Sunteți pe pagina 1din 15

Matrice stomatologie 1

CURS ?

Explorarea radio- imagistică


în traumatologia maxilo- facială
Generalităţi:
- Rx – traiectul de fractură, este o transparenţă zimţată care întrerupe continuitatea
osoasă, într- o regiune osoasă.

 Diagnosticul unei fracturi : - clinic


- radiologic ( clasic )
- imagistic ( C.T., I.R.M. )
Diagnosticul radio- imagistic:
- existenţa fracturii, sediu, traseu
- aspect, simplu – cominutiv
- deplasare, angulare, încălecări etc
- fractură pe os normal – patologic ( importanţă în medicina legală )
- corpuri străine radioopace
- interesare, eventuală, a sinusurilor feţei, orbite, fose nazale, bază de craniu etc.
- asocierea cu alte fracturi ( politraumatizat )
- control postratament

 Arhitectura osoasă a feţei:


- etaj superior ( frontal )
- etaj mijlociu – etaj maxilar – masivul facial
- etaj inferior – mandibular ( mobil )

 Explorarea radio- imagistică a traumatismelor faciale:


I -explorarea Rx a masivului facial
II-explorarea Rx a mandibulei

I. Explorarea radio- imagistică a masivului facial

- 3 stâlpi de rezistenţă:
- subnazal
- canin
- malar
- Incidenţe pentru radiografierea masivului facial:
- pentru profil de craniu
2 Autori

Incidenţă – masiv facial profil – schemă :


1-bolta craniană; 2-sinus frontal; 3-oasele proprii ale nasului; 4-orbita;
5-spina nazală anterioară; 6-arcada dentară superioară; 7-arcada dentară inferioară;
8-mentonul; 9-diploie mentonieră; 10-compacta linguală mentonieră; 11-sinusuri maxilare;
12-proeminenţe malare; 13-lama cribriformă; 14-sinus sfenoidal; 15-tubercul temporal;
16-apofiza coronoidă; 17-condil mandibular; 18-spina nazală posterioară; 19-gonion;
20-arcul anterior al atlasului; 21-apofiza odontoidă; 22-conduct auditiv extern;
23-celule mastoidiene; 24-şeaua turcească; 25-marile aripi sfenoidale;

- de faţă, în semiflexie de 45º (Tcheboul )

Incidenţă Tcheboul – schemă :


1-orbite; 2-sinusuri frontale; 3-sept nazal; 4-oasele proprii ale nasului;
5-celule etmoidale; 6-sinus maxilar; 7-gaura suborbitară; 8-mica aripă a sfenoidului
9-marea aripă a sfenoidului; 10-malarul; 11-apofiza frontală a malarului;
12-apofiza temporală a malarului; 13-apofiza zigomatică; 14-creasta zigomato-alveolară;
15-apofiza coronoidă; 16-groapa zigomatică; 17-condilul mandibular; 18-mentonul;
19-sinusuri sfenoidale; 20-arcul anterior al atlasului; 21-stâncile temporale; 22-apofiza odontoidă
Matrice stomatologie 3

- de faţă, în semiflexie de 70º ( Blondeau )


( faţă înaltă )

Incidenţă Blondeau (gură deschisă) – schemă :


1-orbita; 2-stânca temporalului; 3-sinus maxilar;
4-sept nazal; 5-sinus frontal; 6-osul malar; 7-limba

- incidenţa de faţă frunte – film


( faţă joasă )

Incidenţă “faţă joasă” – schemă :


1-sinus frontal; sutura medio-sagitală; 3-fosete ale corpusculilor Pachioni;
4-lama cribriformă a etmoidului; 5-apofiza “crista galli”;
6-marginea superioară a orbitei; 7-mica aripă a sfenoidului; 8-fanta sfenoidală;
9-marea aripă a sfenoidului; 10-linia Stenvers; 11-sept nazal;
12-planşeul şeii turceşti; 13-celule etmoidale; 14-stâncile temporale;

- incidenţa axială pentru baza craniului ( Hirtz 1 )


4 Autori

Incidenţa Hirtz I – incidenţă axială , pentru bază de craniu – schemă :


1-stânca temporalului; 2-conduct auditiv intern; 3-sinus sfenoidal;
4-apofiza pterigoidă; 5-gaura ovală; 6-mica gaură rotundă; 7-gaura occipitală;
8-apofiza odontoidă; 9-arcul anterior al atlasului; 10-coloana cervicală;
11-mandibula; 12-peretele post.-lat. al sinusului maxilar;
13-marea aripă a sfenoidului; 14-celule etmoidale; 15-sept nazal;

- incidenţa facială verticală


( vertico- submentală, Hirtz 2 )

Incidenţă facială verticală Hirtz II - schemă :


OM-linia orbito-meatală; PN-piramida nazală; LPE-lama perpendiculară a etmoidului;
AaMs-apofiza ascendentă a maxilarului superior; MAS-marea aripă a sfenoidului;
Matrice stomatologie 5

PeSM-peretele extern al sinusului maxilar; Mpss-marginea posterioară a sinusului sfenoiodal;


ATM-articulaţia temporo-mandibulară; Az-arcada zigomatică; CM-corpul malarului;
CaO-conturul anterior al orbitei; pm-părţi moi;

- incidenţa facială oblică ( Law )

Incidenţă facială oblică (Law) – schemă :


MEO-marginea externă a orbitei; AOM-apofiza orbitară a malarului;
AozM-apofiza orizontală a malarului; FSM-fanta sfeno-maxilară;
SM-sinus maxilar; CM-corpul malarului; CE-celule etmoidale;
RTZ-rădăcina transversă a zigomei; ATM-articulaţia temporo-mandibulară;

- incidenţa pentru arcada zigomatică ( May )


- incidenţe speciale pentru mandibulă :
- incidenţa “mandibulă defilată” pentru ramul orizontal

Incidenţă “mandibulă defilată” pentru ramul orizontal – schemă:


1-ramul ascendent al mandibulei; 2-creasta oblică; 3-corpul mandibulei;
4-canal dentar inferior; 5-gaura mentonieră; 6-marginea bazilară; 7-compacta marginii bazilare;
8-regiunea mentonieră; 9-corpul mandibulei de partea opusă; 10-foseta glandei submaxilare;
11-arcada dentară inferioară; 12-arcada dentară superioară; 13-perete inferior sinus maxilar;
14-tuberozitatea maxilară; 15-corpuri vertebrale; 16-corpul hioidului; 17-coarnele hioidului;
18-arcada zigomatică; 19-apofize transverse cervicale;

- incidenţa “mandibulă defilată” pentru gonion şi ram ascendent


6 Autori

Incidenţă “mandibulă defilată” pentru gonion şi ram orizontal – schemă :


1-condil; 2-gâtul condilului; 3-apofiza coronoidă; 4-incizura sigmoidă;
5-marginea posterioară a ramului ascendent; 6-marginea bazilară;
7-compacta marginii bazilare; 8-gaura mentonieră; 9-canal dentar inferior;
10-creasta oblică; 11-marginea anterioară a ramului ascendent; 12-spina lui Spix;
13-arcul anterior al atlasului; 14-conductul auditiv extern; 15-vertebre cervicale;
16-corpul hioidului; 17-coarnele osului hioid; 18-baza limbii; 19-valecula;
20-21-epiglota; 22-apofiza stiloidă; 23-arcada zigomatică;
24-arcada dentară inferioară; 25-marginea bazilară a mandibulei de partea opusă;

Se mai pot folosi :


- O.P.T.
- Incidenţe axiale cu film ocluzal
- Incidenţe retro- dento- alveolare
- Liniile de interpretare ( Mac Gregor şi Campbell )
- linia orbitară -superioară, -inferioară, linia palato-nazală, linia curbă ocluzală.

Liniile de interpretare ale lui Campbell :


COS-curba orbitară superioară; COI-curba orbitară inferioară;
CPN-curba palato-nazală; CAD-curba de aliniament dentar

 Clasificarea clinico- radiologică a fracturilor masivului facial.


( Rowe şi Killy, Crepy, Moreau şi Bonneau )
1. Fracturi care interesează arcada dentară:
( au componenţă dento- alveolară )
A.- fracturi simple parţiale:
- fractura crestei alveolare
- fractura tuberozităţii
Matrice stomatologie 7

- fractura bolţii palatine

B.- fracturi simple totale:


Sunt fracturi bilaterale.

Clasificarea fracturilor după Le Fort :


Le Fort I, II, III

-fractura orizontală inferioară – Le Fort I ( Guerrin )


( palatul dur şi marginea alveolară cu dinţii aferenţi sunt detaşate de restul maxilarului )

Ortopantomografie :
Fractură Lefort I (Guerin)

- fractura orizontală mijlocie – Le Fort II


( realizează o disjuncţie cranio- facială joasă sau transmaxilară )
8 Autori

Fractură Lefort II (incompletă bilaterală)

- fractura orizontală superioară – Le Fort III


( este o disjuncţie cranio- facială înaltă, care separă masivul facial de craniu )

Fractură-disjuncţie bilaterală, cranio-facială înaltă – Lefort III

-disjuncţia intermaxilară
( fractură medio- sagitală care trece printre incisivii centrali superiori, planşeul foselor
nazale şi bolta palatină )

C.-fracturi asociate:
- fractura Walther ( este o asociere între o fractură orizontală Le Fort şi un traiect median)
- fractura Richet ( asociere între Le Fort II unilaterale şi o fractură medio- sagitală );
Matrice stomatologie 9

Fractura Richet (incompletă, leziunea fiind bilaterală)

- fracturi multiple, cominutive ( provenite din politraumatism )


2. Fracturi care nu interesează arcada dentară:
- fracturi zigomato- malare

Secţiune C.T. axială:


fractură a arcului zigomatic în dreapta

- fracturi mediane superioare ( fose nazale- regiunea superioară, etmoidul, peretele intern
al orbitei, parţial—sinus frontal etc )
10 Autori

Fractură a apofizei orbitare (dr.) a maxilarului superior

Fractură fronto-etmoid-sinusală – profil

 aparţin altor specialităţi ( O.R.L., Neurochirurgie )

Leziuni traumatice dento-alveolare :


 leziuni traumatice dentare pure : - fracturi
Matrice stomatologie 11

Incidenţă retro-dento-alveolară: Incidenţă retro-dento-alveolară :


fractură a rădăcinii distale 46 cu leziuni fractură cervico-radiculară
parodontale asociate

- contuzii

Incidenţă retro-dento-alveolară :
Contuzie interesând 12 şi 13
(lărgire a spaţiului desmodontal)

- luxaţii

Incidenţă axială :
luxaţii dentare
12 Autori

Secţiune C.T. coronală :


luxaţii dentare

 fracturi alveolare

II. Explorarea radiologică în fracturile mandibulei


( etaj inferior al feţei )
Reprezintă 3-5% din fracturile scheletului şi aproximativ 75% dintre fracturile craniului
facial .
- singulare sau asociate cu alte fracturi
- etiologe foarte variată
- patogenic: - factori defavorizanţi anatomici
- fracturi directe- indirecte
- pe os sănătos sau patologic
- puncte ,,slabe’’
- cu complicaţii imediate sau tardive

 Clasificarea fracturilor de mandibulă:


În funcţie de profunzimea traiectului de fractură în macrostructura osului, se împart:
 - fracturi complete ( totale ) – sunt interesate ambele corticale; osul îşi pierde
continuitatea.
 - fracturi parţiale ( parcelare )
Respectă continuitatea mandibulei detaşând un fragment din creasta alveolară, din
marginea bazilară etc.
 -fracturi incomplete ( fisuri şi fracturi în ,,lemn verde’’)
 În funcţie de topografie, fracturile de mandibulă se împart în:
1. Mediane ( mediosimfizare )
2. Paramediane ( parasimfizare )
Situate între incisivul lateral şi canin.
Matrice stomatologie 13

Secţiune C.T. axială :


Fractură parasimfizară,
prin proiectarea unui fragment metalic (3071 U.H.)

3. Fracturi ale corpului mandibulei ( laterale ).


Sunt situate între canin şi molarul de minte.
Pot fi : transversale, oblice, cu deplasare- angulare, rotaţie, cu decalaj, cu diastazis.

Ortopantomografie :
fractură parasimfizară stg. trecând între premolari

4. Fracturi ale gonion-ului


14 Autori

Incidenţă “mandibulă defilată” – schemă :


fractură cu diastazis la nivelul gonionului
interesând alveola lui 48

Radiografie a mandibulei – incidenţă de faţă :


fractură la nivelul unghiului mandibular stâng

5. Fracturi ale ramului ascendent


Se realizează prin traumatism direct sau indirect; pot avea traiect orizontal, oblic, vertical;
cu deplasare şi ,,încălecare’’a fragmentelor.
6. Fracturi ale procesului condilian :
- ale colului ( subcondiliene, extraarticulare )
Matrice stomatologie 15

Ortopantomografie :
fractură a colului condilului mandibular stg.;
fractură la nivelul gonionului dr.; hemosinus maxilar dr.

Incidenţă mandibulară de faţă la acelaşi pacient :


fractură cu deplasare la nivelul gonionului dr.;
fractură cu deplasare subcondiliană stg. joasă; hemosinus maxilar dr.

- ale condilului (intraarticulare)


- Fracturi pe os patologic („spontan”)
- traumatism minim
- Rx, modificări ale bolii de bază iar traiectul de fractură se apreciază cu
dificultate.

S-ar putea să vă placă și