Sunteți pe pagina 1din 6

CURS XII 02.02.

2009

RASA SCHWYZ
Mai e cunoscută şi ca rasa Brună Elveţiană. Reprezintă aprox 43% din efectivul de taurine din
Elveţia. Provine din vacile Brachicer peste care s-au suprapus cele Primigene. Ameliorarea s-a
făcut în secolul al XVIII lea pentru producţia de lapte, dar şi de carne. Îin ultima perioadă se face
infuzie cu Brown Swiss.
Însuşirile morfologice la Rasa BROWN SWISS
- d.p.d.v. al dezvoltării corporale, are dezvoltare eumetrică spre hipermetrică: 130-138 cm,
greutate de 600-650 kg
- conformaţie corpărală mezomorfă spre dolicomorfă
- linia superioară a spinării e perfect dreaptă
- toracele este deschis
- uger mare, f. bine prins anterior, mameloane normale
- ongloane şi membre puternice, rezistente
Însuşirile productive:
- aptitudini de lapte şi carne, realizează 6.000 kg lapte/lactaţie normală cu 4% grăsime
BROWN SWISS se caracterizează printr-o longevitate productivă ridicată (10 ani), se adaptează
la condiţiile pedoclimatice diferite (de câmpie până la 2.000 m).
Răspândire: în SUA, Europa, datorită însuşirilor sale şi adaptabilităţii deosebite. În Europa a
contribuit la formarea mai multor rase de tip Swiss.
 În Austria reprezintă 10% din întregul efectiv al taurinelor. Ameliorarea rasei Brown Swiss se
face exclusiv cu Brown Swiss. D.p.d.v. al culorii robei e identică cu cea specifică Schwyz.
Producţia de lapte a rasei Brown Swiss este asemănătoare cu a rasei din SUA, 6.000-6.500 kg cu
4,1% grăsime. D.p.d.v. al calităţii de îngrăşare, tăuraşii au SMZ de 1.100 g pe toată perioada
îngrăşării. Sunt sacrificaţi la 12 luni, la greutatea vie de 400 kg.
 În Germania, rasa Brown Swiss se creşte în zona montană şi reprezintă 3% din efectivul de
taurine al ţării. Are însuşiri asemănătoare cu Bruna Austriacă. Are o culoare de nunaţă mai
deschisă (brun-auriu) decât la Schwyz. Se găseşte în Franţa, Italia, Bulgaria, România.
 În SUA, este cel mai valoros efectiv, specializat în exclusivitate pe producţia de lapte. În a
doua jumătate a secolului al XIX lea, s-a făcut primul import în SUA.
Însuşirile morfo-productive ale rasei BROWN SWISS:
- dezvoltarea corporală e hipermetrică
- producţia de lapte 6.000-6.500 kg lapte/lactaţie normală
- aptitudinile ptr. carne sunt semnificative, datorită dezvoltării hipermetrice
- greutatea la adulţi 700-750 kg, la tăuraşi 400-450 kg

1
CURS XII 02.02.2009
- gradul de îmbrăcare cu musculatură stabileşte calitatea carcasei (aprox. R/0
La rasa Brown Swiss se folosesc încrucişări de infuzie ptr. toate rasele din tulpina Schwyz, ptr.
dezvoltarea hipermetrică şi producţia de lapte.

RASA PINZGAU
Provine din zona de vest a Austriei (Salzburg) de la altitudine mai mică de 1.000 m. Reprezintă 3%
din efectivul de taurine al Austriei. La baza rasa Pinzgau stau taurinele de tip brahirec peste care s-
au suprapus taurinele de tip primigen.
Însuşirile morfologice la Rasa Pinzgau
- dezvoltarea eumetrică este de 130 cm şi greutatea 550-600 kg
- capul şi gâtul sunt scurte
- trunchiul este larg, lung, profilul aproape dreptunghiular cu abdomen voluminos
- uger cărnos
- membre scurte, puternice
- roba bălţată roşu-vişinie cu alb, oglinda botului este roşie, desenul robei este specific: dungă
albă de la nivelul spetei/grebănului – spinare – crupă – abdomen – la baza membrelor
posterioare şi anterioare.
Însuşirile productive
- aptitudini mixte
- lapte 4.500 - 4.800 kg lapte/lactaţie normală cu 4% grăsime
- producţia de carne este bună
- se pretează la toate tipurile de îngrăşare – intensiv, semi-intensiv, extensiv
- la îngrăşarea intensivă, SMZ – ul este de în medie de 1.000 g, randamentul la tăiere de 55%
- precocitatea inferioară raselor mixte (Simmental, Fleckvieh, Brună), dar durata de exploatare
este mai mare decât la acestea (aprox. 10 ani)
- se adaptează f. bine la condiţiile aspre şi la furajare cu furaje ce au conţinut mare de celuloză
- constituţia este robustă, temperament vioi, comportamentul docil
Răspândire: în Germania, Slovacia, România, dar şi în Africa de sud, (au rezistenţa mare la
cancerul ocular). Performanţe mai slabe în zonele în care s-au extins, decât în zonele de origine.

2
CURS XII 02.02.2009
RASELE DE CARNE
RASA HEREFORD
S-a format în Anglia, în zonele bogate în păşuni şi climat blând. La baza rasei Hereford a stat rasa
Norfolk. D.p.d.v. ameliorativ, rasa s-a format prin consangvinizare şi selecţie riguroasă ptr. produşi
de carne, concomitent cu hrănirea abundentă. De la mijlocul secolului al XIX lea s-au făcut infuzii
cu rasa Aberdeen Angus şi rasa Redford, în scopul îmbunătăţirii precocităţii şi randamentului la
tăiere. În ultimele decenii s-a pus accent pe mărirea randamentului la tăiere.
Însuşirile morfologice la Rasa Hereford
- rasă masivă, cu talie de 125 cm, greutate de 550-600 kg
- conformaţia corporală tipică raselor de carne, cu tip morfologic brevimorf
- trunchi larg, adânc, cu profil dreptunghiular
- tipul fiziologic digestiv
- cap scurt, larg cu gâtul scurt şi gros
- spinare şi şale duble
- uger slab dezvoltat, laptele fiind consumat exclusiv de viţei
- membrele sunt scurte, puternice, bine îmbrăcate în musculatură
- roba este alb cu roşu (avem alb pe cap, salbă, piept, abdomen, extremităţile membrelor,
coadă)
Însuşirile productive
- valoroasă ptr. producţia de carne 700-800 kg
- precocitate bună: de la 25-30 kg la fătare, ajunge până la 400-450 kg la 1 an
- la îngrăşare intensivă realizează SMZ de 1.200 g
- vacile adulte îngrăşate au cantitate mare de grăsime în carcasă (seu la nivelul maniamentelor)
Însuşiri fiziologice
- rasă robustă
- exploatarea bună la păşune
- longevitate ridicată (10 ani)
Această rasă are, de asemenea, şi alte însuşiri productive fiind superioară raselor de carne
Shorthorn şi Aberdeen Angus. Utilizează mai bine păşunile cu conţinut ridicat de celuloză.
Răspândire: în Anglia, SUA (importate în 1840), Canada, Argentina, Brazilia. Astăzi este una
dintre cele mai importante rase de taurine de carne din SUA. Începînd cu 1900 s-a creat o
populaţie care a devenit rasa Polet Hereford. În SUA şi Australia, Hereford s-a încrucişat cu Zebu
şi au rezultat rasele Big Master şi Bradford, taurine exploatate în zonele subtropicale şi aride. În
România rasa Hereford a fost imporattă în 1957 şi 1964, ptr. încrucişări cu rase locale slab
productive, în scopul îmbunătăţirii producţiei de carne. Azi, această rasă e dispărută.

3
CURS XII 02.02.2009

RASA ABERDEEN ANGUS


S-a format în nordul Scoţiei, în comitatul Aberdeen Angus, zonă cu fertilitate scăzută a solului şi
climat rece, din rase rustice cu longevitate redusă. Watson a folosit consangvinizarea şi selecţia
strictă ptr. producţia de carne, folosind selecţia ptr. animale cu robă neagră. În 1860, s-a făcut
infuzie cu Shorthorn, ptr. mărirea precocităţii şi calitate carcasă.

Însuşiri morfo-productive ale Rasei Aberdeen Angus


- are o dezvoltare redusă, hipometrică 118 – 120 cm şi greutate 500-550 kg
- conformaţie de tip brevimorf
- membre scurte
- schelet fin
- animal de tip akeratos (fără coarne)
- robă neagră
- rasă precoce 26-28 luni, 20 kg la naştere şi foarte rar întâlnim fătări distocice
- tăuraşii la îngrăşat au SMZ de 1.200-1.300 g, la 15-18 luni ajung la 500 kg. Nu se recomandă
îngrăşarea peste 19 luni ptr. că se depune grăsime nedorită în maniamente
- cel mai mare randament la tăiere 60-65%, extremităţi f. reduse
- constituţie robustă
- temperament liniştit
- rezistenţă la frig
- rezistenţă mare la cancer ocular
Răspândire: Europa, SUA (varianta roşie – Red Angus). Hibridări cu Zebu în Texas, rezultă
Brangus. În România a fost important în 1961 ptr. încrucişări cu vaci slab productive de lapte, de
unde rezultă metişi ptr. producţia de carne.

RASA SANTA GERTRUDE


Este o rasă tipic americană, formată din Zebu Brahman şi rasa Shorthon. La mijlocul secolului al
XIX lea se creşteau diferite rase de taurine, care aveau însă performanţe scăzute datorită păşunilor
sărăcăcioase. În 1910, a fost împerecheată rasa Shorthorn cu diferite rase Zebu (Krishna, Nelore)
urmărind creşterea producţiei de carne. În 1940 e recunoscută ca rasă de sine stătătoare: 3/8 Zebu,
5/8 Shorthorn.
Însuşirile morfologice ale Rasei Santa Gertrude
- dezvoltarea corporală mare, eumetrică, spre hipermetrică, mai mare de 130 cm şi greutatea
600-650 kg

4
CURS XII 02.02.2009
- conformaţia specifică raselor de carne
- particularităţi de exterior: urechi mari, atârnate, depozit de grăsime la grebăn, piele cu pliuri,
culoare roşu-vişiniu (oglinda botului de culoare închisă)
Însuşiri productive
- aptitudini bune ptr. producţie de carne, cu SMZ de 1.000-1.200 g, la 15-18 luni ating 500 kg,
cu 60% randamentul la tăiere
- se creşte intensiv şi extensiv în Texas
- calitatea cărnii e superioară celorlalte rase de carne englezeşti, grăsimea se depozitează în
interiorul carcasei
- a moştenit rezistenţa de la Zebu
Răspândire: pe continentul America, şi Australia. În România a fost importată în 1960 ptr. metişi
de carne, care erau sensibili la frig. Nu se mai găsesc.

RASA CHAROLAIS
Formată în Franţa, la începutul secolului al XVIII lea, selecţie ptr. producţia de carne cu Simmental
şi Shorthorn
Însuşiri morfologice ale Rasei Charolais
- dezvoltarea corporală hipermetrică 135-137 cm, iar greutatea 700-800 kg
- profil dreptunghiular, brevimorf
- crupă lungă, largă, tren posterior f. dezvoltat
- uger bine dezvoltat, 3-4 kg lapte/zi
- roba este alb-gălbuie cu oglinda botului roz
- ongloane nepigmentate
Însuşiri productive
- specializată ptr. carne, rezultă carcase mari de 900-1.000 kg, cu SMZ de 1.300 g, iar
ramndamentul la sacrificare la 15 luni este de 60%
- carcasa este superioară celorlalte rase de carne englezeşti, ptr. că nu apar depozite de grăsime
în maniamente
- utilizează foarte bine păşunile
- rasă robustă cu longevitate mare
- la naştere, viţeii sunt mari, de unde apar fătări distocice (primiparele sunt ţinute)
- rezultate bune la încrucişări cu rase de lapte, ptr. obţinerea produşilor de carne
Răspândirea: În Franţa, Olanda, Germania, Italia. În America de Sud a fost încrucişată cu Zebu,
de unde a rezultat Charbray. În România în anii ′60 a fost importată ptr. încrucişări cu rase slab
productive, având rezultate dezastruoase, distocii.

5
CURS XII 02.02.2009

RASA BLUE BLANCHE BELGIQUE


S-a format în secolul al XIX lea în Belgia, din rasa Shothorn şi taurine locale. După 1950 s-a
reorientat selecţia ptr. producţia de carne.
Însuşiri morfologice ale Rasei Blue Blanche Belgique
- dezvoltare hipermetrică > 135 cm, şi greutatea de 750-800 kg
- conformaţia corporală tipică raselor de carne, musculatura bine dezvoltată
- tren anterior şi posterior bine dezvoltat, fesele sunt convexe deschis
- roba de culori diferite, albă, bălţată, alb-albastru
Însuşiri productive
- specializată ptr. producţia de carne, la 1 an atinge 500 kg, cu SMZ de 1.300 g, randamentul la
sacrificare de 66%
- cel mai mare raport de carne în carcasă este de 78%, şi 14% oase şi 8% grăsime
- prima fătare la 24 – 26 de luni, greutatea viţeilor fiind de 45-48 kg, frecvenţă f. mare a
distociilor la fătare (100% cezariană)
- valorificarea f. bună a furajelor voluminoase
- rezultate f. bune în urma încrucişărilor industriale cu rase de lapte hipermetrice
Răspândire: Anglia, Olanda, Germania, nu se cresc în rasă pură.

RASA CHIANINA
Formată în nordul Italiei din Rasa Romagnola cu rasa Charolais.
Însuşiri morfologice ale Rasei Chianină
- rasă hipermetrică cu talie de 145-150 cm, şi greutate de 900-1.000 kg
- considerată cea mai mare rasă
- conformaţie tipică de carne
- culoare alb-argintie
- SMZ de 1.300 g/zi, iar randamentul la sacrificare de 63%
- carne de calitate foarte bună
Răspândire: în Italia, fiind principalul furnizor de Biftec de Fiorentina