Sunteți pe pagina 1din 10

Strategii didactice

Nr. Etapele Metode şi Mijloace de Timp


d/o lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee învăţămînt
1. Evocarea Profesorul notează absenţele în registru şi Elevii se pregătesc pentru începerea 1 min.
asigură un climat favorabil derulării activităţii de orei de limba şi literatura română.
învăţare. Se stabileşte ordinea şi se pregătesc cele
necesare desfăşurării lecţiei.

Afişez cîteva imagini la tablă şi propun elevilor să Fata babei şi fata moşneagului Observarea
recunoască poveştile. Capra cu trei iezi
Punguţa cu doi bani
Soacra cu trei nurori

Ion Creangă
 Cine e autorul acestor basme culte?
(1 martie 1837 – 31 decembrie 1889) Basmul scris de autor. 4 min.
Conversaţia
 Ce înseamnă basm cult?
 Care sunt personajele prezente în basmul cult
„Fata babei şi fata molneagului”?
 Ce tipuri de personaje există în acest basm?
Numiţi-le.
2. Realizarea Lucrul în 12 min.
sensului Elevii lucrează în perechi. perechi
Propun elevilor să construiască în caiete un tabel şi să
scrie în el momentele subiectului şi ideile principale. Exerciţiul
Permit lucrul în perechi.

Momentele subiectului Ideile principale


Expoziţiunea ….
Intriga ….
Desfăşurarea acţiunii
Punctul culminant
Deznodămîntul

La tablă se scriu cele patru personaje principale:


Moşul Fata (babei) Cinquin 4 min.
Fata moşului Slută, leneşă,
Baba Trîndăvind, bîrfind, jucînd,
Fata babei Lada cea mare alegea
Propun elevilor, pe rînduri, sa alcătuiască un Cinquin Murind.
pentru cîte un personaj.
Elevii lucrează în grup, primind
cite o fişă cu pălăria şi sarcina Pălării 10 min
Fişe cu
Impart clasa în şase grupe şi le dau sarcini pe baza corespunzătoare. gînditoare
textului prin tehnica pălăriilor gînditoare. pălăriile cu
1.Pălăria albă: sarcini
1.Ce informaţii avem?
 Care sunt personajele?
 Ce fapte cunoşteţi?
2.Cum putem afla mai multe informaţii? Lucrul în grup

2.Pălăria roşie:
1.Ce îţi place mai mult din acest text?
2.Ce simţim când citim această poveste?
=faţă de fata moşneagului
=faţă de moşneag
=faţă de fata babei
=faţă de babă
3.Pălăria neagră:
1.Identifică greşelile făcute de fata babei,de
moşneag,de babă,de fata moşneagului.
2.Ce anume nu v-a plăcut citind această poveste?

4.Pălaria galbenă:
1.Cum s-a comportat fata moşneagului?
2.Cum a fot ea răsplătită?De ce?

5.Pălăria verde:
1.Exprimaţi-vă încredera faţă de fata babei.
2.Credeţi că i-ar plăcea aces lucru? Şi-ar schimba
comportamentul?

6.Pălăria albastră:
1.Putem să tragem concluzii?
2.Ce ai învăţat de la fata moşneagului?
7 min.
Solicit ca elevii să iasă în faţa clasei să expună
materialul pe care l-au scris.

3. Reflecţie Iniţiez un interviu prin schimbarea rolului: Microfonul 6 min.


(un elev către altul) - Ce ai aflat azi? Elevii formulează, adresează şi magic
- Ce ai înţeles? răşpund la întrebări.
Jocul de rol
- Ce nu ţi-a plăcut în text?
.
- Cum te simţi în acest moment?
- Pe ce nota crezi că ai lucrat? Interviul Microfon
- Dar tu? .
Astfel se schimbă rolurile pînă ajunge fiecare
elev să ţină microfonul în mînă.
2 min.
Pentru acasă propun elevilor să completeze în caiete 45 min.
exerciţiul 18 de la pagina 86.
Proiect didactic
Data:
Clasa a VI-a

Disciplina: Limba şi literatura română

Tema: „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă

Tipul lecţiei: Fixare şi consolidare a cunoştinţelor

Durata: 45 de minute

COMPETENȚA SPECIFICĂ:
 8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.

SUBCOMPETENŢE:

 8.1. Lectura expresivă a fragmentului de text epic.


 8.2. Interpretarea textului liric, a textului epic (naraţiune, descriere).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să recunoască poveştile din imagini;

O2- să identifice momentele subiectului ale basmului cult „Fata babei şi fata moşneagului”;

O3- să povestească în cîteva enunţuri fiecare moment al subiectului;

O4- să alcătuiască Cinquinul pentru fiecare personaj principal.

O5- să realizeze sarcinile propuse pe fişele cu pălăriile colorate.

O6- să formuleze corect întrebări şi răspunsuri in interviul iniţiat între colegi..

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exemplul, observaţia, demonstrarea, tehnica Cinquin, tehnica Pălării gînditoare,
Tehnica Microfonul magic, jocul de rol, interviul.

Forme de organizare: lucrul în perechi, lucrul în grup.


Mijloace tehnice de învătământ: imagini cu poveşti, fişe cu pălăriile cu sarcini, microfon, manual, tabla, cretă.

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a.


 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, M.E.E.,
C.N.C., Editura Aramis Print, Bucureşti, 2002.
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Editura Polirom,
Iaşi, 1999.
 Grama – Tomiţă, Angela, Limba română, manual pentru clasa a VI-a, Editura Cartier, 2011.
 Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, ediţia a III-a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006.
 www.Didactic.ro
_______________________________________________________ _______________________________________________________
_______________________________________________________ __________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și