Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr.

29 Galați
DATA: 15.03.2018
CLASA: a III-a B
PROPUNĂTOR: studentă: Rusu Elena
PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR: Drăgoi Lorena
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Fructul cel mai valoros- poveste populară bulgară
TIPUL LECŢIEI: predate învățare

COMPETENŢE GENERALE:
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog ;


3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare;
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1:să introducă cuvintele cheie în noi contexte ;


O2:să citească fluent și expresiv un text la prima vedere;
O3:să facă predicții;
O4:să desprindă unele trăsături fizice și morale ale personajelor;
O5: să desprindă informaţii de detaliu din textul citit;

RESURSE:
Procedurale: conversaţia, explicaţia, lectura cu predicții, observaţia, instructajul verbal , jurnalul cu dublă intrare,
scheletul de recenzie, termeni cheie.
Materiale: caiete, fişe cu textul nou , fișe cu tabelul predicțiilor, coli pentru scris, markere;
Organizatorice: frontal, individual,în pereche, pe grupe.

FORME DE EVALUARE:
- observare sistematică;
- apreciere verbală;

BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Arte Vizuale și Abilități Practice,
clasele a III-a și a IV-a, București, 2014;
2. Ioan Șerdean, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Editura Corint, București, 2008;
3. Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar,
Editura Corint, București, 2009

1
Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică Evaluare
instruirii şi op. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
dozarea procedee învăţământ organizare
Moment Se pregătesc materialele necesare pentru desfăşurarea Elevii se Frontal
organizatoric lecţiei. pregătesc pentru Conversatia
(2 minute) Se asigură un climat optim desfățurării lecției. lecţie.

Captarea atenţiei Cer eleviilor să alcătuiască un scurt text cu Elevii alcătuiesc un Conversația Fișe Individual Observare
(4 minute) O1 urmatoarele cuvinte: tată, trei feciori, pungă cu scurt text cu sistematică
galbeni, fruct, învățătură, răsplată. termenii dați în
avans pe tablă,
încercând să
prezică subiectul
povestirii.
Anunţarea Anunţ elevii că, la ora de limba română, vor studia un Elevii receptează Expunerea Caietul Frontal
subiectului lecției text nou. mesajul transmis.
şi enunţarea - Textul va fi studiat pe fragmente, prin metoda
obiectivelor
predicţiei.
(2 minute) Elevii notează în
- Se scrie la tablă titlul textului ce urmează a fi studiat: caiete.
Se notează titlul pe tablă.
Dirijarea O2 Se explică elevilor că vor citi lectura în perechi,
învățării pe fragmentele corespunzătoare fişelor 1,2,3 (Anexa Elevii sunt atenți la Explicaţia
O3 1) şi că, după fiecare fragment se vor opri pentru a sarcinile primite Exerciţiu
face predicţii şi a le verifica. La fiecare oprire vor
Lectura
completa tabelul predicţiilor ( Anexa 2). Elevii completeaza
În final, se va discuta în ce măsură basmul citit se predictivă
tabelul predictiilor
aseamănă cu textul creat de ei.
Obţinerea Cadranele Elevii completeaza Cadranul Fisa de lucru Pe grupe Ob
performanţei Se formează echipe de patru elevi. Aceştia îşi vor fisa sistematică
(5 minute) distribui, de comun acord, şi vor rezolva câte o sarcină Aprecierii
cuprinsă pe fişă (Anexa 3). verbale
Se prezintă şi se analizează activitatea fiecărei echipe.
Aprecieri şi Se fac aprecieri despre modul de participare a elevilor la lecţie.
Elevii primesc Conversația
concluzii Se comunică şi se explică tema de casă. aprecieriile Frontal
(2 min.) Noteaza tema
pentru acasă,

2
Anexa 1
Fructul cel mai valoros
-poveste populară-
Primul fragment
A fost odată un tată care avea trei feciori. Într-o zi îi chemă la dînsul şi le spuse :
- Am să vă dau la fiecare cîte o pungă cu galbeni. Mergeţi în lume şi căutaţi fructul cel mai valoros. Celui care dintre voi mi-l va aduce, am să-i dăruiesc jumătate din averea
mea.
Feciorii luară pungile cu galbeni şi porniră fiecare în trei părţi ale lumii în căutarea fructului cel mai de preţ…

Elevii completeza doar primele 2 coloane: Dacă ați fi în locul fiilor, ce ați face ?

Ce credeți că se va întâmpla? Ce dovezi aveți?

Al doilea fragment
După trei ani se-ntoarseră cu toţii la tatăl lor.
- Ei, zise acesta, întorcîndu-se către feciorul cel mare, ce mi-ai adus?
Băiatul îi răspunse:
- Fructul cel mai valoros, tată, este acela care e cel mai dulce. Eu ţi-am cumpărat un ciorchine de strugure. Dintre toate fructele pămîntului nostru, acesta e cel mai dulce.
- Bine ai făcut, spuse tatăl, mi-ai adus un fruct tare bun. Dar tu ce mi-ai adus? Şi se întoarse către feciorul cel mijlociu……
Completează a treia coloana Ce s-a întâmplat în poveste?

Se completeaza predicțiile – 1 si 2
Ce credeți că a făcut mijlociul după ce a plecat de acasă? De ce credeți acest lucru ?
Al treilea fragment
- Tată, eu m-am gîndit că fructul cel mai valoros este acela care se găseşte cel mai rar. De aceea m-am dus în ţările sudice şi ţi-am cumpărat fructe rare, ce nu cresc pe la noi.
Uite: nuci de cocos, portocale, curmale, banane; din fiecare cîte puţin, ca să ai de unde să-ţi alegi: poftim, ia ce-ţi place!
- Bine ai făcut, fiul meu, mi-ai adus fructe minunate. Am să aleg una din ele.
Apoi se întoarse către feciorul său cel mai mic…
Ce s-a întâmplat în poveste?
Puteți anticipa finalul?

Ultima parte
-Dar tu, fiule, ce mi-ai adus? De ce te-ai intors cu mainile goale?
- Este adevărat, tată, că m-am întors cu mîinile goale, însă banii pe care mi i-ai dat nu i-am risipit pe fructe scumpe, ci m-am înscris la o şcoală. Trei ani de zile am tot învăţat.
Fructele pe care le-am cules nu se văd, pentru că ele se află în inima şi în mintea mea. Socot, tată, că acestea sunt fructe valoroase...
Auzind aceste cuvinte, tatăl se bucură şi zise:
- Tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe, fiul meu! Tu meriţi răsplata făgăduită, pentru că nu există fruct mai valoros ca învăţătura.

Se completează coloana a treia a tebelului predicțiilor: Ce s-a întâmplat în poveste?


3
Anexa 2

1 2 3

Ce crezi că se va întâmpla ? Ce dovezi aveți? Ce s-a întâmplat în poveste?

II

III

4
Ce sentimente ai simţit când ai citit povestea? (Subliniază.) Învăţătura desprinsă:

dragoste tristeţe încântare _________________________________________________________________


_________________________________________________________________
admiraţie bucurie respect _________________________________________________________________
_______________________________________
milă preţuire regret

CUM CREDEŢI CĂ AU REACŢIONAT FRAŢII MAI MARI, AUZIND CE A Ce părere aveți , feciorii își iubeau tatăl? Argumentați răspunsul .
ADUS CEL MAI MIC DINTRE EI?

Ce ați simțit? Credeți că tatăl își iubea feciorii? Explicați


Cum vi-l imaginați pe tatăl feciorilor ? Ce părere aveți , feciorii își iubeau tatăl? Argumentați răspunsul .