Sunteți pe pagina 1din 22

FONDUL NATIUNILOR UNITE

PENTRU COPII

- UNICEF -

1
Cuprins

Introducere .................................................................Error: Reference


source not found
Prioritati.......................................................................4

Misiunea UNICEF......................................................7

UNICEF in Romania..................................................8

Proiecte realizate........................................................10

Parteneri UNICEF....................................................13

Ambasadori UNICEF...............................................14

Concluzii.....................................................................16

Bibliografie.................................................................18

2
UNICEF

3
Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) , a fost creat
de către Ansmablul General al Naţiunilor Unite în 11 decembrie 1946, cu scopul de a ajuta
copiii,în special pe cei din ţările lovite de război, furnizându-le alimente, îmbrăcăminte şi
medicamente.[1]

Adunarea Generala a O.N.U a hotărât transformarea UNICEF într-un program de lungă


durată, menit să ajute guvernele, în special pe cele ale statelor în curs de dezvoltare, să
îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale copiilor şi adolescenţilor, iar prin rezoluţia Adunării
Generale din 6 octombrie 1953, programul dobândeşte un caracter de permanenţa.

În 1953, numele său a fost scurtat în Fondul pentru Copii al Naţiunilor Unite, dar mai este încă
cunoscut sub acrononimul său popular. Sediul central al UNICEF este la New York şi are oficii
regionale la Paris pentru Europa şi Africa de Nord, Lagos pentru restul Africii, New Delhi pentru
Asia Centrală şi de sud, Beirut pentru Orientul Apropiat şi New York pentru SUA.[2]

UNICEF este un organism cu statut semiautonom în sistemul Naţiunilor Unite.[3]

Are un buget anual de $2 miliarde, care se formeaza din donatii ale guvernelor tarilor bine
dezvoltate, ale persoanelor fizice, precum si din vanzarea cartilor postale (circa 30%).

UNICEF este al treilea cel mai mare producator de carti postale din lume dupa “Hallmark” si
“American Greetings”. 40% din bugetul total al UNICEF este cheltuit pentru ajutorarea copiilor
afectati de cataclisme naturale. [4]

1. M.Alexie, dr. N.Androne, M.Antal, .Dictionar Diplomatic, Editura Politica,Bucuresti-1979, pg.439

2.C.Alexandrescu,O.Barbulescu,N.Fotino,A.Iosipescu, Mic Dicţionar Diplomatic Roman, Editura Politica, Bucuresti-


1967, pg.150.

4
3. M.Alexie, dr. N.Androne, M.Antal, .Dicţionar Diplomatic, Editura Politica,Bucuresti-1979, pg.439

4.http://economie.moldova.org/news/ray-v-torres-meritele-sint-ale-moldovei-unicef-nu-face-decit-sa-sustina-
eforturile-locale-10816-rom.html,17.11.2009

El acordă asistenţă în domeniile alimentaţiei, sănătăţii, asigurărilor sociale, educaţiei,

participînd la proiecte în peste 110 ţări sau teritorii, în care trăiesc peste 800 de milioane de copii
în vârstă de până la 15 ani.

Pentru contribuţia adusă la ameliorarea condiţiilor de viaţă a copiilor, UNICEF a fost distins în
1965 cu Premiul Nobel pentru Pace.[5]

Priorităţi

UNICEF se concentrează în principal pe 5 priorităţi de bază: Educaţia fetelor, Plus de


imunizare, Protecţia copilului, HIV/SIDA, şi Copilărie pentru copii. Alte priorităţi includ
supravieţuirea copiilor, copilul şi familia şi sporturi pentru dezvoltare.

Îmbunătăţirea naturii acestor priorităţi se face printr-o gamă de 14 metode, începând cu


intervenţii directe şi legale, educaţie şi până la colectare de date prin cercetări şi recensăminte.

Educaţia fetelor

Educaţia este o metodă sigură pentru îmbunătăţirea vieţii tuturor oamenilor, inclusiv a
copiilor. Educarea tinerelor fete asigură beneficii spectaculoase pentru generaţiile prezente şi
viitoare şi influenţează in mod deosebit o serie de priorităţi ale UNICEF cuprinzând supravieţuirea
copiilor, copii cu familie, imunizare şi protecţia copilului.

Scopul UNICEF este de a atrage cât mai multe fete în şcoli, garanţia că urmează cursurile
şi că îşi însuşesc deprinderile de bază necesare pentru a reuşi mai târziu în viaţă. Ca parte a
eforturilor neîntrerupte de asigurare a dreptului la educaţie a fiecărui copil: băiat sau fată,

5
strategia de accelerare a UNICEF este de creştere rapidă a numărului de fete înscrise în şcoli în
25 de ţări stabilite, în perioada 2002-2005.[6]
Ce aduce în plus programul sunt intervenţiile suplimentare. Începând cu educarea în ceea ce
priveşte suplimentele nutriţionale şi continuând cu plasele de ţânţari tratate cu insecticide, aceste
servicii de salvare a vieţii fac din programele de imunizare instrumente puternice în slujba
sănătăţii copiilor.

5. M.Alexie, dr. N.Androne, M.Antal, .Dictionar Diplomatic, Editura Politica,Bucuresti-1979, pg.439

6. .. http://www.unicef.org/ ,06.11.2009

Protecţia copilului
În fiecare zi copii sunt obligaţi să fie soldaţi, să se prostitueze, să facă munci necalificate sau să
fie servitori. Ei sunt abuzaţi, exploataţi, sunt subiect de violenţă iar consecinţa este că devin copii
analfabeţi, bolnavi şi secătuiţi.
UNICEF încearcă pe toate căile să ofere protecţie şi suport, ca susţinători ai drepturilor
copilului, prin programe de retragere a copiilor din armată, lucrând cu persoane individuale,
grupuri civice, la nivel guvernamental şi cu persoane din sectorul privat pentru a realiza schimbări
pozitive.

HIV/SIDA

SIDA a făcut până în prezent 14 milioane de orfani. Jumătate din persoanele nou infectate
sunt tineri sub 25 de ani, fetele fiind afectate în proporţie mai mare şi la o vârsta mai fragedă decât
băieţii.

Încercând să protejeze şi să sprijine copii orfani, să prevină transmiterea bolii de la părinţi la


copii şi să ofere tineretului ajutor in a fi mai sensibili şi mai prietenoşi, UNICEF este un susţinător
al ocrotirii în familie, al unui mediu social şi legal.[7].

6
Copilărie pentru copii

Fiecare copil trebuie să aibă asigurat cel mai bun start în viaţă : viitorul lor şi întradevăr
viitorul comunităţilor, naţiunile din care fac parte şi întreaga lume depind de aceasta. [8]

UNICEF recurge la metode sigure ce cuprind următoarele pincipii:

- Îngrijire medicală preventivă şi curativă ce include imunizare, alimentaţie corespunzătoare şi


apă potabilă, asigurarea unei igiene minime pentru fiecare copil, pentru cei care îi îngrijesc,
precum şi pentru comunităţile din care fac parte.

- Copii trebuie să aibă certificat de naştere, să fie protejaţi contra abuzurilor şi a neglijenţei, să li
se ofere dragoste şi ajutor psiho-social precum şi ajutor pentru educaţie de mici.

7.. http://ro.wikipedia.org/wiki/UNICEF, 06.11.2009


8. http://www.unicef.org/, 31.10.2009

- Fetele şi femeile, în special, trebuie să aibă o bună alimentaţie şi îngrijire medicală, educaţie,
ajutor familial, iar drepturile lor trebuie să fie respectate.

Ele trebuie să fie informate despre riscurile de accidentare şi îmbolnăvire pentru ele însele
precum şi pentru copii lor, în ceea ce priveşte sarcina şi alăptarea la sân. Sănătatea şi
supravieţuirea mamei este strâns legată de sănătatea şi supravieţuirea copiilor lor.

UNICEF (Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii) lucrează în 190 de ţări, prin intermediul
programelor de ţară şi a Comitetelor Naţionale.
Ca o agenţie de funcţionare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, UNICEF, este condus de un
director executiv, care este numit de către Secretarul General al ONU, şi de cei 36 de membrii ai
Comitetului executive.

7
Membrii Consiliului sunt la rândul lor aleşi de către Consiliul Economic şi Social al ONU.
Au fost doar patru directori executivi, toţi cetăţeni ai SUA, încă de la începuturile sale. Primul a
fost Maurice Pate, un bancher cu experienţă în ajutor umanitar. Henry R. Labouisse, un avocat şi
primul străin, ajutor pentru preşedintele John F. Kennedy, l-a urmat pe Pate. James P. Grant, un
alt avocat si preşedinte al Consiliului de Dezvoltare, l-a urmat pe Labouisse. Grant a lansat
CSDR / Gobi şi a orchestrat Summit-ul Naţiunilor Unite pentru copii. Carol Bellamy, un avocat si
un fost director al Corpului Păcii, l-a urmat pe Grant ca director executiv în 1995.[9]
Cu un personal la nivel mondial de aproape 5600, UNICEF, funcţionează de la sediul central
al Naţiunilor Unite din New York. Există opt birouri regionale în Bangkok, Katmandu, Amman,
Abidjan, Nairobi, Bogota, Tokyo, şi la Geneva-şi 125 de birouri care deservesc 161 de tari.
Reprezentanţii UNICEF la nivel de ţară au considerabil mai multă autoritate şi resurse decât
cei de la agenţiile ONU ,dar în general, acestia servesc sub conducerea unui coordonator rezident
al ONU.
Comitetele naţionale reprezintă o parte integrantă a organizaţiei la nivel mondial şi o
caracteristică unică a UNICEF. În prezent, există 36 comitete naţionale în lume, fiecare stabilit ca
o organizaţie independentă locala non-guvernamentală. [10]

9. http://www.enotes.com/public-health-encyclopedia/unicef, 29.10.2009
10. Beatrice Onica-Jarka, Structuri de cooperare interguvernamentala institutionalizata, Editura C.H. Beck,
Bucuresti,2009

Comitetele naţionale muncesc pentru a strânge fonduri din sectorul privat, pentru a promova
drepturile copiilor şi o viziune sigură la nivel mondial pentru copii ameninţaţi de sărăcie, dezastre,
conflicte armate, abuz şi exploatare.
În următoarele locaţii se afla Comitetele Naţionale UNICEF :Andorra, Australia, Austria,
Belgia, Canada, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Hong
Kong, China, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea, Republica Lituania,
Luxemburg, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Marea Britanie, si Statele Unite ale Americii.

MISIUNEA UNICEF

UNICEF

8
- este mandatat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să promoveze protecţia drepturilor
copiilor, să contribuie la satisfacerea nevoilor de bază ale acestora şi să mărească posibilităţile
copiilor de a-şi valorifica la maxim potenţialul.[11]

- funcţionează pe baza Convenţiei Drepturilor Copilului şi se străduieşte să instituie drepturile


copiilor ca principii etice solide şi standarde internaţionale de comportament faţă de copii.
- insistă că supravieţuirea, protecţia şi dezvoltarea copiilor sunt imperative universale ale
dezvoltării, care sunt parte integrantă a progresului uman.
- mobilizează voinţa politică şi resursele materiale necesare pentru a ajuta diferitele state, în
special ţările în curs de dezvoltare, să acorde prioritate copiilor şi să le consolideze capacitatea de
a elabora politici adecvate şi de a oferi servicii pentru copii şi familiile lor.
- este devotat misiunii sale de a asigura protecţia specială a copiilor celor mai defavorizaţi –
victime ale războiului, dezastrelor, săraciei extreme, tuturor formele de violenţă şi exploatare –
precum şi a copiilor cu handicap. [12]
- reacţionează în cazuri de urgenţă pentru a proteja drepturile copilului. In colaborare cu partenerii
Naţiunilor Unite şi agenţiile umanitare, UNICEF pune la dispoziţia partenerilor săi facilităţile sale
unice de reacţie rapidă, pentru a-i ajuta să aline suferinţa copiilor şi a persoanelor care îi îngrijesc.
- este imparţial şi cooperarea sa este nediscriminatorie.

11.http://www.unicef.org/romania/ro/media_11537.html,17.11.2009

12.Ibidem,17.11.2009

In toate acţiunile pe care le întreprinde,UNICEF acordă prioritate copiilor celor mai defavorizaţi
şi ţărilor celor mai nevoiaşe.
-urmareşte ca prin programele sale naţionale să promoveze egalitatea drepturilor femeilor şi să
sprijine participarea acestora la dezvoltarea politică, socială şi economică a comunităţilor lor.
- cooperează cu partenerii săi pentru atingerea obiectivelor dezvoltării umane durabile adoptate de
comunitatea internaţională şi pentru realizarea viziunii de pace şi progres social consacrată prin
Carta Naţiunilor Unite. [13]

UNICEF in Romania
9
Analiza situaţiei copiilor 2006 realizată de UNICEF a scos în evidenţă deficienţe considerabile
şi noi provocări cu privire la respectarea drepturilor copiilor vulnerabili, excluşi şi discriminaţi din
România. Mai există încă copii, în special adolescenţi, ce trăiesc şi /sau muncesc pe străzi, dar şi
copii ce sunt victime ale traficului, deşi România este tot mai des o ţară de tranzit, nu o ţară sursă
în acest proces.[14]

Sistemul de justiţie pentru minori se luptă încă să asigure respectarea drepturilor copiilor aflaţi
în conflict cu legea, confruntându-se şi cu lipsa de unităţi speciale pentru deţinerea minorilor
înainte de proces. Copiii cu dizabilităţi, copiii cu HIV/SIDA şi cei de etnie rromă sunt încă
victime ale stigmatizării şi discriminării. Drepturile copilului cu dizabilităţi mintale din instituţii
publice nu sunt încă pe deplin respectate.

În acelaşi timp, copiii rromi din zonele rurale sărace prezintă mai multe şanse de a fi
abandonaţi, instituţionalizaţi, de a renunţa la şcoală şi de a sfârşi pe străzi decât ceilalţi copii. În
plus, au apărut noi probleme, cum ar fi posibilul impact negativ al reformei din domeniul
agriculturii asupra familiilor sărace, dar şi impactul negativ asupra copiilor lăsaţi în urmă de
părinţii ce pleacă spre alte ţări în căutarea unui loc de muncă mai bun.
Numărul scăzut al serviciilor comunitare de prevenţie şi integrate, practicile familiale neadecvate
şi schimbarea normelor şi valorilor sociale au condus la aceste manifestări.[15]

13. http://www.unicef.org/romania/ro/media_11537.html, 17.11.2009

14. http://www.unicef.org/romania/ro/overview.html,20.11.2009

15.Ibidem,20.11.2009

Indicatori de bază

 Rata mortalităţii infantile: 16 la 1.000 născuţi vii – 2005


 Rata mortalităţii copiilor sub cinci ani: 19 la 1.000 născuţi vii – 2005

10
 Nivelul de imunizări: 94%
 Surse îmbunătăţite de apă potabilă: mediu rural (16%), mediu urban (91%)
 Alăptare exclusivă în primele şase luni de viaţă: 16% (2004)
 Copii lipsiţi de îngrijire părintească: 76.000 (2006)
 Copii instituţionalizaţi: 27.000 (2006)
 Rata de înscriere în instituţii preşcolare: 75% în 2005
 Procentul părinţilor ce recurg la metode disciplinare ce presupun abuz fizic: 73%

(sondaj CAP 2006) [16]

 Prevalenţa HIV in rândul adulţilor: 0,1%

Activitatea de strângere de fonduri a UNICEF

Activitatea de strângere de fonduri a UNICEF este vitală pentru atingerea obiectivului


său de a apăra şi promova drepturile copilului.

În cadrul UNICEF România, Despina Andrei coordonează activitatea de strângere de fonduri.

În fiecare an, UNICEF România lansează o serie de activităţi de strângere de fonduri, iar
Despina stă la dispoziţia oricui doreşte să facă donatii pentru oricare din aceste iniţiative. [17]

“1 pachet = 1 vaccin”

Nu trebuie să subestimăm importanţa implicării companiilor în activitatea de strângere de


fonduri. UNICEF a colaborat cu o serie de companii donatoare în cadrul mai multor iniţiative, iar
unul dintre obiectivele publicaţiei “Uniţi pentru copii” este de a face cunoscute aceste iniţiative de
strângere de fonduri ale UNICEF.

11
16. http://www.unicef.org/romania/ro/overview.html,20.11.2009

17. http://www.unicef.org/romania/ro/media_11537.html, 17.11.2009

Un bun exemplu este implicarea UNICEF în proiectul mondial „1 pachet = 1 vaccin”, campanie
de milioane de dolari derulată pe o perioadă de mai mulţi ani, prin care UNICEF şi Pampers,
producătorul de produse pentru îngrijirea copilului, s-au aliat pentru eliminarea tetanosului matern
şi neonatal până în 2012.

Pentru fiecare produs Pampers cu inscripţie specială vândut între 1 octombrie şi 31 decembrie
2008, Pampers a donat costul unui vaccin antitetanos ce poate salva o viaţă, dând astfel
posibilitatea UNICEF să vaccineze o femeie aflată la vârsta fertilităţii dintr-o ţară în care tetanosul
are o prevalenţă ridicată. [18]

Până în 2008, campania 1 pachet = 1 vaccin a reuşit să adune deja banii necesari pentru
aproape 50 de milioane de vaccinuri antitetanos. Se doreşte ca până la sfârşitul campaniei, în
2011, să se strângă suficiente fonduri pentru a putea imuniza alte 200 de milioane de mame şi de
nou-născuţi, realizare ce ar garanta eliminarea acestui pericol.

Lansată iniţial în Marea Britanie în anul 2006, campania 1 pachet = 1 vaccin a ajuns şi în
alte ţări din Europa de Vest în 2007, iar în 2008 s-a extins la nivel mondial.

În România, campania a fost lansată în octombrie 2008 de către Ambasadorul Bunăvoinţei


pentru UNICEF România Andreea Marin Bănică, care a călătorit în Republica Centrafricană, una
din cele 47 de ţări în care există o incidenţă mare a tetanosului, în cadrul unei misiuni la care au
luat parte angajaţi Pampers şi UNICEF din ţările balcanice.
Participanţii la lansarea campaniei, organizată la Hotel Sofitel, au putut urmări imagini cu
acţiunile umanitare de vaccinare din Republica Centrafricană. A fost pentru prima dată când
România a participat la o astfel de campanie umanitară desfăşurată la nivel mondial.

Deşi această boală a fost eradicată în ţările occidentale, inclusiv în România, graţie vaccinării
de rutină, în statele în curs de dezvoltare din Africa, Asia, America de Sud şi alte părţi ale lumii,
tetanosul ucide un copil la fiecare trei minute. „Este greu de imaginat că zeci de mii de copii mor
în continuare în fiecare an din cauza acestei boli ce poate fi prevenită atât de uşor, cu un simplu
12
vaccin. Cu toate că există multe obstacole, sunt convins că obiectivul de a elimina tetanosul până
în 2012 poate fi atins prin parteneriate puternice, cum este cel dintre Pampers şi UNICEF,” a
afirmat Edmond McLoughney, în timpul evenimentului de lansare.

18. http://www.unicef.org/romania/ro/media_11537.html, 17.11.2009

“ Creează o păpuşă, ajută un copil”

Iniţiativa UNICEF „Creează o păpuşă, ajută un copil” încurajează copii, părinţi, bunici,
profesori, creatori talentaţi de modă consacraţi sau aspiranţi să creeze o păpuşă pe care să o
doneze UNICEF pentru a fi vândută, fondurile astfel obţinute fiind direcţionate către un proiect
sau program UNICEF. La lansarea campaniei 1 pachet = 1 vaccin, au fost licitate 25 de păpuşi
create de copii români şi de designeri români şi străini. [19]

Fondurile strânse au contribuit la finanţarea transformării unei maternităţi din Oradea într-un
Spital Prieten al Copilului. Iniţiativa Spital Prieten al Copilului reprezintă efortul depus de
UNICEF la nivel global pentru transformarea tuturor maternităţilor în centre de promovare a
alăptării.

Din 1991, când a fost demarată iniţiativa, aproximativ 20.000 de maternităţi din lume au primit
certificatul de Spital Prieten al Copilului. Pentru a beneficia de acest statut, un spital trebuie să
treacă printr-o evaluare internă şi externă şi să îndeplinească zece standarde de funcţionare.

Din cele peste 200 de maternităţi active în România, zece au primit statutul de Spital Prieten al
Copilului în 1995, iar maternitatea din Oradea îl va primi în curând.

Cele 25 de păpuşi au făcut parte dintr-un lot de peste 1.000 de păpuşi primite din toate
colţurile ţării. Pe lângă cele licitate, alte 300 au fost expuse la eveniment şi scoase la vânzare.

13
Proiectul „Creează o păpuşă, ajută un copil” a fost susţinut de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi
Cercetării.

UNICEF a strâns un total de 31.000 de Euro din licitarea şi vânzarea păpuşilor şi din contribuţia
Pampers. Cel mai mare preţ plătit pentru o păpuşă a fost pentru Sofia, creată de designerul
Andreea Tincu din Iaşi, care s-a vândut cu 2.000 de RON.

Printre creatorii de modă români ce au realizat păpuşi s-au numărat Ludmila Corlateanu,
Smaranda Almăşan, Andra Cliţan, Andreea Tincu, Florenţa Criveanu, Claudia Castrase, Ana-
Maria Lungu, Adelina Ivan,Mirela Diaconu,Magdalena Ghencea, Irina Marinescu, Dorin Negrău,
Răzvan Ciobanu, Laura Lazăr, Adelina Ivan,Mihaela Glavan şi artiştii de la CareCutare. O păpuşă
a fost creată de Roccobarocco (Italia), iar o alta de creatorul francez Laurent Lebourhis.[20]

19. http://www.unicef.org/romania/ro/support_9625.html.15.11.2009

20 .Ibidem,.15.11.2009

UNICEF şi ELLE împotriva drogurilor

În data de 25 martie 2008 reprezentanţa UNICEF în România în parteneriat cu revista Elle au


organizat la Clubul Fratelli din Bucureşti un eveniment special. În cadrul evenimentului a fost
prezentat proiectul UNICEF care are drept scop menţinerea la un nivel scăzut a consumului de
droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor printr-o campanie neconvenţională de prevenire si

combatere a consumului de droguri în rândul tinerilor.[21]

Dacă până în prezent, majoritatea campaniilor anti-drog au transmis un mesaj într-o manieră
clasică, de această dată s-a folosit o metodă alternativă, şi anume piesa de teatru „HELL” jucata în
spaţii neconvenţionale, frecventate de tineri. Regizata de Chris Simion şi pusa în scena de
compania D’AYA, piesa de teatru „HELL” este o poveste despre viaţa unor adolescenţi de bani
gata, despre cum îşi risipesc banii şi sufletul consumând droguri pânǎ ajung la supradoză
14
Printre participantii la acest eveniment s-au numǎrat Agenţia Naţională Antidrog, ONG-uri,
agenţii de publicitate, companii private şi reprezentanţi ai mass-media.

IKEA România şi UNICEF - Împreună pentru educaţie

In 5 decembrie 2008 la Bucureşti - IKEA România în parteneriat cu reprezentanţa UNICEF în


România a lansat în preajma sărbătorilor de iarnă campania „Împreună pentru educaţie”.

Pentru fiecare jucărie din gama KLAPPAR cumpărată de la magazinul IKEA s-au donat către
UNICEF câte 2 RON pentru înfiinţarea unui centru multifuncţional de educaţie timpurie

Colaborarea dintre IKEA şi UNICEF la nivel internaţional a început în urmă cu peste 10 ani,
când IKEA s-a implicat activ în identificarea unor soluţii pentru combaterea exploatării prin
muncă a copiilor, donând in 2000, 500 000 de dolari americani către UNICEF , în sprijinul
măsurilor de educare si diminuare a gradului de sărăcie.[22]

Fotografia UNICEF a anului 2008


Alice Smeets are 21 de ani şi este cea mai tânără câştigătoare a premiului acordat de UNICEF
("UNICEF Photo of the Year 2008").

21 .http://www.unicef.org/romania/ro/support_9625.html.15.11.2009
22.Patricia A.Curtin,T.Kenn Gaithen, Relaţii Publice Internaţionale.Negocierea culturii, a identităţii şi a puterii,
Editura Curtea Veche, Bucureşti-2008,pg.296

Imaginea, realizată în iulie 2007 de Alice Smeets, surprinde o fetiţa din Port-au-Prince, unul dintre
cele mai mari cartiere ale capitalei Haiti.

Deşi copilul trece prin nişte condiţii de nedescris,desculţă prin apa şi noroaie, rochiţa albă ii este
impecabilă şi fundiţele din păr aranjate. "Fotografia ne arată curajul fetiţei care creşte în condiţii
atât de vitrege.Copiii din cartierele sărace demonstrează deseori că au o mare putere", a declarat

15
Eva Luise Köhler, director UNICEF la ceremonia de decernare a premiilor,care a avut loc la
Berlin.[23]

Parteneri UNICEF

Parteneri sector privat: Carrefour Romania

Parteneri ai Programului de Protecţie a Copilului: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi


Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Oficiul Naţional pentru
Adopţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţei, Ministerul
Afacerilor Interne ,Institutul Naţional al Magistraturii , Institutul de Cercetare şi Preventie al
Criminalităţii , Centrul de Resurse şi Informaţii pentru Profesioniştii din domeniul Social -
CRIPS , RENINCO, Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie (FICF), FRCCF ,Centrul
Român pentru Educaţie şi Dezvoltare – CRED, Centrul de Resurse Juridice - CRJ ,Centrul de
Educaţie şi Dezvoltare Profesională "Step by Step" - CEDP

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie - OIM , Federaţia Organizaţiilor active în Protecţia


Copilului (FONPC), Salvaţi Copiii România , Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor – FDPSR,
Hrăniţi Copiii România, Asociaţia "Pentru Fiecare Copil o Familie" ,Centrul de Alternative la
Violenţa Domestică Cluj, Societatea pentru Copii şi Părinţi – SCOP, Asociaţia pentru Suport şi
Integrarea Socială – ASIS, Asociaţia Comunitatea în Sprijinul Copilului – ACSC, Asociaţia
Naţională pentru Persoanele cu Handicap Neuro-Motor – AHNR,Asociaţia Adolescentul – AA,
Fundaţia Copiilor cu HIV/SIDA (MGH) / Casa Speranţa ,Fundaţia Chance for Life ,Asociaţia
"Word Which Can Build" ,Catalactica ,EcoSoc [24]

O colaborare strânsă există şi cu Universităţi ca de exemplu: Universitatea Babeş Bolyai din


Cluj ,Universitatea de Vest din Timişoara,Universitatea din Bucureşti

23 .http://gingasia.blogspot.com/2009/01/fotografia-unicef-anului-2008.html , 06.11.2009
24. http://www.unicef.org/romania/ro/partners_3776.html, 20.11.2009
16
Parteneri ai Programului de Sănătate: Ministerul Sănătăţii ,Ministerul Educaţiei şi
Cercetării ,Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor ,Agenţia Naţională Anti-
Drog ,Institutul de Sănătate Publică ,Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,Institutul de
Endocrinologie ,SALROM ,ANAMOB ,ARAS ,Romanian Angel Appeal , UNOPA ,
KIWANIS ,Fundaţia "Principesa Margareta a României" , National Harm Reduction Network
,PSI România , Asociaţia "Adolescentul", Fundaţia "Alaturi de Voi",UNFPA România,UNAIDS,
USAID in România , John Snow International ,World Bank in România.[25]

Parteneri ai Programului de Educaţie: Ministerul Educaţiei şi Cercetării ,Institutul de Ştiinţe


Sociale ,Institutul pentru Mama şi Copil ,Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by
Step ,Fundaţia "Copii Noştri" ,Asociaţia Amare Rromentza ,Agenţia de Dezvoltare
Comunitară "Împreună" , Romani CRISS , Salvaţi Copiii România, Fundaţia Progres, Fundaţia
Căminul Phillip ,Asociaţia Româna pentru Educaţie şi Dezvoltare (ARED),Fundaţia Holt
România [26]

Ambasadori ai Bunăvoinţei

Timp de peste o jumătate de secol, Ambasadorii Bunăvoinţei pentru UNICEF au contribuit la


apărarea drepturilor şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi femeilor din lumea întreagă.

Prin sensibilizarea opiniei publice faţă de problematica copiilor şi prin implicarea în


mobilizarea resurselor, celebrităţile ce lucrează alături de noi transmit un mesaj clar, şi anume:
copiii sunt o prioritate stringentă. Majoritatea reprezintă domenii specializate ale artei, sportului şi
culturii contemporane. [27]

Andreea Marin-Bănică si Gheorghe Hagi sunt Ambasadori Naţionali, in timp ce la nivel


Internţional România nu are încă niciun reprezentant. Printre numele Ambasadorilor Internaţionali
apar celebrităţi precum Roger Federer, David Beckham, Ricky Martin sau Shakira.[28]

17
25.http://www.unicef.org/romania/ro/partners_2668.html,20.11.2009

26. http://www.unicef.org/romania/ro/partners_2666.html,20.11.2009

27. http://www.unicef.ro/unicef-in-romania/ambasadori-ai-bunavointei ,06.11,2009

28. http://www.roportal.ro/stiri/stirea-1656721.htm ,06.11.2009.

În concluzie, UNICEF implică pe toată lumea în crearea de medii de protecţie pentru copii.
Sunt prezenţi pentru a calma suferinţă în timpul situaţiilor de urgenţă, precum şi ori de câte ori
copiii sunt ameninţati, pentru că nici un copil nu ar trebui să fie expus la violenţă, abuz sau
exploatare.[29]

UNICEF susţine Convenţia privind Drepturile Copilului. Lucrează pentru a asigura egalitatea
de şanse pentru cei care sunt discriminaţi, fete şi femei, în special. Lucrează pentru Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului, precum şi pentru progresele promise în Carta Organizaţiei Naţiunilor
Unite. Se străduiesc pentru pace şi securitate.

UNICEF este parte a Mişcării Globale pentru copii - o coaliţie largă dedicată îmbunătăţirii
vieţii fiecărui copil. Prin această mişcare şi evenimente, cum ar fi sesiunea specială privind copiii
a Organizaţiei Naţiunilor Unite , ei încurajaza tinerii să vorbească şi sa participe la luarea
deciziilor care afectează vieţile lor.

18
29. Lavinia Onica-Chipea, Aspecte socio-juridice privind protectia drepturilor copilului, Editura Expert,

Bucuresti.

Concluzii

Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF), este un
organism de funcţionare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, menit să ajute guvernele, în special pe
cele ale statelor în curs de dezvoltare, să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale copiilor şi
adolescenţilor ,in special pe cei din ţările lovite de război, furnizându-le alimente, îmbrăcăminte şi
medicamente.

Structura UNICEF este formata din: Birouri Regionale (Bangkok, Katmandu, Amman,
Abidjan, Nairobi, Bogota, Tokyo şi Geneva), 125 de birouri care deservesc 161 de tari, 36
Comitete Naţionale în toata lumea ,Managementul General şi Administratia sunt la sediul central
care este in New York si Directorul Executiv, care este numit de către Secretarul General al ONU.
19
Prioritatile de baza pe care UNICEF se concentrează sunt: Educaţia fetelor, Plus de
imunizare, Protecţia copilului, HIV/SIDA, şi Copilărie pentru copii. Alte priorităţi includ
supravieţuirea copiilor, copilul şi familia şi sporturi pentru dezvoltare.

Parteneri UNICEF

Parteneri sector privat: Carrefour Romania

Parteneri ai Programului de Protecţie a Copilului: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi


Familiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Oficiul Naţional pentru
Adopţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Justiţei, Ministerul
Afacerilor Interne ,Institutul Naţional al Magistraturii , Institutul de Cercetare şi Preventie al
Criminalităţii , ,Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare – CRED, si lista continua.

Parteneri ai Programului de Sănătate: Ministerul Sănătăţii ,Ministerul Educaţiei şi


Cercetării ,Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor ,Agenţia Naţională Anti-
Drog ,Institutul de Sănătate Publică ,Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului ,Institutul de
Endocrinologie , Fundaţia "Principesa Margareta a României" ,World Bank in România etc.

Parteneri ai Programului de Educaţie: Ministerul Educaţiei şi Cercetării ,Institutul de Ştiinţe


Sociale ,Institutul pentru Mama şi Copil ,Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by
Step ,Fundaţia "Copii Noştri" ,Asociaţia Amare Rromentza ,Agenţia de Dezvoltare
Comunitară "Împreună" , Romani CRISS , Salvaţi Copiii România, Fundaţia Progres, Fundaţia
Căminul Phillip ,Asociaţia Româna pentru Educaţie şi Dezvoltare (ARED ) etc.

Actiuni in Romania: Activitatea de strângere de fonduri a UNICEF

Un bun exemplu este implicarea UNICEF în proiectul mondial „1 pachet = 1 vaccin”,


campanie de milioane de dolari derulată pe o perioadă de mai mulţi ani, prin care UNICEF şi
Pampers, producătorul de produse pentru îngrijirea copilului, s-au aliat pentru eliminarea
tetanosului matern şi neonatal până în 2012.
20
Iniţiativa UNICEF „Creează o păpuşă, ajută un copil” încurajează copii, părinţi, bunici,
profesori, creatori talentaţi de modă consacraţi sau aspiranţi să creeze o păpuşă pe care să o
doneze UNICEF pentru a fi vândută, fondurile astfel obţinute fiind direcţionate către un proiect
sau program UNICEF. Fondurile strânse au contribuit la finanţarea transformării unei maternităţi
din Oradea într-un Spital Prieten al Copilului.

UNICEF în România în parteneriat cu revista Elle au organizat la Clubul Fratelli din Bucureşti
un eveniment special,in cadrul caruia a fost prezentata o campanie neconvenţională care are drept
scop menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor .

In 5 decembrie 2008 la Bucureşti - IKEA România în parteneriat cu reprezentanţa UNICEF în


România a lansat campania „Împreună pentru educaţie”. Pentru fiecare jucărie din gama
KLAPPAR cumpărată de la magazinul IKEA s-au donat către UNICEF câte 2 RON pentru
înfiinţarea unui centru multifuncţional de educaţie timpurie.

În România, UNICEF a colaborat deja cu reprezentanţi ai sectorului privat, dar şi cu persoane


fizice, pentru a dezvolta proiecte în favoarea copiilor cu dizabilităţi, dar şi în cazul unor situaţii de
urgenţă, cum ar fi inundaţiile din primăvarea anului 2006.

In concluzie UNICEF lucrează pentru a asigura egalitatea de şanse pentru cei care sunt
discriminaţi, fete şi femei, în special, pentru Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, precum şi
pentru progresele promise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. Se străduiesc pentru pace şi
securitate. Este mandatat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite să promoveze protecţia
drepturilor copiilor, să contribuie la satisfacerea nevoilor de bază ale acestora şi să mărească
posibilităţile copiilor de a-şi valorifica la maxim potenţialul.

UNICEF este parte a Mişcării Globale pentru copii - o coaliţie largă dedicată îmbunătăţirii
vieţii fiecărui copil. Prin această mişcare şi evenimente, cum ar fi sesiunea specială privind copiii
a Organizaţiei Naţiunilor Unite , ei încurajaza tinerii să vorbească şi sa participe la luarea
deciziilor care afectează vieţile lor.

BIBLIOGRAFIE:

21
● Marin Alexie, dr. Nae Androne, Miklos Antal, Dictionar Diplomatic, Editura Politica,
Bucuresti-1979, pg.439
● Beatrice Onica-Jarka, Structuri de cooperare interguvernamentala institutionalizata,
Editura C.H. Beck, Bucuresti,2009
● Patricia A. Curtin, T. Kenn Gaithen, Relaţii Publice Internaţionale. Negocierea culturii, a
identităţii şi a puterii, Editura Curtea Veche, Bucureşti-2008,pg.296
● Cristian Alexandrescu, Octavian Barbulescu, Nicolae Fotino, Adrian Iosipescu, Mic
Dicţionar Diplomatic Roman, Editura Politica, Bucuresti-1967, pg.150.
● Lavinia Onica-Chipea, Aspecte socio-juridice privind protectia drepturilor copilului,
Editura Expert, Bucuresti 2007
● http://www.unicef.ro/unicef-in-romania/ambasadori-ai-bunavointei ,06.11.2009
● http://www.roportal.ro/stiri/stirea-1656721.htm ,06.11.2009
● http://www.unicef.org/romania/ro/media_10348.html, 06.11.2009
● http://www.unicef.org/ , 31.10.2009
● http://ro.wikipedia.org/wiki/UNICEF, 06.11.2009
● http://gingasia.blogspot.com/2009/01/fotografia-unicef-anului-2008.html , 06.11.2009
● http://www.enotes.com/public-health-encyclopedia/unicef, 29.10.2009
● http://www.unicef.org/romania/ro/media_10348.html, 17.11.2009
● http://www.unicef.org/romania/ro/partners_3776.html, 20.11.2009
● http://www.unicef.org/romania/ro/overview.html, 20.11.2009

22