Sunteți pe pagina 1din 23

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină

Veterinară din București


Facultatea de Management, Inginerie Economică în
Agricultură și Dezvoltare Rurală
Specializare Inginerie si Management in Alimentatie
Publica și Agroturism

Profesor coordonator: Student:

Șef. Lucr. Univ. Dr. Chiurciu Irina Bratu Iuliana


Grupa 8314

București 2018
CUPRINS

Capitolul I: Descrierea obiectului de investiție


1.1. Descrierea societății în care se implementează investiția
1.2. Descrierea investiției

Capitolul II: Datele tehnice ale investiției


2.1. Amplasament
2.2. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența
2.3. Descrierea fluxului tehnologic
2.4. Datele tehnice ale investiției
2.5. Descrierea fluxului de producție
2.6. Durata de realizare a investiției

Capitolul III: Bugetul investiției


3.1. Resursele necesare pentru investiție
3.2. Resursele necesare procesului tehnologic
a) Cheltuielile pe ciclu de producție
b) Cheltuieli cu salariații

Capitolul IV: Planul de afaceri


4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor și a cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
4.1.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pe 5 ani
4.1.3. Estimarea rezultatului financiar
4.1.4. Estimarea rezultatului financiar în urma efectului dat de sursele de
finanțare

4.2. Indicatorii de investiție


4.2.1. Indicatorii financiari
a) Valoarea investiției (Vi)
b) Durata de recuperare a investiției (Dr)
c) Rata de actualizare
d) Valoarea actualizată netă (VAN)
e) Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei
4.2.2. Tabel încasări și plăți

Capitolul I – Descrierea obiectivului de investiţie

București 2018
1.1. Descrierea societăţii în care se implementează investiţia
Denumire: S.C. DUNAGRO S.R.L.
Firma S.C. DUNAGRO S.R.L. dorește accesarea de fonduri pentru înființarea unei plantații de
lavandă.
Forma juridică a societăţii: „SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ”.
Denumire solicitant: Bratu Iuliana

Sediul social: Comuna Șuțești, județul Brăila


Telefon:0752669938
E-mail: dunagro@yahoo.com
Cod unic de înregistrare (CUI): 2366525x
Numarul de înregistrare în Registrul Comerţului: J034/432x/2018
Număr de cont bancar: RO57RNCB0060007463140007, Banca BCR
Scurt istoric al solicitantului:
Societatea S.C. DUNAGRO S.R.L. a fost înființată în anul 2018. Este administrată de
Bratu Iuliana, născută în oraşul Brăila din județul Brăila, absolventă în anul 2015 a Liceului
Teoretic ”Nicolae Iorga” din Brăila, profil Uman.

Urmează în prezent cursurile Facultății de Management, Inginerie Economică în


Agricultură și Dezvoltare Rurală, specializarea: Inginerie și Management în Alimentație Publică
și Agroturism, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București.

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole


Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin
proiect, în funcție de:
6.2 studii superioare absolvite fără diplomă de licență 10 p

Obiecte de activitate ale solicitantului:


Societatea S.C. DUNAGRO S.R.L. are ca obiect principal de activitate conform actului
constitutiv codurile CAEN

București 2018
0128 – “Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz
farmaceutic”

Domeniul de interes pentru propunerea de finanțare este cultivarea lavandei și vânzarea


acesteia sub formă de plantă verde-distilierilor care fac uleiuri și sub formă uscată-producătorilor
de ceaiuri.

Comuna Șuțești este situată în partea central-vestică a județului, și este formată din 2 sate
( Mihail Kogălniceanu și Șuțești ). Satul este străbătut de DN22 care leagă Brăila de Râmnicu
Sărat și care, în satul Șuțești, se intersectează cu șoseaua județeană DJ221, drum ce leagă
comuna spre sud de Ianca (unde se termină în DN2B) și spre est de Râmnicelu, Gemenele,
Romanu și Cazasu (unde se termină în același DN22). Satul de reședință are străzi în semicerc ce
pornesc și duc la pădurea Șuțești, aflată în lunca râului.

Principalul mijloc fix, aflat în patrimoniul întreprinderii este terenul extravilan (arabil) de
100.000 m2 (10 ha) în valoare de 255.750 lei, respectiv 55.000 euro, și terenul intravilan
(construcții) de 1600 m2 (0,16 ha) în valoare de 130.200 lei, respective 28.000 euro, proprietar
fiind Bratu Iuliana conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1864 din 15.11.2018.

Proiectul de investiții are ca scop înființarea unei culturi de lavandă pe o suprafață de 10


ha.

În mod concret, prin proiect s-au prevăzut achiziționarea butașilor de lavandă necesari pentru
plantarea a (10)ha 180 000 butași /ha.

Tabel 1: Resurse funciare

Suprafața totală (m2)/ Categoria de


Nr. crt Amplasare Regim juridic
folosinţă

București 2018
Comuna Șuțești, 100.000 m2/ teren arabil utilizat pentru Proprietate
1
Judeţul Brăila plantarea butașilor privată

Comuna Șuțești, 1.600 m2/ teren utilizat pentru Proprietate


2
Judeţul Brăila construcție privată

Valoarea S.O.
Nr.crt. Valoarea S.O.
euro/ha
Plante medicinale şi aromatice
inclusiv ceaiul, cafeaua şi cicoarea
pentru cafea: muşeţel, mătrăguna,
=937,85*10 ha
1. menta, mac, angelica,chimen, 937,85
=9.378,5
genţiana, iasomia, lavanda,
levănțica, origanul, şofranul,
salvia,valeriana, gălbeneaua, etc.

 Dimensiunea exploatației propusă prin proiectul de investiții este de 9.378,5 S.O.,


valoare care se încadrează între 8.000-50.000 S.O. prevăzută în ghid, adică este de dimensiune
mică.

1.2. Descrierea investiției


Se dorește achiziționarea butașilor și plantarea acestora pe o suprafață de 1 ha. Plantația
se încadrează în Măsura 4.”Investiţii în active fizice”, Submăsura 4.1. ”Investiții în
exploatațiile agricole” și va dispune de:

-îngrășăminte biologice și chimice


-hală special amenajată pentru depozitare și păstrare în conditii optime.

Obiectivele specifice:
 Realizarea proiectului permite diversificarea potențialului agricol al zonei
 Creșterea veniturilor exploatației agricole. Implementarea proiectului va
insemna pentru interprinderea individuală o creștere substanțială a veniturilor,

București 2018
dată de diversificarea activității și orientarea spre produse cu cerere pe piață, deci
creșterea rentabilității economice a exploatației agricole.
 Obiective de mediu. Lavanda este un bun mijlocitor antierozional și poate ocupa
terenuri mai puțin favorabile altor culturi tradiționale din zona Munteniei, crește
bine într-un climat cu umiditate scăzută și căldură în exces.
% sprijin
valoare
Obiectivele acestui proiect sunt:

 Înfiinţarea plantaţiei propriu-zise de lavandă,


 Procurarea butașilor şi a materialelor necesare pentru procesul de îngrijire al acestora,
 Construirea unui depozit care să fie dotat cu sisteme pentru controlul umidităţii şi
temperaturii în vederea păstrării în condiţii optime,
 Achiziţionarea de utilaje şi de alte mijloace de transport specializate necesare,
 Construirea unui garaj pentru depozitarea utilajelor achiziţionate,
 Achiziţionarea unui sistem de irigaţii modern,
 Construirea unui spațiu pentru amenajarea de birouri,
 Procurarea echipamentelor de protecţie necesare angajaţilor.

Prin acest proiect s-au prevăzut a fi achiziționate următoarele:

 Se vor achiziționa 180.000 butași necesari pentru înfintarea plantației pentru cele 9
hectare ale exploatației agricole.
 Depozit
 Tractor: acest utilaj va fi folosit pentru pregătirea terenului;
 Plug, pentru pregătirea solului;
 Grapa, folosit pentru mărunțirea solului;
 Mașină de plantat răsaduri: va fi utilizată pentru plantarea butașilor de lavandă;
 Sistem de irigare prin picurare: se va folosi pentru irigarea culturii;
 Mașină de recoltat lavandă: va fi folosită pentru recoltare;
 Motopompă: va fi folosită pentru alimentarea sistemului de irigație.

Căi de acces

Comuna este asezata pe malul drept al raului Buzău pe D.N.22A Brăila-Râmnicu Sărat. Pe
același drum național, spre Brăila, se afla și satul component M.Kogălniceanu, la o distanță de 5
km fata de Șuțești. Față de orașul Brăila, sediul județului se află la o distanță de 47 km, iar de
Râmnicu Sărrat la 37 km și de orașul Ianca până în centrul acesteia la 12 km.

București 2018
Arătura se face in septembrie-octombrie, la o adâncime de 40-70 cm. Pregătirea
patului germinativ se face cu 3-4 zile inainte de plantare. Plantarea se face prin butași la
40-45 cm distanță intre plante și 1,4 m intre rânduri (pentru o exploatare mecanizată,
inclusiv recoltarea, este necesar ca distanța dintre randuri sa fie de minim 1,4 m.
Plantarea se face în octombrie - noiembrie sau primăvara foarte devreme, martie-aprilie.
Pentru a înființa un hectar de cultură, este nevoie de 180 000- 200 000 de butași (în
funcție de soi). Prețurile pentru butașii de lavandă variază pe piașa autohtonă ăntre 1 și 2
lei în funcție de cantitate.

Personalul firmei va fi alcătuit din:


 1 Administrator
 1 Contabil
 1 Inginer agronom
 10 Zilieri

Capitolul II – Datele tehnice ale investiției

2.1. Amplasamentul

Localizare comuna Șuțești

București 2018
Județul Brăila este situat în partea de est a țării, în unitatea numită Câmpia Română.
Județul Brăila se învecinează la nord cu Județul Galați, la est cu Județul Tulcea, la sud-est cu
Județul Constanța, la sud cu Județul Ialomița, la vest cu Județul Buzău și la nord-vest cu Județul
Vrancea.
Această poziționare geografică este avantajoasă,deoarece condițiile naturale și
proximitățile sunt prielnice dezvoltării economice și sociale. Relieful și clima favorizează
locuirea, iar pe solurile fertile se practică o agricultură bogată. Dunărea deține cantități mari de
apă și adapostește numeroase viețuitoare. Apropierea de mare și de capitală înlesnește legăturile
cu întreaga țară și cu Europa. Toate aceste elemente conferă Brăilei accesibilitate și deschiderea
către întreaga țară.
Comuna Șuțești se află în partea central-vestică a județului, pe malul drept al râului Buzău și
este formată din 2 sate ( Mihail Kogălniceanu și Șuțești).
Activități specifice zonei: agricultură și creşterea animalelor
Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la
maximum 90%, astfel: I. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la
500.000 SO și a fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO: Rata
sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: a.
în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000
euro pentru fermele mici;
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale
suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii
(cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având între
250.000 și 500.000 SO, inclusiv, pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000 SO pentru
sectorul zootehnic, inclusiv, în cazul:
a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii
Cererii de finanțare
Condițiile pedo-climatice

Județul Brăila este situat în partea de est a țării, în unitatea numită Câmpia Română.
Prin suprafața sa de 4765,8 km², reprezintă 2% din suprafața țării, fiind un județ de mărime
mijlocie. Reședința județului este Municipiul Brăila, situat la 200 de km nord-est față de
București.

Județul Brăila se învecinează la nord cu Județul Galați, la est cu Județul Tulcea, la sud-est cu
Județul Constanța, la sud cu Județul Ialomița, la vest cu Județul Buzău și la nord-vest cu Județul
Vrancea.

București 2018
Această poziționare geografică este avantajoasă,deoarece condițiile naturale și proximitățile sunt
prielnice dezvoltării economice și sociale. Relieful și clima favorizează locuirea, iar pe solurile
fertile se practică o agricultură bogată.

Clima este temperat continentala cu nuante mai excesive in vest si mai moderate in
Lunca Siretului si Insula Mare a Brailei. Situat in apropierea Marii Negre, judetul Braila are
temperaturi medii mai ridicate cu 1,5 grade celsius fata de restul campiei. Temperatura medie
anuala este de 10,5 grade celsius, maxima absoluta inregistrata in anul 1951, ajungind la 44,5
grade celsius, minima absoluta scazand pana la 30 grade celsius (1942). Umiditatea relativa
anuala a aerului ajunge la peste 72%, iarna depasind 80%, in timp ce vara reprezinta 65%.

Precipitatiile anuale sunt reduse (in medie 456 litri apa/m.p.) si au caracter torential
vara. Cantitatea anuala de precipitatii nu acopera necesitatile obtinerii unor productii agricole
mari, deficitul de apa fiind acoperit prin irigatii.

Prin tradiţie Regiunea Sud-Est este o zonă agricolă. Condiţiile pedoclimatice


favorizează culturile de porumb (în principal în nord), grâu (în special în centrul regiunii), orz,
plante industriale, floarea soarelui (mai ales în Constanţa – regiunea ocupând locul I la nivel
naţional). În Regiunea Sud-Est se află cea mai mare exploataţie agricolă din România, suprafaţa
cultivată reprezentând peste 45% din total. Lucrările de îmbunătăţiri funciare din Balta Brăilei
(în special asanări) au permis reintroducerea în circuitul producţiei agricole a unei suprafeţe
importante de soluri aluvionare.

POTENȚIALUL AGRICOL

www.afir.info- Anexa 5 - Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agrícola

Potențialul agricol pentru plante medicinale si aromatice al zonei în care se află explotația
agricolă este in sistem neintensiv este potențial mijlociu, iar in sistem intesiv este potențial
ridicat.

București 2018
2.2. Piața de aprovizionare și / sau de desfacere și concurența
FURNIZORI:

Aprovizionarea s-a făcut atât din zona în care este amplasată plantatia cât și din țară. Se
poate observa faptul că există o gamă largă de furnizori care oferă utilajele, echipamentele și
produsele de care această firmă are nevoie pentru desfășurarea activității în cele mai bune
condiții. Aprovizionarea se va realiza pe bază de comenzi adresate furnizorilor.

Produsele furnizate - Denumirea firmei – Adresa

 Tractor Foton Europard 50 CP

SC Simpalexim SRL

Adresa Buchin nr. 120, Caras-Severin

 Plug

SC Keiron logistics SRL

Showroom Ploiești, Str. Strandului nr. 70 (DN1 B, Sos. Ploiești – Buzău)

 Sistem de irigare prin picurare

SC List S.R.L.

E60, DN1 Bucuresti-Ploiesti, Km 46 dr, Nr. 500

 Firma de construcții
SC EastPoint SRL
Str. Buzăului Nr.9 , Brăila
 butași de lavandă

SC Fabrica de mov SRL

Agnita-Sibiu

Furnizorii pentru utilități vor fi:

București 2018
 Pentru combustibil : OMV Petrom ( consum: aproximativ 199,20 de litri/an);
 Erbicide, fungicide, îngrasăminte: AzoMureș, Syngenta;
 Energie electrică: Enel;

CLIENȚI:

Unul dintre avantajele lavandei e că se poate folosi aproape totul de la ea, chiar și
deșeul rezultat în urma distilării e foarte bun îngrășământ sau dacă îl uscăm și îl ardem, scăpăm
de tânțarii din curte.

Puternicul miros de lavandă e cunoscut de aproape oricine și de cele mai multe ori
este asociat cu produsele clasice de curațenie. Aproape că nu există parfum în care să nu găsim și
puțină lavandă, unde uleiul esențial de lavandă e folosit ca bază.

Chimia secretă a uleiului esențial de lavandă e dezvăluită ușor de o analiză GC-MS


și ne va arăta că cele două componenete pe care trebuie să le căutăm sunt acetatul de linalil și
linalolul. Mai sunt și alte componente organice care completează „vraja”, dar cele două amintite
mai devreme sunt responsabile de majoritatea beneficiilor lavandei, de la miros până la acțiuni
terapeutice.

Principalii cumparatori ai produselor societatii sunt:

•agentii economici care activeaza in industria farmaceutica si terapeutica (de exemplu, centrele
de achizitionare de plante medicinale sau procesatori de plante medicinale),

•agentii economici care activeaza in industria cosmetica,

•agentii economici care activeaza in industria alimentara,

•persoanele fzice sau juridice care doresc sa infinteze sau sa extinda culturi de lavanda.

Potențiali cumpărători identifcati pe piata din Romania sunt :Fares, Anima Plant, Larix,
Dacia Plant, Dobrogea Natural Plant, Flopeda COM SRL, Farmec, Cosmetic Plants, Elmiplant,
Gerocossen, Plafar, etc

CONCURENȚĂ

București 2018
În județul Brăila culturile de lavandă ocupă doar 3,5 ha, dintr-un total de 352.000 hectare
cultivate în tot județul, acest lucru fiind un motiv bine întemeiat pentru dorința de a înființa o
astfel de plantație.

Avand în vedere că nu se găsește concurență, cu siguranță valorificarea lavandei se va


face cu ușurință.

Putem spune faptul că singura concurență posibilă s-ar putea găsi la nivelul gospodăriilor
oamenilor unde aceștia iși cultivă lavanda pentru uz propriu dar acest lucru nu constituie o
piedică în realizarea acestei culturi de lavandă.

2.3. Descrierea fluxului tehnologic

Terenul pe care urmează să fie înființată plantația are o suprafață de 10 ha pe care se vor
cultiva aproximativ 200.000 de butași, densitatea fiind de 20.000 de plante/ha. În apropierea
terenului există un canal de irigație la o distanță de aproximativ 15 m. Plantaţia are în
componență 200 de rânduri a câte 1000 de plante pe rând, distanţa între rânduri este de 100 cm,
iar între plante de 50 cm.

Lavanda sau levanțica este un arbust peren care face parte din familia Laminacee. Are
frunze veșnice, de regula de culoare verde-argintie. Atinge maturitatea in 2-5 ani și trăiește, în
zona noastră, 40-50 de ani. În Vestul Europei, există, însa, plantații vechi de 80-100 de ani.
În lume există peste 40 de soiuri de lavandă. Dintre toate acestea, însă, doar cateva și-ar putea
atinge întregul potential productiv, în zona noastră:
 Grosso (varietate a soiului Lavandula Intermedia) merita atentia ta daca vrei sa vinzi
florile de lavanda pentru ulei. Este o incrucisare intre doua soiuri englezesti (Lavendula
augustifolia si Lavendula latifolia) si este anume creat pentru a produce o canitate mare
de flori.
București 2018
 -Hemos (varietate a soiului Lavandula angustifolia) este recunoscut pentru florile mari,
ideale pentru realizarea de aranjamente florale si decoratiuni
 -Sevtopolis si Angustifolia Vera (variante de Lavandula angustifolia) sunt soiuri ale
caror flori sunt foarte apreciate pe piata mai ales pentru miros.
Solul ideal și pregătirea lui pentru înfințarea culturii

Terenul pe care urmeaza să fie plantată lavanda ar trebui sa fie unul fertil, reavan si bine drenat.
Sunt indicate solurile: nisipoase, argiloase, calcaroase sau chiar lutoase. PH-ul solului usor
alcalin ar trebui sa aiba o valoare de 6,5 – 7,5.

Chiar si terenul ideal va trebui, insa, pregatit cu grija inainte de infiintarea culturii. Iata pasii pe
care trebuie sa ii urmezi, ca sa te asiguri ca lavanda se va dezvolta pe masura asteptarilor tale:

 -desfunda terenul la 40-50 cm adancime


 -incorporeaza gunoi de grajd
 -ara superficial, la 20-22 cm, cu 2-3 saptamani inainte de plantarea lavandei si
incorporeaza in sol ingrasamant pe baza de fosfor si potasiu
 -mentine solul curat de buruieni pana la plantare. Poti executa lucrarea manual sau
mecanizat, folosind grapa cu discuri in agregat cu grapa cu colti

Pentru ca radacinile plantelor ajung pana la 2,8 metri, in al 5-lea an de viata, plantatiile de
lavanda au efect antierozional. Pot fi, deci, infiintate pe pante, cata vreme unghiul acestora de
inclinare nu depaseste 15 grade.

Înmulțirea

Plantele de lavanda pot fi inmultite prin: butasire (in varianta softwood, prin taiere de muguri
noi sau hardwood, prin taierea de tulpini lemnoase), seminte, marcotaj sau separarea tufelor.

Cea mai eficienta dintre metoda este butasirea. Uite cat de usor este sa obtii butasi prin metoda
hardwood, adica taierea tulpinilor lemnoase. Tot ce trebuie sa faci este sa:

 -acoperi straturi de sol de 80-120 cm latime cu folie neagră de mulcire de 30 microni


 -tai tulpini lemnoase de lavanda lungi de cel putin 15 cm si nu mai subtiri de 30 mm.
Daca ai posibilitatea, taie-le de la plante care au implinit deja 3 ani. Ai grija ca taieturile
sa fie curate, oblice
 -cureti 8-10 cm de tulpina de frunze, incepand de la baza

București 2018
Urmeaza sa plantezi tulpinile taiate. Le poti pune intr-un amestec de turba si nisip sau direct in
camp. In ambele cazuri, va trebui sa folosesti un stimulent de inradacinare. In cazul in care te
incumeti sa plantezi direct in sol, procedeaza astfel:

 -infige tulpinile in sol, la distanta de 5 cm una de alta si fa-le loc sa creasca prin folia de
mulcire. Daca ar fi mai apropiate, nu s-ar dezvolta. Daca le-ai planta mai departe una de
cealalta, li s-ar dezvolta partea aeriana in defavoarea radacinii. Asigura-te ca 10 cm din
tulpina, partea pe care ai curata-o de frunze, va fi in pamant
 -pulverizeaza peste pepiniera stimulent de inradacinare, la fiecare doua saptamani
 -uda pepiniera cat de des trebuie (dar niciodata ziua, sub soare si caldura) astfel incat
pamantul sa ramana reavan
 -tunde tijele florale, imediat de apar. In acest fel, vei forta planta sa isi foloseasca toate
resursele pentru a-si dezvolta radacina si tulpina principala. Pe durata verii, tunde butasii
astfel incat sa nu-i lasi sa depaseasca 25 cm inaltime
 -incepand cu finele lui august, lasa butasii sa creasca. Tunde-le, insa, in continuare, doar
tijele florale
 -in septembrie si octombrie, recolteaza butasii. Uda bine solul inainte de a-i scoate,
pentru a preveni ruperea radacinii.

Daca ai urmat toti acesti pasi, ai deja butasi gata de plantat.

Cea mai dificila forma de inmultire a lavandei este prin seminte. Acestea germineaza doar in
solul care are 18-22 grade Celsius si umiditate de 90%. In plus, plantele obtinute din seminte
infloresc abia in al doilea an.

Perioade, distante si adancimi de plantere

Lavanda se planteaza toamna sau primavara. In conditiile in care planta este rezistenta la ger,
supravietuind chiar la temperaturilor de – 15 grade Celsius, se recomanda, totusi, plantarea de
toamna. Aceasta permite mai buna inradacinare a plantelor.

Poti incepe treaba din luna septembrie si o poti continua pana da inghetul. Radacinile butasilor
plantati in toamna vor avea mai mult timp sa se dezvolte, comparativ cu ale celor pusi in
primavara.

Lucrarile le-ai putea face manual, cu zilieri, sau mecanizat, cu ajutorul unei masini de plantat.

Distanta si adancimea de plantare. Expunerea la soare

Planteaza destept butasii de lavanda, in functie de felul in care iti vei intretine plantatia. Pentru o
cultura intretinuta manual, ii poti planta la 50 cm unul de celalalt, cu o distanta de 1 m intre

București 2018
randuri. Daca, insa, intentionezi sa lucrezi mecanizat plantatia, ar fi mai bine sa lasi distanta de
1,4 metri intre randuri. Astfel, te vei asigura masinile agricole vor avea acces usor.

Indiferent de varianta aleasa, tot iti vor trebui, in medie, circa 10.000 de butasi pentru a infiinta o
cultura de lavanda de un hectar.

Intretinerea culturii de lavanda

Lavanda este o cultura rezistenta. Cu toate acestea, tot trebuie sa faci, periodic, lucrari simple de
intretinere. Citeste, in continuare, acest ghid si afla totul despre ele.

Udarea

Desi este rezistenta la seceta, lavanda are nevoie de apa. In consecinta, e recomandat sa instalezi
un sistem de irigare prin picurare, pe plantatie. Vei putea sa il folosesti pentru a-ti iriga cultura de
cel putin 4 ori pe saptamana, in perioadele caniculare.

Asigura-te, insa, ca nu uzi in exces. Daca apa ajunge sa balteasca pe sol, vreme de 4-5 zile la
rand, plantele de lavanda pot putrezi.

Taierile de intretinere si musuroirea

Se taie doar din ramurile verzi ale lavandei, pentru a stimula ramificarea arbustului. Ca sa te
asiguri ca faci aceasta lucrare de intretinere fara sa gresesti, taie cu grija:

 -varfurile tijelor, la finele iernii. Operatiunea ii va reda arbustului forma rotunjita.


 -florile, pentru a nu suprasolicita arbustul si a-i permite sa se dezvolte in continuare
 -partea superioara a ramurilor lignificate, in cazul plantatiilor batrane

Plantele de lavanda pot avea de suferit, la temperaturi de -15 grade Celsius sau mai scazute.
Pentru a evita pagubele, cultivatorii acopera cu pamant plantele, inaintea gerurilor naprasnice.
Operatiunea se numeste musuroit.

Combaterea bolilor si a daunatorilor

Citeste in continuare si invata sa recunosti si sa tratezi cele mai frecvente boli ale lavandei:

 -Septoriza este provocată, in conditii de surplus de umezeala, de ciuperca Septoria


lavandula. Aceasta infecteaza tesuturile de suprafata ale frunzelor, dand nastere unor pete
roşii-cafenii care mai tarziu devin albicioase, cu o dungă roşiatica pe margine. Intr-un
final, va aparea un punct negru in mijlocul petei, iar frunza se va usca si va cadea. E
suficient sa rupi frunzele afectate si sa incerci sa rezolvi problema surplusului de
umezeala

București 2018
 -Phytophthora spp. (sau Verticillium spp., Fusarium spp., Pythium spp. Si Rhizoctonia
spp.) sunt boli de sol, care cauzeaza putrezirea radacinilor plantei. Sunt cauzate de
umezeala in exces sau de un continut prea ridicat de nitrogen al solului, rezultat din
fertilizare.

Exista si o serie de daunatori care ar putea afecta sanatatea plantelor de lavanda. Uite care sunt si
ce trebuie sa faci ca sa ii indepartezi:

 -Buruienile pot sufoca plantatia, in primii 2 ani. Recomandat ar fi sa erbicidezi terenul cu


un an inainte de plantarea lavandei si prasirea frecventa a solului. Din al 3-lea an de
existenta al plantatiei, buruienile nu mai sunt atat de periculoase, in conditiile in care
tufele de lavanda sunt deja mature si ramificate. Poti erbicida inca, dar vei diminua
recolta
 -Isophya tenuicerca este o specie de greier de tufis. Nu are aripi si se deplaseaza prin
sarituri. Atunci cand se inmulteste excesiv pe plantatiile de lavanda, poate fi combatut cu
tratamente fitosanitare.
 -Lacusta verde de pasune (Tettigonia viridissima) traieste in roiuri, pe pasuni. Poate,
insa, migra si in lanurile de lavanda. Femela isi depune ouale in solul neprelucrat, asa ca
e putin probabil sa ai probleme cu aceste lacuste. Daca apar, totusi, o schema simpla de
tratamente fitosanitare va rezolva problema.

Valorificarea eficienta si intrebuintarile lavandei

Producatorii de ulei lavanda au nevoie de flori proaspete, recoltate in urma cu cel mult 24 ore. Le
pot folosi si pe cele uscate, dar procesul de distilare e mai greu, iar productia de ulei, mai mica.

Florile uscate le vei putea vinde catre companii farmaceutice. Sunt cel putin 20 in Romania care
cumpara floarile cu tija si pai, pentru a le folosi la ceaiuri aromatice si la prepararea de tincturi.
Lavanda mai cumpara si producatorii de produse antiinsecte, de odorizante, dar si cei care fac
aranjamente florale.

In medicina naturista, produsele pe baza de lavanda sunt folosite pentru tratarea unei game largi
de afectiuni, de la dureri reumatice, la caderea parului. De asemenea, lavanda e folosita in
industria cosmetica.

Poti stoca lavanda pentru perioade de pana la 6 luni de la recoltare. De regula, in cursul acestei
perioade, cresc preturie tuturor recoltelor din vara si toamna.

Pentru ca, in Romania, cultura lavandei este la inceput, exista o piata destul de mare si pentru
butasi.

București 2018
2.4. Datele tehnice ale investiției

 TRACTOR FOTON EUROPARD 50 CP

Date tehnice

Putere: 36.8KW/ 50 CP

Cilindree: 3168 cm³

Numar cilindri: 4

Capacitate rezervor combustibil: 38l

Optional: CARTE DE IDENTITATE

Tractorele FOTON EUROPARD 504, cu o putere de 50 CP sunt utilizate in ferme mici sau
mijlocii. Prin echiparea cu incarcator frontal, lama de zapada sau retroexcavator, ele se pot utiliza
si la lucrari in zootehnie, lucrari de constructii si edilitare. Pe langa toate lucrarile agricole pe
care le poate executa, aceste tractoare pot tracta remorci de 5 pana la 8 tone.

Specificatie tehnica tractor

Dimensiuni:

 Lungime (mm): 3579

București 2018
 Latime (mm): 1750

 Inaltime (mm): 2500

Ampatament (mm): 1990

Ecartament:

 Fata(mm): 1250

 Spate (mm): 1200-1440

Garda minima la sol (mm): 325

Greutate cu cabina (kg): 2530

Motor licenta Perkins

 Tip: diesel, 4 timpi ,vertical, injectie directa, racit cu apa

 Putere (KW/CP): 37.3/50

 Turatiea nominala (rpm): 2400

Forta nominala de tractiune (KN): 12

Tractiune

 Formula roti: 4×4

 Cutie de viteze: 8 inainte /8 inapoi

 Anvelope frontale: 8.3-20

 Anvelope posterioare: 12.4-28

Ambreiaj: uscat cu doua treapte (bi-disc)

Directie: servo

 Priza de putere

 Tip: independenta

București 2018
 PTO (rpm): 540 / 1000

 Plug simplu cu trei brazde


LEMKEN

Caracteristici tehnice :

 Sistem de prindere în trei puncte


 Sistem de reglare laterală mecanică

 Roata de control a adancimii de lucru

 Puterea necesara CP - 40-50

 Lăţimea de lucru - 80 cm

 Adâncimea de lucru - 20 cm

 Greutate - 190 kg

 TR/AS – sasiu tip cizel/finisat

 Grapă Delfino

-latime lucru: 2m
-reductor viteză 540 rpm
-turaţii rotor (rpm): 290 -
arbori suport cuţite rotunde
-2 Cuţite pe rotor
-cuplaj universal în trei puncte
-prindere bare anterioare mobil
-tavalug tip colivie(regl adancime)

 Sistem de irigare prin picurare

București 2018
Un sistem de irigare prin picurare este compus din:

–Sursa de apă – care poate fi din rețeaua centralizată, sursă locală (fântână) sau din bazine de
stocare. Datorită consumului mare de apă pentru sere și solarii, se va ține cont de o sursă de apă
cât mai ieftină;
–Sistemul de filtrare – obligatoriu, și este dimensionat în funcție de calitatea apei și de suprafața
irigată;
–Conducta distribuitoare – reprezentată de țeava de polietilenă, dimensionată în funcție de
necesarul de apă consumat și tipul sursei de apă (țeavă cu diametru 25 mm sau 40 mm, în
dependență de suprafața irigată);
–Liniile de picurare – care pot fi tip bandă sau tub și se amplasează la o distanță de 50–60 cm
una de alta. Pentru legume se recomandă ca banda de picurare să fie cu diametrul de 17 mm și
grosimea peretelui de 25 mil, cu picurătorii amplasați din 20 în 20 cm și cu un debit pe picurător
de 1 l/oră/picurător. Picurătorii sunt de tip „Labirint Cascadă’’, care asigură o durabilitate mare, o
înaltă precizie și rezistență la înfundare. Se recomandă un filtru pentru filtrarea apei de 130
microni. Aceasta este o bandă de cea mai bună calitate, cu o durată de exploatare de minim 5
sezoane.
–Banda de irigare se montează la suprafața solului, cu liniile colorate orientate în sus. Sistemul
de irigații funcționează la presiuni între 0,5 și 2 bari, în funcție de grosimea peretelui.

Mașină de recoltat lavandă Bonino

Caractaristici tehnice ale maşinii:


• lăţimea de lucru: 1,20-2,15 m;
• o singură osie şi roţi cu două axe cu lăţime reglabilă;
• capacitate buncăr: 6 mc - 29 mc;
• sistem hdraulic de antrenare a organelor active;
Motopompă GP 50,
• sistem independent de control efectuat prin
STAGER
intermediul unui distribuitor hidraulic comandat prin
cablu sau opţional: control complet electric din cabina
operatorului; Caracteristici tehnice:
• deschidere hidraulică a uşii buncărului pentru
descărcare;  Diametru de racordare : 50
• viteză de lucru: 5-15 km/oră; mm
• instalaţie de răcire suplimentară pentru uleiul  Debit maxim : 36 m3/h
hidraulic;  Inaltime refulare maxima :
• conveier hidraulic rotativ cu supapă de acţionare şi 26 m
 Timp autoamorsare :
70s/4m
 Adancime aspiratie
maxima : 8 m

București 2018
2.5. Descrierea fluxului de producție

Recoltarea

Pentru suprafetele mari, este recomandat ca recoltatul sa inceapa in faza de inflorire 50% si sa se
tremine cel mai tarziu in faza de inflorire 100%.
Inflorescentele de lavanda se recolteaza manual cu secera sau cu ajutorul masinilor speciale
montate pe tractoare. Inflorescentele recoltate se pun in cosuri si se transporta imediat la unitatile
de distilare.
Recoltarea se va face cu masina de recoltat si se preconizeaza cam 1-2 saptamani pentru cele 9
ha ale exploatatiei.

Prelucrarea materiei prime

Distilarea
Inflorescentele plantei de lavanda se folosesc aproape in exclusivitate pentru obtinerea uleiului
volatil. Obtinerea uleiului volatil de lavanda se poate realiza prin distilarea inflorescentelor dupa
3 metode diferite:

- distilarea in apa - prin aceasta metoda materia prima se introduce in cazan si se acopera cu apa.
Incalzirea apei poate fi facuta la foc direct, sau aburi produsi direct sau indirect.
- distilarea in apa si cu aburi - in cazan sub materia prima se pune apa. Aburi trec mai intai prin
apa si apoi prin materia prima din care preiau uleiul volatil
- distilarea cu aburi - materia prima se pune in cazan uscat, fara apa. Aburii sunt produsi in afara
cazanului in instalatii speciale si se introduc direct sub materia prima.

Uscarea
Plantele de lavanda se usucă in depozite aerisite, la intuneric, in straturi subtiri, pe site sau
stranse in buchetele agatate cu floare in jos. Dupa ce s-au uscat, se pot separa florile de pe tija.

Valorificarea

Planta verde: au fost incheiate contracte cu firme de achizitie a lavandei. Transportul trebuie sa
se faca imediat, din camp, ca plantele sa ajunga in stare proaspata, astfel continutul de ulei volatil
ramane neschimbat. Livrarea facandu-se in format en-gross.
București 2018
Planta uscata: vanzarea se face en-detail la standurile din targuri sau la magazine. Ulei esential si
apa de lavanda, se vand catre firme producatoare de suplimente sau imbuteliaza si vand en-detail.

2.6 Durata de realizare a investiției


Achiziții
Nr Achiziții Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec
crt
1. Tractor x
2. Grapă x
3. Plug x
4. Mașină de x
plantat
răsaduri
5. Motopompă x
6. Sistem de x
irigat
7. Butașii de x
lavandă
8. Mașină de x
recoltat
lavandă

BIBLIOGRAFIE

http://www.primariasutesti.ro/
http://fabricademov.ro/afacerelavanda/
București 2018
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
ab&q=utilaje+necesare++recoltarii+de+lavanda
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm
_4_1_exploatatii_agricole
https://www.stiriagricole.ro/pndr-cum-se-calculeaza-punctajul-unui-
proiect-pentru-submasura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-
34735.html

București 2018