Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LECTURĂ LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – LAV

Etapa națională
4 aprilie 2018
Secțiunea liceu – lector experimentat, nivelul 4 – clasele a XI-a și a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
numeroteze rândurile scrise.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în considerare
rândurile excedentare.
SUBIECTUL (30 de puncte)
A. 2 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. b
2. b
3. b
4. d

B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect

6 1 2 3 7 4 5 8

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare dintre cerințe


1. Precizarea momentului zilei în care se desfăşoară acțiunea: după-amiaza.
3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț
2 puncte pentru răspunsul corect, neinclus în enunț
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

2 Menționarea unei particularități fizice a femeii, localizată la nivelul chipului: îi lipsește un ochi.
3 puncte pentru răspunsul corect, sub formă de enunț
2 puncte în cazul în care răspunsul corect, neinclus în enunț
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit

3. Explicarea motivului pentru care copiilor li se face dor și încep să plângă, de exemplu: pentru că parfumul
femeii îi face să simtă că se află într-un loc străin, nu în satul lor.
3 puncte pentru explicația clară, convingătoare
1 punct pentru încercarea de a formula o explicație
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit
4. Prezentarea semnificației secvenței, prin referire la unul dintre evenimentele istorice, de exemplu:
asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand al Austriei la Sarajevo, în data de 28 iunie 1914, factorul care a
declanșat începerea Primului Război Mondial; distrugerea accidentală a dirijabilului LZ 129 Hindenburg, în
6 mai 1937, la sfârșitul primei sale curse nord atlantice din cel de-al doilea sezon de activitate.
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată a semnificației secvenței, prin referire la unul dintre
evenimentele istorice la care se face referire
2 puncte pentru prezentare ezitantă, cu imprecizii în identificarea unuia dintre evenimentele istorice
la care se face referire
1 punct pentru încercare de prezentare a semnificației, fără identificarea unuia dintre evenimentele
istorice la care se face referire
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit
D. 12 puncte
1 punct pentru numerotarea rândurilor
2 puncte pentru exprimarea punctului de vedere prin raportare la afirmația dată
6 puncte pentru susținerea punctului de vedere prin două argumente, astfel: câte un punct pentru formularea
fiecărui argument (1 p. + 1 p.) și câte două puncte pentru dezvoltarea acestora: 2 p. pentru dezvoltarea
nuanțată, 1 p. pentru încercarea de dezvoltare (2 p. + 2 p)
2 puncte pentru valorificarea finalului
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație
Notă. Tendința de comentare a textului, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a
jargonului critic vor fi penalizate cu două puncte.
Pagina 1 din 2
SUBIECTUL al II-lea (20 de puncte)
A. 8 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Menţionarea a două aspecte care asigură prestigiul anticariatului Bertrand: a găzduit evenimente
importante, personalităţi marcante i-au trecut pragul.
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunţ
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunţ
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului

2. Precizarea celor două producţii cinematografice care s-au inspirat din realităţile unui anticariat celebru:
filmul Midnight in Paris, documentarul Portrait of a Bookstore as an Old.
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunţ
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunţ
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului

3. Explicarea aspectului solicitat (în ce constă ineditul anticariatului Ant’Art): anticariatul are dimensiuni
schimbătoare, iar proprietarul este un talentat povestitor.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunţ
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunţ
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului

4. Prezentarea semnificaţiei afirmaţiei: notiţe lăsate de vechii proprietari, autografe, farmecul paginilor
învechite etc.
2 puncte pentru explicaţie completă şi nuanţată
1 punct pentru explicaţie ezitantă, incompletă
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului

B. (12 puncte)
1 punct pentru numerotarea rândurilor
2 puncte pentru formularea răspunsului
6 puncte pentru motivarea răspunsului: clar, nuanţat: 6 p.; ezitant, schematic: 3 p.; încercare de
prezentare: 1 p.
2 puncte pentru coerenţa discursului: în totalitate: 2 p.; parţial: 1 p.
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie

SUBIECTUL al III-lea (10 puncte)


1. Menţionarea a două modalităţi de a obţine informaţii detaliate despre filmul prezentat, pe care le
facilitează pagina web: lectura părerilor exprimate de vizitatorii site-ului, lectura articolelor despre film către
care există link-uri.
2 puncte (1 p. + 1 p.) pentru răspunsul inclus în enunţ
1 punct (0,5 p. + 0,5 p.) pentru răspunsul neinclus în enunţ
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului
2. Precizarea unui indicator al popularităţii filmului, de exemplu: nota 8,7; 195 de voturi.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunţ
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunţ
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului
3. Explicarea rolului pe care îl are informaţia privind premiile obţinute de filmul prezentat: indică valoarea
recunoscută de criticii de specialitate.
2 puncte pentru răspunsul inclus în enunţ
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunţ
0 puncte pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului
4. Prezentarea mesajului afișului, prin valorificarea sinopsisului, de exemplu: este vorba despre un copil cu
un defect fizic al feței, pe care, pe afiș o are ascunsă în spatele unei măști etc.
4 puncte pentru prezentare clară, nuanţată
2 puncte pentru prezentarea ezitantă
1 punct pentru încercare de prezentare
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greşit

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și