Sunteți pe pagina 1din 3

COD: IL-04

Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ....1 din ....2.
ROVINARI EDITIA : 1
CONFECTIONAREA COFRAJELOR
REVIZIA: 0

Scop:
Stabileşte modul în care se realizează cofrarea.

Domeniu de utilizare:
Instrucţiunea se aplică la executarea şi folosirea în construcţii a
panourilor din placaj pentru cofrare
Documente de referinţă:
Legea 10/95 şi Regulamentele de aplicare aprobate prin HGR.
PS-01 Controlul documentelor
PS-02 Controlul înregistrărilor
MSC-01 Manualul sistemului de management al calităţii

Definiţii şi abrevieri
Definiţii
Definiţiile sunt conforme cu SR EN ISO 9000:2001.
Abrevieri
PC – procedură conexă
IL – instrucţiune de lucru
MSC – Manualul Sistemului de Management al Calităţii
RMC – Reprezentantul Managementului Calităţii

Responsabilităţi
Şeful punctului de lucru: pentru aplicarea prevederilor instrucţiunii, cu
respectarea detaliilor de execuţie.

Elaborare Instrucţiune de Lucru

Se pregătesc muncitorii privind tehnologia de execuţie, şi a măsurilor de


securitatea muncii şi P.S.I.
Din punct de vedre al ariei de utilizare, panourile de cofraj pot fi:
- panouri tipizate de folosinţă generală;
- panouri de completare de formă plană;
- panouri speciale pentru cofrarea colţurilor, a racordărilor curbe precum şi
rame pentru goluri, ferestre, etc.
Din punctul de vedere al calităţii suprafeţei de beton care se cofrează,
panourile de cofraj pot fi:
- pentru betoane aparente lise, obişnuite, de genul celor folosite în mod
curent la construcţii industriale, agrozootehnice, hidrotehnice.
COD: IL-04
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ....2 din ....2.
ROVINARI EDITIA : 1
CONFECTIONAREA COFRAJELOR
REVIZIA: 0

- pentru betoane aparent brute la care se admit neregularităţi reduse,


precum şi pentru betoane tencuite ale căror neregularităţi nu trebuie să
ducă la îngroşarea stratului de tencuială.
- pentru betoane brute, ascunse.
Dimensiunile panourilor se vor alege în aşa fel, încât:
- suprafeţele de cofrat să poată fi acoperite în proporţie cât mai mare cu
tipuri de panouri de folosinţă generală;
- la confecţionare, materialele să se poată debita cu minim de pierderi
În scopul de a uşura asamblarea, se recomandă ca toate panourile de cofraj
folosite la cofrarea unei construcţii să fie de aceeaşi grosime.
Elementele de susţinere ale cofrajelor trebuie să fie contravântuite pe toate
trei direcţiile.
Susţinerea cofrajelor vor fi rezemate prin intermediul unor tălpi individuale
sau continue pe pământ sau elemente de construcţii care să nu permită tasări mari
sau neuniforme. Ele vor fi prevăzute cu pene, vinciuri sau alte dispozitive, prin
care să fie posibilă decofrarea, după întărirea betonului.
În cazul aşezării popilor deasupra unor goluri de teren sau în planşeele
inferioare, rezemarea popilor respectivi se va face pe grinzi-jug verificate prin
calcul, din punct de vedere al rezistenţei şi al deformaţiilor.
Cofrajul propriu zis, alcătuit în cât mai mare parte din panouri de inventar,
trebuie astfel conceput încât să facă posibilă scoaterea (decofrarea) lui cât mai
uşoară şi fără producerea unor deteriorări. Pentru a se evita scurgerea laptelui de
ciment rosturile din panouri se vor etanşa cu benzi autoadezive cu forme similare.
Depozitarea panourilor de cofraj se va face pe tipuri, în stive, pe suporţi de
15-20 cm înălţime, chiar şi pentru o perioadă scurtă de neutilizare. Stivele vor fi
formate prin suprapunerea panourilor astfel împerecheate încât suprafeţele lor de
contact cu betonul să se afle faţă în faţă.
După recuperare prin decofrare a panourilor de cofraj şi a celorlalte piese
componente ale setului de cofraj, ele se curăţă de resturilor de beton şi se ung
pentru o mai bună conservare până la următoarea folosire.

Data:

Întocmit, Aprobat,
COD: IL-04
Instrucţiune de lucru
COREMI INTER SA Pag ....3 din ....2.
ROVINARI EDITIA : 1
CONFECTIONAREA COFRAJELOR
REVIZIA: 0

S-ar putea să vă placă și