Sunteți pe pagina 1din 17

Accize

Introducere

Taxele speciale de consumatie sau accizele sunt asezate asupra unor produse care se
consuma in cantitati mari si care nu pot fi inlocuit de cumparatori cu altele, pentru ca in acest
fel impozitul sa aiba in mod constant un randament fiscal cat mai ridicat.
Acciza este o taxa suportata de consumatori, fiind cea mai raspandita forma a impozitelor
indirecte care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate. Accizele reprezinta
o importanta sursa a veniturilor bugetare, sunt usor de procurat iar prin intermediul lor se
urmaresc obiective bugetare dar si eficienta administrativa.
Teoria economica recomanda aplicarea accizelor asupra bunurilor cu cerere inelastica. in
aceste conditii, cresterea bunurilor impozitate prin accize nu determina reduceri semnificative
ale consumului acestor bunuri deoarece acestea nu prea au substituenti, astfel incat veniturile
bugetare din accize sunt relativ stabile. Dar în realitate, inelasticitatea cererii in raport cu
pretul nu este intotdeauna verificata. De exemplu populatia este sensibila la costul
carburantului. Transportul personal poate fi inlocuit cu transportul in comun si astfel o
modificare a costului carburantului provoacă substituiri intre cele două modalitati de
transport sau unele bauturi de calitate superioara pot fi nepreferate in favoarea altor categorii
de calitate. Taxele speciale asupra consumului sunt menite pentru a descuraja consumul
excesiv de anumite produse aceasta reprezentand si o franare a consumului care ar fi
nefavorabil pentru realizarea celuilalt obiectiv-asigurarea veniturilor bugetare.
Partea accizelor in totalul prelevarilor obligatorii variaza de la o tara la alta: moderata in
Belgia, Germania, SUA si foarte ridicata în Portugalia, Grecia, Irlanda. Structura lor difera in
egala masura: tarile nordice impoziteaza puternic bauturile alcoolice, tarile de sud le taxeaza
foarte putin, iar Franta, Germania si Belgia aplica taxe medii.
Comparativ cu alte state membre UE, Romania are un nivel destul de redus al accizelor
pentru bauturi spirtoase, la fel si pentru benzina fara plumb si tigarete. La vinuri spumoase,
10 state membre nu aplica accize, dar Romania nu se numara intre acestea. La “bauturi
fermentate linistite” nici Romania nici alte 12 state nu aplica accize. Cat priveste capitolul
“carburanti”, Romania apare cu unul din cel mai scazut nivel al accizei la benzina fara plumb,
in urma sa mai aflandu-se doar Cipru.

1
Accizele Armonizate

1. Aspecte generale privind accizele armonizate

1.1 Sfera de aplicare.

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat
pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrica.

Faptul Generator - Produsele prezentate mai sus (art.162)sunt supuse accizelor in


momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor in acest
teritoriu.

1.2. Exigibilitatea accizelor.

Acciza este exigibila, pentru produsele prevazute la art. 162, in momentul eliberarii
pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.
In cazul gazelor naturale ,exigibilitatea accizelor intervine la momentul livrarii acestora
de catre furnizorii autorizati catre consumatorii finali .

♦Eliberarea pentru consum reprezintă:

a) orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv. Regimul suspensiv este
regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii,
transformarii, detinerii si deplasarii produselor.
b) orice productie de produse accizabile in afara regimului suspensiv;
c) orice import de produse accizabile, daca produsele accizabile nu sunt plasate in
regim suspensiv;
d) utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal altfel decat ca
materie prima;
e) orice detinere in afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost
introduse in sistemul de accizare.

2
Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul
fiscal catre:
a) un alt antrepozit fiscal in Romania, autorizat pentru respectivele produse
accizabile.

b) O alta tara .

Importul reprezinta orice intrare de produse accizabile in Romania, cu exceptia:


a) plasarii produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensiv in Romania;
b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
c) plasarii produselor accizabile in zone libere, in conditiile prevazute de legislatia
vamala in vigoare.

Se considera, de asemenea, import:


a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, in cazul in care
produsul ramane in Romania;
b) utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile plasate in regim
vamal suspensiv;
c) apartia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii drepturilor vamale de
import.
Pentru importurile de produse accizabile se aplica prevederile legislatiei vamale.

♦Producerea si detinerea in regim suspensiv

Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, precum şi


detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs
nu a fost platita.
Aceste prevederi nu se aplica pentru berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decât
bere si vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.

♦Momentul exigibilitatii accizelor


Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data când produsul este eliberat
pentru consum in Romania.
In cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibila la
data cand se constata o pierdere sau o lipsa a produsului accizabil.

Plata accizei nu se datorează dacă pierderea sau lipsa intervine in perioada in care
produsul accizabil se află intr-un regim suspensiv si sunt indeplinite oricare dintre
urmatoarele conditii:
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită varsarii, spargerii,
incendierii, inundatiilor sau altor cazuri de fortă majora, dar numai in situatia in care
autoritatii fiscale competente i se prezinta dovezi satisfacătoare cu privire la evenimentul res-
pectiv, impreuna cu informatia privind cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a
fi folosita in Romania:

3
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit in Romania datorita evaporarii sau
altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului,
dar numai in situatia in care cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita
in Romania nu depaseste limitele prevazute in norme.
In cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine
exigibila la data la care produsul este utilizat in orice scop care nu este in conformitate cu
scutirea. In cazul unui ulei mineral, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, acciza
devine exigibila la data la care uleiul mineral este oferit spre vanzare sau la care este utilizat
drept combustibil sau carburant.

1.3. Regimul de antrepozitare.

Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita,
poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal. Acesta poate fi folosit numai pentru
producerea si/sau depozitarea de produse accizabile. Produsele accizabile supuse marcarii nu
pot fi depozitate in antrepozite fiscale de depozitare.
Sunt supuse marcarii urmatoarele produse accizabile:
a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin norme;
b) produse din tutun.
Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antre-pozitarilor autorizati sau
importatorilor. Importatorul transmite producatorului extern marcajele in vederea aplicarii
efective a acestora pe produsele accizabile contractate.
Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor
accizabile. Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se
poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora. Fac exceptie antrepozitele fiscale
care livreaza uleiuri minerale catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din
magazinele duty-free.
Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de
autoritatea fiscala competenta. În vederea obtinerii autorizatiei pentru ca un loc sa
functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat
pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala competenta in modul si sub
forma prevazute in norme.
Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o
copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este
amplasat. In plus, atunci cand solicitantul nu este proprietarul locului, cererea trebuie sa fie
insotita de o declaratie din partea proprietarului, prin care se confirma permisiunea de acces
pentru personalul cu atributii de control.
Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc,
numai daca sunt indeplinite următoarele conditii:

a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea, ambalarea, primirea,


detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. In cazul unui loc ce va fi

4
autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata
trebuie sa fie mai mare decat cantitatea pentru care suma accizelor potentiale este de 50.000
euro. Conform prevederilor din norme, această cantitate poate fi diferentiata, in functie de
grupa de produse depozitata;
b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea
produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor;
c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile;
d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar
autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de
incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de
mita, in Romania sau in oricare din statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta
in ultimii 5 ani;
e) in cazul unei persoane juridice care urmează sa-si desfasoare activitatea ca
antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in
mod definitiv pentru evaziune fiscala, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapi-
dare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, in Romania sau in oricare din statele
straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani;
f) persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa
dovedeasca ca poate indeplini cerintele prevazute de lege
Autoritatea fiscala competenta va notifica in scris autorizarea ca antrepozit fiscal, in
termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.
Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea fiscala competenta.inainte de a fi
modificata autorizatia, autoritatea fiscala competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul
autorizat asupra modificarii propuse si a motivelor acesteia.
Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii fiscale competente modificarea
autorizatiei.
Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata in scris, o data cu motivele luarii
acestei decizii in acest caz persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie,
conform prevederilor legislatiei in vigoare
Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv este permisa numai atunci cand sunt
insotite de documentul administrativ de insotire.

Documentul administrativ de insotire .

Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv este permisa numai atunci cand este
insotita de documentul administrativ de insotire. Modelul documentului administrativ de
insotire va fi prevazut in norme.
In cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, acest document se
intocmeste în 5 exemplare, utilizate dupa cum urmeaza:
a) primul exemplar ramane la antrepozitul fiscal expeditor;
b) exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului insotesc produsele accizabile pe
parcursul miscarii pana la antrepozitul fiscal primitor, operatorul inregistrat sau operatorul
neinregistrat. La sosirea produselor la locul de destinatie, acestea trebuie sa fie completate de
catre primitor si sa fie certificate de catre autoritatea fiscala competenta in raza careia isi

5
desfasoară activitatea primitorul, cu exceptiile prevazute in norme.
Dupa certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de insotire se pastrează de
catre acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite si ramane
la autoritatea fiscala competenta a primitorului;
c) exemplarul 5 se transmite de catre expeditor, la momentul expedierii produselor,
autoritatii fiscale competente in raza careia acesta isi desfasoara activitatea.
Antrepozitul fiscal primitor, operatorul inregistrat sau operatorul neinregistrat are
obligatia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului
administrativ de insotire, in conformitate cu legislatia statului membru al expeditorului

1.4. Obligatiile plătitorilor de accize.

Platitorilor de accize le revin in sarcina cateva obligatii importante, precum:

♦Plata accizelor la bugetul de stat

Accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei
in care acciza devine exigibila. in cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat
intr-un regim suspensiv momentul plătii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei
vamale de import.

♦Depunerea declaratiilor de accize

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a depune la autoritatea fiscală competenta o


declaratie de accize pentru fiecare lună in care este valabila autorizatia de antrepozit fiscal,
indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva. Declaratiile de
accize se depun la autoritatea fiscala competenta de catre antrepozitarii autorizati pana la
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
Orice agent economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea fiscala
competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaz sau nu
plata accizei pentru luna respectiva. Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala
competenta, de catre agentii economici platitori, pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei la care se refera declaratia.

♦Documentele fiscale

Pentru produsele accizabile, altele decat cele marcate, care sunt transportate sau detinute
in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita
folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de
6 zile. Această prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau
detinute de catre alte persoane decat comerciantii, in masura in care aceste produse sunt
ambalate in pachete destinate vanzarii cu amanuntul.

6
♦Evidentele contabile

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a tine registre contabile precise, care sa
contină suficiente informatii pentru ca autoritătile fiscale sa poata verifica respectarea
prezentului titlu, conform legislatiei in vigoare.
Responsabilitatile antrepozitarilor autorizati si ale autoritatilor fiscale competente:
- Orice antrepozitar autorizat, obligat la plata accizelor, poarta raspunderea pentru
calcularea corectă si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru
depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscala competenta,
conform prezentului titlu si cu legislatia vamala in vigoare.
- Accizele se administreaza de autoritatile fiscale competente si de autoritatile vamale,
pe baza competentelor lor, aşa cum sunt precizate in prezentul titlu si în legislatia vamala in
vigoare.

1.5 Alte produse accizabile


♦Sfera de aplicare

Următoarele produse sunt supuse accizelor:


a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 şi 0901 12 00;
b) cafea prăjita, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00
şi 0901 90 90;
c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 şi 2101
12;
d) confecţii din blănuri naturale, cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 şi 6506 92
00, cu excepţia celor de iepure, oaie, capra;
e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013
91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 şi 9405 91;
f) bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor;
g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 si 3303 00 90;
h) arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar, cu codurile: NC 9302 00
00; 9303; 9304 00 00, cu exceptiile prevazute in lege;
i) iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu codurile:
NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 şi 8903 99;
j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni
pentru agrement, cu codurile: NC 8407 21 10; 8407 21 91; 8407 21 99; 8407 29 20; 8408 10
11; 8408 10 19; 8408 10 22; 8408 10 24; 8408 10 26; 8408 10 28; 8408 10 31; 8408 10 39 şi
8408.

7
♦Nivelul si calculul accizei

Nivelul accizelor în perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prăjita, inclusiv
cafea cu inlocuitori, si pentru cafea solubila este prevazut in tabelul nr. 1:

Tabel nr. 1.
Nr. Denumirea 2007 2008 2009 2010 2011
crt. produsului sau a
grupei de produse Acciza Acciza Acciza Acciza Acciza
euro/tonă euro/tonă euro/tonă euro/tonă euro/tonă
1. Cafea verde 612 459 306 153 0
2. Cafea prăjită,
inclusiv cafea cu 900 675 450 225 0
înlocuitori
3. Cafea solubilă 3600 2700 1800 900 0
Sursa: Codul fiscal, Anexa nr. 2 la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale.

Nivelul accizelor in perioada 2007-2010 pentru alte produse este prevazut in tabelul 2:

Tabel nr. 2

2007 2010
2008 2009
Nr. Denumirea produsului sau
crt. a grupei de produse Acciza Acciza
Acciza (%) Acciza (%)
(%) (%)
1. Confecţii din blanuri
naturale (cu excepţia celor de 45 45 45 45
iepure, oaie, capra)
2. Articole din cristal*1) 55 30 15 0
3. Bijuterii din aur şi/sau din
25 15 10 0
platina, cu exceptia verighetelor
4. Produse de parfumerie

4.1 Parfumuri,
35 35 35 35
din care:
- ape de parfum 25 25 25 25

4.2 Ape de toaleta,


15 15 15 15
din care:

8
- ape de colonie 10 10 10 10

5. Arme de vanatoare, altele


100 100 100 100
decat cele de uz militar
Sursa: Codul fiscal, Anexa nr. 3 la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale.

1.6 Scutiri la plata accizelor.

♦Scutiri generale

Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor, atunci cand sunt destinate pentru:
a) livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;
b) organizatiile internationale recunoscute ca atare de către autoritatile publice ale
Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele
acestor organizatii, sau prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;

c) fortele armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu


exceptia Fortelor Armate ale Romaniei;
d) rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim.
Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul
calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau în strainătate, in limitele
si in conformitate cu cerintele prevazute de legislatia vamala in vigoare.

♦Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Sunt scutite de plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice atunci cand sunt:
a) denaturate conform prescriptiilor legale si utilizate pentru producerea de produse
care nu sunt destinate consumului uman;
b) utilizate pentru producerea otetului;
c) utilizate pentru producerea de medicamente;
d) utilizate pentru producerea de arome alimentare, pentru alimente sau bauturi
nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum;
e) utilizate in scop medical in spitale si farmacii:
f) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de
alimente cu sau fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu
depasească 8,5 litri de alcool pur Ia 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5
litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse;
g) esantioane pentru analiza sau teste de productie necesare sau in scopuri stiintifice;
h)utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul
finit sa nu contina alcool;
i) utilizate pentru producerea unui element care nu este supus accizei;
j) utilizate in industria cosmetica.

♦Scutiri pentru uleiuri minerale

Sunt scutite de la plata accizelor:

9
a) uleiurile minerale folosite in orice alt scop decat drept combustibil sau carburant;
b) uleiurile minerale livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru aeronave, altele
decat aviatia turistica in scop privat;
c) uleiurile minerale livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru navigatia
maritima internationala si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, altele decât
navigatiile de agrement in scop privat
d) uleiurile minerale utilizate in cadrul productiei de electricitate si in centralele
electrocalogene;
e)uleiurile minerale utilizate in scopul testarii aeronavelor si vapoarelor;
f) uleiurile minerale injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de
reducere chimică, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal,
g)uleiurile minerale care intra in Romania in rezervorul standard al unui autovehicul cu
motor, destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul;

h) orice ulei mineral care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind
acordat gratuit in scop de ajutor umanitar;
i)orice ulei mineral achizitionat direct de la agenti economici producători sau
importatori, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de
bătrani si orfelinatelor;
j) orice ulei mineral utilizat de catre persoane fizice drept combustibil pentru incalzirea
locuintelor;
k) orice ulei mineral achizitionat direct de la agenti economici producatori sau
importatori, utilizat drept combustibil in scop tehnologic sau pentru producerea de agent
termic si apa calda.
1) orice ulei mineral achiziţionat direct de la agenti economici producatori sau
importatori, utilizat in scop industrial;
m) uleiurile minerale utilizate drept combustibil neconventional (bio-diesel).

2. Metodologia de calcul a accizelor si aplicatii practice

2.1. Metodologia de calcul a accizelor.


La determinarea accizelor pentru diferite categorii de bunuri se folosesc mai multe
categorii de calcul, in functie de tipul accizei la care se aplica.
Conform normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
27/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 196/1998 avem următoarele situatii:

a) pentru alcoolul etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte produse


destinateproducţiei alimentare sau consumului, care contin alcool etilic alimentar cu o
concentratie mai mare de 0.5% in volum, vinuri, produse pe bază de vin si produse pe baza
de distilat de vin, cu o concentratie mai mare de 22 de grade, coniac, armaniac si vin ars,
precum si pentru bauturi alcoolice naturale cu o concentratie mai mare de 22% acciza se
calculează după formula :

10
A = Q x CI 100 x K

unde
-A = acciza;
-Q = cantitatea;
-C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum;
-K = acciza unitara
b) pentru vinuri si produse pe baza de vin cu o concentratie alcoolica de pana
la 22%, precum si pentru bere, acciza se calculeaza după formula:

A=QxCxK

unde
- A= acciza;
- Q = cantitatea;
- C = concentratia alcoolică exprimata in grade alcoolice;
- K = acciza unitara.

c) in cazul tigaretelor acciza este formata din acciza specifica si


acciza " ad valorem':

A = Al + A2.
unde:
Al = acciza specifica:
A2 = acciza ad valorem.

Al = Q x K :
- Q = cantitatea exprimata in unitati de 1.000 tigarete;
- K = acciza unitara

A2 = Bi x 20% , unde Bi = baza de impozitare.

Acciza datorata pentru tigarete se reduce cu 25% in situatia in care agentii economici
producatori folosesc in retelele de fabricatie cel putin 50% tutun romanesc.

d) acciza pentru tigari si tigari de foi se calculeaza după formula:

A=Q x K
unde

- Q= cantitatea exprimata in unitati de 1.000 tigari;


- K = acciza, unitara

e ) Pentru tutunul destinat fumatului si pentru tutunul de prizat si tutunul de


mestecat acciza se calculează după formula:

11
A=Q x K

unde

- Q = cantitatea exprimată in kilograme;


- K = acciza unitara
f) sumele datorate bugetului de stat ca accize pentru combustibil se calculeaza
in EURO/ tona de produs finit. Formula de calcul este urmatoarea:

A=QxKxR
unde:
Q - cantitatea de combustibil exprimata in tone;
K = acciza unitara;
R = cursul de schimb.

Pentru jocurile de noroc taxa se calculează fie aplicand procentul de 20% la venitul
impozabil, fie, cum este cazul cazinourilor, inmultind numărul de mese cu acciza unitara.
Valoarea în Ron a accizelor stabilite in EURO pe unitatea de măsură se determina prin
transformarea in Ron a sumelor exprimate in EURO la cursul de schimb valutar stabilit de
Banca Nationala a Romaniei in ultima zi a lunii anterioare. Acest curs este valabil pentru
toata saptamana urmatoare.

Momentul datorarii accizelor il constituie :


- data efectuarii livrarilor pentru bunurile din productia interna ;
- data efectuării formalitatilor de receptie a alcoolului etilic alimentar din sectia de
productie in cea de prelucrare a acestuia in bauturi alcoolice;
- data inregistrarii declaratiei vamale de import, pentru importatori ,
- data cumpararii, pentru agentii economici achizitori ;
- data vanzarii bunurilor pentru produsele ce se valorifica prin casele de amanet.

Plata accizelor, a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna si a taxei
pentru jocurile de noroc se efectuează luna, pana la data de 25 a (unii urmatoare pe baza
decontului de impunere, prin ordin de plata sau in numerar in contul bugetului de stat
deschis la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, iar pentru produsele din import la
organele vamale, concomitent cu plata taxelor vamale.

12
2.2. Aplicaţii practice privind accizele.

1. Să se determine care este acciza pentru o sticla de coniac si care este acciza totala care
trebuie platita in cazul în care:
sticla are 0,7 litri;
cantitatea este de 15.000 sticle;
pretul unei sticle este de 10 RON;
acciza unitara este 2,64 RON/hl - alcool pur;
concentratia alcoolica este de 35 de grade alcoolice.

Rezolvare:
Acciza = QxC/100xK
Q = cantitatea (în litri),
C = concentraţia alcoolică exprimată in procente de volum.
K = acciza unitara.

Se calculeaza mai intai acciza pentru o sticlă:


Acciza =(0,7 litri x 35 grade x 2,64 RON/hl-grad)/100 = 0.65 RON.
Acciza pentru întreaga cantitate este: 0.65 x 15.000 = 9.750 RON

2. Un agent economic din România importa din Italia o cantitate de 25.000 litri de
coniac cu o concentratie alcoolica de 40%, în valoare de 900 RON. Acciza aplicata este 164
RON/hl-alcool pur. Sa se determine valoarea totala a accizei.

Rezolvare:
Acciza = QxC/100xK
Q = cantitatea (în litri),
C = concentratia alcoolica exprimata in procente de volum.
K = acciza unitara.

A = (25.000 litri x 40 grade x 164 RON/ hl- grad)/100 = 1.640.000 RON

3. Un agent economic importa din Grecia vin, in cantitate de 9.000 litri , cu un procent
de 16%. Pretul unui litru de vin este 19,6 RON.

Acciza aplicata este 0,72 RON/hl/l grad alcoolic. Sa se calculeze care este suma accizelor
platite bugetului statului de importator.

Rezolvare:
Calculul accizei se face după formula: acciza = (Q x C x K) unde
Q este cantitatea în litri
C este concentraţia alcoolică exprimată in procente de volum
K este acciza unitara.

13
Acciza = (9.000 litri x 16 grad x 0,72 RON/hl/lgrad alcoolic)/100 = 10.368 RON.

4. Un agent economic utilizeaza pentru fabricarea tigaretelor doar tutun din productia
interna. El realizează 4.500 tigarete in valoare de 25.000 RON. Acciza reprezinta 9,6 RON/
1.000 tigarete + 20% din baza de impozitare. Sa se determine volumul accizelor.

Rezolvare:
Conform normelor metodologice, in cazul tigaretelor, acciza totala se calculeaza
prin insumarea accizei specifice (Al) cu acciza ad valorem (A2).

Al = Q x K,
Q este cantitatea exprimată in unităti de 1.000 tigarete
K este acciza unitara.
A l = 4.500 x 9,6 = 43.200 RON.

A2 = Bi * 20%, unde Bi este baza de impozitare pentru acciza ad valorem. Aceasta


baza de impozitare este egală in cul nostru cu valoarea lor.

A2 = 25.000 x 20% = 5.000 RON.

A = A l + A2 = 43.200 + 5.000 = 48.200 RON.

Deoarece se foloseşte mai mult de 50% tutun din producţia internă, conform ordonanţei
de urgenţă privind accizele se acordă o reducere a accizei cu 25%.

Reducerea = 48.200 x 25% = 12.050 RON.


Acciza datorată = 48.200 – 12.050 = 36.150 RON.

5. Un agent economic produce 30 mil de sticle de bere in 2008 cu o concentratie


alcoolica de 3% in volum .
O stica de bere are capacitatea de 0.33 litrii .Cursul de schimb este un euro = 3.3565
Ron. Nivelul accizei este de 0.768 euro /hl grad Plato .
Acciza de plata va fi :
Acc= C x K x R x Q = 3% x 0.768 x 3.3565 x ( 30mil x 0.33)/100 = 7456.66 lei
Unde :
C = concentratia alcoolica
K = nivelul accizei
R = cursul de schimb

14
6. Un agent economic importă 19.700 kg tutun. Valoarea în vama a acestei cantitati de
tutun este de 59.350 RON . Acciza este de 17 RON/kg. Sa se determine acciza totala care
trebuie platita statului.

Rezolvare:
Conform normelor metodologice, in cazul tutunului pentru fumat acciza se
calculeaza ca produs intre acciza unitara si cantitatea de tutun.
Acciza = 19.700 kg x 17 RON/kg = 334.900 lei.

7. Un agent economic importa 2.100 kg cafea verde in scopul prajirii si livrarii intregii
cantitati pe piata interna. Procentul de scazamant rezultat in urma prajirii a fost de 15%.
Acciza pentru 1.000 kg cafea verde este 1.020 RON, iar pentru 1 tona cafea prajita este de
1.220 RON. Sa se determine cuantumul accizei care trebuie platit la bugetul statului pentru
cafeaua importată, precum ai an urma vanzării cafelei prajite.

Rezolvare:
Acciza plătită în vamă = 2.100 kg * 1.020 RON/1.000 kg = 2.142 RON
Deoarece pentru cafeaua verde se plateste acciza in momentul efectuarii importului,
această acciza se va deduce in cazul vanzarii cafelei prajite.

Acciza de plată se va calcula după formula:

Acciza de plată = acciza colectată - acciza deductibilă

Acciza deductibilă = 2.100 kg * 1.020 RON/1.000 kg = 2.142 RON

In cazul prajirii cafelei se admite un scazămant de pană la 20%. in cazul nostru procentul de
scazamant este de 10%, deci se inscrie in prevederile legale.

Acciza colectată = (2.100- 2.100 *15%) x 1.220 RON/1.000 kg =


= 2.415 x 1.220 RON / 1.000 kg = 2946,3 RON

Acciza de plată = 2946,3 - 2.142 = 804,3 RON.

8. Un agent economic produce in 2008 200.000 stice de vin linistit cu o concentratie


alcoolica de 1.2% in volum .O sticla are capacitatea de 0.75 l .
Cursul de schimb este un euro = 3.3565.
Nivelul accizei = 0.00 euro

Acc = K x R x Q = 1.2% x 0.00 x 3.3565 x ( 200.000 x 0.75) = 0

15
9. Un importator importa din Grecia vin, in cantitate de 6.500 litri, cu un procent de
alcool de 17%. Pret0ul unui litru de vin este 11 RON. Stiind ca acciza aplicata este 0,55
EURO/hl grad-alcoolic, sa se calculeze care este suma accizelor plătite bugetului statului de
importator.

1 EURO = 4,2 RON

Rezolvare:
Acciza = 65 hl x 0,55 EURO/grad alcoolic x 17 grad alcoolic x 4,2 RON/ EURO =
2552,6 RON

Concluzii

In tara noastra, in perioada de după revolutia din decembrie 1989, regimul accizelor a
fost instituit prin Legea nr.42/1993. In conformitate cu aceasta lege, accizele se calculau, in
principal, in baza sistemului ad-valorem prin aplicarea unor cote procentuale asupra bazei de
impozitare. La tigarete, acciza era stabilita in suma fixa pe unitatea de masura. Sistemul ad-
valorem practicat la noi a generat o serie de aspecte negative, cum sunt: fenomene de
evaziune fiscala in cazul bauturilor alcoolice prin subevaluarea bazei de impozitare şi
comercializarea ilicita a produselor de acest gen provenite din import; concurenta neloiala in
randul producatorilor de alcool si bauturi alcoolice. Pentru inlaturarea acestor carente, prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 82/1997 s-a trecut de la sistemul ad-valorem la
calcularea accizelor in baza unei sume fixe stabilite pe unitate de masura si exprimata in
ECU. Acest din urma sistem viza produse si grupe de produse ca: alcool, bauturi alcoolice,
tigarete, cafea şi produse petroliere si a intrat în vigoare la 1 ian. 1998.

16
Bibliografie :

1. L.Tatu,C.Serbanescu, D.Stefan , Fiscalitate . De la lege la practica,Ed.C.H.Beck


2. Codul fiscal 2009-2010.(internet)

3. Roxana, Narcisa Mosteanu, Fiscalitate.Impozite si taxe .Studii de caz , Ed .Universitara.

17