Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE EXAMEN IMUNOLOGIE

• Originea antigenelor
• Proprietăţile de bază ale antigenelor
• Haptenele
• Determinanţii antigenici liniari şi conformaţionali
• Clasificarea funcţională a determinanţilor antigenici
• Celulele APC – enumerare şi distribuţie
• Mecanismele prelucrării şi prezentării antigenice de către APC
• Populaţiile limfocitare
• LT – generalităţi
• Receptorul TCR
• Receptorii CD4 şi CD8
• Receptorii de adeziune intercelulară ai LT
• Funcţiile receptorilor de adeziune intercelulară ai LT
• Receptorul BCR
• Plasmocitele
• Subclasele de LTH
• Interleukinele implicate în răspunsul imun
• Caracteristicile RIU primar
• Caracteristicile RIU secundar
• Ganglionii limfatici şi RIU
• Splina şi RIU
• Controlul răspunsului imun prin supresia clonală
• Controlul răspunsului imun prin LTS
• Structura de principiu şi acţiunile biologice ale imunoglobulinelor
• Lanţurile H şi L ale IgG
• Fragmentele Fab şi Fc ale IgG
• Situsul combinativ al IgG
• Particularităţi funcţionale ale subclaselor de IgG
• IgM
• IgA
• Funcţia de sistem efector a complementului
• Schema de activare a cascadei complementului
• Factorul C3 al complementului
• Generarea C3 convertazei
• Generarea C5 convertazei
• Generarea MAC
• NK – generalităţi
• Recunoaşterea celulei ţintă de către NK
• Distrugerea celulei ţintă prin citotoxicitatea extracelulară
• Caracteristicile răspunsului imun normal
• Caracteristicile răspunsului imun patologic
• Clasificarea reacţiilor de hipersensibilitate după Gell şi Coombs
• IgE
• Schema desfăşurării hipersensibilităţii de tip I
• Mediatorii primari ai hipersensibilităţii de tip I
• Mediatorii secundari ai hipersensibilităţii de tip I
• Mediatorii terţiari ai hipersensibilităţii de tip I
• Formele clinice ale HS I – generalităţi
• Mediatorii bronhospastici şi chemotactici în astmul alergic
• Şocul anafilactic
• Aloimunizarea feto-maternă (în sistemul Rh)
• Reacţia Arthus experimentală
• Pneumoniile de hipersensibilizare
• Mucoasa bucală
• Amigdalele palatine şi linguale
• Ţesutul limfoid de la nivelul gingiilor
• Lizozimul şi peroxidaza din salivă
• Complementul şi leucocitele din salivă
• Mecanismele de producere a IgAs salivare
• Lichidul gingival – generalităţi
• Imunoglobulinele din lichidul gingival
• Complementul din lichidul gingival
• Comparaţia dintre factorii de apărare din salivă şi din lichidul gingival
• Parotiditele
• Caria dentară – teoriile externe
• Posibilităţi de evoluţie a procesului carios
• Implicarea S mutans în producerea cariilor
• Răspunsul imun contra S mutans
• Particularităţile structurale ale pulpei dentare
• Modul de acţiune al unor agenţi agresori asupra pulpei dentare
• Mecanismele antiedem de la nivelul pulpei dentare
• Cauzele şi factorii care produc edemul pulpei dentare
• Structura şi componentele funcţionale ale plăcii bacteriene