Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE POSIBILE GUVERNANTA EUROPEANA

1. Teorii cu privire la integrarea europeana ( Wallace pag. sau Andreea Ion)


2. Separarea verticala a puterilor: UE ca sistem federal ( Wallace, )
3. Separarea orizontala a puterilor : puterea legislativa , executiva si judiciara(
Wallace, )
4. Perspectiva guvernantei europene : Guvernare fara guvern -
5. Perspectiva guvernantei europene : a) guvernanta multistratificata sau multi-
nivel b) sistem de guvernanta de tip retea ( Wallace )
6. Globalizare, europenizare si chestiununea legitimitatii democratice( Wallace,)
7. Care este specificitatea rolului actorilor implicati in procesul politicilor publice la
nivel european( Wallace,)
8. Explicati specificitatile procesului de luare a deciziilor la nivel european din
perspectiva comparata ( Wallace,)
9. Comisia Europeana ( Wallace)
10. Consiliul UE si Consiliul european si COREPER I si II ( Wallace)
11. Parlamentul ( Wallace)
12. Curtea europeana de justitie ( Wallace)
13. Cadrul institutional mai larg ( Wallace)
14. Institutiile nationale si rolul lor in elaborarea politicilor UE ( tratatul Lisabona)
15. Variante ale metodelor de elaborare a politicilor ( metoda comunitara
traditionala, modalitatea de reglementare a UE, modalitatea distributiva a UE,
coodonarea politicilor, transguvernamentalismul intensiv)+ capitol 3 final(
Wallace)
16. Explicati tendintele in elaborarea politicilor UE (Wallace –editia 6)
17. Explicati influenta guvernantei nationale si a guvernantei globale asupra
guvernatei europene ( Wallace, p. editia 6)
18. Explicati impactul extinderii asupra elaborarii politicilor europene ( Wallace,
editia 6)
19. Explicati impactul impasului constitutional indelungat si al crizei financiare
asupra guvernantei europene ( Walllace, editia 6)
20. Consideratii privind dinamica si rolul institutiilor comunitare ( principii de baza
ale constructiei institutionale a UE) ( Prisecaru)
21. Procesul decizional al UE ( Prisecaru si Walace-editia 6)
22. Institutionalismul si guvernanta comunitara
23. Sistemul de guvernanta multi-nivel ( 2.3) sau Andreea Ion
24. Guvernanta multinivel , stabilitatea europeana si reconsiderarea rolului statului
national : a) abordarea centrata pe stat b) abordarea centrata pe guvernanta-
studiul lui Bob Jesop privind 3 tendinte ale evolutiei statelor nationale ( pg.67...):
conceptul de metaguvernanta si sistemul de guvernanta multi-nivel ale UE in
opinia lui Telo si Schimitter ( pg.71-fig), 2.3 si 2.4 ( Prisecaru)
25. Guvernanta multinivel si rolul grupurilor de interese ( Prisecaru)
26. Explicati rezolutiile Parlametului european privind viitorul Europei
27. Guvernanta de tip retea in UE ( Andreea Ion)

28. Strategia Europa 2020 – directii de actiune


29. Tratatul fiscal (2012)- avantaje si dezavantaje
30. Metoda de coordonare – trasaturi si aplicabilitate- 3.2.5 MDC – ca nou mod de
transguvernanta
31. Tratatul de la Lisabona ( cuprins si noutati)
32. Abordari conceptuale privind integrarea flexibila ( 6.1) ( Prisecaru)
33. Cooperarea intarita – instrument al integrarii flexibile
34. Posibilitati si perspective de aplicare a guvernantei flexibile( 6.4.si 6.5)
35. Reforma guvernatei economice la nivel european
36. Explicati care sunt scenariile Comisiei Europene privind viitorul Europei

Intrebari de argumentat:

1. De ce UE nu este o federatie ca SUA si ce ar trebui sa faca in acest sens?


2. Pe ce pozitie ar trebui sa se situeze Romania in disputa dintre supranationalisti si
interguvernamentalisti?
3. Pe ce pozitie ar trebui sa se situeze Romania in disputa dintre pro-federalism si
pro-integrare flexibila?
4. Explicati ce metode de guvernanță au fost folosite de-a lungul timpului pentru
elaborarea politicii din domeniul ales pt referat?
5. Explicati care este impactul guvernantei multi-nivel asupra rolului statelor
nationale
6. Explicati care este perpectiva guvernanței europene din prisma conceptelor
invatate.
7. Explicati rolul UE –ca entitate politica si ca sistem specific de guvernanță.
8. Explicati care ar trebui sa fie pozitia Romaniei daca s-ar pune problema unei
politici fiscale comune in domeniul impozitarii veniturilor persoanelor fizice, dar
in domeniul impozitarii profitului intreprinderilor.
9. Explicati cum s-a modificat guvernanta UE in perioada dificila a crizei
economico-financiare.
10. Explicati care a fost impactul extinderii asupra guvernantei europene
11. Explicati care a fost influenta reciprocă a guvernatei globale in raport cu cea
europeana
12. Explicati care sa fie pozitia Romaniei in ceea ce priveste scenariile privind
viitorul Europei
13. Explicati rolul semestrului european si cum impacteaza el asupra Romaniei
14. Argumente pro si contra pentru o uniune politica

S-ar putea să vă placă și