Sunteți pe pagina 1din 2

Nulitate căsătorie

Dosar Nr. 3384 (08.04.2009)


„Conform art. 5 C.fam. „este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care
este casatorita”, iar potrivit art. 19 C.fam este nula casatoria încheiata cu încalcarea dispozitiilor
prevazute la art. 5 C.fam.. Nerespectarea dispozitiilor legale privind încheierea casatoriei este
sanctionata cu nulitatea absoluta.” (sentinta civila nr. 3384/08.04.2009)

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.02.2009 sub nr. 408/300/2009,
reclamantul Primarul sectorului 2 a chemat în judecata pe pârâtii B.I. si Ba. S. solicitând instantei
sa se dispuna anularea actului de casatorie nr. 2834/23.12.2003 emis de Primaria sectorului 2
Bucuresti.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca în fapt, la data de 23.12.2003, la sediul Primaria


Sectorului 2 Bucuresti s-a încheiat casatoria dintre cetateanul turc B.S. si A.I.. La data încheierii
casatoriei, ambii pârâti au dat declaratii pe propria raspundere prin care afirmau ca nu au fost
casatoriti si nu erau casatoriti la momentul încheierii acesteia. Ulterior, Institutul National pentru
Evidenta Persoanei a transmis Directiei de Evidenta a Persoanelor din cadrul Primariei Sectorului
2 adresa nr. N/D 283299 din 15.09.2008, prin care a înstiintat aceasta institutie despre faptul ca,
la data încheierii cu cetateana româna A.I., cetateanul turc B.S. mai era casatorit si în tara de
origine cu cetateana turca B.A., casatorie care a fost ulterior desfacuta prin divort la data de
16.12.2005, la 2 ani dupa casatoria cu cetateana româna A.I..

În drept au fost invocate disp. art.5 si 19 din Codul familiei si art. 87 al.1 din Legea nr. 119/1996.

Pârâtii, legal citati, nu au formulat întâmpinare, dar s-au prezentat în instanta aratând ca este de
acord cu anularea casatoriei.

Prin cererea precizatoare depusa la data de 19.02.2009, reclamantul a învederat instantei faptul ca
solicita nulitatea casatoriei încheiata la data de 23.12.2003 de numitii B.I. si B.S., casatorie
înregistrata în Registrul starii civile al Primariei Sectorului 2 sub nr. 2834/23.12.2003 si nu
anularea actului de stare civila.

La termenul din data de 20.02.2009, completul initial învestit, tinând cont de faptul ca obiectul
cauzei este nulitatea casatoriei, a dispus transpunerea cauzei catre completul specializat în
materia „minori si familie”.

Instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri, în cadrul careia au fost depuse: extras din
registrul de casatorie (fila 5), declaratia autentificata sub nr. 2941/15.12.2003 (fila 6), declaratia
autentificata sub nr. 2960/15.12.2003 (fila 7), adresa nr. N/D 28329/15.09.2008 (fila 14), adresa
nr. DM/S2/2170205/08.09.2008 (fila 16), hotarâre judecatoreasca nr. 2005/798 pronuntata în
dosarul nr. 2005/605 de Tribunalul pentru Familii Uskudar- Repubica Turcia.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:


În fapt, pârâtii s-au casatorit la data de 23.12.2003, casatoria acestora fiind trecuta în registrul
starii civile al Primariei Sectorului 2 -Bucuresti, sub nr. 2834 (fila 5).

Din cuprinsul hotarârii judecatoresti nr. 2005/798 pronuntata în dosarul nr. 2005/605 de
Tribunalul pentru Familii Uskudar- Repubica Turcia (filele 34-36 dosar) reiese ca pârâtul B.S. s-a
casatorit cu B.A. la data de 08.05.1991, casatorie ce a fost desfacuta prin divort la data de
25.12.2005, data la care hotarârea de divort a ramas definitiva.

Astfel, la 23.12.2003, data încheierii casatoriei cu pârâta A.I., pârâtul B.S. era casatorit cu numita
B.A..

În drept, raportul juridic dedus judecatii prezinta un element de extraneitate, pârâtul B.S. fiind
cetatean turc. Potrivit art. 24 raportat la art. 18 din Legea nr. 102/1992 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept international privat, impedimentele la casatorie (conditii de fond negative)
sunt supuse cumulului de legi nationale ale celor doi soti. Cu alte cuvinte, casatoria încheiata
trebuie sa fie în acord cu legile nationale ale ambilor soti.

Conform art. 5 C.fam. „este oprit sa se casatoreasca barbatul care este casatorit sau femeia care
este casatorita”, iar potrivit art. 19 C.fam este nula casatoria încheiata cu încalcarea dispozitiilor
prevazute la art. 5 C.fam.. Nerespectarea dispozitiilor legale privind încheierea casatoriei este
sanctionata cu nulitatea absoluta.

Nulitatea prevazuta de art. 19 si art. 5 C.fam. are ca scop apararea principiului monogamiei
casatoriei, astfel ca cea de a doua casatorie este lovita de nulitate. Nulitatea nu se acopera prin
încetarea cauzei ei dupa încheierea casatoriei, ceea ce înseamna ca cea de-a doua casatorie este
lovita de nulitate chiar daca prima casatorie a fost desfacuta prin divort dupa data încheierii celei
de-a doua casatorii, pâna la constatarea nulitatii acesteia.

Ca efect al nulitatii casatoriei, sotii vor dobândi numele avut înainte de încheierea casatoriei,
respectiv pârâta va reveni la numele de „A”.