Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristica

studentului practicant, Balica Cristian,

în cadrul desfășurării practicii pedagogice la matematică,

la CENTRU DE EXCELENȚĂ ÎN HORTICULTURĂ ȘI TEHNOLOGII AGRICOLE DIN ȚAUL

Studentul practicant, Balica Cristian, și–a desfășurat practica pedagogică la matematică în

perioada 04.02.2019- 08.03.2019, în cadrul CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN HORTICULTURĂ ȘI

TEHNOLOGII AGRICOLE din Țaul or. Dondușeni, grupa 22-L profesor-Iurcișin Angela, grad didactic

II.

Pe parcursul desfășurării practicii pedagogice, studentul practicant, Balica Cristian, și –a orientat

activitatea spre desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice,

ceea ce a implicat în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă la toate lecțiile, acţiunile,

proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice, componență organică,

esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică.

Astfel, în baza observărilor sistematice, analizei activităților desfășurate, am constat că studentul

practicant Balica Cristian, a dat dovadă de responsabilitate, perspicacitate, tenacitate în pregătirea

sistematică și riguroasă a demersului didactic; de o ținută corespunzătoare și adecvată climatului

educațional; de un limbaj corect, expresiv, accesibil elevilor; de competențe cognitive în crearea unei

atmosfere şi climat afectiv-motivaţional pe parcursul desfășurării lecțiilor.

Sintetizând constatările efectuate pe parcursul analizei tuturor demersurilor didactice, conchid că

lecțiile au avut un caracter structurat, integrativ, orientat spre atingerea obiectivelor propuse, prin apelul

la metode didactice tradiționale, interactiv-participative, de dezvoltare a creativității și a gândirii critice.

În acest context, studentul practicant, Balica Cristian, pentru eficacitatea și eficiența desfășurării

practicii pedagogice la matematică, este apreciat cu nota ___________

Profesor Iurcișin Angela ____________

Director CEHTA din s. Țaul or. Dondușeni Serdeșniuc Aurel ____________