Sunteți pe pagina 1din 4

Bill of lading - Conosamentul

Functiile conosamentului
In realitate nici unul din termenii de mai sus nu definesc in mod corespunzator esenta din
continutul complex al conosamentului, in virtutea functiilor pe care acesta le indeplineste si
anume:
1. Dovada a incarcarii marfurilor la bord : conosamentul este o adeverinta semnata de caraus
(sau in numele acestuia, de un imputernicit al sau) si eliberata expeditorului, pentru a face
dovada ca marfurile pe care aceasta le descrie au fost incarcate pe o anumita nava, cu o
anumita destinatie, sau au fost incredintate carausului in vederea transportului. Atata vreme
cat conosamentul este in posesia incarcatorului, aceasta dovada poate fi rasturnata prin proba
contrara. Aceasta proba nu este admisibila fata de tertii dobanditori ai conosamentului;
2. Dovada a existentei contractului de transport -; conosamentul nu este el insusi contract de
transport, dar confirma ca a existat un acord in prealabil intre incarcator si caraus de a realiza
prestatia de transport, acord ce practic reprezinta contractul de transport;
3. Titlu de valoare -; conosamentul este un titlu reprezentativ al marfurilor care se transporta
pe nava respectiva. Cel care este in posesia acestui document este socotit ca fiind
proprietarulmarfurilor descrise. Acest titlu de proprietate poate fi negociat din momentul in
care acesta a fost emis incarcatorului. Unul din scopurile principale ale conosamentului este
acela de a permite proprietarului marfurilor sa dispuna de ele cat mai operativ. Trebuie
mentionat ca tertii dobanditori ai unui conosament obtin drepturi distincte de drepturile pe
care le aveau predecesorii lor. Ei se pot increde in litera conosamentului, iar carausul care l-a
emis poartaintreaga raspundere si trebuie sa suporte toate consecintele ce se nasc ca urmare a
faptului de afi semnat si pus in circulatie o hartie de valoare. Este cunoscut ca potrivit
Regulilor de la Haga si Regulilor Haga-Visby, conosamentul, in ceea ce priveste faptul
incarcarii marfii si descrierii ei, constituie o dovada pentru incarcator numai pana la proba
contrara. Potrivit Regulilor Haga-Visby, proba contrara nu este admisa fata de tertii de buna
credinta, dobanditori ai conosamentului.

Tipuri de conosamente diferite in functie de modul de transmitere a proprietatii:


a) Conosament nominativ Acest tip de conosament se elibereaza in favoarea unei persoane
nominataexpres in acest document, ca fiind singura indreptatita sa solicite armatorului sa-i
predea marfurile inscrise, in cantitatea indicata b) Conosament la ordin Acest tip de
conosament este emis la ordinul unei anumite persoane ( fie al destinatarului marfurilor, fie
incarcatorului, fie al unei banci), care apoi poate andosa conosamentul unei alte persoane.
Prin aceasta andosare aceasta persoana devine proprietarul de drept al marfii si poate dispune
de ea. c) Conosament la purtatorConosamentul este la purtator cand pe el sunt inscrise
cuvintele “la purtator” (tobearer). Un astfel de titlu este prin excelenta negociabil, dar
utilizarea lui prezinta si un considerabil pericol, deoarece, prin natura lui, conosamentul la
purtatatorindreptateste pe oricare posesor sa reclame marfa, iar comandantul este obligat sa
predea marfa posesorului acestuia.
2. Tipuri de conosamente diferite din punct de vedere al momentului incarcarii pe nava a)
Conosament fara transbordare In cazul transporturilor directe, respectiv cu acelasi mijloc de
transport in portul de incarcare pana la portul de destinatie, se elibereaza un conosament fara
transbordare. Aceasta precizare se face, de regula atunci cand transportul se poate executa si
in mod indirect, cu transbordare printr-un port intermediar.Acest conosament este preferat
atat din punct de vedere al conservarii calitatii si cantitatii marfii, cit si din punct de vedere al
duratei transportului. b) Conosament cu transbordarePentru partidele mici de marfa, fiind
neeconomic a angaja intreaga capacitate a unui mijloc de transport din portul de incarcare
pana la portul de descarcare,transportul se efectueaza cu transbordare intr-un port intermediar
in care exista un flux mai mare de transport. In asemenea situatii se elibereaza un conosament
care mentioneaza ca sunt permise transbordarile, conosament ce se accepta de banci spre
negociere, in afara de cazul in care acest lucru este interzis expres.
3. Tipuri de conosamente diferite din punct de vedere al persoanei care le elibereaza a)
Conosamente eliberate de carausi De regula, carausii elibereaza conosamente prin
comandantii navelor. Capitanul secund supravegheaza incarcarea marfurilor si emite o
dovada numita ordin de enbarco, care atesta cantitatea de marfa incarcata sau preluata in
custodie pentru a fi incarcata ulterior. Ordinul de enbarco nu este un titlu reprezentativ, ci
numai documentul preliminar in baza caruia se elibereaza conosamentul. b) Conosamente
eliberate de agentii carausuluiIn unele porturi carausii au reprezentanti diferiti, agenti de
incarcare sa case de expeditii care preiaumarfa de la incarcator eliberand in schimb
conosamente in numele carausului pe care il reprezinta. In cazul acestor conosamente carausii
poarta aceeasi raspundere ca si atunci cand le-ar fi elibera ei insisi. c) Conosamente eliberate
de operatorii multimodali si case de expeditie internationala Conosamentele eliberate de
operatorii multimodali sau de case de expeditie internationala acopera intreg lantul de
transport, respectiv distanta totala din poarta in poarta. Aceste conosamente sunt eliberate fie
in nume propriu, fie in numele unor armatori. In cazul in care este eliberat in nume propriu,
acesta trebuie sa fie un conosament aprobat de FIATA(Asociatia Internationala a
Tranzitarilor si Asimilatilor Acestora), iar casa de expeditie respectiva sa fie membra FIATA.
Acest tip de conosament se numeste “FIATA Bill of Lading”. Numai acest gen de
conosamente este negociabil, conosamentele eliberate de casele de expeditii care nu sunt
membrii FIATA, asa numitele “House Bill of Lading”, nu pot fi negociate decat daca acest
lucru se prevede expres in acreditiv.
4. Tipuri de conosamente diferite in functie de modul de realizare al transportului
maritim a a) Conosamente conventionale. Marfurile de masa (materii prime, materiale sau
marfuri care de regula se transporta in vrac si in cantitati mari) se transporta cu nave
exploatate in sistemul “Tramp”. Pretul de transport cu navele “tramp” fiind mult mai mic,
marfa poate fi incarcata in nave de mare capacitate. De regula, la transportul “tramp” se
incheie contracte de navlosire si se elibereaza conosamente. Pentru acest sistem de transport
se elibereaza conosamente conventionale, in re se reiau total sau partial clauzele convenite
anticipat prin contractul de navlosire. b) Conosamente de linieMarfurile generale, in partizi
mici, se transporta de regula cu nave de linie. Liniile de navigatie isi stabilesc anumite
conditii pe care le publica si le inscriu pe verso-ul conosamentelor. Conditiile de eliberare a
conosamentelor si clauzele conosamentului se modifica mai greu, iar uneori chiar n se pot
modifica, decat la conosamentele conventionale. 5. Tipuri de conosamente diferite din punct
de vedere al rutei si destinatiei de transport acoperite a) Conosamentul oceanic sau maritim
(Ocean / Marine Bill of Lading) Acest tip de conosament acopera transportul dintr-un port
maritim de incarcare pana la portul de descarcare. b) Conosamentul direct (Through Bill of
Lading) Odata cu dezvoltarea transportului din poarta in poarta, mai ales in cazul
transportului containerizat, se utilizeaza conosamente directe. Un conosament direct este un
conosament care acopera intreagadistanta de transport, respectiv distanta de la locul de
incarcare, indiferent de modalitatea de transport si mijlocul de transport folosit, pana la locul
de livrare destinatarului final.
Modul de semnare si eliberare al conosamentelor Conosamentul este in general intocmit
de catre agentul navei in conformitate cu indicatiile transmise de catre incarcator sau de
agentul incarcatorului prin “Nota de comanda pentru conosament”, in care se mentioneaza
tipul de conosament utilizat si toate informatiile necesare a fi inscrise in conosament. Dupa
intocmirea conosamentului pe baza ordinului de incarcare semnat capitanul secund al navei si
notei de comanda transmisa de catre incarcator acesta este prezentat comandantului spre
semnare in numarul de exemplare originale inscrise pe conosament. Conosamentul poate fi
semnat de catre caraus sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In majoritatea
cazurilor, conosamentul este semnat de comandantul navei care transporta marfurile. In
aceasta situatie se considera ca respectivul conosament a fost semnat in numele carausului.
Semnatura depusa pe conosament poate fi de mina, aplicata prin parafare sau prin stampilare
si aplicata prin orice mijloace mecanice sau electronice putandu-se prezenta ca simbol, cu
conditia ca aceste forme sa nu fie interzise de legile tarii unde se emite conosamentul. Daca
timpul nu ii permite comandantului sa semneze el insusi conosamentul atunci acesta il
instructioneaza pe agent printr-o scrisoare, sa semneze in numele lui dar numai in stricta
concordanta cu “Ordinul de imbarcare”Odata intocmit si semnat, conosamentul se preda
incarcatorului sau agentului acestuia in numarul de exemplare originale si copii necesare (de
regula, conosamentul se intocmeste in trei exemplare originale si in 10-15 copii
nenegociabile). Uneori, numarul copiilor nenegociabile este foarte mare. Aceste copii sunt
folosite astfel: - 2-3 copii incarcatorului; - 2-3 copii destinatarului; - 1-2 copii agentului navei
din portul de incarcare ; - 1-2 copii pentru agentul navei din portul de descarcare; - 1 copie
pentru necesitatile armatorului; - 1-2 copii se expediaza destinatarului; - 2-3 copii se depun la
banca incarcatorului care poate trimite o copie si la banca care va onora conosamentul
original; - 1 copie se expediaza societatii de asigurare; Incarcatorul va depune in banca
conosamentul primit pentru a incasa contravaloarea marfurilor expediate si trimite 1-2 copii
la destinatarul marfii pentru pregatirea operatiunilor de descarcare din portul de destinatie .
Posesorul conosamentului direct, sau prin agentul sau , va prezenta in portul de descarcare
conosamentul pentru a prelua marfurile transportate de nava. Legatura dintre contractul de
vanzare-cumparare, acreditiv si conosament
1. 8. Modalitati de plata in comertul internationalCreditul documentar se prezinta sub
forma angajamentului asumat de catre o banca de a plati pentru un cumparator o
anumita suma, reprezentand valoarea marfurilor prin documentele de expeditie, in
conformitate cu instructiuniledate de catre cumparator. Angajamentul de plata al
bancii se bazeaza pe depozitul bancar constituit in acest scop, fie din disponibilitatile
banesti aflate in contul importatorului , fie dintr-un imprumut pe care banca insasi il
acorda clientului sau - importatorul - in vederea platii importatorului. Creditul
documentar se prezinta sub doua variante principale: acreditivul si scrisoarea
comerciala de credit. Mecanismul derularii este urmatorul: 1. Incheierea contractului
international de vanzare-cumparare cu plata prin incasso documentar. Daca
documentele de plata pot fi insotite de cambii cu scadenta la o data ulterioara, care
conform instructiunilor urmeaza a fi prezenta la acceptare, se va face referirea
“documente contra acceptare “(DA). 2. Livrarea marfurilor conform conditiilor
indicate in contractul sus-mentionat. 3. Remiterea catre banca exportatorului a
documentelor referitoare la expedierea marfurilor. 4. Remiterea acestor documente la
banca importatorului. 5. Acordul importatorului, in sensul efectuarii platii de catre
banca sa. 6. Banca importatorului efectueaza plata prin debitarea contului acestuia. 7.
Transmiterea in continuare, la importator, a documentelor doveditoare a expedierii
marfurilor. 8. Banca importatorului, in acelasi timp, efectueaza plata prin creditarea
bancii exportatorului in valuta prevazuta in contract si, respectiv, in incasso.9. Banca
exportatorului confirma avizarea creditarii sale de catre banca importatorului,
debintand-o in valuta respectiva. 10. Concomitent, avizeaza pe exportator asupra
incasarii documentelor remise de catre acesta anterior, prin creditarea contului sau.
Asa cum rezulta din mecanismul derularii acestei modalitati de plata, din ea decurg
pentru exportator anumite inconveniente.Marfa este livrata pe adresa cumparatorului
fara nici o garantie de plata. Aceasta nu inseamna ca importatorul va intra in posesia
marfii fara sa achite contravaloarea acesteia, ci faptul ca, in caz de neplata, marfa
trebuie returnata sau depozitata in vederea gasirii unui alt client, ceea ce presupune
cheltuieli pentru exportator. In toate cazurile, domicilierea incassoului in tara
cumparatorului determina intarzierea incasarii valutei cu timpul necesar circuitul
bancar al documentelor, perioada in care exportatorul, desi a livrat marfa, nu
incaseaza pretul. Se poate considera deci, ca a acordat importatorului un credit gratuit.
Plata propriu-zisa se deruleaza pe o anumita filiera, prin conturi bancare, in scopul de
a realiza transmiterea efectiva a banilor catre beneficiar.In relatiile comerciale
utilizarea ordinului de plata este foarte rar intalnita, fiind de regula evitata, ca urmare
a riscului de revocare pe care il prezinta. In vederea maririi garantiei de plata,
exportatorul poate pretinde o scrisoare de garantie bancara, desi costul acesteia
influenteaza marimea pretului incasat de exportator sau a celui de desfacere catre
consumatorul final.
2. 9. Clauzarea conosamentelorIn mod normal, nici carausul , nici comandatul navei nu
sunt interesati direct in respectarea conditiilor de vanzare din contractul comercial , ci
numai a prezenta real starea lucrurilor . Sigur, trebuie evitata fuga de raspundere a
carausului si tendinta de a face remarci care ar putea afecta calitatea conosamentului
ca document de plata. Orice posesor de conosament are incredere ca marfa descrisa in
conosament corespunde sub aspectul caracteristicilor tehnice, starii calitatii si
exactitatii cantitatii.De aceea, trebuie urmarit ca intre contractele comerciale si
acreditive, pe de o parte, si documentele de transport si conosamente, pe de alta parte,
sa existe concordanta. Mentiuni pe conosament care pot afecta calitatea sa ca
document de plata Mentiunile introduse in conosament de comandantul navei, care il
transforma din curat (clean) in patat sau murdar (facil), se refera fie la calitatea si
cantitatea marfii, fie la starea ambalajului, fie la anumite cheltuieli legate de
efectuarea transportului. Garantia data de incarcator carausuluiIncarcatorul este
obligat sa furnizeze carausului date exacte cu privire la descrierea marfurilor,
marcajul numarul respectiv si greutatea pentru a fi inscrise in conosament. Daca
aceste date transmise de catreincarcator carausului sunt inexacte, atunci raspunderea
este in sarcina primului, acesta din urma avand drept la o despagubire egala cu paguba
ce ar rezulta din aceasta omisiune sau neregula.Dreptul carausului la despagubire nu
limiteaza in nici un fel raspunderea ce-i revine pe baza contractului de transport
maritim fata de orice persoana, alta decat incarcatorul. Exista o practica destul de larg
raspandita ca incarcatorul sa solicite carausului eliberarea unui conosament ,,curat “,
chiar daca apar unele nereguli, in schimbul unei garantii (de regula scrisoarea
degarantie) prin care incarcatorul se obliga sa despagubeasca pe caraus pentru orice
paguba ce ar rezulta din eliberarea acestui document fara rezerve.Scrisoarea de
garantie nu poate fi invocata de caraus fata de destinatar sau fata de orice alta
persoana detinatoare a conosamentului, ci numai fata de incarcator.
Recommended