Sunteți pe pagina 1din 3

Lista de subiecte pentru exameul de imunologie

1. Detaliati caracteristicile tipurilor de imunitate innascuta/dobandita; activa/pasiva (comparati) 2. Prezentati caracteristicile generale ale receptorilor imunitatii innascute (tipuri, liganzii lor exemple) 3. Definiti antigenul si explicati clasificarile sale (exemplificati) 4. Definiti carcteristicile antigenului si prezentati conditiile de obtinere ale acestora 5. Definitia si clasificarea epitopilor 6. Prezentati tipurile de bariere naturale de aparare si detaliati componentele si caracteristicile lor 7. Precizati sistemele componente ale apararii innascute; descrieti caracteristicile functionale ale principalelor tipuri de celule care apartin imunitatii innascute 8. TLR: clasificare, distributie, liganzi, cai de semnalizare (enumerare) 9. Detaliati caractersticile receptorilor non-TLR 10. Detaliati caracteristicile receptorilor citosolici 11. Caracterizati celulele fagocitare si detaliati mecanismele lor efectoare (fagocitoza) 12. Celulele NK: prezentati caracteristicile si mecanismele efectoare (descriere generala) 13. Detaliati contributia si mecanismele efectoare ale celulelor NK la apararea organismului 14. Interferoni: caracteristici, mecanism de actiune, efecte 15. Descrieti componentele, efectele, calea de activare si factorii de reglare a caii alterna a sistemului complement 16. Prezentati clasificarea APC; detaliati caracteristicile lor 17. Detaliati caracteristicile CD si prezentati traficul lor 18. Prezentati caracteristicile structurale si functionale ale moleculelor sistemului major de histocompatibilitate (MHC) 19. Descrieti mecanismul procesarii si prezentarii Ag endogene 20. Descrieti mecanismul procesarii si prezentarii Ag exogene 21. Detaliati structura receptorilor principali de recunoastere antigenica ai limfocitelor T (TCR, CD3, complex TCR-CD3, CD4, Cd8 ) 22. Detaliati modul de functionare al receptorilor principali de recunoastere antigenica ai limfocitelor T (TCR, CD3, complex TCR-CD3, CD4, CD8 ) 23. Detaliati structura si functiile receptorilor cu rol accesor in activarea limfocitelor T 24. Prezentati conditiile si etapele necesare activarii limfocitelor T in vivo (cooperarea celulara bi-directionala) 25. Detaliati etapa nespecifica a activarii limfocitare ( componentele si functionarea sinapsei imunologice) 26. Descrieti etapele semnalizarii intracelulare care duc la activarea LT CD4+ (TCR-CD4/CD8) 27. Precizati etapele semnalizarii intracelulare pe calea CD28-CD80/CD86 si efectele sale 28. Enumerati consecintele activarii LT CD4+ (nivel celular) si detaliati modificarile lor fenotipice 29. Enumerati consecintele activarii LT CD4+ (nivel celular) si detaliati maturizarea functionala si diferentierea subseturilor TH 30. Descrieti caracteristicile subseturilor LT CD4 31. Descrieti caracteristicile limfocitelor B si tipurile majore 32. Descrieti tipurile majore de limfocite B si traficul lor

33. Descrieti structura si functiile receptorilor cu rol in recunoasterea Ag ai limfocitelor B 34. Prezentati mecanismul de principiu al activarii limfocitelor B; detaliati rolul CR2 in activarea Limfocitelor B 35. Detaliati recunoasterea si activarea LB de catre Ag T-independente 36. Detaliati recunoasterea si activarea LB de catre Ag T-dependente 37. Descrieti contributia LTH la activarea LB de catre Ag T-dependente 38. Prezentati cracteristicile si dinamica RIU primar & secundar 39. Detaliati caracteristicile structurale ale Ac 40. Detaliati caracteristicile structural si functionale ale izotipurilor Ac 41. Prezentati functiile efectoare directe ale Ac; detaliati neutralizarea patogenilor 42. Prezentati functiile efectoare directe ale Ac; detaliati opsonizarea 43. Prezentati functiile efectoare directe ale Ac; detaliati citotoxicitatea celulara mediata de anticorpi 44. Prezentati calea clasica de activare a sistemului complement si factorii de reglare 45. Descrieti functiile biologice ale sistemului complement 46. Prezentati etapele desfasurarii raspunsul imun celular: descrieti sumar participantii (rolul) si procesele 47. Prezentati etapele generale ale RIC; descrieti particularitatile functionarii LT CD8+: conditiile de activare si cooperarea LTH1 LTCD8+ 48. Clasificarea limfocitelor T CD8+ dupa stadiul de activare; descrieti si explicati diferentele fenotipice si functionale dintre stadii. 49. Descrieti contributia LTCD8 la etapa efectorie a RIC (detaliati mecanismele efectorii) 50. Descrieti contributia LTCD4 la etapa efectorie a RIC 51. Caracterizati raspunsurile imune normale si anormale 52. Definiti si clasificati reactiile de hipersensibilitate 53. Descrieti caracteristicile reactiilor de hipersensibilitatea de tip I: detaliati caracteristicile subiectilor, antigenelor si influenta factorilor de mediu 54. Descrieti caracteristicile particulare ale IgE si receptorilor sai in reactia HSI 55. Prezentati rolul celulelor si mediatorilor implicati in reglarea izotipica a productiei de IgE 56. Descrieti amanuntit contributia celulelor si mediatorilor implicati in reglarea izotipica a productiei de IgE in conditii normale si patologice 57. Descrieti caracteristicile celulelor efectoare ale HSI si rolul lor in producerea manifestarilor clinice ale HIS 58. Descrieti in ce consta mecanismul HSI; detaliati etapa de sensibilizare 59. Descrieti in ce consta mecanismul HSI; descrieti etapa efectoare 60. Descrieti manifestarile clinice si caracteristicile reactiei imediate ale HSI: prezentati celulele participante , mediatorii si efectele lor biologice 61. Descrieti manifestarile clinice si caracteristicile reactiei intarziate ale HSI: prezentati celulele participante , mediatorii si efectele lor biologice 62. Comparati manifestarile clinice si efectele biologice ale mediatorilor fazei efectorii a HIS 63. Prezentati principalele sindroame/ boli alergice mediate de IgE si detaliati factorii care influenteaza manifestarile lor clinice 64. Clasificati, descrieti caracteristicile generale, principiile de tratament si investigare ale bolilor cu mecanism HSI; 65. Detaliati caracteristicile reactiilor anafilactice localizate;

66. Detaliati caracterizarea etapelor de evolutie a astmului alergic; precizati metodele specifice de diagnostic si principiile de tratament 67. Comparati caracteristicile normale si patologice ale complexelor immune: detaliati 68. Prezentati procesul de formare a complexelor immune si descrieti curba de disparitie a Ag din organism in conditii fiziologice 69. Explicati conditiile in care complexele immune devin patologice 70. Prezentati definitia si etapele de desfasurare a HS III; descrieti prima etapa 71. Prezentati definitia si etapele de desfasurare a HS III; descrieti etapa a doua 72. Precizati tipurile de leziuni tisulare produse in hipersensibilitatea de tip III; detaliat cu exemple din patologie 73. Descrieti Reactia Arthus (etape, leziuni, patologie umana) si conditiile sale de aparitie 1. Definiti reactia HS II; descrieti etapele si sistemele participante (rolul componentelor si celulelor) 74. Descrieti mecanismul citotoxicitatii celular Ac-dependenta (ADCC) 75. Descrieti conditiile de aparitie si consecintele aloimunizarii feto-materne 76. Definiti, clasificati si detaliati conditiile de aparitie ale HS IV 77. Detaliati mecanismul de producere al dermatitei de contact (HS IV); (prezentati Ag declansatoare, descrieti etapele si contributia particulara a celulelor implicate, metode de diagnostic) 78. Prezentati conditiile de aparitie, mecanismul, manifestarile clinice ale dermatitei de contact produsa de iedera otravitoare 79. Prezentati caracteristicile desfasurarii reactiei clasice HS IV; exemplificati prin reactia la tuberculina si aplicatiile ei practice 80. Precizati caracteristicile si conditiile de aparitie a reactiei granulomatoase (HS IV clasica ) 81. Prezentati definitia, clasificarea si conditiile de obtinere a tolerantei 82. Descrieti mecanismele principale de obtinere a tolerantei centrale 83. Descrieti mecanismele principale de obtinere a tolerantei periferice 84. Precizati diferentele dintre reactia autoimuna si boala autoimuna; exemplificati 85. Prezentati si exemplificati clasificarea clinica (dupa localizare) a bolilor autoimune 86. Detaliati cauzele bolilor autoimune; exemplificati 87. Prezentati clasificarea imunologica a bolilor autoimune (dupa mecanismul de producere); dati exemple din patologie

NB! Pentru obtinerea punctelor suplimentare se pot formula orice subiecte din materia prezentata la curs Baremul de notare este stabilit dupa materialul prezentat la curs