Sunteți pe pagina 1din 2

Pagina 1 din 2

Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII,
pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu” ID 33440
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

4FM - Organizarea structurii. Fişa postului

Obiective:
 evidenţierea culturii organizaţionale în firma de exerciţiu;
 prezentarea importanţei departamentelor;
 escrierea şi analiza postului;
 clarificarea funcţiilor şi a cooperării dintre diferitele posturi din departamente;
 întocmirea fişelor de post.

Competenţe vizate:
Elevul Comunicare Comunicare Bază în Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe Competenţe
poate în limba în limba matematică, TIC de învăţare civile şi antrepreno- de
maternă străină ştiinţe, sociale riale exprimare
tehnologie culturală

X X X X X

Posibilităţi de utilizare:
 pentru promovarea culturii antreprenoriale în firma de exerciţiu;
 pentru antrenarea în activitatea din interiorul departamentelor;
 pentru cunoaşterea aprofundată a atribuţiilor din firma de exerciţiu;
 la evaluarea şi îmbunătăţirea comunicării din firma de exerciţiu (de ex. înainte de rotaţia posturilor).

Mod de organizare a activităţilor:


 în grup, pe departamente.

Resurse materiale:
 flipchart, markere, lipici, post-it-uri.

Durată:
Pregătire: 10 minute.
Realizare: aprox. 20 minute.
Evaluare şi feedback: 20 minute.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Pagina 2 din 2

Desfăşurare:
Pregătire
 se prezintă conţinutul materialului „Fişa postului“.
Realizare
 angajaţii din firma de exerciţiu trebuie să realizeze fişa unui post după o structură prestabilită.
Evaluare şi feedback
 în plen;
 se utilizează fişe de evaluare pe grupe (departamente).

Alternative de lucru:
 se poate lucra şi individual, soluţiile fiind prezentate ulterior pe flipchart; se va acorda feedback reciproc în
cadrul angajaţilor din acelaşi departament.

Recomandări:
 este o activitate foarte utilă în abordarea unor aspecte diverse legate de managementul resurselor umane din
cadrul firmei de exerciţiu;
 ajută angajaţii din firma de exerciţiu la:
o ducerea sarcinilor la bun sfârşit;
o concentrarea pe obiective;
o însuşirea tuturor sarcinilor pe care le au de realizat.

Soluţie-model:

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013