Sunteți pe pagina 1din 9

Matrice stomatologie 1

CURS ?

Aspecte radio-imagistice
în patologia tumorală maxilo-facială
Tumora este o proliferare celulară, neinflamatorie, a unei părţi dintr-un organ sau ţe-
sut, care duce la formarea unui ţesut non-neoplazic.
Tumorile sunt:
- benigne-odontogene şi neodontogene
- maligne-odontogene şi neodontogene
- pseudotumori (hiperplazii).

I. Tumori benigne-odontogene

- ectodermice (epiteliale) care apar prin proliferarea structurilor dentare:


lama dentară, ţesut epitelial al smalţului, ameloblaste, teaca epitelială Hertwing, celulele
restante Malassez;
- mezodermice (conjunctive) cu originea în papila dentară, sacul dentar
(folicular ), odontoblaste, ameloblaste;
- mixte (epiteliale mezenchimale)

1.Tumori odontogene ectodermice :

Ameloblastom ( adamantinom )
1٪ din tumorile ectodermice orale
11٪ dintre tumorile odontogene
80٪ , apar în regiunea molară mandibulară
Poate fi intraosos şi /sau extraosos ( periferic )
Metastazează hematogen.
Postoperator poate recidiva , cu evoluţie agresivă.
Rx- debutează ca leziune intraosoasă uniloculară apoi devine multiocular.
Forma uniloculară are contur policiclic, net, intens opac, cu septuri către interior;
deplasează corticulele limitrofe; uneori este în legătură cu un dinte inclus.
Forma multiloculară ( polichistică ) are septuri complete – aspect de baloane de săpun
sau fagure de miere.
Complicaţii – infecţioase, fracturi pe os patologic, degenerare malignă.
Diagnostic diferenţial – chist rezidual, chist osos posttraumatic, chist esenţial,
keratochist, granulom cu celule gigante etc.
2 Autori

Ortopantomografie – schemă :
localizare preferenţială a ameloblastomului

Ortopantomografie :
ameloblastom în regiunea unghiului mandibular stâng,
evocând un keratochist

Clişeu retro-dento-alveolar :
ameloblastom multiloculat mandibular
Matrice stomatologie 3

Ortopantomografie :
ameloblastom – formă multiloculată – localizare tipică

Granulom central cu celule gigante


Rx - zonă transparentă, mai frecventă întâlnită la copii, în regiunea posterioară a
mandibulei şi condilului, întrerupe corticalele şi invadează părţile moi
- frecvent este leziune multiloculară
Diagnosticul diferenţial se face cu tumora cu celule gigante din hiperparatiroidism (cu
hipercalcemie, creşterea fosfatazei alcaline, scăderea fosforului ).

Ortopantomografie :
granulom central cu celule gigante localizat mandibular drept
4 Autori

Clişeu retroalveolar :
granulom central cu celule gigante
la nivel 43, 44, 45

Osteoclastom ( tumora cu celule gigante )


Semnalat rar la oasele feţii şi ale craniului.
Are o formă benignă şi una malignă , - cu distrucţie progresivă, a osului.
Rx.- osteoliză transparenţă multiloculară, care distruge corticalele, fără reacţie
reparatorie în jur, cu septuri incomplete.

Tumora odontogenă adenomatoidă.


Are o formă foliculară ( ca un chist dentiger ), asociată cu retenţie dentară, şi o formă
extrafoliculară.( fără dinte inclus )
Rx – transparenţă uniloculară şi dinte inclus, cu contur opac; uneori are în interior
opacităţi sub formă de ciorchine.

Tumora odontogenă Pindborg


Seamănă cu un ameloblastom dar are calcificări.
Este mai frecventă la nivelul mandibulei, în regiunea premolarilor - molarilor, şi în 50٪
dintre cazuri există şi un dinte inclus.
Rx – caracteristic- opacităţi care înconjoară coroana unui dinte inclus; aceste
opacităţi pot avea aspect de zăpadă sau pieptăne.

2. Tumori odontogene mezodermice ( conjunctive )


Mixomul odontogenic ( mixofibrom, fibro- mixom )
Apare la maxilare, mai frecvent la mandibulă , în regiunea premolari - molari; creşte
nedureros, poate deplasa dinţii.
Rx – transparenţă multiloculară , frecvent între rădăcini dentare, cu lizereu radioopac
intens.
Aspectul este de plasă de rachetă , bule de săpun , fagure de miere.
Matrice stomatologie 5

Ortopantomografie :
mixom odontogenic la nivelul unghiului mandibular stâng

Clişeu ocluzal :
mixom odontogenic mandibular

Cementom ( cementoblastom )
Se dezvoltă din cementoblastele din jurul rădăcinii dentare , dintele rămâne vital.
Are un anumit caracter familial.
Rx – stadiul osteolitic – zonă de transparenţă rotundă , în jurul apexului , limitată de
un lizereu opac care se continuă cu lamina dura.
Limitrof se constată demineralizare şi , uneori , rizaliză :
- stadiul cementoblastic. Se depun săruri minerale , din centru spre periferie;
imaginea are aspect mixt ( litic , şi depuneri de cement sub formă de spiculi , benzi ,
insule opace ) ;
- stadiul cementomic – zonă radioopacă , cu intensitate mai mică decât osul
din jur , cu contur net , uneori discret neregulat.
6 Autori

Ortopantomografie :
cementoblastom înconjurând rădăcina molarului “de 6 ani” mandibular

Ortopantomografie :
cementoblastom în vecinătatea rădăcinii 45

3. Tumori mixte ( epiteliale şi mezemchimale )


Odontomul
Provine din ţesut ectodermic ( smalţ ) şi ţesut mezemchimal ( dentină , cement ,
uneori ţesut pulpar şi folicular ) , care au structură normală dar prezintă creştere excesivă
( pseudotumoră ). Are 2 forme :
- odontom compus . Rx - aspectul este al unei neoformaţii cu conţinutul
realizat de mici formaţiuni radioopace , asemănătoare cu dinţii nanici ( 2-3 , sute )
- odontom complex. Mai puţin organizat conţinând resturi de smalţ ,
dentină , cement şi cameră pulpară.
Odontoamele reprezintă 65٪ dintre tumorile odontogene, şi începe să se formeze
odată cu apariţia dentiţiei permanente , mai frecvent în regiunea incisivi –canin.
Predomină odontomul compus, iar cel complex este mai frecvent la mandibulă.
Se pot constata :
- odontoame izolate , asemănătoare cu dinţii , prezente pe creasta alveolară;
- odontom pre via , care determină rămânerea în incluzie a unui dinte sau a
unui grup;
Matrice stomatologie 7

- odontom satelit unei rădăcini sau interradicular


- odontom coronar
Diagnostic diferenţial:
- fibrom cementifiant sau osifiant
- tumoră odontogenă adenomatoidă
- tumoră Pindborg.

Ortopantomografie :
localizarea preferenţială a odontomului

Ortopantomografie :
odontom complex – 38
8 Autori

Incidenţe disocluzale : evoluţia unui odontom compus

Ortopantomografie :
odontom compus voluminos mandibular stâng
deplasând germenii caninului şi premolarilor

Ortopantomografie :
Matrice stomatologie 9

odontom complex interpus între 47 şi 48

Odontom ameloblastic ( odontoblastom )


Este o tumoră benignă dar agresivă clinic , întâlnită mai frecvent la mandibulă în
regiunea caninilor.
Rx – transparenţă ca în ameloblastom dar cu opacităţi intratumorale ca în odontomul
complex.

Fibrodontomul ameloblastic
- extrem de rar
- Rx – imagine transparentă uni- sau multiloculară, cu dinţi nanici, sau arii opace.

Fibrom ameloblastic
- tumoră rară , relativ asemănătoare cu un odontom combinat cu un ameloblastom.

Ortopantomografie :
fibrom ameloblastic

Ortopantomografie – reper :
fibrom ameloblastic mandibular drept