Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: LMK Vaslui


Data:
Clasa: X D
Obiectul: Dirigenţie
Tema: AGESIVITATE ŞI BLÂNDEŢE

Obiective:
1. să conştientizeze urmările şi aspectele negative ale agresivităţii umane;
2. să deosebească formele de agresivitate umană(pe cale aparent inofensive de cele extreme);
3. să adopte în viitor comportamente nonagresive individuale şi colective.

Metode:
-conversaţia euristică;
-expunerea;
-studiul de caz;
-chestionarul;
-observaţia evaluativă.

Material didactic:
-afişe de film cu “scene tari”;
-ziare, reviste şoc;
-folii retroproiector;
-retroproiector

Momentele activităţii:

I. Pregătirea psihologică a clasei: se va urmări captarea atenţiei prin utilizarea unui element
“de şoc “ administrativ, mizând pe adoptarea unei poziţii negative, de respingere din partea
elevilor.

II. Desfăşurarea activităţii: prin metodele diverse prezentate se va urmări activitatea clasei,
expunerea liberă a ideilor, comunicarea nestânjenită, stimulând imaginaţia şi creativitatea
elevilor.

III. Concluzii: vor pune un accent deosebit pe problematizare şi capacitatea de evaluare şi


autoevaluare a elevilor. Finalul activităţii poate fi ales în funcţie de preferinţele dirigintelui
sau ţinând cont de particularităţile clasei.
Scenariul activităţii didactice

Nr. Eveniment Activitatea dirigintelui Activitatea elevului Metode şi


crt. didactic mijloace
didactice
1 Pregătirea Profesorul anunţă tema orei de -observaţia
psihologică dirigenţie comunicată elevilor Elevii răsfoiesc ziarele, evaluativă
a clasei anterior:Agresivitate şi blândeţe. revistele, le comentează, le
Ca un element inedit el poate compară -ziare şi
5 min distribui elevilor unele ziare şi reviste-şoc
reviste care propagă agresivitatea,
violenţa.
2. Desfăşura- După acest” moment de şoc” Un elev strânge ziarele,
rea lecţiei profesorul va adresa elevilor revistele. Revistele de scandal
următoarele întrebări: popularizează prea mult -conversaţia
1. Ce fel de reviste sunt acestea? violenţa, agresiunile, răutatea euristică
2. Ce reprezintă ele? oamenilor.”Poate la început -problema-
3. Ce conţinut au articolele lor? am fost tentat să le citesc apoi tizarea
4. Ce părere aveţi despre ele? le-am abandonat.”Aceste
5. Citiţi acest gen de ziare, reviste? revite cultivă primitivitatea, Profesorul
De ce? instinctualitatea şi sunt un poate aduce
6. E bine că societatea permite antimodel. Elevii răspund la demonstrativ
15 min apariţia lor? întrebări, comentează un afiş cu
7. Care sunt efectele asupra afirmaţiile anterioare ale lor şi “scene tari”
tinerilor? ale colegilor şi motivează
Conversaţia e dirijată cu ajutorul răspunsurile:
următoarei întrebări -Da, societatea este prea
problematizante: tolerantă şi noi cu toţii suntem
“Nu este oare societatea prea responsabili de propagarea
tolerantă cu agresivitatea din mass- violenţei
media?” şi problematizarea continuă -Da , unei eroi/agresivi din
cu alte întrebări: filme sunt idolatrizaţi şi de
“Nu sunt oare transformaţi în idoli creatori şi de public cu scopul
unii eroi sau antieroi agresivi din de a şoca tinerii dornici de
filme?” afirmare.
-Ce soluţii am putea adopta pentru -Da, re putem respinge,
stoparea agresivităţii pe cale de necumpărându-le,
“oficializare”? nevizionându-le, sfătuindu-i şi “Micul
pe alţii să procedeze la fel. dicţionar al
Profesorul poate citi câteva gănduri, spiritului
reflecţii celebre din “Micul dicţionar uman”
al spiritului uman” care va fi
prezentat elevilor :

Nr. Eveniment Activitatea dirigintelui Activitatea elevului Metode şi


crt. didactic mijloace
didactice
Mânia (ca formă peremtorie a Elevii urmăresc aceste
agresivităţii) este: definiţii, le notează sau fac -conversaţie
“duşmanul bunei chibzuieli” Cicero scurte comentarii la solicitarea euristică,
“scurtă nebunie” Horaţiu dirigintelui
“un fel de beţie ce nu tulbură mai
Desfăşura- puţin spiritul decât cea adevărată” Exemplu: Individual
rea lecţiei Vasile cel Mare Da, agresorul este un tip josnic sau pe grupe
“o armă cu două tăişuri care iese şi exploziile mâniei sunt (fiecare
(continuare) zgâriindu-şi teaca” N. Iorga semne ale injosirii ale grupă
În continuare , printr-o succintă decăderii în animalitate. comentează o
5 min expunere, dirigintele va arăta că Da, agresându-i pe alţii, te maximă)
agresivitatea reprezintă astăzi unul agresezi şi pe tine, te
din cele mai mari pericole, autodistrugi.
indiferent de formele pe care le
îmbracă.
Ea reprezintă tendinţa noastră de a
obţine recunoaştere, putere,
dominaţie.Omul are anumite nevoi
Desfăşura- pe care şi le manifestă printr-o “furie -folia retropr.
rea lecţiei îndreptăţită”. Ne confruntăm cu
anumite probleme, atacăm anumite Elevii ascultă, notează, -retroproiec-
(continuare) piedici, ceea ce este folositor. Dar urmăresc cu atenţie expunerea torul
10 min depăşirea anumitor limite şi pot pune întrebări la
transformă această “furie sfârşitul argumentaţiei
îndreptăţită”într-un viciu de dirigintelui.
comportament şi de caracter.
Adoptând un comportament agresiv,
lovim în cei slabi şi-i distrugem.
Profesorul poate scrie pe tablă:
“Nimic nu justifică distrugerea
semenului meu, nici chiar propriul
lui atac indreptat impotriva mea.”
Profesorul distribuie următorul
material-anexa A:
Forme ale agresivităţii umane.
După aceasta dirigintele cere
Desfăşura- elevilor să comenteze, să pună
rea lecţiei întrebări referitoare la materialul Elevii urmăresc cu
primit. Întrebări ajutătoare: atenţie,citesc xerocopiile, apoi
(continuare) -Ce părere aveţi despre bârfe, ironii? răspund, se consultă între ei.
-Ni s-a întâmplat să bârfim să fim
ironici cu cei din jur?
10 min

Nr. Eveniment Activitatea dirigintelui Activitatea elevului Metode şi


crt. didactic mijloace
didactice
Apoi dirigintele le cere elevilor să Exemplu:” La școală, eu şi
povestească întâmplări din viaţa colegul meu ne-am pus tot
clasei care au primejduit armonia felul de porecle mai puţin
Desfăşura- colectivului şi cum au fost rezolvate “drăguţe”, ne-am înfuriat şi
rea lecţiei aceste conflicte. era cât pe ce să ne luăm la
bătaie. Datorită colegilor
(continuare) săritori ne-am împăcat şi nu
ne-am mai jignit.
Exemplele pot continua.
După relatarea a două –trei Elevii răspund:
întâmplări , profesorul poate pune -Nu agresivitatea poate fi
una din intrebările-problemă: combătută, chiar eu am
-Este agresivitatea chiar o “boală”, reprimat-o de multe ori.
“un viciu” cum s-a spus? Oare nu -Chiar dacă sunt nervos,
poate fi “vindecată”, reprimată număr până la 10, refuz să mă
definitiv? angajez în conflict, caut
-Ce credeţi ? Ce modalităţi de lămuriri raţionale.
anihilare există?
Profesorul poate face schema pe
tablă, poate întreba elevii sau
distribui o nouă xerocopie:
anexa B: Cum putem combate Se comentează anexa B
agresivitatea

3. Concluzii Dirigintele trage concluzii cu elevii


săi. Fiecare elev notează
Poate încheia lecţia în mai multe concluziile
5 min moduri: -chestionar
a) să noteze fiecare un gând:”Ce
pot face eu pentru a deveni mai
blând (pot fi citite câteva
asemenea “gânduri”în faţa
clasei);
b) băieţii dau câte o floare fetelor,
c) pe un fond muzical liniştitor se
ridică în picioare şi se ţin de
mâini.

Anexa A

FORME ALE AGRESIVITĂŢII UMANE

a) fizică:
 privirea fixă, dură, ameninţătoare
 ameninţarea indirectă sau făţişă
 lovitul cu picioarele
 aruncarea cu obiecte
 dezechilibrarea cu umărul a adversarului
 ciupitul, zgâriatul, trasul de păr
 bătaia
 războiul

b) verbală:
 batjocura
 jignirea
 cuvintele grosolane
 ironia
 bârfa, intriga, calomnia
 ponegrirea unei persoane
 întinderea de curse
 maimuţărirea cuiva
 refuzul contactului social, al ajutorului, al discuţiei
 luarea în râs a celor slabi, neajutoraţi, neândemânatici.

Important! Fiţi atenţi!


Agresivitatea se învaţă! Agresivitatea provoacă suferină şi este distrugătoare!

Anexa B

CUM PUTEM COMBATE AGRESIVITATEA

 Semnale de liniştire , de calmare transmise prin mimică, gestică


 Un zâmbet prietenos
 Un strâns de mână, omângâiere
 La popoarele antice un simbol era ramura de palmier sau de măslin
 Cadourile (ex. florile)
 Cultura: lectura, muziaca, pictura
 Sportul
 Prietenia

Important ! Fiţi blânzi, toleranţi!