul 1927. 1927/
Telegrame (cifrate şi descifrate) între Min.
plenip. la Viena şi Preşed. Cons. Min. 1881 -
317 XX/4 1885. 1881 - 1904 37
Telegramă regele Carol I - regele Serbiei,
Petru I; însoţită de telegramă col. Mavrocordat
- către D. A. Sturdza, Preşed. Cons. Min.,
317 XX/4 Castel Peleş, 26 iun. 1903. 1881 - 1904
Telegrame (în copie, după cele cifrate) primite
de Min. Af. Str.: de la Agenţia diplomatică din
Sofia (18 iun./1 iul. 1903); Legaţiunea din
317 XX/4 Paris (1/14 dec. 1904). 1881 - 1904
Telegrame (2) între C. Sterea şi G. Panu
/1904/; în legătură cu preşedenţia Clubului
317 XX/4 liberal din Iaşi. 1881 - 1904
Telegramă Ion I. C. Brătianu - Belinţeanu.
318 XX/5 Bagnoles de l'Orne, 15 aug. 1912. 1912 2
Plic (fără scrisoare) Ion I. C. Brătianu -
Manolescu, prefect jud. Argeş; cu o
însemnare privind 480 lei trimişi (plata unei
319 XX/7 excursii în com. Aref). 1903 - 1904 11
Scrisoare Manolescu - Ion I. C. Brătianu, Min.
Af. Str., Piteşti, 30 ian. 1904, însoţită de o
declaraţie a unor locuitori din com. Aref (jud.
319 XX/7 Argeş) din 30 dec. 1903. 1903 - 1904
Scrisoare I. Bogdan, "Convorbiri literare" -
către Popovici. Bucureşti, 29 iun. 1904
(referitoare la cercetări istorice şi literare în
319 XX/7 Bucovina). 1903 - 1904
Scrisoare Meneker (?) - D. A. Sturdza,
319 XX/7 Bucureşti, 15/28 iul. 1904 (în lb. germană). 1903 - 1904
Scrisoare Corina Pencovici - /D. A. Sturdza/.
Galaţi. 15/28 oct. 1904 (privind documente
rămase de la soţul ei, răposat, g-ral Eustaţiu
319 XX/7 Pencovici). 1903 - 1904
Scrisoare Dinu Brătianu - Ion I. C. Brătianu.
320 XX/8 /Paris, 1887/. /1887/ 2
Scrisori Pallavicini - către D. A. Sturdza,
Preşed. Cons. Min., Viena, 16 oct. 1907; Ion I. /1904/ - /după
321 XX/9 C. Brătianu, Min. Af. Str. /1904/. 1914/ 13
Scrisori (2) primite de Ion I. C. Brătianu, /1904/ - /după
321 XX/9 Preşed. Cons. Min. (după 1914). 1914/
Invitaţie pentru şedinţa Comitetului executiv al
partidului Naţional Liberal din 23 mai 1908,
322 XX/10 trimisă preşedintelui C. Ex. al P. N. L. 1908 5
Scrisoare Alexandru Djuvara - D. A. Sturdza,
1 iun. 1908 (cu o însemnare din 31 mai 1908
322 XX/10 a lui D. A. Sturdza). 1908
Scrisoare I. Bianu - D. A. Sturdza, Poiana
322 XX/10 Ţapului, 2/15 aug. 1908. 1908
Scrisori Bleichroder - Ion C. Brătianu. Berlin,
323 XX/11 29 oct. 1882; 29 oct. şi 19 dec. 1883. 1882 - 1903 27
"Notice sur les affaires d'Orient" redactate la
St. Petersburg la 23 şi 25 oct. 1885 pentru
323 XX/11 Min. Af. Str. 1882 - 1903
Scrisoare (ciornă) Ion C. Brătianu - contele
Hoyos, Min. plenip. al Austro-Ungariei la
Bucureşti, la plecarea acestuia /1882/; însoţită
323 XX/11 de o transcriere recentă dactilo, numerotată. 1882 - 1903
Scrisoare Andre Bataillard - Ion I. C.Brătianu,
323 XX/11 1 aug. 1889. 1882 - 1903
Ştire din presa ateniană (13 feb. 1896)
prezentată la Min. Fin. şi transcrierea unei
scrisori prinţul Liechtenstein - către contele
323 XX/11 Goluchovski, St. Petersburg, 14/26 feb. 1896. 1882 - 1903
Scrisoare semnată Metius, ataşat militar,
323 XX/11 Bucureşti, 5/18 mai 1903. 1882 - 1903
Scrisoare semnată de Paul Lindenberg, 27
323 XX/11 mai 1903. 1882 - 1903
Mandat cu bani trimis de M. Sturdza
bancherului Michel Daniel din Iaşi (4.800 în
contul lui D. A. Sturdza). Paris, 5/17 mart.
324 XX/12 1884. 1883 - 1908 34
Scrisori primite de D. A. Sturdza şi ca Preş.
Cons. Min.; printre semnatari: C. Boerescu, 11
iun. 1890 (f.2); N. B. Lăcusteanu, 18 nov.
1896 (f. 14 - 15); Em. Porumbaru, 12/15 iun.
1903 (f.19 - 20); V. G. Morţun, Min. Lucr.
324 XX/12 Publ., 5/18 iun. 1908 (f.21). 1883 - 1908
Consideraţii (în ciornă) privind situaţia
internaţională scrise de D. A. Sturdza, Min. Af.
324 XX/12 Str. /1883/. 1883 - 1908
Scrisoare primită de N. Kretzulescu, Min.
plenip. al României la St. Petersburg, 19
324 XX/12 apr./1 mai 1885 (f.25 - 34). 1883 - 1908
Telegramă cifrată (şi descifrată) col.
Mavrocordat - Ion I. C. Brătianu. Castel Peleş,
325 XX/13 5 iul. 1902. 1902 - 1904 28
Scrisori şi telegrame D. A. Sturdza - Ion I. C.
Brătianu, Min. Af. Str. (1903 - 1904); însoţite
325 XX/13 de 3 plicuri. 1902 - 1904
Scrisoare din partea Casei Regale - către
325 XX/13 soţia lui D. A. Sturdza; nedatată. 1902 - 1904
Extrase din ziarul "Adevărul" (1904) cu
sentinţa Curţii de Apel Ilfov în afacerea falsului
325 XX/13 testament al defunctului Gr. M. Sturdza. 1902 - 1904
Scrisoare George Gr. Cantacuzino - D. A.
326 XX/14 Sturdza. Floreşti, 4/16 iul. 1891. 1891 - 1895 8
326 XX/14 Scrisoare D. P. Moruzi - D. A. Sturdza Iaşi, 20 1891 - 1895
dec. 1891/2 ian. 1892.
Scrisoare D. A. Sturdza - către vărul său.
326 XX/14 Dieppe, 8/20 feb. 1895. 1891 - 1895
Acte D. A. Sturdza: mss. a unor note istorice
referitoare la construcţia modernă
românească (acţiuni pentru Unire, Divanurile
ad-hoc, instaurarea noului regim politic în
1866, chestiunea Dunării); note politice privind
chestiunile financiare, în legătură cu bugetul
pe anul 1904-1905; corespondenţă primită şi
nedatată, având printre semnatari pe Maria /mijl. sec.
327 XX/15 Rosetti, Juliette Lambert (din Paris). XIX/ - /1927/ 98
/mijl. sec.
327 XX/15 Scrisoare W. Kotzebue - D. Ghica, /nedatată/. XIX/ - /1927/
Scrisoare Agapia Iliescu - Ion I. C. Brătianu /mijl. sec.
327 XX/15 /nedatată/. Meitani (?) /nedatată/. XIX/ - /1927/
Scrisoare I. C. Brătianu - Meitani (?) /mijl. sec.
327 XX/15 /nedatată/. XIX/ - /1927/
Telegramă D. Bănescu - director "Voinţa /mijl. sec.
327 XX/15 naţională". Găeşti, 5 oct. /1901/. XIX/ - /1927/
Telegramă D. A. Sturdza - Ion I. C. Brătianu, /mijl. sec.
327 XX/15 /1902 - 1904/. XIX/ - /1927/
Scrisoarea prinţul de Hornstein, prin care
recunoaşte că a primit de la D. A.Sturdza,
Preşed. Cons. Min., suma de 10.000 fr. în
contul subvenţiei statului pentru Arhidioceza
catolică din Bucureşti pentru exerciţiul 1901 -
şi 1902 (Bucureşti, 29 ian. /11 feb. 1903 - f. /mijl. sec.
327 XX/15 97). XIX/ - /1927/
Scrisoare g-ral A. Averescu - d-na Sturdza. /mijl. sec.
327 XX/15 /1908/. XIX/ - /1927/
/mijl. sec.
327 XX/15 Ciorna unei traduceri din Herodot. XIX/ - /1927/
Listă de documente privind România în anii
Primului Război mondial. Conferinţa Păcii de
la Paris (1919), guvernarea liberală 1922 - /mijl. sec.
327 XX/15 1926. XIX/ - /1927/
Acte Dumitrau Brătianu (şi în chirilică; unele
însoţite de transcriei recente, numerotate):
corespondenţă trimisă (către Ştefan ?; către
unchiul său, Dincă); memoriu şi scrisori (în
ciornă) către lord Palmerston; fragmente de
articole şi scrisori; scrisori primite de la
Montadon (3 mai 1843), C. Enculescu iul. -
328 XX/17 oct. 1849). 1843 - 1849 46
Memoriu Z. Pâclişanu: "Nemulţumirile saşilor"
329 XX/18 (dactilo). /1927/ 7
Contract de vânzare arbori: baronii Dimitrie şi
Francisc Hye de Glumeck din Viena
330 XX/20 (proprietate în comuna Floreşti, jud. 1904 2
Mehedinţi) - către Ion Ştefănescu. Tr. Severin,
7 iul. 1904.

"Buletin bibliografic" cu publicaţiuni privitoare


la relaţiile României cu străinătatea, nr. 2 nov.
1932, elaborat de Subsecr. St. Presă şi
331 XXI/1 Informaţiuni - Direcţia Presei. 1932 39
Extrase din periodice apărute la New York,
Philadelphia, Londra, Viena, Sofia, Praga,
Geneva, Paris, Berlin, Munchen, Stuttgart,
Hamburg, Leipzig, Atena, Roma, Milano; din
Bucureşti şi Cluj; şi minoritare apărute la
331 XXI/1 Braşov, Cluj, Budapesta. 1932
Dare de seamă asupra activităţii pe anul
şcolar 1943/1944 a lui Gh. Cronţ, asistent la
332 XXI/2 catedra de Istoria Dreptului. 1944 1
Scrisoare Ioniţă Brătianu - către fratele său,
stolnicul Dincă Brătianu. 29 nov. 1820, pentru
333 XXI/4 vânzare de porci (în chirilică; cu sigiliu). 1820 - 1850 21
Scrisori Dumitru Brătianu - către tatăl său,
Dincă Brătianu /după 1835/; însoţite de
333 XXI/4 transcrieri recente, numerotate (sigiliu la f. 3). 1820 - 1850
Biletul Comisiei oraşului Severin prin care se
vinde lui Ioan Predescu un loc în mahalaua
333 XXI/4 Dunării (1850). 1820 - 1850
Zapis din 10 feb. 1818 prin care Tiţa Brătianu
vinde vărului ei, medelnicer Constantin
Brătianu, partea ei din hotarul Ceparilor cu
1400 taleri (însoţit de transcriere recentă,
334 XXI/5 numerotată). 1818 4
Act din 23 apr. 1827, prin care Safta Brătianu
confirmă primirea, de la fiul ei, Constantin, a
335 XXI/6 arendei moşiei Museteşti şi Mălureni. 1827 2
Scrisoare Tiţa - către fratele ei, Dincă
Brătianu. 25 aug. 1837, pentru bani şi hârtii;
336 XXI/7 însoţită de transcriere recentă, numerotată. 1837 4
Scrisoare Sofia (Safta) Brătianu - către fiul ei,
Dincă Brătianu. 18 sept. 1834, îl anunţă că a
primit banii; însoţită de transcriere recentă,
337 XXI/8 numerotată. 1834 3
Scrisoare Anastasia Brătianu - către fiul său
Dumitru, aflat la Paris. /1835 sau 1836/; cu
caracter personal; se păstrează doar 1835 sau
338 XXI/9 transcrierea (recentă) a scrisorii. /1836/ 2
Scrisoare de mărturisire Ghiţă Enescu. Piteşti,
21 nov. 1838; prin care restituie zestrea
răposatei sale soţii, Zinca Brătianu, părinţilor
acesteia; recunoaşte că a mai rămas dator
9351 lei; însoţită de o transcriere recentă,
339 XXI/10 numerotată. 1838 4
Scrisoare Ionaiţă Brătianu către fraţii săi, 8
oct. 1839 ( în legătură cu un proces); însoţită
340 XXI/11 de transcriere recentă, numerotată. 1839 4
Scrisori Dumitru Brătianu, din Paris, către tatăl
său. 1842 - 1843; însoţite de transcrieri
341 XXI/12 recente, numerotate. 1842 - 1843 13
Scrisori Dumitru Brătianu, din Paris, către tatăl
său, Dincă şi, fratele său Teodor. 1842; în
342 XXI/13 transcrieri recente. 1842 18
Scrisoare G. Lerescu către cumnatul său
Iancu Brătianu. 20 aug. 1850; însoţită de
343 XXI/14 transcriere recentă, numerotată. 1850 4
Scrisoare de la Sica Brătianu către fiul său
344 XXI/15 Dumitru (Tache) Brătianu (în chirilică). /după 1835/ 1
Mss. (fragment) cu caracter istoric text de legi
345 XX/16 (în chirilică), 27 apr. 1828. 1828 24
Acte financiare ale familiei Golescu: note de
socoteli, scrisori, însemnări; între semnatari
Răducanu Golescu; însoţite de transcrieri 1745 (?) -
346 XXI/17 recente, numerotate. 1816 10
Transcriere de texte, documente, scrisori, listă
de lucrări referitoare la Cezar Bolliac, în
347 XXI/18 vederea editării (probabile) a operei acestuia. 22
Scrisori Maria Ghica, din Paris, către fiul său
348 XXI/19 Dimitrie Ghica (1832 - 1834). 1832 - 1834 30
Scrisori Dimitrie Ghica, din Munchen, către
tatăl său (1832 - 1833). Însoţite de traduceri
348 XXI/19 din greceşte şi transcrieri recente. 1832 - 1834
Scrisori către Dimitrie Ghica; însoţite de
transcrieri şi traduceri recente, numerotate,
349 XXI/20 unele şi cu sigilii (f. 92, 237, 254). 1837 - 1841 336
Scrisori de la: Maria Ghica, mama sa, 1837 -
1841; Constantin Ghica, fratele său, 1839 (f.
239 - 240); de la alţii: Simeon Paraschivescu,
1839 (. 246 - 247); Th. Orescu, 1839 (f. 251 -
252); George Scaramagnia, 1840 (f. 307 -
349 XXI/20 313). 1837 - 1841
Scrisoare Dimitrie Ghica - către Maria Ghica,
349 XXI/20 15 dec. 1841 (f. 319 - 321). 1837 - 1841
Documente Dimitrie Ghica: Comunicare a
Comisiei de Verde în legătură cu o casă
cumpărată de el de la Marghioala Florescu pe
350 XXI/21 Podul Mogoşoaiei (9 oct. 1852). 1852 - 1853 14
Citaţii în faţa Curţii de Apel pentru o pricină cu
m-stirea Sf. Ioan Vechi (10 oct. şi 26 nov.
350 XXI/21 1852). 1852 - 1853
Autorizaţie acordată de Comisia arhitectonică
pentru efectuarea unor reparaţii la casa sa (12
350 XXI/21 mai 1852). 1852 - 1853
Preşed. Trib. Ilfov deleagă pe beizadea D.
Ghica la hotărnicia unei moşii, 16 feb. 1853 şi
350 XXI/21 7 iul. 1853 (însoţit de o transcriere recentă, 1852 - 1853
numerotată).

Comisiunea de anchetă parlamentară


351 XXI/22 "Skoda". Şed. 11 iul. 1934. 1934 96
Comisiunea de anchetă parlamentară
352 XXI/23 "Skoda". Şed. 1 iun. 1934. 1934 28
Scrisori (11) Dimitrie Ghica - către Apostol
Arsachi; confidenţiale (în lb. franceză), cu
caracter politic: vizita la Constantinopol;
demisia sa din funcţia de Min. Culte. Instr.;
despre legea rurală, dizolvarea Adunării
Elective, ziarul "Unirea", alegeri, aniversarea
353 XXI/24 lui '48 la 11 iun. 1861). 1860 - 1861 31
Scrisoare Teodor Brătianu - către Ion C.
Brătianu. Piteşti, 27 nov. 1856 (îi trimite bani
la Paris, pe adresa dr. Blanche); însoţită de
354 XXI/25 transcriere recentă, dactilo, nenum. 1856 20
Acte referitoare la Ghiţă Enescu (izvoade de
bani; act al Eforiei oraşului Piteşti) şi la Luca
354 XXI/25 Pleşoianu (proprietăţi, arendări, cumpărări). 1856
Chitanţă pentru achitarea taxei de 5% asupra
moşiilor nelocuite (Poiana şi Poarta, j. Argeş)
pe anul 1856 a fraţilor Tache şi Dincă Brătianu
354 XXI/25 (17 iun. 1856). 1856
Corespondenţă primită de prinţul Dimitrie
Ghica (în lb. franceză); însoţită de transcrieri
355 XXI/26 recente, dactilo, nenum.: una cu sigiliu (f.59). 1856 - 1866 83
De la Eugene Poujade (12, unele cifrate) din
Paris, 1856 - 1857 (informaţii despre
atitudinea marilor puteri faţă de ideea
principelui străin, a alegerilor pentru Divanul
ad-hoc, rolul lui N. Vogoride ş.a. - f. 1-30);
Marie Poujade. Paris, 16 iul. 1857; invitaţii de
la Ştefan Greceanu, col. Voinescu, l. Beclard;
Zoe Bagration (31 aug. 1856); Pulheria
Blaremberg; I. Ghica. Samos, 3 iun. 1857 (f.
355 XXI/26 35 - 48); A. Şuţu (Paris, 31 aug. 1860). 1856 - 1866
Memorii D. Ghica: către Aali Paşa, mare vizir,
Bucureşti, 2 oct. 1858 (f. 60 - 64); cu caracter
355 XXI/26 autobiografic, /1866/, (f. 66-67). 1856 - 1866
Scrisori primite de prinţul Constantin Ghica,
mare ban; însoţite de transcrieri recente,
nenum.: de la N. Aristarchi, Constantinopol,
11/23 dec. 1857 (f.70 - 71); I. Ghica.
Constantinopol, 19 feb. /2 mart. 1857 (f. 72 -
355 XXI/26 76). 1856 - 1866
Note telegrafice ale Agenţiei române: din
Roma, 1/14 aug. 1900 şi Viena, 2/15 aug.
356 XXI/27 1900. 1900 1
Fişe şi regeste din presa anilor 1909 - 1933
referitoare la personalitatea lui Ion I. C. 1926 - /după
357 XXII/1 Brătianu (f. 1 - 123). 1933/ 127
Telegrame ale Consiliului comunal Făgăraş
(24 mart. 1926) şi Prefecturii j. Făgăraş (26
mart. 1926) adresate lui Ion I. C. Brătianu, 1926 - /după
357 XXII/1 preşed. Consil. Min. şi Min. Int. 1933/
Notiţe, date şi consideraţii asupra lui Barbu
Catargiu, Iordache Golescu, Grigore Vodă
Ghica, familia Bibescu, Alexandru Mano,
358 XXII/2 Nicolae Cantacuzino, Barbu Iscovescu. /după 1939/ 35
Extrase din lucrări istorice semnate de N.
Iorga şi I. C. Filitti; reproduceri de epitafuri;
358 XXII/2 note bibliografice; mss. Istoria dreptului. /după 1939/
Scrisoare semnată de Maria Odobescu şi
358 XXII/2 scrisoare de felicitare adresată lui G. Fotino. /după 1939/
Scrisoare Lucia G. Ghica - Ion I. C. Brătianu,
359 XXII/3 Weimah, ian. 1903. 1903 - 1916 9
Scrisoare I. Moldovan - Ion I. C. Brătianu,
359 XXII/3 Mihăieşti, 16 mart. 1903. 1903 - 1916
Scrisoare D. Iliescu - Ion I. C. Brătianu. Paris.
359 XXII/3 28 dec. 1907. 1903 - 1916
Scrisoare lt.-col. Thomson - g-ral D. Iliescu, 16
359 XXII/3 iul. 1916 (în copie). 1903 - 1916
Scrisoare C. Alimănişteanu - Vintilă I. C.
Brătianu. Bucureşti, 4 ian. 1901 (îi reproşează
360 XXII/4 o serie de atacuri din presă). 1901 2
Scrisoare I. D. Ghica, Legaţia din Atena - Ion
I. C. Brătianu, Min. Af. Str., 28 oct. /10 nov.
1902 (despre poziţia României faţă de situaţia
românilor macedoneni); însoţită de plic cu
361 XXII/5 sigiliu. 1902 17
Scrisoare G. Rosetti - Solescu, legaţia din St.
Petersburg - Ion I. C. Brătianu, Min. Af. Str.,
13/26 dec. 1902 (în legătură cu un proiect de
lege al guvernului român privind pescuitul la
361 XXII/5 frontieră şi reacţia Rusiei); însoţită de plic. 1902
Scrisoare I. G. Duca - Ion I. C. Brătiannu, Min.
Af. Str., Paris, 2 nov. 1902 (privind
posibilitatea intrării lui în magistratură la
361 XXII/5 întoarcerea în ţară); însoţită de plic. 1902
Scrisoare Leon Fourgeai (?), camera
Deputaţilor, Paris - Ion I. C. Brătianu, Min. Af.
Str., 20 mai 1902 (de mulţumire pentru ordinul
"Steaua României" pe care l-a primit); însoţită
361 XXII/5 de plic. 1902
Scrisori (2) V.Barozzi - Eugeniu Stătescu.
Bucureşti, 24 oct. şi 13 dec. 1902 (în legătură
cu afacerea falsului testament al principelui
361 XXII/5 Gr. M. Sturdza). 1902
Decret (nr. 1676) din 9 mai 1902 de acordare
361 XXII/5 a unor distincţii (fragment). 1902
Scrisoare către D. A. Sturdza. Buc., 14 apr.
1903 (chestiuni politice electorale la Galaţi -
362 XXII/6 f.1). 1903 43
Scrisori primite de I. I. C. Brătianu, Min. Af.
362 XXII/6 Str.: G.Derussi, Constantinopol, 4 dec. 1903. 1903
Giers, Legaţia Rusiei la Bucureşti. 3 ian., 5
mai, 4/17 aug.; 8/21 aug. 1903 şi 2/1903/.
I.Argetoianu. Buc., 18/31 mai 1903 (o afacere
de exploatare a petrolului la Bacău). G-ral C.
Brătianu, 18 oct. 1903 (chestiuni personale).
R.Rosetti. Bucureşti, 5 mart. 1903 (despre o
lucrare privind evreii). I. Mavrocordat, 1 nov.
362 XXII/6 1903. M. Pherekyde. Buc., 20 iun. /2 iul. 1903. 1903
Scrisori Al. D. Sturdza, de la Paris - către tatăl
său, 10 ian. 1903 (f. 36 - 37) şi mama sa, 10
362 XXII/6 ian. 1903 (f. 38 - 39). 1903
Scrisoare Al. Ştefulescu - D. A. Sturdza. Tg.
Jiu, 4/17 feb. 1903 (despre Muzeul Gorjului - f.
362 XXII/6 40 - 41). 1903
Jurnal al Cons. Min. din 19 iun. 1903 prin care
se autorizează Min. Răzb. să execute în regie
construcţiile necesare câmpului de război de
362 XXII/6 la Comana Corpului 2 armată. 1903
Scrisori primite de I. I. C. Brătianu, de la:
Giers, Legaţia Rusiei la Bucureşti, 10 şi 11
sept., 10 oct. 1904, M. Pherekyde, preşed.
Ad. Deputaţilor, Bucureşti, 29 ian., 3 sept. şi
27 oct. 1904; Predeal, 20 iul. 1904. Alex. G.
Djuvara, 23 iun. 1904. Legaţia României la
Constantinopol. Pera, 9/22 dec. 1904. B.
Missir, Buc., 17 iun. 1904. D. I. Ghika,
Salonic, 18/31 dec. 1904. Mitropolitul
Moldovei, Partenic, 17 apr. 1904. Gr. G.
Ghica. Paris, 13/26 dec. 1904. Ion C. Barozzi,
363 XXII/7 avocat. Buc., 6 mart. 1904. 1904 39
Scrisoare Alexandrina Ghika - către nepoata
363 XXII/7 sa. Roma, 16/29 feb. 1904. 1904
363 XXII/7 Mss. "Souvenirs d'autan" (f. 38 - 39). 1904
Scrisoare confidenţială adresată g-ral Jacob
Lahovary, Min. Af. Str., Buc. 3/16 oct. 1906
(referitoare la o înţelegere pentru
aprovizionarea marinei britanice cu petrol
364 XXII/8 românesc). 1906 2
Scrisoare către Min. Int., din Dărmăneşti, 23
365 XXII/9 sept. /6 oct. 1907. 1907 - 1908 8
Buletin din 29 nov. 1907 privind starea
sănătăţii regelui Carol I, semnat de dr.
365 XXII/9 Theodori. 1907 - 1908
Notă confidenţială (în copie) a Legaţiei
365 XXII/9 României din Viena, dec. 1907. 1907 - 1908
"Un cuvânt asupra judecătoriilor comunale",
365 XXII/9 de I. Şoiman, liberal. Botoşani, 23 oct. 1907. 1907 - 1908
Memoriu Hristu Lambru, preşed. Comunităţii
365 XXII/9 româneşti din Salonic adresat regelui Carol I, 1907 - 1908
31 iul. 1908.

Scr. P. P. Carp - I. I. C. Brătianu Min. Int., 8


feb. 1908 (despre colonia germană din
366 XXII/10 Dobrogea). 1908 10
Scrisori primite de D. A. Sturdza, Preşed.
Cons. Min.; Min. Af. Str. (chestiuni
diplomatice) de la: Paul (?), 18 aug. 1908 (în
lb. germană). G. Rosetti - Golescu, legaţia
României la St. Petersburg, 10 mai 1908. E. di
Beccaria, Legaţia Italiei la Bucureşti, 14/27
366 XXII/10 mai şi 4/17 iun. 1908. 1908
Scr. Cobstantin I. Nicolaescu - I. I. C.
Brătianu. Târgovişte, 7 feb. 1900 (cu referire
la articole din ziarele conservatoare ce puteau
367 XXII/11 fi folosite în dezbaterile parlamentare). 1900 2
Proces-verbal (? Exemplare) al şedinţei
Consiliului comunal Dorohoi din 5 ian. 1896, la
care s-a decis ca Şcoala primară mixtă nr.3
din localitate să poarte numele "Ion C.
368 XXII/12 Brătianu". 1896 8
Scrisoare (2 ex.) din 5 feb. 1896 a primăriei
Dorohoi către I. C. Brătianu, prin care se
368 XXII/12 anunţă această hotărâre. 1896
Scrisori primite de Ion I. C. Brătianu şi ca Min.
Af. Str., de la: Al. Văsescu, 4 şi 6 nov. 1899;
26 dec. 1900. N. N. Filidor, Sofia, 22 dec.
1900 /4 ian. 1901. Maior D. Iliescu, 3, 4 şi 18
aug. 1904 (cu un extras din ziarul "Secolul").
369 XXII/13 Agripina Iliescu (2), /1904/. 1899 - 1904 24
Relatare a lui C. Nacu despre o întâlnire cu
Ion C. Brătianu la Paris, în 12 ian. 1866
(publicată într-un ziar la moartea lui C. Nacu
370 XXII/14 în 20 feb. 1920). 1899 - 1920 14
Scrisoare cpt. Venier - Vintilă I. C. Brătianu.
Craiova, 24 mart. 1899 (descrie un episod -
370 XXII/14 din mai 1884 - din viaţa lui I. C. Brătianu). 1899 - 1920
Scr. (fragment) către Ion I. C. Brătianu, Min.
Int., Piteşti, 30 oct. /12 nov. 1907 (despre o
370 XXII/14 întâlnire cu I. C. Brătianu în iul. 1886). 1899 - 1920
Scrisori (3) datate: Paris, 17/30 mart. 1907;
370 XXII/14 Buc. 30 ian. 1916; Botoşani, 24 iul. 1920. 1899 - 1920
Traducere (dactilo) a unui text din G. P.
Danilevski, "Opere", vol. 23, Petersburg, 1901,
p. 183 şi urm. (relatarea unei întâlniri a
371 XXII/15 scriitorului cu g-ral N.Golescu, în 1866). 1899 - 1907 25
Dare de seamă de veniturile şi cheltuielile pe
anul 1901 - 1902 prezentată în adunarea
generală din 7 ian. 1902 a societăţii israelită a
371 XXII/15 Datoriilor Sacre "Halvues Hames". 1899 - 1907
Scrisori între Napoleon III şi d-na Cornu,
publicate în "Le Carnet", an, 8, nr. 3, mart.
371 XXII/15 1905. 1899 - 1907
Modificaări propuse la Convenţia pentru
reglementarea paşnică a conflictelor din 28
371 XXII/15 iul. 1899 (text tipărit). 1899 - 1907
371 XXII/15 Fragm. dintr-un ziar german din 26 iul. 1907. 1899 - 1907
Scr. de felicitare a primarilor comunelor rurale
din j. Vlaşca adresată lui D. A. Sturdza,
preşed. Cons. Min., şef al P. N. L. cu ocazia
372 XXII/16 împlinirii a 70 ani (la 10 mart. 1903). 1900 - 1903 15
"Buletinul Societăţii de Ştiinţe din România",
an. IX, nr. 1, Buc. 1900 (proiect de lege
pentru introducerea calendarului apusean
372 XXII/16 drept calendar al statului în viaţa civilă). 1900 - 1903
Genealogii (3) ale familiei Văcărescu (una
372 XXII/16 tipărită). 1900 - 1903
Scrisoare prinţul C. Moruzi - Al. I. Cuza.
Chişinău, 4 feb. 1859 (publicată în "Arhiva",
373 XXII/17 an XII, nr. 7-8, iul. - aug. 1901). 1901 10
"Un răspuns al prinţului G. Bibescu asupra
revoluţiunii române din 1938". Extrase din
ziarul "Secolul" din 4, 5, 8, 9, 10 (2 ex.) şi 11
373 XXII/17 aug. 1901. 1901
Doc. referitoare la minoratul Anei Maria
Văcărescu (tutore Th. Văcărescu): act de
împrumut cu ipotecă; acte ale consiliului de
familie; decizii judecătoreşti; conversiune
374 XXII/18 privind contracte de arendare. 1900 - 1902 35
Exemplare din publicaţii: "Liga naţională" din
12 mai 1902; "The Roumanian bulletin",
London, nr. 3, 26 sept. 1902 (cu un text
despre "How Roumania treats her jewish
375 XXII/19 subjects"). 1902 37
Tăieturi ziare cu discursurile la Congresul
Partidului Conservator din 24 iun. 1902, ţinute
de: N. Filipescu, Al. G. Florescu, P. P.
Negulescu, C. Rădulescu-Motru, Ion G.
Miclescu, C. Hiotu, P. Missir, Barbu Şt.
375 XXII/19 Delavrancea, T. Maiorescu, P. P. Carp. 1902
Ofertă către Primăria capitalei a unui
376 XXII/20 explorator de păduri. 17 dec. 1932. 1932 3
Act referitor la Ana Maria Callimachi. Buc., 21
376 XXII/20 oct. 1932 (în lb. maghiară) 1932
Comisia de anchetă parlamentară "Skoda".
377 XXII/21 Şed. 12 iun. 1934. 1934 33
Acte g-ral D. Iliescu: scrisoare (concept) către
ziarul "Universul", ca explicaţie la atacurile lui
Virgil Madgearu în Ad. Deputaţilor în legătură
cu unele contracte militare (27 mart. 1933),
notă, scrisoare de răspuns către Cameră
378 XXII/22 semnată de mai mulţi ofiţeri; scrisori primite 1933 32
(între semnatari g-ral Râşcanu. Vaslui, 2 mart.
1933).

378 XXII/22 Scrisoare Elena Ipsilanti, 27 dec. 1933 (f.25). 1933


Broşura: "În memoria lui D. A. Sturdza cu
prilejul centenarului de la naşterea sa. 25 feb.
1933", Buc. 1933, 31 p. (Cuvântări rostite la
Bibl. "Ion. I. C. Brătianu" de I. G. Duca, C. I. C.
Brătianu, N. N. Filodor, prof. dr. I.
378 XXII/22 Cantacuzino). 1933
Scrisoare regina Elisabeta - Pia Brătianu, 24
379 XXIII/23 mart. 1915 (în lb. franceză). 1915 1
Scrisoare Lia Brătianu către Min. Int.,
380 XXII/24 Hânguleşti, 8 mai 1934. 1934 1
Mică fabulă dedicată prinţului caimacan de
Sosthene. Buc., 1 ian. 1858 (cu o transcriere 1858; /după
381 XXII/25 recentă tot în franceză, nenum.). 1919/ 3
Imprimat cu harta Ungariei înainte şi după 1858; /după
381 XXII/25 Trianon. 1919/
382 XXII/26 Planul regiunei "Parcului Naţional". 1937 1
Scr. Lascăr Catargiu, Preşed. Cons. Min. şi
Min. Int., Buc. 13/25 feb. 1876 (trimite dosarul
383 XXII/27 cu hârtiile conţinând propunerile lui Furet). 1876 2
Mss. versuri (unele dactilo), de: Noria Furtună:
"Sărmanul Yorick" (dedicată lui Ion I. C.
Brătianu la 6 sept. 1915). "Pe insulă răsună"
(1912); "Noaptea de Crăciun" (1917). I. Pillat,
"Allegretto". Ştef. P. Sfetescu, "Românca"
(dedicată lui I. C. Brătianu, 1920). V.
384 XXII/28 Voiculescu, "Decebal - Tăinuirea comorilor". 1915 - 1920 19
Telegrame de condoleanţe la moartea lui Ion
385 XXIII/1 I. I. Brătianu. 24 nov. 1927. 1927 328
Acte D. A. Sturdza: Adrese primite de la min.
Af. Str. şi rapoarte, telegrame (şi cifrate),
scrisori trimise în calitate de agent diplomatic
386 XXIII/23 la Constantinopol (dec. 1868 - dec. 1870). 1868 - 1908 365
Corespondenţă trimisă de D. A. Sturdza (şi în
calitate de Preşed. Cons. Min.): către Carol I,
anunţând moartea lui G. Cantacuzino -
Rifoveanu la 1 oct. 1898 (f. 306); către Ion C.
Brătianu, preşed. Cons. Min., Jean, 2/14 ian.
1888 (f. 199); către Ion I. C. Brătianu (1896 -
1905); însoţite şi de plicuri (f. 200 - 227, 230 -
235, 242 - 257; 259 - 271; 274 - 291; 307 -
386 XXIII/23 336). 1868 - 1908
Corespondenţă primită de D. A. Sturdza: de la
P. S. Aurelian, 24 feb. 1900 (f. 304); invitaţie
de a lua parte la parastasul pentru principesa
Josefina de Hohenzzolern, 8 iun. 1900; Ion I.
C. Brătianu, 18 ian. 1904 (f. 272 - 273);
Alfread Stead însoţită şi de un şpalţ al lucrării
sale "Great Britain and Turkey", 1908 (f. 292 -
386 XXIII/23 303). 1868 - 1908
D. A. Sturdza: note, însemnări, extrase din
cuvântări în parlament ale lui I. C. Brătianu,
observaţii ale lui I. C. Brătianu, observaţii la
adrese de răspuns la mesaje regale,
386 XXIII/23 referitoare la epoca de după 1867. 1868 - 1908
Act de cesiune făcut de Gr. M. Sturdza (aflat
în proces cu Maria Gorciakov), încheiat de
386 XXIII/23 trib. Ilfov la 26 apr. 1897 (f. 228 - 229). 1868 - 1908
Acte referitoare la procesul unor ofiţeri ai
Diviziei a IV-a în faţa Curţii Marţiale a Armatei
387 XXIII/3 2, cu sentinţa dată la 15 mart. 1917. 1917 52
Lista marilor proprietari din districtele Olt şi 1781 - 1857;
388 XXIII/4 Teleorman (1857). 1938 - 1941 84
Acte de proprietate, contracte, socoteli, 1781 - 1857;
388 XXIII/4 scrisori, plângeri (chirilice), 1781 - 1838. 1938 - 1941
Felicitare de Anul Nou (20 dec. 1938), 1781 - 1857;
388 XXIII/4 semnată Valentina. 1938 - 1941
Registru cu liste de cărţi din Biblioteca "Ion I. 1781 - 1857;
388 XXIII/4 C. Brătianu" date la legat în anii 1938 - 1941. 1938 - 1941
Documente diverse: proiecte de lege (în
concept), procese-verbale ale Curţii de
Casaţie; notiţe, concepte de scrisori; somaţie
a Trib. Ilfov; contul Societăţii de cale ferată
Lemberg - Cernăuţi - Iaşi pe anul 1887,
corespondenţă către D. Ghica, telegrame
(cifrate) către V. Boerescu, Min. Af. Str. (1873
- 1875); scrisoare adresată primarului oraşului
Sibiu, la 1860 (în lb. germană); telegramă
(cifrată) D. A. Sturdza, agent diplomatic la
Constantinopol (1868 - 1870) către Min. Af.
389 XXIII/5 Str. 1860 - 1918 48
Memoriul unor proprietari (după răscoala din
389 XXIII/5 1907) către D. A. Sturdza, Preşed. Cons. Min. 1860 - 1918
Memoriul unui învăţător şi preot către Ion I. C.
389 XXIII/5 Brătianu, Preşed. Cons. Min. (după 1918). 1860 - 1918
Scrisori (în copie), şpalturi, indici pentru
lucrarea elaborată de G. Zane: "N. Bălcescu:
390 XXIII/6 Corespondenţă". 263
Corespondenţă G. Fotino (scrisori, cărţi
poştale, telegrame, memorii, cereri) primită şi
trimisă, ca preşed. P. N. L. - j. Caliacra,
391 XXIII/7 deputat; senator; primar Bazargic. 1933 - 1937 581
Memoriu cu privire la importanţa şi
posibilitatea de realizare a şoselei "Circuitul
sud-estic al României" (autostrada Bucureşti -
Olteniţa - Bazargic - Mangalia - Constanţa -
Călăraşi - Bucureşti) întocmit în mai 1934 de
Soc. Amicii Batovei şi ai Coastei de Argint -
391 XXIII/7 Bucureşti (f. 388 - 391). 1933 - 1937
Acte (2) Constantin (Dincă) Brătianu, însoţite
392 XXIII/8 de regeste recente, nenum. 1834 3
Act de învoială cu nişte oameni, pentru munca
392 XXIII/8 în schimbul a 120 lei (11 aug. 1834). 1834
Zapis de învoială cu Nicolae Pop din Făgăraş,
rămas dator cu 75 taleri şi care se îndatoreşte
392 XXIII/8 a lucra oriunde îl va pune (10 dec. 1834). 1834
Corespondenţă familia Golescu. Scrisorile au
fost publicate în lucrarea "Boierii Goleşti", de 377 +
393 XXIV/1 G. Fotino, Bucureşti, vol. I-IV, 1939: 1852 - 1858 10
Effingham Grant - Ştefan Golescu, Bucureşti,
393 XXIV/1 30 mart. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Ştefan Golescu.
393 XXIV/1 Hyeres, mart. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Albul) - Al. G. Golescu
393 XXIV/1 (Arăpilă). /Brussa, 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Ştefan Golescu.
393 XXIV/1 Nimes, 13 apr. 1852. 1852 - 1858
Constantin Racoviţă - Ştefan Golescu. Paris,
393 XXIV/1 15 apr. /1852/. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Albul) - Al. G. Golescu
393 XXIV/1 (Arăpilă). /Brussa/, 5 apr. 1852. 1852 - 1858
Nicolae Golescu - Ştefan Golescu. Atena, 6
393 XXIV/1 apr. 1852. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Ştefan Golescu. Goleşti, 23
393 XXIV/1 apr. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Paul Bataillard.
393 XXIV/1 Paris, 26 apr. 1852. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 26 apr.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Eff. Grant - Şt. Golescu. Bucureşti, 4 mai
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Dumitru C. Brătianu - Şt. Golescu. Londra,
393 XXIV/1 1/13 mai 1852 (copie). 1852 - 1858
Şt. Golescu - D. Brătianu. Paris, 15 mai 1852
393 XXIV/1 (copie). 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 6 mai 1852. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - către C. A. Rosetti, I.
C. Brătianu şi Şt. Golescu /Constantinopol,
393 XXIV/1 mai 1852/. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu. Constantinopol,
393 XXIV/1 15 mai 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 26 mai 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 Eff. Grant - Şt. Golescu; Zoe Grant - Şt. 1852 - 1858
Golescu. Bucureşti, 3 iun. 1852.
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 6 iun. 1852. 1852 - 1858
Catinca Rosetti - Şt. Golescu. Dresda, 12 iun.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Eff. Grant - Şt. Golescu. Bucureşti, 15 iun.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Catinca Rosetti - Şt. Golescu. Dresda, 23 iun.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 26 iun. 1852. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Maria Rosetti. Chalons s/Saone,
393 XXIV/1 8 iul. 1852 (copie). 1852 - 1858
Zoe Golescu - Ştefan Golescu. Goleşti, 12 iul.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 16 iul. 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 C. Racoviţă - Şt. Golescu. Paris, 19 iul. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu.
393 XXIV/1 Dresda, 23 iul. 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 C. Racoviţă - St. Golescu. Paris, 29 iul. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu.
393 XXIV/1 Dresda, 31 iul. 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 7 aug. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu.
393 XXIV/1 Dresda, 17 aug. 1852. 1852 - 1858
Eff. Grant - Şt. Golescu; Zoe Grant - Şt.
393 XXIV/1 Golescu. Plymouth, 23 aug. 1852. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 27 aug.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 28 aug.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 7 sept. 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu.
393 XXIV/1 Dresda, 18 sept. 1852. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Buc., 18 sept.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Viena, 28 sept.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
C. Racoviţă - Şt. Golescu. Paris, 30 sept.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 27 sept.
393 XXIV/1 1852; 7 oct. 1852. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Viena, 12 şi 14
393 XXIV/1 oct. 1852. 1852 - 1858
Eff. Grant - Şt. Golescu; Zoe Grant - Şt.
393 XXIV/1 Golescu. Paris, 20 oct. 1852. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Viena, 21 oct.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 12 oct. 1852. 1852 - 1858
Eff. Grant - Şt. Golescu; C. A. Rosetti - Şt.
393 XXIV/1 Golescu. Paris, 27 oct. 1852. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 27 oct. 1852. 1852 - 1858
Şt. Golescu - D. Brătianu. Dresda, 18 nov.
1852. 1852 - 1858
Catinca Golescu - Şt. Golescu. Viena, 30 nov.
393 XXIV/1 /1852/. 1852 - 1858
D. Brătianu - Al. C. Golescu (Albul), /nov.
393 XXIV/1 1852/ (copie). 1852 - 1858
Catinca Golescu - către Şt. Golescu şi Al. G.
393 XXIV/1 Golescu (Arăpilă). Viena, 12 dec. 1852. 1852 - 1858
Catinca Golescu - Şt. Golescu. Viena, 13 dec.
393 XXIV/1 1852. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - N. Bălcescu.
393 XXIV/1 Dresda, 15 dec. 1852 (copie dactilo). 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Atena, 17 dec.
393 XXIV/1 /1852/. 1852 - 1858
393 XXIV/1 C. Racoviţă - Şt. Golescu. Paris, 4 ian. 1853. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu. Berlin,
393 XXIV/1 15 ian. 1853. 1852 - 1858
Catinca Golescu - Şt. Golescu. Viena, 18 ian.
393 XXIV/1 1853. 1852 - 1858
393 XXIV/1 C. Racoviţă - Şt. Golescu. Paris, 19 ian. 1853. 1852 - 1858
393 XXIV/1 Eff. Grant - Şt. Golescu. Buc., 22 ian. 1853. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu; Catinca Golescu
393 XXIV/1 - Şt. Golescu. Viena, 5 feb. 1853. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu. Berlin,
393 XXIV/1 18 feb. 1853. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Al. G. Golescu. Geneva, 26 feb.
393 XXIV/1 1853. 1852 - 1858
C. Racoviţă - Şt. Golescu. Paris, 5 apr. 1853;
393 XXIV/1 5 mai 1853. 1852 - 1858
Ana Racoviţă - Zoe Golescu. /Buc./ 10 mai
1853; însoţită de o transcriere în greceşte
393 XXIV/1 recentă (nenum.). 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Geneva/,
393 XXIV/1 1 iun. 1853. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Geneva, 4 iun.
393 XXIV/1 1853. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Geneva, 8 iun.
393 XXIV/1 1853. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. Geneva,
393 XXIV/1 8 iun. 1853. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Geneva,
393 XXIV/1 19 iun. 1853/; /iun. 1853/. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu. /Geneva/, 20 iun.
393 XXIV/1 /1853/. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu; D. Brătianu - Şt.
393 XXIV/1 Golescu. Londra, 21 iun. 1853 şi 22 iun. 1853. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu; Radu
Golescu - Şt. Golescu. /Geneva/, 30 iun.
393 XXIV/1 1853. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Manchester, 2 iul. 1852 - 1858
1853.
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Geneva/, 5 iul.
393 XXIV/1 1853. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Manchester, 7 şi 14
393 XXIV/1 iul. 1853. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Geneva,
393 XXIV/1 10-15 iul. 1853/. 1852 - 1858
D. Brătianu - Şt. Golescu. /Manchester, aug.
393 XXIV/1 1853/. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Geneva,
393 XXIV/1 vara 1853/. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - către Şt. Golescu,
D. Brătianu şi C. A. Rosetti. /Constantinopol,
393 XXIV/1 nov. - dec. 1853/ (3 fragmente). 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Arăpilă) - Şt. Golescu.
393 XXIV/1 /Constantinopol, ian. 1854. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti 22 ian.
393 XXIV/1 1854. 1852 - 1858
Ana Racoviţă - Şt. Golescu. Buc., 23 ian.
1854 (cu o transcriere recentă în greceşte,
nenum.); şi Felicia Racoviţă - Şt. Golescu (în
393 XXIV/1 aceeaşi scrisoare). 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) către D. Brătianu, C.A.
393 XXIV/1 Rosetti şi Şt. Golescu. Şumla, 31 ian. 1854. 1852 - 1858
393 XXIV/1 Zoe Grant - Şt. Golescu. Buc., 11 feb. 1854. 1852 - 1858
Zoe Golescu - către N. şi Al. C. Golescu
393 XXIV/1 (Albul). Goleşti, 14 feb. 1854. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - către Al. G. Golescu
(Arăpilă) şi Radu Golescu. Constantinopol, 30
393 XXIV/1 feb. 1854. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Omer Paşa. Şumla, 8 mart.
1854 şi răspunsul lui Omer Paşa din 9 mart.
393 XXIV/1 1854. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Radu Golescu. Constantinopol,
25 mart. 1854, şi P.S. scris de Al. C. Golescu
(Albul) către A. G. Golescu (Arăpilă) şi Radu
393 XXIV/1 Golescu. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Radu Golescu. Constantinopol,
393 XXIV/1 30 mart. 1854. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Al. G.Golescu
(Arăpilă) şi Radu Golescu. C-tinopol, 1 apr.
393 XXIV/1 1854. 1852 - 1858
N. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă) C-
393 XXIV/1 tinopol, 5 apr. 1854. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Radu Golescu. C-tinopol, 10
393 XXIV/1 apr. 1854. 1852 - 1858
Ana Racoviţă - Şt. Golescu. /Buc. mai 1855/
393 XXIV/1 (cu o transcriere recentă în greceşte, nenum). 1852 - 1858
Zoe Golescu - R. G. Colquhoun. Goleşti, 14
apr. 1854; şi răspunsul lui R. G. Colquhoun
393 XXIV/1 către Şt. Golescu. Sarajevo, 9 iun. 1854. 1852 - 1858
393 XXIV/1 Radu Golescu - Şt. Golescu, 18 iun. /1854/. 1852 - 1858
Al. G. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Brussa,
393 XXIV/1 28 iun. 1854/. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu (Arăpilă).
393 XXIV/1 Constantinopol/, 15 aug. 1854. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Enghien, 25 iun.
393 XXIV/1 1855. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu. Enghien, 26 iul.
393 XXIV/1 /1855/. 1852 - 1858
"Apelul naţionalilor din Paris către naţionalii
din Bucureşti", de N. Golescu. /Paris, sfârşit
393 XXIV/1 1955/. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Al. G. Golescu
393 XXIV/1 (Arăpilă). /Paris, dec. 1855/. 1852 - 1858
Şt. Golescu - A. G. Golescu (Arăpilă) /Paris/,
393 XXIV/1 10 ian. 1856 şi 17 ian. 1856. 1852 - 1858
Al. C.Golescu (Albul) - Al. G. Golescu
393 XXIV/1 (Arăpilă). /Paris/, 7 feb. 1856 şi feb. 1856. 1852 - 1858
Însemnări scrise de Al. C. Golescu (Albul)
pentru Paul Bataillard, feb. 1856 (3
393 XXIV/1 fragmente). 1852 - 1858
Şt. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). /Paris/,
26 iun. /1856/; 8 iul. 1856; 18 iul. 1856; 22 iul.
393 XXIV/1 1856. 1852 - 1858
N. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). 22 iul.
393 XXIV/1 /1856/. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). /Paris/,
393 XXIV/1 2 aug. 1856. 1852 - 1858
N. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). /Paris/,
393 XXIV/1 Bellevue, 8 aug. /1856/. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). /Paris/,
393 XXIV/1 9 şi 16 aug. 1856. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu /Loueche/,
393 XXIV/1 18 aug. 1856. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă), Paris,
393 XXIV/1 22 aug. 1856. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Dieppe, 7 sept.
393 XXIV/1 1856. 1852 - 1858
N. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă).
393 XXIV/1 Bellevue, 18 sept. 1856. 1852 - 1858
N. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). /Paris/,
393 XXIV/1 20 şi 27 sept. şi 14 oct. 1856. 1852 - 1858
N. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă).
393 XXIV/1 Bellevue, 20 oct. 1856. 1852 - 1858
Şt. Golescu - Al. G. Golescu (Arăpilă). Paris, 8
393 XXIV/1 nov. 1856. 1852 - 1858
Felicia Racoviţă - Şt. şi N. Golescu. /Buc./, 30
393 XXIV/1 apr. 1857. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. şi N. Golescu., Buc., 30 apr.
393 XXIV/1 /1857/. 1852 - 1858
393 XXIV/1 Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Buc./, 30 1852 - 1858
apr. /1857/.
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu şi N.
393 XXIV/1 Golescu. /Buc., mai 1857/. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. şi N. Golescu. /Buc./, 16
mai /1857/; 17 mai 1857; 28 mai /1857; 31
393 XXIV/1 mai 1857. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu. /Buc. mai
1857/; Zoe Golescu - Şt. Golescu/ Buc. mai
1857/. Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu,
Dumitru Brătianu şi C. A. Rosetti. /Buc. mai
393 XXIV/1 1857/. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. şi N. Golescu. /Buc. încep.
393 XXIV/1 iun. 1857/; 10 iun. 1857. 1852 - 1858
Al. C. Golescu (Albul) - Şt. Golescu /Oltenia,
393 XXIV/1 iul. + aug. 1857/. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Galaţi/, 12 dec.
393 XXIV/1 1857. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu. /Galaţi/, 16 dec.
393 XXIV/1 1857. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 27 dec.
393 XXIV/1 1857. 1852 - 1858
393 XXIV/1 Radu Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti, 1857/. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 31 dec.
393 XXIV/1 1857. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Berlin, 13 ian.
393 XXIV/1 /1858/. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 5 feb.
1858, 11 mart. 1858; 17 mart. 1858; 1 apr.
393 XXIV/1 1858; 25 apr. 1858. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu. Goleşti, 6 mai
393 XXIV/1 1858. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 16 şi 26
393 XXIV/1 mai 1858. 1852 - 1858
N. Golescu - Ion C. Brătianu. Paris, 2 iun.
393 XXIV/1 1858. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 10 iun.
393 XXIV/1 1858. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Paris, 22 iun. 1858. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 1,4 şi 8
393 XXIV/1 iul. 1858. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. /Paris/, 10 şi 26 iul.
393 XXIV/1 1858. 1852 - 1858
Zoe Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 12 iul.
393 XXIV/1 1858. 1852 - 1858
393 XXIV/1 N. Golescu - Şt. Golescu. Paris, 2 aug. 1858. 1852 - 1858
Radu Golescu - Şt. Golescu. /Goleşti/, 2 aug.
393 XXIV/1 1858; 12 aug. 1858. 1852 - 1858
N. Golescu - Şt. Golescu. Paris, 20 şi 21 aug.
393 XXIV/1 1858. 1852 - 1858
Telegrame tranzitate (din ţară şi străinătate)
de felicitare, adresate lui Ion C. Brătianu,
Preşed. Cons. Min. (şi soţiei sale Pia
Brătianu), pentru că a scăpat cu viaţă din
atentatul comis asupra sa de Stoica
394 XXIV/2 Alexandrescu la 3 sept. 1886. 1885 - 1943 227
Scrisoare Emile J. Ghika, Legaţia României
la Belgrad - către col. Pastia, dir. g-ral al
Telegrafului şi Poştelor, 27 nov. /9 dec. 1885,
prin care înştiinţează că a oferit Soc. de Cruce
Roşie din Serbia suma de 2.000 lei; însoţită
de recipisa de primire a Crucii Roşii din Serbia
394 XXIV/2 (f. 199 - 201). 1885 - 1943
Doc. diverse: invitaţie a Societăţii Agrare a
marilor proprietari pentru înscriere la
societatea de asigurare "Naţională";
programul unei serbări şcolare; cărţi de vizită
pe numele "Madame G. C. Philippesco",
reţetă a farmaciei Thaiss - "La Vulturul de aur"
394 XXIV/2 (Buc., 3 iun. 1911); note. 1885 - 1943
Scr. Mareşal Franchet d'Esperey - Victor
Antonescu. Paris, 3 mart. (după 1918). f. 210 -
394 XXIV/2 211. 1885 - 1943
Telegrame de felicitare adresate Elisei
Brătianu la ziua de naştere apr. 1943 f. 213 -
394 XXIV/2 216. 1885 - 1943
Discurs (dactilo) Al. Alexandrini în Ad.
394 XXIV/2 Deputaţilor, privind "afacerea Skoda" - 1934. 1885 - 1943
Document de la George Rakoci, Princeps
395 XXV/1 Transilvaniae - an. 1632. 1632 - 1702 23
Hrisovul lui Constantin Voevod /Brâncoveanu/
395 XXV/1 prin care întăreşte o moşie + 26 feb. 1701. 1632 - 1702
Răvaş domnesc al lui Constantin Voevod
395 XXV/1 /Brâncoveanu/ din 3 iun. 1701. 1632 - 1702
Carte de hotărnicie; zapise de dame, de
395 XXV/1 vânzare de moşii şi de ţigani. 1632 - 1702
Răvaş domnesc al lui Constantin Voevod
/Brâncoveanu/ către 12 boieri care să
396 XXV/2 hotărască într-o pricină, din 31 iul. 1706. 1702 - 1713 39
Răvaş domnesc al lui Constantin Voevod
/Brâncoveanu/ către 12 boieri care să
396 XXV/2 hotărnicească o moşie din 28 sept. 1705. 1702 - 1713
Hrisovul lui Constantin Voevod /Brâncoveanu/
396 XXV/2 de întărire a unei moşii, din 6 iun. 1710. 1702 - 1713
Carte românescă a lui Constantin Voevod
/Brâncoveanu/ prin care dă în stăpânire un
396 XXV/2 ţigan în schimbul unei ţigănci, 20 iun. 1712. 1702 - 1713
Răvaş domnesc către 12 boieri care să
396 XXV/2 hotărnicească o moşie, din 28 apr. 1713. 1702 - 1713
Carte de împărţeală; copie după o pisanie;
396 XXV/2 zapise de vânzare şi de schimb de ţigani; 1702 - 1713
zapise de vânzare de vie şi de moşii.

Carte de scutire dată de Mihai Racoviţă


397 XXV/3 Voevod - 21 apr. 1731. 1723 - 1737 41
Chesăricească administraţie a Olteniei către
Matei Milescu în problema alegerii unei moşii -
397 XXV/3 13 apr. 1732. 1723 - 1737
Cartea lui Grigorie Ghica Voevod către boieri,
de alegere şi de adeverire a unor părţi de
397 XXV/3 moşie - 30 oct. 1733. 1723 - 1737
Cartea lui Constantin Niculai Voevod, Domnul
Ţării Moldovei, de întărire a stăpânirii unei
397 XXV/3 moşii - 24 iun. 1734. 1723 - 1737
Carte de poruncă a lui Constantin Niculai
397 XXV/3 Voevod - 13 mai 1737. 1723 - 1737
Zapise de adeverire, de vânzare de moşii şi
397 XXV/3 de ţigani; declaraţie, scrisoare, memoriu. 1723 - 1737
398 XXV/4 Jalba clăcaşilor din Adâncata, 14 nov. 1745. 1740 - 1745 39
Scrisoare; scrisori de hotărnicie şi de mărturie;
carte de judecată, anaforaua; carte de
adeverinţe; zapise de zălogire, de vânzare de
398 XXV/4 moşii şi de ţigani. 1740 - 1745
Cartea lui Constantin Voevod prin care
hotărăşte dăjdiile, clăcile şi formalităţile pe
care trebuie să le îndeplinească înstrăinaţii
care se întorc şi se aşază în ţară - 26 oct.
399 XXV/5 1745. 1746 - 1752 35
Hotărârea caimacanilor Craiovei într-un
proces pentru nişte suflete de ţigani "cu
399 XXV/5 prasila lor" - 15 sept. 1747. 1746 - 1752
Porunca lui Grigore Ghica Voevod către
marele ban, pentru a judeca şi a hotărî într-o
399 XXV/5 pricină. 18 ian. 1749. 1746 - 1752
Carte domnească dată de Grigore Ghica
Voevod de întărire şi de stăpânire a unor
399 XXV/5 moşii şi a unor suflete de ţigani - 25 iul. 1750. 1746 - 1752
Rapoarte asupra unor judecăţi privitoare la
moşii; scrisoare; foaie de zestre; zapis de
399 XXV/5 vânzare. 1746 - 1752
Cartea lui Ion Alexandru Scarlat Ghica
Voevod de rânduire a unor boieri pentru
400 XXV/6 hotărnicirea unei moşii - 17 mart. 1768. 1752 - 1777 37
Scrisoarea lui Grigorie, Mitropolitul
Ungrovlahiei către cuvioşii egumeni
400 XXV/6 câmpulungeni - 29 mart. 1772. 1752 - 1777
Raport de hotărnicie adresat Domnului
400 XXV/6 Alexandru Ioan Ipsilanti din 3 nov. 1775. 1752 - 1777
Anafora: hotărâre de măsurătoare de moşie;
carte de hotărnicie; scrisoare de adeverinţă;
400 XXV/6 foaie de zestre. 1752 - 1777
Zapise de împrumut; de vânzare ţigani şi
moşii; de schimb de suflete de ţigani; copie
400 XXV/6 zapise de vânzare. 1752 - 1777
Porunca lui Mihail Costandin Şuţu Voevod de
401 XXV/7 hotărnicie a unor moşii - 15 ian. 1784. 1777 - 1784 40
Adeverinţă de chemare în faţa Divanului - 18
401 XXV/7 apr. 1784. 1777 - 1784
Copie după porunca lui Mihail Constandin
Şuţu Voevod către caimacanul Craiovei în
401 XXV/7 problema unei moşii - 14 - 26 mai 1784. 1777 - 1784
Porunca lui Mihail Constandin Şuţu Voevod în
problema unei moşii - 28 mai 1784. 1777 - 1784
401 XXV/7 Jalbă către Alexandru Ioan Ipsilanti. 1777 - 1784
Carte de hotărnicie; raport; foi de zapise şi de
zestre; listă de zapise; zapise de învoială şi de
401 XXV/7 vânzare ţigani. 1777 - 1784
Carte domnească a lui Mihail Constandin Şuţu
Voevod prin care acordă privilegiul de mazal -
402 XXVI/1 11 apr. 1785. 1784 - 1794 46
Suret de pe ispisoc sârbesc de la Vasile
Voevod /Lupu/ din anul 1647, prin care întărea
402 XXVI/1 o parte dintr-o ocină, 22 oct. 1785. 1784 - 1794
Scrisoarea lui Mihail Constantin Şuţu Voevod
402 XXVI/1 de scutire de vamă - 3 dec. 1785. 1784 - 1794
Hotărâri de judecată, raport în pricină de
judecată; scrisoare; zapise de vânzare de
402 XXVI/1 învoială şi aşezământ; carte de hotărnicie. 1784 - 1794
Porunca lui Alexandru Costandin /Muru/ către
boieri pentru cercetare într-o pricină - 21 dec.
403 XXVI/2 1794. 1794 - 1798 38
Jalbă către Domn şi porunca şi hotărârea
403 XXVI/2 acestuia - ian. - feb. 1796. 1794 - 1798
Rapoarte, copie rapoarte către Alexandru
Costandin Moruz; scrisoare; mărturie scrisă;
403 XXVI/2 adeverinţă; foaie de împărţeală. 1794 - 1798
Zapise de vânzare şi de danie; copie zapis de
403 XXVI/2 învoială. 1794 - 1798
Carte domnească a lui Costandin Gheorghe
Hangerti Voevodul Ţării Româneşti - 29 sept.
404 XXVI/3 1798. 1783 - 1809 46
Dositei, arhiepiscop şi mitropolit al
Ungrovlahiei cheamă martori pentru prestare
sub jurământ într-o pricină de judecată - 18
404 XXVI/3 iul. 1800. 1783 - 1809
Jalbă şi rapoarte către Divan; rapoarte
404 XXVI/3 ispravnici; diata; scrisori şi adeverinţă. 1783 - 1809
Zapise de închiriere şi de vânzare; carte de
404 XXVI/3 învoială. 1783 - 1809
Poruncă a lui Ioan Gheorghe Caragea Voevod
către vel vornici de cercetare a unor jafuri - 9
405 XXVI/4 ian. 1815. 1810 - 1815 39
Poruncă a lui Caragea Voevod prin care cere
405 XXVI/4 predarea unor zapise - 8 iun. 1815. 1810 - 1815
Poruncă a lui Caragea Voevod de hotărnicie -
405 XXVI/4 24 sept. 1815. 1810 - 1815
Jalbe către Divan şi poruncă a Divanului;
carte de hotărnicie; anaforea; chitanţă; raport
405 XXVI/4 şi socoteală de bani. 1810 - 1815
Zapise de vânzare, de chezăşie şi de
405 XXVI/4 arendare; foaie de zapise; adeverinţă. 1810 - 1815
Răvaşe domneşti ale lui Costandin Vodă
/Brâncoveanu/ către boierii adeveritori pentru
406 XXVI/5 moşia Petreşti - 28 martie. 1713. 1713 - 1715 15
Carte de hotărnicie pentru moşia Petreşti;
406 XXVI/5 adeverinţă pentru o datorie. 1713 - 1715
406 XXVI/5 Zapise de vânzare de moşii şi ţigani. 1713 - 1715
Anaforaoa adresată de Constantin Bălăceanu
domnitorului pentru hotărnicia unei moşii şi
porunca Domnului Ion Gheorghe Caragea - 8-
407 XXVI/6 10 aug. 1816. 1816 - 1822 39
Privilegiu domnesc acordat de Alexandru
407 XXVI/6 Nicolae Şuţu - 20 apr. 1820. 1816 - 1822
Adeverinţe de primire a unor bani; scrisoare;
răvaş de adeverire a unei datorii; chitanţă de
407 XXVI/6 bani. 1816 - 1822
Raportul judecătorilor către Domn în privinţa
unei pricini referitoare la plata unei chirii;
407 XXVI/6 raport asupra unei pricini pentru o moşie. 1816 - 1822
407 XXVI/6 Zapis de vânzare loc de casă; foaie de zestre. 1816 - 1822
Pitac domnesc al lui Grigorie Dimitrie Ghica.
408 XXVI/7 ian 1823. 1823 - 1827 42
Porunca lui Gr. Dim. Ghica în legătură cu o
judecată pentru nişte roate de moară. 24 iun.
408 XXVI/7 1825. 1823 - 1827
Carte de blestem dată de Grigore Arhiepiscop
al Ungro-Vlahiei pentru nişte martori care nu
408 XXVI/7 arată ce ştiu într-o pricină. 29 aug. 1825. 1823 - 1827
Porunca lui Gr. Dim. Ghica de cercetare la
408 XXVI/7 hotarele Ţării Moldovei 18 oct. 1827. 1823 - 1827
Scrisoarea lui Gr. Dim. Ghica către Iordache
Golescu biv vel dvornic, în legătură cu mai
408 XXVI/7 sus. 1 dec. 1827. 1823 - 1827
Ordinul ispravnicilor domneşti pentru
cercetare a unei pricini; rapoarte şi cereri
către Domnitor; adeverinţe pentru o datorie şi
408 XXVI/7 pentru lichidarea acesteia. 1823 - 1827
Scrisori adresate lui Iordache Golescu în
legătură cu o activitate la moşie, cereri de
408 XXVI/7 bani. 1823 - 1827
Adresa comisiei cercetătoare din Bucureşti,
semnată de generalul mr. Lav Repinski, către
409 XXVII/1 vornicul Radu Golescu. 6 sept. 1811. 1811 - 1830 42
Grigore Dimitrie Ghica reînnoieşte şi întăreşte
lui Iordache Golescu biv vel dvornic
autorizaţia de a întocmi la două moşii patru
409 XXVII/1 bâlciuri pe an. 20 mart. 1828. 1811 - 1830
Raportul vorniciei Ţării de sus către Divanul Ţ.
Valahiei asupra unei cercetări; adresă şi
înştiinţare a Divanului; cerere către Divan;
jalbă către Domnitor; scrisoare; adeverinţă de
409 XXVII/1 simbrie. 1811 - 1830
Zapise de vânzare, de tocmeală, de învoială
409 XXVII/1 şi de schimb. 1811 - 1830
Scrisoarea lui Pavel Kisselef către Neofit,
Episcopul Râmnicului, în care dă dezlegare
410 XXVII/2 de mărire a lefii doctorului. 10 nov. 1830. 1830 - 1832 53
Scrisori ale gen. P. Kisselef către marele
logofăt G. Golescu în legătură cu justiţia. 4
410 XXVII/2 ian. şi 2 apr. 1831. 1830 - 1832
Numirea clucerului Ion Vlădoianu ca judecător
410 XXVII/2 al Divanului Craiovei. 1830 - 1832
Numirea lui Iordache Golescu ca logofăt
410 XXVII/2 mare. 1830 - 1832
Rapoarte; scrisori; adeverinţe pentru bani;
adrese către Golescu - în calitatea lui de mare
410 XXVII/2 logofăt al dreptăţii. 1830 - 1832
Hotărâre a Divanului Ţării Româneşti într-un
411 XXVII/3 proces. 1818 - 1839 46
Catastih de cheltuieli; adeverinţe pentru bani;
411 XXVII/3 înscrisuri; act de angajare. 1818 - 1839
Zapise de lichidare a socotelilor, de arendare,
de slujire, de adeverire, de închiriere şi de
411 XXVII/3 cumpărare. 1818 - 1839
Zapise de arendare şi de vânzare; socoteli şi
înscrisuri în legătură cu moşia Glina-Ilfov şi
412 XXVII/4 Iordache Golescu. 1702 - 1825 18
Jalbe şi anafora către Alexandru Costandin
Moruz Voevod şi poruncile acestuia date
ispravnicilor ca să cerceteze diferite pricini. 12
mai; 15 iun. şi 5 iul. 1800; 16 apr. şi 11 mai
413 XXVII/5 1804; 10 mart. 1805. 1800 - 1805 40
Porunca lui Constantin Alexandru Ipsilanti
către Mitropolitul Ungrovlahiei şi boierilor veliţi
413 XXVII/5 ai Divanului din 31 oct. 1802. 1800 - 1805
Raport către Domnitor asupra unei pricini;
scrisori particulare şi oficiale; împuternicire;
413 XXVII/5 chitanţă; 1800 - 1805
413 XXVII/5 Zapise de învoială şi de vânzare. 1800 - 1805
Jalbă către Alexandru Ipsilanti şi porunca
Domnului de cercetare a unei pricini. 12 mart.
414 XXVII/6 1805. 1805 - 1809 43
414 XXVII/6 Anaforaoa şi raport către Domnitor. 1805 - 1809
414 XXVII/6 Hotărâri ale Divanului Valahiei şi porunci ale 1805 - 1809
acestuia în diferite pricini.
Listă de lucruri; adeverinţă; scrisori, foiţă de
414 XXVII/6 zestre. 1805 - 1809
414 XXVII/6 Zapise de vânzare şi de învoială. 1805 - 1809
Hrisov domnesc al lui Ioan Gheorghe Caragea
de întărire a judecăţilor luate într-o pricină
bănească între Ghica şi boierii Ghiculeşti
asupra moştenirii lăsate de Dumitrache Ghica.
415 XXVII/7 10 mai 1813. 1808 - 1815 49
Hotărârea lui I. G. Caragea de atribuire a unei
415 XXVII/7 moşii. 25 iunie 1813. 1808 - 1815
Rapoarte către Divanul Valahiei şi hotărâri şi
porunci ale acestuia. Împărţeli de moşteniri,
415 XXVII/7 adeverinţe; scrisoare. 1808 - 1815
415 XXVII/7 Zapise de zălogire şi de vânzare. 1808 - 1815
Porunca lui ioan Gheorghe Caragea către vel
vornici pentru cercetarea unor jafuri. 9 ian.
416 XXVII/8 1815. 1814 - 1816 39
Jalbă către Domn şi porunca acestuia de
416 XXVII/8 cercetare. 20 mart. 1816. 1814 - 1816
Cartea lui I. G. Caragea într-o pricină. 16 iun.
416 XXVII/8 1816. 1814 - 1816
416 XXVII/8 Rapoarte către Domn asupra unei pricini. 1814 - 1816
416 XXVII/8 Declaraţie; scrisoare; listă de cheltuieli. 1814 - 1816
Zapise de vânzare, de împrumut, de
416 XXVII/8 împărţeală. 1814 - 1816
Porunca lui Ioan Gheorghe Caragea de
417 XXVII/9 cercetare a unei pricini. 9 mart. 1817. 1817 - 1818 51
Jalbă către I. Gh. Caragea şi porunca
417 XXVII/9 Domnului de cercetare. 9 mart. 1817. 1817 - 1818
Poruncă de hotărnicie dată de I. Gh. Caragea.
417 XXVII/9 20 mai 1818. 1817 - 1818
417 XXVII/9 Hotărâri şi porunci ale Divanului. 1817 - 1818
Anaforaoa; carte de judecată; scrisori;
417 XXVII/9 adeverinţe pentru bani. 1817 - 1818
417 XXVII/9 Zapise de vânzare şi de socoteală. 1817 - 1818
Carte domnească a lui Alexandru Nicolae
418 XXVIII/1 Şuţu de scutire de dăjdi. 20 apr. 1819. 1818 - 1819 81
Jalbă către Alexandru Nicolae Şuţu şi porunca
418 XXVIII/1 acestuia într-o pricină. 9 dec. 1819. 1818 - 1819
418 XXVIII/1 Anaforaua şi jalbe către Domnitor. 1818 - 1819
Rapoarte; scrisoare; adeverinţe diverse, foaie
418 XXVIII/1 de zestre; adeverinţe pentru bani; 1818 - 1819
418 XXVIII/1 Zapise de vânzare şi de împrumut. 1818 - 1819
Porunca Domnului Alexandru Nicolae Şuţu
419 XXVIII/2 dată vătafilor de plai. 31 apr. 1820. 1820 - 1821 77
Decret în alb al lui Alexandru Nicolae Şuţu
pentru numirea vătafului de plai. 31 aug.
419 XXVIII/2 1820. 1820 - 1821
419 XXVIII/2 Porunca lui Al. N. Şuţu către vătaful plaiului 1820 - 1821
Loviştea. 13 nov. 1820.
419 XXVIII/2 Raport către Domn asupra unei pricini. 1820 - 1821
Porunci ale ocârmuirii Valahiei, porunci ale
419 XXVIII/2 ispravnicului jud. Romanaţi. 1820 - 1821
Răvaş de obligaţie în schimbul arendării;
scrisori; catastih de obligaţii agricole; zapis de
419 XXVIII/2 vânzare. 1820 - 1821
Copie după hrisovul lui Mihail Ct. Suţu dat
420 XXVIII/3 unor moşneni. 1821. 1821 - 1826 90
Jalbă către Grigore Dimitrie Ghica şi porunca
420 XXVIII/3 Domnului în această pricină. 29 oct. 1822. 1821 - 1826
Jalbă către Gr. Dim. Ghica şi porunca
420 XXVIII/3 Domnului în această privinţă. 28 nov. 1822. 1821 - 1826
Poruncă a ocârmuirii Valahiei, adresă a
420 XXVIII/3 ocârmuirii Valahiei. 1821 - 1826
Catastih de obligaţii agricole, foi de socoteală,
420 XXVIII/3 socoteală de moşie; adeverinţă de bani. 1821 - 1826
420 XXVIII/3 Zapise de vânzare, de împrumut şi de datorie. 1821 - 1826
Porunca lui Grig. Dim. Ghica către ispravnicii
jud. Dâmboviţa pentru chemarea unora la
421 XXVIII/4 judecată. 11 mai 1823. 1822 - 1824 93
Jalbă către Grig. Dim. Ghica şi porunca
acestuia în legătură cu problema ridicată. 8
421 XXVIII/4 iul. 1823. 1822 - 1824
Carte domnească a lui Grig. Dim. Ghica de
421 XXVIII/4 rânduire ca ispravnic - 1 aug. 1823. 1822 - 1824
Carte domnească a lui Grig. Dim. Ghica de
421 XXVIII/4 acordare de privilegii boiereşti. 1824. 1822 - 1824
Raport asupra unor pricini; contract de
421 XXVIII/4 arendă; jalbă; scrisori; catastihul unei moşii. 1822 - 1824
Adeverinţe pentru bani, chitanţă pentru bani;
421 XXVIII/4 foi de socoteală. 1822 - 1824
Jalbă către Grig. Dim. Ghica şi porunca
422 XXVIII/5 acestuia într-o pricină. 11 iul. 1824. 1824-1826
Carte de hotărnicie dată de Ion Sandu
422 XXVIII/5 Sturdza. 7 sept. 1824. 1824-1826
Diată; răvaşe; scrisori; adeverinţe; socoteli;
422 XXVIII/5 chitanţe. 1824-1826
422 XXVIII/5 Zapise de vânzare, de angajare şi de învoială. 1824-1826
Carte de boierie dată de Grigorie Dimitrie
423 XXVIII/6 Ghica. 4 mart. 1827. 1826-1827
Jalbe; răvaşe; adrese; scrisori; dame; raport;
423 XXVIII/6 foaie de venituri şi cheltuieli. 1826-1827
423 XXVIII/6 Zapise de arendare şi de învoială. 1826-1827
Scrisoarea lui Gr. Dim. Ghica de orânduire a
424 XXIX/1 unui ispravnic. 10 nov. 1822. 1822-1828
Răvaşe; dări de seamă; adrese; scrisori; zapis
424 XXIX/1 de arendă. 1822-1828
Jalbă şi dare de seamă către Divan. Hotărâre,
425 XXIX/2 cerere şi porunci ale Divanului. 1828-1830
425 XXIX/2 Scrisori; poruncă; adresă. 1828-1830
Zapise de vânzare, de cumpărare şi de
425 XXIX/2 schimb. 1828-1830
Paşaportul eliberat de Consulatul general
imperial rusesc în Valahia şi Moldova lui
Constantin Brătianu şi fiilor săi Nicolae Ioan şi
426 XXIX/3 Dimitrie. 12 iul. 1830. 1830
426 XXIX/3 Poruncă şi scrisori ale Divanului. 1830
Răvaş, chitanţe pentru bani; scrisori; adresă;
426 XXIX/3 foaie de socoteală; zapis de învoială. 1830
Dare de seamă a logofeţiei Ţării de jos către
427 XXIX/4 judecătorescul Divan în legătură cu o pricină. 1830-1831
427 XXIX/4 Jalbă; hotărâri şi pricini ale Divanului Valahiei. 1830-1831
427 XXIX/4 Răvaş; scrisori; adrese diferite; foi de socoteli. 1830-1831
Adresa Preşedintelui plenipotenţiar al
Divanurilor către Minciaky, referitor la
reclamaţia Domnului Valahiei, Grigore Ghica
contra unei dispoziţii a Regulamentului
Organic asupra unei condiţii cerute pentru a fi
428 XXIX/5 ales Domn. 7 apr. 1831. 1831 35
Răvaş; raport către Divan; scrisori; adrese
428 XXIX/5 diverse; chitanţe. 1831 35
428 XXIX/5 Zapise de arendă şi de învoială. 1831 35
Adresă a Marei Vornicii a treburilor dinlăuntru
429 XXIX/6 către Agie. 1831 - 1832 36
Dvornicia temniţelor; hotărârea judecătoriei
Ilfovului într-un proces; plângere; raport;
429 XXIX/6 înscris de învoială; chitanţă; scrisori. 1831 - 1832 36
Hotărâri şi ordine judecătoreşti raport al
430 XXX/1 vorniciei temniţelor către vornicia mare. 1832 44
Cerere şi raport către Consulatul general
430 XXX/1 rusesc. 1832
Jalbă adresată Divanului; cereri; scrisori;
430 XXX/1 contract; mărturie. 1832
Hotărâri ale Divanului judecătoresc al
431 XXX/2 Principatului Valahiei. 1832 - 1833 42
Rapoarte; adresă; răvaş; scrisori; adeverinţe;
431 XXX/2 zapis de adeverire. 1832 - 1833
Jalbă către generalul Pavel Kisselef. 23 iul.
432 XXX/3 1833. 1833 44
Hotărâri ale Divanului Domnesc al
432 XXX/3 Principatului Valahiei. 1833
Jalbă către judecătorie; raport către Marea
432 XXX/3 Logofeţie a Dreptăţii. 1833
Răvaş; scrisori; înscris catagrafic; socoteală;
432 XXX/3 chitanţă; zapis de vânzare. 1833
433 XXX/4 Jalbă către Divan; hotărâri judecătoreşti. 1833 - 1835 38
Carte de hotărnicie: foiţă de încredinţare;
adeverinţă; chitanţă bani; scrisori; socoteli;
433 XXX/4 adrese diverse. 1833 - 1835
Liste şi materiale referitoare la ocnele de sare/
regulamente; salariile şi numele lucrătorilor,
434 XXX/5 producţie; cheltuieli; contracte/. 1835 52
Acte referitoare la ocnele de sare/socoteli;
435 XXX/6 vânzare; export; 1834 - 1836 51
Preşedintele judecătoriei de Argeş către
Barbu Pleşoianu; rezoluţie a divanului
436 XXXI//1 Craiova. 1834 - 1835 45
Înscris de încredinţare; contract; adeverinţe;
436 XXXI//1 socoteală de bani; scrisori; zapise de vânzare. 1834 - 1835
437 XXXI/2 Adrese oficiale şi judecătoreşti. 1835 - 1836 35
437 XXXI/2 Jalbă; cerere; scrisori; chitanţe; socoteli. 1835 - 1836
437 XXXI/2 Zapise de împăcare şi de împuternicre. 1835 - 1836
Adrese oficiale; sentinţă judecătorească;
438 XXXI/3 testament. 1836 96
438 XXXI/3 Scrisori; socoteli; chitanţe. 1836
438 XXXI/3 Zapise de vânzare şi de învoială. 1836
Scrisoarea contelui de Nesselrod către
Domnitorul Ghica, referitor la primirea
nepotului Domnului în armata imperială a
439 XXXI/4 Rusiei. 28 iul. 1836. 1836 - 1837 38
Scrisoarea baronului Ruckman - consulul
general al Rusiei către Domnitorul Ţării
Româneşti în legătură cu alegerile din
439 XXXI/4 Principate. 1/13 aug. 1836. 1836 - 1837
Adrese oficiale; hotărâre judecătorească;
439 XXXI/4 scrisori; chitanţe; înscrisuri. 1836 - 1837
Hotărâre domnească; jalbă adresată
440 XXXI/5 judecătoriei; diate; cereri oficiale; adrese. 1837 42
Poliţă; chitanţe; adeverinţe; foaie de zestre;
440 XXXI/5 liste de materiale; scrisori. 1837
441 XXXI/6 Scrisori ale familiei Brătianu şi Enescu. 1837 - 1838 34
Plângeri; cereri; înştiinţări; hotărâri
441 XXXI/6 judecătoreşti. 1838 - 1838
Adeverinţe; liste; foaie de preoţie; foaie de
441 XXXI/6 socoteală. 1839 - 1838
Adrese oficiale şi judecătoreşti; jalbe; cerere;
442 XXXII/1 scrisori. 1838 36
442 XXXII/1 Foaie de bani; chitanţe; zapis de învoială. 1838
Răvaş; jalbă; adrese; adeverinţe; scrisori;
443 XXXII/2 chitanţe. 1838 35
Adrese oficiale; hotărâri judecătoreşti; scrisori;
444 XXXII/3 însemnări; înscris; foaie de socoteală. 1838 48
Adrese oficiale; hotărâri judecătoreşti; scrisori;
445 XXXIII/1 adeverinţă; însemnare; chitanţă. 1838 - 1839 35
Hotărâre judecătorească; adeverinţe;
mărturie; diplome; adeverinţe; scrisori;
chitanţe; foaie de socoteli; zapise de
446 XXXIII/2 înzestrare şi de învoială. 1838 - 1842 38
447 XXXIII/3 Însemnări; scrisori; carte de împăciuire; 1840 30
contract de arendă.
Liste diverse; socoteli; zapis de vânzare; foaie
447 XXXIII/3 de împărţeală. 1840
Carte de blestem dată de Arhiepiscopul şi
Mitropolitul Ungrovlahiei unor martori într-o
448 XXXIV/1 pricină. 29 iul. 1843. 1843 44

448 XXXIV/1 Jalbe către beizadea Dimitrie Ghica. 1843

448 XXXIV/1 Raport către Departamentul Dreptăţii. 1843


Scrisori; socoteli; acte de moşie; adeverinţă;
448 XXXIV/1 zapise de vânzare şi de învoială. 1843

449 XXXIV/2 Proiect de lege asupra zestrei. 1843 - 1844 59


Jalbă către consulatul rus; socoteală bani;
foaie de socoteli; adeverinţă; scrisori; zapise
449 XXXIV/2 de învoială şi de împrumut. 1843 - 1844
Hotărâre a Înaltului Divan pentru hotărnicia
450 XXXIV/3 unei moşii. 1844 35
Citaţie; contracte de arendă; adeverinţe;
450 XXXIV/3 scrisori; socoteli; zapis de tocmeală. 1844
Diplomă de boerie acordată de Gheorghe
451 XXXV/1 Dimitrie Bibescu. 6 dec. 1844. 1844 34
Scrisori; adeverinţe; adrese; chitanţe; socoteli;
451 XXXV/1 zapis de învoială. 1844
Diplome de grade militare şi de boerie
acordate de Mihail Grigorie Sturdza, Grigorie
Alexandru Ghica şi Neculai Conachi Vogoridi.
31 ian. şi 17 febr. 1842 şi 1841; 10 aug. 1852
452 XXXV/2 şi 20 dec. 1857 1845 - 1857 44
Carte de blestem dată de mitropolitul Neofit al
452 XXXV/2 Ungrovlahiei într-o pricină. 4 iun. 1845 1845 - 1857

452 XXXV/2 Contracte de arendă; chitanţe şi scrisori 1845 - 1857


Adrese oficiale; petiţii; jalbă; rapoarte; 1843 - 1845-
453 XXXV/3 declaraţie; adresă. 1847 96
Împuterniciri diverse; contract; chitanţă; 1843 - 1845-
453 XXXV/3 socoteli; act de arendă; scrisori. 1847
Poruncă judecătorească; adrese diverse;
454 XXXVI/1 scrisori. 1846 - 1848 40
Contract; înscrisuri; foaie de răvaşe; zapise de
454 XXXVI/1 schimb şi de tocmeală 1846 - 1848
Scrisoarea patronilor Teatrului Naţional - N.
Golescu, Ion Ghica, Gr. Alexandrescu, C. A.
Rosetti, către beizadea D. Ghica prin care
acesta este rugat să primească titlul şi sarcina
455 XXXVI/2 de patron al Teatrului Naţional. 20 ian. 1848 1848 - 1853 40
Scrisoare adresată lui Reşid Paşa, mare vizir
455 XXXVI/2 al Sublimei Porţi Otomane. 1848 1848 - 1853
Şase scrisori adresate de N. Bălcescu lui P.
455 XXXVI/2 Bataillard (1847 - 1851); scrisori. 1848 - 1853
Scrisori către membrii familiei princiare Ghica;
456 XXXVI/3 listă de plăţi; înscris; adresă. 1848 51
Două scrisori adresate de D. Brătianu lui P.
457 XXXVI/4 Bataillard în iul. şi nov. 1848. 1848 17
Două scrisori V. Alecsandri - P. Bataillard şi o
scrisoare Alex. G. Golescu - P. Bataillard în
457 XXXVI/4 anul 1848; adresă 1848
Scrisori către I. C. Brătianu - majoritatea în lb.
franceză, primite în cursul anului 1883 de la P.
P. Carp, general N. C. Dabija, Emil de
Laveley, Moricelli - şeful cancelariei regelui
458 XXXVII/5 Italiei, Afred Krupp. 1843 - 1883 208
Scrisori către I. C. Brătianu în limba franceză,
primite în cursul anului 1883 de la G. V.
Liteanu şi Ion Ghica, miniştrii României la
458 XXXVII/5 Berlin şi Londra. 1843 - 1883
Traducerea notei Lordului Granville din 10
aug. 1883, lb. franceză, referitoare la
România şi prevederile Tratatului de navigaţie
458 XXXVII/5 pe Dunăre. 1843 - 1883
Ciorne ale unor scrisori în lb. franceză,
adresate lui l. C. Brătianu de Teodor
458 XXXVII/5 Văcărescu, ministrul României în Belgia. 1843 - 1883
Scrisoare în lb. franceză (1883) adresată lui I.
458 XXXVII/5 I. C. Brătianu de Theodor Mănescu 1843 - 1883
Scrisori (23) în lb. franceză adresate de
Theodor Văcărescu soţiei sale Maria
458 XXXVII/5 Văcărescu în cursul anului 1883 1843 - 1883
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
Elena Cantacuzino şi de la o necunoscută.
458 XXXVII/5 1883 - în lb. franceză 1843 - 1883
Scrisoare în lb. franceză adresată de Theodor
458 XXXVII/5 Văcărescu tatălui său - 1883 1843 - 1883
Scrisori primite de Theodor Văcărescu de la
Theodor Mănescu, George Gr. Cantacuzino,
458 XXXVII/5 D. Grecianu - lb. franceză - 1883 1843 - 1883
Actul prin care domnitorul Gheorghe Bibescu
l-a înălţat pe Theodor Văcărescu la rangul de
458 XXXVII/5 mare ban - 1843 1843 - 1883
Scrisoare Liteanu - Carp; Grigore Cantacuzino
- Paul Bataillard; Emil Porumbescu - colonel
A. Fotino; L. Budişteanu - Stănescu - lb.
458 XXXVII/5 franceză 1883 1843 - 1883
Carte de vizită Andre Bataillard, copie după o
acţiune de 100 de franci, socoteli referitoare la
moşia Parapani (1877 - 1879); buletinul
periodic al examenelor de la Sorbona;
458 XXXVII/5 fragment de telegramă şi de ziar. 1843 - 1883
Scrisori în lb. franceză, română şi germană
primite în anul 1884 de I. C. Brătianu de la C.
Gr. Cantacuzino, J. Beclary - decanul facultăţii
de Medicină din Paris, Pascal Duprat,
459 XXXVII/2 Theodor Văcărescu. 1883 - 1884 166
Citaţie a Tribunalului din Argeş adresată lui I.
C. Brătianu pentru confirmarea unei hotărnicii.
459 XXXVII/2 1883 1883 - 1884
Scrisoare primită de I. I. C. Brătianu de la
459 XXXVII/2 tânărul Odobescu 1883 - 1884
Scrisori primite de Th. Văcărescu în cursul
anului 1884, de la George Gr. Cantacuzino,
de la un necunoscut şi de la un inspector
general de geniu în armata belgiană - lb.
459 XXXVII/2 franceză 1883 - 1884
Scrisori în lb. franceză primite în 1884 de
Maria Văcărescu de la soţul ei, Theodor
Văcărescu, de la socrul ei Constantin
Văcărescu, de la unchiul George, de la nepoţii
Alexandru şi Zenoide Callimachi, de la d-na
459 XXXVII/2 Skipper şi Elena Otteteleşteanu. 1883 - 1884
Trei anunţuri în lb. franceză şi română din
1884 prin care famillile Cnatacuzino Ghica şi
Văcărescu anunţă căsătoria lui Mihai Ghica cu
459 XXXVII/2 Elena Văcărescu 1883 - 1884
Ciorne de memorii adresate regelui de Th.
459 XXXVII/2 Văcărescu - 1884 1883 - 1884
Ciornă de scrisoare în lb. franceză adresată
de Th. Văcărescu ministrului de externe D.
459 XXXVII/2 Sturdza 1883 - 1884
Notiţă adresată Oanei Olănescu de Maria şi
459 XXXVII/2 Th. Văcărescu 1883 - 1884
Scrisori adresate de Zenoide Callimachi
459 XXXVII/2 fetelor sale 1883 - 1884
Corespondenţă între baronul E. Maier şi
459 XXXVII/2 George Gr. Cantacuzino 1883 - 1884
Acte diverse; scrisoare în limba germană
nedatată, nesemnată; chitanţă Rosalie
Trancretich v. Draganich; scrisoare în lb.
459 XXXVII/2 franceză către Alexandru B. Ştirbei. 1883 - 1884
Scrisoare în lb. franceză adresată de Paul
460 XXXVII/3 Bataillard lui I. C. Brătianu - 1886 1850 - 1886 32
Citaţie a Tribunalului Ialomiţa către Dimitrie
460 XXXVII/3 Gr. Ghica - 1886 1850 - 1886
Foaie de constatare a pagubelor; acte şi
chitanţe în chirilică, referitoare la munci
poruncite de Luca Pleşoianu (1850 - 1851);
acte de vânzare şi de învoială; adeverinţă;
scrisoare în care este pomenit Winterhalter -
460 XXXVII/3 1851 1850 - 1886
Scrisori în lb. franceză adresate de Th.
Văcărescu soţiei sale, Maria (1884 - 1888) şi
461 XXXVII/4 tatălui său, Constantin Văcărescu - 1885 1884 - 1914 93
Scrisori în lb. franceză primite în 1885 de
Maria Văcărescu de la Mourousy şi unchiul
461 XXXVII/4 George 1884 - 1914
Scrisori şi fragment de scrisoare în lb.
franceză primite în 1885 de Th. Văcărescu de
461 XXXVII/4 la George Gr. Cantacuzino. 1884 - 1914
Scrisori între membrii familiei Callimachi -
461 XXXVII/4 1885 1884 - 1914
Secretariatul privat al prinţului Albaniei către
generalul Iliescu - secretar general la
Ministerul de Război în problema voluntarilor
461 XXXVII/4 români şi albanezi la Durazzo - 8 iulie 1914 1884 - 1914
Diplomă regală prin care Carol I înalţă la
gradul de lt.-col. în rezervă pe maiorul în
461 XXXVII/4 rezervă Th. Văcărescu - 1885 1884 - 1914
Trei memorii nesemnate: "Notice sur les
461 XXXVII/4 affaires d'Orient". 1884 - 1914
Scrisoare în lb. franceză trimisă de Maria
Gorciacov mamei sale; invitaţie la masă
trimisă de V. Alecsandri lui I. C. Brătianu;
461 XXXVII/4 copie după telegramă; proces - verbal. 1884 - 1914
Originea neamurilor Baloteştilor, Brătienilor,
Goleştilor şi ramificaţiile lor, culeasă din
documentele vechi şi din spusele bătrânilor
demni de încredere de Constantin Băltescu în 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 anul 1879 1842 - 1848 270
Act de mână modern referitor la genealogia 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 Baloteştilor şi la moşia Sâmbureşti. 1842 - 1848
Transcrieri moderne şi recente de documente
diverse; zapise de vânzare, pricini, etc. - 1657 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 - 1747 1842 - 1848
Carte domnească a lui Grigore Ghika prein
care se dă de ştire că Barbu Pleşoianu este
aşezat la cartea boierilor de neam 1822 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 (1838) 1842 - 1848
Foaie de socoteli, scrisori, traduceri de acte, 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 zapis de vânzare. 1842 - 1848
Traducere din 28 octombrie 1836 a unui act
din 1604 prin care Radu Voievod întărea
logofătului Neacşu stăpânirea unor pământuri 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 în Vulpeşti 1842 - 1848
Diverse documente, copii: listă de moşii
arendate, proces, socoteli, catagrafia ţiganilor,
zapis, copie de pe un înscris de bani, 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 fragment de scrisoare 1842 - 1848
Şapte zapise din Ţara Românescă (1832 - 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 1853) 1842 - 1848
Notă biografică incompletă (2 pag) asupra lui
I. C. Brătianu; transcrieri de manuscrise şi
dactilografiate a unor acte de bani; de
arendăşie şi de vânzare referitoare la fam. 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 Brăiloiu, Văcărescu, Mânăstirea Tismana. 1842 - 1848
Diverse hârtii P. Bataillard ex 1858 - note
asupra oamenilor de la revoluţia din 1848 în
România după informaţiile lui C. A. Rosetti şi 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 Ştefan Golescu. 1842 - 1848
Jurnalul Divanului Dreptăţii al Moldovei din 22 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 sept. 1838 - traducere din 1946 1842 - 1848
Memoriu din 1838 referitor la consulul rus 1739 - 1798;
462 XXXVII/6 Ruckman în Valahia (ciornă şi copie). 1842 - 1848
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la şeful
legaţiei României la Paris, de la însărcinaţii cu
afaceri ai legaţiilor Spaniei şi Autro-Ungariei în
România; de la Prinţul Ohalensky, Moricelli,
463 XXXVII/7 Prefectul Senei etc. 1882 25
Scrisoare primită de Eugeniu Stătescu de la
Prinţul Nicolae Bibescu; fragment de
463 XXXVII/7 scrisoare. 1882
Scrisori: A. Tr. Laurian către A. G. Golescu
(30 iulie 1848) despre evenimentele din
Transilvania şi Tările Româneşti - sunt
pomeniţi Brătianu, Bariţiu, Rosseti, Maiorescu,
Bălcescu; Voinescu către I. C. Brătianu
(1850); A. Golescu către A. G. Golescu
(august 1848); Ştefan Golescu către A. G.
Golescu în legătură cu desfăşurarea
evenimentelor şi nevoile revoluţiei (iul. 1848);
către P. Bataillard; către D. Brătianu; către C.
A. Rosetti; către Dimitrie Grigore Ghica (aug.
1848); Gheorghe Bariţiu către Dimitrie Grigore
Ghica (iul 1848); A. Călinescu către Dimitrie
Ghica despre guvernul provizoriu şi
evenimentele din Ţara Românească; Maria
464 XXXVIII/1 Ghica către fiul ei Dimitrie. 1848 - 1850 90
Acte P. Bataillard cu privire la Revoluţia
franceză din 1848; permise ale Adunării
464 XXXVIII/1 Naţionale şi ale Primăriei din Paris. 1848 - 1850
Avraham Peuci îl informează pe episcopul
Şaguna că grenadiru au prins pe Laurian, au
pus sub pază pe Bălăşescu şi au "cercat"
464 XXXVIII/1 casa acestuia. 1848 - 1850
Scrisori primite de P. Bataillard de la D.
Brătianu, Armand Levy, Gr. Cantacuzino?, dr.
Constantin Cantacuzino, Maria Rosetti,
465 XXXVIII/2 Ubicini, E. Carada, L. Ulbach (1856 - 1884). 1856 - 1903 52
Scrisori ale Mariei Rosetti din 1863 copiate de
465 XXXVIII/2 P. Bataillard 1856 - 1903
Note şi scrisori ale lui P. Bataillard către
Carada (17 mai 1891) în legătură cu moartea
465 XXXVIII/2 lui I. C. Brătianu, către familia Brătianu (1886). 1856 - 1903
Scrisoare a lui Andre Bataillard către familia
Bataillard (Brătianu); frgament din "Voinţa
465 XXXVIII/2 Naţiunii" - 27 iul 1903. 1856 - 1903
Hârtii diverse aparţinând lui P. Bataillard:
scrisoare adresată la 9 august 1878 lui I. C.
Brătianu; articole-notiţe-materiale asupra
Valahiei, Austriei şi Ungariei, asupra cărţii lui
Elias Regnault "Histoire politique et sociale
des Principautes Danubiennes". Paris, 1855 şi
466 XXXVIII/3 asupra lui C. A. Rosetti 1848 - 1885 126
Protestaţie în numele Moldovei, a Omeniei şi
a lui Dumnezeu, tipăritură, mai 1848, semnată
466 XXXVIII/3 Vasile Alecsandri. 1848 - 1885
"Vestitorul Românesc", nr. 33 din 27 aprilie
466 XXXVIII/3 1848 1848 - 1885
Notiţe şi transcrieri de documente din anii
467 XXXVIII/4 1826 - 1851, în mss. 1826 - 1851 49
Copii de pe corespondenţă, în lb. franceză şi
română, fruntaşilor revoluţiei de la 1848: C. A.
Rosetti - G. Zane; N. Golescu - Alecu
Racoviţă; A. G. Golescu - C. Negri (1848 -
467 XXXVIII/4 1850). 1826 - 1851
D. Ghica către un redactor al jurnalului
"Peuple Souverain" în care explică pe scurt
rolul jucat în împrejurările care au precedat
467 XXXVIII/4 mişcarea revoluţionară din iunie 1848. 1826 - 1851
N. Ionescu către un prieten - referitor la
intrarea lui Franz Joseph în Pesta la sfârşitul
467 XXXVIII/4 revoluţiei. 1826 - 1851
Hârtii diverse aparţinând lui P. Bataillard:
scrisori în lb. franceză primite în intervalul
1857 - 1878 de la G. Cantacuzino, Constantin
Cantacuzino, Eugen Carada, Panu, D.
Brătianu, Al. Cretzescu, A. Stoicescu - despre
căderea lui Cuza, probleme financiare,
evenimentele din Principate, Napoleon al III-
468 XXXVIII/5 lea etc. 1853 - 1886 228
Fotocopii ale unei scrisori adresate de Nicolae
468 XXXVIII/5 Golescu lui P. Bataillard - 9 decembrie 1856. 1853 - 1886
Telegramă trimisă lui P. Bataillard de I. C.
468 XXXVIII/5 Brătianu - 26 decembrie 1876 1853 - 1886
Note şi notiţe aparţinând lui P. Bataillard:
despre gazete româneşti, oameni politici,
articole despre România în gazete străine, din
scrisori primite; extrase şi rezumate ale
corespondenţei C. A. Rosetti - Maria Rosetti
(1853 - 1856); fragment de scrisoare Al. G.
468 XXXVIII/5 Golescu (Albul) către A. G. Golescu (Arăpilă) 1853 - 1886
copiat de Bataillard; note şi articole extrase de
Bataillard din "Albina" (1867).

Anunţ de căsătorie între Paul Bataillard şi


468 XXXVIII/5 Charlotte Willard (1853). 1853 - 1886
Scrisori adresate de P. Bataillard lui I. C.
468 XXXVIII/5 Brătianu - martie - august 1866 1853 - 1886
Fragmente din "The Times", "Journal des
468 XXXVIII/5 Debates", "The Daily Telegraph". 1853 - 1886
Scrisori adresate Mariei Văcărescu de L.
468 XXXVIII/5 Cantacuzino şi Paul Grecianu 1886 1853 - 1886
Traduceri oficiale ale unuor Declaraţii
internaţionale, lista personalului M. A. S. din
anul 1886; copie a unei note a Legaţiei Porţii -
468 XXXVIII/5 1886 1853 - 1886
Tablouri şi liste cu rămăşiţele din
răscumpărarea clacei şi locurilor de casă şi
468 XXXVIII/5 grădină (1865 - 1886). 1853 - 1886
Documente diverse - munci, prestate la moşie
469 XXXVIII/7 - aparţinând lui Luca Pleşoianu. 1850 41
Originale şi transcrieri ale unor scrisori
adresate lui I. C. Brătianu de sora sa, stareţă
469 XXXVIII/7 la Ostrov de şi Voinescu. 1850
Diverse acte: act de botez; scrisoare a
viceconsulului rus din Galaţi către Ghiţă
Enescu; contract; act semnat de Eugen
Poujade; hotărârea judecătoriei de Ilfov în
pricina dintre beizadea Dimitrie Gr. Ghica şi
469 XXXVIII/7 Elena Voineasca. 1850
Petiţie adresată de câini domnilor deputaţi
contra propunerii instituirii unei taxe de 15
franci pe capul acestor "onorabile patrupede",
470 XXXIX/1 mss., lb. franceză, fără dată şi nesemnat. 1848 - 1871 55
Consiliul judeţean de Ilfov - Statutele
470 XXXIX/1 Comiţiului agricolu al acestui judeţu. 1848 - 1871
Proiect de lege pentru înfiinţarea unui consiliu
470 XXXIX/1 legislativ 1848 - 1871
Traducerea în limba franceză a scrisorii
adresate tuturor boierilor din Valahia de către
Suleiman Paşa, însărcinat cu o misiune
extraordinară în acest principat, Giurgiu, 19/3
iulie 1848. originalul se găseşte în Acte şi
470 XXXIX/1 Documente 1848 - vol. II, p. 606, nr. 992 1848 - 1871
Scrisoare de protest adresată de secretarii
Adunării ad-hoc, Ştefan Golescu, Ioan Ct.
Cantacuzino, Constantin Al. Creţulescu,
470 XXXIX/1 Scarlat Turnavitu Înălţimii Sale Prinţului 1848 - 1871
Kaimakam al Ţării Româneşti

Scrisori primite de I. C. Brătianu de la vărul


său, A. Brătianu; de la Dr. Bloch; depeşă
primită de I. C. Brătianu - Ministru de Interne
în legătură cu Barbu Bellu; garantă prin care
Teodor Brătianu garanta o sumă până la 2 mii
de galbeni pentru fratele său Ioan Brătianu -
470 XXXIX/1 1857; telegramă din 1871. 1848 - 1871
Cerere din 1856 prin care se cere iertarea
exilaţilor; materiale în limba franceză şi
470 XXXIX/1 română nesemnate şi nedatate. 1848 - 1871
Scrisori trimise de Nae Ionescu şi general S.
470 XXXIX/1 Roset. 1848 - 1871
Situaţiunea în Principatul Ţării Româneşti
470 XXXIX/1 după pacea de la Balta-Liman. 1848 - 1871
Diferite acte chirilice fără date cu transcrieri;
scrisori în limba greacă cu transcrieri; carnet
de hotărnicie a moşiei Izăvorul Aneştilor din
judeţul Mehedinţi (fragment); acte de vânzare;
471 XXXIX/2 pricină de judecată. 57
Mihail Voevod întăreşte stăpânirea lui Stanciu
471 XXXIX/2 logofăt din Cepari (Mihai Viteazul).
"Monitorul român" nr. 2 - 5 (23 iun. - 16 iul.
1848) nr. 4 în dublu exemplar; nr. 7 - 10 (23
iul. - 14 aug. 1848); nr. 8 şi nr. 10 cu
supliment; nr. 11 - 17 (18 aug. - 8 sept. 1848);
472 XXXIX/4 nr. 13 în dublu exemplar. 1848 139
"Poporul suveran", 1848, nr. 4 din 5 iul; nr. 6
472 XXXIX/4 din 12 iul. şi 8 - 26 din 16 iul. - 11 sept. 1848
"Foaie pentru minte, inimă şi literatură", 1848,
nr. 4 - 7 (26 ian. - 16 feb), nr. 31 din 2 aug. în
472 XXXIX/4 dublu exemplar. 1848
"Buletin foaie oficială", 1848, nr. 18 - 19 (29
472 XXXIX/4 febr - 4 mart) 1848

472 XXXIX/4 "Pruncul român", 1848, nr. 32 din 26 august 1848

472 XXXIX/4 "Vestitorul Românesc", 1848, 28 septembrie 1848


Către "Zimbrul Moldovei" - versuri semnate de
472 XXXIX/4 un bucovinean 1848
Adresa bucovinenilor către Înalt Preasfinţia Sa
Mitropolitul Moldovei Meletie, Cernăuţi, 28/9
472 XXXIX/4 iunie 1848 1848
Foi volante: departamentul din lăuntru pentru
predarea armelor la Comisiile oraşelor, 26 oct.
1848, nr.1636; împotriva vagabondajului. 21
sept. 1848; decret al guvernului prvizoriu
472 XXXIX/4 pentru alegeri în Adunarea constituţională. 14 1848
iulie 1848; guvernul provizoriu către
proprietari; ministrul celor din lăuntru, N.
Golescu, către săteni. 16 aug. 1848

Comisarul imperial în Principate, Fuad Efendi


către Mitropolitul Neofit 10/22 sept 1848; Fuad
- Efendi "Boierilor şi vouă locuitorilor valahi de
toată clasa". 13/25 sept. 1848; căimăcămia
Ţării Româneşti, publicaţie. 13 sept 1848;
comandantul Corpului al 5-lea, general de
infanterie Aiders către "locuitorii Ţării
Româneşti". 15 sept. 1848; Neofit din mila lui
Dumnezeu, Arhiepiscop şi Mitropolit al
472 XXXIX/4 Ungrovlahiei. 16 sept. 1848. 1848
Decret al comisarului împărătesc în
Principaturile Dunării şi a caimacamului Ţării
Româneşti - pentru locuitorii Capitalei pentru a
nu mai face adunări sau mişcări publice. 20
sept 1848; notă a lui Fuad - Efendi "Spre
liniltea şi ştiinţa obştii" din 21/3 oct. 1848;
comisarul împărătesc în Prinţipaturile Dunării
şi caimacamul Ţării Româneşti către Sfatul
472 XXXIX/4 Miniştrilor. 21 sept. 1848. 1848
Foi volante: Consiliul comunal din Bucureşti,
listele definitive pe anul 1870 a alegătorilor
pentru Colegiul I şi II pentru Senat; Colegiul I
şi II; III (culoarea galben, verde şi roşu) pentru
473 XXXIX/5 Adunare. 1870 - 1879 30
Prefectura districtului Ilfov "coloarea verde -
lista definitivă de persoanele cu dreptului de
473 XXXIX/5 allegetari". 1870 - 1879
Primarul oraşului Piteşti, Ştefănescu îl
convoacă pentru alegeri pe Ghiţă Enescu,
alegător al Colegiului I Electoral de Deputaţi şi
al Colegiului I Electoral de Senatori din judeţul
473 XXXIX/5 Argeş. 29 martie 1879 1870 - 1879
Preşedintele Comitetului Electoral, Dim. Ghica
către alegătorii liberal-conservatori în Colegiul
473 XXXIX/5 I de Ilfov. Aprilie 1875 1870 - 1879
Primarul oraşului Bucureşti, G. Manu către
Delegatul Suburbiei Cismeaua, Dimitrie Ghica
473 XXXIX/5 - 11 febr. 1875 1870 - 1879
Primarul comunei Bucureşti numeşte ca
delegaţi ai săi în suburbia Cismeaua pe
473 XXXIX/5 Dimitrie Ghica şi Ion Neculcea - 20 dec. 1874 1870 - 1879
Notele lui Grigore Caracaş referitoare la
situaţia lui I. C. Brătianu în anul 1835, când
acesta se afla în cavalerie, ca iuncăr în
474 XXXIX/6 escadronul fratelui său, Theodor. 4
Memoriu împotriva lui Ioan Ghica fără dată şi
475 XXXIX/7 nesemnat. 8
Cerere Ioniţă Gabrielescu către Beizadea D.
475 XXXIX/7 Ghica, fără dată.

475 XXXIX/7 Buget al guvernului, fără dată, mss.


Jalbă împotriva beizadea Dimitrie Grigore
Ghica şi listă de cheltuieli făcute de acesta la
476 XXXIX/8 moşia Breaza. 82
Cererea rudelor beizadea Panaiot Ghika de
menţinere a epitropiei şi protestul acestora
476 XXXIX/8 faţă de căsătoria beizadelei.

476 XXXIX/8 Chitanţe; Divan femeiesc; cereri diverse.


Documente chirilice, fără dată, cu transcrieri,
referitoare la familiile Ghica şi Brătianu:
476 XXXIX/8 chitanţe, cereri diverse, jalbe, liste de socoteli.
Scrisori şi note diferite către I. C. Brătianu,
fără dată. Transcrieri de
477 XXXIX/9 documente. 27
Hrisov de la Mihail Grigore Sturza din 1849 şi
5 caiete cu traduceri de Dimitrie Sturza din
Esop, Lessing (1856); diserţiuni asupra
fabulei.
Scrisoare adresată de D. A. Sturza mamei
478 XL/1 sale. 1 ian. 1856. 1849-1856 195
Genealogia Basarabilor din Ţara Românească
de general P.V. Năsturel, supliment la revista
479 XL/2 "Albina", nr. 27 din 3 apr. 1916. 1916 1
Diferite note P. Bataillard: fragmente copiate
din scrisorile primite de la C. A. Rosetti (1859-
1864), din jurnale româneşti; transcriere din
"Pruncul român" din 21/3 aug. 1848. Scrisori
Al. Golescu către P. Bataillard (sept.-nov.
1848): sunt amintiţi D. Brătianu, Quinet,
480 XL/3 Bălcescu, Laurian. 1848-1864 27
Scrisori Ecaterina Ghika către cumnatul ei,
Alexandru Dimitrie Ghika. Se pomeneşte
căsătoria fiicei sale, Elena, cu prinţul
Alexandre Kolzoff-Massolsky.
Scrisori în lb. franceză primite de I. C.
481 XL/4 Brătianu. 1849 17
"Organu Natiunale" - gazeta beserecească.
Politica e literaria, Blaj, redactor T. Cipariu: nr.
1-12 (12 mai-28 iul. 1848); nr. 14 (11 aug.
1848); nr. 17 (1 sept. 1848); nr. 18 (20 sept.
482 XL/5 1848). 1848 41
483 XL/6 Documente turceşti cu traduceri. 1749-1806 25
Scrisori primite de P. Bataillard de la C.
Fălcoianu (1857) şi Valiacoque (1856); listă
întocmită de P. Bataillard cu românii aflaţi la
Cronstadt în anul 1849.
Fragmente din anul 1848 la români cu
adnotaţii ale lui I. C. Brătianu din 1891.
Memoriu în lb. franceză (sept.-oct. 1848)
adresat de D. Ghica comisarilor Turciei şi
Rusiei în Principat. Publicat în col. Anul 1848
în Principatele române, vol. IV, p. 659-674.
Imprimantă: Membrii Comitetului Democratic
Român din Paris către Adunarea Legislativă a
484 XL/7 Republicii franceze, lb. franceză, 4 iun. 1849. 1848-1901 37
"Voinţa Naţională", Anul XI, Nr. 2761 din 28/9
feb. 1894. Supliment al ziarului "Gaulois" din
29 mai 1901. "La
Roumanie", IV-eme annee, No. 765 din 30/12
iun. 1901. Extras din ziarul "L'Essemblée
Nationale" din 23 mart. 1853: scrisoare Cesar
484 XL/7 Bolliac. 1848-1901
Barbu Cernoianu vinde Mănăstirii Tismana o
485 XL/8 moşie: original şi transcriere. 1713 4
Circulare din Transilvania, în limbile germană,
maghiară şi română semnate de generalul J.
Bem, Puchner Antal, Csany László, Ladislaus
Csanu, Berde Mózsa (oct. 1848 - mai 1849).
Declaraţia naţiei maghiare de neatârnare,
semnată de Sigismund Pereni şi Paul Almaşi -
19 apr. 1849.
Scrisori primite de P. Bataillard de la C. A.
Rosetti în perioada 1867-1868; în lb. franceză;
sunt amintiţi Quinet, Brătianu, Michelet,
Hasdeu; consideraţii politice asupra Franţei,
Rusiei şi Turciei. Scrisori adresate de
D. Brătianu lui I. C. Brătianu şi lui P. Bataillard
în lb. franceză; sunt amintiţi Gladstone şi lord
486 XL/9 Clarendon. 1869. 1843-1870 65
Scrisori adresate de I. Strat, agent diplomatic
la Paris, prinţului D. Gr. Ghica, Ministru de
Externe şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri,
lb. fr.: intervenţii pe lângă prinţ pentru
Gonescu şi Filipescu în vederea alegerilor;
despre întâlnirea Kogălniceanu - Prinţul De la
Tour d'Auvergne, Ministrul de externe francez;
despre politica românească, problema
evreiască, Stroussberg şi portul Constanţa,
căile ferate etc. 1869-1870.
Scrisori şi telegramă primite de Prinţul D. Gr.
Ghica de la I. Strat, D. Stourza şi P. Donici, lb.
fr., 1869.
Scrisori primite de I. Strat şi M. Dubois în anul
486 XL/9 1869. 1843-1870
Scrisoare (fragment) adresată de Catherine
Ghyka fostului domnitor Alexandru Ghyka,
copie, lb. fr. 1848.
Memoriu din 25 nov. 1869 semnat de Ch. Tell,
Grădişteanu, Th. Văcărescu.
Documente şi fragmente de documente în
486 XL/9 chirilică din anii 1843-1844. 1843-1870
Două copii ale scrisorilor adresate la 20/1 iul.
şi 17 dec. 1849 de I. Eliade "fraţilor din
Brussa" (vezi A. Rom., mss. 127, f. 93 şi mss.
127, f. 137).
O copie după scrisoarea adresată la 31 iul.
1848 de S. P. lui Bariţiu (vezi A. R. mss. 1003,
f. 223).
O copie după scrisoarea adresată la 9 nov.
1848 de N. Zătreanu (pseudonim Ct. Paulini)
487 XL/12 tatălui său, Constantin Zătreanu. 1848-1849 41
Copii după scrisorile adresate de pictorul
Rosenthal lui C.A. Rosetti şi de Maria Rosetti
488 XL/13 lui I. C. Brătianu şi lui C. A. Rosetti. 1848-1852 10
O scrisoare din 1848 în limba greacă şi un
489 XL/14 fragment de manuscris arab foarte deteriorat. 1848 26
490 XLI/1 Manuscris grecesc. 110
Condică de socoteli şi fragment de manuscris
491 XLI/2 în limba slavă. 1836 110
Scrisori primite de Coculescu în perioada
1900-1925. Printre semnatari: baronul
Gustave Bedeus din Sibiu, Prof. G. Nanes,
Maxime Trokovitch, profesor la gimnaziul
Regele Alexandru I din Belgrad, Prof. M.
Milankovitch de la Universitatea din Belgrad,
G. Lecointe, director al Observatorului regal
din Belgia, G. B. Blondel, profesor la Şcoala
de Ştiinţe politice şi la Şcoala de înalte studii
comerciale din Paris, arhitectul belgian A.
Engels, senatorul Petre Drăghici.
Listă mss cuprinzând lucrările ce se aflau în
Biblioteca lui Coculescu (problema
calendarului).
Note, caiet de cursuri, extras de cont, bonuri,
492 XLI/3 cartele aparţinând lui Coculescu (1897-1949). 1897-1949 206
Memoriu adresat de Coculescu Ministerului
Instrucţiunii Publice (2 ian. 1909) prin care
profesorul cerea ca datarea în stil nou să se
aplice şi în corespondenţa internă a diferitelor
departamente administrative.
Imprimantă - şedinţa privată ţinută la Roma, la
24 mart. 1913, având drept subiect reforma
calendarelor. Au participat personalităţi
reunite cu ocazia celui de-al X-lea Congres
internaţional de geografie.
Memoriu asupra fixărei zilei Paştilor,
calendarul astronomic şi corecţiunei anului
tropic iulian de Lt. Col. Elisav şi Colonel
Iliescu. O prezentare asupra calendarului în
lb. franceză, dactilo.
Reforma calendarului propusă de baronul
Gustave Bedeus din Sibiu, Camerei de
Comerţ la 26 feb. 1923; foaie volantă din 1924
492 XLI/3 - calendarul baronului. 1897-1949
"Vestitorul" - organul Episcopiei Galaţilor, nr.
1-4 din ian.-feb. 1949 şi nr. 5-8 din mart.-apr.
1949.
Fragmente din ziare: "Universul" din 14 iun. şi
30 dec. 1923; "Viitorul" din 13 iun. 1923
492 XLI/3 referitoare la reforma calendarului. 1897-1949
Fragment de condică de documente chirilice
493 XLI/4 însoţit de traduceri recente. 1658-1781 37
Notiţe biografice şi genealogii referitoare la
Bucşani, Măneşti, Merişani, Roseteşti, ramura
lui Radu Rosetti, Filipescu, Ghika, Rizo,
Costache Kretzulescu, Gheorghe Gh.
Magheru, George Hristu "de Martyrt"
(informaţii scrise de George Florescu),
Constantin N. Brăiloi, Dumitru Berindey.
Scrisoare din 25 ian. 1937 adresată unui
necunoscut de către Sabina Cantacuzino.
Scrisoare din 15 feb. 1937 adresată de R. C.
Pădeanu Preşedintelui Camerei Deputaţilor,
494 XLI/5 Gh. Fotino. 1937 25
Condică din 1838 în care s-au trecut toate
seneturile trupului de moşie Brăniştari din sud
Vlaşca. Cuprinde documente din anii 1668-
495 XLI/6 1795, traduceri dactilo moderne. 1668-1838 33
Mémoire sur le Pouvoir Législatif dans les
Principantés Moldo-Valaques.
Fragment de scrisoare adresată lui Voinescu.
Răspunsul cabinetului rus la depeşa prin care
lordul Aberdeen făcuse cunoscut cabinetului
imperial opinia sa privitoare la stipulările
tratatului de la Adrianopol, mss, lb. franceză,
fără dată şi autor necunoscut.
496 XLI/7 Fragmente de manuscrise, nedatate. 80
497 XLI/8 Fragment de manuscris N. Iorga. 171
Registru de documente vechi ale moşiei
498 XLI/9 Constantineşti, cu traduceri moderne. 1655-1814 82
Alegerea moşiei Neveţu şi a moşiei Ilovetu din
districtul Mehedinţi, aparţinând Agăi Dimitrie
499 XLI/10 Silişianu - condică, 10 sept. 1885. 1855 22
Pomelnicul biv ceauşului Gheorghe
500 XLI/11 Capeleanu, 18 iun. 1831. 1831 1
Condica de scrisori ale moşiilor Tibucani,
Uscaţi, Borceşti, Potlogeni, Strâmbi din ţinutul
Neamţului şi Simioneşti din ţinutul Ronian,
care s-au dat de zestre de către Marele
Vistiernic Dimitrie Ghica fiicei sale Marghidiţa,
soţia beizadelei Niculai Sturza, 15 mai 1825.
Cuprinde copii documente şi traduceri
501 XLI/12 moderne. 1825 149
Partea a doua a cărţii Oxister (Oxenstern).
502 XLI/13 1780. 1780 76
Telegrame şi scrisori primite de I. I. C.
Brătianu de la Mavrocordat, col. Baranga,
Czernin, Harlil Bey, prefectul de Severin,
Beldiman, G. Cretzianu, Elisa Brătianu.
Proclamaţia lui V. Alecsandri: "Protestaţie în
numele Moldovei, a omenirei şi a lui
Dumnezeu" /publicată în Anul 1848 în
Principatele Române, vol. I, p. 414-430/ din
mai 1848. Telegramă adresată de Brătianu
Ministrului de Finanţe Costinescu şi telegramă
adresată de N. Iorga rectorului Univ.
Bucureşti, Toma Ionescu.
Telegrame primite de Porumbaru, Ministru de
Externe, de la ministrul României la Sofia,
Derussi şi de la Th. Capydan - în numele
corpul didactic secundar din Salonic. Diferite
503 XLII/1 acte referitoare la Ghiţă Enescu. 1801-1915 230
Scrisori C. A. Villara către Ghyka (1841);
scrisoare adresată unui Ministru de către Gr.
M. Alexandrescu; G. Manu către un Ministru;
Cost. Enculescu către fraţii Teodor, Dimitrie şi
Ion Brătianu (185?). Izvoade diverse: bani,
tăieri lemne, ţigani; informaţii referitoare la
mănăstirile din jud. Argeş; tablou comparativ
de ranguri; reţete statistice ale meseriaşilor
din Bucureşti; liste de ţigani; arendarea unei
moşii; jalbe; tabel cu exportul românesc în
Germania în anii 1893-1903; pricină;
hotărnicia moşiei Mălureni; foi şi liste de
socoteli.
Diverse scrisori cu autori neidentificaţi; "La
chanson de Bonaparte"; acte referitoare la
Iancu Ghika; adresă a generalului Ionescu
503 XLII/1 către Ministerul de Război. 1801-1915
Telegramă prin care Casa Regală engleză şi
cea imperială germană erau anunţate de
moartea regelui Carol I.

Raport referitor la activitatea căimăcămiei şi la


alegerile care urmau să aibă loc (13/25 dec.
1898).
Intrările şi ieşirile băneşti ale casei răposatului
Domn Grig. D. Ghika pe anii 1835-1838.
Listă de sineturile a 40 stânjeni moşie - 20
503 XLII/1 apr. 1801. 1801-1915
Arhiva principelui Al. D. Ghika: rapoarte
diplomatice primite de la Constantinopol şi
Paris (1836-1837), scrisori, telegrame, ode şi
poezii închinate principelui.
Catalogul cu toată averea generalului Savel
Manu, /Min. de Război în 1864, fiul
hatmanului Manoil Manu şi al Sultanei
Mavrogheni, fata lui Neculai Mavrogheni
Voevod/ în insula Paros şi alte insule.
Scrisori primite de la Ct. Şuţu - 11 mart. 1843,
Philippescu, nepoata Aurelia Ghica.
Contract de căsătorie din 26 mai 1814, între
504 XLII/2 Pierre de Maurojeny şi Roxandre Stourdza. 1834-1859 190
Traducere în lb. franceză a scrisorii adresate
de Suleiman Paşa boierilor din Valahia la
19/31 iul. 1848.
Locotenenţa domnească către Sultan - 15
aug. 1848. Traducerea
în lb. franceză a proclamaţiei comisarului turc
Fuad către boierii şi locuitorii Valahiei. 13/25
sept. 1848. Fotocopie buletin de înscriere în
Garda naţională (originalul la Acad.).
Comisia de recensământ pentru Garda
naţională către D. Brătianu, student la drept,
Paris, 9 mart. 1848.
Montalembert către D. Brătianu, Paris, 20 feb.
1848. Proces-verbal al
şedinţei exilaţilor români din Paris, adunaţi
pentru alcătuirea unui comitet, scris de C.A.
Rosetti la 23 nov. 1848, publicat în "Voinţa
505 XLII/3 Naţională" din 1 ian./14 ian. 1904. 1848 98
"Historique des dernieres événements
survenus dans les Principantes" şi "Historique
du Protectorat Russe dans les Principantés et
du reglement organique" de A.G. Golescu,
1848. Scrisoare C. A. Rosetti către un prieten,
24 mai 1848 şi scrisoare din 4 mart. 1848,
Paris - Florescu către Bataillard.
Note Bataillard despre situaţia diplomatică a
Principatelor române faţă de Poartă şi Rusia -
rezumat pentru de Lamartine înmânat în iul.
1848; note asupra revoluţiei din Muntenia
după informaţiile furnizate de D. Brătianu,
A.G. Golescu.
Note şi transcrieri după ziare româneşti din
505 XLII/3 perioada revoluţiei de la 1848. 1848
Condică de acte (1851-1868).
"Testimoniu" al lui Avram Iancu în favoarea lui
George Grita, fost tribun în Roşia. 25 iun.
1851.
Contracte întocmite de diverşi meseriaşi cu
Luca Pleşoianu. Scrisoare A. Brătianu către
vărul său, Ion Brătianu. 24 iun. 1851. Lambru,
hotarnic al unor moşneni către beizadea Cost.
Gr. Ghika; scrisoare către Cost. Gr. Ghika de
la Gh. Catargi; scrisoareThérese Hutteru,
născută Liedermann; o scrisoare către
506 XLII/4 Brătianu (toate 1851). 1851-1868 158
Prospect al operelor lui Lamartine.
Scrisoare a lui Ştirbei (?) către o faţă
bisericească. Transcriere
mss a raportului consulului rus Colla din Galaţi
despre expediţia lui Bem în Moldova (vezi
Hurmuzaki vel XVIII pag. 176 -177).
Samuel Spiets mulţumeşte Principelui D.
Ghika în numele saşilor refugiaţi în Ţara
Românească.
Scrisori D. Brătianu către Eliad şi Tell; Eliad şi
N. Golescu. Polcovnicul N. Lahovari este poftit
să se prezinte pentru grănătuirea moşiei sale
Starezu de la Căzăneşti logofătului Băleanu;
deviz al caselor de la Bragadir.
Subscripţie pentru refugiaţi din Cronstadt. 14
507 XLII/5 ian. 1848. 1849 61
Copii din scrisorile lui N. Bălcescu scrise în
perioada 26 apr./8 mai 1848 - 21 mai 1849, în
lb. română şi franceză despre revoluţie,
activitatea sa în străinătate.
Sentinţa Curţii apelative în pricina dintre
Mitropolie şi beizadea Cost. Ghika şi Dim.
Ghika pentru hotărnicia unei moşii. Scrisoare
adresată de E. Quinet redactorului-şef al
jurnalului "Le Peuple".
Diverse acte referitoare la familia Brătianu -
probleme financiare. Scrisoare adresată de
Dimitrie Ghika lui Fuad Effendi prin care roagă
să fie primit în Comisia specială însărcinată să
avizeze asupra mijloacelor de a regla
exerciţiul dreptului de proprietate.
Scrisoare David d'Augere către Melania
507 XLII/5 Walcor. 1849
Materiale în limba germană: note, liste de
lucrări şi de persoane, discursuri şi articole
copiate din ziare germane referitoare la
508 XLII/6 revoluţia de la 1848 în Germania. 1848 70
Documente şi copii de documente din anii
1786-1850, cu transcrieri moderne, referitoare
la hotărnicii, contracte etc. Copii de pe scrisori
adresate de D. Brătianu lui Villara. 1845.
Copie raport diplomatic adresat de Billcocq lui
Guizot, 27 mai 1845, din Arhivele Afacerilor
Străine. Corespondenţă Turcia, Bucureşti, vol.
3. 1844 -1846.
Copie scrisoare adresată de C. A. Rosetti lui
Florescu, 3 feb. 1844. Scrisori adresate de
Ion Ghica lui D. Brătianu, iun.-aug. 1840.
Scrisori primite de clucerul Const. Brătianu de
la un om de casă şi de la Ioan Racoviţă, iul.
509 XLII/7 1840. 1786-1850 92
Diverse acte din 1840: socoteli, chitanţă;
raport; act între Dohtoroaia Smaranda
Măneasca şi banul Mihail Ghica în privinţa
hotarului între moşiile Mănescu şi Cocorăsci;
Grigore logofătul către beizadea Costacke
Ghica în pricina muntelui Penteleu;
judecătoria jud. Ialomiţa adevereşte prin zapis
împărţeala moşiei părinteşti Orezu între fraţii
Manolache şi Nicolae Lahovari; socoteala
înmormântării Sicei Brătianu; zapisul
registratorului cârmuirei Argeş pentru primirea
taxei de la marele clucer Const. Brătianu; bani
509 XLII/7 primiţi de ispravnicii Sâmbureştilor. 1786-1850
Divese socoteli de bani, chitanţe şi zapise
aparţinând lui Constantin Brătianu şi Luca
Pleşoianu.
Paguba făcută în pădurea Sâmbureştilor, 30
mart. 1843. Ţidule de bani de la Dinu
Brătianu. 30 şi 20 ian. 1843. Socoteală de
bani, ciornă în lb. franceză a unei scrisori
adresate unui redactor al unui ziar francez,
510 XLII/8 documente indescifrabile. 1843 41
Telegrame cifrate de la reprezentanţele
diplomatice româneşti din străinătate.
"Memoriu asupra introducerei de billonuri de
metal de Nickel", adresat de Fabrica de
Metaluri din Berndorf Camerei legislative a
României.
Copie după anecdotele "pipărate" scrise de
Iordache Golescu pe la începutul sec. al XIX-
lea.
Notă adresată de Consulatul General Rus din
Bucureşti Departamentului Afacerilor străine,
24 aug. 1828, într-o pricină între un supus rus
din Basarabia şi un grec din Muntenia.
Procedeul de întrebuinţare pentru vopsirea
borangicului cu roşu (veritabil) cum se făcea
511 XLIII/1 la "Toşca" Piteşti. 1829-1879 725
Jalbă către Vodă prin care se cerea
desfacerea căsătoriei, lb. greacă + traducere.
Scrisoare prin care Callimaki Catargi îl
informa pe V. Boerescu de renunţarea sa la
postul diplomatic pe care-l ocupa la Paris.
Extras din ziarul italian din Genoa "Il Corriere
Mercantile" referitor la sosirea agentului
diplomatic român, Brătianu.
Acte; majoritatea socoteli, aparţinând lui Ghiţă
Enescu. Diverse acte
aparţinând familiei Brătianu în chirilică.
Memoriul profesorilor universitari pentru
numirea lui D. Russo ca profesor titular la
catedra de "Istoria civilizaţiunei bizantino-
române" pe lângă facultatea de filosofie şi
litere din Bucureşti (semnatari: I. Bogdan, C.
Rădulescu Motru, Mihail Dragomirescu, Ov.
Densuşianu, S. Mândrescu etc.).
Poezii dedicate de Ion Pillat mătuşii sale,
511 XLIII/1 Elise. 1829-1879
"Mémoire sur la politique turque dans les
Pricipantés Danube et sur la possibilité
d'attenuer les effets de la Convention de
Balta-Liman." "La Presse magyare, la Serbie
et la Roumanie" mss. Scrisori primite de
prinţul D. Ghika, ministrul Afacerilor Interne,
de la Iliescu, Creţulescu, P.P. Carp. Listă cu
prefecţi. Listă a diferitelor persoane cu
probleme (săraci, bolnavi, cu fete de măritat,
orfani etc.) din sectoarele Bucureştiului
(suburbiile Sf. Ilie, Biserica Albă, Spirea nouă,
Arhimandritului, Mihaiu-Vodă, Sf. Constandin,
Sf. Stefan Podu de pământu, Bredoianu, Sf.
Voevodi, Manea Brutaru, Isvoru, Delea noa,
Sf. Stefan, Amdi, Sf. Vasile, Oteţari, Batişti,
Foişorului, Vlădica, Creţulescu, Biserica
Doamni, Sf. Dimitrie, Răsvanu Serban Vodă),
511 XLIII/1 fără dată. 1829-1879
Document grecesc, 22 mai 1829. Socoteală
pentru Grigore Ghika Vodă.
Diverse rapoarte, acte şi scrisori nesemnate şi
cu adresant necunoscut; apel către domnitor,
jalbe, fragmente de scrisori şi de ciorne, zapis.
Documente chirilice fără dată, socoteli;
chitanţe; însemnări; izvod de datorii; plângeri.
Cerere ca să nu se recunoască căsătoria lui
Iancu Ruset. Izvod de documentele unei părţi
din moşia Colentina din preajma Bucureştilor.
Copie după scrisoarea adresată de Ion Ghica
celorlalţi fruntaşi ai emigraţiei: despre proiectul
unui Comitet al emigraţiei. Memoriu al
511 XLIII/1 egumenilor greci din 1860. 1829-1879
Foaie volantă - sosirea la Bucureşti a prinţului
Bibescu (1842?) şi cuvintele adresate
poporului: "Dragii mei compatrioţi şi prieteni".
Istorie mss a evenimentelor din Valahia
(1837-1848). Copie - Prinţul Gortchacofff
(către contele Schouvaloff). 9 feb. 1879.
511 XLIII/1 Document turcesc. 1829-1879
Scrisori primite de I. C. Brătianu în cursul
anului 1880 de la cancelarul Bismarck,
Faustin-Adolphe Hélie, A. Ubicini, Picot, Louis
Ulgach etc.: majoritatea în legătură cu
atentatul comis asupra omului politic român.
Scrisoare a dr. Tomescu către soţia lui
Brătianu, în legătură cu starea de sănătate a
acestuia din urmă.
Scrisoare adresată de Stelian tatălui său.
Scrisoare adresată de Grădişteanu junimiştilor
aflaţi la Paris. Scrisoare adresată de C.
Culmann din Zurich primarului Bucureştiului în
512 XLIV/1 legătură cu lucrările la râul Dâmboviţa. 1880 24
Depeşe şi telegrame cifrate către Ministerul
513 XLIV/2 Afacerilor Străine. 1880 10
Depeşe cifrate către Ministerul Afacerilor
514 XLIV/3 Străine. 1880 11
Depeşe cifrate către Ministerul Afacerilor
515 XLIV/4 Străine. 1880 12
Scrisori adresate de Th. Mănescu lui Theodor
Văcărescu, iul.-sept. 1880, lb. franceză,
Dresda, Frankfurt, Darmstadt, Sigmaringen,
Paris, Attenbourg: întâlnirile sale cu oameni
politici şi aristocraţia germană şi franceză.
Scrisoare prin care Th. Mănescu cere
concediu.
Scrisori adresate de Th. Văcărescu soţiei
sale, Maria Văcărescu, iul.-sept. 1881, lb.
franceză, Wildbad, Carlsruhe: probleme
financiare, impresii de călătorie, probleme
familiale. Scrisori adresate de Radu
Văcărescu părinţilor săi, Theodor şi Maria
Văcărescu.
Scrisori adresate de Raluca şi Zenaide
516 XLIV/5 Callimaki mătuşii lor. 1880-1883 64
Scrisori adresate de Georges Gr.
Cantacuzene prietenului său, Theodor
Văcărescu: probleme financiare. Telegramă
prin care se anunţa moartea mătuşei
Alexandrina, scrisoare în lb. germană prmită
516 XLIV/5 de Th. Văcărescu. 1880-1883
Scrisori primite de Th. Văcărescu de la Kallay
517 XLIV/6 şi de la fiul său, Radu Văcărescu. 1880 3
Telegrame de felicitare adresate lui I. C.
Brătianu în urma eşuării atentatului comis
asupra sa. Printre semnatari: Prinţul de Wied,
D. Brătianu, George Rosetti, Callimaki-
Catargi, Farra Carada, Radu Golescu,
Lahovary, Olănescu, generalul Ghika,
Liteanu, prefecţi, primari, consuli, ambasadori,
518 XLIV/7 cetăţeni etc. 1880 483
Theodor Brătianu către cumnatul său, Ghiţă
519 XLIV/8 Enescu. 1880 2
Adresă a şefului Regimentului 4 Călăraşi către
Th. Văcărescu, 16 sept. 1880 - în anexă
brevetul prin care acesta primeşte gradul de
maior în rezervă în cadrul regimentului.
Corespondenţă purtată de Th. Văcărescu cu
firmele L. Nemelka şi Heinrich Eisinger.
Proces-verbal al şedinţei ţinute la Bucureşti, la
sediul Direcţiei generale a Societăţii pe acţiuni
a căilor ferate române, lb. fr., 29 feb./12 mart.
1880.
Adresă a Directorului general al căilor ferate
520 XLIV/9 române, Seebold, către comisarii guvernului 1880 68
pe lângă Direcţia generală a căilor ferate
române, având în anexă un raport al
inspectorului de mişcare Lehnert, lb. franceză
şi română, mart. 1880.

Proces-verbal între comisarii guvernului (D.


Sturdza, Dabija, Calinderu) pentru executarea
convenţiunei încheiate între statul român şi
societatea acţionarilor căilor ferate române
pentru cedarea către stat a acestor căi ferate
şi a gestiunii, efectuat la sediul Băncii
Disconto Gesellschaft din Berlin. În anexă
certificate de depozit, adrese. 20 apr./2 mai
1880.
Corespondenţă purtată de comisarii
guvernului cu conducerea Băncii Disconto
Gesellschaft şi cu oficialităţile române din
Ministerul de Finanţe, Ministerul Agriculturii,
Comerţului şi Lucrărilor publice, 27 apr.-4 mai
1880.
Scrisori având drept autori pe Calinderu, Dr.
520 XLIV/9 G. Aleşescu, Bosizio. 1880
Corespondenţă Brătianu: scrisoare de
mulţumire în limba franceză pentru primirea
unei decoraţii, invitaţie la banchet, două bilete
521 XLIV/10 de la C. A. Rosetti, plicuri, cărţi de vizită. 1880 28
Scrisori şi telegrame de felicitare adresate lui
I. C. Brătianu în urma eşuării atentatului comis
asupra sa. Printre semnatari: Alecsandri, P.
Bataillard, Prinţesa George Bibescu, Sabina
Brătianu, Kogălniceanu, Congregaţia
israeliţilor de rit spaniol din Bucureşti, Legaţia
SUA, Adunarea deputaţilor.
Petiţie din partea pensionarilor, cărţi de vizită.
Proces-verbal al discuţiei purtate de
procurorul Tribunalului Vâlcea şi de prefectul
judeţului cu condamnatul Dimitrie Popescu la
arestul preventiv de la Traian. Acesta din
urmă a informat despre discuţia avută cu
condamnatul Popescu, complice al lui Petraru
în tentativa de asasinat comisă asupra lui I. C.
Brătianu. Popescu ar fi declarat că de
încercarea de asasinat ar fi ştiut G. Florescu,
522 XLIV/11 G. Manu, G. Vernescu şi D. Sturdza. 1880-1881 120
Invitaţie adresată lui I. C. Brătianu pentru a
participa la un bal dat de împăratul Germaniei,
523 XLIV/12 Berlin, 17 mart. 1880. 1880 2
Telegrame cifrate primite de diferite Ministere
româneşti de la Legaţiile româneşti din
străinătate: Berlin, Petersburg, Sofia, Viena,
Belgrad etc.
Telegrame cifrate şi descifrate schimbate între
524 XLIV/13 I. C. Brătianu şi E. Carada. 1880 541
Scrisori: generalul Davilla către fiica sa, Elena;
o editură către I. C. Brătianu; primăria oraşului
Piteşti către Ghiţă Enescu, înştiinţat că a fost
ales senator.
Chitanţă în legătură cu via Brătianu, chitanţă
către Ghiţă Enescu. Lista pogoanelor şi a
sumelor de bani datorate de locuitorii moşiei
525 XLIV/14 lui Th. Văcărescu. 1879 12
Scrisori: incompletă către I. C. Brătianu de la
Constantinopol - informaţii despre noul
ambasador italian, Contele Tornieli şi opiniile
acestuia în privinţa Pen. Balcanice; informaţii
despre opoziţia în Moldova; informaţii
schimbate de doi editori francezi; problema
526 XLIV/15 construirii căilor ferate în Serbia. 1879 12
Corespondenţă familia Văcărescu: scrisori
adresate de Catherine Cantacuzene Mariei
Văcărescu, lb. fr., Floreşti şi Paris; scrisoare
A. de Cantacuzene - Maria Văcărescu, lb. fr.,
Paris; scrisoare Rallone (fiica lui Văcărescu?)
către o mătuşă, lb. fr., Geneva; scrisori Radu
Văcărescu către tatăl lui, Th. Văcărescu, lb.
rom. Scrisoare Epitropia Spitalul
527 XLIV/16 Brâncovenesc. 1879 20
Telegramă cifrată adresată de I. Câmpineanu
528 XLIV/17 lui I. C. Brătianu, 14/26 mai 1879. 1879 1
Chitanţă adresată de Casa de croitorie A.
Karnbach et Fils, Bucureşti, lui I. C. Brătianu,
529 XLIV/18 4 mai 1879. 1879 1
Petiţii şi rapoarte înaintate de către diverşi
comisari prinţului Dimitrie Ghica, şeful Poliţiei
530 XLV/1 Capitalei. 1855-1857 905
Corespondenţă familia Văcărescu: scrisori
adresate de Th. Văcărescu soţiei sale, Maria
Văcărescu, lb. fr. Dresda şi Bruxelles, 1882-
1883; scrisori primite de Maria Văcărescu de
la Tonu (Th. Mănescu?), lb. fr., Bucureşti,
1881; scrisoare incompletă primită de Th.
Văcărescu, lb. fr., Petersburg, 1882 -
probleme financiare; scrisori Radu Văcărescu
către părinţii lui, Maria şi Th. Văcărescu, 1882;
scrisori primite de Emma de la părinţii ei,
531 XLV/2 Callimaki (Zenaide şi ?), lb. fr., Stănceşti, 1881-1883 34
1882.

Scrisori primite de Ionel Brătianu de la doi


prieteni, lb. rom., 1882. Copie după telegramă
trimisă de Bălăceanu, de la leg. din Viena la
Ministerul Afacerilor Străine, 12 iun. 1882, lb.
fr. Copie după
scrisoarea de felicitare adresată regelui Milan
I al Serbiei de Gr. M. Stourdza, Rosnovano,
Prinţul Vogoride, G. Balş şi răspunsul regelui
532 XLV/3 Milan. 1882 3
Comisia executivă pentru realizarea statuii lui
Ştefan cel Mare la Iaşi, către Carol I, 23 sept.
1882.
Liste privitoare la exportul românesc în diferite
ţări, lb. fr., 1882. Direcţia Căilor ferate române
din Berlin către Ministrul Lucrărilor Publice, lb.
rom., rapoarte din 8, 11 şi 28 apr. 1882 -
despre necesitatea răscumpărării de către
statul român a căii ferate Roman - Verciorova
şi dizolvarea şi dizolvarea Societăţii
acţionarilor Căile ferate române.
Scrisori adresate de Kalinderu lui Stănescu,
lb. rom., Berlin, feb. 1882 - despre activitatea
sa în Germania.
Copii după rapoarte diplomatice adresate de
V. Liteanu lui I. C. Brătianu, Berlin, feb.-apr.
533 XLV/4 1882, lb. fr. 1882 51
Copie după telegrama adresată de Ion Ghyka
Ministrul Afacerilor Străine, lb. fr., Londra, 25
iun./6 iul. 1882, despre problema Dunării.
Copii după telegramele transmise din Viena
de Bălăceanu şi adresate lui I. C. Brătianu,
533 XLV/4 feb.-iun. 1882. 1882
Scrisori primite de I. I. C. Brătianu de la
prieteni din copilărie; de la G. Brătianu şi
Teodor Brătianu, 1881.
Libret de economii - Casa de depuneri, de
consemnaţiuni şi de economie, nr. 000.003, 1
apr. 1881, pe numele Ion C. Brătianu. Scrisori
primite de I. C. Brătianu de la V. Liteanu,
Berlin; N. Kretzulescu, Roma; Timotei Cipariu,
Blaj.
Telegrame cifrate şi descifrate transmise de la
Viena, 1881-1882 - problema Dunării, politica
Austro-Ungariei în Balcani şi relaţiile acesteia
534 XLVI/1 cu România. 1881-1907 1022
Scrisori şi fragment de scrisoare având drept
autor pe Bălăceanu, 1881-1882.
Procură Hristodor Costinescu către nepotul
său, 14 mart. 1881.

Circulară din 4/16 iul. 1881 a Casei de Bancă


a Epitropiei M. S. Doamnei Zoe Brâncoveanu
către I. Ştefăneanu, arendaşul moşiei
Corcova.
Scrisoare a prinţului George Bibescu, în
legătură cu proiectul său privind canalizarea şi
navigaţia pe râurile din ţară, 30 aug. 1881.
Copii de pe scrisorile şi telegramele adresate
de V. Liteanu lui I. C. Brătianu, Berlin, lb. rom.
şi fr. → despre procesul Landau - statul român
asupra căilor ferate, despre proclamarea
534 XLVI/1 Regatului României, problema Dunării. 1881-1907
Scrisori adresate de Dabija lui Eugen
Stănescu - îl invită să participe la o comisie de
jurisconsulţi care să se pronunţe în legătură
cu sentinţa dată de Tribunalul Imperial din
Lipsca în procesul intentat de bancherul
Kaufmann din Berlin Societăţii Acţionarilor
Căilor Ferate Române, reprezentată prin
Direcţiunea ei. Cere opinia în legătură cu
modalitatea cumpărării de către statul român
a liniei de cale ferată Cernavodă - Kinstendge
şi a proprietăţilor adiacente acesteia de la
compania engleză, Bucureşti, 1881.
Copie de pe raportul adresat de Kalinderu
Ministrului Lucrărilor Publice, transmis lui
Eugen Stătescu şi Cd. St. Fălcoianu - în
privinţa procesului cu bancherul Kaufmann.
Berlin, 1881. Articole referitoare la V. Liteanu
şi la procesul Căilor ferate Române cu
bancherul Kaufmann în "Berliner Börsen -
Courier" din 18 şi 24 aug. 1881, nr. 398 şi
534 XLVI/1 408, lb. germană. 1881-1907
Broşura "Observaţiuni asupra Decisiunii
pronunţată de Curtea Imperială Germană din
Lipsca în afacerea D-lui Ludovic de Kaufmann
contra Societăţii de Acţiuni a Căilor ferate
Române", Bucureşti, 1881.
Broşura "Sentinţa în Procesul D-lui Kaufmann
contra Societăţii Căilor Ferate Române",
Bucureşti, 1881.
Hotărâre în procesul inginerului Liemer din
Berlin contra Guvernului Princiar Român,
traducere, 1881.
Acte Theodor Văcărescu : înştiinţări din partea
generalului Cernat prin care i se comunică
înaintarea la gradul de Lt. Col. în rezervă,
1881; ciorna unui discurs în Parlament în
cinstea zilei de 10 mai, 1881; invitaţie la un
534 XLVI/1 dineu la Palatul Regal din Viena, 28 feb. 1881. 1881-1907
Petre Nalter către Carol I - raport din partea
Societăţii Generale de asigurare "Dacia -
Romania" cu privire la moşia Dobreni, lb.
rom., 27 dec. 1889.
Scrisoare Maria Gortchakov către tatăl ei,
Mihai Sturdza, lb. fr., 29 sept./10 oct. 1881.
Program în lb. germană cu privire la
ceremoniile legate de căsătoria Prinţesei
Augusta Victoria zu Schleswig-Holstein cu
Prinţul Wilhelm von Preussen, 1881.
Plan cu distribuirea familiilor regale şi
princiare la ceremonia căsătoriei religioase din
27 feb. 1881 a Prinţesei Augusta Victoria cu
534 XLVI/1 Prinţul Wilhelm. 1881-1907
Fragment ziar de limbă germană, articolul
"Der rumänische friede". Fragment din ziarul
"Conservatorul" din 27 mart. 1907, articolul
"Nepricepere sau rea-credinţă" de Grigore
Cantacuzino. Scrisoare din 2/15 apr. 1907
prin care contra Amiralul Modreanu îl anunţă
pe D. Sturdza de retragerea sa din Societatea
agrară. Scrisoare a Directorului
Seminarului de la Roman către Ministrul
Instrucţiunii Publice.
Telegramă din 19 mai 1907 Elisa V.
Kogălniceanu către rege în legătură cu
534 XLVI/1 arestarea soţului ei, Vasile Kogălniceanu. 1881-1907
Documente şi acte în limba greacă din anii
1796-1842, unele cu traduceri. Printre ele,
Alex. Grig. Ghika Vv întăreşte hotărârea
Divanului domnesc în pricina dintre beizadele
Constantin şi Dimitrie Ghika şi Mitropolie,
1842; scrisori scrise şi primite de I. P.S.
Mitropolitul Dositei al Ungrovlahiei, 29 ian. şi 9
iul. 1808; diverse chitanţe şi socoteli;
documente aparţinând familiilor Brătianu şi
Ghika.
Ziarul "Ellnicos Thelegrafos" nr. 41 din mai
1934 - articol despre investitura lui Al. Ghica.
Scrisori în lb. greacă, unele cu traduceri,
Scarlat Ghica către Dimitrie Ghica, 1848.
Scrisoare Ion Ghica către D. Brătianu cu
535 XLVII/1 transcriere recentă, lb. fr. 1841. 1796-1848 168
Scrisori Maunier către Grolier, lb. fr., Paris,
1842. Scrisoare Le
Pair de France aghiotant regal către Ducele
Decazes, lb. fr., Paris, 1842.
Scrisoare Alex. Dumas fiul către domnişoara
535 XLVII/1 Eliza Waldor, lb. fr., Paris, 22 ian. 1841. 1796-1848
Fotocopii de pe scrisori adresate lui Avram
536 XLVII/2 Iancu. 1849 8
Hrisov Mihail Grigorie Sturdza, într-o pricină
între nişte răzeşi şi o mănăstire, 29 aug. 1841.
Ocârmuirea judeţului Vlaşca către beizadea
Dim. Gr. Ghika - convocare la alegerile pentru
noua obştească Adunare, 6 ian. 1841.
Alegătorii judeţului Argeş îl aleg pe Constantin
Brătianu deputat, 22 nov. 1811.
Paşaport pe numele serdarului Ghiţă Jenescu,
valabil două luni, 24 mai 1841.
Scrisoare Maunier către Carrey, bibliotecar al
Camerei, lb. fr., Paris, 23 iun. 1841.
Diverse socoteli şi liste de socoteli, act de
537 XLVII/3 hotărnicie. 1841 26
Telegrame cifrate şi descifrate transmise şi
primite de I. C. Brătianu de la Agenţiile
diplomatice româneşti din Paris, Londra,
Berlin, Viena, Belgrad, Roma, Petersburg.
Corespondenţă Brătianu cu Carol I, Rosetti,
Kogălniceanu, generalul Cernat în probleme
oficiale.
Depeşe telegrafice Kogălniceanu cu Agenţiile
diplomatice româneşti din străinătate, cu
Rosetti, Chiţu, E. Stătescu, Carol I, în
probleme oficiale.
Scrisori C. A. Rosetti şi corespondenţă a
acestuia cu Brătianu, Kogălniceanu, Prefecţii
538 XLVIII/1 Rescan, Cidac, Cucu, Murgescu, Bacan. 1878 207
Corespondenţa general Cernat cu generalul
Cerkez şi generalul Anghelescu; Şeful Statului
Major către Comandantul Diviziei I Active din
Piteşti; către Divizia 4 din Slatina. către Divizia
3 Târgovişte şi Divizia II Active Curtea de
Argeş. Generalul Racoviţă către generalul
Cernat; colonelul Fălcoianu către col. Arion şi
col. Berindei.
Corespondenţă Emil Ghika (Petersburg) - Th.
Văcărescu; Eugen Stătescu - D. Brătianu; I.
Câmpineanu cu Kalinderu şi Liteanu; un grup
538 XLVIII/1 de deputaţi români către contele Grey. 1878
Telegrame cifrate şi descifrate primite de I. C.
Brătianu de la reprezentanţele diplomatice
româneşti din străinătate. Telegrame şi
scrisori primite de I. C. Brătianu de la M.
Kogălniceanu, Pia Brătianu, E. Carada,
Bălăceanu, cd. Slăniceanu. Câteva amintiri
despre I. C. Brătianu culese de generalul
Ionescu din spusele generalului în retragere
Const. Barozzi, fost Secretar general în
Ministerul de Război.
Telegrame cifrate primite de I. Câmpineanu,
Ministrul Afacerilor Străine, de la
reprezentanţele diplomatice româneşti din
străinătate.
Rapoarte primite de Ministerul de Interne şi de
I. C. Brătianu de la prefecţii judeţelor Ilfov,
Ismail, Măgurele etc., despre deplasarea
539 XLVIII/2 trupelor ruseşti şi despre atitudinea acestora. 1878 96
Telegrame Ludwig Finaly - Bemberger,
Maiutzer - Finaly şi Bemberger - Finaly.
Telegramă generalul Cernat către colonelul
Fălcoianu - căpitanul Brătianu Dimitrie din
Statul Major al diviziei a II-a activă "să vie
imediat la Bucureşti".
Telegramă prin care Alex Plagino fiul îl anunţă
pe deputatul Costinescu de demisia sa din
funcţia de subprefect de Râmnicu-Sărat,
cauzată de prefect.
Telegramă către inspectorul general al
Controlului - prăbuşirea podului peste Argeş.
Situaţia în Dobrogea - structura etnică a
oraşului Tulcea şi a oraşelor Babadag şi
Hârşova - starea de spirit a populaţiei, semnat
M-P. Marcovitz.
Scrisori, fragmente de scrisori cu autori sau
539 XLVIII/2 destinatari necunoscuţi. 1878
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la
Catargiu, Mitilineu şi Bălăceanu; împăratul
Austro-Ungariei acordă cu plăcere prinţului
Carol titlul de alteţă regală.
Telegramă Theodori - I. C. Brătianu şi
telegramă Ministerul de Finanţe către
540 XLVIII/3 Bălăceanu. 1878-1879 7
Telegrame primite şi transmise de I. C.
Brătianu, M. Kogălniceanu, I. Câmpineanu,
Carol I de la diferite agenţii diplomatice
româneşti din străinătate (Viena, Petersburg,
Berlin) - despre comisia ruso-română pentru
stabilirea frontierei pe Prut, problema Silistrei,
comisia de trasare a frontierei Dobrogei,
Basarabia, problema numirii unor trimişi
extraordinari şi miniştri plenipotenţiari în
România.
Scrisori în care se pomeneşte de accidentul
suferit de I. C. Brătianu. Note nesemnate, în
lb. fr. şi rom., despre misiunea lui
Kogălniceanu în Germania în problema
Dobrogei - faptul că marile puteri nu
recunoşteau independenţa României până ce
aceasta nu comunica oficial că se supune
541 XLVIII/4 clauzelor tratatului de la Berlin. 1878 83
Scrisoare din 12/24 aug. 1878 către I. C.
Brătianu - problema Basarabiei, atitudinea
Austro-Ungariei faţă de pretenţiile Rusiei
asupra acestui teritoriu, Austro-Ungaria va
recunoaşte independenţa României atunci
când va primi o notă prin care statul român se
va angaja să se supună clauzelor tratatului de
la Berlin, adică, după cum sublinia autorul
scrisorii, "până ce România nu va aplica în
541 XLVIII/4 fapt emanciparea evreilor". 1878
Corespondenţa I. C. Brătianu - C. A. Rosetti,
despre atitudinea unui grup de 25 de senatori
şi deputaţi care au cerut chemarea lui M.
Kogălniceanu în care nu aveau încredere şi
poziţia acestora faţă de Congresul de la
Berlin.
Scrisori primite de Pia Brătianu de la Elisabeta
şi de la Bălăceanu. Telegrame adresate de M.
Kogălniceanu agenţilor diplomatici români la
Paris, Berlin şi Petersburg: Callimaki-Catargi,
George Vârnav Liteanu şi Emil Ghika.
Telegrame cifrate Ludwig Finaly către
Bamberger; scrisoare Bălăceanu - Ministerul
542 XLVIII/5 de Externe; scrisoare către Văcărescu. 1878 39
Telegrame adresate şi primite de M.
Kogălniceanu de la agenţi diplomatici români
din străinătate (Bălăceanu, Emil Ghika,
generalul Ghika, Callimaki-Catargi, G. Vârnav
Liteanu, Stoicescu, Mitilineu, Obedenaru, D.
Brătianu) - despre problema recunoaşterii de
către Franţa şi Germania a titulaturii de Alteţă
Regală pentru Carol I, despre necesitatea
efectuării unor intervenţii pentru ca guvernele
pe lângă care erau acreditaţi agenţi
diplomatici români să accepte unele cereri
româneşti în problema delimitării frontierei cu
Bulgaria în Dobrogea, atitudinea membrilor
francezi şi englezi din Comisia de delimitare a
frontierei cu Bulgaria în Dobrogea; anunţarea
faptului că Senatul a recunoscut necesitatea
acceptării tratatului de la Berlin cu 48 voturi
contra 4; problema Dobrogei în relaţiile cu
Rusia; situaţia în Austro-Ungaria şi acţiunea
israelită în România, Comisia europeană a
Dunării; poziţia Austriei şi a Rusiei faţă de
evenimentele din Rumelia; necesitatea
stabilirii unor consulate româneşti la Chişinău,
543 XLVIII/6 Ismail şi Reni. 1878 113
Telegrame adresate şi primite de M.
Kogălniceanu de la delegaţi români: Nicu
Catargi şi Stejanovici.
Telegrame adresate şi primite de I.
Câmpineanu, ministru de Finanţe, de la
Callimaki-Catargi şi Bălăceanu. Telegrame
primite de I. C. Brătianu şi de C.A. Rosetti,
ministru de Interne, de la Bălăceanu şi
respectiv Callimaki-Catargi.
Indescifrabil către I.C. Brătianu - 20 oct. 1878
- în legătură cu fabrica de postav care lucra
de 10 zile, cumpărată în 1874 de la M.
Kogălniceanu.
Scrisoare referitoare la Aron Florian şi Carol
Davila în problema Instrucţiunii publice - 17
543 XLVIII/6 oct. 1878. 1878
Scrisoare a generalului Cernat către un
Ministru, în legătură cu nişte incidente
petrecute în cadrul Consiliului de Miniştri din
11/23 nov. 1878.
Act din 20 nov. 1878 prin care un grup de
liberali: Dimitrie Leca, D. Gerie, Nancu
Iordache se puneau la dispoziţia Primului
Ministru şi hotărau să dea tot concursul în
formarea noului Cabinet. Scrisoare din 6 nov.
1878 trimisă de N. Voinov din Focşani lui I.C.
Brătianu prin care se cerea intervenţia
acestuia, în calitate de Ministru al Cultelor, în
favoarea unor profesori persecutaţi de Chiru,
Director numit de Maiorescu pe criterii politice.
Copie a scrisorii din 10 oct. 1878 adresată de
epitropul spitalului Gârlaşi, Inocentie Buzeu
ctitorului aşezământului, Grigore Hrisoscoleu;
scrisoare din 5 nov. 1878, lb. fr., în care
Hrisoscoleu reclamă lui I.C. Brătianu abuzurile
544 XLVIII/7 Ministrului de Interne. 1878 34
Scrisoare Adele Darrasy (?) către Pia
Brătianu, 7 nov. 1878, lb. fr.; sunt pomeniţi
prieteni comuni: Carada, familia Rosetti,
Vintilă. Telegramă Stuart către sen. Giers, în
legătură cu Dobrogea; diverse scrisori.
Telegrame cifrate şi descifrate între I. C.
Brătianu, Ministerul Afacerilor Străine şi cel de
Finanţe şi agenţi diplomatici români acreditaţi
în străinătate. Telegrame între I. C. Brătianu şi
conducerea Armată, între Ministerul de
544 XLVIII/7 Interne şi prefecţi. 1878
Telegrame între Kogălniceanu şi agenţi
diplomatici români de la Berlin, Roma,
Constantinopol, Sankt Petersburg, Viena şi
Paris (G.V. Liteanu, N. Mitilineu, D. Brătianu,
gen. Ghika, Bălăceanu, Callimaki-Catargi,
Obederanu, Steriadi, Pherekyde - comisarul
român în Comisia Dunării în problemele:
poziţia marilor puteri faţă de Tratatul de la
Berlin şi Dobrogea; Comisia de delimitare a
frontierei între Dobrogea şi Bulgaria; Comisia
europeană a Dunării; Germania şi căile ferate
române; consulatele româneşti la Chişinău,
Ismail şi Reni; refugiaţi turci din Bosnia;
tratatul cu Elveţia.Telegrame cifrate trimise de
I. C. Brătianu lui E. Carada; telegramă cifrată
trimisă de la Roma de Consulatul Italiei la
545 XLVIII/8 Bucureşti. 1878 110
Proiect de alianţă între stânga şi centru în opt
puncte, menită a produce fuziunea şi crearea
unui partid liberal şi naţional (dec. 1878).
Scrisore D. Gusti - intervenţie pentru fiul său,
Alecu Gusti pe lângă Ministrul de Război.
Telegrame primite de Kogălniceanu de la
Steriadi, Callimaki -Catargi, gen. Ghika, D.
Brătianu, Obedenaru - în legătură cu poziţia
Rusiei faţă de Comisia de delimitare a
Dobrogei; Comisia europeană a Dunării;
tratatul cu Elveţia; problema refugiaţilor turci
aflaţi la Galaţi; probleme economice;
546 XLVIII/9 problema evreiască. 1878 16
Telegrame primite şi transmise de
Kogălniceanu de la Bălăceanu şi către Nicu
Carargi; problema Dobrogei.
Telegrame între I. Câmpineanu, Ministrul
Afacerilor Străine şi Bălăceanu, Callimaki-
Catargi, gen. Ghika Obedenaru:
recunoaşterea independenţei României de
către Belgia; problema căilor ferate în relaţiile
cu Austro-Ungaria; problema stabilirii de relaţii
diplomatice la nivel de miniştri cu Franţa,
Anglia, Germania şi Olanda; prevederile
procesului verbal al Comisiei mixte pentru
fixarea frontierei între Dobrogea şi Bulgaria şi
547 XLVIII/10 atitudinea comisarului rus. 1878 50
Scrisori primite de I.C. Brătianu de la
Constantin I. Nicolaescu, de la avocatul Titu
D. Frumuşanu din Târgu-Jiu, de la şeful firmei
Bunovarila din Paris, de la Saintrene
Baillaudier; bilet prin care i se mulţumeşte lui
I. C. Brătianu pentru faptul că a remis 68 de
franci din partea lui Paul Bataillard pentru
casa de ajutor a proscrişilor. Scrisoare a unui
general către Vintilă Brătianu; scrisoare a
Episcopului Râmnicului.
Scrisoare I. G. Duca către un necunoscut;
declaraţie a lui Nicolae Fleva în legătură cu
problemele financiare existente între el şi
Caterina Cantacuzino (fotocopie). Scrisoare
trimisă de Saint-Saëns Prinţesei Maria, 29 ian.
1899, prin care se aduc mulţumiri pentru
Crucea oferită de Majestăţile lor, Regii
548 XLIX/1 României. 1899 24
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale,
Maria; alegerile pentru Senat; aranjamente
electorale.
Scrisoare primită de Văcăreşti de la unul din
549 XLIX/2 băieţii lor; scrisori şi fragmente de scrisori. 1899 18
Scrisoare C.A. Rosetti către un Ministru, 22
550 XLIX/3 iun 1898. 1898 2
Notă după un articol din Revue des Deux
Mondes, 1 mars 1899, p. 69, Tome 146 -
referitor la problema succesiunii domnitorului
551 XLIX/4 Cuza. 1899 1
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale,
Maria în perioada 25 oct. 1884 - aug. 1898;
probleme personale, reflecţiile în legătură cu
Gortchacov şi cu arestarea Mitropolitului etc.
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la fiica
ei, Ana şi de la Olga Mavrogheni, dama de
552 XLIX/5 companie a Reginei României. 1884-1898 36
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale,
553 XLIX/6 Maria în aug. 1898 : probleme personale, 1898 11
Acte I. C. Brătianu : despre atribuţiile unor
personalităţi liberale în vederea reorganizării
partidului (Lascăr, Stătescu, Grădişteanu,
Şendrea, Giani, Aurelian); bilet către Oprescu
554 XLIX/7 şi socoteli primite de la acesta. 1897 4
Extras din Minutes de la Cour de Cassation
de Paris, 14 apr. 1897; hotărârile luate într-o
pricină dintre Grigore Sturdza cu Maria
Sturdza şi soţul acesteia, A.V. Gortchacov; o
scrisoare din 9 mai 1897 adresată lui G.
555 XLIX/8 Sturdza însoţeşte actul de mai sus. 1897 10
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale,
Maria : probleme personale şi ştiri politice.
Telegrame primite de Maria Văcărescu de la
Th. Văcărescu şi de la regele Carol I.
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
părinţii ei, G. şi Elena Cantacuzino, de la
556 XLIX/9 Maria Grecianu şi de la Olga Mavrogheni. 1893-1897 59
Scrisoare din 19 iul. 1897 prin care Firma
Gentil fils, distilatori lângă Alfort, lângă Paris,
comunica lui I. C. Brătianu informaţiile cerute
557 XLIX/10 asupra activităţii desfăşurate de ea. 1897 1
Scrisori G. C. Cantacuzino către fratele său,
C. Cantacuzino: consideraţii şi informaţii
asupra tratativelor cu Austro-Ungaria pentru
încheierea tratatului economic; despre boala
sa şi critica adusă Laboratorului Babeş;
558 XLIX/11 probleme personale. 1886-1896 8
Somaţie din 2 iul. 1896 prin care Ioan C.
Barozzi, avocat şi procurator general al
Principelui Grigorie M. Sturdza, somează pe
Principesa Maria Gortchakov să plătească
Principelui Sturdza suma hotărâtă prin Decizia
nr. 77 din 11 mart. 1895 a Curţii de Apel
559 XLIX/12 Bucureşti, Secţia I, ataşată ca broşură. 1895-1896 22
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
soţul ei, Theodor Văcărescu şi de la Olga
Mavrogheni: probleme personale şi
560 XLIX/13 consideraţii politice; atmosfera de la Palat. 1896 29
Jurnalul lui Th. Văcărescu pe luna decembrie
1896. Invitaţie la Palat
(Sinaia) pentru familia Văcărescu, transmisă
de Olga Mavrogheni; scrisoare cu adresant şi
561 XLIX/14 autor necunoscut. 1896 19
Scrisoare către un amic a generalului
Fălcoianu - în legătură cu posibilitatea
achiziţionării unor căi la Timişoara. Scrisoare
S. Stombaloff către Papiniu prin care se cere
intervenţia acestuia pentru ca P. Stoganoff,
expulzat ca anarhist din România, să poată
reveni la Bucureşti pentru a-şi termina studiile
562 XLIX/15 la Universitate. 1895 4
Scrisoare trimisă de Gr. C. Cantacuzino
familiei Brătianu prin care anunţa că trimite o
563 XLIX/16 hartă a căilor ferate alsaciene. 1 oct. 1884. 1885 2
Scrisoare trimisă de Th. Văcărescu soţiei sale,
564 XLIX/17 Maria, 23 nov.1895. 1895 3
Primarul comunei Valea Mare pune în vedere
la patru locuitori să se retragă pe un loc mai
înalt, datorită pericolului reprezentat de
565 XLIX/18 inundaţii, 20 mart. 1895. 1895 7
Scrisoare trimisă de generalul Fălcoianu lui
Stătescu - personale şi ciornă a unei
telegrame către ministrul României la Skt.
Petersburg cu ocazia morţii împăratului
566 XLIX/19 Rusiei. 1894-1895 4
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale,
Maria. Scrisori primite de
Maria Văcărescu de la fiul ei şi de la Olga
Mavrogheni.
Scrisoare trimisă de gen. Catargi lui Th.
Văcărescu, 19 iul. 1894, în legătură cu
căsătoria nepotului său Paul Catargiu cu Ana
Văcărescu.
Scrisoare Bibescu către vărul său, Th.
Văcărescu, 7 oct. 1895, în aceeaşi problemă;
567 XLIX/20 scrisoare cu autor necunoscut. 1894-1895 24
Scrisori primite de Eugen Stătescu de la gen.
568 XLIX/21 Fălcoianu şi de la un necunoscut. 1893 15
Scrisori Jean către vărul său; scrisoare trimisă
de un anume Roifs unui colonel, probabil Th.
Văcărescu, prin care mulţumeşte pentru
cartea primită, dedicată războiului din 1877-
78. Factură
569 XLIX/22 pentru Ghiţă Constantinescu. 1893 7
Referinţă dată de Th. Văcărescu lui Franz
Prechier, fost şef al grajdurilor familiei
570 XLIX/23 Văcărescu în perioada dec. 1891 - dec. 1893. 1893 2
Scrisoare adresată unui Prinţ de către B.
Popov şi scrisoare trimisă de I. Bastea lui E.
571 XLIX/24 Stătescu. 1892 4
Certificat de naştere al Mariei Smaranda Ana,
fiica Elenei şi a lui Radu T. Văcărescu,
născută la 19 feb. 1892. Buletin de identitate
pe un an şi chitanţă din anul 1892 pe numele
Ion Philu, emise de comuna Bucureşti;
572 XLIX/25 scrisoare Jean către vărul lui. 1892 6
Scrisoare trimisă de Drossu lui Callimaki:
573 XLIX/26 probleme financiare, 1 iun. 1892. 1892 2
Transcrierea inscripţiei de pe frontispiciul
Bisericii din Mănesci, înălţată în anul 1889 şi
dărâmată în anul 1892, luna iulie. Pomelnicul
fondatorilor Bisericii înălţate la Mănesci în
luna august 1892 - în locul celei dărâmate cu
574 XLIX/27 o lună înainte. 1779-1892 4
Bilet şi scrisori primite de I. I. C. Brătianu de la
G. Panu, Dubois, P.S. Aurelian - se cere o
întâlnire; felicitări pentru discursul ţinut în
Camera Deputaţilor.
Scrisoare W. White din Constantinopol către o
575 XLIX/28 Doamnă. 1891 10
Scrisori Th. Văcărescu către soţia sa, Maria:
despre intrigile Lahovary-lor la adresa lui în
legătură cu afacerea montată împotriva fiului
lor, Rodolphe.
Scrisoare către un anume Emilien, semnătură
576 XLIX/29 ilizibilă: probleme personale. 1891 13
Paşaport din 1891 al lui Th. Văcărescu, Trimis
extraordinar şi Ministru plenipotenţiar al
577 XLIX/30 României la Viena. 1891 1
Actu de cesiune întocmit de George G.
Săvescu în favoarea lui Nae G. Rovinaru - 19
sept. 1890.
Convenţiune matrimonială încheiată între Gh.
C. Rovinaru şi Elisabeta Gh. Rovinaru -
părinţii Ecaterinei Rovinaru, pe de-o parte, şi
Gheorghe Gh. Săvescu, ginere, pe de altă
parte. 25 ian. 1881. Convenţie între
Elisabeta Rovinaru şi Nae G. Rovinaru prin
care semnatara cedează 25 de stânjeni de
moşie pentru achitarea sumei de 5290 de lei
dată dotă fiicei sale Ecaterina Săvescu şi
cedată de soţul acesteia lui Nae Rovinaru. 22
578 XLIX/31 feb. 1894. 1881-1894 6
Ciorna unui raport diplomatic adresat de Th.
Văcărescu Ministrului Afacerilor Străine Al. N.
Lahovary, 9/21 feb. 1891, lb. fr., despre vizita
şi ecourile vizitei Preşedintelui Consiliului de
579 XLIX/32 Miniştri la Atena. 1891 2
Hotărâre a tribunalului prin care se şterge
privilegiul de 547.900 lei conservat în
favoarea contesei Aspasia de Roma, prin
transcrierea actului de vânzare al moşiilor
Stânceni şi Tulbureni, proprietăţi ale
580 XLIX/33 locotenentului Nicolae Drosso. 1891 2
Ciornă a unui raport diplomatic adresat de
legaţia României la Viena Ministrului
Afacerilor Străine, Al. N. Lahovary, 12/24 ian.
581 XLIX/34 1891, lb. fr. 1891 3

582 XLIX/35 Meniu din 10 ian. 1891. 1891 1


Act prin care contesa Apassia de Roma vinde
sublocotenentului Nicolae Drossu moşiile
Stânceni, Tulbureni sau Bătrâneşti cu preţul
583 XLIX/36 de 947.500 de lei. 5 iul. 1891. 1891 2
Înscris prin care Dumitru T. Voicu se
angajează să plătească principelui Dimitrie
Grigore Ghica suma de 400 de lei pentru cei
584 XLIX/37 374 stânjeni pătraţi vânduţi lui. 6 mart. 1891. 1891 2
Scrisoare trimisă de V. Alecsandri lui I. C.
Brătianu, Paris, 5/17 ian. 1890.
Scrisoare trimisă de D.V. Bariţiu unui fost
membru al cabinetului D. A. Sturdza. 1/13
585 XLIX/38 mart. 1890. 1890 5
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
soţul ei, Th. Văcărescu în cursul anului 1890:
probleme personale şi financiare; primirea
regelui Carol Ia Viena.
Scrisoare primită de Maria Văcărescu de la o
rudă, 29/15 sept. 1890.
Scrisoare primită de Emma Callimaki de la
vărul ei, Alex. Zaimi din Grecia, 5/17 sept.
1890; scrisoare Jean către Assimaki Zaimi.
586 XLIX/39 Catagrafia moşiei Mihăileşti - 18 feb. 1879. 1879-1890 18
Fragmente din cartea "Visul Poetului" de
Carmen Sylva. Scrisoare prin care Th.
Văcărescu, Trimis extr. şi Min. plenip. al
României la Viena este încunoştiinţat de faptul
că se prevedea prezentarea piesei Meşterul
Manole de către actorii teatrului Burgtheater.
Pentru aceasta se cerea deţinerea permisiunii
reginei României şi acceptul ca autorul
dramatic Wartenegg să fie însărcinat cu
munca literară pentru punerea în scenă. 28
nov. 1890. Meniu al dineului din 26 apr. 1890.
Pe verso, cu creionul, aşezarea invitaţilor în
jurul invitaţilor în jurul mesei.
Acte referitoare la denunţarea convenţiei
relative la gara Iţcani-Burdujeni, încheiată în
feb. 1873 între România şi Austro-Ungaria,
587 XLIX/40 feb.1890. 1890 123
Atestat pentru primirea lui Neagoe R.
Văcărescu în Tabloul Avocaţilor judeţului Ilfov
şi certificat prin care se atestă faptul că acesta
prestase în faţa Curţii de Apel S.T. din
Bucureşti jurământul cerut de lege pentru a
putea executa profesiunea de avocat, 13 şi 14
dec. 1890.
Telegrame trimise de Th. Văcărescu
Ministrului Afacerilor Străine, Al. N. Lahovary:
atmosfera la Viena, probleme politice şi
diplomatice, problema Bulgariei şi demisia
Prinţului Bismarck. Rapoarte diplomatice
trimise de Th. Văcărescu regelui Carol I şi lui
Al. N. Lahovary; ciorne de rapoarte; ciornă
discurs în Adunarea Deputaţilor; poziţia MAS
faţă de declararea Republicii Statelor Unite
ale Braziliei şi răspunsul lui Th. Văcărescu,
587 XLIX/40 ian. 1890. 1890
Telegramă Th. Văcărescu către Al. Văcărescu
către Al. N. Lahovary, 5/17 feb. 1890.
Scrisoare în lb. germană, I. Lichtenstein către
588 XLIX/41 Th. Văcărescu, 14 sept. 1890. 1890 3
Scrisoare din 25 apr. 1889 trimisă de Wilelm
de Lindheim, consulul general al României la
Viena lui Th. Văcărescu în legătură cu
atacurile la care a fost supus, în calitate de
preşedinte al Societăţii Neue Wiener
Tremway. În anexă, proces-verbal al adunării
generale a societăţii, întrunită la 24 apr. 1889,
prin care activitatea lui Lindheim a fost
589 XLIX/42 aprobată. 1889 4
Ciornă raport diplomatic Th. Văcărescu către
Ministrul Afacerilor Străine P. P. Carp şi raport
diplomatic adresat aceluiaşi ministru, mart.
1889.
Rapoarte Th. Văcărescu către Al. N. Lahovary
- mai-sept.1889. Al. N. Lahovary către Th.
Văcărescu, mart. şi sept. 1889. Al. N.
Lahovary către D. Perticari, însărcinat cu
afaceri la Viena: trimite în anexă (lipsă)
scrisoarea prin care regele Carol I notifica
împăratului Austriei declararea principelui
Ferdinand de Hohenzolern ca moştenitor al
tronului României, cu titlul de "Alteţă Regală",
6/18 apr. 1889.
590 XLIX/43 Chitanţă din 2/14 iun. 1889. 1889 18
"Traducţiune dupe actulu de fondaţiune a
Spitalelor Colţii scrisu în limba greacă veche,
cu disposiţiunile fundatorului Spăt. Mihai
Cantacuzino, adeverit cu semnăturile
Patriarhilor Alexandriei şi Ierusalimului - Din
anului 1715 luna Iunie / Indict VIII". Tradus de
un translator al Arhivelor statului la 5/17 aug.
1889. Ciorne
şi socoteli referitoare la linia de cale ferată
Lemberg - Cernăuţi - Iaşi, lb. fr. şi germ.
591 XLIX/44 Ciornă raport Th. Văcărescu către Carol I. 1715-1889 22
Ciorna şi raportul adresat la 5/17 nov. 1889
regelui Carol I de către Th. Văcărescu.
Rapoarte diplomatice trimise de Th.
Văcărescu lui Al. N. Lahovary în perioada
apr. - nov. 1889.
Raport trimis de Th. Văcărescu generalului
Manu, Ministru ad -interim la Afacerile Străine,
oct. 1889.
Al. N. Lahovary către Th. Văcărescu apr. - iul.
1889.
Alexandru Ghika, Consul general al României
la Budapesta către Th. Văcărescu. 12/24 iun.
1889. În anexă copie după raportul trimis de
Ghika lui Al. N. Lahovary, în legătură cu
592 XLIX/45 compoziţia guvernului ungar. 1889 49
Adresă a legaţiei României la Viena către
contele Kalnoky, 23 apr. 1889; adresă a
Ministerului Imperial şi Regal al Afacerilor
Străine al Austro-Ungariei către Al. N.
592 XLIX/45 Lahovary, 11 iul. 1889. 1889
Raport diplomatic trimis de Th. Văcărescu lui
P.P. Carp, feb. - mart. 1889.
Rapoarte Th. Văcărescu către Al. N.
Lahovary, dec.- ian. 1889. Scrisoare W.
Scaffer - custode al KK Familien Fideicomiss
593 XLIX/46 Bibliothek către Th. Văcărescu, 18 ian. 1889. 1889 12
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale,
Maria, apr.-oct. 1889. Scrisoare primită de Th.
Văcărescu de la vărul său, 18 iul. 1885.
Scrisoare primită de Th. Văcărescu de la
Obedenaru. În anexă, scrisoare către Nicolae
Barozzi, redactată de Cerosoli în numele
contelui Papadopoli, apr. 1885.
Scrisori primite de Emma Callimaki de la vara
594 XLIX/47 ei, sept.-oct. 1889. Fragment scrisoare. 1885-1889 34
Corespondenţă diplomatică între Th.
Văcărescu şi Al. N. Lahovary în chestiunea
595 XLIX/48 arhiepiscopiei catolice de Bucureşti. 1889-1890 41
Ministrul de război către un coleg în legătură
cu armamentul comandat de statul român la
596 XLIX/49 Krupp. 23 sept. 1888. 1888 1
Certificat cu notele obţinute de elevul
Lahovary în perioada 4-9 iun. 1888 la École
597 XLIX/50 Monge, Paris. 1888 2

598 XLIX/51 Scrisoare din 12 dec. 1888, alfabet chirilic. 1888 2


Ministerul Afacerilor Străine către Pherekyde,
fost ministru: i se trimite brevetul şi însemnele
de Mare Cruce ale ordinului "Osmanie". 14/26
oct. 1888.
Hotărârile din 23 nov. şi 8 dec. 1887 ale Înaltei
Curţi de Conturi, Secţiunea II asupra gestiunii
legaţiei României din Paris, pe anii financiari
1882/1883 şi 1884/1885.
Adrese ale Ministerului Afacerilor Străine către
Pherekyde prin care acesta era informat de
cele de mai sus. 8/20 iun. 1888.
Scrisori trimise de Th. Văcărescu soţiei sale
Maria. mart.-iul. 1888. Adeverinţă a Facultăţii
de Drept din cadrul Universităţii din Paris prin
care se specifică faptul că Neagu Radu
Văcărescu a fost declarat admis la examenul
599 XLIX/52 de licenţă din data de 9 nov. 1888. 1887-1888 23
Rapoarte diplomatice trimise de Th.
Văcărescu lui P.P. Carp. 15/27 sept. şi 11 oct.
600 XLIX/53 1888. 1888 4
Fragment din "Romänische Revue", articol
"Romäniens Antheil am Kriege der Jahre 1877
und 1878" de Th. Văcărescu, an 1888.
Fragment din "Allgemeine Militar Zeitung" nr.
22 din 25 apr. 1888, unde se pomeneşte de
articolul de mai sus. La fel şi în fragmentul din
"Deutsche Heeres Zeitung" nr. 61 din 1 aug.
1888 şi în cel din "Beilage zur Post" din 16
mai 1888.
Scrisoare trimisă de Th. Văcărescu soţiei sale,
Maria, 27 feb. 1885. Rapoarte diplomatice
trimise de Th. Văcărescu lui P.P. Carp (sept.-
oct. 1888) şi lui Al. N. Lahovary - 23 nov.
1888. Decizie a lui
Th. Văcărescu din 17/29 oct. 1888; înştiinţare
prin care Th. Văcărescu era prevenit că va fi
primit în audienţe la împăratul Austro-
601 XLIX/54 Ungariei, 27 sept. 1888. 1885-1888 25
Act din 7 apr. 1888, legalizat, prin care
membrii biroului electoral al Colegiului I de
senatori din judeţul Prahova declară şi
recunosc faptul că Th. Văcărescu a întrunit
majoritatea absolută a voturilor în acest
colegiu; scrisoare primită de I. I. C. Brătianu
601 XLIX/54 de la un anume André. 2 aug. 1888. 1885-1888
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la:
Pherekyde; Facultatea de Ştiinţe din Paris;
legaţia Austro-Ungariei la Bucureşti; Prinţul
Bismarck - care-l înştiinţează că i-a fost
conferit ordinul "Grande-Croix de l'Ordre
Royale de l'Aigle Rouge"; de la nepotul său,
G. Brătianu.
Intervenţie a Mitropolitului Primat Iosif pe lîngă
602 XLIX/55 un Ministru. 1887 16
Scrisoare primită de Pherekyde de la J. Leider
- 12 nov. 1887. Tabel de medici şi şefi de
clinică francezi.
Actul de deces al lui Constantin Văcărescu de
603 XLIX/56 la G. Gr. Cantacuzino - 11/23 oct. 1887. 1887 7
Diplomă regală prin care Th. Văcărescu era
înălţat la gradul de colonel în rezervă. 2 ian.
1887.
Copii de pe scrisorile adresate de N.
Densuşeanu (din Rogusa) lui D. A. Sturdza şi
lui I. Bianu. 28 nov. 1887.
Ciornă a raportului adresat de Th. Văcărescu
604 XLIX/57 lui P. P. Carp. feb.-mart. 1887. 1887 18
Telegramă din Bucureşti de Th. Văcărescu -
8/20 apr. 1887. Scrisoare primită de Prinţul
Ghika de la o persoană din Duffryn, Mountain
605 XLIX/58 Ash, South Wales - 29 sept. 1887. 1887 3
Act autentificat prin care Pana M. Pencovici
vinde dreptul de explorare a moşiei Baia de
Aramă Prinţesei Maria Nicolae Bibescu, pe
606 XLIX/59 suma de 64 000 de lei - 3 feb. 1887. 1887 2
Documente aparţinând Ministerului
Agriculturei, Comerţului şi Lucrărilor Publice
referitoare la: lungimea podurilor de fier a
căilor ferate din Moldova şi Muntenia; sumele
repartizate în anul 1869 pentru executarea
lucrărilor la drumuri; raport asupra situaţiei
lucrărilor podurilor de fier şi starea financiară
existentă la 3 decembrie 1868 în graficul de
respectare a prevederilor Convenţiei încheiate
la 31 oct. 1864 între guvernul român şi
Stamfort şi Barcley pentru construirea a 19
poduri de fier; adresă a Ministerului de Război
către Ministerul Lucrărilor Publice; copie a
adresei prin care prinţul D. Ghica, preşedinte
al Consiliului de Miniştri şi ad-interim la
Lucrările Publice îi anunţă pe deputaţi de
aprobarea dată de Carol I ca tronsonul de
cale ferată Bucureşti-Giurgiu să fie vândut dr.
Strousberg şi Ofenheim; suprafaţa Staţiunei
de recepţie Bucureşti; copie jurnalul
Consiliului de Miniştri nr. 191 - şedinţa din 5
607 L/1 septembrie 1869 asupra diferendului între 1868 - 1880 392
Ministerul Lucrărilor Publice şi concesionaţii
căii ferate Suceava-Roman-Iaşi; telegramă şi
socoteli diverse.

Document din anul 1869 privind


concesionarea unor linii de cale ferată unor
personalităţi în fruntele cu ducele D'Oujest,
prinţul de Hohenlohe, ducele de Ratibor,
607 L/1 contele de Lehndorf şi dr. Strousberg. 1868 - 1880
Scrisori primite de prinţul Dimitrie Ghica,
preşedinte al Consiliului de Miniştri, ministru al
Afacerilor Străine şi ad-interim Lucrări Publice
de la: Borănescu - despre inspecţia efectuată
în legătură cu activitatea lui N. Cantor,
conducător de şosele la Buzău (18 febr 1869);
I. Strat (apr. - sept. 1869); D. Sturdza (mai
1869); Carlo Gicca din Neapole, membru al
ramurii familiei Ghica înstalată în Italia în sec.
18 - cere ajutorul prinţului (mai 1869); Antan
Vulcănescu - despre bulgarii din Olteniţa (19
607 L/1 ian. 1869); Desliu (24 matie 1869). 1868 - 1880
Diverse petiţii şi intervenţii pe lângă D. Ghica,
printre care cea a Mânăstirii Căldăruşani (8
607 L/1 ian. 1869) 1868 - 1880
Scrisori şi rapoarte diplomatice primite de D.
Ghica de la: D. Sturdza - agent diplomatic la
Constantinipol (sf. 1868 - 1869) şi cererea
acestuia de demisie (24/6 iul 1869); Radu
Ionescu - agent diplomatic la Belgrad (1869);
I. Strat, agent diplomatic la Paris (1869); L.
Steege (1869); Ion Cappeleanu, G.
Caracasidi, Scarlat Dănescu, George B.
Ştirbey (aprilie-mai 1869); Ghiţă Cantacuzino
(14 oct 1868); C. Negri (26 sept 1869); Al.
Lamotesku (27 sept. 1869); bancherul
Jacques Poumay (2 nov 1869); baron von
607 L/1 Gagern (14 sept 1869). 1868 - 1880
Adrese ale Ministerului Afacerilor Străine către
607 L/1 D. Sturdza, Radu Ionescu şi I. Strat. 1868 - 1880
Corespondenţă între Ministerul Afacerilor
Străine şi contele Keyserling, agent şi consul
general prusac la Bucureşti (1869); copie a
notei adresate Ministerului Afacerilor Străine,
la 27 feb. 1869, de către agentul şi consulul
general al Franţei la Bucureşti - intervenţie în
favoarea unui supus francez ce fusese arestat
şi copia după răspunsul Ministerului Afacerilor
607 L/1 Străine. 1868 - 1880
Ciorne, scrisori şi bilete adresate de D. Stoica
lui L. Steege, colonelului Creţulescu,
ministrului de justiţie Vasile Boerescu, D.
607 L/1 Sturdza (1869) 1868 - 1880
Scrisori primite de Paul Bataillard de la D.
Brătianu (1, 24 ian şi 30 dec. 1869); A. C.
Steriadi (22 feb 1869); A. Stoicescu (22 feb
1869); G. Cantacuzino (11 aug. 1869); E.
Letulle, prim consilier municipal al oraşului
Nerville - intervenţie în favoarea lui Gănescu
607 L/1 şi nota lui P. Bataillard 8 ian 1869). 1868 - 1880
Adresă a prefecturii jud. Muscel către
deputatul I. C. Brătianu (7 aprilie 1869) şi
scrisori primite de acesta de la fratele său, D.
Brătianu (5 febr 1869) şi de la consulul
României la Messina - bucuria că preşedintele
Consiliului de Miniştri a scăpat teafăr din
607 L/1 atentatul comis asupra sa (21 dec. 1880). 1868 - 1880
Propunere adresată de Mihail Kogălniceanu,
Ministru de Interne, colegilor săi ministri, la 12
mart. 1869, pentru rezolvarea problemei
statutului supuşilor străini aflaţi în România;
scrisoare M. Kogălniceanu către I. Strat
607 L/1 (14/26 februarie 1869). 1868 - 1880
Adresă din 22 ian 1869 prin care Ministrul
Justiţiei cerea acceptul colegilor săi pentru a
prezenta Adunării Deputaţilor un proiect de
lege de credit suplimentar pentru ministerul
607 L/1 său. 1868 - 1880
Scrisoare Panaiot Frima către Friedrich
Lachmann către un ministru (4/16 apr. 1869);
scrisoare A. G. Golescu către un deputat (11
607 L/1 iun. 1869); ciorne şi scrisori diverse. 1868 - 1880
Scrisori primite de Dimitrie Ghica de la prinţul
Carol (28 sept/10 oct 1869), Vasile Boerescu,
A. P. Zissu, A. P. Liederman - redactor al
ziarului "Die Epoche" din Bucureşti, Theodor
Ferschke (cu traducere), G. N. Alexandrescu
608 L/2 (1869). 1869 62
Înştiinţare către Preşedintele Consiliului de
Miniştri prin care principele Carol anunţa
logodna cu prinţesa Elisabeta de Wied (5/17
oct. 1869) şi răspunsul unor membri ai
cabinetului de la Bucureşti (7/19 oct 1869);
ciorne, scrisori D. Ghica către principele Carol
(sept-oct 1869), Bartakay către Carol (2 iul
608 L/2 1869). 1869
Contele Keyserling către I. Strat (25 iun.
1869); Radu Golescu către I. C. Brătianu (19
iun 1869); V. Boerescu către Racota (6/18 oct
1869); A. Roques către C. Negri (6/18 oct.
608 L/2 1869). 1869
Ministrul secretar de stat la Departamentul
Agriculturii Comerţului şi Lucrărilor Publice
către ceilalţi ministri (15 nov 1869); hotărâre a
Consiliului de Miniştri de prelungire a căilor
ferate de la Buzău spre a o lega de linia
608 L/2 Galaţi-Roman. 1869
Rapoarte diplomatice, telegrame şi scrisori
primite de prinţul D. Ghica de la V. Boerescu
şi de la agenţi diplomatici români în
609 L/3 străinătate: I. Strat, Greceanu, Schina (1869). 1869 68
Telegrame şi copii telegrame trimise de D.
Ghica lui V. Boerescu, I. Strat, Greceanu, L.
609 L/3 Steege (1869). 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la
principele Carol; prinţul şi prinţesa de
Hohenzollern; prinţesa Maria de Wied,
609 L/3 născută Nassau (oct 1869). 1869
Scrisoare G. Cantacuzino către Th.
Văcărescu (26 sept 1869); scrisori diverse;
609 L/3 mesaje cifrate; concepte de telegrame. 1869
Referat al Ministrului şi hotărâre a Consiliului
de Miniştri cu privire la înfiinţarea formei
şcoală ataşată şcolii de Agricultură şi
610 L/4 Silvicultură de la Herăstrău (mai 1869). 1869 29
Proiect de lege şi expunere de motive pentru
610 L/4 instruirea unei burse în Bucureşti (dec 1869). 1869
Ciornă a discursului asupra programului
cabinetului D. Ghica, prezentat în faţa
610 L/4 Adunării Deputaţilor. 1869
Discurs în faţa deputaţilor în privinţa cazului
610 L/4 generalului A. D. Macedonski. 1869
Adresă către Ministerul Afacerilor Străine prin
care se atrăgea atenţia că Direcţiunea
Generală a telegrafelor române datora
guvernului austriac 205.246 de franci pentru
perioada 1 iul - 1 aprilie 1868 pentru
610 L/4 convorbirile internaţionale efectuate. 1869
Investitor austriac către Carol I pentru
concesionarea căii ferate Adjud - Ocna (13
610 L/4 sept 1869). 1869
D. Ghica către agentul diplomatic român la
Belgrad, Radu Ionescu şi raport primit de la
adjunctul acestuia (4 mai 1869); ciorne
610 L/4 diverse. 1869
Comunicare prin care D. Ghica era informat
de rezoluţiile luate de "Asociaţiunea de
rezistenţă contra cotropirei jidoveşti în
România", cu "răspândire" în Botoşani, Iaşi,
Roman, Bârlad, Bacău, Putna şi Fălciu,
semnată de preşedintele asociaţiei asociaţiei,
611 L/5 G. Rozali (1 dec. 1869) 1869 20
Petiţii şi scrisori primite de D. Ghica de la
Gromon, fostul său grădinar, Nicolae
Târnăveanu, arhivist şi registrator în
Cancelaria Consiliului de Miniştri; Johan
Jagolniţer, fost în serviciul col. Teodor
Popescu, al lui Radu Rosetti şi al numitului
Libricht; Jean Voijnescu; Al. Creţescu,
Ministrul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor
care protesta împotriva unui articol apărut în
Românul şi atitudini potrivnice manifestate de
M. Kogălniceanu, Ministrul de Interne;
611 L/5 Jacques Vescovalin. 1869
Interpelare I. Manu la adresa Ministrului de
Interne în legătură cu pădurea Morunglavu din
Districtul Romanaţi, aparţinând eforiei
spitalelor; intervenţie pe lângă D. Ghica (oct
611 L/5 1869). 1869
Scrisori primite de prinţul D. Ghica de la:
Groman (26 iun. 1869); "un cetăţean modest",
M. Bresnitz - redactor şef al publicaţiei "Der
Osten" (1869); colonelul D. Cretzulescu;
Mitropolitul neofit Scriban (2 martie 1869); I.
Cantacuzino (în anexă o notă a Ministerului
Afacerilor Străine către D. Sturdza (28 mai/9
iun 1869); Kalisk; Emcimary (1869); Jules
Wechsler / propune înfiinţarea unui ziar
independent "Lloyd de Bucharest", cere
Consiliului de Miniştri 600 de ducaţi sub formă
de împrumut pe doi ani, fără dobândă pentru
demararea editării şi pentru perioada primului
612 L/6 trimestru de apariţie. 1869 31
Scrisoarea directorului grădinilor Alteţei Sale
Regale, prinţul Hohenzollern-Sigmaringen (6
aug. 1869); Scrisoare de demisie din
612 L/6 Adunarea Deputaţilor. 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la M.
Kogălniceanu şi I. Strat; prefectul Vlaşca -
613 L/8 Racolta. 1869
Telegrame de felicitare primite de D. Ghica de
la: agentul diplomatic român la Belgrad, Radu
Ionescu, prefectul judeţului Putna, Vârnav
Liteanu, Ştefan Iepurescu, primarul urbei Jiu,
613 L/8 Gr. Mihuletz, un grup de evrei din Iaşi. 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la: M.
Kogălniceanu (probleme curente - printre ele
este menţionată şi cea evreiască); prefectul
de Galaţi, N. Catargi; prefectul de Mehedinţi,
Josif Clinceanu - despre înmormântarea
prinţului Ştirbey; căpitan Murgulescu; felicitări
614 L/8 de Anul Nou. 1869
Raport asupra importanţei Agenţiei române
din Belgrad din punct de vedere al intereselor
României; copie a telegramei adresate
614 L/8 consulatului francez din Rusciuc. 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la M.
Kogălniceanu: vizita contelui Keyserling;
aprobarea mesajului guvernului de către
principele Carol I; problema gării din Tecuci şi
necesitatea unei discuţii cu Strousberg în
această problemă - la indicaţia principelui
Carol I; problema subordonării serviciului
telegrafic Ministerului de Interne; chestiunea
căii ferate Iaşi - Chişinău; programul princiar
la Iaşi; starea drumurilor şi a podurilor în
Moldova, observată în cursul călătoriei
614 L/8 principelui Carol I în regiune. 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la V.
Boerescu, Ministru de Justiţie; călătoria şi
vizita principelui Carol I la Viena; căsătoria
614 L/8 principelui. 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la prefecţi:
H. Racotta - despre transportul trupului
prinţului Ştirbey; prefectul de Iaşi, Mîrzescu -
probleme de finanţe; prefectul Phites despre
doleanţele ploieştenilor cu privire la staţiile de
cale ferată; prefectul de Argeş, A. T. Zissu în
legătură cu o interpelare a lui Gh. Brătianu cu
privire la aplicarea legii Drumurilor, atacul
"roşilor" din judeţ la adresa sa; prefectul
614 L/8 Florescu - transportul trupului prinţului Ştirbey. 1869
Telegrame primite de D. Ghica de la:
principele Carol I - mulţumiri pentru felicitările
ce i-au fost adresate cu ocazia zilei sale de
naştere; colonelul Manu; Mitropolitul Moldovei;
intervenţia unui colectiv în frunte cu primarul
oraşului Piteşti pentru neacceptarea demisiei
prefectului A. T. Zissu; proprietari şi
comersanţi din oraşul Văleni şi plaiul Teleajăn,
jud. Prahova, felicită Consiliul de Miniştri
pentru faptul că Domnitorul a refuzat demisia
cabinetului; intervenţie a Protopopului N.
Constantinescu; colecţiv de proprietari şi
arendaşi din plasa Dumbrava şi din plasa
Blahniţa, din oraşele Severin şi Cernăuţi
intervine în favoarea prefectului de Mehedinţi;
Eudoxiu şi Alecu Hurmuzachi anunţă moartea
lui Constantin Hurmuzachi; Toma Ipceanu se
pronunţă împotriva încercării lui Mihail
Kogălniceanu de a-l înlocui pe Iosif Clinceanu
cu Pleniceanu în funcţia de prefect de
Mehedinţi; Odyssee I. Negroponte proprietar
al moşiei Mărăşeşti din ţinutul Putnei, plasa
Bilieşi informează despre pricina avută cu
compania căilor ferate; intervenţie a unui
colectiv în favoarea primarului oraşului Tecuci,
Anton Cincu, pentru a se pune capăt
"machinaţiunilor nedemne şi intrigilor
614 L/8 meschine". 1869
Telegrame cifrate şi descifrate primite de D.
Ghica de la Greceanu, Radu Ionescu, L.
Steege, Stern, I. Strat, Dimitrie A. Sturdza,
614 L/8 Tresnea. 1869
Telegrame primite de principele Carol I de la:
D. Ghica; colectiv de comercianţi din Piteşti
care protestează împotriva abuzurilor comise
la alegeri; colectiv care cere să nu strămute o
614 L/8 staţie de cale ferată; ciorne. 1869
Telegramă V. Boerescu către prefectul Philiu -
despre călătoria principelui Carol I; telegramă
C. A. Rosetti către Paul Bataillard; Skyllizzi
către Cercle Helenique; D. Ghica către I.
614 L/8 Strat; depeşe telegrafice din Berlin. 1869
614 L/8 Ciorne de telegrame şi mesaje cifrate 1869
Ciornă a unei adrese către contele Keyserling;
copii şi ciornă; scrisoare şi adrese către I.
615 L/9 Strat. 1869 28
Copii scrisori I. Strat către D. Ghica; copie
depeşă P. Collibasian către Ilariu Isvoranu -
impotriva ilegalităţilor comise de subprefectul
Banof; un colectiv de profesori titulari şi
supleanţi ai Şcolii de Medicină către Ministerul
Instrucţiunii Publice - în legătură cu instituirea,
prin jurnal al Consiliului de Ministri, a doi ani
de Facultate de Medicină. Se cere ca numirea
de profesori să se facă prin concurs şi nu prin
numire de sus (copie - 19 nov 1869); jurnalul
Consiliului de Miniştri nr. 191; şedinţa din 5
sept 1869 (copie) - discuţii în legătură cu
cerinţele unor concesionari ai căilor ferate
615 L/9 privitoare la un traseu. 1869
Copie a unei petiţii adresate Ministerului de
Finanţe de către "obştea orăşanilor şi
negoţiatorilor din Calafatu" - se cerea ca
importul şi exportul românesc să nu se mai
efectueze decât prin porturile Islasu, Bechet,
615 L/9 Calafat, Gruia şi Severin (13 dec 1869). 1869
Notiţă despre lucrările cancelariei Consiliului
de Miniştri - hârtii cu numere de registru şi
616 L/10 hârtii care nu au numere de registru. 1868 - 1869 150
Proiect de lege pentru organizarea
616 L/10 Ministerului Afacerilor Străine. 1868 - 1869
Liste cu sumele alocate pentru retribuţiile
impiegaţilor Ministerului Afacerilor Străne,
situaţiune a fondului misiilor; alocaţiile lunare
ale agenţilor diplomatici români în străinătate,
cheltuielile obligatorii şi extraordinare în
616 L/10 Ministerul Afacerilor Străine. 1868 - 1869
Beneficiarii unor credite bugetare de 200.000
616 L/10 şi 500.000 de lei. 1868 - 1869
Caiet cuprinzând sumele de bani primite de
prinţul D. Ghica din fondul misiilor. Bugetul pe
616 L/10 anul 1868 şi cel pe anul 1869. 1868 - 1869
Listă cu mutări de ofiţeri şi asimilaţi aprobată
de D. Ghica; notiţă cu militarii aflaţi în
concediu de convalescenţă după internarea la
Spitalul Militar Central; "Tabloul bolnavilor
armatei pe ziua de 1 septembrie 1869"; tabel
616 L/10 cu cheltuieli curente efectuate de Armată. 1868 - 1869
Raport detaliat asupra contractării lemnelor
pentru garnizoana Bucureşti cu M. Vaninberg
(25 sept. 1868) şi modificarea ulterioară a
acesteia la 1 ian. 1869 (licitaţie, preţuri etc.);
fragment dare de seamă asupra contractelor
616 L/10 de lemne. 1868 - 1869
Subvenţia de la stat pentru azilul Elena,
Ospiciul Mărcuţa şi copiii asistaţi - pe anul
616 L/10 1869. 1868 - 1869
Venitul anual al spitalului Pantelimon (86
moşii, 13 schituri, fondaţiunea Ghica,
obligaţiuni rurale) şi venitul anual al spitalului
Colţea (32 moşii, Mânăstirea Sinaia,
fondaţiunea Cantacuzino-Racovoiţă,
616 L/10 obligaţiuni rurale). 1868 - 1869
Copie după mesajul adresat Parlamentului de
616 L/10 către Principele Carol I, după căsătoria sa. 1868 - 1869
Declaraţie Ulysse de Marsillac în legătură cu
protestul înaintat de Societatea Transilvania
faţă de modul în care a fost reprodus discursul
generalului Tell în ediţia franceză a
616 L/10 Monitorului român. 1868 - 1869
Rugăciune pe lângă Tedeum - se pomeneşte
616 L/10 de Alexandru Ioan I Cuza. 1868 - 1869
Liste de persoane propuse la alegeri de
guvern şi de prefecţi. Listă cu alegătorii
Colegiului I Ilfov al Senatului, care n-au figurat
în listele din 1868 şi care au fost consemnate
în cea din anul 1869; listă de candidaţi pentru
Moldova; listă de persoane înscrise în
Colegiul I Adunare şi II Senat; listă de înscris
în Colegiul I după rezolvarea reclamaţilor pe
616 L/10 care le depuseseră. 1868 - 1869
Materiale în legătură cu Societatea Atheneul
român (regulamente, convocări, stenogramă,
616 L/10 moţiune, propunere). 1868 - 1869
Un anume P. P. protestează faţă de faptul că
Ministerul de Război comandă lucrări fără a
616 L/10 organiza licitaţii. 1868 - 1869
Clauze relative la exploatarea căii ferate
616 L/10 Bucureşti-Giurgiu. 1868 - 1869
Interpelare a senatorului Ion Manu în legătură
cu atitudinea guvernului faţă de portul Olteniţa
(3 ian. 1869) şi anunţ de interpelare a
616 L/10 deputatului G. Brătianu. 1868 - 1869
Referat asupra datoriei ruseşti către România
(18 ian. 1869); proiect din 8 apr. 1869 de
stabilire a unui birou de corespondenţă
telegrafică pentru corespondenţa politică şi
616 L/10 financiară cu străinătatea. 1868 - 1869
Însemnări diverse, mesaj cifrat; ciorne; notiţe;
616 L/10 liste. 1868 - 1869
Acţiune de o sută de taleri prusaci emisă de
617 LI/1 Banca Moldovei la 1 ian. 1867. 1867 1
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la C. A.
Rosetti, Jeanne Dumesil şi V. Alecsandri; bilet
618 LI/2 trimis de Carol I lui I. C. Brătianu. 1866 24
Scrisoare către C. A. Rosetti şi scrisoare către
Ion Ghica - în care se reclamă activitaea
618 LI/2 prefectului din Bolgrad, Ion Panaitescu; 1866
scrisoare D. A. Sturdza.

Proiect de lege asupra presei înaintat de C. A.


618 LI/2 Rosetti. 1866
Scrisori primite de prinţul D. Ghica de la V.
Savulescu - petiţie; prefectul de Galaţi; G.
Raşcanu - în legătură cu atacurile prefectului
619 LI/3 de Brăila. 1866-1870 25
Scrisoare A. Dumesil către I. C. Brătianu; note
ale lui E. Carada în legătură cu alegerea
principelui străin; petiţie către camera
legislativă; tablou cu cheltuieli; note; proiecte
de legi.
Copie mesaj principele Carol I către
620 LI/4 locotenenţa domească (mai 1866). 1866 18
Carte de vizită Constantin Sturdza mare
620 LI/4 vornic al principatului Moldovei. 1866
Copii scrisori D. Ghica către Petre
Mavrogheni, Ministrul Afacerilor Străine -
atitudinea Austriei faţă de Carol I (mai-iun.
620 LI/4 1866). 1866
Copii scrisoare contele Mensdorff Pouilly către
D. Ghica şi răspunsul acestuia (2 şi 3 iun.
620 LI/4 1866). 1866
Copii scrisoare D. Ghica către contele
Bismarck-Schonhauser şi răspunsul acestuia
620 LI/4 (1 şi 3 iun. 1866). 1866
Scrisori primite de D. Ghica de la: primarul
Bucureştiului, D. Brătianu (7 dec. 1866);
Odobescu - în legătură cu expoziţia universală
de la Paris din anul 1867 (16 dec. 1866); A.
Lauthner (8 nov. 1866); Preşedintele
Consiliului de Miniştri şi Ministru de Interne,
621 LI/5 Ion Ghica (7 şi 12 sept. 1866). 1866 24
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la
principele Carol (10/22 dec. 1866) şi Louis
621 LI/5 Ulbach (4 sept. 1866). 1866
Scrisoare Paul Bataillard către C. A. Rosetti -
în legătură cu posibilitatea de a deveni
Director al Arhivelor Statului sau al Bibliotecii
Române (19 aug. 1866); scrisoare Olimpia
Lahovary către nepoata ei, Maria (30 dec.
1866); convocare la Cotroceni (3 sept. 1866);
621 LI/5 scrisori în slavă (ian. şi oct. 1866). 1866
Jurnal al Consiliului de Miniştri din 27 iul.
1866; hotărârea Consiliului de Miniştri din 10
621 LI/5 aug. 1866. 1866
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la Felix
Mornoud (17 iun. 1866) şi Ion Cerescu (13
622 LI/6 iun. 1866). 1866 25
Scrisoare privind atitudinea austriacă faţă de
România (4/16 aug. 1866); bilet D. Brătianu
(2/14 aug. 1866); Heinrich Ujhely şi Carl
Buhner propun Ministerului de Război o armă
nespecificată pentru apărarea eficace a
622 LI/6 Dunării (17/29 iun. 1866). 1866
Scrisoare Stefan Grecianu către Th.
Văcărescu (23 iul. 1866); scrisoare Th.
Văcărescu către soţia lui, Maria (15 iun.
1866); confirmare de primire în audienţă la
622 LI/6 Berlin înaintată lui D. Ghica (15 iun. 1866). 1866
Copii telegrame D. Ghica către Petre
Mavrogheni - problema recunoaşterii
principelui Carol de către marile puteri (mai-
623 LI/7 iun. 1866). 1866 33
Telegrame Petre Mavrogheni către D. Ghica
623 LI/7 (mai-iun. 1866). 1866
Depeşe telegrafice Ion Ghica, Preşedinte al
Consiliului de Miniştri şi Ministru al Afacerilor
Străine în guvernul provizoriu instalat de
locotenenţa domească 11 feb.-10 mai 1866);
depeşe telegrafice Ion Ghica către I. C.
623 LI/7 Brătianu (4 mai şi 20 mai 1866). 1866
Telegramă a Marelui Vizir către guvernul
provizoriu al Moldo-Vlahiei - se exprimă
dorinţa de a se numi un caimacam sau
guvernator al Moldo-Vlahiei pe o perioadă de
câţiva ani, pentru a se calma spiritele (21 mai.
623 LI/7 1866). 1866
Copie-scrisoare prinţul de Hohenzollern către
Kostaki, Preşedintele Camerei - mulţumiri
623 LI/7 pentru naturalizarea sa (1866). 1866
Depeşe telegrafice C. A. Rosetti şi Ion Ghica
către I. C. Brătianu - situaţia în ţară după
îndepărtarea lui I. Cuza; numirea lui I. C.
Brătianu ca membru în Deputăţia însărcinată
să susţină dorinţa naţiunii române pe lângă
624 LI/8 Puterile garante. (mart. 1866). 1866 15
Telegramă V. Miclescu către L. Catargiu în
legătură cu abuzurile prefectului Lecca (9
624 LI/8 mart. 1866). 1866
Telegrame Arion către D. Ghica (7 şi 8 mart.
1866); telegramă primită de D. Ghica de la un
624 LI/8 colectiv (4 mart. 1866). 1866
Chitanţă pentru ziarul francez "Le Temps" (21
624 LI/8 mart. 1866). 1866
Cartherine Balş către D. Ghica. Scrisori: P.
Pârâianu, Pantazi Ghica, G. E. Galtz către
625 LI/9 Ministerul de Interne (1866). 1866 18
Listă cu membrii comisiei însărcinate cu
625 LI/9 primirea noului principe. 1866
Invitaţie la Cotroceni adresată lui I. C.
Brătianu (1866); scrisoare Fălcoianu către un
625 LI/9 coleg; alte scrisori. 1866
Scrisori primte de I. C. Brătianu şi Pia
626 LI/10 Brătianu (1866). 1866 24
Scrisori primite de D. Ghica de la contele
Leon Ryczewski; secretarul cancelariei
imperiale austriece; contele Bismarck; I.
626 LI/10 Sterian. 1866
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la A. I.
627 LI/11 Popescu şi Kostinescu. 1866 20
Scrisori diverse: Maria Rosetii către o
prietenă; L. Toussaint către C. A. Rosetti -
propune un program financiar pentru
România; M. C. Ananassieff către un Ministru;
Th. Mănescu către cumnatul lui; P.
627 LI/11 Mavrogheni către D. Ghica. 1866
Corpul funcţionarilor vamali de la punctul
627 LI/11 Predeal - omagiu principelui Carol I; petiţii. 1866
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la:
principele Carol I - invitaţie; notificare prin care
era înştiinţat că primise portofoliul Ministerului
628 LI/12 finanţelor (11 mai 1866); Ion Kodreanu. 1866
Adresă a prinţului de Hohenzolern către I. C.
628 LI/12 Brătianu şi Carol Davilla (6 mai 1866). 1866
Scrisori primite de D. Ghica de la Dr. Sebeni
Micăşanu; Eugene Poujade; L. Catargiu (6
628 LI/12 apr. 1866); I. I. Arion; prefectul Bârladului. 1866
Scarlat Fălcoianu anunţă că nu poate
participa la un banchet organizat de
628 LI/12 Locotenenţa domnească (16 apr. 1866). 1866
Scrisori primite de I. C. Brătianu delegat al
locotenenţei domneşti la Conferinţa de la
Paris, de la: Drouyn de Lhnuys (24 mart.
1866); Mitropolit Neofit Scriban (8 mart. 1866);
contele d' Avril (14 mart. 1866); I. Bălăceanu
(14 mart. 1866); Jeanne Dumesil (25 mart.
629 LI/13 1866); C. Blanche (28 mart. 1866). 1851 - 1866 19
Scrisoare G. Enescu către cumnata sa (6
mart. 1866); pictorul Etienne Carjat către un
român (29 mart. 1866); contract încheiat între
Pericle Ghica şi Delo Chijne Dauptzini (apr.
629 LI/13 1851). 1851 - 1866
Cerere adresată de August Weyrich
Ministerului Afacerilor Străine -pentru
administrarea liniilor telegrafice la preţuri mult
mai scăzute faţă de cele practicate de
Leopolder, beneficiarul contractului cu
629 LI/13 Principatele (8 mart 1866). 1851 - 1866
Scrisori primite de D. Ghica de la: C. Deşliu
(15 febr. 1866); Maria Tuino (29 febr. 1866);
C. Racoviţă (22 febr. 1866); G. Florescu (22
630 LI/14 febr. 1866) etc. 1866 24
Adresă prin care Ion Ghica îl înştiinţa pe I. C.
Brătianu că fusese numit în delegaţia din care
mai făceau parte V. Boerescu, Costaki
Epureanu, G. Costa-Foru, L. Steege, C.
Fălcoianu. I. C. Brătianu era anunţat că
delegaţia părăsise Bucureştiul pentru a
prezenta contelui de Flandra, Philippe I, votul
Corpurilor legislative din 1/23 feb. 1866 privind
desemnarea acestuia ca suveran al României
630 LI/14 (28 feb./12 mart. 1866). 1866
Scrisori Maria Rosetti către Pia Brătianu
(14/26 feb. 1866); editorul Karl Blind din
630 LI/14 Londra (4 mart. 1866); 1866
Adresă către Preşedintele Consiliului de
Miniştri (4 mart. 1866); denunţ anonim către
630 LI/14 un Ministru (2 feb. 1866). 1866
Scrisori primite de prinţul D. Ghica de la: C.
Deşliu (18 febr. 1866); M. G. Pizurescu (18
febr. 1866); D. Florescu, prefectul judeţului
Dâmboviţa (14 febr. 1866); Alecu Ventura (16
febr. 1866); I. H. Rădulescu (17 febr. 1866);
D. Pappazoglu (19 febr. 1866); Ipceanu (17
631 LI/15 febr. 1866). 1866 19
Scrisori trimise de Em. G. Arghiropolu (3/15
631 LI/15 febr. 1866) şi P. M. Ehrler (14 febr. 1866). 1866
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la Jeanne
Dumesnil (8 febr. 1866) C. Deraius (3 febr.
1866); Louise Reclus (4 febr. 1866); C.
632 LI/16 Laupert, născută D' Alton (23 ian. 1866). 1866 20
Scrisori C. A. Rosetti către sora lui (31 ian.
632 LI/16 1866) şi către G. Enescu (15 ian. 1866). 1866
Scrisori primite de D. Ghica de P. P. Carp şi
632 LI/16 C. Grădişteanu. 1866
Scrisoare Gr. Sturdza către Pantazi (4 febr.
1866) şi o scrisoare C. B. către G. Enescu (28
632 LI/16 ian. 1866). 1866
Trei exemplare ale unui material referitor la
domnitorul Ioan Cuza, acuzat că s-a aflat
633 LI/17 mereu sub influenţa Rusiei. 1859 - 1866 33
Copii de documente referitoare la problema
recunoaşterii, de către Marile Puteri, a alegerii
principelui Carol: hotărâre a membrilor
delegaţiei naţionale (Ion Ghica, G. Costa-
Foru, L. Steege, V. Boerescu) cu privire la
calendarul acţiunilor viitoare (24 febr. 1866);
copie dactilo scrisoare I. C. Brătianu către
principele Carol (30 aug. 1866); scrisoare I. C.
Brătianu către Drouyn de Lhuys - Ministrul
francez al Afacerilor Străine şi preşedinte al
Conferinţei de la Paris (14 febr. 1866); copie
scrisori înmânate de I. C. Brătianu prinţului de
Hohenzollern şi prinţului Carol din partea
633 LI/17 Locotenenţei domneşti (15/27 apr. 1866). 1859 - 1866
Copie scrisoare D. Ghica către P. Mavrogheni
- primirea sa de către prinţul de Hohenzollern
- tatăl lui Carol I şi discuţia purtată cu contele
633 LI/17 Bismarck. 1859 - 1866
C. N. Brăiloiu către Ministerul de Finanţe -
refuză numirea în fincţia de Preşedinte al
Curţii de Apel de Comerţ; act de "ultimă
voinţă" întocmit de I. Ghermani (30 mart.
1866); fişă asupra activităţii funcţionarului C. I.
633 LI/17 Bădulescu. 1859 - 1866
Scrisori C. A. Rosetti către Pia Brătianu (ian. -
634 LI/18 febr. - mai 1866. 1866 38
Copii scisori: I. C. Brătianu către Marguerite,
fiica lui Ubicini (24 ian. 1866) şi către I. C.
Brătianu (26 ian. şi 3 febr. 1866) şi către
634 LI/18 Stefan (Golescu?) 9. febr. 1866. 1866
Telegramă şi adresă primite de Th.
Văcărescu, prefect al judeţului Prahova de la
D. Ghica (25 apr. 1866) şi, respectiv, de la
634 LI/18 Ministerul de Finanţe (22 apr. 1866). 1866
Scrisoare (şi copie dactilo) trimisă de G.
Iliescu lui Zamfir Pârâianu din Târgu-Jiu, în
care era înştiinţat de treburile moşiei Hotăreni
(6 mai 1866); prefectul de Argeş către G.
634 LI/18 Enescu (19 aug. 1866). 1866
Telegramă şi scrisoare primite de D. Ghica de
la un grup de orăşeni şi de la prefectul de
635 LI/19 Vlaşca, Anghelescu (18 febr. 1866). 1866 29
Chitanţă pentru suma de 2000 de franci
trimisă de I. C. Brătianu tiarului francez
"L'Avenir National" pentru încheierea a 135 de
abonamente pe trei luni, pe perioada 1 apr. -
635 LI/19 30 iun. 1866. 1866
Scrisori peimite de I. C. Brătianu şi Pia
Brătianu; chitanţă; liste de persoane; listă cu
armele gata a fi livrate de către firma de
armament din Liege; adrese către Ministerul
635 LI/19 de Finanţe. 1866
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la C. A.
Rosetti - ştiri despre Pia Brătianu, abdicarea
lui I. Cuza, componenţa Locotenenţei
domneşti şi a guvernului, proclamarea
contelui Philippe de Flandra drept principe al
Principatelor române, misiunea ce i se va
636 LI/20 rezerva (14 ian., 23 febr., 29 febr. 1866). 1866 12
Telegramă primită de I. C. Brătianu de la
636 LI/20 Eugeniu Carada (mart. 1866). 1866
Telegrame diverse: Pallady către prinţul
Sturdza - despre abdicarea lui Cuza (23 febr.
1866); I. Ghica către Bălăceanu; copii
telegrame nesemnate; copii a două depeşe
iscălite Golescu şi Mavrogheni; A. N.
636 LI/20 Şaemescu - despre noul tarif telegrafic. 1866
Copie depeşă telegrafică C. A. Rosetti către I.
C. Brătianu - rugămintea de a arăta peste tot
necesitatea ajungerii la o hotărâre cu privire la
637 LI/21 Principate (1 mart. 1866). 1866 37
Telegrame şi scrisori primite de D. Ghica de
la: prefectul de Brăila, N. Murgasianu;
protopop Constantinescu din Piteşti; Nicolae
Rosetti Rosnoveanu; T. N. Dragulinescu din
Filipeşti de Târgu; Stefan Rosetti; Simion
Polianu; A. Golescu; Ion Capeleanu; colonel
Zăgănescu; denunţ împotriva Poliţiei Capitalei
şi a generalului Florescu, alături de alţi ofiţeri
637 LI/21 (14 febr. 1866). 1866
Copii telegrame: I. Cuza către soţie (27 febr.
1866); Rallet către Petre Mavrogheni; K.
Racly către Costa-Foru; V. Bonciu şi I.
Nisipeanu către generalul Golescu; telegrame
637 LI/21 nesemnate. 1866
Copii telegrame primite din Belgia şi
Petersburg de consiliul belgian la Bucureşti,
637 LI/21 Poumoy; generalul Ignatieff şi Ali Pacha. 1866
Extras din lista de petiţii primite la Senat în
637 LI/21 lunile ian. - febr. 1866. 1866
Adresă a lui D. Ghica către prefectul de
Ialomiţa care era înştiinţat de numele
candidaţilor propuşi pentru districtul Ialomiţa:
Grigore Şuţu, N. I. Costacopolo, C.
637 LI/21 Balaramberg, S. Mihălescu. 1866
Scrisoare A. D. Macedonski către D. Ghica
638 LI/22 (19 febr. 1866); ciornă a unei scrisori. 1866 3
Petiţie către D. Ghica - abuzurile săvârşite de
Iancu Marghiloman, comisar domnesc pentru
organizarea plebiscitului faţă de adj. de plasa
639 LI/23 Borei, judeţul Ialomiţa (16 febr. 1866). 1866 2
Copii telegrame şi scrisori primite de D. Ghica
de la Th. Văcărescu, prefectul Călinescu.
Copie telegramă primită de N. Balaremberg
de la G. C. Philipescu, A. Balş şi G. A.
Sturdza pentru a fi publicată în ziarul
640 LI/24 "Desbaterile"; copie telegramă Nenici. 1866 9
Copii scrisori de denunţ primite de D. Ghica
640 LI/24 de la D. Marinescu şi B. Petrescu. 1866
Adresă a Ministerului Justiţiei către Ministerul
Cultelor şi Instrucţiei Publice - în legătură cu
641 LI/25 un sediu (12 nov. 1866). 1866 2
Telegrame primite de D. Ghica de la cetăţeni
ai oraşului Severin; cetăţeanu Napoleon
Taverni, prefectul C. Racovitza; G. Cozadini,
prefectul de Mehedinţi, B. Radianu; prefectul
de Gorj, N. Borănescu; prefectul de Râmnicu-
Sărat, C. Niculescu; prefectul de Turnu-
Măgurele, C. Lechliu - cu ocazia retragerii
642 LI/26 sale din funcţia de Ministru de Interne. 1866 23
Scrisori primite de D. Ghica de la Th.
Văcărescu (12 mart. şi 3 mai 1866); prefectul
Niculescu; G. Constantinescu, prefectul C.
642 LI/26 Lehliu. 1866
643 LI/27 Scrisoare către D. Ghica (5 mart. 1866). 1866 2
Telegrame şi scrisori primite de D. Ghica de la
diverşi cetăţeni cu ocazia numirii sale în
funcţia de Preşedinte al Consiliului de Miniştri;
demisia prefectului de Covurlui (13 febr.
644 LI/28 1866). 1866-1868
Lista cu sumele încasate din impozite până la
data de 22 febr. 1866 - pe districte; listă de
645 LI/29 nume. 1866 14
Petiţie a unui profesor din Târgu-Jiu adresată
lui D. Ghica; scrisori primite de D. Ghica de la
645 LI/29 Paul Martin, C. Deşliu, N. Constantinescu etc. 1866
Scrisoare primită de D. Ghica de la Racovitză
646 LI/30 (27 febr. 1866). 1866 2
Telegramă (copie) prinţul de Hohenzollern
647 LI/31 către I. C. Brătianu. 1866 8
I. Ghica notifică prinţului D. Ghica numirea în
funcţia de Ministru de Interne (11/23 febr.
1866); denunţ împotriva fostului prefect de
Botoşani, Constantin Ponici (17 febr. 1866);
scrisoare de la prefectul de Brăila (25 febr.
647 LI/31 1866). 1866
Copie telegramă în lb. germană principele
647 LI/31 Carol către tatăl său. 1866
Scrisori diverse: Nicolae Şuţu către beizadea
Dimitrie Ghica (23 aug. 1860); copie şi
transcriere dactilo a scrisorii D. Brătianu către
M. Kogălniceanu (25 oct. 1857); Al. Cretiescu
cere cu împrumut exemplare din "Magazinul
istoric" şi Descrierea Moldovei de D. Cantemir
(22 apr. 1857); scrisoare primită de prinţesa
Sturdza de la fiul ei (8 iul. 1860); scrisoare de
demisie trimisă de C. N. Brăiloiu membrilor
comitelului de redacţie al "Conservatorului"
(30 apr. 1860); scrisoare către ambasadorul
englez Sir Henry Lytton Bulwer în care se
explică cauzele unei demisii din Ministerul
Afacerilor Străine şi atmosfera politică din
648 LII/1 Bucureşti (4/16 dec. 1860). 1857-1860 74
Listă cu diverse nume; contract din 24 ian.
648 LII/1 1860, socoteală pe anul 1859. 1857-1860
I. C. Brătianu este înştiinţat de Ion Ghica de
faptul că a fost numit ministru secretar de stat
la Departamentul Finanţelor prin decretul
domnesc din 28 mai 1860; redacţia revistei
"Revue de Paris" către I. C. Brătianu (16 apr.
1857); lista cu suma datorată şi achitată de I.
C. Brătianu pentru pensiune la M-me Goibault
în perioada 20 mart. - 20 apr. 1859; Charles
Louis Chassin de la "Le Courrier de Paris"
648 LII/1 către Brătianu (19 mai 1857). 1857-1860
Memoriu de activitate al lui Ion Popovici;
invitaţie la teatru (28 aug. 1860); scrisori cu
648 LII/1 autori neidentificaţi. 1857-1860
Două exemplare ale ziarului "Coarnele lui
Nikipercea" condus de N. T. Orăşanu,
tipografia jurnalului Naţionalului; tăieturi din
gazete româneşti, franţuzeşti şi englezeşti cu
648 LII/1 privire la evenimentele din România (1860). 1857-1860
Certificat prin care se anunţa Adunarea
legislavtivă de faptul că la 14 iul 1860 a fost
desemnat de către Biroul alegătorilor direcţi
din districtul Argeş, Gheorghe Enescu în locul
lui Stefan Golescu, demisionat, drept deputat;
prefectul de Argeş îl anunţă pe Gheorghe
Enescu de hotărârea luată; convocarea
acestuia la şedinţa Biroului (18 iun. 1860);
prefectul de Argeş către Gheorghe Enescu
648 LII/1 (13 oct. 1860). 1857-1860
Certificat prin care se anunţa Adunarea
legislavtivă de faptul că la 24 iul. 1860 a fost
desemnat drept deputat de către Biroul
alegătorilor direcţi din oraşul Craiova Alex.
George Golescu în locul lui Nicolae Opranu;
prefectul de Dolj îl anunţa pe Alex G. Golescu
că a fost desemnat ca nou deputat al oraşului
Craiova (25 iun. 1860); C. A. Rosetti îl
convoacă pe A. G. Golescu să participe la
Comisia ad-hoc însărcinată cu problema
mănăstirilor, "pământenesci închinate" (24 iun.
648 LII/1 1860). 1857-1860
Foaie extraordinară - instrucţii pentru
cârmuitorii de judeţe, de plăşi şi vornicul de
oraş, în capitala Bucureşti asupra alegerilor
deputaţilor viitoarei obşteşti adunări, secretar
648 LII/1 de stat K. N. Brăiloiu (1 nov. 1858). 1857-1860
Foaie volantă - foaie extraordinară -
Căimăcănia Ţării Româneşti către sfatul
648 LII/1 administrativ extraordinar, No. 1, 18 oct. 1858. 1857-1860
Copie-jurnal din 17 nov. 1858. Consiliul
administrativ extraordinar convocat de
caimacami pentru stabilirea ordinii şi
împiedicarea tulburărilor; principii care
trebuiau să servească de bază viitoarei
648 LII/1 organizări a Principatelor (lb. fr.). 1857-1860
Propunere votată în şedinţa legislativă a
Camerei în data de 22 iun (1860?) cu 32 de
voturi contra 23. Datorită activităţii
dezastruoase şi a atitudinii Ministrului de
Finanţe, Camera declară că nu are încredere
648 LII/1 în Cabinetul aflat la putere. 1857-1860
Memorandum explicativ al notei din 24 ian./6
febr. 1859 a Adunării naţionale elective a
Valahiei, întocmit de D. Brătianu (lb. fr.); copie
dactilo D. Brătianu către contele Walenski (18
iul. 1859); copie dactilo scrisoare către D.
Brătianu (mai 1859) Ion Ghica confirmă lui D.
Brătianu alegerea în Consiliul Municipal (31
oct. 1859); proclamaţie în favoarea Brătienilor;
scrisoare Gredianu către I. C. Brătianu (4 apr.
1859); fragment dintr-o carte: memoriu făcut
de Ion Brătianu şi dat Măriei Sale la întâia sa
649 LIII/2 venire prin mijlocirea lui Dimitrie Sturza. 1857-1900 293
Scrisori: primite de Ghiţă Enescu (1859);
Dimitrie Grigore Ghica (23 ian. 1859); Em.
Hubaiu către Edmond Texier (9 mai 1859);
Diamandi Carpinisianu către I. Ghica (20 nov.
1859); scrisori şi copii; scrisori primite de P.
Bataillard de la Stefan Golescu (10 ian. 1859)
şi de la Gredianu (14 sept. 1859); ciorna unei
649 LIII/2 scrisori de protest către o redacţie în legătură 1857-1900
cu prezentarea evenimentelor din 24 ian.
1859; scrisori şi copii dactilo.

Ciorne scrise de Th. Văcărescu; notiţă asupra


alegerii de la 24 ian. 1859; ciorne diverse;
intervenţia unor locuitori ai Craiovei pentru un
funcţionar nedreptăţit; bilet de intrare în curtea
Sfintei Mitropolii pentru solemnitatea
deschiderii Adunării generale în ziua de 22
ian. 1859; epistola banului Bolianu către banul
649 LIII/2 Nanu - baladă electorală (ian. 1859). 1857-1900
Închinarea lui Cezar Bolliac la banchetul
Junimii din Bucureşti pentru Alex. Ioan Cuza
649 LIII/2 (30 ian. 1859) 1857-1900
Copie a scrisorii prin care M. Kogălniceanu
cerea Adunării generale ştergerea sa de pe
lista candidaţilor la domnie (3 ian. 1859) în
649 LIII/2 Moldova. 1857-1900
Ministrul Afacerilor Străine al Sublimei Porţi
către Alex. Ioan Cuza în legătură cu problema
bunurilor mănăstirilor închinate. (26 oct.
649 LIII/2 1859). 1857-1900
Raport; Colegiul electoral al alegătorilor direcţi
din judeţul Argeş aleg pe Ioan Curtianu şi pe
Nicolae Rosetti drept deputaţi în Adunarea
649 LIII/2 Naţională (10 ian. 1859). 1857-1900
Copii ale unor note trimise de Secretariatul de
Stat Agenţiei Austriei (1857-1859); Ministrul
Afacerilor Străine al Moldovei - P. Donici către
viceconsulul Regatului Suediei şi Norvegiei la
Galaţi în legătură cu situaţia străinilor în
Principat (28 sept./10 oct. 1859); listă de
mape care conţineau documente şi scrisori
649 LIII/2 din perioada 1692-1875. 1857-1900
Copie şedinţa din 3 ian. 1859, procesul verbal
IV, sub preşedinţia lui P. Mavrogheni; copie
şedinţa din 4 ian. 1859 cu anexe şi
amendamente; copie şedinţa din 5 ian. 1859 -
649 LIII/2 proces verbal VI. 1857-1900

Adrese către caimacami (ian. 1859); protest


colectiv la caimacamul Ţării Româneşti (6 ian.
1859); memoriu colectiv către Marele Vizir
semnat de Ct. Ghica, C. A. Rosetti, N.
Golescu, D. Ghica şi memorii adresate către
agenţii diplomatici străini (5 ian. 1859);
protestul unor membrii ai Adunării asupra
participării la şedinţe a unor elemente străine
649 LIII/2 de Adunare (ian. 1859); protest împotriva unor 1857-1900
ilegalităţi în legătură cu alegerile adresat de
membrii Comitetului districtului Buzău unui
Comitet electoral (8 ian. 1859); telegramă
către Dimitrie Gr. Ghica în care se arată faptul
că alegerile primare de la Slănic au fost
forţate prin forţa armată (20 ian. 1859).

Depeşa telegrafică din Iaşi publicată în ziarul


"Naţionalul" în legătură cu alegerea ca domn
al Moldovei a lui A. I. Cuza (5 ian. 1859);
proiect asupra listei civile a domnului. Raport
către Adunarea generală a Ţării Româneşti
649 LIII/2 (29 ian. 1859). 1857-1900
Depeşe telegrafice semnate Filipescu, G.
Ghica, Buzoianu, Ct. Ghica, Ulis Creţeanu
(ian.-febr. 1859) înştiinţare a Administraţiei
649 LIII/2 Districtului Argeş (7 ian. 1859). 1857-1900
Secţia VI. Raport asupra bugetului Adunării
(11/23 mart. 1859) şi jurnal prin care se hotăra
numărul şi lefurile celor care urmau să fie
649 LIII/2 angajaţi (11/23 mart. 1859). 1857-1900
Publicaţie a Departamentului din Lăuntru No.
2679, 3 apr. 1859; înştiinţare a Ministerului
Cultului şi Instrucţiunii publice No. 1506, 21
apr. 1859. "Asupra culturii pădurilor şi arborilor
649 LIII/2 de ornament în preerie". 1857-1900
Cancelaria princiară a Valahiei trimite
Secretariatului de Stat catalogul navelor aflate
sub pavilion valah (343 de ambarcaţiuni cu un
649 LIII/2 tonaj total de 38.552). 1857-1900
Copie dactilo: raport al Consiliului de Miniştri
al Moldovei asupra necesităţii înlocuirii unui
arsenal de arme şi echipament militar (16 mai
1859); înştiinţare de la Administraţia
Districtului Ilfov primită de prinţul Dimitrie
649 LIII/2 Grigore Ghica (8 aug. 1859). 1857-1900
Le Conservateur de Framce - Compania
asiguranţelor mutuale a vieţii. Direcţia pentru
Principatele Unite ale României şi Moldaviei;
649 LIII/2 raport pentru anul 1858 (30 nov. 1859). 1857-1900
Principatele-Unite Moldova şi Valachia.
Regulamentul Adunarei Elective a României,
Bucureşti, tipografia C. A. Rosetti, 24 pag.,
1859; "Naţionalul", Anul II, nr. 14, 25 ian.
1859; "Românul", Anul III, nr. 33 din 19/31
mart. 1859 şi nr. 41 din 4/16 apr. 1859; tăieturi
649 LIII/2 din ziare cu privire la evenimentele din 1859. 1857-1900
Liste cu participanţi la slujba de înmormântare
a prinţesei mamă Josephine de Hohenzollern,
născută prinţesă de Baden, printre invitaţi
649 LIII/2 familia regală a României (iun. 1900). 1857-1900
Scrisori: Jules Bastide către Paul Bataillard
(1858); scrisoare prinţul Bibescu (16 aug.
1858); scrisori şi transcrieri recente (1858)
Maria Ghica către fiul ei, Dimitrie Ghica; foto-
copie scrisoare Nicolae Golescu (18 apr.
1858); copie-scrisoare C. Bolliac către
Christian Tell (30 sept. 1858); ciornă scrisoare
A. G. Golescu către Sir Henry Bulwer (24/6
dec. 1898); scrisoare primită de Brătianu
650 LII/3 (1858); scrisori (1858). 1838-1859 165
Traducere în lb. franceză a Firmanului
imperial relativ la numirea Caimacamiei
650 LII/3 Valahiei (1858). 1838-1859
Copie - răspunsul Marelui Vizir la un memoriu
650 LII/3 al unui boier român (9 iul. 1858). 1838-1859
Hotărâre a Departamentului din Lăuntru +
650 LII/3 transcriere dactilo (27 mai 1838). 1838-1859
Caimacamia Ţării Româneşti către
Departamentul din Lăuntru No 19, 25 oct.
650 LII/3 1858. 1838-1859
Caimacamul Ministrul Dreptăţii Ioan Al.
Filipescu către Ministrul din Lăuntru, banul
Manoil Băleanu şi preşedintele Înaltei Curţi;
650 LII/3 vornicul Ioan Manu (24 dec. 1858). 1838-1859
Foto-copii ale unui act prin care Nicolae
Golescu împuternicea pe mama sa să se
ocupe de afacerile lui pe perioada absenţei lui
650 LII/3 din ţară (18 apr. 1858). 1838-1859
Liste cu alegătorii primari, direcţi şi cei cu
drept de a fi ales în orice parte şi colegii din
650 LII/3 judeţele Gorj, Ialomiţa şi Muscel (dec. 1858). 1838-1859
Manuscris "Les Forets de la Valachie" (mai
650 LII/3 1858). 1838-1859
Bulletin mensuel "Revue de l' Orient, de l'
Algerie et des colonies", publicat de
650 LII/3 Societatea orientală din Franţa (1853). 1838-1859
Notiţe "La question d' Orient dans son
ensemble" şi Project d' organisation d' une
sociéte filo-roumaine à Paris, întocmite de
Paul Bataillard. Project l' organisation d' une
société franco-roumaine à Paris - tipărit (febr.
650 LII/3 1858). 1838-1859
Tăieturi din ziare privitoare la evenimentele
din Principate (1858); note extrase din ziarul
"L' Independence belge" privitoare la
evenimentele din Principate (numărul din 16
650 LII/3 febr. 1858). 1838-1860
Pricină între Ion Const. Gr. Ghica şi moşnenii
650 LII/3 din Brăeşti (3 mai 1859). 1838-1861
Materialele împotriva lui Şuţu Sutaki (?); acte
650 LII/3 diverse (1855; 1858-1859); însemnări de bani. 1838-1862
Catastih de venituri şi cheltuieli ale fraţilor
651 LII/4 Brătianu - Dumitru şi Ion pe anii 1851-1857. 1851-1865 260
Extract al unei hotărnicii între moşii - una
dintre ele aparţinând fraţilor Brătianu (2 ian.
1858). Administraţia judeţului Argeş către fraţii
Brătianu (1857); observaţii asupra situaţiei
districtului Argeş - despre aga Brătianu (4/16
sept. 1857); scrisoare A. Brătianu către vărul
său (18 mai 1857); scrisori şi transcrieri
dactilo Teodor Brătianu către Ion Brătianu (1
şi 14 mart. 1857); proprietari de clasa I din
districtul Argeş aleg ca deputaţi în divanul ad-
hoc pe Stefan Burki şi Ion Brătianu (14 sept.
1857); districtul Argeşului aduce această
alegere la cunoştinţa căimăcămiei (28 sept.
1857); mandat prin care proprietarii din oraşul
Piteşti îl trimit ca deputat în divanul ad-hoc pe
651 LII/4 D. Brătianu. 1851-1865
Ministerul Interioru către Ghiţă Enescu (iul.
1857); socoteala unei datorii către Ghiţă
Enescu (17 mai 1857); scrisori primite de
Ghiţă Enescu de la C. Antonescu, G. Roşianu,
651 LII/4 Băldănescu (1857). 1851-1865
Scrisoare şi bilet A. Ghica către Dimitrie Ghica
(20 ian. 1857 şi 27 mart. 1857); plângere către
prinţul Dimitrie Gr. Ghica (7/14 ian. 1857);
copie dactilo scrisoare Eugéne Poujade către
prinţul Dimitrie Gr. Ghica (20 iul. 1857);
indescifrabil către beizadea Dimitrie Gr. Ghica
(3 oct. 1857); Dimitrie Gr. Ghica către
651 LII/4 Ministerul de Interior + ciorna (27 iun. 1857). 1851-1865
Primăria de Vâlcea către Luca Pleşoianu (27
651 LII/4 febr. 1857) şi zapis de învoială (3 iul. 1857). 1851-1865
Scrisoare Al. Creţulescu către P. Bataillard
(28 mai 1857); scrisori C. A. Rosetti (31 mai şi
29 iun. 1857); scrisoare E. Grant în 32 de
exemplare (25 iun. 1857); scrisoare către
Stefan Golescu (29 ian. 1857); ciornă
scrisoare către gen. Durando, ambasador la
Constantinopol - despre conflictul între
caimacami (1857); scrisoare de ameninţare
către prinţul Cantacuzino (7 mart. 1857);
anonimă împotriva exprofesorului Maiorescu
de la Craiova (9 febr. 1857); transcrieri de
651 LII/4 versuri; scrisori şi acte diverse (1857; 1865). 1851-1865
Proprietarii din districtul Muscel aleg ca
651 LII/4 deputat în Divanul ad-hoc pe Alexandru G. 1851-1865
Golescu (15 sept. 1857).

Listă cu locuitorii Capitalei Bucureşti cu drept


de a alege dintre dânşii patru deputaţi în
Divanul ad-hoc (1857); buletin extraordinar.
Caimacamul Ţării Româneşti, Alex. Dimitrie
Ghica către Departamentul din Lăuntru, în
legătură cu listele electorale No 1068, 18 iul.
1857; înscris de îndatorire în caz de alegere
651 LII/4 în Divanul ad-hoc. 1851-1865
Traducere - prinţul Bibescu refuză adeziunea
la actul Divanului ad-hoc din 9/12 oct. 1857,
datorită prevederii reprezentării naţionale pe
651 LII/4 baze largi (6/18 nov. 1857). 1851-1865
Transcrieri din buletinul Adunării ad-hoc, No. 3
din 14 oct. 1857 şi 6-18 din 27 oct. - 3 dec-
651 LII/4 1857. 1851-1865
Memoriu asupra clasei boiereşti în Moldo-
Vlahia şi asupra Adunărilor Naţionale ordinare
şi extraordinare (lb. fr.) remis comisarilor în
651 LII/4 Principate. (1857). 1851-1865
Agentul diplomatic Sir Henry L. Bulwer
mulţumeşte guvernului Valahiei pentru
651 LII/4 ospitalitate (4 apr. 1857). 1851-1865
Hotărârea Administraţiei hudeţului Dâmboviţa
într-o privinţă (18 sept. 1857); contract de
angajare (26 febr 1857); memoriu al
locuitorilor din Vâlcov pentru acordarea
dreptului de pescuit (4 febr. 1857); notiţe
Bataillard (1857); depeşă telegrafică M.
651 LII/4 Kogălniceanu către D. Brătianu (19 oct. 1857). 1851-1865
Oda la Unirea Românilor de V. Alecsandri,
651 LII/4 Paris, febr. 1857 - tipărită. 1851-1878
Săptămânalul "Opiniunea" - organul românilor
din străinătate publicat la Paris, Anul I, nr. 5 -
651 LII/4 6 din 23 şi 30 apr. 1857. 1851-1879
Ziarul "Journal des dèbats politique et
litéraires" din 13 mai 1857 - articolul despre
651 LII/4 Principate. 1851-1880
Le Moniteur Universel - journal officiel de l'
Empire Français, nr. 142 şi 145 din 22 şi 23
mai 1857 - cuprinde corespondenţă din
651 LII/4 Moldova. 1851-1881
L' Estafette nr. 57; 60-61; 70; 79; 91; 106; 11
din febr. - apr. 1857 - cuprinde corespondenţa
651 LII/4 din Principate. 1851-1865
Scrisori către Ghiţă Enescu; act de Danie
(1846-1856); paşaport Ghiţă Enescu, emis de
Sfatul Administrativ Extraordinar al Ţării
652 LII/5 Româneşti (1856). 1846-1866 272
Comisia coloarei roşie, comisia de verde,
comisia de galben, comisia coloarei neagră şi
ocoale, raportează prinţului Dimitrie Gr. Ghica,
şeful Poliţiei Capitalei (1856); listă cu
persoanele expatriate şi care se întorc în
Capitală în cursul anului curgător 1856 şi cei
întorşi din Rusia; scrisori primite de Gr. Ghica
652 LII/5 (1856). 1846-1866
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la Golhan,
C. A. Rosetti şi Maria Rosetti, Ferdinand
Trouque, E. Paleologu, Compagnie des Iudes,
652 LII/5 Sophie Jodelor (1856). 1846-1866
Scrisoare şi transcriere dactilo Teodor
Brătianu către fratele său (3 sept. 1856);
scrisori A. Brătianu către vărul său (18 febr. şi
652 LII/5 8 apr. 1856). 1846-1866
Notiţe P. Bataillard, scrisori primite de P.
Bataillard - printre semnatari: Nicolae Golescu
652 LII/5 (1856). 1846-1866
Scrisori Lefebre, Hubaiu, bon croitor, E.
Quinet, E. Cexier, E. Blanche, A. Ubicini;
copie scrisoare Stefan Golescu către
Alexandru (20 febr. 1856) 13 exemplare;
652 LII/5 scrisori diverse. 1846-1866
Extras de presă referitor la originea română a
652 LII/5 marchizului de Ronçand (20 oct. 1856). 1846-1866
Copie-adresă a românilor rezidenţi la Paris
652 LII/5 către membrii Congresului de pace (1856). 1846-1866
Acte referitoare la familia Pleşoianu: epitropi
ai casei Luca Pleşoianu; act şi hotărâre a
judecătoriei Vâlcea; contract; acte (1856-
652 LII/5 1858). 1846-1866
652 LII/5 Acte de hotărnicie (1856). 1846-1866
Istoricul Spitalului Sf. Pantelimon, fondat în
652 LII/5 anul 1752. 1846-1866
Copie din sept. 1908 a Direcţiei Generale a
Arhivelor Statului de pe actul de aducere la
îndeplinire a "punei pietrilor hotare" între
moşia Feteşti şi moşiile învecinate + original
652 LII/5 (6 mai 1856). 1846-1866
Memoriu asupra clasei boiereşti în Moldo-
Vlahia şi asupra Adunărilor Naţionale şi
extraordinare întocmit de C. A. Rosetti şi
remis la sfârşitul lunii martie - începutul lunii
aprilie 1856 plenipotenţiarilor francezi, englezi
652 LII/5 şi sarzi. 1846-1866
Memoriu către guvern - se cere dizolvarea
Camerei, "expresiunea prinţului Cuza iar nu a
naţiunei" şi proclamarea unei noi Constiuţii
652 LII/5 (1866). 1846-1866
Memoriu către Locotenenţa domnească a
652 LII/5 României, semnat I. A. Cantacuzino. 1846-1866
Alexandru I. Ipsilanti întăreşte stăpânirea lui
Ion Brătianu şi a Maşei Gălăşescu peste
părţile de moşie din Mălureni, jud. Argeş (4
653 LIII/2 aug. 1777). 1644-1782 36
Foaie de suma stânjenilor moşiei Mălureni
653 LIII/2 (mart. 1777). 1644-1782
Copie act de danie Matei Basarab către
domnitorul logofăt ot Târgovişte (20 ian.
653 LIII/2 1644). 1644-1782
653 LIII/2 Istoricul bisericii satului Mălureni, jud. Argeş. 1644-1782
Original, copie şi transcriere act referitor la
653 LIII/2 Stana Malureanca (oct. 1728). 1644-1782
Jalbă către domn semnată Matei Gălăşescu şi
Constantin Brătianu; transcriere şi original (13
653 LIII/2 ian. 1775). 1644-1782
Copie acte referitoare la ţigani (1656 şi 1683);
original şi transcriere act din 25 iun. 1715;
653 LIII/2 note. 1644-1782
Acte (inclusiv hrisoave domneşti şi transcrieri
de documente referitoare la moşiile Brătianu,
Mălureni, muntele Drăghina şi la familiile
654 LIII/3 Grădişteanu şi Brătianu (1535-1826). 1535-1835 158
Material Institutul Istoria Dreptului, prof. G.
Fotino întocmit de Haiduli Sotir, student anul
IV, 1940, transcrieri de documente referitoare
la pricina între Eufrosina Ghica şi polcovnicul
Ioan Câmpineanu cu cei cinci fii ai domnului
654 LIII/3 Grigore Ghica, din prima lui căsătorie (1835). 1535-1835
Documente şi corespondenţă familia Brătianu
(originale şi transcrieri): bani luaţi cu împrumut
de serdarul Toma Brătianu, scrisori Toma
Brătianu către stolnicul Dincă Brătianu şi
655 LIII/4 Constantin Brătianu (1819-1844). 1819-1844 81
Documente familia Brătianu (originale şi
transcrieri): scrisori între membrii familiei;
hotărâri judecătoreşti; act de arendă; act de
hotărnicie moşiile Brătianu, Galeşu şi Bârlogu;
zapise de vânzare; acte referitoare la moşia
Lereştilor; zapis de amanet; catastih; act de
cununie Ioan sin Ene Brătianu cu Victoria sin
656 LIII/5 Fotake Paianu (1803-1867). 1803-1867 88
Documente şi transcrieri de documente,
hrisoave domneşti referitoare la moşia
Mălureni din jud. Argeş, familia Brătianu şi
Gălăşescu: împărţiri, hotărnicii, pricini, jalbe
657 LIII/6 etc. 1775-1836 93
Documente referitoare la familia Tigveanu;
notiţe despre genealogia acestei familii
657 LIII/6 întocmite de Stefan Greceanu. 1775-1836
Hotărâre a judecătoriei Ilfov în pricina dintre
Efrosina Ghica şi fiii săi cu polcovnicul Ioan
657 LIII/6 Câmpineanu (1836). 1775-1836
Departamentul Dreptăţii, judecătoria
Teleormanului, jalbe, acte în legătură cu
pricina Mitropolie - banu Costache şi Dimitrie
Ghica asupra unor părţi din moşia Marzăneşti
658 LIII/7 din jud Teleorman (1842). 1597-1849 80
Hotărâre a Divanului judecăţii în pricina dintre
Efrosina Ghica şi fiii săi cu polcovnicul Ioan
658 LIII/7 Câmpineanu (24 febr. 1837). 1597-1849
Judecata tribunalului Ilfov în pricina de hotare
a moşiei Orăşti sau Piţigae a Sf. Spiridon cu
megieşii, printre care se afla şi beizadea
658 LIII/7 Constantin Ghica (5 nov. 1849). 1597-1849
Acte referitoare la moşia Brătiani; hrisov Mihai
658 LIII/7 Viteazul (22 febr. 1597) + transcriere. 1597-1849
Zapis al unor evrei de vânzare a unei case cu
658 LIII/7 loc către Timofte blănari (1 mai 1810). 1597-1849
Copii a două scrisori adresate de Marele Duce
Nicolae Prinţului Carol (21/3 mai şi 22/4 mai
659 LIV/1 1877). 1877-1878 240
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
Catherine (20 apr. 1877) şi de Theodor
659 LIV/1 Văcărescu (iun. - nov. 1877). 1877-1878
Societatea "Crucea Roşie" din România către
doamnele Ecaterina G. Cantacuzino, Maria
Văcărescu şi Smărăndiţa Moruzi, membre ale
Comitetului din Ploieşti pentru ajutorul răniţilor
659 LIV/1 (27 nov. 1878). 1877-1878
G. Gr. Cantacuzino anunţă pe prinţul Carol că
oferă pentru armata română 50.000 lei noi, în
banuri ale Creditului Funciar şi una sută chile
mari porumbi aflate pe proprietatea sa Floreşti
659 LIV/1 din Districtul Prahova (23 iun. 1877). 1877-1878
Scrisoare în lb. germană casa princiară
(Calafat, 15/27 mai şi Bucureşti, 26/7 iun.
659 LIV/1 1877). 1877-1878
Poezie "Une visite" de contele W. Sollohub,
659 LIV/1 tipărită - 2 ex., Bucureşti, oct. 1877. 1877-1878
659 LIV/1 Listă cu bijuterii şi preţul acestora. 1877-1878
Bilanţul pentru încheierea socotelilor dintre
moştenirea răposatei Elena Cantacuzino şi
659 LIV/1 Grigore Cantacuzino. 1877-1878
Balanţa generală pe perioada 18 oct. 1877 -
20 ian. 1879 a veniturilor şi cheltuielilor moşiei
659 LIV/1 Parapani. 1877-1878
Scrisoare Carlos Gonzales Boet, José de
Sudves Montagust viconte de Monserrat (6
659 LIV/1 nov. 1877). 1877-1878
Scrisori primite de Theodor Văcărescu de la
Maria Văcărescu (febr. - dec. 1877); scrisori
659 LIV/1 către familia Văcărescu. 1877-1878
Act de expertiză - evaluarea caselor
659 LIV/1 răposatului Apostol Arsaki (12 mart. 1877). 1877-1878
Copii de pe telegrame trimise de I. C.
Brătianu, Preşedinte al Consiliului de Miniştri
şi Ministru adinterim de Război lui: Carol I,
gen. Cernat, generalii Lupu şi Haralambie,
coloneii Slăniceanu, Barozzi, Fălcoianu, gen.
Cerchez, Inspector General C. Davila, col.
Cantili, Lt. - col. Candiano, Chiriţescu,
subintendent Tamara, Marelui Cartier
660 LIV/2 General. 1877-1878 96
Copii telegrame particulare trimise de I. C.
Brătianu generalilor Cernat şi Radovici,
prefectului de Galaţi, col. Holban, Robescu,
660 LIV/2 Candiano, Chiriţescu. 1877-1878
Scrisori şi telegramă primite de I. C. Brătianu
de la I. Bălăceanu (17 dec. 1877), de la cadre
din armată, de la prefectul Poliţiei Capitalei
661 LIV/3 (19/4 dec. 1877). 1877 17
Copii scrisori şi depeşe telegrafice adresate
Prinţului Carol de Marele Duce Nicolae, Ţarul
Alexandru şi ţareviciul Alexandru (aug. şi nov.
661 LIV/3 - dec. 1877). 1877
Scrisori şi rapoarte primite de I. C. Brătianu de
la Petre S. Aurelian, I. Bălăceanu, col.
Slăniceanu, col. Moldovescu, gen. Haralamb,
Cernat, Cerchez, maior Mugurescu,
Candiano-Popescu, A. Holban, adrese de la
662 LIV/4 prefecţi. 1877 140
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la M.
Kogălniceanu, Emil Ghika, gen. Lupu, Cernat,
Haralamb, col. Pilat, Fălcoianu, maior
Murgescu, I. Bălăceanu, Lipan, Mihălescu, C.
662 LIV/4 F. Robescu, prefecţi. 1877
Telegrame trimise de M. Kogălniceanu
Prinţului Carol, I. C. Brătianu, Degré, Emil
662 LIV/4 Ghika, I. Bălăceanu, Callimaki-Catargi. 1877
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la I.
Bălăceanu, Callimaki-Catargi, Balş,
662 LIV/4 Obedenaru. 1877
Proces-verbal; raport col. Slăniceanu către
prinţul Carol; tariful vamal româno-austriac
662 LIV/4 etc. 1877
Scrisori şi rapoarte primite de I. C. Brătianu de
la gen. Cernat, gen. Haralamb, col. Creţeanu,
Grădişteanu, Anghelescu, Slăniceanu,
Maican, căpitan Vasiliu medic militar Militianu,
Fred Détaius, Câmpineanu, Th. Văcărescu, I.
663 LIV/5 Bălăceanu, Pitulescu. 1877 255
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la
prinţul Carol, M. Kogălniceanu, G.
Cantacuzino, Emil Ghica, I. Bălăceanu, C. F.
Robescu, Câmpineanu, Mihălescu, gen. Lupu,
663 LIV/5 col. Fălcoianu, maior Murgescu. 1877
Telegrame trimise de I. C. Brătianu Marelui
663 LIV/5 Duce Nicolae, M. Kogălniceanu, gen. Lupu. 1877
Telegrame trimise de prinţul Carol Marelui
Duce Nicolae, principesei Elisabeta, I. C.
663 LIV/5 Brătianu, M. Kogălniceanu. 1877
Telegrame trimise de principesa Elisabeta lui
Carol I, principelui de Hohenzollern,
663 LIV/5 principesei de Wied. 1877
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la
prinţul Carol, I. C. Brătianu, I. Bălăceanu,
Obedenaru, Callimaki-Catargi, Emil Ghika,
663 LIV/5 Mitilineu. 1877
Telegrame trimise de M. Kogălniceanu
prinţului Carol, I. C. Brătianu, I. Bălăceanu,
663 LIV/5 Emil Ghika, Callimaki-Catargi. 1877
Ordin de zi către armata română cu ocazia
trecerii Dunării, cereri de fonduri pentru
armată "Războiul Independenţei 1877-78. Din
amintirile unui veteran" de Gh. Rădulescu;
certificat de protecţiune al Statelor Unite
663 LIV/5 pentru H. Braunstein, telegrame diverse. 1877
Telegrame primite de prinţul Carol de la
principesa Elisabeta, marele Duce Nicolae, I.
C. Brătianu, M. Kogălniceanu, I. Câmpineanu,
664 LIV/6 gen. Ghika, Zefkary, col. Gherghel. 1877 155
Telegrame trimise de prinţul Carol Marelui
Duce Nicolae, principesei Elisabeta, I. C.
664 LIV/6 Brătianu. 1877
Scrisori şi rapoarte primite de I. C. Brătianu de
la consulul Stuart, contele W. Sollobul, gen.
Cernat, col. Grădişteanu, maior Argetoianu,
col. Gaillard, col. Fălcoianu, Stefan Sihleanu,
664 LIV/6 Sergiu Candiano, Protopopescu. 1877
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la
prinţul Carol I, M. Kogălniceanu, gen Cernat,
Emil Ghika, I. Bălăceanu, Mihalescu,
664 LIV/6 Fălcoianu, Floru, căpitan Mavrocordat. 1877
Telegrame trimise de I. C. Brătianu prinţului
Carol I, M. Kogălniceanu, gen. Ghika, col.
Slăniceanu, I. Bălăceanu, I. Câmpineanu,
664 LIV/6 prefectului de Focşani. 1877
Telegrame trimise de M. Kogălniceanu
prinţului Carol I, I. C. Brătianu, I. Bălăceanu, I.
664 LIV/6 Câmpineanu. 1877
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la I.
664 LIV/6 C. Brătianu, I. Bălăceanu, I. Câmpineanu. 1877
Alte telegrame între oficialităţi ruse şi române,
664 LIV/6 între oficiali români; notiţe; însemnări. 1877
Telegrame primite de Carol I de la Marele
Duce Nicolae, M. Kogălniceanu, gen. Manu,
665 LIV/7 col. Gherghel. 1877 136
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la M.
Kogălniceanu, E. Carada, Gortchacov, G.
665 LIV/7 Cantacuzino, Mihalescu, I. Bălăceanu. 1877
Telegrame trimise de I. C. Brătianu lui E.
Carada, gen. Anghelescu, col. Slăniceanu, I.
665 LIV/7 Bălăceanu; scrisoare gen. Zefkary. 1877
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la I.
Bălăceanu, Negri, Obederanu, Callimaki-
665 LIV/7 Catargi, Georgian, Mitilineu. 1877
Telegrame trimise de M. Kogălniceanu lui
Carol I, I. C. Brătianu, Degré, I. Bălăceanu,
665 LIV/7 Callimaki-Catargi. 1877
Alte telegrame între diplomaţi români şi ofiţeri
665 LIV/7 români; scrisoare Marelui Cartier General. 1877
Scrisoare Maria Rosetti; declaraţie a
reprezentanţilor presei străine asupra
barbariilor săvârşite de armata turcă;
telegrame circulare către agenţi diplomatici
români; notiţe asupra serviciului flotilei la
Turnu Măgurele; ziarul "L'Orient", nr. 48 din
19/31 iul. 1877, articol privitor la războiul ruso-
665 LIV/7 turc. 1877
Notă verbală I. C. Brătianu adresată lui
666 LIV/8 Nelidov (20/2 mai 1877). 1877-1916 151
Notă verbală Nelidov adresată lui I. C.
666 LIV/8 Brătianu (17/29 mai 1877). 1877-1916
Scrisori şi telegrame primite de I. C. Brătianu
de la consulul Stuart, Carol I, C. A. Rosetti, M.
Kogălniceanu, E. Carada, Th. Văcărescu, Th.
Devide, col. Barozzi, col. Gaillard, G. Linche,
B. Florescu, I. Bălăceanu, Henry Breming,
666 LIV/8 deputatul Holban, Vilibaldu Buta. 1877-1916
Telegrame trimise şi primite de M.
666 LIV/8 Kogălniceanu de la Gr. Ghika şi I. Bălăceanu. 1877-1916
666 LIV/8 Telegrame circulare M. Kogălniceanu. 1877-1916
666 LIV/8 Telegrame Ignatieff către cancelarul Rusiei. 1877-1916
Tabel cu soldele ofiţerilor români; tabel cu
rezultaul loteriei din Piteşti în folosul răniţilor
666 LIV/8 din război; petiţie 1877-1916
Scrisoare comandantul trupelor gărzii
666 LIV/8 imperiale către colonelul Slăniceanu. 1877-1916
Notiţe "Războiul ruso-turc" de colonelul
666 LIV/8 Gordescu. 1877-1916
Notiţe şi însemnări după rapoartele Statului
666 LIV/8 Major rus din războiul 1877-78. 1877-1916
666 LIV/8 Amintiri din Războiul 1877-78 de Dr. Ludovic 1877-1916
Fialla - fragment tipărit.
Articole cu privire la tratatul de pace între
666 LIV/8 Turcia şi România. 1877-1916
Condiţiile armistiţiului încheiat între trupele
666 LIV/8 imperiale ruseşti şi aliaţii lor şi trupele turceşti. 1877-1916
Amintiri din războiul 1877-78 scrise de
666 LIV/8 generalul Crăiniceanu. 1877-1916
Din memoriile lui Ignatieff din războiul 1877-
78, publicate în 1916 în "Istoriceski Vestnik" -
666 LIV/8 traducere dactilo. 1877-1916
Pester Lloyd din 19 ian. 1909 - Convenţiunea
secretă din anul 1877, între Austro-Ungaria şi
666 LIV/8 Rusia, traducere dactilo. 1877-1916
666 LIV/8 Memoriul maiorului Chicoş. 1877-1916
Mémoire présenté au Congrés de Berlin par
les Plénipotentiaires de S. A. le Prince de
666 LIV/8 Roumaine. Annexes au Mémoire. 1877-1916
Regulament pentru organizarea Corpului de
666 LIV/8 ingineri silvici, broşură, 1877. 1877-1916
666 LIV/8 Planul barajului de la Nedeia. 1877-1916
Scrisori în limba engleză adresate lui
Boxshall, viceconsul al SUA la Bucureşti (7/19
667 LV/1 ian. 1881); 23 ian. şi 30 iun. 1892). 1881-1892 8
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la
668 LV/2 Beldiman, Czernin, doctorul Sion. 1844-1914 34
Telegramă către Edgar Mavrocordat, ministrul
668 LV/2 român la Viena. 1844-1914
Telegramă I. I. C. Brătianu către generalul
668 LV/2 Iliescu; telegramă Porumbaru către Diamandi. 1844-1914
Rezumatul unor hârtii; însemnare din 1844;
ciorne; componenţa trenurilor speciale din
668 LV/2 aug. 1914. 1844-1914
Scrisori în limba engleză şi germană primite
de Boxhall - marea majoritate de la mama sa
Eliza H. Rose şi de la fratele său Eddy. Printre
semnatari: Samuel Chatwood, A. Birnbaum,
C. H. Saunders, Roland R. Kennis, John
669 LV/3 Pittis, Catharina (1881-1892). 1881-1892 123
669 LV/3 Notiţe P. Bataillard. 1881-1892
Documente originale; transcrieri şi copii de
hotărnicii; zapise de vânzare, de angajare, de
venituri, de danie; judecată; pricini;
adeverinţe; înscrisuri; jalbă; socoteală; Apel;
670 LV/4 listă de datorii. 1685-1847 96
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la Ignatiev
(17/29 oct. 1876; 5/17 nov. 1876); Stuart; D.
Sturdza - anunţă demisia din postul de
Ministru Secretar de Stat Departamentul
Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice
(23 nov. 1876); Ruxandra Balş Paşcanu,
671 LVI/1 general G. Ghika, Fred Debains, Fălcoianu, C. 1876-1897 172
Sturdza, G. V. Liteanu (1876).

Telegrame primite de I. C. Brătianu de la


regele Greciei George II; Carol I, G. Vernescu,
C. A. Rosetti, Holban, Schendre, G. V.
671 LVI/1 Liteanu, D. Sturdza. 1876-1897
671 LVI/1 Telegramă I. C. Brătianu către I. Bălăceanu. 1876-1897
Cerere adresată de I. C. Brătianu colegilor săi
miniştri pentru credit suplimentar în vederea
continuării instrucţiunii procesului intentat
foştilor miniştri (oct. 1876) şi jurnalul
671 LVI/1 Consiliului de Miniştri. 1876-1897
Adunarea alegătorilor Colegiului I de senatori
din jud. Dorohoi alege drept senator pe I. C.
671 LVI/1 Brătianu (27 mart. 1876). 1876-1897
Telegrame primite de Ministrul de Război,
colonelul G. Slăniceanu de la col. Cantili şi
671 LVI/1 maior Burleanu (sept. 1876). 1876-1897
Telegrame primite de Ministrul de Interne, G.
671 LVI/1 Vernescu de la prefectul de Brăila. 1876-1897
Telegrame primite de Ministrul Afacerilor
Străine, N. Ionescu de la I. Bălăceanu, C. A.
671 LVI/1 Rosetti. 1876-1897
671 LVI/1 Bilet L. Catargiu către Lupu (5. aug. 1897). 1876-1897
Scrisori primite de Constantin Cantacuzino de
la Mircea Rosetti (12/24 nov. 1876) şi G.
671 LVI/1 Cantacuzino (10/22 oct. şi 19/31 oct. 1876). 1876-1897
Scrisoare G. Slăniceanu către prinţul Dimitrie
Gr. Ghica - îl roagă să primească sarcina de a
forma o societate pentru ajutorul răniţilor şi
bolnavilor militari în război, viitoarea
671 LVI/1 "Societate de Cruce Roşie" (21 iun. 1876). 1876-1897
Petiţie către Carol I semnată Calliope
Nicolaidi; scrisoare A. Talandiu către E.
671 LVI/1 Carada (29 apr. 1876). 1876-1897
Articole ale lui C. Defrémery extrase din
"Journal des savantes". aug. - sept. 1876.
Tipăritură de 22 pag., pe copertă semnătura
671 LVI/1 autorului şi dedicaţie către P. Bataillard. 1876-1897
Scrisori şi bilete primite de Maria Văcărescu
de la soţul ei, Theodor Văcărescu, de la
mătuşa ei, Celopatra Trubeţkoi; de la sora ei,
671 LVI/1 de la Smărăndiţa Moruzi (iun. -sept. 1876). 1876-1897
Scrisori primite de Theodor Văcărescu de la
tatăl lui, Constantin Văcărescu (11 iul. 1896)
şi de la George Gr. Cantacuzino (19 nov.
671 LVI/1 1976). 1876-1897
Notiţe P. Bataillard; ciorne; circulară către
671 LVI/1 agenţii diplomatici români din străinătate. 1876-1897
Scrisori primite de Maria şi Theodor
Văcărescu de la: Catherine Cantacuzino (12
mart. 1872); Harriot Skipper (30 apr. 1872);
principesa Elisabeta (18/30 aug. 1872);
George Gr. Cantacuzino (30 oct. 1872),
Stefan Dimitrie Greceanu (17 ian. 1872);
672 LVI/2 Nicolae Ionescu (18 oct. şi 20 dec. 1876). 1782-1876 71
Ciorne, scrisori Th. Văcărescu către prinţul
672 LVI/2 Milan al Muntenegrului şi V. Boerescu. 1782-1876
Scrisoare P. Bataillard către I. C. Brătianu (18
dec. 1876); scrisoare primită de I. C. Brătianu
de la V. Babeş (30 dec. 1876); scrisoare N.
Mândrescu către soţia unuia din fraţii Brătianu
672 LVI/2 (5/17 oct. 1871). 1782-1876
Ion Ghica îl anunţă pe Dimitrie Gr. Ghica că a
fost ales senator de Colegiul I Ilfov (22 iun.
1876); vicepreşedintele Adunării Deputaţilor îl
anunţă pe Dimitrie Gr. Ghica că Adunarea nu
a acceptat demisia acestuia din funcţia de
672 LVI/2 preşedinte (16 febr. 1876). 1782-1876
Dimitrie Gr. Ghica, George Cantacuzino,
Constantin Grădişteanu, Vasile Pogor, Ion
Costescu, Ion Brătianu, G. Vernescu şi Vasile
Boerescu acceptă funcţiile de administratori ai
Băncii Naţionale a României (19/31 dec.
672 LVI/2 1872). 1782-1876
Act din 1782 prin care se atestă faptul că
Charles Gaspard Malern a fost primit într-o
672 LVI/2 breaslă franceză. 1782-1876
Scrisoare G. Cantacuzino către C.
Cantacuzino (30/12 oct. 1876); subprefectul
Loviştei către prefect (1 aug. 1876);
scrisoarea unui colonel către un redactor (29
iul. 1872); listă cu retribuţiile personalului după
buget în Administraţia centrală, seminarii,
şcoli; ciorne; diverse scrisori; notiţe Bataillard;
672 LVI/2 note Michelet (tipărite). 1782-1876
Scrisori primite de Maria şi Theodor
Văcărescu de la Cathérine Cantacuzino (24
febr. 1873); Olga Mavrigheni (3 mart. 1873);
George Gr. Cantacuzino (28 ian. şi 28/9 iun.
673 LVI/3 1873); A. Magazinovici (15 dec. 1873). 1873 35
Act de botez original al Anei Văcărescu (5
febr. 1873), autentificat, traducere în franceză
673 LVI/3 şi autentificare. 1873
Acte referitoare la Societatea Creditului
Funciar: Dimitrie Gr. Ghica este înştiinţat că a
fost ales membru în Consiliul de Administraţie
(18 iun. 1873); procură George Gr.
673 LVI/3 Cantacuzino către Dimitrie Gr. Ghica (4 mai. 1873
1873); convocare la şedinţa Consiliului de
Administraţie (21 iun. 1873).

Chitanţă a Aspasiei de Roma - a primit partea


din moştenirea lăsată de unchiul ei, Alex. R.
673 LVI/3 Rosetti (31 mai 1873). 1873
Scrisori primite de E. Carada de la C. A.
Rosetti (28 iun. 1873) şi D. Brătianu (25 iul.
673 LVI/3 1873). 1873
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la I.
Bălăceanu, Pia Brătianu, Fred Debains,
Amédée Cantaloube de Cambouler, Mircea
Rosetti, Mănescu, Gr. Goga, Stefan Golescu
674 LVI/4 (mai, iun., sept. 1870). 1870-1878 243
Certificat prin care se atestă faptul că I. C.
Brătianu a fost ales deputat de către Colegiul
IV Electoral jud. Dolj şi oraşul Craiova (1 iun.
1870); G. Balş roagă pe I. C. Brătianu să
renunţe la cererea de demisie din Ad.
674 LVI/4 Deputaţilor (20 ian. 1870). 1870-1878
Telegramă primită de I. C. Brătianu de la
amicul Panaiot şi fratele Ghica (18 ian. 1870);
felicitări de ziua numelui transmise lui I. C.
Brătianu de cetăţeni ai Craiovei (5 ian. 1870);
telegramă primită de Pia Brătianu de la Maria
şi C. A. Rosetti, Stolojan, Chiţu, Iatropulo, E.
Carada, Mihalescu, Radian (18 iul. 1870);
scrisoare primită de Pia Brătianu de la Maria
Văcărescu (5/17 sept. 1870); bilet D. Brătianu
674 LVI/4 către Ghiţă Enescu (25 febr. 1874). 1870-1878
Scrisori şi telegrame primite de Dimitrie Gr.
Ghica de la N. Kreţulescu, Toma Ipiceanu; A.
Plagino; C. Canella; George Gr. Cantacuzino
(anunţă demisia din postul de Ministru de
Interne) toate din ian. 1870; Stefan
Corllanescu, prefectul Poteca de Mehedinţi,
D. Brătianu, C. Negri, prefectul N.
Costandochi de Suceava, G. Rovinaru,
Sîmboteanu, G. Manea, Moruzi (febr. 1870);
Consorţiul Strousberg, Consiliul jud. Caracal
şi colectiv din Caracal în problema căii ferate;
invitaţie la deschiderea sesiunii Ad.
674 LVI/4 Deputaţilor (30 oct. 1870). 1870-1878
Scrisori şi depeşe telegrafice expediate de P.
P. Carp, Ministrul Afacerilor Străine lui L.
Steege, agentul diplomatic român la Viena şi
lui I. Strat, agentul diplomatic român la Paris,
Tresnea şi Zegine (mai, iulie, august,
septembrie 1870); scrisoare P. P. Carp către
D. Sturdza, agentul diplomatic român la
674 LVI/4 Constantinopol (18/30 aug. 1870); ciornă 1870-1878
scrisoare P. P. Carp către Ubicini (2 iun.
1870).

Scrisori şi depeşe telegrafice primite de P. P.


674 LVI/4 Carp de la L. Steege, I. Strat, Stirbey (1870). 1870-1878
Scrisori primite de E. Carada de la Callimaki-
Catargi (19 mai şi 31 mai 1878); de la C. A
Rosetti (17 iul. 1871 şi 7 dec. 1872);
telegramă I. Câmpineanu către E. Carada,
Plaman şi Apostolescu, aflaţi în arestul
juraţilor la Târgovişte (22 oct. 1870);
telegramă colectivă către Nicu Russu pentru
juraţii care au achitat procesul de la Ploieşti (4
674 LVI/4 nov. 1870). 1870-1878
Scrisori C. A. Rosetti către fraţii Brătianu şi
Ghiţă Enescu (1871-1874); către P. Bataillard
(3 dec. 1869 şi 2 febr. 1871); notiţe Bataillard,
liste cu nume, ciorne; Mircea Rosetti către C.
674 LVI/4 A. Rosetti (31 mart. 1870). 1870-1878
Telegrame primite de Carol I de la I. D.
Pleniceanu şi I. Locusteanu (1870); memoriu
semnat de zeci de persoane, adresat lui Carol
I, în legătură cu traseul căii ferate Bucureşti-
Vârciova. Se cere ca acesta să treacă prin
Slatina; act privitor la dotaţiile anuale
rezervate principesei Elisabeta; act pierdut de
674 LVI/4 G. Balş, preşedintele Camerei. 1870-1878
Notă asupra companiei Strousberg; notiţe
asupra votului Camerei din şedinţa din 13
674 LVI/4 mart. 1870 relativ la concesiunea Strousberg. 1870-1878
Notă asupra sumelor cheltuite până la 23 ian.
1870 din fondul prevăzut pentru menţinerea
ordinii publice; interpelare către Ministrul
674 LVI/4 Lucrărilor Publice (22 ian. 1870). 1870-1878
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
Hariotte Skipper (28 iun. 1870) şi de la Zoe
Bagration (8 sept. 1870); de la Th. Văcărescu
674 LVI/4 (10 oct. 1870). 1870-1878
Scrisori primite de Th. Văcărescu de la C.
Grădişteanu (7 sept. 1870); M. Kogălniceanu
674 LVI/4 (11 nov. 1870). 1870-1878
Scrisori: George G. Cantacuzino şi Elena
Cantacuzino către Costache Cantacuzino
(10/22 nov. 1876); Vicol către Alex. Golescu
(28 nov. 1870); Henry W. Longfellow către D-
674 LVI/4 na Wheason Little (9 mai 1870). 1870-1878
Discursul pronunţat de V. Hugo la mormântul
revoluţionarului Kesler (8 apr. 1870) - tipărit -
cu autograful lui V. Hugo trimis de Louis
Ulbach; bilet de prenumeraţiune pentru
treizeci de franci, primiţi de G. Bariţiu de la
Radu Golescu pentru "Transilvania" pe anii
674 LVI/4 1868-1870 (7 mart. 1870). 1870-1878
Copie - Ion Ghica către un general (despre
Constituţie, dinastia de Hohenzollern,
problema israelită etc.) - 17/29 mai 1870);
notiţă către agentul diplomatic rus la Bucureşti
674 LVI/4 (13/25 mai 1878); scrisori diverse; liste. 1870-1878
Scrisoare Teodor Brătianu către fratele lui;
scrisoare Sabina Brătianu către tatăl ei, Ion
Brătianu (9 aug. 1841); scrisoare Teodor
Brătianu către Ghiţă Enescu (1871); scrisoare
Mircea Rosetti către I. C. Brătianu (17/29 iul.
1871); scrisoare Olga Călinescu către Pia
675 LVI/5 Brătianu (1871). 1841-1871 146
Scrisori şi telegrame primite de Dimitrie Ghica
de la George Gr. Cantacuzino, Achil
Crăsnaru, Iancu Petrescu, K. Nicolescu, fiii lui
Antonică Popescu, inginer hotarnic S. Zefkide,
inginer hotarnic Dimitrie Râmceanu (1871);
tribunalul Ilfov către Dimitrie Ghica, tutorele
Casei Constantin Ghica înştiinţează faptul că
Ion Constantin Ghica a fost declarat major (7
apr. 1871); citaţie a Curţii de Apel din
Bucureşti către Dimitrie Ghica, tutorele Elenei
Constantin Grigore Ghica în procesul de
succesiune cu Marghiola Ghica (31 dec.
1870); tribunalul Ilfov îl anunţă pe Dimitrie
Ghica că a fost numit membru în consiliul de
familie al decedatului I. Bobeanu (9 ian.
1871); scrisoare către epitropia Casei
răposatului Constantin Gr. Ghica (20 febr.
1871); act prin care martorii Callimaki-Catargi,
G. Cantili, general Solomon şi lt. col.
Sachelarie constată că pricina dintre Dimitrie
Ghica şi Nicolae Blaremberg nu se va
soluţiona prin duel (13 dec. 1871); petiţie
tipărită adresată lui Dimitrie Ghica de
Societatea conservatorilor liberali (Gr. M.
Sturdza, D. Korne, M. Kostaki, T. Maiorescu,
I. C. Negruzzi, T. Aslan) - 23 mai 1871; petiţie
adresată lui Dimitrie Ghica - George M.
Ciornea, proprietar din Craiova, de origine
român din Macedonia informează că i s-a
respins, pe criterii politice, cererea de deţinere
675 LVI/5 a cetăţeniei române (feb. 1871). 1841-1871
Acte referitoare la Th. Văcărescu: numirea în
funcţia de consilier al Comunei Capitalei
(16/28 mai 1871); numirea în Comisia Casei
de dotaţie a oştirii (29 mai 1871); numirea ca
agent diplomatic al României la Belgrad (22
iul. 1871); Manolache Costache Epureanu
către deputatul Th. Văcărescu (30 sept.
1870); acte ale Agenţiei diplomatice româneşti
la Belgrad referitoare la lucrările Dietei
sârbeşti în legislaţia 1871, diferite ciorne,
675 LVI/5 extrase, traduceri. 1841-1871
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la
Hariott Skipper, Cathérine Cantacuzino şi de
675 LVI/5 la bunicul ei (1871). 1841-1871
Tablou de debitulu ruralu al fie-cărui judeţu cu
aproximaţie în minus pe un anu pentru
despăgubirea clăcei şi a dijmei locuitorilor;
precum şi a sumelor încasate de Comitetulu
centralu în anii 1867, 1869 şi 1871; extras de
pe jurnalul Casei de expropriere: gările
oraşelor Galaţi, Brăila, Bucureşti, Ploieşti;
proces-verbal asupra scandalului declanşat la
Colegiul al II-lea de deputaţi din Ploieşti (27
675 LVI/5 mai 1870). 1841-1871
Scrisori M. Alinescu către Ghiţă Enescu (1
mai şi 16 iul. 1870); concepte telegrame către
George Cantacuzino; Stefan Dumitrescu către
Procurorul General din Bucureşti (12/24 ian.
1871); inginer hotarnic Dimitrie Ionescu către
Preşedintele Tribunalului Ialomiţa; listă cu
cheltuieli pe lunile oct. - dec. 1870, alcătuită
de Wilhelm Dege (1/13 ian. 1871); scrisoare
Ion Ghica către generalul Nicolae Golescu,
675 LVI/5 publicată în "Românul" din 22-23 mai 1870). 1841-1871
Scrisoare Gortceacov către socrul său, M.
676 LVI/6 Sturdza (9/21 iul. 1876). 1872-1876 20
Scrisoare Harriott Skipper către M. Văcărescu
(2 ian. 1872); ciornă scrisoare Th. Văcărescu
către Carol I (20/1 aug. 1872); N. Mitilineu îl
anunţă pe Th. Văcărescu că a fost ridicat la
rangul de locotenent în Corpul ofiţerilor
676 LVI/6 miliţiani (în anexă, Decretul) 19 sept. 1872. 1872-1876
Tabel cu bugetul ţării pe anul 1872; Ghiţă
Enescu, alegător în Colegiul I, invitat să
participe la alegerea membrilor consiliului jud.
676 LVI/6 Giurgiu (7/19 apr. 1872). 1872-1876
Scrisori Elie Reclus către E. Carada (17 iul. şi
18 oct. 1874); scrisoare M. Kogălniceanu (20
ian. 1874), scrisoare Maria Gortceacov către
tatăl ei, M. Sturdza (8/20 aug. 1873); Ion
Ghica, în calitate de Director al Consiliului de
677 LVI/7 Administraţie al Creditului Funciar către Ghiţă 1873-1876 26
Enescu (10/22 iul. 1873); ciornă notă verbală
Th. Văcărescu către Carol I (24-5 iun. 1873).

Tabel cu împrumuturile oraşului Bucureşti,


anterioare anului 1876; tabel cu bugetul
677 LVI/7 statului pe anul 1873. 1873-1876
Scrisori primite de Dimitrie Ghica de la: G. Gr.
Cantacuzino, care îl informează că datorită
calităţii de Ministru de Finanţe nu poate
continua să fie membru fondator al Băncii din
Bucureşti; primarul capitalei (31 dec. 1874); I.
Power, în legătură cu proiectul Crawley (10/22
mart. 1875); M. Kogălniceanu (27 febr. 1875);
L. Catargiu (13/25 ian. 1875); ciornă scrisoare
678 LVI/8 Dimitrie Ghica către L. Catargiu. 1870-1879 217
Primăria oraşului Piteşti confirmă alegerea lui
I. C. Brătianu ca deputat din partea colegiului I
Argeş (18 aug. 1875); dovada alegerii ca
deputat a lui I. C. Brătianu (18 aug. 1875);
scrisoare E. Carada către I. C. Brătianu (24
iun. 1875); scrisori E. Costinescu către Pia
678 LVI/8 Brătianu (8 ian. şi 4 febr. 1875). 1870-1879
D. Sturdza, Director al Creditului Funciar
Român către Ghiţă Enescu (18/30 ian. 1875);
ciorna scrisorii lui Ghiţă Enescu către croitorul
678 LVI/8 său (1875). 1870-1879
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la Th.
Văcărescu (10 iun. 1875); G. Gr. Cantacuzino
(30 apr. 1875) şi Cathérine Cantacuzino (29
oct. 1875); scrisoare primarul Bucureştiului
către Th. Văcărescu, consilier ajutor (13 nov.
1870); fragment jurnal Th. Văcărescu (oct.-
678 LVI/8 dec. 1875). 1870-1879
Un colectiv (I. C. Brătianu, Grigore Heliad, C.
Fălcoianu, I. Câmpineanu, Al. Creţescu, C.
Grădişteanu, I. Cantacuzino, Callimaki-
Catargi) cere unei bănci, în numele unei
societăţi, să fie intermediară pentru operaţiile
financiare (5/17 mai 1875); un colectiv pentru
alegătorii judeţului Ilfov - pentru păstrarea
unităţii de vedere şi principii în sânul Partidului
Liberal Conservator (1875); statutul societăţii
678 LVI/8 "România Industrială" (1875). 1870-1879
Expunere de motive şi proiect de lege pentru
instituirea unei Bănci Naţionalede scomt şi
circulaţiune (tipărite); ciorne statutele Băncii
Naţionale a României; convenţii; regulament
de ordine interioară; statutul Băncii Imperiale
a Germaniei (21 mai 1875); contractul între
678 LVI/8 Prusia şi Imperiul german asupra cesiunii 1870-1879
Băncii prusace către Imperiul German (17/18
mai 1875); legea Băncii Naţionale a Serbiei (2
nov. 1879).

Scrisori Elie Reclis către E. Carada (3 oct. şi


678 LVI/8 17 nov. 1875); 1870-1879
L. Verbruggi către Ionescu (3 mart. 1875); Em
Vogoride către o prinţesă Cantacuzino (?)
11/23 oct. 1875; diverse scrisori; observaţii
asupra proiectului Crawley (lb. Fr.); notă
referitoare la moşia Bragadiru, jud. Ilfov (30
678 LVI/8 apr. 1875). 1870-1879
Scrisori, telegrame şi rapoarte primite de
Dimitrie Ghica de la: agenţi diplomatici români
la Viena, Sankt-Petersburg, Paris, Belgrad,
Constantinopol (L. Steege, I. Strat, Radu
Ionescu, N. S. Tresnea etc.) dec. 1868-aug.
1869; scrisori primite de Dimitrie Ghica de la:
D. Stirbey febr.-mart. 1869); M. Kogălniceanu
(28 mai 1869); Ministerul Afacerilor Străine al
Sublimei Porţi (20 ian. şi 6 febr. 1869); I.
Nenici (28 mart. 1869); Leonhard von
Sobieczevski Amerighi; Albert Cohn,
Preşedintele "Consistoire israélite", Sena (1
nov. 1869); verişoara sa - Cleopatra
Trubeţkoi; primarul oraşului Bucureşti (1869);
Charles Oppenheim (21 ian. 1869);
Consulatul general al Franţei (20 dec. 1868);
A. Stoianovici, delegatul Principatelor Unite la
Tulcea şi Sulina (9/21 dec. 1868); I. A.
Cantacuzino; gerantul Agenţiei diplomatice la
Paris - Ct. Vrana (dec. 1868); memoriu al
doctorului Stănescu împotriva lui Davila;
memoriu semnat de C. Roşianu şi Ilariu
Isvoranu; plângere faţă de Ministerul de
Război, care a acordat un contract fără
679 LVII/1 licitaţie unor evrei. 1855-1869 356
Scrisori şi ciorne; scrisori Dimitrie Ghica către
L. Steege, Radu Ionescu, D. Sturdza, I. Strat,
Carol I - despre Strousberg (dec. 1868-iul.
679 LVII/1 1869). 1855-1869
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la Th.
Văcărescu (25 mart. 1869) şi de la Filipescu,
679 LVII/1 Mareşalul Curţii + foto (13/25 mart. 1869). 1855-1869
I. C. Brătianu este înştiinţat că va fi primit în
audienţă la Ministrul francez al Afacerilor
Străine (13 ian. 1869); scrisoare C. A. Rosetti
679 LVII/1 către I. C. Brătianu. 1855-1869
Telegramă prin care diverşi oameni politici îl
felicită pe C. A. Rosetti pentru eminetele
servicii aduse ţării şi cauzei româneşti (15
febr. 1869); traducere a unui articol din
jurnalul croat "Pozor" din 15 ian. 1869; tabel
cu veniturile Casei Spitalelor prevăzute în
679 LVII/1 bugetul pe anul 1869). 1855-1869
Scrisori către Ghiţă Enescu, printre semnatari
D. Brătianu (febr.-sept. 1869); scrsori M.
Sturdza şi Maria Sturdza (aug.-sept. 1876 şi
679 LVII/1 28 iul. 1855). 1855-1869
Scrisori şi telegrame primite de I. C. Brătianu
de la Carol I (17 mai 1878), D. Brătianu -
refuză Steaua României deoarece nu a
participat la lupte (2 ian. 1878), Fred Debaius
(25 mai 1878), col. Obrantchev (1 ian. 1878),
I. Câmpineanu (31 mai 1878), G. C.
Cantacuzino - despre proiectul Crowley
asupra căilor ferate (1/13 iun. 1878), I. A.
Sturdza (4/16 iun. 1878), Stoicescu (5 iun.
1878), Prefectul de Prahova (21 mai 1878), I.
Bălăceanu - conflictul acestuia cu M.
Kogălniceanu (7 ian. şi 30 apr. 1878; 7 apr.
1878, ian. 1878); bon bancă pentru I. C.
Brătianu pentru 50.000 de franci (20/1 iun.
1878), directorul jurnalului politic "La Turquie"
către I. C. Brătianu (20 iun. 1878), Corpul de
Armată de Vest divizia I-a către I. C. Brătianu
680 LVII/2 - muniţia aflată la Vidin (25 febr. 1878). 1869-1878 134
Scrisori primite de Carol I de la baron L.
Seddeler, gen. Maior în suita ţarului (26 ian.
680 LVII/2 1878) şi de la A. de Reutern (30 mai 1878). 1869-1878
Scrisori primite de Dimitrie Ghica de la D.
680 LVII/2 Ştirbei (ian.-aug. 1869). 1869-1878
Notă apupra propunerii Poliakoff de
concesionare a căilor ferate Frateşti-Zimniţa şi
Galaţi-Beuder (24 febr. 1878); brevet pentru
medalia apărătorilor independenţei în resbelul
1877-1878, conferită sublocotenentului în
680 LVII/2 rezervă Stefănescu Nicolae. 1869-1878
Notiţe P. Bataillard; scrisoare Horriott Skipper
către Maria Văcărescu (11 febr. 1869); caiet
socoteli; scrisori Callimaki-Catargi către E.
Carada (18 şi 23 mai 1878); scrisori Ion Ghica
680 LVII/2 şi C. Bălăceanu (1878); diverse. 1869-1878
Telegrame cifrate trimise de I. C. Brătianu lui
I. Bălăceanu, Callimachi-Catargi, col. Arion,
ataşat pe lângă Marele Duce Nicolae, I. Ghica
(febr. 1878); telegrame trimise de I. C.
Brătianu lui I. Bălăceanu, gen. Cernat, Carol I,
diverşi prefecţă (mai 1878); invitaţie la dineu
adresată lui I. C. Brătianu (Potsdam, 28 iun.
1878); scrisoare Franz Duncker către I. C.
Brătianu (18 iun. 1878); notiţe I. C. Brătianu
către M. Kogălniceanu, gen. Zifnari, I.
Bălăceanu, gen. Cernat, Haralambie (febr.
681 LVII/3 1878). 1878-1922 618
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la M.
Kogălniceanu, I. Bălăceanu, Callimaki-
Catargi, Obedenaru, Baloş, col. Ariton, diverşi
prefecţi (febr. 1878); telegrame primite de I. C.
Brătianu de la I. Bălăceanu, C. N. Nicolae, E.
Carada, Robescu, gen. Cernat, diverşi prefecţi
(mai 1878); scrisoare G. Bariţiu către I. C.
Brătianu (6/18 iun. 1878); notă dictată de I. C.
Brătianu lui M. Pherekyde (26 iun. 1878);
notiţă P. Bataillard asupra impresiei lăsate lui
I. C. Brătianu de întâlnirea cu cancelarul
681 LVII/3 Bismarck. 1878-1922
Telegrame cifrate trimise de M. Kogălniceanu
lui I. Bălăceanu, Callimaki-Catargi, col. Arion,
I. Ghica (febr. 1878); telegrame trimise de M.
Kogălniceanu lui Caroli, L. Catargi, I.
Bălăceanu, D. Sturdza Obedenaru, Callimaki-
681 LVII/3 Catargi (mai 1878). 1878-1922
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la I.
Bălăceanu, Callimaki-Catari, Obedenaru,
Baloş, col. Arion (febr. 1878); telegrame
primite de M. Kogălniceanu de la gen Cernat,
E. Ghica, D. Sturdza, L. Catargi, G. V.
Liteanu, Mitilineu, Obedenaru, Callimaki-
681 LVII/3 Catargi (mai 1878). 1878-1922
Telegrame primite de Câmpineanu de la
Callimaki-Catargi şi Kalinderu şi trimise lui G.
681 LVII/3 V. Liteanu (mai 1878). 1878-1922
Telegrame primite şi trimise de Carol I
principesei Elisabeta; I. Gourkov către Carol I
681 LVII/3 (3 febr. 1878) gen. Genetyky către Carol I. 1878-1922
Telegrame primite de gen. Cernat de la
sublocotenetul Hiottu (febr. 1878), col. Barozzi
681 LVII/3 şi Steriadi (mai 1878). 1878-1922
Ciorne Th. Văcărescu referitoare la războiul
din 1877; brevet de înaintare la gradul de
maior miliţian al lui Th. Văcărescu (2 mart.
1878), B. Petrovich Njegoschi către Th.
Văcărescu (14 apr. 1878); telegramă I.
681 LVII/3 Bălăceanu către Th. Văcărescu. 1878-1922
Liste cu servitorii Marelui Duce Nicolae şi ai
fiului acestuia care urmau să primească
medalii militare româneşti, lista cu ofiţeri ruşi
decoraţi de români, lista cu ofiţerii ataşaţi
Marelui Duce Alexandru, lista companiilor,
bateriilor şi escadroanelor ruseşti care au luat
parte la bătălia din 28 nov. 1877 şi lista
ofiţerilor ruşi care s-au distins, listă cu ofiţerii
ruşi din batalionul de escortă al Ţarului, pentru
care se cereau decoraţii româneşti, lista
ofiţerilor ataşaţi aghiotantului imperial, gen. de
Todleben; copie a unei scrisori adresată de
gen. conte Ignatief baronului Stuart (28/12
681 LVII/3 mart. 1878). 1878-1922
Tabel cu ofiţerii români care s-au distins în
681 LVII/3 luptele pentru capturarea Plevnei. 1878-1922
Gen. Cernat către Marele Cartier General (23
febr. 1878); telegrame Bolintineanu către
inspector general Floru, Kaufmann către
Costinescu (mai 1878); scrisoare către
prinţesa Callimachi (31 mai 1922); notiţă;
hotărârea Tribunalului Districtului Vlaşca într-o
pricină de hotărnicie (16 nov. 1878) şi
hotărâre în legătură cu hotărnicia moşiei
681 LVII/3 Parapan (15 nov. 1878). 1878-1922
Adresă către G. Vârnav Liteanu, agentul
României la Berlin, prin care se înştiinţa că
prinţul moştenitor a fixat audienţa pentru I. C.
Brătianu şi M. Kogălniceanu pentru 19 iun.
1878 (18 iun. 1878), aghiotantul prinţului
681 LVII/3 imperial către G. V. Liteanu. 1878-1922
Copii ale scrsorilor primite de Carol I de la
Ţarul Alexandru, Ţareviciul Alexandru şi
682 LVII/4 Marele Duce Nicolae (apr.-dec. 1878). 1878 12
Extras din nota adresată de contele Andrassy
683 LVIII/1 contelui Hoyos (21/3 iul. 1879). 1878 47
Act în lb. germană - contele Hoyos (2 aug.
683 LVIII/1 1879). 1878
Diverse materiale referitoare la revizuirea art.
683 LVIII/1 7 din Constituţie (problema israelită). 1878
Comisia tehnică europeană formată în virtutea
unui acord intervenit între puterile semnatare
ale Tratatului de la Berlin; proces-verbal nr. 1,
şedinţa din 15/27 oct. 1879, cu anexa A:
delegaţii români numiţi pe lângă Comisia
europeană, anexele D-F: delegaţia bulgară şi
profilul în lungime al podului peste Dunăre
prin Cioroiu - propus de comisarii ruşi din
683 LVIII/1 Comisia internaţională tehnică. 1878
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la
684 LVIII/2 Balaş şi I. Câmpineanu şi telegramă către I. 1879 97
Bălăceanu.

Telegrame (multe cifrate) primite de Ministerul


Afacerilor Străine, V. Boerescu, de la:
Mitilineu, G. Cantacuzino, G. V. Liteanu, D. A.
Sturdza, Al. Beldiman, I. Bălăceanu, L.
Catargi, Callimaki-Catargi, D. Brătianu,
684 LVIII/2 Obedenaru, C. C. Esarcu. 1879
Telegrame trimise de V. Boerescu lui I.
Bălăceanu, D. Brătianu, L. Catargi, G. V.
Liteanu, G. Cantacuzino, Callimaki-Catargi,
gen. Ghika, C. C. Esarcu, Steriade,
684 LVIII/2 Prisăceanu. 1879
Telegrame trimise de Ioan Mitilineu lui M.
Kogălniceanu, L. Catargi, I. Bălăceanu,
Grigorie Ghika şi telegramă primită de la I.
684 LVIII/2 Bălăceanu. 1879
Telegrame primite de I. Bălăceanu de la M.
684 LVIII/2 Pherekyde, I. Câmpineanu, Steriadi. 1879
Telegramă Callimaki-Catargi către Dimitrie
684 LVIII/2 Lecca, Ministru de Război. 1879
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la baronul
Bela Avosy (9 aug. 1879), Rosetti Bălănescu
(6 nov. 1879), G. V. Liteanu (18 şi 19 aug.
1879), V. Boerescu (8 şi 16 aug. 1879) şi
scrisoare către Ministrul Afacerilor Străine al
685 LVIII/3 Franţei, Giers. 1871-1879 204
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la
prefecţi: V. Boerescu, G. V. Liteanu, M.
Kogălniceanu, N. Kretzulescu, D. A. Strudza,
685 LVIII/3 I. Bălăceanu, col. Fălcoianu, Giers. 1871-1879
Telegrame trimise de I. C. Brătianu prefecţilor
685 LVIII/3 şi lui G. V. Liteanu. 1871-1879
Solicitare adresată lui I. C. Brătianu şi
Ministerului de Finanţe pentru ca în jud.
Neamţ să fie numit agent al Regiei
monopolului tutunurilor, col. Ioan Holban (25
nov. 1879), scrisoare Stefan Rosetii - intervine
pentru acordarea indigenatului bancherului
Samuel Lub Mayerhoffer din Iaşi (21 dec.
685 LVIII/3 1879). 1871-1879
Act prin care se arată că D. Brătianu a fost
ales deputat de Colegiul III Bucureşti (21/2
685 LVIII/3 febr. 1871). 1871-1879
Tabel cu dorinţele exprimate de Consiliile
judeţene în sesiunea ordinară a anului 1878-
79 şi care urmau a se îndeplini prin proiecte
685 LVIII/3 de legi sau dispoziţii ministeriale. 1871-1879
Ciornă scrisoare către comunitatea israelită
din Iaşi; scrisori Eugen Voinescu către I.
Câmpineanu şi V. Boerescu în legătură cu
consulatul român la Salonic (19 febr. şi 12
aug. 1879); scrisoare V. Boerescu către
685 LVIII/3 prefectul jud. Giurgiu (28 sept. 1879). 1871-1879
Telegrame (marea majoritate cifrate): Ministrul
Afacerilor Străine ad-interim, N. Kretzulescu
către Grigorie Ghica, V. Boerescu, D.
Brătianu, G. Cantacuzino şi telegrame primite
de acesta de la V. Boerescu, G. V. Liteanu, D.
Brătianu, I. Mitilineu, I. Bălăceanu; telegrame
primite de Ministrul Afacerilor Străine, V.
Boerescu, de la D. Brătianu, I. Bălăceanu, D.
A. Sturdza, G. Cantacuzino, Callimaki-Catargi,
G. V. Liteanu, C. C. Esarcu şi telegrame
trimise de acesta lui D. Brătianu, I. Bălăceanu,
G. V. Liteanu, G. Cantacuzino, L. Catargi, D.
685 LVIII/3 A. Sturdza. 1871-1879
Telegrame primite de Carol de la N.
685 LVIII/3 Kretzulescu şi M. Kogălniceanu. 1871-1879
Telegrame primite de I. Mitilineu de la G.
Cantacuzino, V. Boerescu, L. Catargi şi
telegrame trimise de acesta lui I. Bălăceanu,
685 LVIII/3 G. Cantacuzino, Callimaki-Catargi. 1871-1879
Telegrame între Grigore Ghica şi Emil Ghica;
telegrame primite de G. V. Liteanu de la D. A.
Sturdza şi M. Kogălniceanu; telegramă I.
Bălăceanu către Steriadi; telegramă Callimaki-
Catargi către M. Kogălniceanu şi telegramă
Giers către Jacobson, însărcinatul rus de
685 LVIII/3 afaceri. 1871-1879
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la
episcopul de Roman - intervenţie pentru
acordarea indigenatului pentru Alterescu,
israelit din Roman (16 oct. 1878), Candiano
Popescu (7 mai 1879), I. Bălăceanu (14 apr.
1879), Jacob Landon - în legătură cu
răscumpărarea căilor ferate (5 sept. 1879), W.
K. Rose, corespondent de război al lui "The
Scotsman" - cere o medalie pentru rana
căpătată şi pentru activitatea sa în timpul
686 LVIIII/4 războiului de independenţă al României. 1879 260
Paşaport I. C. Brătianu (22 iul. 1879), Primăria
oraşului Fălticeni anunţă pe I. C. Brătianu că a
fost ales de Colegiul din localitate drept
686 LVIIII/4 senator - în anexă certificatul (12 mai 1879). 1879
Scrisori primite de Pia Brătianu de la E.
Carada (22 şi 25 nov. 1879) şi C. A. Rosetti
686 LVIIII/4 (14/26 aug. 1879). 1879
Petiţie Marguala Guran - roagă să se intervină
pe lângă dr. Carol Davila pentru a fi primită la
Şcoala de moaşe (27 mai 1879); urări către
Carol; material referitor la art. 7 din
686 LVIIII/4 Constutuţie (problema israelită). 1879
Scrisoare Broscărescu către Chiţu (24 mai
1879); memoriu dactilografiat pentru
deschiderea unei farmacii - se fac referiri la
serviciile aduse de autor în timpul şi după
686 LVIIII/4 războiul de independenţă, în Dobrogea. 1879
Telegrame primite de I. C. Brătianu de la
Giers, Kalinderu, I. Bălăceanu, D. A. Sturdza,
V. Boerescu, Callimaki-Catargi, G. V. Liteanu,
M. Kogălniceanu, C. A. Rosetti, prefectul
686 LVIIII/4 Robescu. 1879
Telegrame trimise de I. C. Brătianu lui D. A.
Sturdza, Mihail Pherekyde, I. Bălăceanu şi
ciorne telegrame către gen. Cernat, I.
686 LVIIII/4 Bălăcenu şi prefectul de Dolj. 1879
Telegrame trimise de N. Kretzulescu, Ministru
la Culte şi Instrucţiune Publică şi ad-interim la
Afacerile Străine, lui V. Boerescu, D. Brătianu,
G. Cantacuzino, I. Bălăceanu, Grigore Ghica,
G. V. Liteanu, Callimaki-Catargi şi telegramă
686 LVIIII/4 primită de la Callimaki-Catargi. 1879
Telegrame primite de G. V. Liteanu de la V.
Boerescu şi M. Pherekyde şi telegramă I.
686 LVIIII/4 Mitilineu către I. Bălăceanu. 1879
Telegrame cifrate trimise de I. Câmpineanu,
Ministru al Afacerilor Străine, către gen.
Ghica, George M. Ghica - comisar român la
Tulcea, Callimaki-Catargi, Obedenaru, I.
Bălăceanu, D. Brătianu, L. Catargi, G. V.
Liteanu, T. I. Balaş, L. Catargi, gen. Ghica,
686 LVIIII/4 Callimaki-Catargi, D. Brătianu. 1879
Telegrame cifrate primite şi transmise de V.
Boerescu, Ministru al Afacerilor Străine, lui
Steriadi, I. Bălăceanu, Callimaki-Catargi, N.
Prisăceanu, C. Esarcu, Olteanu, Obedenaru,
L. Catargi, Al. Beldiman, T. I. Balaş, G. V.
687 LVIII/5 Liteanu. 1879 103
Telegrame primite de G. V. Liteanu de la D. A.
Sturdza şi I. Kalinderu şi telegramă către D. A.
Sturdza. Telegramă Grigore Ghica către Al.
687 LVIII/5 Beldiman. 1879
Telegramă Carol către Elisabeta.
Telegrame (în marea lor majoritate cifrate)
primite şi transmise de V. Boerescu lui G. V.
Liteanu, T. J. Balaş, C. Esarcu, Callimaki-
Catargi, L. Catargi, Al. Beldiman, gen. Ghica,
688 LVIII/6 Steriadi, Obedenaru, I. Bălăceanu. 1879 299
Telegrame primite de M. Kogălniceanu,
Ministru de Interne, de la Giers, Al. Beldiman,
688 LVIII/6 diverşi prefecţi, G. V. Liteanu. 1879
Telegrame primite şi transmise de I. Mitilineu
către Esarcu, gen. Ghica, Obedenaru, G. V.
688 LVIII/6 Liteanu, I. Bălăceanu. 1879
Telegrame primite de G. V. Liteanu de la I.
688 LVIII/6 Kalinderu şi D. A. Sturza, M. Kogălniceanu. 1879
Telegrame între Carol şi prinţul de
Hohenzollern; telegramă Obedenaru către D.
Brătianu şi scrisoare Alecsandru Roman către
I. C. Brătianu (24 febr. 1879); telegramă
prefectul A. C. Brăiloiu către col. N. Dabija,
688 LVIII/6 Ministrul Lucrărilor Publice. 1879
Materiale referitoare la războiul de
independenţă: planul teatrului de operaţii pe
frontul balcanic în războiul din 1877 - schiţă
tipărită. Lucrări de apropiere ale românilor
spre reduta Griviţa nr. 2; hărţi privind
Dobrogea; concentrarea trupelor în Basarabia
până la data de 23 apr. 1876; trecerea Dunării
la Sislova în zilele de 27 şi 28 iun. 1877;
poduri construite peste Dunăre în perioada 27
iun.-sept. 1877; listă cu ofiţeruii români
prezenţi la bombardarea Vidinului; trupele
rimânşti trecute în revistă de ţar la 27 oct.
1877; notă asupra organizării Armatei
române; planul Plevnei cu întăririle din jurul ei;
689 LIX/1 ciornă hartă. 1876-1878 23
Guvernul I. C. Brătianu solicită lui Carol să
acorde Marea Cruce a ordinului Steaua
României generalului Nicolae Golescu (22 mai
1877); telegramă M. Pherekyde către I. C.
Brătianu (9 ian. 1878); copie telegramă Carol
689 LIX/1 către Marele Duce Nicolae. 1876-1878
Th. Văcărescu, mareşal al Curţii principelui
României către Leemann, căpitan în Armata
regală daneză (10/22 nov. 1877), gen. G. C.
Lupu către Th. Văcărescu (18 iun. 1877), Gr.
C. Cantacuzino şi Alexandrina Cantacuzino
către Primul preşedinte al Curţii de Apel din
Bucureşti - într-o pricină cu Maria şi Th.
689 LIX/1 Văcărescu şi Apostol Mănescu. 1876-1878
Contract între Marie de Filişan şi Ioan
Ştefănescu pentru arendarea moşiilor Hlovaţiu
690 LIX/2 şi Nevatu. 1877 2
Extract-Oficiul Stării Civile-Primăria Craiova -
act doveditor al morţii lui Constantin
Glagoveanu, decedat la 3 iun. 1895 (13 iun.
691 LIX/3 1895). 1895 2
692 LIX/4 Transmiterea unei poliţe (sept. 1877). 1877 1
693 LIX/5 Scrisoare Dimitrie Ştirbey către Kreun (14 ian. 1877 4
1877); scrisoare.
Telegramă C. A. Rosetti către Cantacuzino
(25 apr. 1877); scrisori: Maria Rosetti (14 mai
1877), Mircea Rosetti către Ghiţă Enescu (22
nov. 1877), Louis Blanc către E. Carada (21
ian. 1877), Gheorghe Cantacuzino-Râfoveanu
către C. Cantacuzino (9 mart. Şi 21 apr.
694 LIX/6 1877). 1877 32
Copie dactilo - scrisoare Carol către Marele
Duce Nicolae, scrisă de C. A. Rosetti şi
695 LIX/7 corectată de I. C. Brătianu (21/2 febr. 1877). 1877 2
Transcrieri dactilo - rapoarte, scrosori şi
telegrame primite de I. C. Brătianu de la
Carol, I. Bălăceanu, Schendre, Corrbur,
Steriade, Aurelian, G. V. Liteanu, N. Ionescu,
E. Carada, L. Gaillard, prefectul de Dolj - J. N. ian. apr. mai
696 LIX/8 Titulescu, col. Barozzi. 1877 236
Transcrieri şi copii telegrame I. C. Brătianu
către I. Bălăceanu; dr. Râmniceanu către Pia ian. apr. mai
696 LIX/8 Brătianu. 1877
Transcrieri telegrame primite de Carol de la ian. apr. mai
696 LIX/8 marele Duce Nicolae, I. C. Brătianu. 1877
Copii telegrame şi scrisori primite şi trimise de
M. Kogălniceanu lui I. Bălăceanu, Callimaki-
Catargi, Barozzi, I. Mitilineu, Alexandru
Degrea (Degré), Emil Ghica, gen. Ghica, ian. apr. mai
696 LIX/8 Obedenaru, Grigore Ghica. 1877
Copii telegrame primite şi trimise de I.
Bălăceanu lui Carol, Steriade - director
general al vămilor, Olanescu - director general ian. apr. mai
696 LIX/8 Ministerul Lucrărilor Publice. 1877
Copie scrisoare de Reutern - Ministrul rus de
Finanţe - către gen. I. Ghica, agent diplomatic
al României la St. Petersburg (14/16 mai
1877), copii telegrame Louis Blanc către E.
Carada şi Dimitrie Ştirbey către Keun, consul ian. apr. mai
696 LIX/8 al Olandei. 1877
Telegrame şi transcrieri telegrame primite de
I. C. Brătianu de la gen. Cernat, Lipan, maior
Murgescu, lt. col. Măldărescu, lt. col. Pilat, M.
Kogălniceanu, A. D. Holban, I. Bălăceanu,
Alfred de Caston, Stuart, Goureon, col
Cerchez, gen Haralambie, gen. Gaillard (28
dec. 1877), Henri Brenning, Th. Văcărescu,
Henri Lucereanu, C. A. Rosetti, diverşi
697 LIX/9 prefecţi, lt. col. Sergiu Candiano. 1877-1881 210
Transcrieri telegrame primite de Carol de la
ţarul Alex. I şi Marele Duce Nicolae, I.
Bălăceanu; transcrieri rapoarte primite de
Carol de la col. Gh. Slăniceanu, scrisoare
697 LIX/9 Carol către Alex. I. 1877-1881
Telegrame între I. Bălăceanu, M.
697 LIX/9 Kogălniceanu, gen. Ghica, E. Ghica, Reutern. 1877-1881
Telegramă Stoicescu către lt. col. Fălcoianu şi
telegramă col. Anghelescu către lt. col.
697 LIX/9 Măldărescu. 1877-1881
Copii convorbire I. C. Brătianu - M.
Kogălniceanu (11 sau 12 oct. 1877), scrisoare
V. Boerescu către I. C. Brătianu, telegramă I.
697 LIX/9 C. Brătianu către Ignatiev. 1877-1881
Statistici demografice (febr. 1877); raport
asupra jud. Bolgrad şi Ismail; proces-verbal
întocmit de gen. lt. de artilerie Stolppin, maior
697 LIX/9 de geniu I. Argetoyan şi lt. de geniu Petrov. 1877-1881
Act prin care Poarta recunoaşte independenţa
României şi unele prevederi ale actului
preliminar de pace; declaraţia Marelui Duce
697 LIX/9 Nicolae către români (12/24 apr. 1877) 1877-1881
Comitetul central de Dame al Societăţii Crucei
Roşii către Pia Brătianu (14 mai 1877);
proces-verbal de constituire a Comitetului
central de Dame al Societăţii Crucei Roşii
697 LIX/9 (10/22 apr. 1877). 1877-1881
Act din 1849, zapis pentru plată a unei datorii
(1851), liste de socoteli, foaie de stricăciuni
făcute de nişte vite grâului de pe moşia lui C.
Brătianu (13 mart. 1843), chitanţă (19 nov.
698 LX/I 1839), chitanţe diverse, listă de ţigani. 1819-1851 44
Scrisoare Sheridan Knowles către maiorul
Willand (29 nov. 1851), scrisoare în legătură
698 LX/I cu o arendare (24 apr. 1819), diverse scrisori. 1819-1851
Hotărâre a judecătoriei Ilfov într-o pricină între
clucereasa Maria Trăsnea şi beizadea
Costache Ghika (18 sept. 1851); scrisori către
698 LX/I Constantin Gr. Ghika (25 şi 28 aug. 1851). 1819-1851
Scrisoare către D. Brătianu în legătură cu
cumpărarea unor moşii (13 sept. 1844);
adeverinţă de bani primiţi de la D. Brătianu (2
şi 11 iun. 1837); scrisoare M. Brătianu către
fratele ei, Ioan Brătianu (22/3 ian. 1851, 30/11
ian. 1851; 1/13 ian. 1851 şi 5/17 ian. 1851);
scrisori primite de I. Brătianu de la Paul
Maurice (1851) şi Sophie Golhon (14 nov.
1851); scrisoare către Ghiţă Enescu (13 oct.
698 LX/I 1851). 1819-1851
Hotărâre a judecătoriei jud. Argeş (14 nov.
1852) şi înştiinţare din 27 nov. 1852; listă de
699 LX/2 obiecte aparţinând bisericii de la Văcăreşti. 1846-1852 103
Scrisori primite de Ghiţă Enescu, cămăraş al
ocnelor Moldovei, de la Emanoil Creţulescu
(mai.-dec. 1852); bilanţ al veniturilor şi
cheltuielilor ocnei Moldovei - cu schelele
Galaţi şi Prutul - în anul 1852; act referitor la
plata către visterie a unor drepturi pentru 47
de oameni (români şi ţigani) stabiliţi pe
699 LX/2 proprietatea lui Ghiţă Enescu (1852). 1846-1852
Scrisori I. Kostescu către Pericle Ghica:
afaceri de familie şi socoteli (24/5 mart. şi 14
699 LX/2 nov. 1852); 1846-1852
Prescurtare din hotărnicia moşiei Orăştie
adresată beizadelei Costache Ghica (1852);
scrisoare către şeful Poliţiei Capitalei (13 nov.
1852); scrisoare către epitropia averii
răposatului cămăraş Iancu Ghica (26 mai
1846);citaţie la hotărnicia moşiei Dobrenciu şi
a moşiei Piţigaia adresată paharnicului
beizadea Dimitrie Ghica (21 mart. 1852); jalbă
a moşnenilor din Sibiceni şi Brieşti adresată
marelui ban beizadea Constantin Gr. Ghica (5
699 LX/2 mai 1852). 1846-1852
Scrisoare Oramolu către Luca Pleşoianu - în
legătură cu o datorie (15 mart. 1852); diverse
acte privitoare la Luca Pleşoianu - dovadă,
chezăşii, datorii, chitanţe, învoieli, socoteli
699 LX/2 (1852). 1846-1852
Testimoniu faţă de activitatea lui Georgie
Ghitta în revoluţie depus de Simeon Balinstu,
paroh romano-unit al Roşiei şi fost prefect (12
iul. 1852); C. Guilleminot către I. C. Brătianu +
transcriere dactilo (18 febr. şi 18 nov. 1852);
act de cumpărare (13 mart. 1851); listă de
699 LX/2 socoteli; contract; scrisori. 1846-1852
Scrisori primite de I. Brătianu de la Ion
Răduleanu - cu câteva rânduri pentru
Magheru (27 iun. 1853), C. Racoviţă şi sora
acestuia - Maria (iun. 1853), I. C. Lerescu (3
iul. 1853), Werry (5 iul. 1853), Jodelot şi
Sophie Jodelot (1853), Maria Rosetti
(Zingarelle) - 1853, Sophie Leonie şi A. de
700 LX/3 Golhan (1853). 1851-1854 155+2
Scrisoare Toma Brătianu (29 dec. 1853) şi
scrisoare către Dimitrie Brătianu (30/12 dec.
700 LX/3 1853). 1851-1854
Mandatul de arestare a lui I. C. Brătianu -
acuzat de complot împotriva statului, Paris, 19
iun. 1853; bilet C. Racoviţia către P. Bataillard
- cere sprijin în legătură cu arestarea lui
700 LX/3 Brătianu (16 iun. 1853). 1851-1854
Scrisori primite de P. Bataillard de la Maria
700 LX/3 Rosetti (14 iun. 1853), C. A. Rosetti (14 nov. 1851-1854
1853), Emile de Girardin (28 sept. 1853).

Scrisori primite de Ghiţă Enescu de la C.


Dimonisie (16 iun. 1853), Constantin
Alecsescu (iul. 1854), C. Bălănescu (16 oct.
1854); opis de hârtiile luate de vornicul
Alexandru Vilara, antreprenorul ocnelor
Moldovei, ajunse în posesia paharnicului
Ghiţă Enescu (25 ian. 1853); scrisoare de
afaceri primită de Ghiţă Enescu (12 febr.
1853); chitanţe date lui Ghiţă Enescu sau
700 LX/3 scrise de acesta. 1851-1854
Contract de cumpărare de pământ întocmit de
Luca Pleşoianu (12 ian. 1853); acte primite de
Luca Pleşoianu (mart. şi mai 1854); chitanţă
Luca Pleşoianu către preşedintele judecătoriei
de Vâlcea - în pricina hotărniciei Mihăileştilor
700 LX/3 (29 nov. 1854). 1851-1854
Hotărâre a lui Grigore Alex. Ghica (11 iun.
1853); paharnicul N. Alexandrescu către
beizadea Dimitrie Ghica - într-o pricină a
autorului cu beizadea Constantin Gr. Ghica
(20 iul. 1853); hotărâre a preşedintelui Înaltei
Curţi în procesul între beizadea D. Ghica şi
mânăstirea Sf. Ioan Vechi (28 sept. 1853);
pricina şi hotărnicia moşiei Dobreni a
beizadelelor D. şi C. Ghica cu moşia Orăşti a
pitarului Alecu Caramonliu (1853); pricina
între beizadea D. Ghica şi vecinii moşiei sale,
Căzăneşti (10 apr. 1852); act referitor la
ridicarea unei case lângă Cişmigiu de către
beizadea Constantin Ghica (9 iun. 1854);
scrisoare Helène Massalsky (născută Ghica)
700 LX/3 către principele Ghica (3 nov. 1853). 1851-1854
Exporturile britanice şi irlandeze în Turcia
(inclusiv Valahia şi Modova, Siria şi
Palestina), în Rusia şi în Austria în anul 1851;
liste de obiecte predate la împărăteasca oştire
700 LX/3 austriacă (Plasa Sabarului) - 1854. 1851-1854
Scrisoare Achmed Pacha către Poujade (29
febr. 1853); scrisoare Ferdinand (1853);
hotărnicie; hotărâre a judecătoriei comerciale
din Craiova (27 nov. 1853); cheltuieli cu case;
700 LX/3 socoteală de lucruri; act de vânzare. 1851-1854
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la C. A.
Rosetti (apr.-iun. 1854), C. A. Rosetti şi Ştefan
Golescu (20 ian. 1854), Maria Rosetti (1854),
P. Iatropol (14 aug. 1871), D-na Dumesnil,
Edmond Adam (29 nov. 1854); scrisoare cu
701 LX/4 autor neidentificat (8 nov. 1854). 1854-1903 63
Scrisoare W. Sandford (15 mart. 1866);
scrisoare către Maria Rosetti (20 mai 1854);
scrisoare Caroline St. Hilaire (4 mai 1854);
scrisoare Z. Aricescu (7 nov. 1854); notă
Anton Deschamps (1854); scrisoare C.
Carteret către Edmond Adam (28 nov. 1854);
scrisoare Alfred D'Orsag către D. Ghica
701 LX/4 (1854). 1854-1903
Note P. Bataillard referitoare la corespondenţa
Goleştilor în perioada febr.-apr. 1854;
instrucţiunile testamentare ale lui J.
Lamennois (16 ian. 1854); chitanţă din 5 dec.
1854; legenda Meşterului Manole culeasă şi
701 LX/4 prelucrată de Anton Deschamps (aug. 1854). 1854-1903
Copie a proclamaţiei către locuitorii Valahiei şi
Moldovei dată de comandantul şef al Armatei
a 3-a şi a 4-a, gen. baron de Hese (18 aug.
1854); copie a convenţiei semnate la 14 iun.
1854 între Austria şi Turcia, privitoare la
Principatele Române (copiată şi expediată de
St. Golescu; copie-protocol încheiat în privinţa
"regulelor ce urmează a se hotărî pentru
întreţinerea şi căutarea trupelor împărătesci
austriace de ocupaţie din România"
701 LX/4 (Bucureşti, 27 sept. 1854). 1854-1903
Fragment ziarul "Voinţa naţională" din 26 iul.
1903 - articolul "O scrisoare a lui C. A. Rosetti
către Ubicini şi P. Bataillard (22 oct. 1861";
note P. Bataillard şi scrisoare mai sus
701 LX/4 pomenită rezumată şi extrasă de P. Bataillard. 1854-1903
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la C. A.
Rosetti, Edmond Texier, Duc de Persigny,
Armand-Levy, Voinescu (1854-1855);
scrisoare Teodor Brătianu (13 dec. 1855);
adresă a comisariatului din Passy prin care dr.
Blanche era informat că I. C. Brătianu,
condamnat politic, deţinut în Casa de
sănătate, era autorizat să frecventeze
bibliotecile publice o dată pe săptămână (16
iun. 1855); ciornă cerere în audienţă la
Napoleon al II-lea pentru I. C. Brătianu şi N.
702 LX/5 Golescu. 1853-1861 174
Comisia de incartuire din Piteşti către Ghiţă
Enescu (13 ian. 1855); bilanţul unei socoteli
între Ghiţă Enescu, N. Calotescu şi N.
Alecsescu (19 mart. 1855); socoteala
capitalurilor lui Ghiţă Enescu în 1855; Ghiţă
Enescu anunţat că a fost ales deputat al plăşii
Gălăşeşti (1 aug. 1855); pricină între N.
Calotescu şi Ghiţă Enescu (29 aug. 1855);
scrisoare Tache Rusescu către Ghiţă enescu
702 LX/5 (4 apr. 1855) şi scrisoare către Ghiţă Enescu 1853-1861
(4 apr. 1855) şi scrisoare către Ghiţă Enescu
din 18 febr. 1855.

Rapoarte către D. Ghica, prefectul Poliţiei


Capitalei (1855), preşedintele Tribunalului de
Ilfov către beizadea D. Ghica (15 iun. 1855);
scrisori primite de D. Ghica de la Tănasă
Bolintin (15 aug. 1855); J. Michaelsen - o
comandă de fân şi preţul acestuia (2 oct.
1856); Buvelos (20 iul. 1855); scrisoare din
702 LX/5 1855. 1853-1861
Scrisoare Sărdăreasa Capeleana către
ginerele ei, Luca Pleşoianu (11 mart. 1855);
702 LX/5 plata unei datorii către Luca Pleşoianu (1855). 1853-1861
Scrisori primite de Desbois de la Alfred
Dumesnil şi Eduard Texier (1855); scrieri
Armand-Levy către C. A. Rosetti (1854);
scrisoare Th. Texier (1855); scrisoare N.
Ionescu; note P. Bataillard; bilet Paleologue;
702 LX/5 depeşă telegrafică; scrisori diverse. 1853-1861
Adresă a cabinetului regelui Prusiei către
postelnicul Constantin Văcărescu (31 aug.
1855); paşaport al Paharnicului George
Enescu (1855); acte familia Cătuneanu (de
judecată, vânzare, petiţii, declaraţii etc.) 1853-
1861; hotărâre a judecătoriei de Dâmboviţa
într-o pricină între obşti de moşneni (8 oct.
702 LX/5 1855); "Heiraths Lizenz" din 17 oct. 1855). 1853-1861
Foaie de venituri sau cheltuieli pe 1855 şi
1856; memoriu asupra vechii datorii a
Municipalităţii la 1 ian. 1855 şi cheltuieli la
aprovizonarea cu grâu etc. pe anul 1855-1856
702 LX/5 (Bucureşti). 1853-1861
Scrisori colective către I. C. Brătianu - de
felicitare pentru desemnarea sa ca preşedinte
al Camerei elective şi pentru activitatea sa;
Colegiul alegătorilor Capitalei către C. A.
Rosetti şi I. C. Brătianu (1868); copii dactilo
scrisori D. Brătianu către Carol (1868); raport
confidenţial al agentului diplomatic român la
Belgrad, Radu Ionescu, adresat lui I. C.
703 LXI/1 Brătianu (2/15 aug. 1868). 1868 191
Telegrame primite de D. Ghica de la D.
Sturdza, Toma Ipceanu, I. Zanacovici,
Tresnea, Jacovachi, Stojanovici, Nae
Cutzarida, A. Papadopulo Calimache, col.
703 LXI/1 Alex Duca, Julie Obrenovici, L. Steege, A. M. 1868
Golescu, Vrana, Marzescu, Davila, Grigore
Cazadini, diverşi prefecţi şi grupuri de orăşeni
din Brăila, Călăraşi, Craiova, Târgu-Jiu
(1868).

Memoriu al lui I. Petrescu din temniţa


Capitalei către D. Ghica, memoriu adresat de
funcţionarul I. Cărlătescu, petiţii funcţionarul
Al. Mirinescu şi inginerul Lupulescu, plângere
Savu Sutescu şi Toma Conţescu, toate
adresate lui D. Ghica în cursul anului 1868;
telegramă D. Ghica către L. Steege; ciornă
703 LXI/1 scrisoare către cancelarul francez. 1868
Generalul N. Golescu notifică lui D. Ghica
numirea prin decretul regal din 14 nov. 1868
în funcţia de preşedinte al Consiliului de
Miniştri, Ministru de Externe şi ad-interim la
Lucrări Publice (16 nov. 1868); scrisori primite
de D. Ghica de la Maurice de Gerstner,
Dumitrachi Dinu, col. Alexandru Duca, Julius
Wechsler, E. Braun "Konigliche Preussiche
Baumeister", Gănescu, Ulysse de Marsillae, L.
Steege, contele Nicolas Bethlen, Ioan A.
Cantacuzino; petiţie a funcţionarului D. Luca -
703 LXI/1 toate din 1868. 1868
Preşedintele Comisiei de constatare a
bunurilor statului din jud. Argeş către Ghiţă
Enescu (25 iul. 1868); prefectul jud. Argeş
către deputat Ghiţă Enescu (14 aug. 1868);
scrisori primite de Ghiţă Enescu de la M. I.
Vasilescu, G. Tioşeanu, Theodor Brătianu, N.
Alecsescu, S. Coveriu, Costache Gălăşescu -
toate în cursul anului 1868; scrisori diverse;
act de vânzare pământ (19 febr. 1868); tabel
cu actele depuse pe biroul Adunării şi cu cele
primite în cancelarie, semnat de secretarul
703 LXI/1 Adunării, J. Codrescu (23 nov. 1868). 1868
Însemnări Th. Văcărescu: opinii exprimate de
G. Chiţu, A. D. Holban, Ioan Negură, I.
Agarici, I. Ghica, M. Kogălniceanu, P. Carp în
legătură cu împrumutul Oppenheim şi creditul
de 600. 000 de franci în şedinţa din 20 şi 21
mart. 1868; extras din registrul stării civile
pentru născuţii din anul 1868, culoarea de
Galben, Bucureşti pentru Neagoe Radu
Văcărescu, născut la 29 febr. 1868; scrisoare
Arsaky către Th. Văcărescu (12 iul. 1868) şi
scrisoare Harriott Skipper către Maria
Văcărescu (20 oct. 1868); telegrame primite
703 LXI/1 de C. A. Rosetti de la Ilfovescu (1868). 1868
Scrisori primite de D. Ghica de la C. Şuţu (29
mart. 1861), C. A. Borănescu (31 mart. 1861),
N. Rosetti (10 apr. 1861), Barbu Catargi,
Bibescu Bassarab Brâncoveanu (1/13 aug.
1861), Giers (1/16 aug. 1861), Slătineanu (1
704 LXI/2 apr. 1861). 1861-1872 321
Corespondenţă Apostol Arsaky - D. Ghica
(febr.-sept. 1861), prefectul jud. Ilfov către D.
Ghica (28 mart. şi 6 apr. 1861); act de
împietrire a moşiei Oreşti din Piţigaia (9 dec.
1861) şi hotărârea Tribunalului civil Ilfov în
această privinţă adusă la cunoştinţa primului
preşedinte şi principilor Constantin şi Dimitrie
Ghica, proprietarii moşiei Dobreni; petiţii
adresate lui D. Ghica şi acte referitoare la
moşiile acestuia (1861); jalbe adresate lui D.
Ghica de către sătenii moşiilor sale Gheboaia
şi Dobreni; scrisori către Costache Grigorie
Ghica care era înştiinţat de rezultaul alegerilor
(1 apr. 1861); înştiinţare către Costache Gr.
Ghica (6 apr. 1861); comunicare şi scrisoare
704 LXI/2 către D. Ghica. 1861-1872
Material despre mânăstiri şi călugări întocit de
Andrei Şaguna (21 apr. 1861) şi ciornă
scrisoare de răspuns D. Ghica către A.
704 LXI/2 Şaguna (17 dec. 1861). 1861-1872
Comunicări D. Ghica către A. I. Cuza (1861);
copie adresă a Adunării legislative către A. I.
Cuza; ciornă memoriu al Adunării legislative
către A. I. Cuza (iul. 1861); scrisori primite de
A. I. Cuza de la Andrei Şaguna (29 dec. 1861)
704 LXI/2 şi de la I. P. Jacquet (14/26 aug. 1861). 1861-1872
Scrisori primite de Ghiţă Enescu de la I.
Oprescu (18 oct. 1861), C. Boteanu (29 oct.
1861), subprefectul plasei Gălăşeşti (29 sept.
1861); adresă către Ghiţă Enescu (31 mart.
704 LXI/2 1861) şi scrisoare din 2 mart. 1861. 1861-1872
Adresă prin care I. C. Brătianu era înştiinţat că
a fost ales deputat al Capitalei - în ziua de 2
apr. 1861 - de către Colegiul orăşenesc;
scrisoare D. Brătianu (26 sept. 1861); dovadă
de primire a unei sume de 3.911 lei de la Ion.
Brătianu (23 febr. 1861); scrisoare din 12 oct.
1872; ciornă scrisoare Th. Văcărescu către
704 LXI/2 Plagino (23 mart. 1861). 1861-1872
Scrisoare C. A. Rosetti către sora lui (5/17
dec. 1861); Maria Rosetti către o prietenă
(1861); scrisoare Maria Filipescu către fratele
ei; Maria Rosetti către nişte prieteni (7 nov.
1861) şi însemnare P. Bataillard; Grigore
Grădişteanu către vărul său (1861); George
Mănescu către sora sa, Maria; Ioan Em.
Florescu către Nicolae Golescu (11 iun.
1861); notă Barbu Catargi (febr. 1861); notă
Gr. Alexandrescu 81 iul. 1861); notă către
Ministerul de Interne, semnată Silion;
scrisoare; denunţ împotriva lui M.
Kogălniceanu şi evoluţiile politice în Moldova
704 LXI/2 (1861?). 1861-1872
Adresă a Arhiepiscopului şi Mitropolitului
Ungro-Vlahiei (1861); copie adresă către
"Domnii proprietari" (1861); acte referitoare la
abonamentele făcute la ziarul "Viitorul" al lui
Gr. Balş (mart. 1861); însemnare de sumele
intrate în casa visteriei în per. 21 apr.-10 mai
1861?; jurnal al Consiliului de Miniştri cu
privire la starea magistraţilor (15 oct. 1851);
legea privitoare la regimul evreilor din Serbia
704 LXI/2 (4 nov. 1861). 1861-1872
Tabel cu documentele numerotate de la 1 la
23 din anul 1861 (lipsă documentul nr. 27);
procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de
Miniştri din Bucureşti; depeşe A. I. Cuza către
D. Ghica; misiunea lui Arsachi la Iaşi; depeşe
D. Ghica către A. I. Cuza; depeşe între
preşedinţii Consiliilor de Miniştri din Iaşi şi
Bucureşti - A. Moruzi şi D. Ghica - alocuţiunea
domnitorului la Iaşi etc. - toate referitoare la
alocuţiunile vizând unirea Principatelor din
punct de vedere al structurilor de stat (nov.-
704 LXI/2 dec. 1861). 1861-1872
Contract încheiat pe trei ani 23 apr. 1862 - 23
apr. 1865 - între Ministerul Culturii şi prinţul
Constantin Gr. Ghica pentru închirierea unor
case pentru cancelaria Ministerului (23 apr.
1862); petiţie către D. Ghica (7 oct. 1862);
705 LXI/3 scrisoare către D. Ghica (4 dec. 1862). 1862 31
Adresă Tribunalul de Argeş către Ghiţă
Enescu (19 ian. 1862), răspunsul lui Ghiţă
Enescu la citaţia Tribunalului de Argeş de a
dovedi calitatea sa de alegător direct,
contestată de Papadopol şi Ghiţă
Protopopescu (20 ian. 1862); scrisori primite
de Ghiţă Enescu de la I. Oprescu (26 iun.
705 LXI/3 1862) şi Dumitru Lupu (5 sept. 1862). 1862
Copie după ordinul Ministerului de Interne
către prefectura jud. Ilfov (8 ian. 1862); copie
după raportul subprefectului plăşii Moştirea
către prefectul de Ilfov (13 ian. 1862); copie
după raportul prefectului de Ilfov către
705 LXI/3 Ministerul de Interne (15 ian. 1862). 1862
Adresă prin care preşedintele Adunării,
Bibescu Bassarab Brâncoveanu, îl invită pe I.
C. Brătianu să renunţe la demisia sa din
Adunare (3 apr. 1862); scrisori Golhan (5 febr.
şi 31 dec. 1862); scrisoare din Italia către C.
A. Rosetti (1 nov. 1862); scrisoare Th.
Văcărescu către mătuşa sa (26 dec. 1862);
chitanţă pentru o depeşă telegrafică (4 ian.
705 LXI/3 1862). 1862
Contract de vânzare-cumpărare a pădurii
Mihăeşti, încheiat între I. C. Brătianu şi Ion
Mareş (11 iul. 1863); Tribunalul districtului
Argeş hotărăşte în legătură cu chemarea în
judecată făcută de preotul Nicolae din comuna
Rudeni la adresa fraţilor Brătianu, în legătură
cu moştenirea lui Răducanu Bălosache Balotă
(16 oct. 1863); hotărâre a Consiliului de
Miniştri adusă la cunoştinţa lui I. C. Brătianu
706 LXI/4 (29 nov. 1858). 1858-1863 27
Petiţie adresată de Nicolae Măcărescu, fost
inspector al şcolilor primare din Iaşi,
"onorabilei Camere elective a României" (27
nov. 1863); adresă către Alexandru G.
Golescu (9 sept. 1863); scrisoare C. A.
Rosetti către dr. Capitanovoci (1863); copie
scrisoare Carol către Hortense Cornu (17 dec.
1863); scrisoare către I. C. Brătianu (7 aug.
1863); adresă a majorităţii din Adunare către
706 LXI/4 alegătorii ei (14 sept. 1863). 1858-1863
Înştiinţare a familiilor Mănescu şi Văcărescu
despre nunta între Th. Văcărescu şi Maria
Mănescu, proiectată a se desfăşura la 23 iun.
1863, la Biserica Sărăndari; factură a
magazinului "A la Ville de Lyon. Emile Levis",
Podul Mogoşoaiei, adresă doamnei Mănescu
706 LXI/4 (28 ian. 1863). 1858-1863
Cerere adresată lui I. C. Brătianu de către
Demetrius d'Aristarchi, fratele fostului mare
logothet Nicolas d' Aristarchi bey (24 febr.
1883); scrisori primite de I. C. Brătianu de la
Connelly (1854), Edmond Adam (18 nov.
1854); Adolphe Golhan (23 mart. 1863), Felix
Colson - reclamă atitudinea lui C. Bolliac
(1854); scrisoare Maria Rosetti către Pia
707 LXI/5 Brătianu (14/26 nov. 1863). 1683-1883 72
N. Georgescu, membru al Tribunalului civil de
Ilfov, secţia I, către prinţul Constantin Ghica în
privinţa unei hotărnicii între moşia Bobeşti şi
moşia Berceni (19 iul. 1863); Tribunalul Buzău
cheamă pe Constantin Ghica să aducă dovezi
în procesul pe care îl are cu Nicolae Băleanu
asupra unei moşii (7 dec. 1863); Ministrul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice răspunde unei
petiţii adresate de Costache Ghica (16 mai
1863); act privitor la starea în care se aflau
casele lui Constantin Ghica închiriate de
Curtea de Casaţie (26 oct. 1863); scrisoare
primită de D. Ghica de la Anagnosti (30 ian.
707 LXI/5 1863). 1683-1883
Scrisori primite de Ghiţă Enescu de la Teodor
Brătianu, I. Oprescu, N. Alecsescu, Roşianu
(1863); însemnare de bani primiţi de Ghiţă
707 LXI/5 Enescu (23 iun. 1863). 1683-1883
Suppresion du Régime Constitutionnel en
Roumanie (31 iul. 1864) şi Appendice I.
Convention pour l'organisation définitive des
Principatés danubiennes de Moldavie et de
Valachie (19 aug. 1858); acte additionnel a la
Convention de 1858; Principes destinés à
servir de base à la rédaction d'une nouvelle loi
707 LXI/5 électorale (litografiate). 1683-1883
Zapis de schimb de ţigani între Iorga, staroste
ot Bucureşti, împreună cu jupâneasa lui,
Ancuţa şi cu cumnatul lor, Negoiţă (9 mart.
707 LXI/5 1683). 1683-1883
Act prin care Elena Mănescu împarte moşiile
Chiriacu şi Beiu între fiul şi fiica ei, în schimbul
părţilor din moşia Măneşti (16 iun. 1863) şi
707 LXI/5 hotărârea Tribunalului (1876). 1683-1883
Scrisoare John Plennie; col. G. Garelescu
către Ministerul de Război (5 nov. 1863);
scrisoare şi transcriere dactilo Felix Colson
către C. Bolliac (20 mai 1854); carte de vizită
707 LXI/5 J. Michelet. 1683-1883
Scrisori primite de Ghiţă Enescu de la Teodor
Brătianu (30 oct. 1851 şi 30 ian. 1856), D.
Brătianu (20 mart. 1865), N. Alecsescu,
Roşescu şi A. Bălteanu (toate din 1864), C. A.
708 LXI/6 Rosetti (1865). 1851-1866 140
Scrisori Maria Rosetti către Pia şi I. C.
Brătianu (1864-1865); scrisoare Anastasia
Tigveanu către I. C. Brătianu (11 dec. 1864);
înscris de datorie agricolă Ioan Enculescu
către I. Brătianu (21 mart. 1865); scrisoare D.
708 LXI/6 Brătianu (9 iun. 1864). 1851-1866
Scrisori primite de Maria Văcărescu de la tatăl
ei (3 oct. 1865), Olimpia Lahovary (21/2 febr.
1865), Harriette Skipper (13 iun. şi 16 iul.
1865); contract de executare a unor lucrări pe
proprietăţile lui Th. Văcărescu (13 sept. 1864);
însemnări Th. Văcărescu privitoare la
statuetele şi legile organice din Valahia
708 LXI/6 (1864). 1851-1866
Citaţie adresată lui D. Ghica la un proces
intentat de Epitropul mânăstirii Sf. Mormânt
pentru hotărnicia moşiei Tufeni (2 nov. 1865);
adresă a Ministerului Cultelor şi Instrucţiune
Publică către Constantin Ghica (9 ian. 1864);
acte privind pe răposatul Pericle I. Ghica -
socoteli, cheltuieli de înmormântare etc.
708 LXI/6 (1864). 1851-1866
Carte de blestem a Arhiepiscopului şi
Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al
României cerută de Tribunalul Dâmboviţa
pentru judecarea procesului între familia
Mavrodeto şi Ioan Alexandrescu (6 iul. 1865);
fişa sergentului major Tache Mănciulescu din
compania I din regimentul no. 4 de infanterie
708 LXI/6 (1864). 1851-1866
Scrisori primite de E. Carada de la Gr.
Serrurie (20 feb. 1865), Paleologu (7 oct.
1864); prefectul districtului Râmnicu Sărat J.
F. Robescu - către procurorul Tribunalului
districtual (19 mai 1866); scrisoare Panu (iun.
1864); însemnare din 1859; cerere către
708 LXI/6 prefectul de Ilfov (24 nov. 1864); zapis. 1851-1866
Scrisori primite de Ghiţă Enescu de la N.
Alecsescu, G. Rioseanu, D. Brătianu, T.
Brătianu, Grigore Brătianu (toate din 1867);
fragment adresă către Ghiţă Enescu (14 dec.
1867); contract între Ghiţă Enescu şi Toma
709 LXI/7 Ştefănescu (27 dec. 1867). 1866-1902 189
Primarul comunei Colentina către D. Ghica
(31 aug. 1867); comitetul permanent de Ilfov
către epitropii decedatului Constantin Gr.
Ghica (5 dec. 1867); administratorul moşiei
Berceni către D. Ghica (2 sept. 1867); ciornă
adresă D. Ghica către prim preşedintele
Tribunalului civil Ilfov (25 aug. 1867); consiliul
de familie instituit de Tribunalul pentru
administrarea averii lui Constantin Gr. Ghica
către D. Ghica; Ministerul Instrucţiunei Publice
şi al Cultelor către Constantin Gr. Ghica (27
mart. 1867); telegrame primite de D. Ghica de
la Poujade, Salomon, Maria Ghica; scrisoare
D. Ghica către Poujade (18 oct. 1867) şi
709 LXI/7 scrisoare Poujade către Maria Ghica. 1866-1902
Listă de credite extraordinare şi suplimentare
cerute de guvern în anul 1867; tabel cu
veniturile Casei Spitalelor prevăzute în
bugetul pe anul 1867 şi de ce încasate;
prefectura Argeş hotărăşte componenţa
comisiei pentru vânzarea unei părţi din
bunurile statului (5 iun. 1867); adresă a
Ministerului de Interne către preşedintele
Consiliului general al districtului Argeş - în
problema mai sus menţionată (7 iun. 1867);
copie după procesul verbal no. 162 din 7 oct.
1867 asupra inspecţiei efectuate la Reg. de
infanterie; copie după ordinul general al
Colonelului Creţulescu pentru inspecţia Reg.
709 LXI/7 no. 2 de linie (30 nov. 1867). 1866-1902
Copie mesaj Ferdinand şi Eléonore către
Carol; telegramă Ferdinand al Bulgariei către
I. I. C. Brătianu (2 dec. 1902); scrisori primite
de E. Carada de la A. Panu şi M. Rosetti,
scrisori C. A. Rosetti şi Maria Rosetti (1866-
1867); scrisori A. Arsaki către nepoţi (7 ian.
1867) şi către Maria Văcărescu (21 oct. 1867);
scrisori primite de Maria Văcărescu de la Th.
Văcărescu (16 nov. şi 2 dec. 1867) şi de la
secretarul lui Carol I (4/16 ian. 1867); note P.
Bataillard asupra unor scrisori către C. A.
Rosetti şi I. C. Brătianu (1866-1869); scrisori
primite de P. Bataillard de la C. Vârnav (1869)
şi C. Gr. Cantacuzino (15 febr. 1871); notiţe P.
709 LXI/7 Bataillard (1867). 1866-1902
Curtea apelativă din Focşani în pricina dintre
Stat şi Elena Lahovary, pentru călcarea de
pământ în moşia Babeni (5 oct. 1867); notă
asupra unor încasări pentru bugetul 1866;
contract între Maria Filişano şi Stancu
Poppescu pentru arendarea moşiilor Illovâţu şi
709 LXI/7 Nevâţu (18 iu. 1867); foaie socoteli (1867). 1866-1902
Scrisoare secretarul lui Carol (8/20 iun. 1867);
ciorne scrsori către Gr. Stourdza (10 iun.
1867), abatele Saubestre; scrisoare K.
Plopeanoff (12 febr. 1867); ciornă adresă I. I.
709 LXI/7 Costescu. 1866-1902
Adresă M. Goleasca către Departamentul
Dreptăţii în legătură cu o pricină între
defunctul Iordache Golescu şi unii vecini ai
moşiei Leurdeni (26 apr. 1849); adresa
clăcaşilor moşiei Leurdeni către vorniceasca
M. Goleasca pentru un iaz (1860); inventarul
documentelor depuse spre păstrare de G. A.
Golescu în safe-ul no. 209 al documentelor
particulare din Biblioteca Academiei Române;
710 LXII/1 act scădere a unei datorii către George 1664-1860 80
Golescu.

Zapis de cumpărare (iul. 1768); documente


greceşti 1817, 1836, 1835; act de judecată a
unei pricini (15 febr. 1849); documente (23
mai 1846); hotărnicie (26 dec. 1846); hotărâri
ale judecătoriei Muscel (5 sept. 1851; 2 mai
1852; 13 aug. 1855; 28 ian. 1857); documente
(30 iun. 1852); act (1857); petiţie; foaie
volantă - copie hrisov Grigore Ghica (18 apr.
710 LXII/1 1664). 1664-1860
Copie act referitor la art. 5 al Tratatului de la
Adrianopol; alegerea domnilor (2 sept. 1829),
710 LXII/1 Adrianopol, gen. Aghiotant Kiselef). 1664-1860
Listă socoteli; documente diverse fără dată,
710 LXII/1 liste; jalbă Radul Brăiloiu, act de danie. 1664-1860
Cerere de bani în schimbul efectuării unor
zile, adresată lui C. Brătianu (27 iun. 1842);
mărturie de tocmeală către C. Brătianu (27
nov. 1842); întâmpinarea lui Nae Balotă la
jalba adresată de C. Brătianu Tribunalului de
Argeş pentru nişte stânjeni de moşie (3 mai
1842); contract de arendă pe trei ani a unei
moşii aparţinând mânăstirii Cozia către C.
Brătianu (6 mai 1842); chitanţă pentru o chirie
a clucerului Dinu Brătianu (15 mai 1842); jalba
unui isprăvnicel din Sâmbureşti către C.
Brătianu (9 sept. 1842); scrisori către I. Ghika,
I. C. Brătianu şi Caracaş, semnate I. Ghika şi
711 LXII/3 Brătianu (1842-1843) 1842-1843 61
Scrisori primite de Luca Pleşoianu de la J.
Lahovary (31 aug. 1842) şi de la nişte ingineri
hotarnici (8 şi 30 iun. 1842); adresă către
711 LXII/3 Luca Pleşoianu (15 nov. 1842). 1842-1843
Departamentul Logofeţiei Dreptăţii din Ţara
Românească către beizadea Ghica (14 dec.
1842); socoteală de bani înmânaţi beizadelei
D. Ghica; scrisoare către Alexandru Golescu
şi transcriere dactilo; contract de arendă (6
mai 1842); însemnare din 4 dec. 1842; ciornă
scrisoare către un redactor (5 dec. 1842);
foaie de zestre (1 oct. 1842); câteva acte din
711 LXII/3 anul 1842 - nedescifrate. 1842-1843
Legaţia Franţei la Stockholm către I. Brătianu
(22 sept. 1886); legaţia Germaniei în România
către I. C. Brătianu: în legătură cu
preconizatul aranjament comercial (23 iul.
1886) şi referitor la numirea unui ataşat militar
român la Berlin (31 dec. 1886); rapoarte Al.
Beldiman către I. C. Brătianu, Berlin (14/26
iun. şi 3/15 iul. 1886); scrisoare V. Alecsandri
către I. C. Brătianu despre importanţa
înzestrării armatei române cu tunuri din Franţa
(10 mart. 1886); telegramă Carol către I. C.
Brătianu (22 mai 1886); scrisoare general
locotenent Burlimont către I. C. Brătianu,
Bruxelles (24 febr. 1886); telegrame felicitare
pentru eşuarea atentatului comis împotriva sa
de primite de I. C. Brătianu (1886); petiţie a
183 de locuitori din Giurgiu adresată lui I. C.
Brătianu, pentru "înfiinţarea pe timpul verii a
unori trenuri de plăcere între Giurgiu-Bucureşti
712 LXII/4 şi viceversa" (12 febr. 1887). 1883-1887 162
Raport confidenţial Al. Em. Lahovary către
Mihail Pherokyde, Belgrad (31/12 iun. 1886);
raport consulul general român la Odessa,
Eugen Voinescu, către M. Pherekyde: evreii
domiciliaţi în Rusia, legile şi regulamentele la
care ei sunt supuşi (17 sept. 1886); programul
negocierilor comerciale austro-ungaro-
române; conferinţe pentru încheierea unui
tratat de comerţ între Austro-Ungaria şi
România, proces-verbal - şedinţa din 20 apr.
1886, proiectul tratatului de comerţ, anexă:
fragment mms referitor la conflictul armat
bulgaro-sârbesc din 1886; raport Ministerul
Afacerilor Străine cu privire la întărirea
fortificaţiilor de către bulgari (18/30 iun. 1886);
memoriu asupra Dobrogei - importanţa ei
712 LXII/4 pentru România şi căile de românizare (1886). 1883-1887
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare
efectuate în apr. 1886, comparativ cu cele
efectuate în apr. 1885; situaţia de veniturile
domeniale în 1883/84, 1884/85 şi 1885/86;
situaţia veniturilor domeniale în perioada 1
apr. 1886 - 1 oct. 1886; borderou cu sumele
aflate în consemnare la Cassa de depunere
comptând la Construcţiuni (22 nov. 1886);
programă pentru proiectul unui palat al
712 LXII/4 Parlamentului român (1883). 1883-1887
Ministerul Lucrărilor Publice - proiect de lege
asupra apelor (1886); regulament pentru
aplicarea art. 3, 11, 12, 13 şi 17 din codul
silvic, relativ la pădurile supuse regimului silvic
(1886); rezultatul inspecţiunei controlorilor în
cursul lunii aug. 1886 în 21 judeţe şi în cursul
lunii sept. 1886 în 20 judeţe în legătură cu
creditele agricole; tabel cu situaţiile a 348 de
moşii cu arendă mai mică de 5000 de lei;
sentinţa Tribunalului de Ilfov cu privire la
planul şi hotărnicia moşiei Brezoia Cămăraşu
(28 nov. 1886) şi memoriu referitor la această
712 LXII/4 problemă. 1883-1887
Tabel cu lucrătorii străini nevoiţi a fi aduşi în
ţară în anul 1886 (total general: 20.435);
lucrătorii străini învoiţi a fi aduşi în ţară în anul
curent; notiţe statistice asupra pădurii de pe
712 LXII/4 moşia mânăstirii Caşin din judeţul Bacău. 1883-1887
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la Scarlat
Ion Ghica (23 mai 1887), Pruncu (26 apr.
1887), Fernand Gavarry (8 ian. 1887), legaţia
Porţii (29 dec. 1887), Iosif - mitropolit primat -
preşedintele Comietului central al Societăţii de
ajutor pentru incendiaţi şi inundaţi (30 nov.
1887), preşedintele Consiliului de
Administraţie al Liceului Sf. Gheorghe (9/21
dec. 1887), Jules Gouin, preşedinte al
Consiliului de administraţie al "Societé de
construction des Batignolles" - în legătură cu
construirea de poduri peste Dunăre (3 iun.
713 LXII/5 1887). 1886-1924 71
Scrisori Gh. Brătianu către Gr. Brătianu,
Trieste (24 iul. 1891 şi 28 oct. 1892); scrisoare
N. Alexandrescu către G. Brătianu (25 oct.
1892); scrisoare C. Bolintineanu către Grigore
Th. Brătianu (14 apr. 1890) şi răspunsul
acestuia din urmă (15 apr. 1890); prefectura
judeţului Teleorman către deputatul Grigore
Brătianu (9 iul. 1888); Societatea "Curtea de
Argeş" face cunoscut lui Grigore Brătianu
înscrierea sa ca membru (15 iun. 1891);
contract de închiriere al unui imobil pentru
"Liga pentru unitatea culturală a Rimâniei"
secţiunea centrală Bucureşti, casier Grigore
Th. Brătianu (23 iun. 1892); ciornă discurs
713 LXII/5 Grigore Th. Brătianu către V. A. Urechia. 1886-1924
Apel către învăţători pentru susţinerea
liberalilor (21 ian. 1892); rezoluţia alegătorilor
din urbea şi judeţul Roman de sprijinire a
guvernului liberal şi de condamnare a opoziţiei
(29 nov. 1887); manifest al "Partidei
713 LXII/5 muncitorilor din Iaşi" (I. Nădejde) împotriva 1886-1924
liberalilor (18 mart. 1888); manifest al
muncitorilor breslei lucrătorilor de fier şi
convocare la adunarea generală de constituire
a Societăţii lucrătorilor de fier (21 nov. 1887).

Raport neiscălit "Lipsa de cai şi herghelia


statului de la Nucet" (1892); dare de seamă a
operaţiunilor clubului tinerimei pe anul 1890;
listă de juraţi care compuneau sesiunea din
iun. 1890 din jud. Romanaţi şi supliment: juraţi
căzuţi în sesiunea din iun. 1889 şi juraţi pentru
dec. 1889 şi sept. 1890; veniturile statului în
perioada 1 apr. 1886 - 31 mart. 1887,
comparaţie cu cele realizate cu un an înainte,
713 LXII/5 în acelaşi interval. 1886-1924
Adevărul, anul VIII,nr. 2283 din 12 aug. 1895;
"Voinţa Naţională", anul XI, nr. 2775 din 15/27
febr. 1894 şi supliment la "Voinţa Naţională"
nr. 2731 din 18/30 dec. 1893: discursul lui A.
Stolojan în şedinţa Camerei (10 dec. 1893);
"Prager Tagblatt" nr. 236 din 7 oct. 1924;
"Constituţionalul", anul II, nr. 329 din 31/12
713 LXII/5 aug. 1890. 1886-1924
Mss "Moartea din văzduh" - broşură pentru
propagandă naţională, de apărare contra
atacurilor aeriene în caz de război, scrisă de
714 LXII/6 Mateiu T. Popescu. 1911-1937 123
Mss "Nenorocirea mea. Exemple şi sfaturi
714 LXII/6 celor mulţi" de Mateiu T. Popescu. 1911-1937
Mss "Orânduirea practică în gospodărie" de
714 LXII/6 Mateiu T. Popescu (1935) 1911-1937
Extras din regimentul stării civile de născuţi pe
anul 1911, act de naştere nr. 6 al copilului Ion,
de sex bărăbătesc, născut la 6 februarie 1911,
fiul lui Dumitru Gh. Oprea Stan şi al
Paraschivei Dumitru, agricultori domiciliaţi în
comuna Cândeşti, satul Dragodăneşti;
certificat eliberat de comuna Dragodăneşti,
jud. Dâmboviţa, lui Ioan D. Gheorghescu,
învăţător în judeţul Caliacsa, una şi aceeaşi
persoană cu Ion Dumitru Gh. O. Stan (28 ian.
714 LXII/6 1937). 1911-1937
Scrisori primite de I. C. Brătianu de la George
Fazy, avocat din Geneva (20 ian. 1885),
Ştefan Rosetti (29 dec. 1885), legaţia Franţei
(15 dec. 1885), legaţia Italiei (8/20 iun. 1885);
Direcţiunea căilor ferate trimite lui I. C.
Brătianu socoteala pentru 2 bilete clasa I pe
ruta Predeal - Viena - eliberate la 30 iul. (28
oct. 1885); propunere înaintată de gen.
Fălcoianu lui I. C. Brătianu, de acordare a
unor decoraţii pentru personalul şcolii
politehnice din Paris (12 oct. şi 4 nov. 1885);
comandantul Corpului flotilei, col. N.
Dumitrescu Maican, raportează lui I. C.
Brătianu despre materialul de torpile aflat în
dotarea Flotilei (25 şi 28 mai 1885); copii
telegrame Kretzulescu (6/18 şi 7/19 nov.
1885), Al. Beldiman (6/18 nov. 1885) şi Emil
715 LXII/7 Ghica (5/17 dec. 1885). 1885 - 1886 125
Telegramă Carol către sultan, de felicitare
pentru sărbătorirea urcării pe tron (1885);
telegramă Carol către rectorul Universităţii din
Iaşi, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la
715 LXII/7 înfiinţarea Academiei Mihăilene (1885). 1885 - 1886
Comisia însărcinată cu studierea şi
propunerea de măsuri pentru organizarea
miliţiilor către Ministerul de Război (1885);
rapoarte către Ministerul de Război, cu privire
la personalul şi activitatea celor trei secţii de la
marele stat major (7 iun. şi 15 iun. 1885);
memoriu de lucrările mai importante ale
Divisiei comptabilităţii în ziua de 29 mai 1885
(Prefecturi), listă de materiale şi obiectele
aduse şi pregătite pentru construirea
penitenciarului Salinelor Mari, anexată pe
lângă procesul-verbal al comisiei ordonate de
715 LXII/7 Ministerul de Interne (1885). 1885 - 1886
Raport asupra industriei zahărului în Austro-
Ungaria şi devizul aproximativ al înfiinţării unei
fabrici de profil (1885); expunere cu privire la
tăbăcăria Ciricleanu (1885); şedinţele II şi III
ale comisiei pentru întocmirea unui nou tarif
general vamal (30 apr. şi 2 mai 1885);
prospect cu privire la costul materialului de
715 LXII/7 cale Decanville şi Koppel (19 iun. 1885). 1885 - 1886
Material referitor la proprietăţile din Dobrogea
aparţinând lui Nusret Paşa, mareşal al
imperiului şi aghiotant general al sultanului;
condiţii avansate pentru un aranjament între
Ministerul Lucrărilor Publice şi N. H. Lindley,
inginer civil din Franckfurt pe Main, pentru
întocmirea unui plan de canalizare şi
alimentare cu apă a oraşului Constanţa
(1885); raportul comisiei examinative de la
şcoala practică de agricultură de la Stiharetz
la examenele finale ale anului şcolar
1884/1885 (10 iul. 1885); regulamentul
serviciului de subzistenţă, întocmit de un
715 LXII/7 controlor general (23 ian. 1886). 1885 - 1886
Propuneri de ocupare a unor posturi
diplomatice de către Grigore Gr. Ghica,
Constantin G. Popovici şi Duiliu Zamfirescu,
înaintate de Ministerul de Externe, I.
Câmpineanu, colegilor săi (1/13 iunie 1885);
inspectorul şcolilor româneşti din Turcia
raportează Ministrului Instrucţiunii Publice şi al
Cultelor în legătură cu inspecţiunea şcolilor
româneşti din Macedonia (1 decembrie 1885);
"Ţara Nouă" - revistă ştiinţifică, politică,
economică şi literară, redactor Ioan
Neniţescu, anul I, nr. 23 din 1/13 ian. 1885;
715 LXII/7 scrisoare V. Alecsandri (13 august 1885). 1885 - 1886
Transcrieri dactilo - telegrame şi copii
telegrame (multe cifrate) primite de I .C.
Brătianu de la Henri Lucereau, C. A. Rosetti, I.
N. Titulescu - prefect Craiova, D. Brătianu, I.
Bălăceanu, D. A. Sturdza, Giers, M.
Pherekyde, Nedeyanu, G. V. Liteanu, Al.
Beldiman, George Ghika, Kalinderu, Stătescu;
telegrame trimise de I. C. Brătianu lui I.
716 LXII/8 Bălăceanu. 1876 - 1886 103
Telegrame primite de M. Kogălniceanu de la
gen. Ghika, Grigore Ghika, Callimaki-Ctargi,
Obedenaru; telegrame trimise de M.
Kogălniceanu lui I. Bălăceanu, M. C. Barozzi,
Alexandru Plagino - comisar general la
716 LXII/8 Chişinău. 1876 - 1886
Telegrame diverse: Stoicescu către lt. col.
Fălcoianu; gen. Cernat către gen. Lupu; L. B.
către E. Carada; prefectul jud. Iaşi către
716 LXII/8 consulul rus. Ciorne diverse. 1876 - 1886
Notiţe P. Bataillard extrase din "Journal des
debats" (dec. 1879 - mart. 1893); "Le Petit
Parisien" (mart., apr. şi mai 1888; ian. 1889,
febr. 1892); "The Graphe" (feb. şi apr. - mai
1888; oct. 1888 şi oct. 1889); "Buletin de la
Societe de geographie" (ian. 1868 - aug.
1877); "Journal de Geneve" (2 sept. 1884);
"The Times" (9 iul. 1892); "Le temps" (10 iun.
1878; 11 febr. 1885; 3 aug. 1887); "Le Petit
journal" (7 iul. 1887); "Le Figaro) (10 mai
1884; iul. 1885; 18 apr. 1888); "Le
Roumanulu" (11/23 sept. 1886); "La Liberte"
(iun. - iul. 1867; 3 mart. 1868); "L'Opinion
nationale" (15 iun. 1867); "L'Europe" (5 dec.
1889); "L'Europe diplomatique" (4 oct. 1877);
"Revue des deux Mondes" (15 ian. 1856);
"Daily Telegraph" (19 iun. 1878); "La Bataille"
(23 oct. 1889); "Le Correspondant" (10 febr.
1884); "Journal des sciences militaires"
(1880); "Commission technique europeene"
(1880); "Guide de l'Europe" (Zurich & Leipzig,
1880); "Ethnographie de la Roumanie" de
Rosny Leon, Paris, 1885; "National" (iul. - aug.
1848) - referitoare la România (istorie, politică
717 LXIII/1 internă şi externă etc.). 1848 - 1893 1605
Note P. Bataillard privitoare la: lucrare
documente istoria românilor; Istoria
Basarabiei (1877 - 1878); biserica catolică în
România şi în Serbia; confederaţie slavo-
ungaro-română; Ungaria şi chestiunea
ungaro-română; lucrarea "La Roumanie
devant le Congres de Berlin"; lucrarea "La
question hongro-roumaine"; lucrarea "La
Question d'Orient" (1878); participarea
României la războiul 1877 - 1878 - discuţii cu
I.C. Brătianu; lovitura de stat a prinţului Cuza
(1863 - 1864) - scrise cu prilejul sejurului lui
Panu în Franţa şi Anglia; lucrarea "La
question valaque"; fragment lucrare dedicată
istoriei românilor" (1848); note asupra originii
şi a istoriei vechi a României, extrase din
articolul dedicat cărţii lui Elias Regnault;
referinţe la diverse lucrări şi publicaţii
717 LXIII/1 referitoare la români; bibliografie românească. 1848 - 1893
Scrisori primite de P. Bataillard de la E. Grant
(18 dec. 1856); Jules Bastide (19 apr. 1856) -
anexată scrisoarea trimisă de Ladislas Teleki
redactorului Jules Bastide în legătură cu un
articol apărut în "Revue de Paris" (15 apr.
1856); Georg F. Vedeler (23 sept. 1848; 13 şi
19 mart. 1849); Alexandru Em. Lahovary (3
aug. 1878); Arthur Demarsy, arhivist paleograf
(9 iun. 1869) şi ciorna răspunsului; ciorne
scrisori P. Bataillard către E. Grant (1857);
ciorne scrisori P. Bataillard adresate unor
redactori; buletine de comandă pentru
consultarea unor lucrări; cărţi de vizită G.V.
717 LXIII/1 Liteanu şi M. Pherekyde. 1848 - 1893
Ziarele "La France" (24 iul. 1878), "Le
National" (11 aug. 1848); fragment ziar "La
717 LXIII/1 Republique francaise" (26 apr. 1877). 1848 - 1893
Suspendarea regimului constituţional în
România şi Anexa I Convenţia pentru
organizarea definitivă a Principatelor
dunărene Moldova şi Valahia de P. Bataillard,
lb. franceză (31 iul. 1864 şi 19 aug. 1858);
listă de costurile muncilor agricole în funcţie
717 LXIII/1 de teren (1864). 1848 - 1893
Convenţie consulară între România şi Rusia
(29 nov. 1869) şi o ciornă mss. cu modificările
propuse a se efectua în textul articolelor
718 LXIV/1 convenţiei în cursul negocierilor româno-ruse. 1869 7
Registru: "Ministerele ce s-au succedat de la
719 LXIV/2 anul 1859 până în prezent (1922)". 1859 - 1922 102
"Cestiunea israelită - opinia publică
europeană şi cestiunea israelită în România" -
scrisori din străinătate asupra acestei
probleme în "Noua Revistă Română"
(numerele 16-20 din 15 aug. - 15 oct. 1900),
ca răspuns la o scrisoare adresată de C. R.
Motru mai multor publicişti şi oameni politici
din Europa printre cei ce au răspuns se
numără Emile Zola, Mommsen, G.
Clemenceau, Henry Fouquier, Houston
720 LXV/1 Stewart Chamberlain, T. G. Masaryk etc. 1900 59
Conflictul româno-bulgar reflectat în articolele
din ziarele "La Roumanie" şi "Timpul" (25 iul.
721 LXV/2 10 oct. 1900). 1900 178
Conflictul româno-bulgar reflectat în articolele
din ziarele "Constituţionalul", "La Roumanie",
722 LXV/3 "Timpul" şi "Epoca" (1900 - 1901). 1900 - 1901 240
Articole din ziarul "Voinţa naţională" dedicate
723 LXV/4 întrunirilor publice (1900 - 1901). 1900 - 1901 138
Volum legat purtând titlul "Acuzarea miniştrilor
1889", cuprinzând. "Răspuns la raportul
comisiunii de informaţiuni pentru darea în
judecată a ministerului d-lui Ion Brătianu",
publicaţiunile Clubului Naţional Liberal Nr. 8,
Tipografia Carol Gobl, Bucureşti, 1890;
"Discursul rostit de d-l Grigore Chrissenghi,
deputatul Colegiului al II-lea de Ialomiţa în
şedinţa de la 23 ianuarie 1890", Tipografia
"Românulu", Vintilă C. A. Rosetti, Bucureşti,
1890; fragmente din ziarele "Constituţionalul"
nr. 149 din 19/31 dec. 1889, "Epoca" nr. 844
din 18 sept. 1999, "Voinţa Naţională" din 2
nov. 1892; articole extrase din "Voinţa
naţională" (dec. 1889 - mart. 1890),
"Telegraful Român" (dec. 1889 - ian. 1890),
"Democraţia" (dec. 1889 - febr. 1890),
"L'independance Roumaine" (ian. 1890),
"Liberte Roumanie" (ian. - feb. 1890),
"Naţionalul" (ian. 1890), "Gazeta de Dorohoi"
(febr. 1890), "Constituţionalul" (febr. 1890),
"Tribuna" (ian. 1890); o cabală cu data de 13
724 LXV/5 ian. 1890. 1888 - 1893 301

S-ar putea să vă placă și