Sunteți pe pagina 1din 39

Intrebare Sectiune

Raspuns1 URL DataRaspuns2 URLDataRaspuns3 URL DataRaspuns4 URL Data


Daca informatiile furnizate deRO-Siguranta Comandantului
pilot sunt eronate pentru
0 ori
navigatieiPilotului.
aucafost a dat transmise
curs informatiilor
1 eronat
Comandantului.cu eronate.
buna stiinta,
0 raspunderea pentru accidentul sau e
Pilotul pe timpul cat se afla laRO-Siguranta
bordul navei
Furnizeze are 0obligatia
comandantului
navigatieiFurnizeze sa…comandantului
numai informatii
1 Furnizezereferitoare
toatecomandantului
informatiile
la0conditiile referitoare
meteo,
informatii astfel
la referitoare
zona incatsaunava
portul
la regulame
sarespec
navig
.Under SMS, sufficient instructions EN-CO7-ISM
The crewin a suitable
is to be0language
recruited
Videos on in
need English
theto correct
be0speaking
verified,
The pronunciation
crew as
countries
must
well as 0
be
ofor
By
ensuring
English
proficient
will
witnessing
have need
an
intounderstanding
their
pass
to
an1be exercise.
own and
available
national
examination.
ofon
them
language
board.by th
„Balast curat”, conform Convenţiei balastul
MARPOL
RO-Conventii dintr-un 73/78
1tanc,apaeste
care
dedefinit
spălare
de la ca: ultimul
din0 tancurile
balastul
transport curăţate
deversat
de hidrocarburi,
0 care
printr-o
nu prezintă
instalaţie
a fost curăţat
pe desuprafaţă
supraveghere
astfel încât
urmeefluent
şi
vizibil
con
„Balast separat”, conform Convenţiei apa deMARPOL
RO-Conventii balast din073/78 apa înseamnă:
tancurile de balast
separate introdusă
de apaîntr-un
1 tancurile de balast
detancla care
0complet
prova fiind
sauanterior
separat
de la pupa contaminată
de instalaţia
navei cu
de hidrocarbu
încărcare
„Certificatul internaţional de prevenire un petrolier
RO-Conventii a poluării
cu un1cu tonaj
un hidrocarburi
petrolier
brut de cu 150 ”,un conform
tone
0TRB unşi de
petrolier
mai
Convenţiei
400
mult tone
cu
precum
un
şi
0MARPOL
mai
TRB şimult,
unei
de73/78
400
care
nave tone
se
efectuează
cueliberează
şiunmaitonajmult
voiaje
brut
pentru:
precum
de
către
400şipo to
o
„Permeabilitatea unui spaţiu”,RO-Conventii conform
volumul Convenţiei
total al acelui
0 volumul
MARPOLspaţiuunui 73/78 spaţiu înseamnă:
0 presupus
raportul dintre a fi ocupat
volumul
1 deacelui
apă spaţiu propus a fi ocupat de
„Petrolier pentru transportul produselor o navă, alta
RO-Conventii petroliere”,
decât 0 un oconform
navă
petrolier,cisternă
Convenţiei
careangajată
are
1 ospaţii
MARPOL
navă îndecostieră
activitatea
marfă
73/78 0suficiente
angajată
înseamnă:
de transport înpentru
activitatea
deaproduse
transporta
de transport
petroliere,
hidrocarburi
dealtele
ţiţei
„Transformare importantă”, conform care nu
RO-ConventiiConvenţiei
schimbă0MARPOL tipul
care naveinu 73/78
are caînseamnă scop0 care
o prelungire
omodifică
transformareconsiderabilă
considerabil
1 a unei nave a
dimensiunile
vieţiiexistente:
navei sau capacitatea de
„Zonă specială”, conform Convenţiei o zonăMARPOL
RO-Conventii a mării sau 073/78
ao oceanului
zonă
înseamnă:
a mării care în are
care
1 oun zonă
pentru
regim a motive
mării
economicîn
0tehnice
care special
senecunoscute
iau măsuri speciale privind situaţia
în legăturăsa oc cu
A .................................. should
EN-CO7-ISM
Safety
be issued Management
for every
0 Document
Company
Certificateof complying
Compliance
1 International
with the requirementsShipmanagement
0 Safetyofand theEnvironmental
ISM
Certificate
0code by the Protection
Administra Ce
A company is expected to have EN-CO7-ISM
thedocumented
methods ofemergency rescue
0 shipboard available.
procedures
communication 1 applicable
the methods methods
for useof available.
0reporting
onboard
the ways casualties
theof particular
combating
0 to the type
aAuthorities.
worst
ship case
beingsce op
A Company's safety management EN-CO7-ISM
totallyobjectives
disregarded and0 requirements,
since
encouraged not enforceable.
and
which supported.
1 erased
are set as above far asthe
0 excessive
discouraged.
standardsstandards of the0ISMare code,
concerned.
should be ...
A new oil tanker of 20,000 tons EN-CO5-MARPOL-ANX1
crude
deadweight
oil tanker. and0 above,crude which oil / product
satisfies 1 carrier.
product
the requirements
carrier.0 petrochemical
for Segregated/ Ballast product
0 Tanks
carrier.with prote
A new oil tanker of 20,000 tons EN-CO5-MARPOL-ANX1
product
dwt andcarrier above 1 butcrude
less than oil tanker
30,0000tons petrochemical
dwt, NOT fitted tanker
0 crude
with SBT oil / and
productPL,0 should
carrier be designated
A new oil tanker of 20,000 tons EN-CO5-MARPOL-ANX1
crude
or above,
oil tankersatisfying
0 petrochemical
the requirements tanker
0 SBTproduct and carrier
PL, but1not crude
fittedoilwith/ product
COW, 0 carrier
should be designated
A new oil tanker of 70,000 dwtEN-CO5-MARPOL-ANX1
crude
and above,
oil tanker satisfying
0 product the requirements
oil carrier0 crude of SBT, oilmay
/ petrochemical
be0designed
crude oil tanker
as
/ product
a .............................on
1 carrier the IO
A ship other than a tanker of 400grt EN-CO5-MARPOL-ANX1
I, IV,andVIabove,0but II,less
V, than
VII 10,000grt, 1 II, cannot III, VI discharge 0 II,oily IV,mixtures
VIII from 0 machinery spaces, u
Abaterea disciplinara este definita Fapta casavarsita
RO-Protectia o… muncii cu Faptă în legătură
0 vinovatie,care 1cu Fapta
prezinta munca
pericol şi social
care constă
savarsita 0cu într-o acţiune
si evinovatie,
prevazuta care
de legea sau penala.
prezinta inacţiune
pericol săvârşit
social m
Acceptul de intrare a navelor RO-SigurantainPolitiei
port side permisul
frontiera.0deAdministratiile
navigatiei plecare a navelor 0 din
portuare. port se acorda
Autoritatea Navala1 de… Romana, prin capitaniile de port.
According to Annex V of Marpol EN-CO5-MARPOL-ANX1
Paper
, no garbage
ground up can
0toGlass
be
less thrown
than
ground 25
overboard
mm
up to 0beyond
less
Paper,
insidethan
12metal
the
miles
25Special
mmand
offshore.
0beyond
glass
Comminuted
Areas. ground
25Which
milesup
(ground
offshore.
1is
to the
lessup)
exception?
than
food25waste
mm beyo be
According to Marpol, what does EN-CO5-MARPOL-ANX1
A the
shiptermfor which
"new ship"
0theAbuilding
ship
mean? forcontract
which the 0was A
keel ship
placedwaswhichlaid
afterwas
or31
0wasdelivered
December
All inof any
the similar
other
after
1995 31
options
1stage
December of
apply
construction
1979 af
According to Marpol, what does EN-CO5-MARPOL-ANX1
Anythegrade
term "oil of crude
" mean?
0 Any oil grade of crude 0 oilAny or grade
fuel oilof crude 0 Petroleum
oil, fuel oilinorany refined
1 form products
including crude o
According to Marpol, what is the EN-CO5-MARPOL-ANX1
A cargo
meaning of heavy
of the0fuelterm
A cargo
oil"oil
, intermediate
fuel"?
of refined0oilfuel Afor cargo
orcombustible
diesel
of refined
oil 0 purpose
Any
oil withoil used
in
flashpoint
thermal
on 1 boardmachinery
above in connection
60 degree
or boilers Cwith
According to Marpol, what is the EN-CO5-MARPOL-ANX1
A mixture
meaningwith of theoil0content
term
A mixture
"oily
above
mixture
with15oilppm "?
0content
A mixture above with
50 oil
ppm
0 content
A mixture above
with 100any1 ppm oil content
According to Regulation 13.3.b, EN-CO4-MARPOL
I, in which
III, ofIVthese 1 exceptional
II, IV, VIcases0can III,ballast V, water VI 0beI,loaded III,intoVIcargo 0 holds of tankers?
According to the MEPC, Circular EN-CO1-PollutionPrevention
strongly
No. 235, recommended
issued 1 by required
the forIMO,
allforships.
entitled
all ships.0 "Guidelines
left to be fitted for at
systems
0 Owner's
required fordiscretion.
for
handling
ships 0 oily
of 10,000
wastesGRT in machine
and ab
Acordarea de asistentă oricărei obligaţie
persoane
RO-Conventii a oricărui
aflate1încomandat
obligaţie
pericol pe adeoricărui
mare navă, reprezintă:
0 comandat
însituaţie
măsura benevolă.
deîn care
navă,0 este
indiferent
posibil,defără condiţii,
a se pune în primejdie s
Acostarea in dana dubla si andocarea Contraventie.
RO-Contraventii tancurilor1 petroliere nedegazate,
Abatere disciplinara. cu exceptia navelor
0 Infractiune. 0 specializate pentru bunkerare, prelua
Actele de piraterie, săvârşite de asimilate
o nava de
RO-Conventii actelor
război1comise
sau o de
protejate nava ode nava
de stat
statutulparticulară,
0 alasimilate
decărei echipaj
imunitate uneialrăzvrătit
limitări
statuluiaarespectiv,
0 răspunderii
preluat controlul sunt:
Activitatea de cautare si salvare In amodvietiigratuit
RO-Siguranta omenesti,de1statul
navigatieiContra
pe mare roman,
cost,
si in ininapele
conformitate
conformitate
0 nationale
In mod cu gratuit
cunavigabile,
prevederile
prevederile
de0 statul seacordurilor
acordurilor
roman,
efectueaza in siconformitate
siconventiilor
: conventiilorcu internation
internation
preveder
Activitatea de supraveghere siRO-Siguranta Ministerul
control a navigatiei
Lucrarilor0 Autoritatea
navigatiei civile
publice, se efectueaza
Transporturilor
Navala 1 Romana
Politia
de...si locuintei
deprinfrontiera.
capitaniile
0 de port.
Activitatile de salvare si de limitare a efectelor
Capitaniile
RO-Siguranta acestora
1 Gardase
de navigatiei
port. decoordoneaza
coasta.0 Operatorii de…. portuari. 0
Actul de identitate al personalului pasaportul
navigantîmpreună
RO-Conventii este0 brevetul cu brevetul sau0certificatul
ori certificatul carnetul de capacitate
de capacitate, marinar
1 dupa caz
After oil cargo loading/discharge EN-CO4-MARPOL
I, or bunkering,
III, IV,draining
1 I, VI,ofII,shore VII,III,lines,
0 VIII
II,
hosesV, and IV, VII,loading
V,
0 II,arms
IX VI, may
III, be VIII,
done
IV,
0 under IXV, pressure VII, prov
Agentul economic pentru debite ale proprietarului
Nelimitat
RO-Nava 0 Cel ori operatorului
mult 5 de zile. navei
0 Cel poate
multretine
24 deoore. 1nava …
Alaturarea, fara aprobarea capitaniei Abatereportului,
RO-Contraventii a0unor
disciplinara. nave la o nava0sosita
Infractiune. in port inainte
Contraventie. 1 ca aceasta sa fi obtinut libera practica,
Alimentatia speciala - antidotul - face obiectul
Posibilitatii
RO-Protectia a…
demunciirenunta
1 Cresterii la ea rezistentei
sau de0a organismului
se
Dezvoltarea
pretinde echivalentul
salariatilor
pentru
0 cei care
ceacesteia
lucreaza
sunt slabi in conditii
din punct vatamatoare
de vedere
Amendamentele la ConvenţiaRO-Conventii MARPOL
cu o majoritate 73/78de se
1 2/3adoptă
cu dino majoritate
numărul de părţilor
01/2 cu plus
la
o majoritate
Convenţie,
unu din 0 de
numărul
prezente
3/4 din părţilor
şi
numărul
votante
la Convenţie,
părţilor la Convenţie,
prezente şiprv
Amenintarea cu forta sau folosirea Trecere fortei
RO-Teritoriu impotriva
ofensivamaritim suveranitatii,
1a Trecere
unei nave inofensiva.integritatii
ce aduce 0 atingere
Trecere teritoriale
pacii,sau
ofensiva 0 aindependentei
ordiniiuneipublice
navesau numai politicedacaanava
securitatii Romaniei
nationale sau
arboreazain ma in
Amongst other requirements, EN-CO5-MARPOL-ANX1
what
Double kindhulls
of arrangement
0 15 ppm is oil
required
filtering for
0 equipment
A
a tanker
slop tank in order
arrangement
1 toSegregated
be allowedballast to discharge
0 tanks oily mixtures in
An oil tanker is prohibited from EN-CO5-MARPOL-ANX1
II,
discharging
III, V, VII, oily 1mixtures
IX,
II, III,X,VIII,
intoXI the
IX, sea X,0 except
XII
II, IV when , VI,certain 0VIII,
I,conditions
XIV,, XII V, are VIIsatisfied.
0, VIII, Which X, XII of the c
Analizarea sistemului de management RO-Codul alISM
O responsabilitate sigurantei O si
0 Organizatiei raportarea
responsabilitate deficientelor
Internationale
0 aO echipajului acestuia
responsabilitate
Maritime. 1 directiunii
conform a codului de
comandantului la tarmconform
I.S.M. constituie… codului I.S.M
Ancorarea sau acostarea uneiRO-Contraventii nave, in afara limitelor
Infractiune. portului, in alte
0 Contraventie. 1 locuri
Abatere decat cele 0stabilite sau semnalizate in acest sens, far
disciplinara.
Ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor0 inContraventie.
Infractiune.
RO-Contraventii locurile unde sunt 1 instalate
Abatere semnalele 0 de interzicere a ancorarii, cu exceptia c
disciplinara.
Ancorarea, acostarea sau legarea unei nave, precum
Infractiune.
RO-Contraventii si schimbarea1 locului
0 Contraventie. Abatere initial, in limitele
disciplinara.
0 portului, in alt loc decat cel indicat de
Anexa I la MARPOL reglementează: Prevenirea poluării
RO-Conventii 0 Prevenirea
cu deşeuri poluării 0 cu Prevenirea
substanţepoluării nocive
1 cu hidrocarburi
Anexa II la MARPOL reglementează: Prevenirea poluării
RO-Conventii 0 Prevenirea
cu deşeuri poluării 1 cu Prevenirea
substanţepoluării nocive
0 cu hidrocarburi
Anexa III la MARPOL reglementează: Prevenirea poluării
RO-Conventii 0 Substanţe
cu hidrocarburi dăunătoare 1 Prevenirea
transportate poluării
pe
0 marecu substanţe
sub formă nocive
ambalată
Anexa IV la MARPOL reglementează: Substanţe dăunătoare
RO-Conventii 0 Prevenirea transportate poluării pe0 mare
cuPrevenirea
hidrocarburi
sub formă poluării
ambalată
1 cu ape uzate de la nave
Anexa V la MARPOL reglementează: RO-Conventii
Prevenirea poluarii 0 Prevenirea
atmosferei de poluării
catre1 cu Prevenirea
nave gunoi poluării
0 cu hidrocarburi
Anexa VI la MARPOL reglementează:Prevenirea poluării
RO-Conventii cu hidrocarburi
0 Prevenirea poluarii Substanţe de
1 atmosferei dăunătoare
0 navetransportate pe mare sub formă am
catre
Anexele de la Convenţia Marpol reguli
73/78
RO-Conventiipentru
se referă
prevenirea
1 la:regulipoluării
pentru cu constatarea
hidrocarburi
0 regulişipentru sancţionarea
investigarea
0 cazurilorcazurilor
de poluare
de poluare marecu cuhidrocarb
hidrocar
Anexele de la Convenţia Marpol reguli
73/78
RO-Conventiipentru
se referă
controlul
1 la:regulipoluării
pentru cusancţionarea
substanţe
0 reguli lichide
pentru
şi constatarea
nocive
controlul
0 în vrac poluării
poluăriicu cusubstanţe
substanţelichidesolidenocive
nociveîn î
Anexele de la Convenţia Marpol reguli
73/78
RO-Conventiipentru
se referă
prevenirea
1 la:regulipoluării
pentru cu precenirea
substanţe
0 reguli poluării
pentru
dăunătoare cu
prevenirea
substanţe
0 transportate poluării
dăunătoarepecumare
substanţe
transportate
sub formă solidepe
ambala
transp
mare
Anexele de la Convenţia Marpol reguli
73/78
RO-Conventiipentru
se referă
prevenirea
1 la:regulipoluării
pentru cu prevenirea
ape
0 reguli
uzate poluării
pentru
de la nave cu
prevenirea
ape
0 uzatepoluării de la uscat cu ape uzate de la platform
Anexele de la Convenţia Marpol reguli
73/78
RO-Conventiipentru
se referă
prevenirea
0 la: reguli poluării
pentru cuprevenirea
gunoi
1 reguli de lapoluării
pentru
platformele
prevenirea
cu0 gunoiportuare
depoluării
la care
nave cuaugunoi
legatura de la cuinstalaţiile
marea d
Annex II of Marpol 73/78 deals EN-CO5-MARPOL-ANX1
the
mainly
construction,
with...... 0ballast
the pollution
procedures, hazards1category
the
from labeling
chemical
of ballast and0tankers
and
packaging
thethe handling
and
operational
oftheir
harmful
andarrangements
0discharge
procedures
substances offor
of
garbage
carried
petroleu
dischar
Annex IV of Marpol, deals with EN-CO5-MARPOL-ANX1
Itsewage.
is requiredHow bydoes
the
0 The United
it affect
regulations
States
shipboard
only
are
1 and
operations
not
Discharge
yet
an approved
universally
concerning
is for0thesewage
Only
intime
force,
processing
a being
plant
collecting
but mustaallowed
number
and
0tank
betreatment
installed
anywhere
isofrequired
countries
on
ofas
sewage
board
for
long
have
all ca
Anularea sau suspendarea brevetului/certificatului
Comunicare
RO-Personal navigant verbala.
0 de
Decizie capacitate
ce se se 1 face
comunica Prin prin…
in
ANUNT
10 zile CATRE
de 0 la emitere
NAVIGATORI.
cu retragerea documentului.
Anuntarea accidentelor sau evenimentelor
O obligatie apetrecute
RO-Siguranta 1 Un cu
personalului
navigatiei onavigant.
lucru nava, nerespectarea
benevol.0 Un drept al regulilor 0 de navigatie,
personalului navigant. precum si orice modificari
Any discharge of oil into the sea
EN-CO5-MARPOL-ANX1
theistanker
prohibited
is within
except
0 thea Special
when
tankersomeArea.
is notconditions
within
1 theatanker Special
are satisfied.
is Area
within
0 the aOneDesignated
tanker
of these
is notZone
conditions
0within a Designated
for a tankerZo is
Any discharge of oil into the sea
EN-CO5-MARPOL-ANX1
theistanker
prohibited
is loaded.
except
0 thewhen tankersome is in conditions
ballast
0 thecondition.
tanker
are satisfied.
is tank 0 cleaning.
the
One tanker
of theseis enconditions
1
route. for a tanker is
Any discharge of oil into the sea
EN-CO5-MARPOL-ANX1
theistanker
prohibited,
is more except
0 than
the when
tanker
10 nautical
some
is more conditions
miles
0 than
thefrom
25
tankerare
nautical
the satisfied.
nearest
is moremiles
1 the land.
than
One
from
tanker
50ofthe
nautical
these
isnearest
more
conditions
0miles
than
land.from
100 fornautical
the
annearest
oil tank
mile
Any ship of 400 tons gross and EN-CO5-MARPOL-ANX1
15 above
ppm but less 0 than 3010000
ppm tons, which 0 50 does ppm not carry 0ballast 100 ppm water in fuel1 oil tanks shall be fitted
Apele interioare navigabile sunt constituite
Fluviile,
RO-Teritoriu din….
raurile, canalele
0 Fluviile,
maritim si lacurile
raurile, situate
canalele
1 Apele in siinteriorul
maritime
lacurile teritoriului
situate
0considerate,
in interiorul
Romaniei,
potrivitteritoriului
pe
legii,
portiunile
apeRomaniei,
interioare.
navigabile
pe
Apele nationale navigabile sunt formate
Marea
RO-Teritoriu dinmaritim
…. 1si apele
teritoriala Ape maritime
interioare si navigabile.
fluviale.
0 Zone maritime si 0 zone fluviale.
Apele navigabile interioare si RO-Siguranta
marea teritoriala
Zone maritime siconstituie…
0fluviale
Ape nationale navigabile.
navigatiei 1 Ape de frontiera. 0
Apele situate intre linia de baza a marii
RO-Conventii
apele teritoriale
interioare ale şi
1 apele ţărmexterioare
statului, fac parte ale din:
0 apestatului,teritoriale ale 0 statului.
Aplicarea sanctiunii contraventionale
1 an desezile
RO-Contraventii prescrie inNiciodata.
de la0 data termen de… faptei.
constatarii 0 6 luni de la data1savarsirii faptei.
Aplicarea sanctiunilor contraventionale
Procesului
RO-Contraventii severbal
face 1prinde intocmireade…mare.
Protestului
contraventie. 0 Raport de teren.0
Aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene,
Infractiune.
RO-Contraventii tragerea de focuri
0 Contraventie. 1 de arma ori
Abatere emiterea
disciplinara.
0 de semnale fonice sau luminoase de
Aprobarea pentru locurile in care este permisa
Societatea
RO-Siguranta ancorarea
denavigatiei
remorcaj
0 in asau
Administratia careiacostarea
de
zonaport
0 de unei
portnave
Capitania
deactivitate inde ase este
carei
port
afla
1 in data
zona de…
acestea.
a careide activitate
zona de activitate
se afla acestea.
se afla aces
Arborarea fără drept pe o navă infracţiune
a pavilionului român
RO-Conventii 1 contravenţie
constituie: 0 abatere disciplinară 0
Aruncarea sau pierderea in apa de catre nave sau
Contraventie.
RO-Contraventii instalatiidisciplinara.
1 Abatere plutitoare 0 de gunoaie, pietre,
Infractiune. 0 zgura, resturi de marfa in port, pe canal
Asigurarea unor practici sigure Oinobligatie
RO-Codulexploatarea
ISM navei
a sindicatului
0 Obiectivsi acompaniei.
unei ambiante
al companiei 1 Un de lucru al
prevazut
drept fara
de pericole,
companiei
Codul
0 ISM.inconstituie…
domeniul managementului sigura
Asigurarera navei cu personalRO-Codul
calificat şiISM
Companiei brevetat
care 1 precumnava.
opereaza
Centrelor sideaptpregatire
medical reprezinta
0 Agentiilor
si de oplasare
perfectionare obligatie
0 a personaluluia... de munca
a fortei navigant. - crewing.
Asistenta si salvarea in apeleRO-Siguranta
nationale
Numai cunavigabile
nave sub a persoanelor,
0 Numai
navigatieipavilion custrain.
nave sub navelor
0 pavilion si aeronavelor,
Cu nave romanesc. 1 precum
sub pavilion romansidar a incarcaturii
si strain in acestora
anumite conditse efe
Asistenta si salvarea navei, aRO-Siguranta
incarcaturii
Potrivit vointei si/sau 0a Potrivit
navei bunurilor
navigatiei salvate. înţelegerii
aflate pe1cu comandantul
aceasta
Potrivit se fac...navei
vointei ce se aafla
unilaterale
0 naveiin pericol sau cu proprietaru
salvatoare.
Asistenta si salvarea navelor RO-Siguranta
remorcate
In cazurilesau impinse
in care
navigatiei ori a incarcaturii
0 evenimentul
In cazurile ins-a
care
produs acestora
0evenimentul
In cazurile
din culpa depoate
incatre 1 finava
echipajului
care care
evenimentul
considerat le caremorcheaza
remorcherului nuefectuate
s-a produs
sau alinsaudinleculpa
impinge
impingatorulu
indeplinirea echc
Asistenta si salvarea pe mareRO-Siguranta
sau
Numai in apele
navelor.nationale
0 Navelor,
navigatiei navigabile se acorda…
aeronavelor 1 Persoanelor
ori persoanelor si bunurilor
0 cazute de la bordul acestora.
Asupra unei persoane aflata la Jurisdictia
bordul unei
RO-Teritoriu penala
nave 0a
maritim straine
Jurisdictia
statului in riveran
trecere
civila prin
a1statului
Jurisdictia
mareariveran. sa teritoriala
vamala 0 a nu statului
se poateriveran.exercita...
At least one survey must to beEN-CO5-MARPOL-ANX1
The
carriedMidterm
out during
survey
0 theThevalidity
Intermediate
of the IOPP
1survey
The certificate.
Annual survey This
0 The shallSpecial
ensuresurvey that0 the equipment, pumps
At least two slop tanks are required
EN-CO5-MARPOL-ANX1
new and for....
existing0oilnew tankersoil tankers
above of 150,000
170,000
new tons oil
tons tankers
dwt.
dwt and 0of new
40,000
above. oil tons
tankers dwtof0and
20,000
above. tons dwt and a
Atribuţiile membrilor echipajului sunt prevazute
Regulamentele
RO-Personal 0in Navigatiei.
de
navigant …
Rolurile de siguranta 0 Contractul
ale navei. de ambarcare. 1
Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei
Autoritatea
RO-Autoritati Navala 1 Romana este reprezentata
Administratiile 0 de
portuare …
Societatile de clasificare
0 internationale
Autoritatea de stat in domeniul transportului
Ministerul
RO-Autoritati naval
Lucrarilor este
1 Compania
publice,… Transporturilor
Nationala 0 Autoritatea
Administratia
si locuintei Navala
Porturilor
0 Romana Maritime Constanta
Autoritatea Navala Romana aparţine...
RO-Autoritati
Administratiei publice 1 Administratiei
centrale. publice 0 Administratiei
locale. 0
private.
Autoritatea Navala Romana poate Nu are controla
RO-Siguranta dreptul navele
navigatieicare
sa0 controleze
Da arboreaza
indiferentaceste
unde pavilionul
nave.
0 s-ar
Numai aflaaltor si custate…
daca se
precadere
1afla in apele in ceea nationale
ce privestenavigabile
respectarea
si in portu
pre
Autoritatea Navala Romana poate Modul monitoriza
RO-Siguranta in care navigatiei
isi
navele
0desfasoara
Respectarea
care arboreaza
activitatea
regimului
0 pavilionul
comerciala.
Respectarea
armelor romansi munitiilor.
conditiilor
1cu priviresi la...prevederilor acordurilor si conve
Autoritatea Navala Romana, prin Retinecapitaniile
RO-Siguranta nava panade 1port, in cazul nava
laSechestra
navigatiei remedierea in care 0constata
deficientelor
pana Aresta ca
la remedierea navele
constatate.
navele pana sublapavilion
0deficientelor
remedierea straindeficientelor
constatate. nu respectaconstatate.
prevederi
Având în vedere prevederile convenţiei
navă fărăasupra
RO-Conventii naţionalitate,
1dreptului
navă pirat, mării o navă 0 care
ca avândnavigă naţionalitatea
sub 0mai multe statului
pavilioaneunde estea fostconsiderată
înmatriculată dinu
Avertismentul consta in … RO-Contraventii
O amenda pecuniara 0 Atentionare
mai mica. verbala 1 sau
Expunerea
scrisa. la Aviz
0 catre navigatori.
Avertismentul se aplica pentru… O fapta savarsita0cuOintentie.
RO-Contraventii fapta care nu are 0 consecinte
O fapta de gravitate materiale.
1 redusa.
Basic procedures for bunkering EN-CO1-PollutionPrevention
theoperations
Master on all 0 ships
the Chief requireEngineer
that 0 .............................
the 2nd Engineer 0should
a responsible
personally person
supervise
1 all bunkering o
Blocarea drumurilor de accesRO-Contraventii
si de circulatie pe1dane,
Contraventie. Abatere prin disciplinara.
depozitarea marfurilor sau 0parcarea autovehiculelor, daca prin aceast
0 Infractiune.
Brevetele si Certificatele de capacitate
Centrele se
RO-Personal deelibereaza
pregatire
navigant side…
0 Institutiileperfectionare
de invatamant
0 a Autoritatea
personalului
superior. Navala
navigant.
1 Romana.
Brevetele si Certificatele de capacitate
Din oficiusedaca
RO-Personal obtin:esti
0 Din
navigant absolvent
oficiu orial unei
prin 1examen.
forme
Numai de prininvatamant
examen.
0 de specialitate maritima.
Bunkering procedures for all ships
EN-CO1-PollutionPrevention
continuous
require that 1 .....................
frequent communication 0 occasional should be0 maintainedintermittentwith the 0 shore/barge staff in c
Bunkering procedures on all ships
EN-CO1-PollutionPrevention
the time
require
needs thattothe
0 be he
deck
recorded
is responsible
officerexactly.
on watch
0forappropriate
alliscommunication
informed precautions
prior
1 the to
withthe
bunkering
the
have
starting
shore
to be
flag
of
or
0taken
bunkering.
barge.
has to bybe thehoisted
This
deckis depa
bec
and
Cabotajul, respectiv transportul de marfuri,
Numai
RO-Siguranta cu nave posta 0 si
sub Cu
navigatiei pasageri,
pavilion subefectuat
nave romanesc. pavilion prin
1 Numairoman imbarcarea
cudarnave dintr-un
si strain
0sub pavilion punct
in anuite situat pe teritoriul Romaniei
strain.
conditii.
Cand capitania ordona altor nave disponibile
Proprietarul
RO-Siguranta sausă1operatorul
intervină
Salvator.
navigatiei pentru o nava
navei salvate aflată
0 Capitania
ori, dupa în de
pericol
caz,port cheltuielile
0proprietarul
care a ordonat ocazionate
marfii salvare.
salvate. cu interventia de s
Capitania portului, organele administratiei
Cel mult 24 locale
RO-Nava de ore.0 siCelcentrale,
mult 5 parchetului
de zile.0 Pana si cele jurisdictionale
la incetarea 1 cauzei potcare
retine o nava… retinerea.
a determinat
Capitaniile de port in cazul in RO-Siguranta
care
Efectueze
primesc, cercetari,
in scris,
1 Efectueze
navigatiei sasesizari
solicitesaucercetari,
saureclamatii
sa
0 accepte
Efectueze
cu depasirea
referitoare
efectuarea
cercetari,
limitelor
0la infractiuni
desaexpertize
competentelor
solicitela regimul
sau
si sasaadministreze
lor.
accepte
navigatiei efectuarea
sau
probe
pe ba in
Capitaniile de port pot interzice plecarea
Creante
RO-Siguranta aleoricarei 0 nave
proprietarului
navigatieiCredite dintr-un
sau port 0sauDebite
ale operatorului
proprietarului dintr-un
navei
sau loc de1proprietarului
aleoperatorului
ori stationare
proprietarului
ale naveisau aflat
ori in apele
operatorului
marfii
ale nationale
proprietarului
aflate navei
pe nava,ori navigab
marfii
ale
fataprop
afla
de
Caracterul contravenţional al RO-Conventii
unei
legitimei
fapte apărări,
este înlăturat
1stării
exercitării
deîn cazul:
necesitate,
atribuţiunilor
0constrângerii
în care
de serviciua fost fizice
săvârşită
din
0 sauordinul
morale,
peşefului
timpul
cazului
ierarhic
ieşirii fortuit
la uscat pe teritoriu
Caracterul penal al unei fapteRO-Conventii
este
legitimei
înlăturat
apărări,
în cazul:
1starii
exercitării
de necesitate,
atribuţiunilor
0constrângerii
în care
de serviciua fost săvârşită
din
0 ordinul peşefului
timpul ierarhic
ieşirii la uscat pe teritoriu
Care din navele ce naviga in apele
Numai nationale
RO-Siguranta navigabiele
navele navigatiei
sub 0 pavilion
Numai navele ale Romaniei
roman. sub0 paviliontrebuie
Toate sa respecte
navele
strain. indiferent
1 dispozitiile
de pavilion. legale referitoare la intrare
Care din urmatoarele constituie libertati ale maritim
Dragajul.
RO-Teritoriu statelor riverane si cele 1neriverane
0 Pescuitul. Depoluarea. ce se poate 0 exercita in marea libera…
Care din urmatoarele constituie libertati ale maritim
Aprovizionare
RO-Teritoriu statelor
nave. riverane si cele 0neriverane
0 Pilotajul. Punerea ce dese poate
cabluri,
1 exercita in
conducte marea libera…
petroliere si conducte subma
Care din urmatoarele constituie libertati ale
Libertatea
RO-Teritoriu statelor
demaritim
survol.
1 Legareariveranedezlegarea
si cele 0neriverane
de nave.ce se
Agenturare nave. poate
0 exercita in marea libera…
Care din urmatoarele constituie libertati ale maritim
Navigatia.
RO-Teritoriu statelor riverane si cele 0neriverane
1 Remorcajul. Bunkerajul. ce se poate 0 exercita in marea libera….
Carnetul de marinar constituieRO-Personal
… de identitate
Act 1pentru
navigant Act notarial
personalul navigant. 0 Act de atestare 0profesionala a personalului navigant.
Cazurile de forta majora invocateAdministratia
de comandantul
RO-Siguranta portului
0 Capitania
navigatiei navei
in a se careiverifica
dezona
port1si de
in se
a
Camera
activitate
carei
atesta zona
de
de:
s-a Comert
deprodus
0activitate
Industrie
evenimentul
s-a siprodus
Navigatie.
sauevenimentul
de catre administrat
sau de c
Ce obligatie are comandantulRO-Personal
si/sau
Sa imbarce armatorul
un numar
ori
1 Sa
navigant proprietarul
de
nu persoane
le permita
navei care
ambarcarea
0daca Sa
sa sunt
aibe
fie inla Carnet
limita
farabord sa mijloacelor
0de
ambarcate
posede
marinar. undepersoane
pasaport.
salvare care existente
excedlapersonalu
bordul na
Celor care efectueaza serviciul 6de orecart
RO-Personalde trebuie
odihna sa
0 li20sede
intr-un
navigant asigure
interval
ore dede minimum…
repaus
240de10 intr-un
ore. ore de interval
odihna deintr-un
1 24 de interval
ore. de 24 de ore.
Centrul de coordonare a activitatii
Agentiei
de cautare
RO-Siguranta Romane si0salvare
de
navigatieiAutoritatii
Salvare a vietii
a
Navale
Vietii
omenesti
1Omenesti
Romane.
Apelepe mare Romane.0
pe Mare.se organizeaza si functioneaza in cadrul:
Centrul de coordonare a activitatilor
Apelede
RO-SigurantaRomane
prevenire 0 aInspectoratele
navigatiei poluarii apelordede 0protectie
catre
Autoritatiinavele
a mediului
Navale
aflate 1 Romane.
in apele nationale navigabile si de interv
Certificatul privind incadrareaRO-Personal
navei
Documentulcu personal
emis 0 minim
navigant deDocumentulde siguranta
armator pentru
emis1 reprezinta
fiecare
de Documentulnava…in parte
Autoritatea Navala
emis 0 unde
deRomana
centrele
se inscriu
pentru
de pregatire
numarul
fiecaresinava perfectionare
functiile
in parte,
perso
Cheltuielile pentru hrana sau RO-Personal
alocatia
Angajator. zilnicanavigant
de1hrana se asigura de0 …Comandant. 0
Navigator.
Cheltuielile pentru hrana sau RO-Personal
alocatia
Da. zilnicanavigant
de0hrana Numai si cazare
cand nuseseinclud Nu.In veniturile
0 efectueaza voiaj 1 salariale ale personalului navigant spre imp
international.
Codul Comercial al RomanieiRO-Nava
prevede
Cand nava ca nava
este 1 nu Cand
gata poate fi sechestrata
de plecare
nava a si
reusit
are cand…
0 asupra
sa
Cand plece nava
sadejadocumentele
a din
ridicat
0 dana, schelenecesare
de acces pentru la bord.
efectuarea voiajul
Comanda navei poate trece de Seful
la comandant
RO-Personalmecanic in0cazul
navigant Ofiterulin caremaritim
acesta I punte.
1 esteConsiliul
in imposibilitatea
de bord. 0 de a exercita comanda asupra navei
Comandantul al carei nave este arestata,de
Informeze
RO-Personal retinuta
indata
1 Sa
navigant sau sechestrata
Misiunea
incerce sa sede
diplomatica0 autoritatile
sustraga
SaaInstraineze
Romaniei altuisi
arestarii, stat
nava
0 trebuie
retinerii
Autoritatea
cat ori sa…
maisechestrarii.
repede
Navala pentru Romana. a nu marii preju
Comandantul este investit cu RO-Personal
autoritate
Tuturor persoanelor
asupra: 1 Ofiterilor
navigant ambarcate. brevetati0 Ofiterilor brevetati 0 de la punte.
Comandantul navei care acorda Saasistenta
se identifice
RO-Siguranta pentru indicand
1 salvare
navigatieiSa salveze celeilalte
uneimarfa
navenave0aflate
si Sa
nava.
numeleconstate
in pericol,
propriei daca
este
0salepe
obligat
nava
nave,imediat
sunt
portulpersoane
sau
dupadeabordajinmatriculare
vatamate. sa... si p
Comandantul navei pentru a salva O abandoneze
persoanele,
RO-Personal imediat.
0nava
navigant Sa si seincarcatura
salveze singur precum
0 Sa impreuna
nusiparaseasca
documentele
cu documentele
1 nava navei decat
trebuie
navei.
cu exceptia
sa... cazului cand nu
Comandantul navei pilotate cu pilot la bord,
Il debarce
RO-Siguranta in dupa 1 iesirea
siguranta
navigatieiRetina pe navei
pilotul
pilotina. din zona
la bord
0 Ilpana sau din
retina la portul
efectueaza
bord 0daca unde
plata. pilotajul
nu vine laestetimpobligatoriu,
pilotina iar are obligatia
debarcare
Comandantul savarseste o infractiune
Acorda ajtor
RO-Infractiuni daca… unei0nave Comunicaaflate innavei pericol.pe
0 careNu acorda o salveaza asistenta
1datele si desalvare
identificare
navei aflate a navei in proprii.
pericol.
Comandantul si ceilalti membri Nuai echipajelornavigatiei
RO-Siguranta navelor
0 Nu pentru care auca participat
apartin
0 Da. aceluiasi
la operatiunile proprietar..
1de asistenta si salvare in cazul in care ope
Comandantul şi echipajul navei Înîşilimita
pot limita
RO-Conventii prevăzută
răspunderea
0 de În limita
contractul
pentru
valoriidenavei,
daunele
asigurare
0 Nu navlului
cauzate
îşi apot navei
şilimita
a
terţilor?
accesoriilor
1răspunderea navei
Comandantul unei nave nu mai are obligatia
Nava
RO-Siguranta de 1asistenta
aflata innavigatiei
pericol refuzasiexpres
Comandantul salvare navei0in care
cazuleste
ajutorul,
Comandantul in care….
precum in drum sinavei
0atunci
spresalvatoare
cand
a acorda s-a primeste
primit
ajutorinformatia
sedispozitie
razgandeste.
cade ajutoru
la pr
Comandantul, la bordul naveiRO-Personal
aflate
Avocat in sau
mars,consilier
pentru
0 Ofiter
navigant juridic.
inregistrarea
de stare civilaunei1 nasteri,
Judecator
sau notar uneipublic.
sau casatorii
executor.
0 ori a unui deces precum si pentru ce
Comandantul, secundul si seful Numecanic
este admis.
RO-Personal denavigant
cetatenie
0 Da, inromana situatii potexcetionale
fi1 inlocuiti
Da, daca cu laconditia
bordul
armatorul 0unei
ca aproba
brevetele
nave sub acest
acestora
pavilion
lucru.romansa fie recunoscute
de catre per
Compania trebuie sa precizeze Sainnu
RO-Codul sistemulISMde management,
savarseasca 0 Detine
o infractiune in in
la bordul privinta
legatura
navei
1 Sa comandantului,
autoritatea
nu cupermita
siguranta 0 ca
suprema. acesta…
personalului
navigatiei. navigant de la bord sa emigrez
Compania trebuie sa se asigure Comunica
ca membrii
RO-Codul eficient
ISM echipajului
1 intre
Au inregistrat
eiininexecutarea
realizarera
numai0 sarcinilor...
Efectueaza
sarcinilor.
neconformitati in mod minore.
0 constant ore suplimentare de munca.
Compania trebuie sa se asigure Luatca legatura
RO-Codul personalul
ISMcudin 0partenerii
Cunoscut
cadrul sistemului
de toate
afaceri echipajele
0depentru
Inteles
management
a din
se
regulile,
face
dotarea al
cunoscuti.
1reglementarile,
sigurantei
companiei. companiei
codurilea... si liniile directoare
Compania trebuie sa stabileasca O perioada
pentru ISM
RO-Codul personalul
de acomodare
0 Proceduri
nou delalabordul
legate
bordulnavei.
de
1unei siguranta
Traseulnave pe ori
navei
care
pentru 0si
nava
protectia
cel va transferat
efectua
mediuluipe
noileosifunctie
voiaje.
instructajul
noua... pentru n
Comportamentul necorespunzator, Abatere aducerea
RO-Contraventii de0 injurii,
disciplinara. insultarea, amenintarea
Infractiune. 0 Contraventie. organelor 1 de capitanie, cand acestea se afla in ex
Concerning developing plans EN-CO7-ISM
and
the instructions
shipping industry'sfor
0 keythe costcarriage
shipboard
structure.
ofoperations,
liquid
0 the oil cargoes
particular
it is expected
intype
bulk.
1 drugs
ofthat
vessel
the
andCompany
and
alcohol
it's0 trade.
misuse.
has identified risks a
Concerning the ability of the ship's
EN-CO7-ISM
on the personnel
procedures to1communicate
required
on the educational
for effective
effectively
0 level
on
communication
in
theoftheeach
medical
execution
crewmember.
examination
0and onofwhat
the
theirability
verification
duties
of each
ofrelated
each
0 crewmember.
is crewmember
carried
to the SMS,out onto docu
boarea
Conducerea unei nave de catre o persoana
Contra
RO-Infractiuniordineifara brevet
Contra sau
si0disciplinei altor certificat
la bord. 0 de
infractiuni. Contra capacitatesigurantei corespunzator,
1 navigatiei. constituie infractiune…
Conducerea unei nave de o persoana
Infractiune.
RO-Infractiunicare nu are brevetul/certificatul
1 Abatere disciplinara. 0 de capacitate corespunzator
Contraventie. 0 constituie…
Conform codului ISM compania trebuie
Detine
RO-Codul sa
ISM se asigure
calificarea Esteincunoscut
1 necesara privinta
pentrucomandantului
sicomanda
de
0 altiEstearmatori.
in
navei, ca cunoaste
bune acesta
relati
0 cu …sistemul
autoritatile deportuare
management internationale.
al sigurant
Conform Codului ISM sistemul Asigurarea
de management
RO-Codul ISMunei 0 activităţi
alRespectarea care saregulilor
unei companii aducatoare
trebuie
1 Dezvoltarea de profit.
sisareglementarilor
asigure: relatiilor
0 obligatorii.
comerciale.
Conform conventiei internationaleOrice
RO-Nava detipla de
Bruxelles
creanta0 1952
Creante
inclusiv privind unificarea
maritime.
chirografara. 1 Datorii regulilorpersonale.asupra 0 sechestrului asigurator de nave maritim
Conform Convenţiei MARPOLRO-Conventii
navelor
73/78, nu neautorizate
se aplică:0 navelora arbora de pavilionul
război,1navelor navelor
unei părţi auxiliare
autorizate
dar care şi
0 celorlalte
asunt
rbora exploatate
pavilionul
nave care sub
uneiaparţin
autoritatea
părţiunui
la Convenţie
stat
uneisau pă
Conform Convenţiei MARPOLRO-Conventii
nava
73/78,nuo estenavăcertificată
care0 există
se găseşte
demotive
o societate
într-un
evidente
1 port
de
nava clasificare
desau aa fost
la
considera
uninspectată
în
terminal
ceea
0 că ce comandantul
din
depriveşte
larg
către al funcţionarii
unei
normele
sau alteechipajul
părţi,
tehnice
autorizaţi
este
nu
deeste
supusă
exploa
cores fa
Conform Convenţiei MARPOLRO-Conventii
orice
73/78,deversare,
termenul 1 de
provenind
deversările
„descărcare” de la deo, substanţe
atunci
navă
0 deversările
, când
oricaredăunătoare
searreferă
de
fi cauza
substanţe
0 la
rezultând
substanţe
şi cuprinde
dăunătoare
direct
dăunătoare
orice
din explorare,
efectuate
scăpare sau evacuare,
la
în
dinefluenţi
scopul
exploat re
dc
Conform Convenţiei OPRCE „navă” orice tip înseamnă:
RO-Conventii de navă1exploatatăorice fel de în mediul
navă specializată
0 marin,
orice incluzând
fel de şi utilizată
navă 0ambarcaţiunile
care în îndeplineşte
mediul marin, cu aripi cerinţele
careportante,
poate
prevăzute
participa
vehiculele dela
Conform Convenţiei OPRCE „porturiacele instalaţii
RO-Conventiimaritimecare şi1 instalaţii
acele
prezintă porturi
deriscul
manipulare
maritime
unui0 incident
acele
şi
a hidrocarburilor”
instalaţii
porturi
de poluare şi
deinstalaţii
0manipulare
cu
înseamnă:
hidrocarburi
portuare
a hidrocarburilor
careşi includ
sunt dotate
între
amplasate
altele
cu nave por
în
Conform Convenţiei OPRCE „unitateorice instalaţie
RO-Conventii de foraj”de înseamnă:
1 foraj
oricefixă instalaţie
sau plutitoare
marină
0 orice ori
care structură
instalaţie
efectuează folosită
marină
0 activităţi în
careactivitatea
deserveşte
de încărcare de exploatare,
unsauansamblu
descărcare
explora
de ma
Conform Convenţiei OPRCE fiecare un plan
RO-Conventiistat
departe
urgenţă la
1 convenţie
un
pentruplancombaterea
devaintervenţie
cere 0capoluării
un
navele
înplancazul cu
sale
deînhidrocarburi
intervenţie

care posede
0 se produce
şilasupraveghere
bord: o poluareaînfactorilor care este poluanţi
implic
Conform Convenţiei OPRCE/1990, în cazul raportarea
RO-Conventii unei nave, poluării
1 în statului
cazul
cu hidrocarburi
de
uneicoastă
nave, 0cel statului
se
înmaicazul
va apropriat
face
deuneipavilion,
denave către
iar în
0 sau
iar
comandanţii
cazul
înalcazul
unei
uneiunităţi
unei
unităţi
de unităţi
nave
dedeforaj,
sau
foraj,
de foraj,
alte
către
statului
persoane
armato
organiz
de
Conform prevederilor Convenţiei un OPRCE/1990
incident sau o1„incident
RO-Conventii serie
o poluare
de de incidente
poluare
involuntară, având
0cuun hidrocarburi”
fără
caz
aceeaşi vina
de poluare
poluatorului,
origine,
înseamnă:
0 marinăcare careduce
, care
afectează
sau afecteză
poateflora duce
în mod
şilafauna
ograv
scurger
marin
flora
Conform prevederilor interne RO-Personal
si21internationale
de ani. navigant o0persoana
18 ani. pentru a deveni 1 16 ani. navigator trebuie 0 sa aibe varsta minima necesara de …
Constatarea si sanctionarea contraventiilor
Ofiterilor de politiei
RO-Contraventii la normele
0 Ofiterilor
in calitate
privind politiei
detransporturile
organ
de0 frontiera.
constatator.
Ofiterilor pe apele
capitanieinationale,
1 de portsunt si inspectorilor
de competenta... Autoritatii Naval
Constituie contravenţie: Fapta săvârşită cu
RO-Conventii 1 vinovăţie,
fapta carestabilită prezintă 0şiun fapta
sancţionată
pericolcaresocialnuprin
prezintă
0mai
legeredus pericol decât social,
infracţiunea,
nu este săvârşită
săvârşităcu cui
Constituie infracţiune contra contra
Părăsirea
RO-Conventiiordiniipostului
şi disciplinei
0 sau a la
navei
Stinjenirea bordul fărănavelor:
aprobare,
indeplinirii
1 Fapta de
de către
atributiilor de un
a dormi membru
serviciu
0 in timpul al echipajului
ale serviciului
echipajului de ori
decart de
conducere
sau către pilot,
de garda
a une
Constituie infracţiune contra siguranţei
Părăsireanavigaţiei
RO-Conventii postului 1 sau
pe
Părăsirea
apă
navei,şi se postului
fără pedepseste
aprobare,
0 sau Părăsirea
navei,
cu
deinchisoare:
către
fără
postului
un
aprobare,
0 membru
sau navei, dealcătre
echipajului
cu aprobare,
un membru ori dedealcatre
către
echipajului
pilot
un me în
Constituie infracţiune contra siguranţei
RO-Conventii
Conducerea navigaţiei pe
Conducerea
unei1 nave apă:
de catre o unei 0nave
persoana Conducerea
defara catre ounei
brevet persoana
0sau nave de
care
certificat către
deţine
de ocapacitate
persoană
brevet sau care certificat
deţine de
corespunzator br
Constituie infractiuni contra disciplinei
Refuzul şi
RO-Conventii deordinii 1la bord
a executa Părăsirea
un ordinnavei de
cu privire0 către
Jefuirea comandant
la indatoririle prin actede 0înserviciu
decaz violenţă
deprivind
pericol,
săvârşite
înainte
siguranta în descopuri
a-şi fipersonal
navigatiei exercita
si a n
orice actmai
Constituie piraterie, actele enumerate
RO-Conventii ilegal
jos:de 1 violenţă,
orice actde ilegal
detenţiune
de0violenţă,
orice
sau act de
dejefuire
ilegal
detenţiune
0de
comisă
violenţă,
saupentrudede jefuire
scopuri
detenţiune
comisă
personale
sau
pentru
de de jefuire
scopuri
echip co
Constrangerea morala si fizica reprezinta…
Cauze ce
RO-Infractiuni 0 diminueaza Elemente
raspunderea care agraveaza
penala
0 Cauze savarsirea
care inlatura
1 fapteiraspunderea
ce poate constitui
penala ainfractiune.
faptei.
Construirea de garduri sau asezarea
Infractiune.de plase ori
RO-Contraventii 0 de unelte fixe de pescuit
Contraventie. 1 Abatere in rade, porturi,
disciplinara.0 canale, senale navigabile si in alte loc
Contestatia impotriva desfacerii disciplinare
Persoana
RO-Protectia care a ocupa
contractului
muncii functiadeierarhica
0 Tribunalul munca1din
muncii se solutioneaza
superioara
Conducere
raza careia celui
alisi de …sediul
unitatii.
0care
are aplicaunitatea
sanctiunea.
Contractul de angajare al navigatorilor
RO-Conventii
da poate contine0 nu clauze prin care 1 părţile
da, darpot numaiconveni în avans
in0 situatia să senavigatorul
in care abată de laaccepta prevederile in scrile
Contractul de angajare al navigatorilor
RO-Conventii
dispozitia poate fi legal
capitaniei desfăcut,
0 acordul partilorprin 1 dispozitia inspectorilor 0 de munca
Contractul de angajare al navigatorilor
RO-Conventii
dispozitia poate fi legal
inspectorilor desfăcut,
0 dispozitia
de munca prin 0 decesul navigatorului
capitaniei 1
Contractul de angajare al navigatorilor
pierderea
RO-Conventii poate
sau lipsa
fi legaltotală
desfăcut,
1 dispozitia a navigabilităţii
prin 0 dispozitia
capitaniei navei, alte cauze0 prevazute
inspectorilor de munca de lege
Contractul de angajare al navigatorilor,
la data stabilită
RO-Conventii încheiat pentru
1 pela odata
expirarea
durată la caredeterminată,
contractului
autoritatile
0 la data inceteaza
navale
la care solicita
sindicatul
0 debarcarea
navigatorilorsi repatrierea
solicita debarcarea s
Contractul de angajare al navigatorilor,
RO-Conventii
numele navlositorului
încheiat0 pe numele
perioada
care detinenavei sau 1ale
nedeterminata,
nava in navelor
numele
contract ladebordul
trebuie
companiei bare-boat
sa cărora
0 contina
care innavigatorul
detine mod nava se angajează să exe
obligatoriu
condiţiile în
Contractul de angajare al navigatorilor,
RO-Conventii care1oricare
încheiat pe
conditiiledintre
perioada cele
caredouă
in nedeterminata,
armatorul părţi va
0 conditiile putea
trebuie
poatein care 0să
schimba,
sa îl anuleze,
armatorulul
contina fara precum
in acordul
mod
poate şi perioada
obligatoriu
micsora
navigatorului,salariul defara
felul preav
munac
in portul de
Contractul de angajare al navigatorilor,
RO-Conventii destinaţie
încheiat 1 pentru convenit
la data unlavoiaj,
carepentru 0 expirarea
inceteaza
autoritatile
la data lacontractului
navale care solicita
sindicatul
0 şi termenul
debarcarea
solicita si de expirare după
debarcarea,
repatrierea sosire,sî
repatrierea
navigatorulu
Contractul individual de ambarcareDa. poate contine
RO-Protectia 0 clauze
muncii Nu. mai dezavantajoase1 Numai daca decatpartile
contractul
0 - navigator colectiv/ armator
de munca - seal inteleg
companiei astfel.…
Contractul individual de ambarcareNumai
RO-Protectiasedaca
incheie …
salariatulsi
0 Dacaangajatorul
muncii doreste angajatorul.
consimt.
0 Obligatoriu si in1scris altfel angajatorul raspunde contraven
Contractul individual de munca Lapoate
RO-Protectia incetamuncii
solicitarea … 0 La implinirea
Directiei de munca.termenului 1 La expirareapentru care contractului
0s-a incheiat. colectiv de munca.
Contravaloarea hranei asigurate Da,lainbord
RO-Personal cazul se navelor
reţine
1 din
navigant Da,sub diurna
inpavilion
cazul In navelor
valuta
roman0 pe Da,
sub perioada
care In cazulvoiajului…
pavilion
efectueaza navelor
strain
0 voiaj
caresubinternational.
efectueaza
pavilion roman voiajcarein apele
efectueaza
nationale v
Contravenientul poate achita RO-Contraventii
pe loc sau in
Jumatate dintermen
minimul
1 Un deamenzii
48 dedin
sfert ore de la
prevazute
minimul0 dataUn
amenziiincheierii
in sfert
actul din procesului
aplicate.
normativ.
minimul
0 amenzii verbal de contraventie…
prevazute in actul normativ.
Contravenientului i se comunica In procesul
original. verbal…
RO-Contraventii 0 Si originalul si o copie. 0 O copie. 1
Contraventiile la normele privind Numaitransporturile
persoanelor
RO-Contraventii pe apele
fizice.nationale
1 Peroanelor fizicenavigabile
Numaisipersoanelor
0si juridice. in porturi 0 sejuridice.
aplica…
Contraventiile la normele privind transporturile
Amenda
RO-Contraventii penala.0 pe Inchisoare.
apele nationale se 0 sanctioneaza
Amenda contraventionala.cu… 1
Contravenţiile se constată şi se sancţionează prin:
RO-Conventii
proces-verbal 1 dispoziţia scrisă a0comandantului dispoziţia scrisă0a căpităniei
Controlul statului pavilionului RO-Siguranta
(FSC)
Controlul reprezinta…
efectuat 0 deControlul
navigatiei Autoritatea efectuatNavala
1deControlul
Romana
Autoritatea efectuat
navelor
Navala
0 care
deRomana
Autoritatea
arboreaza navelor
Navala
pavilionul
care Romana
arboreaza
strain,navelor
aflate
pavilin
Controlul statului pavilionului RO-Autoritati
(FSC)
Toatese efectueaza
navele dintr-un la port
0 Navele … care indiferentau pavilionul
1de Navele
pavilion acordat
aflate de sub0 autoritatea
pavilion strain. care le controleaza indifernt un
Controlul statului portului (PSC) reprezinta…
Controlul
RO-Siguranta efectuat 1 deControlul
navigatiei Autoritatea efectuatNavala
0deControlul
Romana
Autoritatea efectuat
navelor
Navala
0 care
deRomana
Autoritatea
arboreaza navelor
Navala
pavilionul
care Romana
arboreaza
altor state,
navelor
pavil
afla
Controlul statului portului (PSC) se efectueaza
Navele
RO-Autoritati 0la …
aflate în marea Navele libera care indiferent
arboreaza
0 de Nave ce
numai ce
pavilion
sepavilionul
afla
ar1inarbora.
incinta
national unui al port
autoritatii
indiferent
ce controleaza.
de ce pavilion
Convenţia MARPOL 73/78 sau deoriceorice
RO-Conventii anexă
partefacultativă
la 1Convenţiei
la 24poateluniîndupă fiorice
denunţată
primirea
moment
0 în termen notificării
dupăde expirarea
6
deluni
0denunţare
dea la5 ani
depunerea
dedecătre
la data Secretarul
instrumentelor
la care Convenţia
Generalde ratif
als
Convenţia MARPOL 73/78, seRO-Conventii
navelor
aplică: autorizate 1 anavelor
arbora de pavilionul
război,0uneinavelor
navelor
Părţi auxiliare
statelor
la Convenţie şi
0decelelalte
pavilionnave care,careconformaparţin cu unui
normele stat drep
sau
Cooperarea pentru reprimarea Oemisiunilor
liberalitate.
RO-Teritoriu neautorizate
0 O obligatie.
maritim de radio si televiziune
1 Un drept. difuzate0de pe marea libera constituie pentru fiecar
Cooperarea pentru reprimarea pirateriei
Un drept. in marea
RO-Teritoriu 0 libera
maritim sau in orice0altOloc
O liberalitate. situat in afara
obligatie. 1 jurisdictiei unui stat constituie pentru fie
Cooperarea pentru reprimarea Otraficului
obligatie.
RO-Teritoriu ilicitmaritim
de1stupefiante
Un drept. si substante 0 O psihotrope
liberalitate.in 0marea libera constituie pentru fiecare stat…
Coordonarea activitatii de asistenta
Gardaside
RO-Autoritati salvare
coasta0 se realizeaza
Autoritateade … 1 Romana
Navala Administratiile portuare 0
Cross connections between the EN-CO1-PollutionPrevention
allowed
fuel and at ballast
the fuel 0systems
system
allowedare..................
manifold
at the fuel in0 system
thetotally
.engine manifold
prohibited.
room.1on allowedthe mainatdeck. the ballast
0 system manifold in
Culegerea de informatii in detrimentul
Trecereapararii
RO-Teritoriu inofensiva. sau
maritim securitatii
0 Trecere nationale
ofensiva 0a uneiconstituie…
Trecere naveofensiva
numai1daca a unei nava nave arboreaza
ce aducepavilion atingere roman.
pacii, ordi
Culegerea de informatii in detrimentul
Trecereapararii
RO-Teritoriu ofensiva sau
maritim securitatii
1a Trecere
unei nave nationale
inofensiva.
ce aduce constituie…
0 atingere
Trecere ofensiva
pacii, ordinii
0 a unei publice
navesau numaisecuritatii
daca nava nationale
arboreaza in ma
Daca consecinţele unei infracţiunii
are dreptul
se extind
RO-Conventii să asupra
îşi1exercite
vastatului
impune jurisdicţia
riveran
părăsireapenală
0acesta:
nu
mării
are
la bordul
teritoriale,
dreptulunei să0 intervină
nave străine în nici care
un trece
fel întrucât
în marea nava teritoria
se af
Dacă o navă a fost oprită şi sechestrată
nava trebuie
RO-Conventii în marea
să fie
1 indemnizată
nava
liberă,trebuie
în împrejurări
de
să orice
se0 întoarcă
nava
care
pierdere nu
trebuie
înjustifică
sau
portul
să-şi
pagubă.
0deexercitarea
continue
unde a plecat drumul
dreptului
înainte
pânăde în urmărire,
deprimul
a fi oprităport
atunci:
şi
desed
Daca pescajul navei nu permite trecerea prin
Interdictia
RO-Siguranta data zonele
navigatiei din capitaniile
1de Permisiunea
catre apele nationale
de ade0putea navigabile
aPermisiunea
continua
forta trecerea prin
de0acare
navigatia naviga
in in aceasta
aceste
apele pana urmeaza
conditii.
nationale sa navigheze
in primulnavigabile
port. se a
a navelo
Dacă radele s-ar afla în întregime sau parţial
RO-Conventii
fac parte din marea dincolo
1 nu de parte
limita din
teritoriala,
fac exterioara
marea aparte
măriidin
0 facteritoriala, teritoriale,
apele sunt considerate că:
0 interioare.
Dacă un fluviu se varsă în mare o linie
fără a
RO-Conventii dreaptă
forma un trasată
1 estuar,
o linie
de-a linia
concavă
curmezişul
de bază trasată
0 este:
gurii
o linie
de-a
fluviului
convexă
curmezişul
între 0trasată
punctele
guriide-afluviului
limită
curmezişul
între
ale refluxului
punctele
gurii fluviului
pe
limită
ţărmuri,
ale
întrere
De dreptul de trecere inofensiva Numai în marea
RO-Conventii navele teritoriala
sub0 pavilion
oricese navă,
bucură:
străin , 1 numai navele care 0 arborează pavilionul statului riveran
Debarcarea personalului navigant inainte disciplinara
Sanctiune
RO-Protectia demuncii
expirarea cucontractului
0 Sanctiune caracteraplicata deca
general.
0 ambarcare
Sanctiune de pe
urmare adisciplinara 1 nava,
savarsirii unei constituie
specifica
contraventii. … navigatorilor.
numai
Decolarea de pe nave, apuntarea Treceresau imbarcarea
RO-Teritoriu ofensivamaritim pe nave
0a Trecere
unei nave anumai
oricarui
ofensiva 1a fel
dacaunei de
Trecere
nava aparate
nave arboreaza de0zbor
inofensiva.
ce aduce constituie…
pavilion
atingere roman.
pacii, ordinii publice sau secur
Degradarea malurilor, digurilor, instalatiilor sau 1a lucrarilor
Contraventie.
RO-Contraventii hidrotehnice
Abatere disciplinara. din zona maritima,
0 Infractiune. 0 fluviala si a altor cai navigabile constit
Delimitarea marii teritoriale dintre
prinstate
RO-Conventii
acord ale căror 1 ţărmuri
bilateral, astfel cum sunt dispune
adiacente 0 ONU prin
saueliminarea
situate
cu acceptul faţă noţiunii
0 în faţăde
IMO, semare face:teritorială aceasta fiind fol
Depasirea numarului de pasageri imbarcati de
Permisiunea
RO-Siguranta peste
a numarul
0 naviga
Interdictia
navigatiei pana prevazut
data 1 incatre
in primul
de actele
Permisiunea
port. navei de
capitaniile conduce
0de
a mai la…
portefectua
la iesirea un din
singurporturi
voiaj si/sau
in aceste
continuacon
Depasirea pescajului navei pescajul Permisiunea
RO-Siguranta maximde prevazut
a
0 mai
navigatiei in acteleunnavei
Permisiunea
efectua desingur conduce
a0naviga Interdictia
voiajpana inla…aceste
in
data
primul
1conditii.
de catre
port. capitaniile de port la iesirea din p
Deplasarea unei nave, cu toata viteza, catre navigatiei
Benevola.
RO-Siguranta o nava
0 Lacare se afla proprietarul
latitudinea in pericol
0 Obligatoriecenavei.
transmitepentru 1 unorice
mesaj de ajutor de
comandant pentru
nava. ai acorda asiste
Depozitarea oricaror materialeRO-Contraventii
sau marfuri in porturi,
Contraventie. 1 Abatere pe platforme
disciplinara. si0 maluri, in zona maritima,
Infractiune. 0 fluviala si a altor cai navigabile, far
Deratizarea, dezinsectia sau dezinfectarea
Contraventie.navelor,
RO-Contraventii fara permisiunea
1 Abatere disciplinara. 0 capitaniei
Infractiune. portului 0 si in alte locuri decat cele stabilite const
Desfacerea contractului de munca constituie…
O sanctiune
RO-Protectia disciplinara
1 O sanctiune
muncii pentru salariatul
penala 0 ca Ocaresanctiune
urmare savarseste
a savarsirii
ce 0constituie
o abatere
uneicontraventie
infractiuni.
disciplinaraconformfoarte grava,
legislatiei
prin i
Desfacerea disciplinara a contractului
Tuturor de
RO-Protectia munca
tipurilor 1 se
de
muncii aplica…
salariati
Numai membrilor
fiind o sanctiune 0echiplajului
Celordisciplinara
care ueiaunave savarsit
0 cufiind
caracter
oofapta
sanctiune
general.
penala disciplinara
fiind o sanctiune
specifica aplin
Desfacerea disciplinara a contractului
Cea maide
RO-Protectia munca,
grava 1 reprezinta…
sanctiune
muncii O sanctiune disciplinara.
minora. 0 O sanctine contraventionala. 0
Deversarea materialelor dragate in alte locuri decat
Contraventie.
RO-Contraventii cele stabilite
1 Abatere disciplinara. constituie…
0 Infractiune. 0
Dezesuarea sau ranfluarea unei O nave
obligatieesuatea
RO-Siguranta navigatiei sau
statului
0 O scufundate
respectiv.
obligatie a in apele
firmelor 0 Onationale
deobligatie
salvare. navigabile
a proprietarului
1 si de asau curata albia, reprezinta…
operatorului navei.
Dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care
Contraventie.
RO-Contraventii 1 au fost cuplate
Abatere inainte
disciplinara. de a fi puse in0siguranta, sau ancorarea in conditii nesigu
0 Infractiune.
Din puct de vedere al capitaniilor Cade navele
RO-Siguranta nu navigatiei
port navele au0respectat
esuate,
Un pericol condiţiile
pentrutehnice
scufundate, 1siguranta
parasite
O eroare desau constructie.
navigatiei.
deabandonate
pilotaj.
0 in apele nationale navigabile repre
Din punct de vedere legal echipamentele
Nu fac parte
RO-Conventii dedinnavigaţie
0navăFacşiparte
şitrebuie
de comunicaţie
dinasigurate
navă 1 Nude facnavlositor
parte din0navă
Din punct de vedere legal echipamentele
Nu fac parte
RO-Conventii dedinprevenire
0navăFac parte a poluăriidin navă 1 Nu fac parte din0navă şi trebuie asigurate de navlositor
Din punct de vedere legal maşinile Nu fac şi parte
RO-Conventii proviziile
din 0navăFacşiparte trebuie dinasigurate
navă 1 Nude facnavlositor
parte din0navă
Discharge of oily mixtures from EN-CO5-MARPOL-ANX1
Oil
machinery
Discharge space
Monitoring
1 bilges
50 ppm Equipment
of Bilge
tankers Water is0 prohibited
15
Separator
ppm oily except
with
bilge 0
alarm
when,
water
Interface
system
amongst
separator
oily water
other
with
0 detector
requirements,
alarm system which
Dispensele pentru functiile superioare,
Cel mult cu
RO-Personal exceptia
6 luni. 1 1 celor
navigant an. de comndant 0 Cel si sef multmecanic,
3 luni. 0se pot acorda pentru…
navele-cisterne,
Dispozitivele de separare a traficului
RO-Conventii 1navele
sunt în principiu navele cu guvernamentale
propulsie
obligatorii pentru:0nucleara
navele şi militare,
şiau navele
capacitate0care transporta
redusă de substanţe manevră lasau intrarea
materiale
în portra
Distrugerea ori avarierea uneiRO-Infractiuni
nave sau a incarcaturii
Infractiune. 1 Abatere acesteia, a echipamentelor
disciplinara 0 Contraventie. de navigatie
specifica navigatorilor. 0 sau perturbarea functionarii acesto
Documentul unei căpitănii ce RO-Siguranta
confirmă
Retributia efectuarea
de salvare. unei salvări
0 Ordin
navigatiei de plata si este
pentru0 aprobat
Titlu
celtuielile de Autoritatea
executoriu 1pentrucuNavala
efectuate ocaziaRomana
cheltuielile salvarii. constituie...
de salvare cuvenita fiec
Does the definition of an "oil tanker
EN-CO5-MARPOL-ANX1
Yes, it" apply
does to a0gas No,carrier?
it does not 0 Yes, when carrying 0 Yes, chemicals
when carryingor petrochemicals
1 a cargo or part cargo
Dreptul de a arbora pavilionulRO-Conventii
unui
un document
stat se probează
de 1naţionalitate
cu cu:pavilionul eliberat
arborat 0decertificatul
lastatul
catarg, de pavilion,
de construcţie
0 al navei.
Dreptul de arborare a pavilionuluiRO-Nava roman
Navelor se acorda
proprietate a…
0 Navelorpersoanelor care arboreaza
fizice
0 Navelor
si juridice
pavilioane
proprietate
straine. de
1 complezenta.
a persoanelor fizice sau juridice roman
Dreptul de arborare a pavilionuluiRO-Nava roman se
Certificatul dedovedeste
situatie
0 Certificatul prin… de nationalitate
juridica. 1 Certificatul sau Atestatul
de Clasa0 de
al navei
bord.
Dreptul de arborare a pavilionului a) laroman
RO-Nava solicitarea
se poatecelui
0 a) retrage:
cela are
solicitarea
o creanta statului
0 maritima
a) La caresolicitarea
asupra
a acordat navei;
1proprietarului
pavilionul;
b) candb)este navei;
La expirarea
arestata
b) Daca nava;
certificatului
nu mai c) cand
sunt d
Dreptul de arborare a pavilionului Certificatul
şi implicit
RO-Conventii denaţionalitatea
clasă
0 Certificatul navei de sunt
naţionalitate
1 date
Ambele de: 0
Dreptul de navigaţie este recunoscutoricăruiprin
RO-Conventii stat,convenţia
fie ca
1 este
numai
internaţională
riveran,
acelorfie state
fără
a0dreptului
care
numai
litoral,
au dacă
ieşire
mării:statulla mare,
0 are nave sub pavilionul său.
Dreptul de trecere inofensivă RO-Conventii
prin strâmtori
nu poate atunci
fi suspendat, când strâmtoarea
1 poate fi suspendat, 0leagă
se anulează
marea teritoriala pentru
0 navelea unuistatuluistat şi ocareparte nuasunt
mariimembre
libere sa la
Dreptul de urmărire a unei nave înstrăine
momentul
RO-Conventii încetează:
în care
1 înnava momentul urmărită în care
intră
0 în nava
pemomentul
marea
urmărită teritorială
înse 0care
aflăanava
în
ţării interiorul
urmărită
căreia îilimitelor
se
aparţine
află mării
suficient
sau teritoriale
pe deaceea
depa
Dreptul de urmărire înceteazăRO-Conventii
de
nava îndată
urmărita
ce: intra1 nava
în marea urmărita
teritoriala
intra 0 în
anava
propriului
marea urmăritaliberă,
statintrasau
0 în a unui
zonaalt economică
stat, exclusivă a altui sta
Dreptul de urmărire nu poate SCOS finavele
exercitat de decât
războide:
1sau de aeronavele
navele comerciale, militare,
0 nave sau destinate de altesalvării
0 nave sau vieţiiaeronave
omeneştipurtândpe mare semne exteri
Dreptul de urmărire nu poate RO-Conventii
finavele
exercitat de decât
războide:
1sau de aeronavele
navele comerciale, militare,
0 nave sau destinate de altesalvării
0 nave sau vieţiiaeronave
omeneştipurtândpe mare semne exteri
Dreptul de urmarire se aplica RO-Teritoriu
siDa.in cazul incalcarii 1 legislatiei
maritim Nu. referitoare la zona economica
0 Uneori. 0 exclusiva…
Drepturile si obligatiile personalului
RO-Personalnavigant
Jurnalului sunt
0 stabilite
de navigant
bord. Regulamentele prin… de0 navigatie. Contractului Colectiv 1 de Munca al companiei si contractulu
Dump valves fitted to manifoldEN-CO4-MARPOL
connected
trays on tankers to flexible
0should
checked
hoses be ......
fitted
regularlyto receptacle
1thattested
they regularly
can
drums. be easily
0forfitted
leakages.
opened.with caps to 0 ensure that they are n
Dupa trecerea perioadei legale de retinere,
Plangere
RO-Nava agentul
penala. economic
0 Incheiere detrebuie
punere 1 sa Lista
sub prezinte
sechestru. capitaniei,
a datornicilor. 0 pentru a putea fi retinuta in continua
During all cargo oil loading/discharging
EN-CO4-MARPOL
kept nearorthe bunkering
deck
0 manifold
readily
operationsavailable
and be as used
in
well
1 akeptplace
as
in accordance
during
in known
the emergency
oil totransfers,
0all
with
kept
crew
theheadquarters
inoilmembers
chief
thespill
vicinity
officer's
equipment
0forof
toimmediate
instructions.
the
be used
should
cargoinuse
transfer
be
accorda
........
by tho
During Marpol inspections by EN-CO4-MARPOL
port
the engine
state control
room 0inspectors,
bilges
the engine
wereships found
room have
dirty.
bilge
0 thebeenlines
oily
detained
were
waterfound separator
because
1 the dirty.
sludge
filters
..... tankwerewas
0 foundfounddirty.
to be full.
During Marpol inspections by EN-CO4-MARPOL
port
an oil state
filmcontrol
was found1inspectors,
aninoilythemixture
overboard
ships have was 0 discharge
found
oil
been was detained
infound
the
pipe internals
of
leaking
because
0thelubricating
oily
of
fromthe
bilge
.....the
bilge
oil
water
main/auxiliary
was
pump.
0 separator.
transferred engines
in port.cran
During Marpol inspections by EN-CO5-MARPOL-ANX1
port
no up state
to date
controldeck
0inspectors,
port
no pollution
log was shipsplacards
kept.have 1 no been
wereelectrical
detained
posted. drawing
because.......
0 no of instructions
the oily bilge to0 operate
separator thealarm
oily bilge
wasw
Each operation as specified by EN-CO5-MARPOL-ANX1
the
regulations
entries match must 0 operations
bewhen
noted theinoperations
completed,
the oil 0 record
the
are
after
Chief
book
completed,
which without
Officer
it is0will
signed
is
delay
will
to
besign
be signed
and.......
bysigned
when
the byMaster.
by
the
the
1the
operations
Officer
Officer in or
charge
are
Officers
comple
durii
Echipajul minim pentru siguranta Totnavigatiei
personalul
RO-Personal este0 alcatiut
navigant
navigant Personal din…
imbarcat navigantpe nava.
1 destinat
Personal sa navigant
asigure 0 siguranta
iclusiv pasageriinavei sicare navigatiei,
primesc a sarcini
vitalitatiiinn
Echipajul unei nave reprezinta… Totalitatea membrilor
RO-Personal 1 Totalitatea
navigant brevetatipersoanelor
si nebrevetati
0 Totalitatea
carecare urcaindeplinesc
pasagerilor
la 0bordul ounei defunctie
lanave.
bordul
la bordul
unei nave.
unei nave.
Echipamentul de protectie se RO-Protectia
ofera
Contra salariatilor...
cost. muncii 0 In mod gratiut. 1 Se suporta jumatate 0 de salariat jumatate de conducatorul c
Efectuarea de reparatii la nave in zona petroliera,
Contraventie.
RO-Contraventii fara aprobarea
1 Abatere disciplinara. capitaniei
0 Infractiune. portului constituie… 0
Efectuarea, fara autorizatia capitaniei
Abatereportului,
RO-Contraventii de
disciplinara. probe la masinile 0cu Contraventie.
0 Infractiune. punere in miscare 1 a elicelor sau zbaturilor, de catre navele
Efectuarea, fara autorizatia scrisa Contraventie.
a Inspectoratului
RO-Contraventii 1 Abatere
navigatiei disciplinara.
civile,0in Infractiune.
porturi, in zona 0maritima si fluviala si pe caile navigabile, d
Este considerat golf o crestătură areceo pătrundere
RO-Conventiisuprafaţa să 1îneste
are
uscat ocel suprafaţa
daca:
puţin egala mai 0 aceleia
mică
traseul decât
aliniilor
unuiliniade
semicerc,
0dreaptă
baza drepte trasată
care are nuintrării
trebuie
ca diametru
unei
să secrestături,
linia
îndepărteze
dreapta
Every new oil tanker which is EN-CO4-MARPOL
required
I, II, to beV,provided
0 I,VIIwith IV,SBT V, or fitted
1 II,VI with COW III, shall IV,
0 comply
I, VIIIII,
with which V, 0 of the VIIfollowing items
Every oil tanker of ....... grt and
EN-CO5-MARPOL-ANX1
500,
above 1000 and every 0 other
400, ship 700of ...... grt 0 and250,above500 shall 0be150, subject 400to Marpol 1 (IOPP) surveys.
Every oil tanker operating withEN-CO4-MARPOL
I,Dedicated
II, Clean
III, 0 Ballast
IV
I, II,shall be III, provided
0V III, with IV,an approved V, 0 I,VI Dedicated IV, V,Clean
1 VIBallast Operating M
Every tanker operating a Crude EN-CO4-MARPOL
Tank
Oil Washing
CleaningSystem Manual.
0 Safety shallOperation
be provided 0Manual.
Cargo
with anLoading approved 0
Manual.
Operations
..... and Equipment
1 Manual.
Evidenta centralizata a navelor se tine deLucrarilor
Ministerul
RO-Nava … 0 Autoritatea
publice, Transporturilor
Navala 1 Romana.
Capitaniile
si locuintei de port 0
Evidenta navelor se tine de catre …
Ministerul
RO-Nava Lucrarilor0 Administratiile
publice, Transporturilor portuare.
0 Capitaniile
si locuintei
de port.
1
Evidenta personalului navigant roman se tine
Autoritatea
RO-Personal Navalade…
1 Romana
navigant Directiile prin de munca Capitaniile
0 siCentrelor
protectie
de port. desociala.
pregatire
0 profesionala a personalului navigan
Executarea de lucrari cu foc deschis
Infractiune.in zona petroliera
RO-Contraventii 0 Contraventie.a portului constituie… 1 Abatere disciplinara. 0
Executarea de manevre fara pilot la bord, precum
Infractiune.
RO-Contraventii si navigarea fara 1pilot
0 Contraventie. si refuzul
Abatere de a0 lua pilot acolo unde pilotajul este obligato
disciplinara.
Executarea operatiunilor de degazare
Infractiune.
RO-Contraventii sau spalare a tancurilor in alte
0 Contraventie. 1 locuri
Abatere decat cele0fixate de capitania portului, precum si intro
disciplinara.
Executarea sanctiunii amenziiRO-Contraventii
O
seluna
prescrie de ladacadata1procesul
aplicarii
Doua luni sanctiunii.
verbal de la dedata
contraventie
0 Trei
constatarii
luni de nucontraventiei.
laeste
data
0 comunicat
ramaneriiin prescrise
termen de...
a contraventiei.
Executarea sanctiunii amenziiRO-Contraventii
1
sean prescrie
de la data 0 5 ani
in termen
aplicarii. de... de la data de 1 13ianuarie
ani de laa dataanului următor celui în care a luat naştere aces
0constatarii.
Executarea titlului executoriu RO-Siguranta
eliberat
Dupa achitarea
pentru navigatiei
salvarea
tuturor
0 Cu prioritate
creantelor
unei nave, inaintea
maritime.
de1catre
Inoricarei
ordinea
unitatea alte
dispusa
creditoare,
creante.
0 de instanta. se face...
Exercitarea atribuţiilor de serviciu
infracţiune
în stare de ebrietate
RO-Conventii 1 contravenţie sau sub influenţa 0 abatere
unor substanţe
disciplinară0 ori produse stupefiante sau medicament
Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa
Contraventie
RO-Infractiuni 0băuturilor
la normeleInfractiune alcoolice
privind contra sau a altor substanţe
transporturile.
1sigurantei
Abatere navigatiei. 0 interzise de autoritatea de reglementare
disciplinara.
Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta 1bauturilor
Contraventie.
RO-Contraventii Abaterealcoolice,disciplinara. 0deInfractiune.
catre personalul 0 de bord constituie…
Exercitarea obligatiilor de serviciu in stare delaebrietate
Contraventie
RO-Infractiuni normele
0 Infractiune de
privindcatre contrapersonalul
transporturile.
1sigurantei
Abatere de bord care
navigatiei. 0 asigura direct siguranta navigatiei pe ap
disciplinara.
Existing oil tankers which complyEN-CO5-MARPOL-ANX1
II, at allV,times with VI1 SBT I, draught
II, and
VI 0trimII,requirements
IV, V0without
III, theIVuse , ofVI ballast
0 water, may be co
Existing tankers in specific trades
EN-CO4-MARPOL
I, do II, not V, need to 1VI,comply
I, II,VII, with III,SBT,VIII 0CBT
IV,II, andIV,VIII,
COWV,requirements
IX
0 VI,
II, III, provided
VII,IV, 0 that
V,
IX which VII,of theseVIII
ite
Existing tankers up to 40,000 EN-CO4-MARPOL
dwt
I, which
III, IV,are fittedV, 0 I, with
VI, II,CBTandVII, III, COW VIII
IV,0 and I,
VI, designated
II,VII, III, VIIIIV,
1as I,"Crude
V, II, Oil/Product
VII,
III, IV,
VIII
0 Carrier"
V, VIon the VIIIOPP
Exploatarea in continuare a cladirilor,
Infractiune.
RO-Contraventiibuteliilor 0 de Contraventie.
aer si a recipientelor sub presiune,
1 Abatere dupa
disciplinara.
0 expirarea actului de verificare a acest
Exploatarea navelor cu instalatii si mijloace
Abatere
RO-Contraventii de stins
disciplinara. incendiu necorespunzatoare
0 Infractiune. 0 Contraventie. si nerespectarea
1 normelor de prevenire si sting
Exploatarea navelor fara mijloace de salvare conform
Contraventie.
RO-Contraventii 1 Abatere normelor in vigoare
disciplinara. constituie…0
0 Infractiune.
Exploatarea unei nave care nu este dotata
Abatere
RO-Contraventii cu mijloace
disciplinara.0 Infractiune. de semnalizare fonica si optica1regulamentare sau defectuoase constituie
0 Contraventie.
Exploatarea unei nave cu un RO-Contraventii
echipaj
Abatere mai mic decat
disciplinara. cel stabilit pentru
0 Infractiune. 0 siguranta
Contraventie. navigatiei,1 precum si lipsa de la bordul navelor a
Exploatarea unei nave sau instalatii
Contraventie.
plutitoare care
RO-Contraventii 1 Abatere
a fost clasatadisciplinara. ca0epava
Infractiune.
sau casata0 constituie:
Explorarea si exploatarea marii sau a cu
Numai
RO-Siguranta fundului
nave marii,
sub
0 Cu
navigatiei innave
pavilion conditiile
strain.
sub pavilionlegii
1 se efectueaza…
Numai
roman cudarnavesi strain
0sub pavilion
cu aprobarea romanesc.
autoritatii competente.
Extragerea din albia apelor navigabile,
Contraventie.
RO-Contraventii porturi, rade1 Abateresi plajedisciplinara.
de pietris, 0 nisip si alte asemenea
Infractiune. 0 materiale, fara autorizatia scrisa a I
Familiarisation for personnel transferred
EN-CO7-ISM
on board training or on new 0inobserving
aassignments
supernumerary overlap could
0capacity.
while
visual
be accomplished
vessel
aids in suchport.
0asby.......
Allmanuals,
of the other operating
options.
1 instructions and vid
Fapta comandantului de a angaja la
Suspendareabordul
RO-Personal navigant unei 1 nave
brevetului
Tragerea o persoana
comandantului.
la care
raspundere
0 nu detine
Suspendarea
penala brevetul/certificatul
a comandantului.
brevetului
0 sau corespunzator
certificatului duce la… al
de capacitate
Fapta de a dormi în timpul serviciului
RO-Conventii
închisoare de cart sau 1 de amendă
gardă se pedepseşte 0 desfacerea
cu: contractului
0 individual de muncă
Fapta de a dormi in timpul serviciului
Contraventie
RO-Infractiunide cartlasau 0 garda,
normele
Infractiune dacacontra
privind prin aceasta
transporturile
1sigurantei s-ar
Infractiune putea
penavigatiei.
apele
contra intrerupe
0 ordineisau
nationale stanjeni navigatia
navigabile.
si disciplinei la bord. ori sa puna
Fapta de a parasi postul sau nava S-arori faptaintrerupe
fi putut
RO-Infractiuni de a1 dormi seinintampla
Nunavigatia timpul oriserviciului
pune
nimic.
0 Nu decere
in pericol
se cartsiguranta
sau0garda
indeplinirea de
navei, uneicatre personalul
a conditii
incarcaturii navigant
de rezultat.
sau constit
a echipajului.
Fapta unui salariat prin care aRO-Protectia
cauzat pagube
Raspundere materiale
contraventionala.
muncii0 Raspundere angajatorului, din vina si înpatrimoniala.
disciplinara.
0 Raspundere legatura
1 cu munca sa constituie…
Fluviile,raurile, canalele si lacurile
Apeprecum
interioare
RO-Siguranta si navigatiei
apele navigabile
navigabile.
1 Zone fluvialedesifrontiera 0 Cai ori
maritime. apele maritime
navigabiel. 0 interioare constituie…
Folosirea de catre nave a telegrafiei
Abatere fara
RO-Contraventii fir si a0statiilor
disciplinara. Infractiune.radio in fonie, 0 sigilate in port sau
Contraventie. 1 in rada, fara autorizarea capitaniei portu
Folosirea jurnalelor de bord, de masini disciplinara.
Abatere
RO-Contraventii si radiotelegrafic
0 Infractiune. fara a fi numerotate,0 Contraventie. sigilate si1 parafate de capitania portului, pastrarea l
Folosirea la bordul navelor si RO-Contraventii
alContraventie.
instalatiilor plutitoare 1 Abatere de persoanedisciplinara. care nu poseda brevetul
0 Infractiune. 0 sau certificatul de capacitate corespu
Folosirea mijloacelor improvizate de incalzit si iluminat
Contraventie.
RO-Contraventii 1 Abatere la bordul navelor
disciplinara. constituie… 0
0 Infractiune.
Folosirea scarilor si a schelelor necorespunzatoare
Infractiune.
RO-Contraventii pentru accesul la
0 Contraventie. 1 bordul
Abatere navelor si0pentru efectuarea operatiunilor de incarca
disciplinara.
For an existing tanker of 40,000 EN-CO5-MARPOL-ANX1
Crude
tons oil dwttanker
and above,
0 Crude satisfying
oil / petrochemical
the 0 requirements
Crudetankeroil / ofproduct
SBT,
1 Product
what
carriershould carrier the0designation be on the I
For existing tankers, the total EN-CO5-MARPOL-ANX1
quantity
1/15000of oil discharged 1 1/25000 into the sea0should 1/50000 be no more0 than 1/100000
.....................0 of the total quantity of
For new tankers of 20,000 tons EN-CO5-MARPOL-ANX1
I,dwtII,and IV. above,1VII theI, capacity
III, IV,
of theVI segregated
0 I, II, ballast IV, 0tanks VI, shall IV, be V, such0VII
that, at any part of the
For new tankers, the total quantity
EN-CO5-MARPOL-ANX1
1/10000 of oil discharged 0 1/15000
into the sea shall 0 not
1/25000
exceed ................
0 1/30000 of the total quantity 1 of the particular c
For oil spill containment on tankers,
EN-CO4-MARPOL
I, spilt
III, oil on IV,1
deck II, must
VI III, be dumped IV,0 inI, the V slopII, tank III,0or other
II, receptacle
VIII, IV,
0tank. Which
VI of the follo
For Protective Location of Segregated
EN-CO5-MARPOL-ANX1
I, II,ballast VI,tanks,
0 II, which VIIIIV,of these VI,1items
III, VII
apply? V VI,
0 I, VIIIIII, VI,
0 VII
For the calculation of hypothetical
EN-CO4-MARPOL
according
oil outflow,to thecredit
0percentage
asshall
0.3 times beofgiventhe
thecargo
to
percentage
0 double
astanknon-existent.
bottom
they
theycover.
cover.
tanks,
1 asfull providing
or empty, sufficient
when
0 cargo
protection
is carried
for the
in
For the purpose of determining EN-CO5-MARPOL-ANX1
Segregated
the capacityballast of the
0 Fore
tanks
cleanand only
ballast
aftertanks peak0 inCofferdams
tanks
tankers,
as well which
asaswell
0segregated
tanks
Segregated
as segregated
may be ballast
ballast
included?
1ballast
tanks
tanks, tanks
fore and after
Formularul de garantie reala mobiliara
Foaia matricola
RO-Nava se face apublic in…Funciara
1 registrului
Cartea matricol 0al navei Registrul unde deesteevidenta
0inregistrat
centralizata
titlul de proprietate asupra nave
Fumatul in locurile de pe navaRO-Contraventii
unde se disciplinara.
Abatere afla depozitate
0 Infractiune. marfuri, in interiorul magaziilor 1si in imediata apropiere a acestora, unde in
0 Contraventie.
Functionarea defectuoasa a instalatiilor
Permisiunea
RO-Siguranta de guvernare
de a
0 naviga
navigatieiInterdictia
si pana
a celor data
in deprimul
de
ancorare
1 catre
Permisiunea
port.capitaniile
conduce dela...
0de
a maiportefectua
la iesirea un din
singur
porturi
voiaj
si/sau
in aceste
continua
con
Furnizarea de date corecte privind pescajul,
O obligatie
RO-Siguranta dimensiunile,
a administratiei
0 Un dreptportuare.
navigatiei tonajul,
al capitaniei incarcatura,
0 Ode port.caracteristicile
obligatie a comandantului
1 si putereanaveimotoarelor,
pilotate a propulsoa
Garantarea sigurantei pe mare, Un prevenirea
obiectiv
RO-Codul ISMalvatamarilor
codului
1 UnISM. corporale
drept sau
al companiei. 0 pierderea
O obigatiedea vieti 0 omenesti
autoritatii si evitarea deteriorarii mediului,
maritime.
Garbage disposal regulationsEN-CO5-MARPOL-ANX1
outside
may notspecial be thrown areas
0 overboard
may specify
be thrown that
at any dunnage,
overboard
1time.
mayliningbe
outside
thrown
and 25 packing
0
overboard
miles
may materials
offshore.
be outside
thrownthat overboard
12
0 float......
miles offshore.
outside 3 mile
Garbage disposal regulationsEN-CO5-MARPOL-ANX1
outside special25 areas
0 specify 12that paper, 1 crockery,3 glass, 0 metal, food 10 and rags,0 bigger in size than
Garbage disposal regulationsEN-CO5-MARPOL-ANX1
outside
5mm special areas 0 30specifymm that paper, 0 25 crockery,
mm rags,1metal 10mm , glass and food 0 may be thrown ove
Garbage disposal regulationsEN-CO5-MARPOL-ANX1
outside
cannot be special
thrown areas
0 overboard
cannot
specify bewithin
that
thrown plastics......
250overboard
miles
cannot offshore.
be within
thrown 12
0 miles
overboard
cannot offshore.
be within
thrown 13overboard
miles offshore.at any time
Guvernele părţilor la convenţie ori
vorde cerceta
RO-Conventii cîte oriprompt
se 1observă
ori
faptele
de urme
cite
care
orivizibile
permit
observă
0 de aoristabili
ohidrocarburi
denavăcitedacă
aparţinînd
ori constată
ala0existat
suprafaţa
altui
ca
saustat
lasau
nu
ode navă
osubîncălcare
pavilion
suprafaţa
aflată căaîneste
prevederilor
imediata
apei,
implicată
în vecin
saco v
Hotararea judecatoreasca ce RO-Contraventii
solutioneaza
Apel. plangerea
0 Reclamatiepoate fi atacata
. 0 cu… Recurs. 1
Hotararea judecatoreasca de RO-Protectia
laApel
Tribunalul
la Curtea muncii
suprema
muncii0 Cu poate apel
defi atacata
Justitie.
la Curtea cu…
0deCu Apel.recurs la Curta 1 de Apel.
How do the requirements of Marpol EN-CO5-MARPOL-ANX1
They standare theinsame relation
0 National
forto anynational
country
regulations
orwhich
port
1 Onlyin
regulations?
has
theJapan
ratified
ports and visited
the 0theMarpol
Only
may
United
Australia
be
convention
more
Stateshas stringent
0have additional
additional
and must regulations
regulatio
be com
How would an existing oil tanker EN-CO5-MARPOL-ANX1
Asofa less
crude than
oil tanker
40,000
0 As tons a crude dwt oil
be/ designated
product
1 As acarrier crude
on the oilIOPP
/ 0petrochemical
Ascertificate?
a producttanker carrier
0
Ierarhia functiilor in cadrul echipajului
Comandantul,
RO-Personal reprezinta… secundul,
1 Personalul
navigant ofiteri dede punte,
punte,
0 Personalul
personalul
seful mecanic, dedeconducere,
masini,
0 ofiteri mecanic,
personalul
personalul alti
deofiteri,
radiocomunicatii,
de deservire.
personal cu per cer
If an oil tanker is used for the EN-CO5-MARPOL-ANX1
storage
The requirements
of oil and0its for
The
machinery
SBTrequirements
do not modified
apply0forTheto
SBT immobilise
requirements
and PL do the
0 notThe
ship,
forapply
SBT,
requirements
what PLare and the1CBTfor
requirements
SBT,
do notPL, apply
CBTfor SBTand
If an oil tanker is used to receive
EN-CO5-MARPOL-ANX1
The dirty
requirement
ballast from 0forThe
oil
SBT tankers,
requirements
does not what apply
0are
forThethe
SBT requirements
requirements
and PL do 0 notThe
for
forapply
SBT,
SBT,
requirements
Pl
CBT,
andPL 1
CBT for
anddo SBT,
COW?
notPL,applyCBT and
If individuals require essentialEN-CO7-ISM
familiarisation
it will be the Master's prior
0 then
to duty
sailing....
thetocompany
assess 1 as should
they
such cannot
and
identify initiate
take
such0 ashipboard
they
requirements
training
shouldprogram.
dutyserveand
at0alladevelop
until
full contract
theyanprove
appropria
of atthemlea
If mandatory annual surveys are EN-CO5-MARPOL-ANX1
The established
unscheduled by1the
inspections
OnlyAdministration,
one unscheduled
shall no 0how
longer
Unscheduled
will
inspection
be
it affect
obligatoryper
unscheduled
inspections
0 year
Twoisunscheduled
required
areinspections
required 0 inspections
once
carried every
out aretwo
accordin
requir
yea
If ships other than tankers have EN-CO5-MARPOL-ANX1
100spaces
T constructed 0 200 andcubic
utilised
metres1 to carry 400 oilTin bulk of a0 capacity 500 cubic of ..........
metres0or more, the regulation
Imbarcarea sau debarcarea de Trecere
marfuri,ofensiva
RO-Teritoriu stupefiante
maritim1a Trecere
unei
si substante
nave inofensiva.
ce aducepsihotrope,
0 atingere
Trecere fonduri
ofensiva
pacii,banestiordinii
0 a unei publice
saunavede persoane,
sau
numai securitatii
daca contrar
nava
nationale
legilor
arboreaza in
si ma
re
Imbunatatirea continua a competenteiUn obiectiv
RO-Codul personalului
ISM al companiei
1 Un deobiectiv
laintarm
domeniul
al
si centrelor
de 0la managementului
bordul
Un de obiectiv
perfectionare.
navelor al institutiilor
in
sigurantei.
0 ceea ce de priveste
invatamant.managementul sigurante
Impiedicarea indeplinirii atributiilor
Infractiuni.
de serviciu ale
RO-Infractiuni 1 personalului
Abateri disciplinare navigant,
0 specifica
Contraventie.
falsificarea navigatorilor.
unui
0 ordin scris sau a jurnalului de bord sau
Împotriva procesului-verbal deRO-Conventii
constatare
de poate face a contravenţiei
1 reclamaţie
plângere şi dela aplicare
în termenul şeful 0 ierarhic
legal a sancţiunii:
cerere al agentului
pentru 0 constator
schimbarea pedepsei
Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat
Contestatie
RO-Protectia inmuncii1poate
termen ataca
Contestatie
de 30 de cuin …scris
zile de
0 lainPlangere
comunicarea
termen de adresata
30deciziei
0de zile
sefului
de
de lasanctionare.
ierarhic
savarsirea superior.abaterii disciplinare
Imunitatea completă de jurisdicţie navele faţăde
RO-Conventii derăzboi
orice 1statşi navele
în marea nebeligerante
aflateliberă
în serviciul
0o au:navele
în caz guvernamental
cu
develerăzboi şi
0 cele folosite pentru servicii auxiliare şi teh
In addition to routine drills prescribed
EN-CO7-ISM
emergency in International
situations
1 firesuch and
drillsNational
as
in identified
port. regulations,
0 boat potentialdrillsdrills
emergency
at sea.should
0 diving also
shipboard
exercises
include......
situations.
0under the ship.
In an existing tanker, which tanksEN-CO5-MARPOL-ANX1
Anycan tankbefitted
designated
with
0 Any overboard
astank
slopclosed
discharge
tanks? to
0 the Any
facilities.
atmosphere
tank separated and
0 Any fitted
fromtankwith
theprovided
ship's
an oily 1sidewater
withbyadequate
separation
a distance means
of
filter
a
In cadrul celor 24 de ore nu se iau inincalcul….
Zilele
RO-Nava care nava 0 nu Zilele
esteininca
careincarcata.
nava0 are Oreledefectiuni
din zilele la masina.
1declarate legal ca nelucratoare.
In cadrul navelor de categoriaRO-Nava
a II-a intra
Navele … fara
cu sau 0 Celelalte
propulsie categorii
destinate 1 detransportului
Navele
nave, inclusiv
care de sunt 0ambarcatiunile
marfuri
cu propulsie
si/sau de indiferent
mici persoane,
care de nu puterea
remorcarii
se incadreaza aceste
sau
In cadrul navelor de categoriaRO-Nava
a III-a intra
Navele fara… propulsie.
0 Navele de agrement 1 Navele
precumdestinateveliere0siactivitatilor
iahturi, indiferent
sportivedesideplasament,
de agrement. const
In cadrul navelor de categoriaRO-Nava
I-a intra cu
Navele … propulsie 0 Navelecu o putere
cu propulsie
mai 1 mare Navele
cu de o putere
100 care kw. mai
sunt 0mare
cu propulsie
de 136 de indiferent
kw. de puterea aceste
In cadrul navelor de categoriaRO-Nava
I-a intra fara
Navele … propulsie 1 Navele, care au aparatele
o capacitate0si Velierele
instalatiile
de incarcare
siplutitoare
iahturile,
0mai mareindiferent
de 10 detonecapacitatea
deplasament,
si aparatele deconstruite
incarcare
cu insta
In cadrul sanctiunilor contraventionale
Avertismentul,
RO-Contraventii principale 0 intra…
confiscarea
Avertismentul,bunurilor, amenda
1suspendarea
Avertismentul,
contraventionala,
autorizatiei
blocarea
0 munca
decontului
functionare,
in folosul
bancar, comunitatii,
inchisoare
amenda.contrave inchisoa
În caz de abordaj, necomunicarea se pedepseşte
către cealaltă
RO-Conventii cu1 navă,
inchisoare
se pedepseşte
a datelor
comandantul
necesare
cu0închisoare
se pedepseşte
navei
identificarii
ofiţerulcu navei
0 deamendă
cart
proprii: penală comandantul şi ofiţerul d
În caz de arbitraj, potrivit art.10 vor
dinpermite
Convenţia
RO-Conventii tribunalului
MARPOL
1 vor iniţia să73/78,
intre
pe cont
pepărţile:
teritoriul
propriu
0 vor lor, informa
o anchetă,
să audieze
societatea
0vor martori
audiade martori
clasificare
sau experţi şi vor interesată
şifolosi
să viziteze
experţi
pentru locul
pentr
că pa
În caz de incident care implicăRO-Conventii
informeze
deversare Organizaţia
de substanţe
1 să raporteze
IMO dăunătoare,
în detaliu
neîntârziat
0fiecare
asupra
să informeze
societăţilor
parte
măsurilor la Convenţia
în0luate
termen
de asigurare
pentru
de
Marpol
24adespre
ore
fi 73/78
difuzate
autoritatea
măsurile
trebuie
celorlalte
tehnică
să:
luatepărţisiemiţă
cons
şi s
Executorului
In cazul in care acoperirea prejudiciului
RO-Protectia prin judecatoresc
retineri
muncii lunareindin
1 Organelor conditiile
desalariu 0 Codului
politie nu se poate
Gardienilor
pentru de procedură
face0 intr-un
recuperarea
publici carecivila.
termen
raspundde
prejudiciului. demaximum
ordinea si3linistea ani de la publda
In cazul in care armatorul cedeaza Sa anunte
RO-Codul exploatarea
toti clientii
ISM 0navei
Sade transmita
acesta
noua relatie
areautoritatii
obligatia...
1 Sacompetetese asigure elementele ca
0 nava vade functiona
identificare in siguranta...
ale celui ce exploa
In cazul in care compania nu RO-Protectia
aZile
asigurat masurile
suplimentare muncii0 dede protectie a muncii
Despagubiri.
odihna. si din culpa
1 Conditii mai s-a bune 0produs
de munca.un prejudiciu salariatului acesta ar
In cazul in care considera ca RO-Siguranta
nava
Soliciteprezinta pericol
capitaniei 1 de pentru
Continue
navigatiei siguranta
port intreruperea
manevra 0navigatiei
pe
navigatiei
Continue
raspunderea sau
sau pentru
manevra securitatea
a comandantului.
manevrei
0 pe navei portului
raspunderea pe care sa. ori observa neregul
o piloteaza, pana la
In cazul in care contravenientul refuza
Doi semnarea
martori.
RO-Contraventii 0 procesului
Nici un martor. verbal 0 acesta trebuie
Cel putin unconfirmat
martor.
1 de cel putin…
In cazul in care nava in pericol Obliga
se aflalainoapele
RO-Siguranta intelegere
nationale
Prelungi
navigatiei
0 cu un navigabile
salvator.
starea de0sipericol.comandantul
Ordona interventia sau 1 proprietarul
pentru salvare intarzie
institutiilor
nejustificatspecializate
incheiere s
In cazul in care o nava sub pavilion
RO-Personalroman are
La autoritatea un
locala
1 La
navigant eveniment
competenta de in
administratia navigatie
domeniul
portuara in afara
0 la Autoritatea navigatieiapelorNavala navigabile
0a statuluiRomana.
unde nationale,
s-a produs raportul scris (SEA
evenimentul sa
In cazul in care personalul navigantArmamentulrefuza sa
RO-Contraventii dinse identifice
Organeleinde
dotare.
0 fata ofiterilor
politie,
1 jandarmerie
Masuri de capitanie
in forta. acestia pot
sau0gardienii apela la …
publici.
In cazul in care proprietarul sau operatorul unei
Proprietarului
RO-Siguranta sau 1nave
navigatiei refuza sa
operatorului
Administratiei efectueze
navei,
portuare,
0direct salvarea
Capitaniei
direct
sau prin sau siport
capitania
deintermediul
prin
0 care de
intermediul
aunui port
dispus agent
unuisolicita
salvarea
agent
economicadministratorului
economic
, direct
specializat.
sau prin pi
specia
In cazul in care se constata ca Sa
eliminarea
dispuna deficientelor
RO-Siguranta retragerea
0 Autoriza
navigatiei pavilionului
nu se plecarea
poate roman.
1face
navei
Dispune
incatre
portul intrarea
altinport,
care0 intr-un
daca
navaaceasta
aSantier
fost retinuta,
poate
naval.naviga Autoritateain conditii
Navala min
In cazul in care un evenimentRO-Personal
de navigatielocala.
Autoritatea are loc in apele
0 Politia
navigant denationale,
Transporturi.0 raportul
Capitania scris de(SEA 1 PROTEST)
portului unde s-a se depune
produs la…
evenimentul sau la p
In cazul in care un navigator este gasit incompetent,
Promovarea
RO-Personal in functie. pentru functia
0 Sanctionat
navigant disciplinarpe Marirea
1 care
si/sau o detine,
stagiului
suspendarea punand
0 pentru astfel in primejdie
brevetului/certificatului
promovarea siguranta
in functia navigat
desuperioara.
capacitate
În cazul încălcării prevederilorRO-Conventii

Convenţiei
intentezeMARPOL o acţiune
1 să73/78 comunice
în conformitate
în limitele
informaţiile
0 jurisdicţiei
cusălegislaţia
informeze
aflate unei
în
saposesia
prompt
părţi
sau0 să la armatorul
Convenţie,
comunice
sa tuturornavei administraţiei
Administraţiilor
partedespretrebuie:încălcarea
destatelor
care depi pa
pr
In cazul infractiunilor contra sigurantei
Fapta
RO-Infractiuni 1navigatiei
este mai in
grava care
Faptasi se
poateproduc
pedeapsa fi si consecinte
considerata
este
0 marita.
Fapta este
ca deosebit
facuta
considerata
0 in de grave
legitimacu un legea
aparare.
grad apreciaza
de pericol ca
mai … redus.
In cazul navelor care vin din voiaj Depunerea
international
RO-Siguranta actelor acceptul
0 navelor.
Obtinerea
navigatiei de intrare
libereiinpractici
1 portObtinerea
sesanitare.
elibereaza
permisului0 numai dedupa...
acostare
In cazul pierderii unui brevet/certificat
Sa facutdepublica
RO-Personal capacitate 0pierderea
navigant S -a se facut
elibereaza
intrun
publica ziarunul noufacut
0pierderea
local.
S-a dupa ce…catre
lapublica
Aviz 1 pierderea
Navigatori. prin Monitorul Oficial al Roman
În cazul unei nave cu un TB mai estemicasigurată
RO-Conventii de 400 TW, contra
0 alta
este riscurilor
decît
echipată
unmării
petrolier,
într-o
la
1 omăsură
prevederile
societate
care navigă posibilă
de convenţiei
în
asigurări
0şi
afara
raţională
zonelor
se
recunoscută
vorcuaplică
speciale,
instalaţiistrict
şi înpermiţînd
Administraţia
special
la descărcarea
pentru
păstrarea
seris va
b
In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea
Informeze
RO-Siguranta serviciul 0navei, a incarcaturii
Informeze
vamal.
navigatiei 0acesteia
administratia de sau
Informeze portpentru
cea
. mai 1 evitarea
apropiata degradarii
capitanie mediului,
de port si, incarcatura
dupa caz
In cazurile in care siguranta navei este periclitata
Permisiunea
RO-Siguranta de a sau
0 naviga
navigatiei o nava
Interdictia
panadataar
in periclita
primul
de
1 catre siguranta
Permisiunea
port. capitaniile navigatiei
dede portin
0a mai laapele
efectua
iesirea nationale
un din
singur
porturi navigabile
voiajsi/sau
in aceste ori nav
continua con
In ce interval de timp contravenientul
24 de ore. poate achita
RO-Contraventii 0 48 jumatate
de ore.din minimul 1 12amenzii…ore. 0
In cercetarea faptelor care constituie
Organ infractiuni
RO-Infractiunide urmarire 0dinpenala.
domeniul
Politie navigatiei
portuara 0 Organ civile Capitania
de cercetare 1 de penala.
port are calitatea de…
In Codul ISM sistemul de management Relatiilor trebuie
RO-Codul ISM 0sa Mijloacele
comerciale asigure
eficiente. luarea
banesti in 0considerare
necesare
Codurilorpentru a…
aplicabile, repatrierea
1 a liniilortuturor
directoare
membrilor si a standardelor
de echipaj. re
În înţelesul Convenţiei privindRO-Conventii
prevenirea
Orice construcţie abordajelor
1sau Oriceorice
peconstrucţie
mare
aparat (COLREG=RIPAM)
de0sau
orice
Numai
orice
natură aparat
construcţiile
arnavă
fi,de0inclusiv
orice
înseamnă:
saunatură
construcţiile
aparatele ar fi,de exclusiv
fără
orice pescaj
natură
construcţiile
şi ar
hidroavi
fi, incl

În înţelesul Convenţiei privindRO-Conventii
prevenirea
orice tip depoluăriinavă0exploatată
(MARPOL)
orice tip de în navă
mediul
navă înseamnă:
exploatată
1 marin
oriceincluzând
tipîn demediul
navă ambarcaţiunile
0 exploatată
marin incluzând încu mediul
aripi
ambarcaţiunile
marin
portante, incluzând
submersib
cu aripi amb p
În înţelesul Convenţiei privindRO-Conventii
salvarea
Orice navă (SALVAGE)
ori ambarcaţiune
1 Orice navănavă înseamnă:
sauindiferent
orice 0 structură
Orice
de mijlocul
navă capabilă
indiferent
de 0propulsie
să navigheze
de marfa transportată
In international law the territorial
EN-CO3-MonitorCompliance
Three
sea forms
miles part0of Six a State's
miles. territory.0At Twelve how many miles miles1 does Two the hundredLaw ofmiles the
0 Sea Convention set t
In lipsa unui martor la semnarea procesului
Precizeze
RO-Contraventii verbal
motivele 1 Sa-lde contraventie
care anuleze.
au condus la agentul
0 incheierea
Sa nu constatator
il mailui in 0are obligatia
intocmeasca.
acest mod. sa…
In marea teritoriala, in apele maritime
Interzis.interioare
RO-Teritoriu 1si Permis.
maritim in porturile Romaniei 0 Admis accesul daca oricarei
nu 0sunt nave
utilizate.
care are la bord arme nucleare, ch
In order for a tanker to be called
EN-CO5-MARPOL-ANX1
after
a "new
1st June
oil tanker
1979.
1 after
" according
31st ofto December
Marpol,
0 after the
1980.
1st
date January
on it's 0 1981.
building
after 1stcontract
June 1982. 0would read....
In order to contain oil spills Gutter
EN-CO5-MARPOL-ANX1
theyBars
are correctly
(Fish Plates)
0 fitting.
theshould
fastenings be regularly
are0 not theyworn.
inspected
have nottodeveloped make
1 the sure coatingcracks
that......
is intact.
or0holes.
In passenger ships, all watertight
EN-CO3-MonitorCompliance
daily.
doors in main1transverseweekly. bulkheads 0 shall
monthly. be operated.... 0 each four-hour watch. 0
In porturi, zona maritima, fluviala sau
Coincide a altor
cu
RO-Teritoriu maritim cai
incinta
1 de navigatie
Reprezinta
portuara. constituie…
fasia de
0 teren
Coincide situata cu luciul
in lungul
0 apei cheurilor
din interiorul
pe o portului.
latime de 30 de metri.
In registrele matricole pot fi inscrise
RO-Nava numai
Indeplinesc navele
si 1 care…
conditiile
Numai de navele
stare tehnica
noi 0construite.
Cele
obligatorii
care ausi o
nu vechime
0 sunt mai de vechi
minim de 2520 dedeani.
ani.
In sensul conventiilor OIM contractul
RO-Conventii
datele depersonale
angajare 1aledatele
al personale
navigatorului
navigatorilor aledatele
trebuie
0 sotiei sau,
sa contina
personaledupăin 0mod caz al parintilor
ale obligatoriu:
copiilor navigatorului
navigatorului
numeledenavei
In sensul conventiilor OIM contractul
RO-Conventii sau
angajare 1 ale
pavilionul
al navelornavei
navigatorilor la bordulla0bordul
trebuie cărora
anul cărora
navigatorul
sa incheierii
contina navigatorul seobligatoriu:
incontractului
0mod angajează
se colectiv
angajeazăsă ITFaplicabil
execute
să executeserviciul serviciul
voiajul de
In sensul conventiilor OIM contractul
RO-Conventiisauangajare
voiajele0 al cenavigatorilor
urmează
porturile in care a fitrebuie
întreprinse,
nava
1 rutele
va
saacosta pedacă
contina care acest
siin 0modlucru
porturile
nava va poate
obligatoriu:
in
intreprinde fi stabilit
voiaje,încu
care navigatorul momentul
are dreptul înche
mentionarea sa cop
locul şide
In sensul conventiilor OIM contractul
RO-Conventii data la care
angajare 1 al navigatorul
locul si data trebuie
navigatorilor primirii
trebuie
0 desă
loculse
sa
catre prezinte
si
contina
data
navigatorinla0mod
primirii bordul
a de naveinavigator
salariului
obligatoriu:
catre pentru
platit inînceperea
a vizelor,serviciului,
avans biletelor s
hrana care
In sensul conventiilor OIM contractul
RO-Conventii se alocă
de angajare 0 al navigatorului,
diurna
navigatorilor
necesaratrebuie cuplatii
1excepţia
hrana cazului
contravalorii
sa contina
ce se aloca în
inhraneicare
0mod legislaţia naţională
navigatorului
obligatoriu: cu specificarea prevede un siste
alimentatie
In sensul conventiilor Organizatiei funcţia
RO-Conventii pe care navigatorul
Internationale 1 afunctia
Munciide urmează
contractul
baza pe să
0de fie
care angajat
functia
angajare
va fipe angajat
care
al navigatorilor
0este
precumangajat sitrebuie
celalte
cu mentionarea
sa
functii
contina pe care
in
promovarilor
modva obliga
trebui l
In sensul conventiilor Organizatiei
RO-Conventii
totalitatea
Internationale
veniturilor
1 asalariul
Muncii
navigatorului
in
contractul
tara 0desalariul angajare anualal navigatorilor
0 trebuie sa contina in mod obliga
În sensul prevederilor Convenţiei zonaMarpol73/78,
Antarctică şi
RO-Conventii 0zonele
zona
zonele Arctică
speciale
cu regim sunt:
special
0 golfurile,
din punct strîmtorile,
de1 vedere mările al protecţiei
închise sau florei
semiînchise
şi faunei marinecare a
În sensul prevederilor Convenţiei petrol
OPRCE
în orice
RO-Conventii 1990formă,
1„hidrocarbură”
orice
incluzând
formă de ţiţeiul,
înseamnă:
substanţă
0 combustibilul
orice poluantă,
substanţă lichid 0periculoasă
, sedimentele pentrude petrol,
viaţa omuluireziduurile
şi flora conţi
şi f
In the event of accidental or exceptional
EN-CO5-MARPOL-ANX1
The amount discharges
and0theThe specifications
(for
report
example of the allowed
of0accident
theThe oildischarge
circumstances
discharged
indicating in1precautions
order
The
of and
to
amount
save
the life),
reasons
discharged
0a statement
for theanddischarge
the
shall reasons
be ma
In the USA any food waste being EN-CO1-PollutionPrevention
biodegradable
put ashore must sacks.
1 plastic
be delivered
bags. in.......... 0 cardboard boxes. 0 sealed metal containers. 0
In timpul folosirii remorcherului Colaboratorii
comandantulcu
RO-Siguranta si 0
nava
echipajul
Subordonati
navigatiei remorcata.
acestuia comandantului
devin...
1 Conducatorii navei naveiremorcate
0 remorcate si respecta
si transmit
in totalitate
ordine ordinele
comandan pr
În vederea stabilirii răspunderii Orice
juridice
construcţie
RO-Conventii privind transportul
0sauoriceoricetipdeaparat
demărfuri
navă plutitor,
exploatată
0 sub
Oriceconosament
construite
navăîn mediul
folosită
în 1este
vederea
marin
pentru
considerată
incluzând
transportului
transportul
navă
submersibilele,
mărfurilor
de mărfurisau peşi mare
al
platfor
pas
În zona contigua, urmărirea unei s-au
nave
încălcat
RO-Conventii nu poatedrepturile
1fi începuta
s-aucare încălcatdecât
suntprevederile
protejate
dacă:
0 s-au prinpenale,
încălcat
instituireadrepturile
0 acestei statului
zone, de pavilion.
In zona sa contigua, RomaniaRO-Teritoriu
exercita controlul
Prevenirea 1 pentru….
simaritim
reprimarea
Prevenirea incalcarilor,
si reprimarea
0pePrevenirea
teritoriul
incalcarilor,
sau,
si reprimarea
a0legilor
pe teritoriul
si incalcarilor,
reglementarilor
sau, a legilorpe teritoriul
sale
si reglementarilo
din sau,
domeniua leg
Incarcarea navelor la un pescaj mai mare decat1cel
Contraventie.
RO-Contraventii permisdisciplinara.
Abatere de adancimile de langa dane
0 Infractiune. 0 sau in punctele unde se efectueaza ace
Incarcarea navelor peste limitele Infractiune.
stabilite in actele
RO-Contraventii 0 Contraventie.
de bord constituie: 1 Abatere disciplinara. 0
Incarcarea si descarcarea produselor petroliere0si Contraventie.
Infractiune.
RO-Contraventii a marfurilor periculoase 1 Abatere ambalate,disciplinara.la
0 alte dane sau in alte locuri decat cele sta
Incarcarea, descarcarea sau RO-Contraventii
transbordarea
Infractiune. de 0marfuri, Contraventie.
materiale sau 1 persoane,
Abatere disciplinara.
inainte 0 ca nava sa fi obtinut libera practica, perm
Incarcatura de pe punte ce pericliteaza
Interdictia
RO-Siguranta stabilitatea
data 1de Permisiunea
catre
navigatiei naveicapitaniile
sau impiedica
de ade 0maiport
Permisiunea
vizibilitatea
efectua
la iesirea un in de
singur
din 0navigatie
aporturi
naviga
voiajsi/sau
conduce
in
pana aceste
in
continuarea
primul
la...
conditii.port.navigatiei in ap
Inceperea constructiei, modificarea Abaterecaracteristicilor
RO-Contraventiidisciplinara. tehnico-constructive,
0 Infractiune. a dezmembrarii
0 Contraventie. 1 navelor de categoria a II-a fara autoriza
Inceperea dezmembrarii navelor Contraventie.
inaintea depunerii
RO-Contraventii 1 Abatere
documentatiei
disciplinara. de0 radiere
Infractiune. si fara autorizatia
0 capitaniei portului, neterminarea l
Inceperea lucrarilor de constructii,Infractiune.
reconstructii,0transformari
RO-Contraventii Contraventie. de nave 1 siAbatere
instalatii disciplinara.
plutitoare,
0 de scoatere si inlocuire a masinilor, c
Incetarea contractului de ambarcare,
RO-Conventii
dupa un la preaviz
initiativa1datuneia
fara
in scris
preaviz
din parti
cu celpoate putin
0 fidupa
24facuta:
deatentionare
ore si numai 0 verbala
daca adresata
nava soseste comandantului
intr-un portininportu care
Incredintarea de catre comandant conducerea
Raspunderea
RO-Infractiuni navei unei persoane
administrativa
0 Raspunderea 1fara
a comandantului
penala abrevet
Raspunderea sau certificat
comandantului disciplinara
0 de capacitate
a comandantului corespunzator atrage
Infiintarea de puncte de lucruRO-Contraventii
pentru
Abatere operatiuni 0la nave
disciplinara. in afara limitelor
Infractiune. portului sau in1ape navigabile, fara autorizarea scrisa a c
0 Contraventie.
Infracţiunea este: fapta care prezintă
RO-Conventii 1 fapta
pericolcare social,prezintă
săvârşită
0 pericol
fapta cucaresocial
vinovăţie
nufoarte
prezintă
0şi prevăzută
mare,pericol
săvârşită
de
social,
legea din
săvârşită
penală
greşealăfără şi prevăzu
intenţie
Infractiunea se defineste ca fiind: Fapta care constituie
RO-Infractiuni 0 Fapta pericolcare social
este si savarsita
0este
Fapta savarsita
cu
cevinovatie
prezinta
cu 1vinovatie
pericol
dar nu ce prezinta
social,
nu estefiind
pericol
prevazuta
savarsita
socialde cu
desilege.
vinovatie
este p
Inmatricularea este conditionata Nu.de acordarea dreptului
RO-Nava 0 Da. de arborare1a pavilionului Numai dacaroman 0 …proprietarul navei acest lucru.
solicita
Inmatricularea unei nave inseamnaRO-Nava …
Transcrierea dreptului
0 Transcrierea
de proprietate unei1anave noului
Inregistrarea
nouproprietar.
construiteunei 0 nave.
sau dobandite.
Inregistrarea reprezinta… Transcrierea dreptului
RO-Nava 1 Inmatricularea
de proprietate unei 0a noului
nave
Inmatricularea
nou
proprietar.
construite.unei
0 nave nou dobandite.
Instalarea mijloacelor de semnalizare
Infractiune.
plutitoare0si Contraventie.
RO-Contraventii costiere, a cablurilor 1 Abatere
subacvatice, disciplinara.
fara
0 aprobarea scrisa a capitaniei portului, p
Instalarea si construirea de poduri Abatere
sau instalarea
RO-Contraventiidisciplinara.
0 deInfractiune.
conducte si cabluri 0 Contraventie.
peste sau sub1apele navigabile, fara autorizatia scrisa a
Instalaţiile de colectare a hidrocarburilor
toate porturile
RO-Conventii sau a şi amestecurilor
0terminalele
toate porturile în decarehidrocarburi
şi se
terminalele
1 încarcă
toate porturile
trebuie
ţiţei
în care
pesă sau
navele
0sefieîncarcă
terminalele
prevăzute
petroliere
ţiţei în
cu:
pe
cucare
navele
o capacitate
se încarcă
petroliere,
de ţiţei
cel
dacă
pepuţi
naa
Instalaţiile de colectare a hidrocarburilor
toate porturile
RO-Conventii sau a şi amestecurilor
1terminalele
toate porturile în decarehidrocarburi
şi se
terminalele
0 încarcă
toate porturile
trebuie
încare
vracopereaza

şi
hidrocarburile,
0 terminalele
fie prevăzute
vrac carecualtele
cu:
o au
capacitate
decît
o ratăţiţeia de
încarcării
în încărcare
cantitate dem d
p
Instalaţiile de colectare a hidrocarburilor
toate porturile
RO-Conventii sau amestecurilor
care
1 toateau şantiere
porturile
de hidrocarburi,
decare
reparaţii
0 au instalaţii
toate sau
trebuieinstalaţii
porturile desăîncărcare
0fiede
care prevazute
curăţare
au la/descărcare
operarede:
a tancurilor
poziţionate
tancuri în afara ind
cu o capacitate
Instalaţiile din largul ţărmurilorRO-Conventii
nu
şi insulelor
sunt considerate
artificiale:
1 suntca instalaţii
considerate portuareca
0 instalaţii
facpermanente,
parteportuare
din port. 0 permanente,
Instalaţiile permanente care fac înparte
scopul
RO-Conventii integranta
delimitării
1 dintr-un
înmării
scopulteritoriale,
sistem
delimitării
portuar
0 radelor,
înşiscopul
care înaintează
stabilirii 0 apelorcel mai mult spre larg sunt considerate
interioare.
Instructions which are essential EN-CO7-ISM
Those
must that
be identified,
clearly 1 define
SMSdocumented
manual
the crewextracts,
and
members
0 given
The theto
role
role
safety
newly
in
within
themanual
assigned
shipboard
0theAllotting
SMS
to personnel
beand
organisation,
read
crewinsure
by
cabin,
prior
0each
thatto
linen,
dayworker
incoming
they
sailing.
towels,
are What
prepared
crewmem
or instru
watch
are
Interdictia de plecare a navei RO-Siguranta
nu12poate
ore. depasi... 0 Doua zile.
navigatiei 0 24 de ore. 1
Intocmirea ordinelor si instructiunilor
RO-Codul corespunzatoare
O responsabilitate
ISM 1 aOcomandantului.in mod clar si0simplu
responsabilitate aO la bordul navelor
companiei.
responsabilitate reprezinta…
0 a autoritatii maritime
Intrarea, iesirea sau trecerea RO-Contraventii
navelor
Abaterein/sidisciplinara.
prin fata
0 Infractiune.
portului sau trecerea 0 Contraventie.
pe langa nave1 care efectueaza diferite lucrari de salvare
Is it permitted to introduce dillutants
EN-CO5-MARPOL-ANX1
Dillutants
or toareapplyallowed
0other
Oil chemical
dispersants treatment
are0 allowed
Nottoallowed
oily mixtures at all 1 Concentration
prior to discharging of0chemicals
these into onlythe100 sea?ppm
It is possible to discharge substances
EN-CO5-MARPOL-ANX1
I, II, containing V 0 oil,
I, approved
III by the 0 Administration,
II IV V (eg. 0 IIIoil, dispersants)
IV 1for the purpose of com
It is the Master's responsibilityEN-CO7-ISM
the
to review
Classification
the Safety 0 Society.
theManagement
Port State control System
0 the ofand
Flag
the report
next
State port
its
authorities.
0 deficiencies
ofthecall.
shore based to ......1management.
It is the Master's responsibilityEN-CO7-ISM
The
to verify
Master that the 0specific The Master requirementsand Officers
1 (procedures
The Designated and0instructions)
Person.
The Chief Engineer regarding0 the Safety Manage
It is the responsibility of the Company
EN-CO7-ISM
trading policy
to define objectives
0and legal
document
policy objectives
the company's
0 ethics and ..................................,
environment
0 safetyobjectives
management
which 1 formsobjectives
an integral part
It should be checked that the EN-CO7-ISM
Company
by the International
has documented
0 by Association
the Company's
that the of Classification
Master
1 Main
by hasthe
Policy SOLAS
overriding
Societies.
Objective.Convention.
0 responsibility
by the Shipowner's and0authority
Trust Fund.
as required...
Juridisdicţia penala, a unui stat, dacăse exercită
infracţiunea
RO-Conventii la bordul
1 este
dacă unei
deinfracţiunea
natură
nave să străine
tulbure
0estedacă
care
depacea
infracţiunea
natură
treceţăriiprin
săsau0tulbure
marea
este
ordinea
de
teritoriala
pacea
natură
în marea
şi ordinea
pentru
să tulbure
teritorială
astatelor
proceda
pacea sau
vecine,
şi
la
dacă
ordine
arestsa
a
Juridisdicţia penala, a unui stat, dacăse exercită
consecinţele
RO-Conventii la bordul
1 infracţiunii
dacă unei consecinţele
navese extind
străine
0 infracţiunii
asupra
dacă
care consecinţele
trece
statului
seprin
extindriveran
0mareainfracţiunii
asupra sau
teritoriala
statelor
dacă se asistenta
extind
pentru
vecine asupra
a proceda
sau
autorităţilor
dacă
statului
laacest
arest
loca
pavl
La aparitia unui pericol salariatul are obligatia
Continuie
RO-Protectia cu munciisa
grija …
0 fara
Opreaste
sa sufere lucrul accidente.
si1saIndeparteze
informeza de pericolul
indata.
0
La bordul navei, personalul navigant
Contractului
se consideră
RO-Personal navigant Colectiv
0 Brevetului/Certificatului
ambarcat
de Muncă în temeiul...
0 de
Carnetului competenţă
de marinar.
1
La bordul navelor personalul navigant
Contra cost.
RO-Protectia are dreptul
muncii0 la Cucazare si hrana1…Se suporta jumatate
titlu gratuit. 0 de salariat jumatate de conducatorul c
La bordul navelor pot fi ambarcate Nu. persoanenavigant
RO-Personal care nu fac parte din personalul
0 Niciodata. 0 Da. navigant1…
La bordul navelor sub pavilionRO-Personal
roman
Da, cu echipajul
exceptia 1navelor
Nu sepoate
comandantului,
navigant fisecundului
pot ambarca si de0 altaDa,cetatenie
cuaconditia
mavigatori
si dedecat
sefului altasanationalitate,
aibă
cea romana
mecanic,
0 certificate
si pot fi…inlocuiti
recunoscute doar cu deaprobare
IMO.
La bordul unei nave conducerea este unica navigant
Comandantul
RO-Personal sinavei.
este realizata denavei.
1 Proprietarul catre 0 …Consiliul de bord. 0
La bordul unei nave romane persoanele
Nu.
RO-Personal care fac0 parte
navigant Da, numai din echipajdaca se dar nu sunt in
0 prevede
Da. decontractul
nationalitate
1 romana,
individual debeneficiaza
ambarcare.de aceleasi d
La elaborarea sistemul de management
Cerintele functionale
RO-Codul al sigurantei
ISM 1 Lista minimale
compania
clientilor si trebuie
obligatorii.
comerciali
0 Codulsa includa...
cede prezinta
conduita 0bonitate.
al afacerilor.
La infractiunile contra sigurantei navigatiei pedepselor.
Diminuarea
RO-Infractiuni producerea
0 Agravarea si a unor pagube
situatiei materiale
1 siEliminarea
marirea importante,
raspunderii
pedepselor.0 avarierea
penale dacă gravă a uneivinovata
persoana nave ori pla dis
recomandările
La stabilirea dispozitivelor de RO-Conventii
separare organizaţiilor
a traficului 1 recomandările
fiecare stat internaţionale
statelor
riveran nu riverane,
0 tine competente,
trebuie
seama să de:ţină 0 cont de nici o recomandare în virtutea pr
Lansarea, debarcarea sau imbarcareaTrecere inofensiva.
RO-Teritoriu de tehnica
maritim0 Trecere
militara, ofensiva
scafandri, 0a submarine,
unei
Trecere naveofensiva
numai
alte vehicule
1daca
a unei nava
submersibile
nave arboreaza
ce aduce sau
pavilion
atingere
amfibii roman.
pacii,
si de orice
ordi
Latimea marii teritoriale nu trebuie
24 de sămile
RO-Teritoriu depaseasca…
marine
maritim0 6 mile marine 0 12 mile marine1
Lăţimea mării teritoriale poateRO-Conventii
fi6 fixată de fiecare
mile marine 0 stat dar nu 12va depăşi: 1 24 0
Legarea de o nava, fara permisiuneaContraventie.
comandantului
RO-Contraventii 1 Abatere acesteia, disciplinara.
a altei 0 nave,
Infractiune.
in timpul navigatiei0 sau in stationare la ancora, precu
Legarea in aceeasi dana a mai mult de disciplinara.
Abatere
RO-Contraventii doua nave care executa operatiuni
0 Infractiune. 0 Contraventie.de incarcare/descarcare
1 sau transbordare de marfuri
Legarea navelor de liniile ferate sau de liniile cailor
Contraventie.
RO-Contraventii de rulajdisciplinara.
1 Abatere ale macaralelor
0 Infractiune. sau de alte0 instalatii portuare care nu sunt destinate a
Legile şi reglementari statuluiRO-Conventii
român
atât navelor
cu referiresub 1pavilion
la numai
trecerea român
navelor
inofensivă
câtsubşi0 străin,
pavilionul
ce
numai privesc
dacănavelor
naţional,
securitatea
suntsub 0consecinţa
întrucât
pavilion
navigaţiei
legea
aplicării
străin. română
şi reglementarea
unor reguli
nu producesautraficului
norme
efecte
Legitima aparare conduce la…. Condamnarea
RO-Infractiuni 0 inculpatului.
Inlaturarea raspunderii1 Se penale.
considera ca 0 persoana este vinovata dar nu se pedeps
Libertăţile ce pot fi exercitate RO-Conventii
delibertatea
state în navigaţiei,
marea1liberă libertatea
pescuitului,
sunt: de adeexploata survol,
0 libertateade
resursele
a punede amarine,
cabluri
aplica
0 şi
politica
deconducte
a controla
fiscală,
petroliere