Sunteți pe pagina 1din 53

Nr

Intrebare Raspuns1 URL DataRaspuns2 DataRaspuns3 Data Raspuns4 URL Data


"Coferdam" - ul este un compartiment 1etanş picul
deprova
separare
inclusiv
0 compartiment
puţul lanţului etanş sub 0 magaziile de marfă, în care se a
"Eşuarea voluntară" este punerea navei pe0uscat punerea
ca urmare
navei ape
1defectării
uscat,
punerealacârmei
ordinul
navei pe
comandantului,
uscat
0 datorităcaspaţiului
ultimă redus
măsurădedemane
evita
"Eşuarea" este punerea voluntară1 sau involuntară
readucerea pealinia
0uneiperforarea
denave pe auscat
plutire corpului
unei navenavei în zona compartimentului maşi
0scufundate
"Oscilaţiile dure" sunt cele cu frecvenţă1mare celeşicuperioadă
frecvenţămică
0 mică
celeşicuperioadă
frecvenţă mare
şi perioadă
0 mică
"Rolurile" pentru diferite situaţii
avertizări
de urgenţă se 0 mai
atenţionări
numesc şi 0 exerciţii 1
"Sabordurile" sunt deschiderile amenajate în punţi sau
1 deschiderile din 0în parapetul
diafragmele
manevre fixeacestora,
de ruliu
metalicepentru a permitea evacuarea
0de amarare rapidă
catargului în plan atra
"Tona registru" este echivalentul
4,254 m a3 0 100 cbft 1 55 cbft 0
A doua condiţie de echilibru forţele
staticceal acţionează
navei, impune
1 forţele
asupracacenavei
acţionează
sa0 aibă
niciasupra
acelaşinavei
suport
un raspuns sa aibă acelaşi sens
corect0
A General Arrangement drawingconstruction
gives details
sequence
0 of
tank
a vessel's....
capacities 0 hydrostatic information0 layout 1
A perforated flat is part of the
forward
structure
hold.in the.........
0 double bottom. 0 deck house. 0 fore peak. 1
A vessel in the condition shown
hoggingin Figure 1will1 be....
sagging 0 racking 0 twisting 0
Abandonarea navei într-o situaţie limită, navei
comandantul este 1 ordonată
şeful de deechipaj0
către şeful mecanic 0
Abandonarea navei se face 0 doar la ordinul comandantului
doar la ordinul armatorului 1 când echipajul sau,crede
atuncide0când
cuviinţă
el nupentru
este capabil
siguranţa
de aluiexerc
Abandonarea navei se face, pasageri şi apoi
atunci când echipaj
comandantul
1 pe principiul
decide
"cine primii în
aceasta,
0 poate" sunt ofiţerii, apoi0nebrevetaţii şi la urmă pasagerii
ordinea
Abscisa centrului de greutate G al navei , se1determină utilizând
pm_TCN_GN_Q27R1.mht 0 următoarea formulă de 0calcul
Abscisa centrului de greutate XG al navei mng_TCN_GN_Q27R1.mht
1 calculează cu formula
, se 0 0
Accesul la portul de avarieetichetă
este marcatSOLAS prin 0 avertisment în limba 0 inscripţionare
engleză şi vopsire 1 cu culoarea albastră
Additional bottom stiffeningracking.
is required immediately 0 panting. aft side of the 0 pounding.
collision bulkhead to resist........ 1 hogging. 0
Afirmaţia : "inventarul de avarie
da este constituit 1 din
nu totalitatea sculelor, 0 numai materialelor
pentru navele şi dispozitivelor
militare
0 pentru combaterea avar
Al doilea citeriu de realizare forţele
a echilibrului
ce acţionează static
1 forţele
asupra
al naveicenavei
este
acţionează
îndeplinit
au
0 acelaşi
niciasupra
dacă
suport
unul navei
din au acelaşi
cazurile 0 sens
anterioare
Ambarcarea în mijloacele de pe colective
principiul de "salvează-ţi
salvare
0 numai sepielea"
face atunci când situaţia o impune
la ordinul1comandantului 0
Ambarcarea unei greutăţi mici astfellaîncât
bordul centrul
navei,
1 deastfel
greutate
încâtalcentrul
aceasta
acelei
0 astfel
de
greutăţi
săgreutate
nuîncât
sufere
să centrul
se
al înclinări
masei
situeze
deambarcate
greutate
0pe
transversale,
verticala
alsşmasei
centrului
fie
trebuie
peambarcate
verticala
făcută
plutirii centru
să fie
Ambarcarea unei greutăţi mici astfellaîncât
bordul centrul
unei1 nave,
deastfel
greutate
astfel
încâtîncât
alabscisa
aceszeia
0navaastfel
centrului
săţănu
încât
fie sufere
pedeabscisa
verticala
greutate
înclinări
centrului
centrului
al
0 transversale,
acesteia
deplutirii
greutate
să fietrebuie
pozitivă
al acesteia
efectuatăsă f
Ambarcaţiunile pot avea propulsie
da cu rame 1 si vele
nu ? 0 ambarcaţiunile nu au propulsie 0 proprie
Amplasara compartimentelor astfel
de înt
avarie
accesultrebuie
1să astfel
fie
făcută
uşorîncât
şi permanent
să permită
0 nu asigurat
are
accesul
importanţă
simultan a0două persoane
Amplasarea compartimentului permită
destinat
accesuldepozitării
rapid
1 permită
şimaterialelor
uşoraccesul
chiar şi0 de
doar
în permită
avarie,
situaţii
a şefului
trebuie
deosebite
şi depozitarea
de echipaj,
să 0inventarului
cvare păstrează bărcilorcheia
de compartim
salvare
Amplasarea compartimentului reducerii
maşină riscului
la pupa de
1 incendiu
navelor
echilibrării de
datorat
greutăţilor
tip tank0scânteilor
asigurării
petrolier,
de la ce bord
se
unei
potface
prin
ieşi
maipe
construcţie
pe
bune
considerentul
coş
0 stabilităţi
Amplasarea compartimentului asigurării
maşină uneila pupa
stabilităţi
0 navelor
realizării
de drum
de
unui
tipsporite
pescaj
tank
0 constructiv,
petrolier,
optim se este face necesar
pe considerentul
1 şi suficient un singur coferdam
Amplasarea compartimentului asigurării
maşină uneila pupa
rezistenţe
1 navelor
asigurării
longitudinale
deunei
tip tank
stabilităţi
0 sporite,
realizării
petrolier,
deprindrum
unui
seneîntreruperea
face
pescaj
sporite
pe considerentul
optim
0 osaturii longitudinale la mijloc
Amplasarea inventarului deînavarie dublullafund
bordul al naveiîn una
0navei sau două1magazii
se face în cel puţin
clar marcate,
trei magazii uşor0 deaccesibile,
marfă cât mai aproape de
Amplasarea pompelor de ballast pe puntea principală
la bordul 0 la nivelul
navei, este punţii etalon 0 de obicei în compartimentul 1 maşină, la nivelul paiolului
Amplasarea sorbului de avarie în compartimentul
este 0 fore-peak
în compartimentul în planul diametral, spre
0 afterpeak 1 prova compartimentului maşină
Ancora unei nave îi asigurănaturii
acesteiastâncoase
fixarea0apefundului
curenţilor
poziţie apei
datorită
marini
unde 0deseproprietăţii
suprafaţă
ancorează constructive1 a ancorei de a se "îngropa" în fun
Ansamblul de instrucţiuni privind
rolul desarcinile
apel şi1modul instrucţiunile
de acţionare echipamentelor
0 obligatorii
instrucţiunile -încritice
cazuri
pe timpulde urgenţă-
0operării pentru
în porturi fiecare persoană a
Antena radar este antena aparatului0deogoniometrare antenă sferică 0de
pe antena
recepţie
unde activă
medii a semnalelor
de emisie-recepţie,
0radio în banda fixatăUUS pe un catarg şi c
Antrenamentele echipajuluicursuripentruteoretice
situaţii de 0 urgenţă
de se realizează
specialitate
studii individuale exerciţii
prin practice efectuate
0 generale 1 periodic la bordul nave
Apa ca agent de stingere aincendiului
unui incendiu, nu0 seincendiilor
materialelor foloseşte
lemnoase de
în cazul
natură
1 seelectrică
poate folosi sau în petrolieră
orice0caz
Apa folosită la prepararea refulare
betonuluiapă de de obturare
mare
0 aspiraţie
de
a unei
la DG-uri
găuri
apă de de0mare
apă
apăestede
dulce
la MP 1
Apa poate fi folosită pentrude stingerea
orice natură
incendiilor
0 de altă natură decât 1 deelectrică
la TPD sau petrolieră 0
Arborada reprezintă : totalitatea pieselor1 confecţionate
totalitatea manevrelor
din0lemn un saustâlp
fixe din
şivertical,
curente
metal aşezat
şidecare
la0bord,
în
seplanul
numesc
folosite
diametral
: pentru
catarge,alfixarea
navei
arbori,arbor
şighiu
fix
Arboretul este partea superioară
nu a catargului 0 ?da 1 nu este un element al 0 catargului
Arborii intermediari port elică, în cazul
la nivelul naveimotorului
batiului 0cupe maşina
paiolul ladublului
centru
principal 1 sau
fund la trei fund,
în dublul sferturi,
pe sunt
fundul 0amplasaţi
navei
Asieta navei este valoarea unghiului0 de diferenţa
înclinaredintre
longitudinală
pescajul
1 variaţia pupapescajului
şi pescajulfuncţie0prova,
de salinitatea
exprimată apei în metri sau picio
Asieta navei reprezintă diferenţa dintre pescajul 0 diferenţaprovadintre
şi pescajul
pescajul
1 variaţiamediupupapescajului
laşicuplul
pescajulmaestru
prova 0prova
la ambarcarea grautăţii standar
Asigurarea iluminatului pentru cu ajutorul
siguranţă unui şi DG
eventual
0 normal, a funcţionării
cu ajutorul care are1cele
bateriilor instalaţilor
navele
demai puţine
nu sunt
avarie desauprimă
oredotate
deurgenţă
a unui funcţionare
cu
DGastfel
1 depe de
o perioadă
avarie mijloacedeterminată,
sau instalaţiiî
Asigurarea stabilităţii iniţiale
amplasarea
a navei se corectă
realizează
0 elaborarea
a prizelor
prin de şi fund
respectarea
1 şiamplasarea
de suprafaţă
unui cargoplan
cât mai sus 0corect
a greutăţilor mari la bord
Asigurarea vitalităţii navei este
densitatea
realizatăapei şi în
prin
0care
tmeperatura
navigă nava apei 0 încunoaşterea
care navigă de nava către echipaj
1 a caracteristicilor navei, a i
Asigurarea vitalităţii navei sepiturarea
realizează
în culoarea
tehnic
0 asigurarea
şineagră
prin a echipamentelor
navei0 cudublarea
instalaţie respective
echipamentelor
de aer condiţionat 1 vitale cu unele de rezervă (de a
Astuparea unei găuri de apă avaria
cu ajutorul
trebuiechesonului
definitiv
1 remedierea
remediată
de ciment provizorie
câteste
0mai remedierea
ourgent,
masură
poate sub fi provizorie.
permanentizată
provizorie
supraveghere Care
0poatedacă
sunt
de
fi permanentizată
specialitate
cerinţele
este inspectată
autorităţilor
dacă
periodic
este
în
mng_TCN_GN_Q87R1.mht
0 1 Moment de redresare
Asupra unei nave care are momentul unitar de asietă M1cm, acţionează un moment de înclinare Mө, care determină o va 0
Atunci când centrul de greutate , G, stabil
echilibrul coincide0 cuechilibru
metacentrul M,1nava
indiferent se afla
echilibru în
instabil 0
Atunci când centrul de greutate al navei,
echilibru stabil G, 0se instabilitate
află deasupra metacentrului
1 echilibru indiferentM, nava se află 0 în condiţia de
Atunci cand latimea navei scade, celelalte pm_TCN_SNt_Q54R1.mht
dimensiuni
1 ramanand 0 constante: 0
Atunci când nava se înclină B transversal datorită 1 Gruliului cu un unghi 0 nici deunacel din
multafirmaţii
3 grade,nu0 care
estedin
corectă
următoarele centre se va
Atunci când pescajul unei gabare
creşte sau creşte,
scade,fără
0funcţie
modificarea
creştedeînmodificarea
proporţie
celorlalte
0 geometrică
cotei
scadecaracteristici,
lui Gcu pescajul
raza metacentrică
1 longitudinală a aceste
Atunci când pescajul unei gabare
creşte sau creşte,
scade,fără
0funcţie
modificarea
scadede modificarea celorlalte
1 creşte cotei
caracteristici,
lui G raza metacentrică
0 transversală a aceste
Atunci când ruliul navei esteredusă
dur, stabilitatea0acesteia excesivă este 1 ruliul nu are legătură cu 0 stabilitatea navei
Avantajele amplasării motorului
eliminarea
principal
arborilor
la pupa
1 intermediari
asigurarea
navei, sunt unei
port0asiete
elică,
reducerea
reducerea
favorabile, riscului
riscului
a unuide eşuare,
amaraj
de
0 avarie adecvat
consumul
prin reducerea
al redus
mărfurilor,
de
lungimii
combu
consu s
puterea
Avantajele elicei cu pas variabil suntmotorului0este precizie
mult sporită
şi rapiditate1 simplitate
în manevrarea constructivănavei0în şi întreţinere
locuri înguste, facilăregimuri variate
prin modificarea
Avantajele elicii cu pas variabil sunt pasului
1 creşterile se poate de viteză
varia regimul
sunt maidemari
0 consumurile marş
delauleifără
aceiaşia0modifica
sunt parametri
mai reduse turaţia sau sensul motor
Ballastarea navei goale pentru
egalitatea
realizarea
pescajelor
unei
0 asiete
unprova
deplasament
convenabile
şi pupa 1minim diferenţa
trebuie de siguranţă
sădintre
asigure pescajul
şi imersiunea
0 pupa şieficientă
prova săafie elicei
de cel
şi penei
puţin
Ballastarea unui tank de lainstalaţiei
dublul fund dese apă poate
0tehnică
instalaţiei
realiza şide cuCO2ajutorul
0 gravitaţiei, prin egalarea 1 presiunii hidrostatice
Barca de serviciu se foloseşte la echipajului
salvarea 0 diferite
propriu servicii pentru 1 barca navă deînserviciu
rade şi/sau porturi
este 0doar în dotarea hidroglisoarelor
Bărcile care au prova şi pupaioleascuţite se numesc 0 baleniere 1 cuter 0
Barele de direcţie principală din cadrul
barele unui 0planşeu
cu sectiunea barelesunt
transversaladispuse cea longitudinal;
0 maibarele
mare; care detin ponderea 1 numerica in cadrul osaturii pl
Betonul de obturare a unei găuri de 33% apă are0concentraţia50% de nisip de
0 66.6% 1
Betonul folosit la astuparea1/3 găurii
nisipdeşiapă 2/3seciment
0compune
1/2 nisipdin şi 1/2 ciment
0 2/3 nisip şi 1/3 ciment1
Betonul folosit la astupareaapă găurii
de mare
de apă se0prepară apă dulce cu 1 apă tratată special cu nitraţi 0
Bordul liber al navelor petroliere
mai mic estedecât la navele
1 mai tip marecargou
decât 0la navele
mai mare tip mineralier
decât la navele 0 cargou
Bordul liber la navele de tipmai
tankmarepetrolier, comparativ
0 mai miccu cel al 1navelor identic de mărfuri generale 0 este
Bordul liber la navele de tipgurile
tank de petrolier,
vizită de comparativ
1dimensiuni
aceste cu navemult
celsunt
al
reduse
0navelor
delăţimea
şi ermetic
mari dedimensiuni
de
mărfuri
construcţie
închise
generaleale
0a acestor
tankurilor
este mai nave
de
micmarfă
este
deoarece
considerabilă
asigură o mu
Bordul liber la navele de tipaceste
tank petrolier,
nave sunt comparativ
0degreutatea cu specifică
mari dimensiuni cel al 1navelor
lăţimea
micăde a de
mărfii
mărfuri
construcţie
transportate
generale 0a acestor
este
comparativ
mainave
miceste
cu
deoarece
cea
considerabilă
a apei asig
Braţul de stabilitate reprezintă
un cuplu de forţe 0 un moment de forţe 0 o distanţă 1
Braţul stabilităţii este o forţă exterioară0 un moment de redresare 0 o distanţă 1
Bulbul unei nave are rolul demăria pescajul prova 0 reduce
al naveirezistenţa 1 lafacilita
înaintare ancorarea
şi mări în stabilitatea
ape0 cu adâncime
de drum mică
Calculul modificărilor de pescaj la ambarcarea
diagramei de carene 0 diagramei
şidrepte
debarcarea de stabilitate
de0 greutăţi
diagrameistatică
se face
de asietă
cu ajutorul 1
Calculul variaţiei unghiului de asietă, capm_TCN_GN_Q106R1.mht
urmare
1 a deplasării unei 0 greutăţi la bordul navei0pe o direcţie orizontal - longitudina
Calibrul şi rezistenţa lanţului
adîncimea
de ancoră maximă
se calculează
0 aputerea
apei mării
funcţie în zona
aparatuluide0 propulsor
specifică
tonajul naveide navigaţia0a navei
Calităţile etravei sunt robusteţea şi asigurarea 1 să permită rezistenţeiieşireanavei
0 etanşă
să la faciliteze
şocuri
a arborelui
şidepozitarea
coliziuni
portelică
0minore,
lanţului reducerea
de ancoră rezistenţei la în
Calităţile manevriere ale unui
elicăremorcher
în duză sunt 0 superioare
elică cu pas în variabil
cazul0 propulsiei
Voith-Schneider cu 1
Canarisirea navei ca urmare acţionarea
a unei găuri cârmeide0apăînbalastarea
bordul
într-un opus
bord,
unuise 1tank
poatesaucompansa
pomparea deplasarea
apei din prin
unei 0greutăţi în bordul
compartimentul afectatopus găurii de a
Canarisirea navei într-un bord,
inundării
fără unui
modificarea
compartiment
1 inundării
asietei,sau unui
estedeplasării
compartiment
dovada
0 inundării laterale unui
saua unei
deplasării
compartiment
greutăţi,
0 laterale
însau
dreptul
adeplasării
uneicuplului
greutăţi,
laterale
maestru
în pupa
a unen
Canarisirea navei într-unuldeplasarea
din borduri unor poategreutăţi
0fi contracarată
ocoborârea
de jos în unor
prin
sus1 greutăţi
labalastarea
bord la bordul naveisuperioare
tankurilor 0 din bordul coborât
Canarisirea unei nave încărcată
deplasareala full de
capacitate,
greutăţi
1 solicitarea
la
cabord
urmare sau
asistenţei
ainundarea
0inundării
seuneiancorează
unui
voluntară
navecompartiment
specializate
şi aseunui
aşteaptă
0compartiment
printr-o
intervenţia
gaură diametral
de
companiei
apă,opus,
poate
de dar
sa
fi r
Când asigură deplasarea naveiîn regimprinde apă, elicea
1 înfuncţionează
propulsor regim de turbină 0 la punct fix 0
Când centrul de greutate rezultant
redreseze al nava
nave la se
1 poziţia
află subiniţială
accentueze metacentru,
de echilibru
0 nu
înclinarea momentul
se creazăcare
navei niciiaunnaştere
moment
0 tinde să
Când nava are inerţie prin înapă, dar de
regim motorul 0principal
propulsor în regim este deoprit,
turbină
1elica funcţionează
la punct fix în regim 0 de
Când o navă cu borduri verticale trece pm_TCN_SNt_Q59R1.mht
într-o1apă cu altă densitate, 0 variaţia asietei se calculează 0 cu formula
Când se spune despre o navă atunci căcând
are asietă
nava 0arezero ? când
atunci
pescajul prova
pescajul
0mai artunci
pupa când
mare decât
este mainava
pescajulare 1pescajele
mare pupa
decât pescajulprovaprova
şi pupa egale
Când se spune despre o navă atunci căcând
este nava
aprovată
1areartunci
?
pescajul când nava
prova 0maiare
atunci pescajele
mare când
decâtnava prova areşi pescajul
pescajul pupa
0pupaegale pupa mai mare decât pes
Când se spune despre o navă atunci căcând
este nava
apupată ?pescajul
0areatunci când prova
pescajul
1mai atunci
pupacând
mare este nava
decât mai rămâne
pescajul
mare 0pupaînclinată
decât pescajul într-unul
prova din borduri
Când se spune despre o navă, atuncicăcând estenava
canarisită
0areartunci
? când
pescajul nava
prova 0maiare
atunci pescajele
mare când
decâtnava prova rămâne
pescajul şi pupa
1pupaînclinată
egale într-unul din borduri
Când se utilizează ciment rapid,
1 / 1 proporţia nisip 0 2 // ciment
1 la cheson 1 1este / 2 de 0
Cantitatea aproximativă de33% ballast
din necesară
deplasamentul
1navigaţiei
66%ladin plină
în
deplasamentul
siguranţă
încărcare
0 cel a unei
puţin
la plină
nave
15%încărcare
în
din"ballast
deplasamentul
0 condition"laeste plinădeîncărcare
Cantitatea de apă pătrunsănuîntr-un compartiment 0 da avariat al unei1 nave da, numai
aflate în dacăplutire
nava seeste
0poateîn determina
port
Cantitatea de balast necesarădeplasamentul
pentru navigaţia navei
0 cel în
la siguranţă
plină
puţin încărcare
25 %îndin condiţia
0 capacitatea
depinde de balast,
de detipul încărcare
este
de navă
egală
1 a cunavei
Capacitatea Dw a navei este tonajo caracteristică1 devolum 0 pescj 0
Capacitatea echipajului derol a-şidemenţine
echipaj siguranţa proprieechipajului
0 vitalitatea în condiţii de avarie
1 vitalitatea a navei se0numeşte
navei
Capacitatea echipajului unei nave de a-şi
certificarea "safe asigura,
0manning" prinautilizarea
vitalitatea navei 1 tuturor
echipajului mijloacelor de navei;
nescufundabilitatea la0bordul navei, siguranţa şi integrita
Capacitatea navei de a-şi menţine
vitalitateacaracteristicile
navei 1 autonomie tehnice de exploatare şi proprietăţile nautice
0 manevrabilitate 0 în condiţii de avarie, se defi
Capacitatea navei de a-şi menţine
nescufundareacaracteristicile
nvei tehnice, navei
0 stabilitatea de exploatare
0 vitalitatea şi proprietăţile
navei nautice
1 în caz de avarie, reprezintă
Capacitatea navei de a-şi păstra
capacitateaetanşeitatea
de încărcare
0 şirezistenţa
de a nu se corpului
deforma sub acţiunea
1 stabilitatea de drum forţelor0 exterioare este
Care din afirmatiile de maiviteza
jos este navei
falsăse măsoară
0 viteza înnavei
Noduri se măsoară
0 viteza în navei
Milese marine
măsoară pe1 oră
cu (Mm/h)
anemometrul
Care din următoarele mărimi KG;defineşte stabilitatea 0 GM;transversală1a navei KM. şi trebuie calculată 0 la bord pentru diferite situaţii de
Care din următoarele mărimi KGse calculează 0la bord GM pentru diferite 1 KM.situaţii de încărcare, aceasta 0 fiind definitorie pentru stabi
Care din urmatoarele mărimi se poate determina
deplasamentul 0 unghiul
navei cunoscând
goale de înclinare
diagrama
1 raza corespunzător
metacentrică
stabilităţii statice
valorii
transversală
0maxime a(BM) braţului de stabilitate
Care din următoarele tipuriruliul
de ruliu
cu oeste
perioadă
periculos
0 mairuliul?mare
cu odecâtperioadă cea
0 ruliul
mai
a acţiunii
mică
sincronizat
decât
cauzeicea cu perioada
a 1acţiuniiacţiunii
cauzeicauzei
Care din următoarele valorideplasamentul
poate fi determinată navei
0 unghiul
ladinplină
diagrama
deîncărcare
înclinare
stabilităţii
1 raza corespunzător
statice maxim
cuplului valoriide0maxime
redresare a braţului stabilităţii
Care dintre afirmaţiile de mai
şurubul
jos estede fund
adevarată
se
0 foloseşte
şurubul
? de
la obturarea
fund 0se şurubul
foloseşte
găurilor delade
fund
obturarea
apă sede foloseşte
mari
1găurilor
dimensiuni,
la de
obturarea
apă desituate
dimensiuni
găurilor
sub deliniafoar
apă
de
Care dintre afirmaţiile de mai
şurubul
jos estede fund
adevărată
se
0 foloseşte
şurubul
? de
la fixarea
fund 0sepanoului
şurubul
foloseşte de
culafund
margini
fixarease foloseşte
moi
pontilului
1 în zonala
reglabil
obturarea
de gurnă găurilor de apă
Care dintre părţile corpuluiopera
navei vieeste situată 0 deasupra
opera moartă liniei plutiri
1 carena 0
Care dintre părţile navei seopera
află subvie linia de 1plutireopera moartă 0 puntea principală 0
Care dintre planurile principale
planul ale navei, maestru
cuplului o împarte
0 planulinplutirii doua părţi,opera
1 planulvie si opera moartă?
diametral 0
Care dintre planurile principale
planul decuplului
proiecţie coincide
maestru
0 planulcu desuprafaţa
bază 0 liberă planulaplutirii
apei liniştite? 1
Care dintre următoarele elemente
pereţii transversali
fac parte 0din şilongitudinalele
traversele
osatura longitudinală
de fund
de
1 fund,
catargele
a de
navei
bordaj
şi?coloanele
şi de punte 0
Care este parte superioarăgabierul
a unui catarg ? 0 coloana 0 arboretul 1
Care este partea de mijlocgabierul
a unui catarg ? 1 coloana 0 arboretul 0
Care este partea inferioarăgabierul
a unui catarg ? 0 coloana 1 arboretul 0
Care sunt "apendicii" naveielicea,
? pana cârmei, 1 parapete,
chilele debalustrăzile,
ruliu, 0cavaleţii
ferestre,
brâiele,
hublouri,
grătarele uşi metalice
0
Care sunt mijlocele de caremijloace
dispunede o salvare
navă 0pentru individuale
ansamblul
asigurarea instalaţiilor,
şi colective
vitalităţii
1 mijloaceledispozitivelor
sale fixe, mobile şi sculelor
0şi auxiliare
destinate de luptă
să asigure
împotriva preveni
acţi
Carena este partea imersă a navei 1 partea emersă a0 navei roof-ul central 0
Cargourile nespecializate care
30 %transportă
din totalulcherestea
greutăţii
1 50 %mărfii de
din aceeaşi
totalul 0greutăţii
esenţă,
60 % mărfii
din
pottotalul
ambarca greutăţii
pe 0covertă
mărfii acelaşi tip de marfă, dar î
Cargourile nespecializate care
redusă transportă minereu0 excesivă de fier la full1capacitate
indiferentă DWT, au stabilitate 0
Cârma acţionată de o elicecârmă
montată cu troţe
în safran 0 se cârmă
numeşte activă 1 cârmă independentă 0
Cârma unei bărci este amplasată
în prova bărcii, dar 0 fără să împiedice
în bordul tribord,0vederea
la la pupamaestru
cuplul bărcii 0
Cârmele compensate se caracterizează
amplasarea axului prin0 laamplasarea
o distanţă de axului
muchia
0 amplasarea
la ode distanţă
atac, cuprinsă
axului
de muchia la oîntre
1distanţă
de 1/3
atac, şide
cuprinsă
1/2muchia
din lungimea
între
de atac,
1/4profilul
şicupri
1/3
Cârmele compensate se caracterizează
axul cârmei este prinsituat
0 faptul
pana lacăocârmei
distanţă estefaţă
0 amplasată
axul
de muchia
cârmei în de
este
pupa atac,
situat
axului
cuprinsă
1lasăuo distanţă
între 1/3 faţăşide 1/2muchia
din lăţimea
de at
Cârmele necompensate sepoziţionarea
caracterizează axului
prin
0 laamplasarea
jumătatea lîţimii 1 safranului
axului amplasarea
în prova safranului axului la o0distanţă rezonabilă faţă de muchi
Cârmele necompensate seaxul caracterizează
cârmei este prin situat
0 pana faptul
la ocârmei

distanţă estede
1 amplasată
cel
axulpuţin
cârmei2/3
în este
din
pupa lăţimea
situat
axului 0lapenei
său
jumătatea lăţimii penei
Cârmele semicompensateamplasarea
se caracterizeazăaxului 0 prin
laamplasarea
o distanţă de axului
muchia
0 amplasarea
la ode distanţă
atac, cuprinsă
axului
de muchia la oîntre
1distanţă
de 1/3
atac, şifaţă
cuprinsă
1/2 dedinmuchia
lungimea
între 1/4
deprofilul
atac,
şi 1/3c
Cârmele suspendate sunt cârmele amplasate 0 în cârmele
borduri,acţionate
la navele
0 cu cârmele
cupompe
douăale sau
hidraulice
căror
mai ax multesusţine
1 cârme pana pe verticală, fără a se
Catargul face parte din : greementul navei0 arborada navei 1 instalaţia de evacuare 0a apelor uzate de la bord
Cauzele cele mai frecventetemperaturi
ale apariţieiridicate
incendiilor
0 ale la bordul
fenomene
mediului navei
mecanice,
ambiant sunt
1 fenomenechimice orajoase
sau termice0de la bordul navei
Cauzele cele mai frecventelucrul
ale apariţiei
cu flacărărincendiilor
deschisă,
1 izolarea
la bordul
neprotejat
deficitară
navei
0 aîncingerea
sunt
antenelor tableiVHF punţii0principale datorită razelor soarelu
Cauzele cele mai frecventeindisciplina
ale apariţiei şi incendiilor
neglijenţa
1 acţiunea la bordul umidităţii
navei
0 asupr
depozitarea
sunt izolatorilor necorespunzătoare
antenelor0 VHF a materialelor de birotică
Cauzele umane cele mai frecvente
neglijenţacare şi indisciplina
duc1la neutilizarea
apariţia incendiilor echipamentului
0 lipsa
la bordul
unordenavelor
echipamente
protecţie sunt 0 de telecomunicaţii adecvate
Cavaleţii sunt elemente din structura 0 partea de rezistenţă
întărită a0abărcii
bărcii
suporţi
pedecare
metalici
salvare
se fixează
sau din1motorul
lemn, pe care se poziţionează ba
greutatea
Ce este capacitatea de încarcare mărfii pe
(deadweight) 0 caretotalitatea
? o navăgreutăţiloreste1aptă sumace
să se
ogreutăţilor
transporte
pot ambarca rezervelor
pe0 o navă,de combustibil,
fără a depăşi apă, pescajul
alimente m
Ce este clema de avarie cuunşurubdispozitiv
? folosit
1 pentru fixareafolosit
un dispozitiv panoului
0 un pentrupeste
dispozitivgaura
amararea dematerialului
de fixare apă0 a pontilului de avarie
reglabilîn compartiment
Ce este coferdam-ul ? un compartiment 1etanş picul deprova
separare inclusiv
0 compartiment
puţul lanţului etanş sub 0 magaziile de marfă, în care se a
Ce este cruceta ? platforma coloanei 0 catargului
paltforma gabierului 1 o catargului
manevră mobilă de întindere 0 a gaiului
Ce este deplasamentul navei greutatea
? totală a1navei greutatea
complet navei
echipate,
0goale,
greutatea
inclusiv
fără combustibil
mărfii
a mărfii şi/sau
şi/sau
şi 0rezerve
a balastului
a balastilui dede la la
bord
bord
Ce este etamboul unei nave este? elementul de1construcţie partea dincare faţa închide
cuplului
0 compartimentul
corpul
maestru, naveicarecare
la cuprinde
extremitatea
separă
0 varangele
camera
pupacârmei şi chila dede comparti
ruliu a
Ce este flotabilitatea ? proprietatea navei1 deproprietateaa pluti la suprafaţanavei
0 de proprietatea
apei
a se opune navei
actiunii
de a0 forţelor
se mişca exterioare
liberă pe care
suprafaţa
tind să măr o în
Ce este forepeak-ul ? spaţiul dintre ultimul 0 spaţiul
perete dintretransversal
etrava
1 spaţiul
etanş
naveişidintre
şietamboul
primulcompartimentul
perete
navei 0transversal maşină etanş
şi magazia sau ma
Ce este forepeak-ul ? compartimentul situat 0 Compartimentul
deasupra punţii 1cuprins
principale,
spaţiulîntreetanş
destinat
prova
cuprinsnavei
agregatelor
între
0şi primul
compartimentul
perete transversal
maşini şietanş ultim
Ce este gabia ? platforma coloanei 1 catargului
platforma gabierului 0 o catargului
manevră mobilă de întindere 0 a americanului
Ce este ghiordelul ? un făraş metalic, 0 dinolemn găleată
saumetalică,
plastic,1 cu undin
pereţii
element
lemnînalţi,
sau dinplastic
pentru
structura scos
0 deapa rezistenţă
din barcă a bărcii
Ce este greementul navei t?otalitatea catargelor 0 totalitatea
unei naveparâmelor 0 totalitatea
metalicemanevrelor
folosite la amararea
1fixe şi mobile mărfiideînlamagaziile
bordul unei navei
nav
Ce este gurna ? este porţiunea curbată 1 este deoîmbinare
carlingă ce a0 fundului
uneşte
este parteafoile
plat cudublului
debordajul
osatură fund0navei
care
cu bulbul
asigurănavei fixarea catargelor na
Ce este înălţimea bordului distanţa
liber al navei
măsurată
? 0 după distanţa
o direcţie
măsuratăverticală,
1 după
distanţaîntre
o direcţie
măsurată
planulverticală,
deîn bază
planul
0 între
şi punctul
cuplului
planulde maestru,
plutirii
intersecţie
şi punctul
întrealplanu
liniei
de
Ce este înălţimea de construcţie
distanţa a navei
masurată? 1 după distanţa
o direcţie
măsuratăverticală,
0 după
distanţaîntre
o direcţie
măsurată
planulverticală,
deîn bază
planul
0 între
şi punctul
cuplului
planulde maestru,
plutirii
intersecţie
şi punctul
întrealplanu
liniei
de
Ce este ispolul ? un făraş metalic, 1 dinolemn găleată
saumetalică,
plastic,0 cu undin
pereţii
element
lemnînalţi,
sau dinplastic
pentru
structura scos
0 deapa rezistenţă
din barcă a bărcii
distanţa măsurată
Ce este lungimea între perpendiculare ? 0 îndistanţa planul diametral,
măsurată 1 laîn
distanaţa
linia
planulde diametral,
plutire
măsurată de plină
la
înlinia
0planul
încărcare,
de diametral
plutireîntre
de al plină
punctele
navei,
încărcare,
pededirecţ
inteî
Ce este lungimea maximă distanţa
a unei nave măsurată
? 0 îndistanţaplanul diametral,
măsurată 0 laîn
distanaţa
linia
planulde diametral,
plutire
măsurată de plină
la
înlinia
1planul
încărcare,
de diametral
plutireîntre
de al plină
punctele
navei,
încărcare,
pededirecţ
inteî
Ce este lungimea pe plutire distanţa
de plină măsurată
încărcare 1 îndistanţa
?planul diametral,
măsurată 0 laîn
distanaţa
linia
planulde diametral,
plutire
măsurată de plină
la
înlinia
0planul
încărcare,
de diametral
plutireîntre
de al plină
punctele
navei,
încărcare,
pededirecţ
inteî
Ce este manevrabilitatea ?proprietatea navei1 deproprietatea a executa uşor navei
0şideproprietatea
rapid
a se diferite
mişcanavei
manevre
cu ode viteză
a0şipluti
evoluţii
determinată
in condiţii
chiar şi pe
normale
într-un
o anumităpe
locapa
restrâ
direc
m
Ce este nescufundabilitatea proprietatea
? navei0 deproprietatea
a pluti in conditii navei de
1 normale a-şi păstranavei
proprietatea flotabilitatea
de a-si0 pastraşi stabilitatea
sau de în a-sicazul
schimbainundăr dir
Ce este o cange o prăjină cu lungimea 1 o de ramăcelcu puţin
palma
20 metri,
deundimensiuni
element
care are din montat
mari,
structura
folosită
un0sistemdeşirezistenţă
drept
de agăţare
cârmă a bărcii
la
deunul
avarie din cape
O instituţie
Ce este o societate de clasificare ? care are 1 ca Totalitatea
obiect decărţilor activitate
0 tehnice
Asociaţia
supravegherea
deorganelor
clasificare tehnică
dea0control
navelor
şi clasificarea
tehnic
civile al navelor,
navelorconstitui
civile
Ce este opera moartă ? nivelul de plutire al 0 navei
partea la permanent
linia de apă 1 emersă
partea permanent
a navei în condiţii
submersă
0 normale a navei deîn plutire
condiţii normale d
Ce este opera vie ? partea permanent1 submersă partea permanenta navei0înemersănivelul
condiţiide anormale
navei
plutireînde alcondiţii
navei
plutire
0 la normale
linia dede apă plutire
Ce este osatura ? structura de rezistenţă 0 o reţea formată spaţială
dintr-o
1deplacă
totalitatea
bare dreaptă
drepte planşeelor
şisau
curbe,
curbă inferioare
îmbinate
0 rezemată, între
şi superioare
întărită
ele, care cu din
bare
determină
interioru
şi elem ş
Ce este pescajul mediu al distanţa
navei ? măsurată0 pedistanţa verticală, măsurată
de la0linia
pe
distanţa
de
verticală,
bază măsurată
până
de lalalinia
pe
punctul
verticală,
1plutirii
celpână
mai
în dreptul
înalt
la liniaal cuplului
punţii
punţii principal
maestr
Ce este planşeul ? structura de rezistenţă 1 o reţea formată spaţială
dintr-o
0deplacă
totalitatea
bare dreaptă
drepte planşeelor
şisau
curbe,
curbă inferioare
îmbinate
0 rezemată, între
şi superioare
întărită
ele, care cu din
bare
determină
interioru
şi elem ş
planul ?orizontal care
Ce este planul cuplului maestru trece prin
0 planul linia de
longitudinal 0 bază
planul transversal
vertical care trece prin vertical
1chilacare
navei trece prin secţiunea maes
planul?orizontal care
Ce este planul cuplului maestru 0 planul
desparte transversal
partea0imersăvertical
planulde transversal
care
parteatrece emersă
prin
verticalsecţiunea
1 a corpuli
care trecemaestră
navei prin secţiunea
şi împarte maescorp
Ce este planul diametral alplanul
navei vertical
? longitudinal
1 planul care care împarte
împarte
0 planul
nava
nava în în
care
două
douăîmparte
părţi
părţi,simetrice,
nava
prova
0 înşidouăpupa
tribordpărţişi asimetrice,
babord prova
Ce este planul diametral alplanul
navei vertical
? longitudinal
1 planul care care împarte
împarte
0 planul
nava
nava în în
care
două
douăîmparte
părţi
părţi,simetrice,
nava
prova
0 înşidouăpupa
tribordpărţişi asimetrice,
babord prova
Ce este planul plutirii ? planul orizontal care 1 planul
coincide transversal
cu suprafaţa
0 vertical
planul liberă
transversal
carea apei
treceliniştite
prin
verticalsecţiunea
0 şi care
împarte trece
maestră
corpul
prin secţiunea
navei
şi împarte
în partea
maes
corp
Ce este pontilul reglabil ? un ansamblu demontabil 1 un elementcompus dedintr-un
rezistenţă,
0 un elementdispozitiv
compus sudat,
care dinse
găurit
maifoloseşte
0multe
la interior,
dispozitive,
pentru în care
fixarea
cuculisează
ajutorul
uşilor etanş
căru
o tij
Ce este ruful ? o construcţie situată 1 odeasupra
construcţie punţii
situatăţdeasupra
0principale,
o construcţie carepunţii
situată
nu se principale,
întinde
pe0 punteapecare
toată
etalon,
selăţimea
întinde
la pupa navei
pe navei
toată lăţim
Ce este secţiunea maestrăeste ? secţiunea vertical-transversală
1 este sectiunea vertical-longitudinală
care
0 secţiunea
trece princare mijlocul
trece
ce teoretic
trece
prin
0 planul
prin
al mijlocul
navei,
liniei deunde
navei
bazălăţimea
şi defineşte
este m
Ce este stabilitatea ? proprietatea navei0 deproprietatea
a pluti in condiţii
navei1 normale,
de
proprietatea
a reveni fărălanavei

poziţia
sede scufunde
iniţială
a0 se mişca
de
peechilibru,
mare
cu o liniştită
viteă
dupădeterminată
încetarea
Ce este stabilitatea de drum proprietatea
? navei0 deproprietatea
a se mişca navei cu 0o viteză
de
proprietatea
a-şideterminată
schimba navei direcţia
de a-şi1 mişcării
menţine direcţia de marş, fără
Ce este suprastructura ? o construcţie situată 0 odeasupra
construcţie punţii
situatăţdeasupra
1principale,
o construcţie carepunţii
situată
nu se principale,
întinde
pe0 punteapecare
toată
principală,
selăţimea
întinde lanavei
peprova
toatănavei
lăţim
Ce este tonajul brut ? greutatea navei încărcate0 volumul cu tuturor
marfă compartimentelor
0 o mărime calculată închise convenţional,
1destinate transportului
reprezentând mărfurilor
volumul t
Ce este tonajul net ? volumul tuturor compartimentelor
0 greutatea navei o mărime
interioare
0goale, dar cucalculată
închise rezervele
ale navei, convenţional,
de1inclusiv
combustibil care reprezintă totalitat
suprastructurile
Ce este un catarg ? totalitatea pieselor0 confecţionate
totalitatea manevrelor
din0lemn un sau stâlp
fixe din
şivertical,
curente
metal aşezat
şidecare
la1bord,
în
seplanul
numesc
folosite
diametral
: pentru
catarge, alfixarea
navei
arbori,arbor
şighiu
fix
Ce este verga ? un catarg simplu 0 o traversa orizontala, 1 o manevraincrucisata curenta
pe catarg 0
Ce reprezintă desenul de mai jos ?de avarie1 cuun
un paiet margini
cavaletmoi de arbore
0 uncotit pontil reglabil 0
Ce reprezintă desenul de mai jos ?
un dispozitiv 0 un pontil reglabil0 un şurub de fund
de strângere 1
Ce reprezintă desenul de mai jos ?
un dispozitiv universal
0 unde pontil reglabil0 şurubul de fund
strângere 1
Ce reprezintă în figura de mai jos, cota
lungimea tpp
între ?0 pescajul pupa actual
perpendiculare 1 înălţimea bordului liber0
Ce reprezintă în figura de mai jos, cota
pescajul prova tpvactual
?1 înălţimea bordului 0 liber
lungimea între perpendiculare 0
Ce reprezintă mecanismulclemă din figurade avarie
RO-TCVN-V-t
0 pontil02.d reglabil 1 dispozitiv universal de 0strângere
Ce reprezintă mecanismulclemă din figurade avarie
RO-TCVN-V-t
0 pontil03.d reglabil 0 dispozitiv universal de 1strângere
Ce reprezintă mecanismulclemă din figurade avarie
RO-TCVN-V-t
1 pontil04.d reglabil 0 dispozitiv universal de 0strângere
Ce reprezintă vitalitatea navei
capacitatea
? navei0decapacitatea
a pluti în condiţii
navei1 de
decapacitatea
avarie
a-şi menţine naveicaracteristicile
de a-şi 0 menţine tehnice,
caracteristicile
de exploatare tehnice
şi p
Ce rol are cârma, la o navăde? a asigura posibilitatea 1 de a susţine
mişcăriiarborii
după
0 de oportelice
traiectorie
a deplasa situaţi
stabilită
nava între
cuşimotorul
ajutorul
0de a modifica
principal
forţei decomandat
şi
propulsie
tubul etambou
direcţia d
Ce rol are elicea, la o navăde ? a asigura posibilitatea
0 de a susţine
mişcăriiarborii
după
0 de oportelice
traiectorie
a asigura situaţi
stabilită
propulsia
întreşimotorul
1navei
de a modifica
înspre
principal înainte
comandat
şi tubul
şi înapoi
etambou
direcţia
şi ded
Ce rol are etamboul unei nave închide ? corpul navei 1 proteja
la pupa,nava permite
de 0şocurile
trecerea
adăposteşte datorate
etanşăpuţul coliziunilor
a axului
lanţului0portelică
uşoare
şi sonda şidin
aultrason
axului
timpulcârmei
înaintării prin
Ce rol are învelişul dubluluiadăposteşte
fund ? tancurile
0 asigură
de balastnescufundabilitatea
superioare
1 adăposteşte navei agregatele
în caz de 0 mecanismelor
avariere a dublului de ridicat
fund
Ce rol are selatura punţii ?de a menţine nava 0 pedechilă
a asigura
dreaptă scurgerea
1 de a rapidă împiedica a apei de pe
scurgerea 0 punţi
apei de pe punte spre bordaj
Ce rol are tubul etambou, la deoanavă susţine
? pana0cârmei de a sustine
când nava arborii
1estedeportelice
pe
a asigura
doc la trecerea
spargerea etanşă
0 gheţiiacândacestorase navigă
în afara în bordului
ape reci
Ce rol au planşeele din corpulprin unei navelor,
structura ? 0au fiind
rolulstructuri
de a asigurade0rezistenţă,
acestea preiau
sprijinirea asigură
coastelor şiambarcarea
transmit
navei 1 osaturii în condiţii
naveide sarcinile
deplinănormal
sigura
Ce se află pe fundul bărcii gurna
? 0 1-2 orificii închise 1 cu copastia
dopuri filetate din bronz 0 sau aluminiu
Ce se înscrie în certificatuldeplasamentul
de tonaj ? navei
0 pescajul navei 0 tonajul brut si tonajul net 1 al navei
Ce se înţelege prin "apendici" ai corpului
elemente navei
din structura ? interna constructive
0 elemente a navei 0 elemente constructive
ale osaturii navei 1si funcţionale care ies în afara cor
Ce sunt ambarcaţiunile ? nave de transport0pasageri nave mici cu şi
clasa
foarte
1de mici,
nave
navigaţia care
mici nelimitată
şi
sefoarte
deplasează
mici, 0 care
pe apăse deplaseazş
cu propulsiepeproprie apă cu do
Ce sunt barbetele ? găleţi metalice, din 0 lemn
socare saudeplastic
sizal sau
1metalică,
elemente
sintetice,din hidrodinamice
lemn
legatesau la plastic
prova
0 înşiafara
pupacorpului
bărcii bărcii
Ce sunt construcţiile de rigidizare
structura ? de rezistenţă
0 o reţeaformată spaţială
dintr-o0deplacă
totalitatea
bare dreaptădrepte planşeelor
şisau
curbe,
curbă inferioare
îmbinate
1 rezemată, între
şi superioare
întărită
ele, care cu dinbare
determină
interioru
şi elem ş
Ce sunt manevrele fixe ? parîmele vegetale0 şiparâmele sintetice pentru
metalice 1legarea
totalitatea
pentrunavei consolidarea
parâmelor
la cheu în metalice
0plan longitudinal
folosite la şi amararea
transversal mărfii
ac
Ce sunt manevrele mobileparâmele
? vegetale 1 şi/sau
parâmele sintetice
metalice
folosite
0 parîmele
pentru la manevrarea
consolidarea
vegetale velelor,
şi însintetice
0plan vergilor,
longitudinal
pentru bigilor,
legarea
şi tangoneţilor,
transversal
navei la cheaec
Ce sunt pataraţinele ? manevrele fixe ale 0 navei,
manevrelecare susţin
fixe ale
0unmanevrele
navei,
catarg, care
pontil
fixe
susţin
sau
aleun coloană
navei,
catarg,
1 care înpontil
planul
susţinsaudiametral,
uncoloană
catarg,înspre
în
pontil
plansapro
tr
Ce sunt sarturile ? manevrele fixe ale 0 navei,
manevrelecare susţin
fixe ale
1unmanevrele
navei,
catarg, care
pontil
fixe
susţin
sau
aleun coloană
navei,
catarg,
0 care înpontil
planul
susţinsaudiametral,
uncoloană
catarg,înspre
în
pontil
plansapro
tr
Ce sunt straiurile ? manevrele fixe ale 1 navei,
manevrelecare susţin
fixe ale
0unmanevrele
navei,
catarg, care
pontil
fixe
susţin
sau
aleun coloană
navei,
catarg,
0 care înpontil
planul
susţinsaudiametral,
uncoloană
catarg,înspre
în
pontil
plansapro
tr
Ce sunt tancurile de balastcompartimente
? etanşe
0 compartimente
situate la nivelul destinate
0 compartimente
punţii principale
depozităriietanşe mărfurilor
1situategenerale
sub puntea containerizate
principală, la p
Cea mai utilizată metodă nespecializată
interzicerea fumatului
de 1 prevenire
în locuri
utilizarea a incendiilor
nepermise,
gazului aplicarea
0 inertla bordul
a
înlucrului de
navelor
cu
vopsele
compartimentele flacără
careignifuge
0transportă
deschisă
de locuitpe şiculoarele
mărfuri
a utilizării
periculoase
dinsculelor
compartim me
est
Cele mai frecvente avarii laîncorpul
prova,navei
în pupa şi zona
au 1loc în dublului fund
încompartimentele
zona 0 încambuzeicopastiei 0
Centrul de carenă B reprezintăcentrul geometric1al rezultanta
carenei forţelor 0 de rezultanta
greutateforţelor de presiune 0
Centrul de carenă al naveicentrul
reprezintă de greutate 1 alrezultanta
volumuluituturor
de apă0 forţelor
acel
dezlocuitpunct
cqaredeîncompul
partea
care acţionează
imersă
deplasamemtul
0 a navei
forţa denavei greutate a navei
Centrul de carenă B, prin definiţie, reprezintă
centrul geometric 1al rezultanta tuturor
volumului carenei 0 forţelor
centrulde
navei presiune
plutirii 0
Centrul de greutate al navei centrul
reprezintă
de greutate 0 alrezultanta
volumuluituturor
de apă0 forţelor
acel
dezlocuitpunct
cqaredeîncompul
partea
care acţionează
imersă
deplasamemtul
1 a navei
forţa denavei greutate a navei
Cerealele în vrac pot fi transportate
tip container cu navele 0 navele de transport 0 vrachiere
animale vii şi cargouri 1
Certificatul de bord liber al căpitănia
navei esteportului
eliberat0dedeînmatriculare
către
societatea de aclasificare
1navei
santierul constructor al0navei
Certificatul de echipaj minim de siguranţă
serviciul "personal"pentru
0 alAutoritatea
o navă sub
companiei Navală
depavilion
1 Română
crewing românesc
sindicatul este eliberat de către
navigatorilor0
Certificatul de siguranţă a construcţiei
căpitănia portuluieste eliberat
0de societatea
înmatriculare
de către de aclasificare
1navei
santierul constructor al0navei
Certificatul de siguranţă echipament
căpitănia portului
este eliberat
0de societatea
înmatriculare
de către de aclasificare
1navei
santierul constructor al0navei
Cheia "Kenter" este cheia universală care 0 undeschide
dispozitivtoate broaştele
cheia de
de 0întindere a deîmpreunare
la cabinelea1de
sarturilor două
locuit
chei aledeunei
lanţnave
de ancoră
Chesonul de ciment este utilizat la astuparea
bordajului, deasupra0 provizorie
dublului a găurilor
liniei defund
plutire
plat de apă din zona
0 gurnei 1
Chesonul de ciment nu se gaura aplică de atunci
apă când
este1 situată
gaura pe debordajul
apă este 0 navei,
în
gaurazona pedegurnei
suprafaţă
apă este plană în zona0 evazajului corpului navei
Chesonul de ciment se aplică pentru obturarea
pe bordajul vertical îngăurilor
0 drept zona de apăsau
de gurnei
deasupra 1situate
sub
liniei puntea
a evazajului
de plutireprincipală, 0pe plafonul acesteia
corpului navei
Cine reglementează dotarea Societăţile
navelor cude instalaţii
clasificare şi mijloace
1 Sistemul pentru
de Management asigurarea
0 regulile al vitalităţii ?0
York-Antwerp
Armatorului
Clasa unei nave sub pavilion
un românesc
an este0 acordată
5 ani pentru o0perioadă 4 ani de 1
Clasificarea navelor comerciale
naturape mărfurilor
tipuri se 1transportabile
facezona
funcţie
de navigaţie
decu acea
0 pescajul
navă maxim la linia0de vară
Clema de avarie cu şurub unestedispozitiv folosit
1 launfixarea
dispozitiv
panoului
folosit
0 peste
olaanexă
fixarea
gauraa paietului
pontilului
de apă peste
reglabil
0 gaura de apă
Clema de avarie cu şurub o este
instalaţie colectivă
0 ode sculă
salvare
de vitalitate
0 un dispozitiv de vitalitate 1
Clema de avarie cu şurub obturarea
se foloseştegăurilor
la 0deobturarea
apă din zona găurilor
forepeak-ului
0 denu apă
se obturează
de mari dimensiuni
găuri 1de apă cu clema de avarie cu şuru
Clema de avarie cu şurub manevrarea
se foloseşte paietului
la 0 fixareade avariepanoului1cufixarea
marginipontilului
moi reglabil0
Clema de avarie cu şurub dese foloseşte
dimensiuni pentru
mici0 fixarea panouluimijlocii
de dimensiuni 1cu de
margini moi în mari
dimensiuni scopul astupării
0 găurilor de apă
Clema de avarie este papucii de împreunare0 o sculă din inventarul
a cablurilor 0 un de
metalice incendiu
dispozitiv de vitalitate1
Clema de avarie su şurub o este
barăalcătuită
metalicădincu
0 două
o tijăpiese
filetată
mobile
prevazută
1 prevăzute
o ţeavă
cu piuliţă
filetată
cu cârlige
fluture
în care
pentru
şi0se
care
introduce
fixare
are lapecapăt
ocoastele
tijăocufurcă
orificii
navei
metalică
de reg
Codul ISM este 0 totalitatea
totalitatea manualelor actelor
ISM întocmite normative
0de codul
armator internaţional
ale statuluiprivind
de1 pavilion,
siguranţa
referitoare
navei, alaechipajului
protecţia m ş
raportul
Coeficientul de permeabilitate dintre
al unui volumul
1 raportul
compartiment, realnotat
de
dintre
apă 0 ,raportul
cu volumul
care
"m" reprezintă
poateteoretic
intra
dintre
în
al compartimentului
compartiment
volumul0compartimentului
şi volumul
şi volumul
teoretic
inundat
real de
alşiacestu
apă
volum
ce
Coeficientul de permeabilitate
raportul
al unui
dintre
compartiment,
volumul
1 raportul
realsededintre
notează
lichidvolumul
0care
cu "mteoretic
raportul
încape" şidintre
reprezintă
în compartiment
al compartimentului
volumul0compartimentului
şi volumul
şi volumul
teoretic
inundat
real
al de
acestuia
şilichid
volum
Coeficientul portanţei profilului se calculează 0 cu formula (vezi fig.
pm_TCN_MN_Q12R1.mht 1 TCN-m.n.-t), unde: A-este 0 aria safranului cârmei; ro -este
Coeficientul rezistenţei la îaintare se calculează 1 cu formula (vezi
pm_TCN_MN_Q12R1.mht 0 fig.TCN-m.n.-t): 0
Coferdamul este spatiul de separatie 0 dintre
spatiuldouade separatie
tancuri0 spatiul
deintre
combustibil
compartimentul
de separatie lichid;intre
1de un
masini
tanc (CM)
de combustibil
si tancul desi marfa
un tan
Coferdam-urile au rolul de asigura
a depozitarea 0 asigura
materialelor depozitarea 0 dematerialelor
de avarie a separa şiSOPEP proteja 1două compartimente adiacente, al
Coferdamurile folosesc la depozitarea diferitelor 0 amplasarea
materiale agregatelor 0 limitarea sau prevenirea 1 avarierii prin reciprocitate a dou
Cofiguraţia magaziilor de marfă
minereurile
la navele
suntmineraliere
mărfuri
1 minereurile
cu este
greutatedeosebită
sunt0specifică
mărfuri
pot de transporta
cu
cea
maregreutate
a altor
şi mărfuri
specifică
nave0delichide
transport
micăîn vrac mărfuri
în magaziile
solide, deoar
de m
Coloana este partea inferioară
da a catargului ?1 nu 0 nu este un element al 0 catargului
Comandantul părăseşte nava primul 0 oricând decide el 0 acest
ultimul lucru 1
Comandantul unei nave implicate
societăţiiîntr-o
de asigurare
situaţie
0 conform
de urgenţă prevederilor
va raporta
1 navlositorului
manualului
situaţia şi dedestinatarului
urgenţă
0 mărfii
Comparativ, la nave cu aceleaşi
o stabilitate
caracteristici
transversală
0 constructive,
o stabilitate
mai mică transversală
cea1care nu areexistă
mai
înălţimea
diferenţe
mare de construcţie
0 mai mică, prezintă
Comparativ, la nave cu aceleaşi
o stabilitate
caracteristici
transversală
0 constructive,
o stabilitate
mai mică transversală
cea1care nu areexistă
mai
lăţimea
diferenţe
marede construcţie0 mai mare, prezintă
Comparativ, o navă este mult mai stabilă
transversal decât0longitudinal
longitudinal decât nu sunt diferenţe
1 transversal 0
Compartimentarea corpuluirealizarea
navei se constructivă
realizează
1 turnarea
prin
a unuide sistem
chesoane
0deamplasarea
pereţi
de ciment
etanşipereţilor
care
în diferitele
separă
de
0 saparaţie
spaţii
diferitealespaţii
încorpului
magaziile
ale corpului
navei
de marfă
nave
Compartimentarea navei constăprevederea
în amplasării
0 asigurarea
capacelor sistemului
magaziilor
0 Împărţirea
dede umplere
marfă
prin şi
şi
construcţie
agolire
sistemului
1a tancurilor
a corpului
de închidere
denavei
balast
etanşă
în compartim
a aces
Compartimentarea navei constă în
amplasarea 0 dispunereafore
compartimentului tankurilor
0 împărţirea
peak câtdemai ballast corpului
la nivelul
aproape denavei
1punţii
pupa înnavei
compartimente
principale etanşe unul f
Compartimentarea navei se asigurării unei ventilaţii
face în scopul 0 realizarea
eficienteunei mai 0 asigurării
bune stabilităţinescufundabilităţii
de drum 1 navei în cazul inundării accid
Compartimentarea tuturor asigurarea
spaţiilor etanşemanevrabilităţii
din
0 structura
asigurarea navei
navei,
ambarcării
contribuie
0 asigurarea
combustibilului
la flotabilităţii în magaziile
1navei de marfă la navele cargo
Compartimentul cuprins între roofprova
centralnavei şi0primulforepeakperete transversal 1 afterpeak etanş se numeşte 0
Compartimentul cuprins între pupa navei şi 0ultimul
coferdam forepeakperete transversal 0 afterpeak etanş se numeşte 1
Compatimentarea corpuluiintimităţii
navei se echipajului
face în 0scopul
izolareaasigurării
fonică a0diferitelor
nescufundabilităţii
încăpreri navei 1 în cazul inundării unuia sau mai
Componenţa şi modul de acţionare
regulile internaţionale
a echipei 0 deregulamentul
de
intervenţie
prevenire îndeacazul
0coliziunilor
ordine
roluluneiinterioară
specific
găuri
pe mare
de
al navei
apă, sunt
dar
1 şistabilite
funcţiede decătre
gravitatea situaţiei
Compoziţia mortarului pentru chesonul
ciment cu nisip de ciment,
1 ciment în cazul
cu câlţi utilizării
vegetali
0 doarcimentului
ciment rapid este 0
Conform Teoremei lui Euler, centrul
douăgeometric
plutiri izocarene
1al centrul
fiecăreia
succesive
de greutate se
0 intersectează
cuplul
rezultant maestru după o dreaptă 0 ce trece prin
Conform Teoremei lui Euler, centrul
douăgeometric
plutiri izocarene
1al centrul
fiecăreia
succesive, se
0 intersectează
de flotabilitate centrul
al navei după o
de greutate aldreaptă
navei
0 ce trece prin
Conformarea navei cu cerinţele
Certificatul
de vitalitate
de Siguranţă
0este atestată
Radio prin
Certificatul de Safe 1 Certificatul
Manning de Siguranţă 0 Construcţie
Constructiv, mineralierele diferă
proporţiade cargourile
dintre bordul
0 de liber
mărfuri
amplasarea şi înălţimea
generale 0 structura
ancorelor de
princonstrucţietransversală 1tip fagure şi înălţarea accentuată a
Constructiv, mineralierele diferă
tipul capacelor
de cargourilemagaziilor
0 de mărfuri
modul de
demarfă
generale
alarmare 0 volumul
aprin
echipajuluimare al spaţiului 1 gurilor de magazii
Constructiv, reducerea influenţei negative
amplasarea asupra
tankurilor stabilităţii
0 amplasarea
paralel navei0 a
cu tankurilor
planul suprafeţelor
celularea
diametral
perpendicular libere
tankurilor
al navei pecude lichide
planul
1diafragme din tankuri,
diametral se realizează
al navei
Convenţia Internaţională asupra
naveleLiniilor de Încărcare
specializate 0 înnavele - specializate
Londra
transportul 1966,în defineşte
containerelor
0 nave transportul
specialnavele mărfurilor
construite de1tip solide
"A" ca
pentru aîntransporta
fiind
vrac marfuri lichid
Corecţia înălţimii metacentrice
momentul
longitudinale,
de inerţie
1 când
momentul
al suprafeţei
la bordde există
libere
inerţie
0 undeplasamentul
de al
tank
lichid,
suprafeţei
parţial
calculat
umplut,
libere
naveifaţă
de
la
este
0de
plină
lichid,
planul
proporţională
încărcare
calculat
cuplului faţă
cu
maestru
de planul diam
Corecţia înălţimii metacentrice transversale 0când la bord există1un tank parţial umplut, se0 calculează cu ajutorul formulei
pm_TCN_SNt_Q130R1.mht
Corecţia înălţimii metacentrice
pozitivă
transversale 0saunesemnificativă0
longitudinale cândnegativă la bord există un tank1parţial umplut, este întotdeauna
Corpul navei este simetric planul
faţă decuplului maestru 0 planul plutirii 0 planul diametral 1
Cota centrului de greutate G al navei , pm_TCN_GN_Q29R1.mht
se determină
1 utilizând următoarea
0 formulă de calcul 0
Cota centrului de greutate ZG al navei mng_TCN_GN_Q29R1.mht
1 calculează cu formula
, se se 0 0
Creşterea caracteristicilor de propulsie
folosirea ale unei
elicelor elici, se duzelor
contrarotative
0 folosirea poate realiza
0 ambele prin răspunsuri sunt 1 valabile
Creşterea rezistenţei la înaintare
reducerea
are ca
vitezei
efecte
1navei
creşterea
şi a turaţiei
vitezei
propulsorului
0navei
creşterea
la aceeaşi
vitezei
turaţie
naveia0şipropulsorului
a turaţiei propulsorului
Creşterea rezistenţei la înaintare
reducerea
are drept
vitezeiefecte
1navei
creşterea
la aceeaşi
vitezei
turaţie
0navei
reducerea
a la
motorului
aceeaşi
turaţiei
turaţie
motorului
a0 motorului
pentru realizarea aceleiaşi v
forţa maximă
Criteriul de vânt, conform normelor a unei
A.N.R., în momentul
rafale de
0 calcului vânt
dinamic
de
0 travers,
elementelor reportul
maxim pe
pe
dintre
care
caremomentul
de satbilitate, neva
nava oîl1poate
este poate
de răsturnare
suporta
suporta fără
fără
şi a
cel
a se
sede
răsturna
răsturna
vânt
Cu ajutortul panouli cu margini moi,
de mici fixat cu 0dispozitivul
dimensiuni, din universal
de dimensiuni
zona gurnei 1 dede strângere,
mijlocii, mari
din zone se pot de
dimensiuni,
plane obtura găuri de
0deasupra apă
liniei de plutire
Cu ajutorul clemei cu şurub,dese pot obturamici
dimensiuni găurile
0 gauri dedeapă
apa mijlocii.
0 nici un fel de gauri de apa. 1
Cu ajutorul diagramei de carene drepte, centrului
coordonatele în cazul ambarcării/debarcării
0 coordonatele
de greutate;centrului
1 noilede de greutăţi,
pescaje
carena pupa în practica
si variatia
si prova la bordul
0 pescajului
ale navei;navei, se determină
mediu;
Cu ajutorul diagramei de carene
coordonatele
drepte, centrului
în cazul
0 coordonatele
ambarcării/debarcării
de greutatecentrului
al1navei de
pentru
lungimeadecarenă
greutăţi,
situaţia
noii şi variaţia
liniiînde
dată
practică
0 pescajului
plutire alanavei
bordul
mediu
navei, se determină
Cu ajutorul dispozitivului universal de strângere
de mici dimensiuni 0 de sedimensiuni
pot obtura mijlocii
găurile
0 nu se de pot
apăobtura găurile 1 de apă cu acest dispozitiv
Cu ajutorul panoului cu margini
de mici moi dimensiuni
pot fi obturate
0 din
de zona
găurile
mari de gurnă
de apă
dimensiuni 0 de dindimensiuni
dublul fundmijlocii, 1situate pe suprafeţe plane
Cu ajutorul pontilului reglabil
dese miciobturează
dimensiuni găurile de apă
0 de dimensiuni 0 nu se obtureză găuri de
mijlocii 1 apă cu ajutoaul acestui dispoziti
Cu ajutorul scalei de încarcare, se poate determina
deplasamentul 1 înălţimea
navei pescajul
metacentrică
navei,
0 raza funcţie
transversală
metacentrică
de longitudinală
0
Cu ajutorul scalei de încărcare,
centruluivalorile
de carenă
deplasamentului
0 pescajuluişimediu ale 1capacităţii
alrezei de încărcarelongitudinale
naveimetacentrice se0 pot determina pentru diferite valo
Cu ajutorul scării de încărcare, se poate determina
deplasament 1 cota pescajul
metacentrică mediu
0 longitudinală
raza
al navei
metacentrică
funcţie de transversală
0
Culoarea în care sunt vopsite
albastru
materialele de1 avarie roşu este 0 negru 0
Cum este fixat panoul cu margini
cu şurub moiuniversal
din desenul
0 cu dulapi
alăturat şi ?pene 1 cu dispozitiv universal 0
Cum este fixat panoul cu margini
cu pontilmoi reglabil 0 cu
în figura de pene
mai jos şi grinzi
? 1decu lemn
dispozitiv universal 0de strângere
Cum este notat în calcule şiL planuri pescajul0navei D ? 0 T 1
Cum se amplasează şurubul de de fund pentru
la exterior spre1astuparea
interior
de la interiorunei spre
găuri de ajutorul
0 exterior
cu apă ? dispozitivului 0 universal
Cum se clasifică bărcile după
cu rame,
felul propulsiei
vele, elică 1 ? cu propulsie proprie 0 cuşiprovafără propulsie
ascuţită şi proprie
cu0prova dreaptă
Cum se clasifică bărcile după
mici,numărul
mijlocii de şi mari
rame ?
0 10+1, 8+1, 2 sau 1 4 7+1,
rame5+1 sau 3+1 0
Cum se deschid uşile metalice,
către întotdeauna
interior 0? către exterior 1 către pupa navei 0
prin slăbirea
Cum se face proba de perforare a unui prezoanelor
tank0 prin inspecţie
autoclavelorvizuală
0 prin sondare repetată sau 1 cu traductor
Cum se numesc coastele la bărci ?
nervuri 0 crevace 1 turnichet 0
Cum se numeşte arborele trinchet
înclinat fixat in prova navei, care se 1întâlneşte
0 bompres artimonla navele cu vele 0 ?
Cum se numeşte dispozitivul utilizat universal
dispozitiv la fixarea panoului
0 deşurub universal
strângere cu margini0 clemă
moi din defigura
avariealăturată 1 ?
Cum se numeşte dispozitivul utilizat universal
dispozitiv la fixarea panoului
1 deşurub universal
strângere cu margini0 clemă
moi din defigura
avariealăturată 0 ?
Cum se numeste extremitatea pupaanterioara a 0 navei?
prova 1 dublu fund 0
Cum se numeste extremitatea pupaposterioara a1navei? prova 0 pic prova 0
Cum se numeşte partea corpului
opera vie navei aflată 0 deasupra
opera moartă liniei de1 plutire
carena ? 0
Cum se numeşte partea corpului
opera vie navei aflată 1 sub
operaliniamoartă
de plutire 0 ?osatura 0
Cum se numeşte planul care împarte
planul cupluluicorpul 0navei
maestru planul în cele două0părţi
plutirii simetrice,
planul diametral tribord şi 1babord ?
Cum se numeşte planul care împarte
planul cupluluicorpul 1navei
maestru planul în cele două0părţi,
plutirii planul tribord şi babord ?0
diametral
Cum se numeşte planul care separă
planul partea
cuplului 0imersă
maestru planuldeplutirii
partea emersă
1 planul a corpului
diametral navei ? 0
Cum se numeşte planul principal de proiecţie,
planul cuplului 0 vertical
maestru longitudinal,perpendicular
planul diametral1 planul plutirii pe planul 0 secţiunii maestre?
Cum se numeşte planul principal de proiecţie,
planul cuplului 1 vertical-transversal,
maestru planul diametral0 planul care trece
plutiriiprin secţiunea 0 maestră?
Cum se numeşte proprietatea navei de a se1mişca
deplasare cu o viteză 0
manevrabilitate determinată
giratie ? 0
Cum se numeşte proprietatea navei de a-şi 0păstra
deplasare direcţiade
stabilitatea mişcării
1 giraţie
drum ? 0
Cum se numeste structurabordajul bărcii a barcii
de rezistenta 0 etrava
? bărcii 0 osatura bărcii 1
Cum se numeste vârful catargului,
butuc în limbaj0marinăresc măr ? 1 gabie 0
Cum sunt dispuse banchetele într-o barcă ?1 suprapus
longitudinal 0 transversal 0
Cum sunt dispuse bancurile într-o barcă ? 0 suprapus
longitudinal 0 transversal 1
Cunoaşterea poziţiei planului
calităţile
neutru, manevriere
permite 0 ambarcarea/debarcarea
vizibilitatea
ale navei sădenupe 0fiepuntea
stabilitatea
compromise
greutăţilor
de navigaţie
navei la/de
săsănu
lanu
1bordul
fiefiedeteriorată
afectată
navei, astfel încât
Cunoaşterea poziţiei planului
pescajele
neutru,naveipermite să0 ambarcarea/debarcarea
nu
asieta
se modifice
navei să nu 0 se stabilitatea
modifice
unei greutăţi
navei să la şi
nu1deseladiminueze
bordul navei, astfel încât
Cunoscând greutatea "q" ambarcatăpm_TCN_FN_Q17R1.mht
la bordul
0 navei şi deplasamentul
1 unitar – TPC, corespunzator
0 pescajului iniţial al na
Cuplele teoretice sunt curbele
planul obţinute prin 0
diametral; intersecţia suprafeţei
planul cuplului 1 teoretice
planul deabază
maestru; corpului navei 0 cu planuri paralele cu
Cuplele teoretice sunt curbele
planul obţinute
diametralprinal intersecţia
0 navei suprafeţei
planul cuplului 1 teoretice
planul
maestru al de abază
naveicorpului
al navei
navei
0 cu planurile paralele cu
Cuplul format de greutate şirazăforţa
metacentrică
arhimedrică 0 sebraţnumeşte
de stabilitate 0 moment de stabilitate 1
Cuplul unei forţe de 15 KN35 care
KNm;acţionează 0pe 37,5 un braţ KNm.;de 2.5 metri,
1 30creazăKNm.;un moment de 0
Curenţii turbionari mai poartă
curenţi
numelede oportunitate
de 0 curenţi marini verticali 0 curenţi Foucault 1
Daca centrul de greutate Gechilibru
al naveistabilcoincide 0 cu metacentrul
echilibru M,
indiferent1 atunci
echilibrunava se află în 0
instabil
Dacă centrul de greutate Gaducerea
al navei se navei
aflăîndeasupra
0 poziţia
amplificarea
iniţială
metacentrului
de
înclinării
echilibru
1 rotirea M,
naveimomentul
navei în jurulcareaxului
acţionează
0 median asupra navei va provoc
Dacă centrul de greutate Gaducerea
al navei se navei
aflăînsub
1 poziţia
amplificarea
metacentrul
iniţială deînclinării
M,echilibru
0momentul naveinavei
rotirea care înacţionează 0 asupra
jurul axului median navei va provoca
Dacă la cota centrului de carenă
înălţimea adăugăm
metacentrică
raza
0 razametacentrică,
metacentrică distaţa
0 cotarezultată
metacentruluireprezintă1 tocmai
Dacă la o navă aflată în marş R + δR
T = avem T = împingerea + δR
1 T > Rpropulsorului, 0 TR<= R + δR
rezistenţa la înaintare
0 a apei iar δ R = rezistenţa su
Dacă la o navă cu GM mairedresare
mic decâta0unghiului
se ambarcă
0 amplificareo greutate
de înclinare 1în planul
a unghiuluitendinţa
dediametral,
este inprevizibilă
înclinare deasupra0 centrului de greutate al navei,
Daca la o navă valoarea luiunghiul
GM este de mai
înclinare
mică0 vaunghiul
decâtdescreşte
0deşi înclinare
nava1este nuvaînclinată
secreşte
întâmplă transversal,
nimic deosebit
0 atunci, prin ambarcarea unei gre
Daca la o navă valoarea luiseGM va este
înclinamai mică1 se
într-un decât
bord va înclina
0, nava în bordul
0 se va opusrăsturna
celui de acţionare 0 a forţei respective
Dacă raportăm aria plutirii Afundarea
la produsulpe dintre 0lungimea
CWL şi lăţimea
centimetru 1 acesteia,
momentul obţimen
unitar de asietă 0
Dacă un tank de la bordul creşte
navei, se de divizează
"m" ori0 longitudinal
se reduce de cu “m”0 pereţi
m+1 ori echidistanţi, atunci 1 efectul negativ al suprafeţei libe
Dacă valoarea braţului GMînclinare
al unei naveîntr-unul
este1din
mai borduri
mică decât
echilibru până 0,
stabil se0nava
ajunge
răsturnare
va lafi în
valoarea
condiţiecel depuţin
0 0 a braţului
estealbe
De ce sunt vopsite în în dungi culoarea stabilită
obiectele 0 din de societatea
pentru
inventarul
a putea 0de
de fiavarieclasificare
separate
aceste
? obiecte
de altelenu sunt0vopsite în dungi albe
De ce sunt vopsite în roşu pentru
obiectele din inventarul
a putea 0 estede
fi separate culoarea
avarie
de altele?stabilită
0 aceste de regulamente
obiecte nu sunt1vopsite în roşu
Deasupra liniei de plutire apartea
navei se imersă
află 0 partea emersă 1 opera vie 0
Deplasamentul unei nave creste
creste;dar bratul stabilitatii
1 descreste; transversale 0 ramane
ramane constant;
constant. Ce 0se poate spune despre tendinta m
Deplasând greutăţi la bordul navei, nu se modifică
deplasamentul navei
1 asieta navei 0 coordonatele centrului0de greutate al navei
Deplasând o greutate la bordul
o forţă navei, pe o direcţie
0 un moment orizontal longitudinală,
1 afirmaţiacoordonatele
nu este adevărată cenrtrului
0 de greutate se modifică,
Deplasarea greutăţilor la bordul
pescajul navei nu modifică
prova/pupa 0 deplasamentul
al navei 1 cordonatele centrului de 0 greutate
Deplasarea unei greutăţi lacentrului
bordul navei de carenă
pe 0 o direcţie verticală,
metacentrului 0va centrului
determina
transversal dedeplasarea
greutate al1în aceeiaş direcţie şi sens a
navei
Deplasarea unei greutăţi lamodificarea
bordul navei, paralel
asietei1 navei cu planul diametral,
modificarea 0 nicipe
deplasamentului una orizontală,
dintre
unitar la aceeaşi cotă, determină
acestea0
Deplasarea unei greutăţi lamodificarea
bordul navei, stabilităţii
pe0direcţieiniţiale
orizontal-longitudinală,
modificarea a navei
asietei
1 modificarea
navei indiferent de 0sens, determină
deplasamentului navei
Deplasarea unei greutăţi lamodificarea
bordul navei, stabilităţii
pe1direcţieiniţiale
verticală,
modificarea a navei indiferent
asietei navei de sens,
0 modificarea determină
deplasamentului 0 navei
Deplasarea unei greutăţi lamodificarea
bordul navei, pe0o navei
asietei direcţie
modificarea orizontal
unghiului
1- transversală,
de înclinare
modificarea determină
transversală
deplasamentului 0 anavei
navei
Deschiderea din carena navei,prizăcare
de suprafaţă
este situată
0 prizăsub de liniafundde plutire
1 prizăchiarmediană
la cel mai mic pescaj 0 al navi se numeşte
Descrierea amănunţită a tuturor
jurnalul instalaţiilor
de maşină 0de jurnalul
stins incendiu
de bord0 de lamanualul
bordul navei de pregătire
se găseşte 1SOLAS
în
Desenul alăturat prezintă dispozitivul universal 0 şurubul
de strângerede fund 0 clema de avarie cu şurub 1
Desenul de mai jos reprezintăun panou cu margini 1 un moi plasture de vitalitate
0 un cheson de ciment 0
Desenul de mai jos reprezintăstratulun interior
panou cu de 0margini
scândură moi. moi
marginile Reperul 1 pânza
4 estede velă impregnată 0
DG-ul de avarie trebuie săcu fietankul
tot timpulde combustibil
0 pornitun sfert umplut 0 cu şi tankul
sistemul de de combustibil
cuplare1 automată
full şi sistemul
în tablou
de cuplare
deconectatautom
Diagrama care permite calculul
diagramateoretic al variaţiei
de carene 0 diagrama
dreptepescajelor de stabilitate
prova/pupa
0 diagrama dinamică
la deambarcarea/debarcarea/deplasarea
asietă 1 de greută
Diagrama de pantocarebe reprezentarea
este grafică
0 reprezentarea
a braţului stabilităţii
grafică
0 reprezentarea
de
a variaţiei
formă, funcţie
braţului
grafică destabilităţii
a1unghiul
braţuluide statice,
stabilităţii
înclinare
funcţie
de formă,
de volumu
func
Diagrama de pantocarene variaţia
prezintăbraţului de 0 stabilitate
variaţia braţului
funcţie 0 de
de braţul
stabilitate
asietăstabilităţii
funcţiede deformă
deplasament
1 funcţie de volumul carenei şi u
Diagrama la asietă se foloseşte
Calculul lui XB şi 1Δ Calculul lui dpv0şi Calculul
pentru dpp lui XF şi XG 0
Diagrama la asietă se foloseste şi pentru pm_TCN_FN_Q9R1.mht
1 0 0
Diferenţa dintre cota metacentrului
înălţimealongitudinal
metacentrică
1 raza
corespunzătoare
longitudinală
metacentrică 0 înclinărilor
longituainală
cota centrului nulede şi cota
greutatecentrului
0 de greutate, reprezintă
Diferenţa dintre cota metacentrului
înălţimealongitudinal
metacentrică
1 raza
corespunzător
longitudinală
metacentrică înclinărilor
0 longitudinală
cota centrului
nule şi de cotacarenă
centrului
0 de greutate rezultant reprez
Diferenţa dintre cota metacentrului
înălţimeatransversal
metacentrică
1 raza
corespunzătoare
transversală
metacentrică 0 înclinărilor
transversală
cota centrului nule de şi cota
carenă centrului
0 de greutate, reprezintă
Diferenţa dintre cota metacentrului
înălţimeatransversal
metacentrică
1 raza
corespunzător
transversală
metacentrică înclinărilor
0 transversală nule şi de
cota centrului cota centrului
greutate 0 de greutate rezultant reprezi
Dimensiunea corpului navei, lungimea
care influenţează
maximă0 lăţimeacel mai mult valoarea 1 înălţimea
înălţimiidemetacentrice
construcţie 0 transversale este
Din ansamblul măsurilor organizatorice
exerciţiile periodicede vitalitate
1 pentru
existenţafac
formarea
parte
instalaţiilor
şi0unorexistenţa
fixe
deprinderi
de stingere
instalaţiei
practice
a colective
inendiilor
vitale
0 într-o
de salvare
situaţie reală
Din categoria instalaţiilor de
instalaţia
vitalitatede alesantină
unei1 nave,
instalaţia
şi ceafac departe
destins
alimentare
incendiile
0 instalţia cu combustibil
de alimentare greu 0cuacombustibil
motorului principal
uşor a DG-urilor
Din categoria navelor cu destinaţie
remorchere, specială
pilotine
0facnave
şiparte
şalupe rapide0 navele de cercetări oceanografice,
de agreement 1 navele şcoală, cablie
drăgile, fac
Din categoria navelor de servitute şalandele,
parte 0 deroşezele
navele spărgătoare 1 navele
de gheaţă,destinate pilotine,
transportului
navele
0 devagoanelor
bunkeraj de cale ferată
Din categoria navelor tehnicedrăgile, şalandele,
fac parte 1 deroşezele
navele frigorifice0şi navele port containere
de stocare şi prelucrarea 0 peştelui
Din categoria principalelor capacitatea
mijloace pasive volumetrică
de
0 asigurare
caracteristica
a tancului
a vitalităţii
constructivă
forepeak în caz de
1 lungimea antifoc
incendiu,
între a diferitelor
face0 parte
perpendiculare compartimente
aşinavei
Din categoria principalelor pompa
mijloaceprincipală
pasive de 0deasigurare
cabestanul,
balast a vitalităţii,
vinciurile
0 amplasarea
face
de marfă
parte şi operaţională
cel de ancoră1 a mecanismelor şi instalaţiilor n
Din categoria principalelor pompa
mijloacedepasivesantină de
0 asigurare
compartimentareaa vitalităţii,
1 naveiface parte şi materialelor
compartimentul 0 de avarie
Din categoria principalelor sistemul
mijloace de pasive
uşi şide
1treceri
asigurare
instalaţia
etanşe a
devitalităţii,
aer0condiţionat
face parte şi materialelor
compartimentul 0 SOPEP
Din ce este alcătuit dispozitivul
dintr-o universal
bară metalică
de1strângere
dintr-o
între caretijă
? filetată
se află0 prevazută
două
dintr-o piese
teavă
cumobile
piuliţă
metalicăprevăzute
fluturefiletată,
0 şi care
cuîncârlige
care
are lasepentru
capăt
introduce
ofixare
furcă
o pe
tijă
mecc
Din ce este alcatuită clemadintr-o
de avariebarăcu metalică
şurub
0 dintr-o
?la capetele
tijă filetată
căreia
1 prevazută
dintr-o
se aflăteavădouă
cu piuliţă
metalică
piese fluture
mobilefiletată,
0 şiprevazute
care
în care
are la
cusecapăt
cârlige
introduce
o furcă
şi întinză
o tijă
mec
Din dotările tehnice care sunt
instalaţia
inclusedeînaer sistemul
condiţionat
0 instalaţia
de vitalitate
şi echipamentele
al1unei coşul
nave,motorului
de
face luptă
parte
principal
contra
şi 0 incendiilor
şi eşapamentele motoarelor aux
Din inventarul de avarie al paieturi
unei nave fac parte 1 hărţi metrice de 0navigaţie ramele bărcilor de salvare 0
Din inventarul de avarie al dispozitive
unei nave fac 0 dispozitive
de amarare
parte a butoaielor de astupare
1 documentaţia
a găurilor tehnică
de apă a 0 instalaţiei de salvare
Din inventarul de avarie al zincurile
unei nave dinfaccasetele
0 grătarele
parte prizelor de de suprafaţă
protecţie
0 plasturidin coşcu margini moi1
Din inventarul de avarie al dulapi
unei naveşi dopuri
fac parte1 ustensilele de pescuit 0 oglinzi metalice de semnalizare 0
Din inventarul de avarie al cleme
unei naveşi întinzători
fac parte1 sistemele de propulsie 0 setulde deladocumente
bărcile de salvarede0navigaţie din bărcile de salvare
Din inventarul de avarie facinstalaţia
parte de telecomunicaţii
0 materialele, radiosculelşi
1 regulile
dispozitivele
internaţionale
folosite pentru
de
0 prevenire
obturareaa abordajelor
găurilor depeapă mare
Din inventarul de avarie facinstalaţia
parte de aer condiţionate
0 echipamentele colective 0 clemele de de avarie cu şurub
salvare 1
Din inventarul de avarie facdispozitivul
parte 1 sculele
universal de prinderede pescuit 0 pentru
mijloacelesupravieţuire
individuale de 0 salvare
Din inventarul de avarie faccheile
partede ancoră 0 pontilul reglabil 1 cheile kenter 0
Din inventarul de avarie faceclemapartede avarie 1 navisfera 0 sextantul 0
Din inventarul de avarie facetransponder-ul
parte radar
0 pontilul reglabil 1 dispozitivul de îndosariat 0 acte
Din inventarul de avarie faceinstalaţia
parte de transfer combustibil
0 straiurile 0 dispozitivul universal de 1 strângere
Din inventarul de avarie pottrusa
facede marangozerie,
parte: 1 echere bucăţide de navigaţie,
velă,
0 câlţi,hărţi,
stupă,
generator sextant,
defelinarnavisferă
avarie, antiex
GPS,
0 radar anticoliziune
Din inventarul obligatoriu de navigaţie şi semnalizare
ghiordelul 0 cuţitul de al unei
gabier0
bărci compasul
de salvarede face
barcăparte 1
Din inventarul obligatoriu de navigaţie
pistolul şi semnalizare
de semnalizare1 butoiasalcu unei
apabărci de salvare face parte 0
potabila
0 ispol
Din inventarul obligatoriu de navigaţie
colacii şi semnalizare
de salvare0 oglindaalde unei bărci
semnalizare de salvare
1 vestle face parte 0
de salvare
Din inventarul obligatoriu de navigaţiepirotehnic
materialul şi semnalizare
1 ciocanul al unei bărci de salvare face parte 0
0 pickhammerul
Din măsurile permanente de menţinerea
asigurarepermanentă
a nescufundabilităţii
1 asigurareaa funcţionalităţii
rezervelor
navei,
0 asigurarea
face
instalaţiilor
de parte
combustibilrezervelor
şi a echipamentelor
carede 0săapă acopere
tehnică
deautonomia
vitalitate
şi potabilădemaximă
la full
bordu
ca
a
Din punct de vedere al vitalităţii,
fenomenul la transportul
de tasare1 cerealelor
greutatea
a mărfii cu specifică
nave
0 nespecializate,
granulaţia
a mărfii încărcate mărfitrebuie
încărcate 0avut în vedere
Din punct de vedere al vitalităţii,
granulaţiala transportul
mărfii încărcate
0 cerealelor
proprietatea cu denave
alunecare
1 nespecializate,
greutatea a mîrfii
specificăîncărcate
trebuie a mărfii
0avut în încărcate
vedere
Din punct de vedere al vitalităţii,
tonajullamărfii
transportul
încărcate
0 cerealelor
greutatea cu specifică
nave
0 nespecializate,
riscul
a mărfii de încărcate
încingere trebuiea mărfii
1avut în vedere
Din punct de vedere energetic,
rezistenţa
rezistenţa
pe care de0 val
valurile
rezistenţa
esteo opun opusăînaintării
0 înaintării
parteanavei din
navei energia
de către navei,
valurile
1 pe care de hulă,
aceasta când o aliura
cedează navei
me
Din punctul de vedere al Covenţiei
destinatăInternaţionale
cercetărilor0 destinată
marine
asupra croazierelor
Liniilor0 dedestinată
Încărcare,
de plăcere transportului
o navă de 1tip mărfurilor
"A" estelichide
aceeaîn vrac
Din sistemul de osatură longitudinală
învelişul fundului,
fac parte 0centrua
varanga
următoarele
punţiidublului
superioare,
elemente
0 fund,
suporţii
coasta
structurale
învelişul
laterali,
depunţii
cală,
suportul
superioare,
coasta
1 central,
de interpunte,
copastia
curenţii punţii
traversa
superioare
punţii
Din sistemul de osatură transversală
suportul central, fac parte suportul
0 varanga
următoarele
lateral,dublului
tabla
elemente
1 fund,
marginală,
stringher
structurale
coastade curenţii
debordaj,
cală,punţii
coasta
guseele
0 superioare,
deduble
interpunte,
prin
curenţii
care
traversa
punţii
curenţiiinferio
punţii
de p
Dintre valorile calculate aledeplasamentul
elementelor stabilităţii, 0 momentul
navei fac parte
goale unitar1deraza asietă metacentrică
şi de bandătransversală 0
Discul "Plimsoll" este o ustensilă ajutătoare 0 unlucrului
dispozitiv pe harta
de 0determinare
de
o marcă
navigaţie aaliniei
diametrului
de încărcare,
1discului aplicată
solar ladefinitiv
ora răsăritului
pe corpul
sculă de este
Dispozitivul universal de strângere vitalitate0 dispozitiv de vitalitate 1 instrument de măsurare 0 a presiunii hidrostatice
o garnitură
Dispozitivul universal de strângere este de etanşare
0 un dispozitiv de 0obturare a coşului
un dispozitiv de în caz 1
fixare depanoului
a incendiucu margini moi
Dispozitivul universal de strângere
o bară metalică,
este alcătuit cu
1 două
odin
tijă elemente
filetată prevazută
mobile
0 o ţeavă prevăzute
cu piuliţă
filetatăfluture
laînestremităţi
careşi0se
care introduce
cu
aredouă
la capăt
ocârlige
tijăocu
furcă
de
orificii
fixare
metalică
deperegc
Dispozitivul universal de strângere
asigurarea este ancorelor0 asigurarea
utilizat lape vreme rea bărcilor
0 fixarea
de salvare panoului pe vreme pesterea 1gaura de apă
ambelede
Dispunerea scândurilor la panoul straturi
avariepe0 sedirecţie
ambeleverticală
face straturi pe0 direcţie
straturileorizontală
perpendiculare 1 unul pe celălalt
Distanaţa măsurată în planul Înălţimea
diametral de construcţie
al navei,
0 lungimea
peadirecţia
navei maximă
orizontală
1 alăţimea
navei
paralelămaximă cu chila,
a navei între
0 punctele extreme prova şi pup
Distanţa de la metacentrulrazalongitudinal
metacentrică corespunzător
0 longitudinală înclinărilor
cota metacentrului 0 nule
înălţimea
la centrul
longitudinal metacentrului
de greutate 1 longitudinal
rezultant al navei reprezintă
Distanţa de la metacentrulrazalongitudinal
metacentrică corespunzător
0 longitudinală înclinărilor
cota metacentrului 0 nule,
înălţimeala centrul
longitudinal metacentrică
de greutate 1longitudinală
al navei, reprezintă
Distanţa de la metacentrulrazatransversal
metacentrică corespunzăor
0 transversală înclinărilor0 nule,
cota metacentrului înălţimea
la centrul
transversal metacentrică
de greutate 1transversală
rezultant al navei, reprezintă
Distanţa de la metacentrulrazatransversal
metacentrică corespunzător
0 transversală înclinărilor
cota metacentrului 0 nule,
înălţimea
la centrul
transversal metacentrică
de greutate 1transversală
al navei, reprezintă
Distanţa dintre linia de încărcare
afundarea de vară şi cea
0 momentul
pe centimetru de încărcare unitar
la deplasament pentru
0detoleranţa
asietă
apă dulce
maxim la apă reprezintă
dulce (FWA)
1
Distanţa măsurată după o înălţimea
direcţie verticală,
de construcţie
0între planul
a navei
pescajul plutirii şi
mediu 0 punctul
al înălţimea
navei de bordului
intersecţie liber
al1al
liniei
naveipunţii cu linia bordului, în pla
Distanţa măsurată în plan înălţimea
vertical între de construcţie
planul1 de lungimea
bază
a navei şi maximă
punctul 0 dealăţimea
navei
intersecţiemaximă a liniei
a navei
punţii
0 cu bordajul, la cuplul maestru
Distanţa măsurată pe orizontală,
Înălţimea în plan
de construcţie
transversal,
0 lungimea a navei
la cuplul
maximă maestru,,
0 alăţimea
naveiîntre maximă punctele a navei
de1 intersecţie ale selaturii punţii cu l
Distanţa măsurată pe verticală,
înălţimeaîn dreptul
de construcţie
cuplului
0 pescajul maestru,
a navei mediu de al
1la navei
planul
înălţimea linieibordului
de bază, liber
până
0al navei
la linia de plutire reprezintă
Dopurile de lemn din inventarul
plop de avarie sunt 0 confecţionate
carpen din
0 răşinoase 1
Dopurile de lemn din inventarul
foioase de avarie trebuie 0 mesteacăn
să fie de esenţă 0 răşinoase 1
Dopurile şi penele de lemnsculedin inventarul
de vitalitate de0avarie, reprezintă
dispozitive de vitalitate
0 materiale de vitalitate 1
Dopurile şi penele de lemnsculedin inventarul vitalitate,
speciale de0vitalitate sdispozitive constituie
automate
0 materialede vitalitatede vitalitate 1
Dotarea navei cu instalaţii Societăţile
şi mijloace de de clasificare
vitalitate,
1 Regulile este reglementată
Armatorului
0 Regulile de către Navlositorului0
Dotarea navelor cu echipamentreglementările
de menţinere de0protecţie
anormele
vitalităţii
a relevante
muncii
este reglementată
1dinale
standardele
legislaţia
societăţii destatului
relevante
de clasificare
de pavilion
şi prevederile sistemului de manag
0
Dublul fund la o navă îndeplineşte
măreşteurmătoarele
rezistenţa 0 lareduce
funcţii
înaintare înălţimea0 centrului
împiedică de inundarea
greutate unor 1 compartimente în caz de avari
După aspect, găurile de apă mici,
potmijlocii,
fi mari0şi cauzate
foarte mari de o eşuare0 cu aspect regulat şi margini 1 netede sau cu aspect neregu
După aspect, găurile de apă sunt
mici, mijlocii, mari, sub şimari
0 foarte deasupra0liniei cu deaspectplutire regulat şi margini 1 netede sau cu aspect neregu
După capacitatea de a se deplasa
nave fluviale prin apă,0navele navepot pe fipernă de 0 aer,
cu propulsie
cu aripi portante proprie şi 1fără atomicepropulsie
După capacitatea de a se deplasa
nave cu prin eliceapă, 0navele
cu pas nave pot
dreapta cu fipropulsie 1 proprie,
nave cu nave elice fără cu pas propulsie
stânga
0 proprie
După dimensiuni, găurile de mici,
apămijlocii,
pot fi mari1şi dreptunghiulare,
foarte mari 0triunghiulare
cu aspect regulat sau neregulate
rotund 0
După dimensiuni, găurile de apămijlocii,
mici, sunt mari, 1 foarte
patrate, mari triunghiulare,
0 lungi oarecare
orizontale, lungi verticale 0
După modul de propulsie, clasice,
navele pot fi
propulsate 1 cu cujet,
unul cusau două
zbaturi, 0cuaparate
cu
aripi
bow propulsoare
portante, combinate
thrusterhovercraft-uri,
electric 0 etc.
După provenienţă, găurile produse
de apă pot în urma
fi unei coliziuni liniei
1 deasupra cu o de altă navă
0 plutire
cu aspect neregulat 0
După provenienţă, găurile subde apăliniapot defiplutire0 cauzate de o eşuare 1 cu aspect regulat dreptunghic 0
După provenienţă, găurile în dezona
apă pot de alternanţă
fi 0 mici, mijlocii, mari 0 şiuneifoarte mari cu cheul 1
coliziuni
Duzele propulsoarelor navale fixepot
saufipivotante1 în nici un caz nu0senumai folosesc fixeduze la propulsoarele 0 navale
Echilibrul dinamic al navei lucrul
se realizează
mecanicatunci nava
când navigă
al 1momentului în apă
exterior nava
0 estedulceegal navigă
cu lucrulîn apă cu 0densitatea
mecanic de cel puţin
al momentului 1,025
de stabilitate
Echilibrul static al navei selucrul
realizează
mecanic atunci când
al 0momentului
momentulexterior exterior nava
1 este
de este
înclinare
egal cupe chilă
lucrul
este dreaptă
egal
mecaniccu şi momentului
0 momentul
al asuprade eistabilitate
nudeacţionează
stabilitatenic
Echipa de intervenţie în cazul
dispoziţiilor
unei găuri şefului
de 0apă,
demanualelor
echipaj
trebuie sărelevanteacţioneze
1 conform ale
conform
sistemului
R.S.B. de management 0 al siguranţei
Echipamentul de intervenţie armator
în caz şi deconstructorul
incendiu de lanavei
0 comandantul bordul navei navei este stabilitde
0 societatea prin norme1de
clasificare a către
navei
Efectul andocării asupra stabilităţii transversale 0 se materializează
pm_TCN_FSN_Q10R1.mht 1 prin modificarea înălţimii 0 metacentrice cu valoarea
Efectul legii lui Arhimede se aplicăoperei vii 1
asupra a navei
asupra operei moarte 0 asupra a navei capacelor magaziilor 0 de marfă
Efectul negativ al suprafeţelor
frecvenţa
libere valurilor
de lichid 0dedin
frecvenţa
travers
tankuri asupravalurilor
0 stabilităţii
de
numărul
provanavei, de diafragmeeste diminuat
1din tankuri
proporţional cu
Efectul negativ asupra stabilităţii
lăţimeanavei tankuluial suprafeţei
care conţine
1 abscisa libere lichidul
de lichid
centrului 0cu suprafaţă
dintr-un
greutatetank
detemperatura liberă
al este direct
lichidului 0 proporţional cu
respectiv
Efectul negativ asupra stabilităţii
lăţimeatransversale
tankului care 1 aadâncimea
navei
conţine selichidul
agravează
tankului
0cuabscisa
suprafaţă
care
proporţional
conţine
centrului
liberălichidul
cu de greutate
cu0 suprafaţă al tankului
liberă are conţine lichid
Ejectorul funcţionează pe principiul
pompei cu came 0 pompei alternative 0 pulverizatorului 1
trombele
Elementele cele mai susceptibile dede ventilaţie
a crea 0 izolaţia
incendiide lasunt compartimentele
necorespunzătoare
1 izolaţia sanitare
necorespunzătoare
a eşapamentelor 0 motorului
a tubulaturii principal
de abur
saudina celor
afara
Elementele de guvernare ale bulbul
unei nave sunt0 cârma, propulsoarele, 1 chilele bowde thruster-ele
ruliu 0
Elementele de structură care fac parte
invelisul din osatura
fundului, 0centrua
varangalongitudinală
puntiidublului a suportii
superioare, navei
0 fund, coastasunt
invelisul
laterali,
depuntii
cala,
suportul
superioare,
coasta
1 central,
de interpunte,
copastia;
curentii puntii
traversa
superioare
puntii
Elementele de structură care fac parte
suportul din osatura
central, suportul
0 varanga transversală
lateral,
dublului
tabla amarginala,
navei
1 fund, suntde
stringher
coasta curentii
debordaj,
cala,puntii
coasta
guseele
0 superioare,
deduble
interpunte,
prin
curentii
care
traversa
puntii
curentii
inferio
puntii
de p
Elementul prezentat în desenulpanoul alăturat este0moi
cu margini panou rigid 0 paiet impletit 1
Elementul prezentat în desenulun panoualătutrat reprezintă
cu margini0 un moi dispozitiv de 0asigurare
un paietpeîmpletit
timpul luicrului 1 la înălţime
Elementul structural 2 din fig.
brachet
11.50orizontal;0
este brachet perpendicular 1 nervurăpe învelişul
de rigidizare
etravei; longitudinală
0 a etravei;
Elementul structural 5 din fig.
brachet
RO-TCVN-C-t
orizontal;011.49 brachet
este:perpendicular0 carlinga
pe învelişul
centrală. etravei;1
Elementul structural 6 din fig.
brachet
11.50orizontal
este 0 brachet perpendicular 0 chila 1
Elementul structural 7 din fig.
brachet
RO-TCVN-C-t
orizontal 011.49 brachet
esteperpendicular 0 chila 1
Elementul structural din fig.etamboul
RO-TCVN-C-t din oţel11.48
0nituit
etrava
reprezintă
din oţel turnat
1 chila din oţel forjat 0
Elementul structural din fig.etrava
RO-TCVN-C-t
din oţel forjat
11.48
0 etrava
saureprezintă
laminat;
din oţel turnat;
1 etrava din table fasonate 0 şi sudate;
Elicea cu pas fix este elicea turnată bloc, 1 care
eliceaimpune
cu un răsturnarea
număpr
0 elicea
par motorului
de
cu pale
un număr principal
impar0 lade inversarea
pale marşului
Elicele cu pas variabil trebuie
un număr
să fie cu par de 0 pale un număr impar0denu pale
contează numărul palelor 1
Este adevărată şi afirmaţiadoar :succesul asigurării
la navele vitalităţii
de0pasageri
doar unei nave
la navele depinde şi de modul în
militare
0 da 1 care echipajul cunoaşte construc
Eşuarea navei este punerea voluntară1 sau scoaterea
involuntară la suprafaţa
a 0navei pe
a navei
andocareauscatnavei
scufundate0
Eşuarea voluntară a navei la seordinele
face şefului0mecanic, la ordinele pentru
şefului
a0evita
de
la echipaj,
ordinul
ancorareacomandantului,
din motive temeinice
1 ca ultimă măsură de evitare a u
Eşuarea voluntară a navei în sezonă
face cu trafic redus0 pentru salvarea 1vieţii când
umane
navaşieste reducerea
încărcată 0pagubelor
peste limita pescajulu legal
Eşuarea voluntară este punerea navei pe0uscat punerea
datorită
naveiunei pe
0greşeli
uscat
punereadatorită
umaneintenţionată
unei defecţiuni
a0naveila pesistemul
uscat, pentru
de guvernare
a evita un
Etamboul unei nave este partea din faţa cuplului 0 robusteţea
maestru,şicare asigurarea
0 cuprinde
este construcţia
rezistenţei
varangele solidă
navei
şi chila
1la
şi şocuri
etanşă
de ruliu şisituată
a
coliziuni
uneilanave
pupa
minore,navei
reduc
şi
Etapele obturării unei găurise deconfecţionează
apă prin metoda 0 cofragul,
se
chesonului
obturează
se toarnă
degaura
ciment,
0 betonul,
oprirea
cu paiet
suntse
navei,
deaşteaptă
vitalitate
aplicarea
întărirea,
şi1 se
paietului,
continuă
se îndepărtează
eliminarea
marşul apei cofragul
din com
Etrava navei închide osatura after
compartimentului
peak 0 coferdam maşini0 forepeak 1
Exerciţiile pentru "gaură deasigura
apă" seluptafac cu scopul
0 pregăti
contra de aechipajul
incendiilor 1pentru
cu mijloacepregătio intervenţie
echipajul pentru
proprii rapidă 0 oşireparaţie
eficace în deîndepărtarea
specialitate până
proviz
Exerciţiile pentru situaţia de gaură de apă, se
anual 0 efectuează
săptămânal 0 conform prevederilor din 0 manualul pentru situaţii de urge
Exerciţiile pentru situaţii deduminica
urgenţă se în zilele
execută0cunumai
soţ în marş 0 conform planificării din1manualul de Management al Sigu
Exerciţiile pentru situaţii deşeful
urgenţămecanic
sunt organizate
0 comandantulde către navei 1 şeful de echipaj 0
Exerciţiile şi antrenamentele doarpentru
cândcazuri
are locde0unurgenţă
lunar,
astfeldacă se caz
de efectuează
vremea0 conform
permite prevederilor manualului 1 de Management al Sig
Exerciţiul de "gaură de apă" pregătirea
constituieDG pentru 0 pregătirea
funcţionare echipajului
în 1regim
pregătirea
pentru
de avarie acţionare
echipajului în pentru
0situaţii acţionare
de avariere în a
cazcorpului
de incendiu
nave
Există nave fără pescaj ? da, hovercraft-urile 1 nu există 0 sunt doar navele militare 0 de transport trupe
Extrase cu rolurile individuale pentru comandantului
în salonul situaţii 0de înurgenţă
cabinase degăsesc
locuit
1 alafiecărei
posturile persoane
de manevră care,0 prova
conform şi pupa
rolulişide
la apel,
postularedesarc
com
cabinele
Extrasele individuale din rolul de apel ofiţerilor0
sunt prezenteîn cabinaîn fiecărei 1 persoane
în comanda ambarcate
de navigaţiepe0navă şi compartimentul maşini
Extremitatea anterioară a corpului
pupa navei se 0 numeşte
prova 1 after peak 0
Extremitatea posterioară apupa corpului navei se1numeşte prova 0 fore peak 0
Fenomenul de "cavitaţie" este fenomenul de corodare 1 fenomenul
a palelordeeliciicorodare
0 datorită
fenomenul
a bordajului
aburilor
de încovoiere
saturaţi
navei0pe celongitudinală
iau
timpul
naştere
deplasarii
datorită
a naveiprinpresiunii
sub
apăacţiune
Fenomenul de cavitaţie determină
îmbunătăţirea calităţilor0 nu are hidrodinamice
efect asupra 0 ale
deprecierea
calităţilor
elicii hidrodinamice
calităţilor hidrodinamice
1 ale elicii ale elicii
Figura de mai jos reprezintă modul de fixare a0panoului modul de obturare
cu margini a venturilor
0 moi,
modulcu de
ajutorulmagaziilor
fixare pontilului
a panoului 1dereglabil
marfă
cu margini moi, cu ajutorul dis
Filetul piuliţei şurubului de acelaşi
fund trebuie
pas ca săşiaibă
şurubul
1 pas variabil 0 pas foarte fin 0
Fixarea panoului cu margini pataraţina
moi peste gaura 0 de clema
apă se deface
avarie cu1cuşurubul
şurub de fund 0
Forma etamboului depindemărimea de ancorelor 0 forma şi mărimea 1 elicei
poateşifiaproiectată
penei cârmei oricum 0
Forma provei unei nave este dată
ruful de al navei
central 0 forma etravei 1 varange 0
Formula de calcul a Momentul unitar almng_TCN_SNt_Q27R1.mht
înclinării
1 transversale este 0 0
Formula de calcul a razei metacentricemng_TCN_SNt_Q20R1.mht
transversale
0 este 1 0
Formula matematică de calcul a deplasării centrului
pm_TCN_GN_Q45R1.mht
1 de carenă 0este 0
Formulele metacentrice aledeplasamentului
stabilităţii se utilizează
0 momentului
navei pentru determinarea
unitar
1 de asietă
razei şi a momentului
metacentrice 0 unitar de bandă
transversale
Forţa Py reprezintă (vezi fig.TCN.mn.t.01)
rezistenţa la înaintare 0 portanţa
a profilului
profilului 1 componenta normală a0 forţei hidrodinamice rezultante ca
Forţa de "sucţiune" este forţa de rezistenţă1 laforţa înaintare
de împingere
datorată 0 presiunea
a
căderii
părţii de
imerse
exercitată
presiune
a evazajului
adeapei
0 elică
laprova
partea
şi transmisă
la imersă
viteză prin
constantă
a evazajului
arbori acorp
nap
Forţa Px reprezintă (vezi fig.TCN.mn.t.01)
rezistenţa la înaintare 1 portanţa
a profiluluiprofilului0 componenta normală a0 forţei hidrodinamice rezultante ca
Forţele de greutate care acţionează
acţiunii presiunii
asuprahidrostatice
0navei,
acţiunii
se datorează
câmpului
exercitate 1 gravitaional
deplasării
de apă pe de asupra
suprafaţa
greutăţi
navei;
udată
la0 bordul
a carenei
navei
Forţele de greutate care acţionează
presiuneaasupra hidrostatică
0navei,
forţa
asupra
sunt
gravitaţională
cauzate
carenei 1 depresiunea hidrodinamică 0
Forţele de presiune care acţionează
presiunea asuprahidrostatică
1navei
forţa
exercitată
sunt
gravitaţională
cauzateasupra
0degreutatea
carenei combustibilului 0 din tankurile dublului fund
Forţele de presiune care acţionează
acţiunii presiunii
asuprahidrostatice
1navei,
acţiunii
se datorează
câmpului
exercitate 0 gravitaional
deplasării
de apă pe de asupra
suprafaţa
greutăţi
navei;
udată
la0 bordul
a carenei
navei
Funcţie de natura mărfurilor nave
transportate,
maritime şinavele
nave
0 nave fluviale
se împart
propulsateîn 0mecanic
pasagere,şi nave propulsate
cargouri, 1 eoliantank-uri, containiere
vrachiere,
Funcţie de pescaj, navele se cu pot
pescajclasifica
mic, mediu
în1 cuşipescajmare de iarnă 0 cu pescaj de vară 0
Funcţie de poziţionarea safranului
compensată cârmei saufaţă
necompensată
0 de
semicompensată
axul acestuia,0 cârma ambele unei naveanterioare
cazuri poate fi1
Funcţie de provnienţă, o gaurăcreate deînapăurmapoate 1 fi coliziuni
unei deasupra liniei de 0 plutire
sub linia de plutire 0
Funcţie de provnienţă, o gaurăîn zonade liniei
apă poate 0 fi cauzate de o eşuare
de plutire 1 cu aspect vertical 0
Funcţie de provnienţă, o gaură de apă
sub linia poate0 fi de mare dimensiune
de plutire 0 datorate unei explozii 1
Funcţie de zona de navigaţie nave admisă, navele0 pot
de pasageri,nave cufizonă de navigaţie
de transport,nave 1 nave nelimitată
civile sisau
piscicole,nave navelimitată
tehnice,nave
militare.
0 de servitute.
Funcţionarea ejectorului este instalaţia
asiguratăde ballast
de 0 instalaţia de stins 1 incendiu
instalaţiacudeapă santină 0
Gabierul este partea de mijloc
nu a unui catarg0? da 1 nu este un element al 0 catargului
Gaura de apă care poate fiînastupată
zona liniei cu de dopplutire
1delalemn dublul de fund
esenţă0răşinoasă
în zona gurneişi pânză de velă 0 impregnată în vaselină, este sit
Găurile de apă de dimensiuni ghiarămici,depot
drac fi astupate
0 şurub şi cu
dedispozitivul
fund 1 sac numitde filare ulei 0
Găurile de apă de dimensiuni da mijocii din zona 0 gurnei,
nu pot fi astupate
1 numai cu şurubul
la navele demilitare
fund ?0
Găurile de apă de mici dimensiuni,
panoului pot rigidfi obturate
0 dopurilor cu ajutorul 1 panou cu margini moi.0
Găurile de apă din zona gurnei
panouluise obturează
rigid 0 depanoului
regulă cu cuajutorul
margini
0 chesoane
moi de ciment 1
Găurile de apă se caracterizează
mărimea prin
pescajului 0 navei
poziţie, dimensiune, aspect şi provenienţă
1 mijlocacele de astupare 0 pretabile
Găurile de apă se clasificătonajul
după registru net 0 alprovenienţă,
navei dimensiuni,
1 capacitatea poziţionarede încărcare
şi aspect
0 a navei
Găurile de apă se pot clasifica
provenienţă,
după dimensiuni
1 anotimp şi aspect 0 zona de navigaţie 0
Găurile de apă se pot clasifica
tipul după
navei la care0sedimenisiuni
găseşte şi poziţia 1 lungimea
acesteiaîntre faţăperpendiculare
de linia0de plutire a navei în cauză
Găurile de apă se pot clasifica
lungimeadupă maximă0a pescajul navei în cauză maxim 0la liniadimensiuni,
de vară poziţie
a naveifaţă în1cauză
de linia de plutire, provenienţă
Găurile de apă se pot clasifica
tipul după
navei 0 procentul de încărcare 0 forma a navei
acestora 1
Găurile de apă sunt orificii practicate la 0 nivelul
găurilefiecărei
din bordaj,punţi
0 prin
spărturi
pentrucarescurgerea
produse
trec legărurile
înapei
corpul
1pluviale
navei
navei
la uscat
ca urmare a unei coliziu
Giraţia unei nave este proprietatea navei0 deproprietatea a se deplasa navei
cu
1 odeproprietatea
viteză
a-si schimba
determinată
navei direcţia
de a-şi
0 demenţine
deplasaredirecţia
sub influenţa
deplasăriicârm
Grandeea paietului este confecţionată
relon din 0 polipropilenă 0 sizal 1
Greementul reprezintă : totalitatea pieselor0 confecţionate totalitatea manevrelordin1lemn un sau
stâlp
fixe dinşivertical,
mobile
metal aşezat
şi
decare
la 0bordul
în
seplanul
numesc
uneidiametral
nave
: catarge,al navei
arbori,şighiu
fix
Greutatea a cărei ambarcare/debarcare
deplasament unitar la/de
1 ladeplasament
bordul naveialcauzează greutate
0navei goaleo variaţie
utilă la adeplasamentul
pescajului
0 cu un
de centimetru,
vară se numeşt
Greutatea care ambarcatădeplasament
la bordul navei produce
1 deplasament
unitar; variaţia pescajului
iniţial;
0 greutate cu 1 standard
cm, poartă dedenumirea
apă
0 dulce de
Greutatea navei goale şi totalitatea
tonajul brut greutăţilor
al navei 0 de la bord reprezintă
deplasamentul 1 capacitatea de încărcare
navei 0 a navei
Greutatea utilizată în cadrul10testului
grade de înclinare 0 3 agrade navei, nu trebuie 1 5 să gradedetermine o înclinare 0 mai mare de
Greutăţile lichide de la bordul navei,rspective
tancurile influenţează
0 sunttancurile
stabilitatea
complet respective
navei
1 nu
umplute doar
sunt
influenţează
parţial
atunci umplute
când niciodată 0 stabilitatea navei
Greutăţile mici sunt acele greutăţi
bordurilecare,pot fiambarcate
considerate
0 bordurile sau înclinate
debarcate
pot fi considerate
1pe nu
toată
dearela lungimea
bordul
locverticale
naveinavei
o modificarepeproduc
toată lungimea
o variaţie navei
0a pescajului a pescajului astfel în
navei
Greutăţile mici sunt acele greutăţi
ambarcarea/debarcarea
care, ambarcate/debarcate
0 ambarcarea/debarcarea
cauzează înclinarea
de
1 la pescajul
bordulnu
naveinavei,
mediu
cauzează produc
nu seînclinarea
modifică
0o modificare
navei
la ambarcare/debarcare
de pescaj, astfel încâ
Grinzile de direcţie principală ale planşeului 0de suportii;
varangele; fund pentru nava 0 din fig.RO-TCVN-C-t
longitudinalele de fund;11.9
1 sunt
Grinzile şi dulapii de esenţă răşinoase
scule din inventarul
de vitalitate 0 dispozitive de avarie, 0reprezintă
de vitalitate
materiale de vitalitate 1
Grinzile şi dulapii de lemn din
scule inventarul
specialede devitalitate,
0vitalitate constituie
sdispozitive automate
0 materiale
de vitalitate
de vitalitate 1
Grosimea unui dulap de avarie trebuie să fie0 de15cel
5 milimetri puţin
milimetri 0 50 milimetri 1
Gross tonnage is defined as....
earning capacity.0 internal capacity.1 light displacement. 0 load displacement. 0
Gurile magaziilor de marfănormale,
la naveleca mineraliere,
la orice
0 supraînălţate,
navă sunt cargou pentru 1 redusea compensaca dimensiuni,
efectele0pentru
alunecării
a nu şi
facilita
tasării,
înfiltraţiile
conformde preva
How are stacked containers Byprevented
girders from0moving By wire in lashings0
the hold? By portable beams 0 By cell guides 1
Ieşirile de avarie au rolul de
ieşirea
a asigurapersonalului 1 din ieşireacompartimentele
personalului 0 nu de
afectate,
secart
utilizează
în comanda
spre decât
un locde în
0sigur,
navigaţie
cazulatunci
eşuării
cândnavei
accesul uzual e
Ieşirile de urgenţă de la bordul
de a navei
permite au ieşirea
rolul1 de directieşiri
pesuplimentare
puntea0principală,
existenţa
uzualeatunci acestor
din diferite
când
ieşiri
ieşirile
compartimente
0nu este uzuale
obligatorie
sunt impracticabile
Iluminatul de avarie este acela
12 V asigurat de baterii
curent alternativ0 24 care V curentlivrează 0o tensiune
alternativ24 V curent de continuu
Imaginea alăturată reprezintăun dispozitiv universal 0 o clemă de strângere 0 un pontil reglabil 1
Imaginea alăturată reprezintăun dispozitiv universal 0 o clemă de avarie
de strângere 0 un pontil reglabil 1
Îmbunătăţirea calităţilor manevriere
dotarea constructivă
ale unei0nave dotarea
cu se douărealizează
constructivă
motoare 0 prin
propulsoare
ambele
cu bowrăspunsuri
thruster sunt 1 valabile
În "Informaţia de Stabilitate"
corecţiilor
de la bordul ce trebuie
navelor, aplicate
1 volumelor sunt specificate
întankurilor
cazul0 existenţei
ordonatelor
pentru
la umplerefiecare
suprafeţelor
centrelor
tank valorile
110% libere
de
0 greutate
de lichid
pentru condiţia tankulu
În afară de ancorare, lanţulînde cazul
ancorăremorcării,
se mai 1 foloseşte
cu amenajările
la acostare corespunzătoare
la cheu,
0 trasarea
ca spring pantocarenelor
dat la o baba 0 de la mal
În afara mijloacelor pasivemijloace
de vitalitate, mai 0cunoaştem
ecologice demijloace
vitalitate sociale0demijloace
vitalitateactive de vitalitate 1
În cadrul osaturii navei, planşeul
construcţieeste metalică 0 orobustă
structură care compusă
delimitează
1 construcţie
dintr-o partea
tablăîntărită
superioară
(placă cu)0ajutorul
rezemată
a uneielementelor
punţi
pe un contur de şi
rezistenţă
întărită p
În cadrul planului de forme,planul
longitudinalele
diametral suntal
1 navei curbele
planul rezultate
cuplului 0 dinplanul
maestru intersectarea
al de
naveibază alsuprafeţei
navei0 teoretice a corpului navei cu
În cadrul probelor de înclinare
în planale diametral,
navei, se 1utilizează
la în
prova,
plan la pendule
diametral,
cuplul amplasate
maestru
0 laînprova
planşitransversal,
şi
astfel
la lapupa
pupa la cuplul 0 maestru, câte două în fiecar
În cadrul rolului de abandon,modul de acţionare
echipajul trebuie afelul
aparatului
1 familiarizatîn carecu propulsor
trebuie acţionată
al bărcilor
0 inventarul instalaţia
de de salvare
incendiu de0desantină
la bordul navei
lungimile
În cadrul rolului de incendiu, echipajul detrebuie
undă0ale programul
radarului cu
familiarizat de
ARPAfuncţionare
0 utilizarea a VHF costumului de 1 pompier
În cadrul rolurilor de incendiu,
sistemul
personalul
de comunicaţii
de0la modul
bordul DSC de
navei lansare
trebuie
0 apornirea
instalaţiei
să fie familiarizaţi
fixe dede
pompei CO2
cu
incendiu
1 de avarie
În categoria mijloacelor deinstalaţia
luptă contra de guvernare
incendiilor,
0 instalaţia este inclusă
fixă de1şi CO2stopele lanţurilor de ancoră 0
În categoria mijloacelor fixemanicile
de luptădecontraincendiu0incendiilor,
instalaţiile
cu stuţurile intră
mobile
cu jet
0 cucombinat
instalaţiile
aerospumă de CO2 0
În caz de eşuare accidentală (involuntară),
alarmeze armatorul echipajul
0 cerceteze trebuie amănunţit
în 1primul
săeventualele
stabilească
rând să avarii cantitatea
suferite
0 de de apănavă
tehnică disponibilă la bo
În cazul eşuării navei forţa de reacţiune a solului
pm_TCN_FSN_Q9R1.mht
0 se determină0cu relaţia:________ (unde 1 [ delta dm ] reprezintă variaţia pe
În cazul eşuării navei, undeXΔt Δ reprezintă
G şi[dm] variaţia
0 noile tpv 0şi tpp
pescajului
valori X F şi Xdatorat
mediu G eşuării,1iar tpv şi tpp sunt pescajele prova
În cazul navigaţiei pe valuri
viteza
de urmărire,
navei este
situaţia
0dublă
viteza
cea
faţănavei
mai
de viteza
defavorabilă
este1 de
egală
nava
propagare
sau
este
estesensibil
atunci
înaderivă
valurilor
când
apropiată
0 de viteza valurilor
În cazul ambarcării/debarcării de greutăţi
planului mari
de forme 0al la
diagramei
şi de la bordul
navei; de stabilitate
0navei, variaţia
staticădepescajului
diagramei 1mediu şi a coordonatelor centrulu
carene drepte
În cazul creşterii deplasamentului
creşte şi rămânerii 1 constante
descreşte a braţului0 rămâne
de stabilitate
constanttransversală,
0 se poate spune despre mom
În cazul deplasării accidentale
manualul
a mărfii
de la
mentenanţă
bordul
0 planurile
navei, vor
pentru
fi urmate
1situaţii
procedurile
de urgenţă
politica descrise0în
companiei
În cazul deplasării accidentale
se stabilesc
a unei greutăţi
cauzele
0 lase
deplasării
bordul
verifică
uneicondiţia
greutăţii
nave,
0 se tehnică
în
respective
urma
asigură
acăreia
greutăţii
amararea
şi ses-a
raportează
deplasate
modificat
greutăţii
1 lasubstanţial
respective,
companieasieta
se reface
şi/sau
asiet
nav
În cazul deplasării constante T =aR; navei prin apă, 1 împingerea
T>R "T" a0 propulsorului
T < R; şi rezistenţa 0 "R" la înaintare sunt în relaţie
În cazul deplasării orizontal-transversale
pescajele prova a unei
şi0 pupagreutăţi
asieta la bordul
navei 0 navei,
înclinarea se modifică
transversală1a navei
În cazul deplasării pe direcţie longitudinal-orizontală
asieta navei a unei greutăţi
1 deplasamentul navei la bord,
0 unghiul desecanarisire
va modifica al0 navei
În cazul deplasării pe verticală
modificarea
a unei greutăţi
stabilităţii
1 lamodificarea
bordul
navei navei, are
0 loc
asietei modificarea
navei înclinării transversale
0 a navei
În cazul deplasării pe verticală
stabilitatea
a unei greutăţi
iniţială0alanavei
bordul
planul navei, nu
plutirii 1 secotamodifică
centrului de greutate 0 al navei
În cazul deplasării pe verticală
rămâne a uneineschimbat
greutăţi 1 lacreşte
bordul navei, volumul 0 scade carenei
sau creşte, funcţie 0 de sensul deplasării
În cazul deplasării unei greutăţi q , pe mng_TCN_GN_Q113R1.mht
0 orizontal-transversală,
direcţie 0 pe distanţa y2 - y11, la bordul unei nave cu deplasam
În cazul deplasării unei greutăţi
stabilitatea
dintr-un iniţială
punct 1a Anavei
asieta y1, z1) într-un
1 (x1, navei punct de
0 unghiul A2 canarisire
(x2, y2, z2),a0primul
navei element care suferă modifi
În cazul deplasării unei greutăţi
în sensulla bordul
deplasării
navei,
1 greutăţii
încoordonatele
sens contrar
respectivecentrului
deplasării
0 nu audeloc greutăţii
greutate
modificări
respective
al navei
ale0 coordonatelor
se modifică centruui de greuta
În cazul deplasării unei greutăţi
rămâne la bordul
constantă navei,
1 se pemodifică
direcţie orizontal-longitudinală,
în sensul
0 variazădeplasării
liniar greutăţii
în direcţia
distanţa 0 deplasării
pe verticală greutăţii
dintre centrul de gre
În cazul deplasării unei greutăţi
înclinarea
la bordul
longitudinală
navei,
0 înclinarea
peadirecţie
naveitransversală
orizontal-transversală,
1 sagging-ula naveinaveicentrul0de greutate al navei se deplaseaz
În cazul deplasării unei greutăţi
se îmbunătăţeşte
la bordul navei, 1 se pereduce
direcţie verticală,
0 nu în sejos,modifică
stabilitatea
stabilitatea
iniţială
0 naveia navei
În cazul deplasării unei greutăţi
se îmbunătăţeşte
la bordul navei, 0 se pereduce
direcţie verticală,
1 rămâne în sus,neschimbată
stabilitatea iniţială
0 a navei
În cazul deplasării unei greutăţi
cotei la bordul de
centrului navei, pe direcţie
0greutate
cota verticală,
metacentrului 1 cota volumul
centrului carenei
de carenă
rămâne
0 neschimbat.Deci are loc doar
În cazul deplasării unei greutăţi
rămâne la bordul
neschimbată
navei,
1 se pemodifică
o direcţieînoriziontal
sensul
0 se deplasării
modifică
- transversală,
îngreutăţii
sensdistanţa
invers
0 deplasării
pe verticală dintre centrul de
În cazul deplasării unei greutăţi
pescajul la bordul
mediunavei,
al0navei pe o direcţie
asieta navei orizontal
0 unghiul - transversală,
de canarisire se al
va modifica
1 navei
În cazul deplasării unei greutăţi
rămâne la bordul
neschimbată
navei,
1 se pemodifică
o direcţienegativ
orizontal-longitudinală,
0 veariază liniar şi roporţional distanţa
0 pecuverticală,
direcţia deplasării
după efectuarea
În cazul deplasării verticalecota
a uneicentrului
greutăţi dela0greutate
bordul
cota metacentrului
navei,
nu se volumul
modifică
1 cota
nucarenei
secentrului
modifică
rămâne de carenă
constant
0 seşimodifică
deci
În cazul eşuării unei nave, scade
cu prova pe un mamelon 0 rămâne de neschimbat
nisip, pescajul
0 creşte pupa 1
În cazul eşuării unei nave, scade
cu prova pe un mamelon, 0 rămâne pescajul
neschimbat pupa
0 creşte 1
În cazul în care KG este mai mic decât
echilibru stabilKM,1 nava se află
echilibru în condiţia
indiferent de instabil
0 echilibru 0
In cazul in care asupra navei momentul
actioneaza rezultat
o forta
0 vanava
externa
inclinaisi va
nava
pe
modifica
directia
transversal,
0 forta
pescajul
orizontala,
vainclinarea
imprima
pana atunci:
cand
navei
producandu-se
surplusul
1o miscare dela
inflotabilitate
volum
plan orizontal
constant;
egaleaza
iar mop
În cazul în care asupra navei acţioneazţă
momentul o forţă
rezultant 0 va nuexternă
are loc nici
modifica pe direcţia
o0modificare,
forţa
deplasamentul orizontală,
va navei
imprima
acţiuneaatunci
navei
forţei1oexterne
mişcarefiindîn plan
pe direcţie
orizontal,
orizontal
iar mo
În cazul în care KG este mai mic decât
echilibru stabil KM, 1nava este în
echilibru situaţia
indiferent 0 deechilibru instabil 0
În cazul înclinărilor mici aleînălţimea
navei, înălţimea
metacentrică0metacentrică
înălţimea
pentru metacentrică
situaţii
este 1 anormale
înălţimea
iniţialămetacentrică0pentru echilibru instabil
În cazul mărfurilor solide însevrac, cu greutatea
vor balasta 0 specifică
tankurilese vor mică,tankurile
superioare
balasta navele
de se vor
1 ballast mineraliere
balastafund
dublului numai
vorde umple
fore
0 lapeak-ul
ballast full volum
şi after
magaziile
peak-ulşi
În cazul măririi vitezei de deplasare
T = R; a navei 0prinT>R apă, împingerea 1 "T"
T <aR; propulsorului şi rezistenţa 0 "R" la înaintare sunt în re
În cazul navelor cu propulsie amplasarea
mecanică,luminilorcatargele şi servesc
1 fixarea semnalelor
velelorla aurige
0 fixarea velelor triunghiulare 0
În cazul navelor cu propulsie amplasarea
mecanică,şicatargele
manevrarea
0 amplasarea
servesc
bigilor la
antenelor
0 ambele echipamentelor
răspunsuri sunt de 1telecomunicaţii
valabile şi ale radarelor
În cazul perforării accidentale
punteaa unuiprincipală0
tank din dublul coferdam fund, etanşarea 0 paiolulfaţă de magazia de 1marfă de deasupra se efectuează
magaziei
În cazul reducerii vitezei deTdeplasare
= R; a navei 0 prin
T>Rapă, împingerea 0 T "T" < R;a propulsorului şi1rezistenţa "R" la înaintare sunt în
În cazul stabilităţii excesive,
M,poziţia
G, B; relativă a0 celor B, G,trei M;centre M, 0 B,M,GB, pornind
G; de sus în jos, 1 este
În cazul studierii unui compartiment
deplasamentuluiinundatconstant
0aflat sub linia de plutire,
deplasamentului deplasamentului
0variabildin care se înfiltrează variabil1 până
apă şilaînumplerea
alt compartiment
completăvecin
a co
În cazul studierii unui compartiment
ambarcăriiinundat,de greutăţi
0aflat în zona liniei 1deexclus
compartimentului plutire, parţial
ambele metode umplut şi 0 care poate comunica cu exterio
În cazul studierii unui compartiment
deplasamentuluiinundat,constant
1aflat sub linia de plutire,
deplasamentului 0variabil
ambelecomplet metodeplin şi care0poate comunica cu exteriorul, se
În cazul unei coliziuni cu o avertizarea
altă ambarcaţiune şi informarea
1 într-un
constatarea
conform
port, comandantul
avariilor
procedurilor
0 constatarea
produsevaproprii,
lualaurmătoarele
pierderilor
nava
asigurarea
proprie
0proprii,
măsuri
şi
siguranţei
salvarea
informarea
personalului,
răniţilor
autorităţilor
consta
po
În cazul unei coliziuni cu o după
altă navă,
ce auasistenţa
fost elucidate
0 înaintea
acordată cauzele
verificării
celeilalte
coliziunii
0 stării
după
naveşinavei
de
verificarea
responsabilităţile
către
proprii
navastării
proprie
navei
1 seproprii
va faceşi asigurarea vitalităţii
În cazul unei coliziuni cu o săaltăsenavă,
prezinte
trebuie,
salutul
0 printre
săîntre
se altele
verifice
cele două
şi natura
dacă
0nave

este
mărfii
seposibil
facăceleilalte
schimbnave de date
1 de identificare a navelor impl
În cazul unei coliziuni în mare
se anunţă
liberă, imediat
cu o altă 1comandantul
navă,
se anunţăse vor imediat
navei,
lua 0următoarele
sunt
paza
se anunţă
urmate
de coastămăsuri
imediat
ordinele imediate
navlositorul
acestuia
0
În cazul unei coliziuni în marea liberă, comandantul
constatarea 0 avertizarea
avariilor produseva lua şi următoarele
informarea
1 constatarea măsuri
conform pierderilor
procedurilor
0proprii,
proprii,
informarea
asigurarea
autorităţilor
siguranţepo
În cazul unei coliziuni în port,
se anunţă
cu o altă imediat
navă,0se paza
sevoranunţă
deluacoastă
următoarele
imediat 1 comandantul
semăsuri
anunţăimediate
imediat
navei,navlositorul
sunt0 urmate ordinele acestuia
În cazul unei înclinări a navei,
perpendiculară
suprafaţa lichidului
pe0 linia
paralelă
dintr-un
de apă cu compartiment
suprafaţa
1 paralelă
plutirii
umplut
cu suprafaţa
parţial estevalului
0 care a determinat înclinarea
În cazul unei nave care se Bînclină transversal 1 cu G 5 grade, punctul 0 mobil
M care se deplasează 0 în sensul înclinării navei este
În cazul unei nave cu propulsiescade clasică,
datorită la cavitaţiei
viteză
0 rămâne"full" pescajul
neschimbat, 0pupa
creşte
ca sidatorită
cum nava cavitaţiei
ar staţiona
1
În cazul unei nave înclinatecreşterea
transversal braţului
până0de cebraţul
stabilitate
puntea de principală
stabilitate
0 braţul
intră
rămâne îndeapă,
constant
stabilitate
accentuareascade
1 înclinării va determina
În cazul unu tank de formă paralelipipedică, 1parţial umplut cu lichid,
mng_TCN_SNt_Q134R1.mht 0 cu suprafaţa liberă de 0 dimensiuni l şi b , momentul lon
În cazul unui abandon, ordineamai întâi
de ambarcare
echipajul0 navei mai
în întâi ofiţerii,
mijloacele de 0 apoi
mai
salvare echipajul
întâi
este copii nebrevetat
şi femeile, 1 apoi bărbaţii şi la urmă echipaju
În cazul unui exerciţiu de gaură
aparate de individuale
apă, membrii 0 de echipei
costumul intervenţie
respiratde pompier 0 vestetrebuie de salvare să poarte 1
În cazul unui tank cu suprafaţă liberă de lichid,
1 la care s-au utilizat
pm_TCN_SNt_Q135R1.mht 0 "n" diafragme longitudinale, 0 momentul de inerţie transv
În cazul unui tank de lichide sede măreşte
la bordul denavei,
“m”0 orise
caremicşorează
este divizat de
0 longitudinal
“m+1” ori cu un număr 1 de "m" pereţi echidistanţi, efect
În cazul utilizării metodei deplasamentului
că are suprafaţăconstanta liberă
0 nu dar aresaunu
suprafaţă
comunică
a excluderii
1liberă
cucompartimentului
ambele dar
exteriorul
poate comunica
cazuri în0 studiul
cu exteriorul
compartimentului inundat
În cazul utilizării metodei deplasamentului
că are suprafaţăvariabil liberă
0 nu dar are
saunusuprafaţă
a ambarcării
comunică 0liberă
cudedar
ambele exteriorul
greutăţi
poateîncomunica
cazuri studiul 1compartimentului
cu exteriorul inundat, apa din
În cazul valurilor armonice viteza
de urmărire,
navei estecazul 0dublă
cel
viteza
mai
faţănavei
nefavorabil
de viteza
este1 de
apropiată
este
propagare
viteza atunci de când
navei viteza
aeste
valurilor
valurilor
jumatate0 din viteza de propagare a valu
În ce condiţie, ambarcareaatunci
unei greutăţi
când Xmodifică
B=X 0G atunci pescajele
când XprovaB= când
şi pupa
0 XF; centrul
cu aceeaşi
plutirii este
valoare
1 situat la jumătatea lungimii nave
În ce condiţii ambarcarea uneicândgreutăţi
greutatea micieste
0la bordul
când
ambarcată
greutatea
naveiîntr-un
nu determină
este
0 punct
când
ambarcată
greutatea
demodificarea
abscisăpe este
verticala
negativă
asietei
ambarcată
1 centrului
acesteiapede verticala
carenăcentrului plu
În ce condiţii modificarea deplasamentului navei
când X B= X G 0 cândnu determină0schimbarea
X B = X F cand centrul asietei
plutirii este 1 situat la cuplul maestru
În ce condiţii, ambarcarea când
unei greutăţi
greutatea la bordul
este
0 cândambarcată
naveigreutatea
nu afectează
pe verticala
este
0 când ambarcată
asieta
centrului
greutatea
acesteia
lade
extremitatea
este
greutate
ambarcată
1 al navei
pupa peaverticala
navei centrului plu
In ce constă sistemul "latin"fixarea
de construcţie
filelor de a bordaj
1bărcilor lipite
fixarea ?filelor
una lângă
de0bordaj fixarea
alta cu filelor
marginilede bordaj 0în diagonală
suprapuse una peste faţăalta
de chilă
În ce constă sistemul "suprapus"
fixarea de filelor
construcţie
de bordaj a lipite
0 fixarea corpuluiunaunei
filelor lângă bărci
de1bordaj fixarea
altadinculemnfilelor
marginilede bordaj 0în diagonală
suprapuse una peste faţăalta
de chilă
În ce se măsoară tonajul brut ? registru 1 îin tone
în tone 0 în kilonewton 0
În ce se masoară tonajul net îin ?tone 0 în tone registru 1 în kilonewton 0
În ce se măsoară viteza deinmarş la navele
Newton (N) maritime
0 in noduri ? (Nd) 1 in kilometri / ora (km/h)0
În clasificarea navelor după mărime, criteriul1 principal
tonajul număruleste membrilor 0 natura
de echipaj mărfurilor transportate
0
În compartimentul maşină,pompele
sunt vopsite în roşu
de incendiu 1 pompele de balast 0 pompele de santină 0
În condiţia de avarie a uneiinstalaţia
nave, trebuiesc
de aer condiţionat
menţinute
0 instalaţia funcţionale
depozitare0 instalaţiile
şi tratarevitalea resturilor
ale navei
1menajere
În condiţia de stabilitate normală,
M, B, G;poziţia relativă 0 B,aM, celor
G; trei centre 0 M, M, G,B, G B; pornind de sus 1 în jos este
În condiţii de mare agitată,semomentul
modificăde suprafaţa
redresare
1 seudată modifică
corespunzător
a corpului
deplasamentul
0 navei
se
unui modifică
anumit
şi distribuţia
naveiînălţimea
unghicâmpului
de metacentrică
înclinare,
0 de presiuni
nu va
transversală
fi pe
egal
suprafaţa
cu momentu ime
În condiţii normale de navigaţie,
obturatsorbul
cu flanşă
de avarie
0oarbă
asigurat
trebuieprin să fie
sudarea
0 sigilat unei flanşe 1
În desenul alăturat este prezentat
flanşa de unetanşare
şurub 0 de şurubul
fund. Reperulpropriu-zis
1 1reprezintă
piuliţa de strângere 0
În desenul alăturat este prezentat
şurubul un propriu-zis
şurub 0 de dispozitivul
fund. Reperul de 4prindere
0reprezintă
orificiul de prindere a saulei 1
În desenul alăturat este prezentată
dulapi deuna dintre
fixare 0 soluţiile
pană dede prindere
fixare0a panoului
element de cu rezistenţă
margini moi, al
1 navei
pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este prezentată
clemă deuna avarie
dintre
cu
0 şurub
soluţiile de fixare0a panoului
pontil reglabil dispozitivcu margini moi,
universal 1 pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este prezentată
element de unarezistenţă
dintre0 soluţiile
panăal navei
dede susţinere
fixare0a panoului
grindă decu tensionare
margini moi, 1 pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este prezentată
element de unarezistenţă
dintre1 soluţiile
al navei
dispozitiv dede fixare 0a panoului
fixare element de cu sprijin
margini moi, 0 pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este prezentată
element de unarezistenţă
dintre0 soluţiile
panăal navei
dede susţinere
fixare1a panoului
grindă decu tensionare
margini moi, 0 pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este prezentată
element de unarezistenţă
dintre0 soluţiile
bordajul
al naveidecufixare
gaura 1ade panoului
table
apăde susţinere
cu margini moi, 0 pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este prezentată
grindă deuna susţinere
dintre0 soluţiile
panoul cu de margini
fixare1a moi panoului
gaura decu apămargini moi, 0 pentru obturarea găurii de apă.
În desenul alăturat este redată
grindă o metodă
de fixarede0fixare panăa de panoului
presare cu
0 margini
elementmoi. de rezistenţă
Reperul 1 din 1reprezintă
osatura navei
În desenul alăturat este redată
clema o metodă
de avariedecu 0fixare
şurub a panoului
pontilul reglabilcu 0 margini
grindă de moi. tensionare
Reperul 1 1reprezintă
În desenul alăturat este redată
grindă o metodă
de tensionare de1fixare
panăa de panoului
presare cu
0 margini
pânza de moi. velă
Reperul
impregnată
2 0reprezintă
În desenul alăturat este redată
elemento metodă
de rezistenţă
de1fixare dina osatura
pontilul panoului
reglabil navei
cu
0 margini
elementmoi. Reperul 2 0reprezintă
de sprijin.
În desenul alăturat este redată
elemento metodă
de rezistenţă
de0fixare
penedina osatura
panoului
de navei
tensionarecu
1 margini
grindă de moi. tensionare
Reperul 3 0reprezintă
În desenul alăturat este redată
elemento metodă
de rezistenţă
de0fixare
tabla
dina de
osatura
panoului
bordaj navei
cu
cu
1 margini
gaura
grindăde de
moi.apă
tensionare
Reperul 3 0reprezintă
În desenul alăturat este redată
grinda o metodă
de tensionare de0fixare
panoul a panoului
propriu-zis cu
1 margini
penele moi. Reperul 4 0reprezintă
de presare
În desenul alăturat, panouldispozitivului
cu margini moi este
0 şurubului
universal fixat
de cu ajutorul
uiversal
strângere 0 clemei de avarie 1
În desenul alăturat, panouldispozitivului
cu margini moi este
1 şurubului
univesral fixat
de cu ajutorul
universal
strângere de strângere
0 clemei de avarie 0
În desenul alăturat, panoulclemei
cu margini moi este
de avarie 0 dulapilor
fixat cu ajutorul
şi penelor1 dispozitivului universal0
În desenul de mai jos estemarginile
prezentatmoi un panou 0 strat
cu margini
de scândură
moi.1Reperul
exterior
pânza1de reprezintă
velă impregnată 0
În desenul de mai jos estemarginile
prezentatmoi un panou 0 pânza
cu margini
de velă moi. impregnată
1Reperul
strat de 2 reprezintă
scândură exterior 0
În desenul de mai jos estestratul
prezentat un panou
interior pânza
cu margini
de 1scânduri de velă moi. impregnată
0Reperul
strat de 3 reprezintă
scândură exterior 0
În desenul de mai jos estepaiolul
prezentată o secţiune prin osatura fundului
1 copastia 0 spiraiul unei nave. Reperul 0 notat cu 5 este
În desenul de mai jos estetabla
redată demetoda
bordaj găurită
de0 obturare a găuri
paietul rigid, cu de1 apă
parâmele
pontilcude ajutorul
fixarechesonului
detensionare 0 de ciment. Reperul 1 reprezint
În desenul de mai jos esteelement
redată metoda
de rezistenţă
de1 obturare
tabla
din de
osatura
abordaj
găurinavei
de
găurită
0 apă grindăcu ajutorul
de tensionarechesonului0 de ciment. Reperul 2 reprezint
În desenul de mai jos esteelement
redată metoda
de rezistenţă
de0 obturare
tabla
din de
osatura
abordaj
găurinavei
de
cu
0 apăgaura cude
chesonul ajutorul
apă chesonului
de ciment 1 de ciment. Reperul 3 reprezint
propriu-zis
În desenul de mai jos estedispozitivul
reprezentatde avarie 0 şurubul
cu şurub de suprafaţă0 clema crestată
de avarie cu şurub 1
În desenul de mai jos estegaura
reprezentat
de apămodul 0 de element
astupare de a rezistenţă
unei1 găuri
bordajul
al de
corpului
apă
în jurul
cunavei
cheson
găurii de0 deapă
ciment. Ce reprezintă elemen
În desenul de mai jos esteelement
reprezentat de rezistenţă
modul 1 de al
astupare
pontil corpului
reglabil anavei
unei0 găuri
panou decuapă cu cheson
margini moi 0 de ciment. Ce reprezintă elemen
În desenul de mai jos esteelement
reprezentat de rezistenţă
modul 0 de gaura
al
astupare
corpului
de apă anavei
unei0 găuri
chesonul de apă de cu cheson
ciment 1 de ciment. Ce reprezintă elemen
propriu-zis
În desenul de mai jos, reperul
flanşele
2 reprezintă
de etanşare 0 garnituri de cauciuc 1 piuliţele
sau material de prindere
similar 0
În desenul de mai jos, reperul
flanşa3 reprezintă
de etanşare 0 garnitura de cauciuc 0 piuliţa de strângere
sau material similar 1
În diagrama de carene drepte cele, două
este prezentată
curbe -0XFla (Z)
variaţia
şi Xcelor
plutirea B(Z) nu
două
1 selamărimi
corespunzătoare întâlnesc
plutirea-planului
Xniciodată
F(LCF) de şibază,
corespunzătoare X
0 B(LCB)
adică - atunci
funcţie
planului de pescaj
de când,
bază, adică
Z = 0,. atunc
Care
cele
In diagrama de carene drepte,curbavariatia
XF(Z) cu este 0crescatoare,
curba
pescajul XF(Z) iareste
a marimilor curba concava,
daca
0XF(LCF)XB(Z)celesieste
iar doua
curba
descrescatoare;
XB(LCB) curbe
Xse
B(Z) seeste
intersecteaza
reprezinta
1 convexa; la Zscara
la aceeasi diferitpentru
de 0, a
În fig. RO-TCVN-C-t 11.50etrave este din
prezentată
oţel forjat
0structura
etrave
sau laminat;
din
unei oţel turnat;
0 etrave din table fasonate 1 şi sudate.
În fig. RO-TCVN-C-t 11.34corniereste reprezentată
lacrimar 0 otraversă punte construită
de punte 0 înlongitudinală
sistem de osatură de punte1
longitudinal. Elementul structural 15
În fig. RO-TCVN-C-t 11.34corniereste reprezentată
lacrimar 1 olongitudinală
punte construită de0punteîntraversă
sistem de osaturăpunte longitudinal.
0 Elementul structural 29
În fig. RO-TCVN-C-t 11.34corniereste reprezentată
lacrimar; 0 otraversa punte construită
punţii principale;
0 înlongitudinala
sistem de osatură longitudinal.
de punte; 1 Reperul 15 reprezintă
În fig. RO-TCVN-C-t 11.34corniereste reprezentată
lacrimar; 1 omontant punte construită
cadru; 0 însemitraversă
sistem de osatură întăritălongitudinal.
a0punţii; Reperul 29 reprezintă
În fig. RO-TCVN-C-t 11.49etamboului
este prezentatăde oţel 0structura
forjat
chilei de ruliu din0 oţel etravei
turnatdin teble de oţel1 fasonat şi sudat
În fig. RO-TCVN-C-t 11.49etrave este prezentată
din oţel forjat 0structura
etrave
sau laminat;
unei
din oţel turnat;
0 etrave din table fasonate 1 şi sudate.
În fig. RO-TCVN-C-t 11.7 este prezentată o 0secţiune
longitudinal; mixt; transversală la mijlocul unei nave construită
0 transversal; 1 în sistem de osatură
În fig. RO-TCVN-C-t 11.7 esteperete prezentată
longitudinal secţiunea
0 pontil maestră la0o navă pontiltip decargou.
cală Elementul 1 18 reprezintă
În fig. RO-TCVN-C-t 11.7 estetraversele
prezentată
punţiisecţiunea
principale
1 curenţii maestră
de punte la0o navă
guseele tip cargou.
de legăturăGrinzile
dintre
0 decurenţii
direcţiedeprincipală
punte şi pentru
fila lacrima
pla
În fig. RO-TCVN-C-t 11.7 este prezentată secţiunea
longitudinal 0 mixt transversală 0 la mijlocul unei nave construită
transversal 1 în sistem de osatură
În fig. RO-TCVN-C-t 11.8 estesecţiunea
prezentată
longitudinală
0 elementea osaturii
ale unei0 nave
secţiune
osaturii transversală prin
longitudinale 1 osatura unei navei cu dublu fu
În fig. RO-TCVN-C-t 11.8 estecargouprezentată secţiunea
marfuri generale;
0 mineralier;transversală 0 la mijlocul unei nave tip1
petrolier
În fig. RO-TCVN-C-t11.7 este pereteprezentată
longitudinal;secţiunea
0 pontil;maestră a0unei nave.
pontil deElementul
cala; structural
1 18 reprezintă
În fig. RO-TCVN-C-t11.8 este prezentată de
longitudinalele secţiunea
coastele
1bordaj transversală
întărite0 printr-o
coastele nava la cuplul maestru.
simple 0 Grinzile de direcţie princip
În fig.RO-TCVN-C-t 11.15.nervura
este prezentată structura
de rigidizare planşeului
0 longitudinala
a varangei dechila
de0fund fund la o navă tank. Elementul1 structural 3 reprezintă
În fig.RO-TCVN-C-t 11.15.a este prezentată
nervura 1structura
de rigidizare planşeului
longitudinala
a varangei; de
de0fund; fund la o navă
longitudinala tip petrolier.
de dublu 0fund; Elementul structural 10 rep
În fig.RO-TCVN-C-t 11.8 este prezentată secţiunea
transversal maestră la1mijlocul
0 longitudinal combinat unei nave construită 0 în sistem de osatură
În fig.RO-TCVN-C-t 11.8 este prezentată secţiunea
transversal; maestră la1mijlocul
0 longitudinal; combinat;unei nave construită 0 în sistem de osatură
În fig.RO-TCVN-C-t 11.9 este prezentată secţiunea
transversal; transversală
0 longitudinal; 1 acombinat;
unei nave la cuplul maestru. 0 Planşeul de dublu fund es
În fig.RO-TCVN-C-t 11.9 este prezentată secţiunea
transversal; transversală
0 longitudinal; 0 acombinat;
unei nave construită în 1 sistem de osatură
În fig.RO-TCVN-C-t 11.9 este prezentată secţiunea
transversal transversală
0 longitudinal 0 printr-o
combinat navă construită1în sistem de osatură
În fig.TCN.-c.n. 11.23 estetransversal
reprezentată structura planşeului de0bordaj
1 longitudinal combinatconstruit în sistem0 de osatură
În fig.TCN.-c.n. 11.23 estetransversal;
reprezentată structura planşeului de0bordaj
1 longitudinal; construit în sistem0 de osatură
combinat;
În figura de mai jos (vezi fig.TCN.mn.t.01),
rezultanta forţeşlor 0forţa
de
rezultanta
presiune
" P " reprezintă
forţelor
care1acţionează
de
rezultanta
presiune peforţeşlor
care
extrados
acţionează
de 0presiune
pe ambele
care acţionează
feţe ale panei
pe intrad
câr
În figura de mai jos (vezi fig.TCN.mn.t.01),
rezistenţa la înaintare 1forţa
portanţa
a" profilului
Px " profilului
reprezintă
0 componenta falsă a forţei 0 hidrodinamice rezultante care
În figura de mai jos (vezi fig.TCN.mn.t.01),
rezistenţa la înaintare 0forţa
portanţa
a" profilului
Py " reprezintă
profilului
1 componenta falsă a forţei 0 hidrodinamice rezultante care
În figura de mai jos (vezi fig.TCN.mn.t.01),
Mr = Pn · (e-d) 1momentul Mr = Pr faţă de axul
· (e-d) 0 Mpanei
r = Pncârmei
·e se calculează
0 cu formula
În figura de mai jos (vezi fig.TCN.mn.t.01),
Mr = Pn · (e-d) 0momentul Mr = Pr faţă de muchia
· (e-d) 0 Mr =de Pnatac
· e se calculează 1 cu formula
În figura de mai jos (vezi fig.TCN.mn.t.01),
centru de atac este 0 centru
reprezentată
de fugă pana cârmei.
0 centru dePunctul
presiune" 0 "1se numeşte
În figura de mai jos este prezentat
modul de fixare a0paietului modul rigidde fixare 0a şurubului
modul dede funda panoului
fixare 1 cu margini moi, cu ajutorul dis
În figura de mai jos este prezentat
modul de fixare a0paietului modul rigidde fixare 1a panoului
modul de cufixare
margini moi,
0 cu cu
a panoului ajutorul clemei
margini moi,de cuavarie cudis
ajutorul ş
În figura de mai jos este prezentată
fixarea panoului cu fixarea moi,
0 margini panoului 1cufixarea
margini
cu ajutorul moi, cu
pontilului
panoului ajutorul
reglabil
cu 0 clemei
margini moi, de avarie cu
cu ajutorul şurub.
dispozitivului
În figura de mai jos este prezentată
tankuri deocombustibil
secţiune transversală
0 tankuri prin
superioare 1 corpul
spaţii
de unei
destinate
ballast nave încărcării
mineralier.
0 minereului
Reperul 6de reprezintă
fier
În figura de mai jos este reprezentată
pescajul o secţiune 0 înălţimea
transversală
de construcţie
prin
0 înălţimea
corpul unei bordului
nave. Celiberreprezintă
1 cota"F"?
În figura de mai jos este reprezentată
pescajul o secţiune 0 înălţimea
transversală
de construcţie
prin
1 înălţimea
corpul unei bordului
nave. Celiberreprezintă
0 cota"H"?
În figura de mai jos este reprezentată
pescajul o secţiune 1 înălţimea
transversală
de construcţie
prin
0 înălţimea
corpul unei bordului
nave. Celiberreprezintă
0 cota"T"?
În figura de mai jos, Bx reprezintă
rezerva de flotabilitate0 lăţimea navei 1 pescajul navei 0
În figura de mai jos, coasta8 este notată cu 0 7 1 1 0
În figura de mai jos, cu "1"curent
s-a notatde punte 0 perete transversal 1 rama longitudinală a magaziei 0
În figura de mai jos, cu "3"semitraversele
s-au notat punţii
1 curenţii de punte0 rama gurii de magazie0
În figura de mai jos, LcwL reprezintă
lungimea maximă : 0a lungimea
navei între perpendiculare
0 lungimea navei la nivelul 1 liniei de plutire respective
În figura de mai jos, Lmax lungimea
reprezintă:maximă1a lungimeanavei între perpendiculare
0 lungimea pe plutirea de 0 plina incarcare
În figura de mai jos, Lpp reprezintă:
lungimea maximă0a lungimea navei 1 lăţimea de construcţie 0a navei
între perpendiculare
În figura de mai jos, pamoul cucu pontil
margini
reglabil
moi 0estecufixat
grindă de lemn 1 şicupene
clema de avarie cu 0şurub
În figura de mai jos, reperulun"1" reprezintă 0 picul prova
coferdamul 0 picul pupa 1
În figura de mai jos, reperulvaranga
"10" reprezintă 0 stringherul 0 traversa de punte 1
În figura de mai jos, reperulcoferdamul
"2" reprezintă 0 picul prova 1 picul pupa 0
În figura de mai jos, reperulvaranga
"20" reprezintă 0 tabla fundului 1 coasta 0
În figura de mai jos, reperulcoferdamul
"3" reprezintă 1 picul prova 0 picul pupa 0
În figura de mai jos, reperulcoferdamul
"4" reprezintă 0 dublul fund 0 pereţi tranversali etanşi1
În figura de mai jos, reperulcoferdamul
"5" reprezintă 0 dublul fund 1 pereţi tranversali etanşi0
În figura de mai jos, s-a notat
varanga
cu "17" 0 stringherul 0 pontilul 1
În figura de mai jos, s-a notat
treversa
cu "3"de punte0 longitudinalele de 1 punte
bordajul 0
În figura de mai jos, s-a notat
rama cugurii
"7" de magazie 1 longitudinala de0punte bordajul 0
În figura de mai jos, s-a notat
rama cugurii
"8" de magazie 0 longitudinala de0punte traversa de punte 1
semitraversa
În figura de mai jos, s-a notat cu "9" întărită
1 longitudinala de0punte bordajul 0
În figura de mai jos, TCN-2, tankeste
deprezentată
ballast dublu0secţiunea
tank transversală
fundsuperior de1ballast
tankprindecorpul unei nave
combustibil 0 tip mineralier. Reperul 6 reprezin
greu
În figura de mai jos, varanga8 este notată cu 0 7 0 1 1
În figura TCN.mn.t.01, presiunea
rezultantahidrodinamică
forţelor0derezultanta
presiune
P reprezintă care
forţelor
acţionează
1 derezultanta
presiune
pe forţelor
extrados
ce acţionează
de presiune
0 pe ambele
care acţionează
feţe ale cârmei
pe infrado
În figura TCN.mn.t.01, punctul
bord0de seatac;
numeşte0 bord de fuga; 0 centru de presiune; 1
In ideal conditions, the forward
Diameter
distance a propeller
0 pitch will move in1 one sliprevolution of the shaft 0 iscircumference
the: 0
În imaginea de mai jos, s-aun planşeu de bordaj
reprezentat 0 un planşeu de fund 1 un planşeu de punte 0
În imaginea de mai jos, s-aun planşeu de bordaj
reprezentat 1 un planşeu de fund 0 un planşeu de punte 0
În informaţia de stabilitate,corecţiilor
pentru fiecare
pentru tank
1suprafaţa
în parte,liberă
dimensiunile sunt autoclavei
trecute
0 înălţimea
valorile coloanei
de acces de lichid
în tank-ul care determină suprafaţa libe
0 respectiv
În inventarul de avarie trebuie
cheisă deseancoră
găsească 0 pontil reglabil 1 compas magnetic 0
În inventarul obligatoriu pentru
ramesiguranţă al unei 1 maţagonul
bărci de salvare 0 găsim
perii de sârmă 0
În inventarul obligatoriu pentru
binoclusiguranţă al unei 0 ancorăbărci de salvare 1 găsim
rezerve de apă sărată 0
În inventarul obligatoriu pentru
sextantsiguranţă al unei 0 ispol bărci de salvare 1 găsim
pickhammer 0
În inventarul obligatoriu pentru
aruncător
siguranţă
de bandulă
al unei
0 navisferă
bărci de salvare 0 găsim
baloane de acostare 1
În inventarul obligatoriu pentru
trusasupravieţuire
cu medicamente 1al trusa
unei bărcicu sculede salvare
de găsim
0 marangozerie
felinar de vant 0
În inventarul obligatoriu pentru
trusasupravieţuire al rezervele
cu scule de0marangozerieunei bărcide dehranăsalvare
1 ispolul găsim 0
În inventarul obligatoriu pentru supravieţuire
pistolul de semnalizare 0al butoias
unei bărci cu de apasalvare
potabila
1 ispol găsim 0
În inventarul obligatoriu pentru
colaci supravieţuire
de salvare 1al ghiordelul
unei bărci de salvare 0 compasul găsim de barca 0
În inventarul obligatoriu pentru
tancul vitalitatea
de apă potabilă
al unei bărci de salvare
0 ghiordelul 1 găsim
vestele de salvare 0
În inventarul obligatoriu pentru vitalitatea
pavilioane al unei
de semnalizare bărcicu
0 ispolul debratele
salvare 1 găsim
compasul m agnetic 0
În inventarul obligatoriu pentru
trusavitalitatea
de scule al unei bărci depupa
1 catargul salvare 0 găsim
bompresul 0
În inventarul obligatoriu pentru
tancul vitalitatea al unei
de combustibil 0 setul bărci dedereparare
salvare 1 agăsim
etanşeităţii corpului bărcii
barbetele 0
În inventarul obligatoriu pentru
trusavitalitatea
cu medicamenteal unei
0 trusa bărcicudescule salvare de găsim
1 marangozerie
felinar de vant 0
In mod obisnuit pentru structura
otel pentru
corpurilor
constructii
navelor
0 otel navale
maritime
pentru cuconstructii
continut
se 1intrebuinteaza:
otel
marit
navale
pentru
de cu carbon;
constructii
continut redusnavale
0 deinalt
carbon;
aliat.
În mod obişnuit, structura corpurilor
oţel pentrunavelor
construcţii
0maritime
oţelnavale
pentru
este
cuconstrucţii
făcută
conţinut
1 din mărit
aliajnavale de cu
special carbon
conţinut redus
inoxidabil 0 de carbon
În practică, cunoscându-sevaloarea
momentul momentului
unitar0devaloarea
asietă
unitar de şipantocarenei
valoarea
bandă 0 noua momentului
corespunzătoare
asietă acare navei produce
respectivei
1 înclinarea înclinări
longitudinală
longitudinale
a nave
În practică, dacă se cunoaşte valoarea
momentulunghiului
unitar
1 de valoarea
debandă
bandăunghiului
şi valoarea0 de valoarea
asietă
momentului grautăţii care
deplasate
provoacă
0 înclinarea navei în cazul d
În practică, informaţiile rapide
scara asupra
Bonjean efectelor0 diagramele
ambarcării şi stabilităţii
debarcării
0 scara dinamice
dedegreutăţi
încărcare la bord, 1 precum şi despre elementele st
În practică, pentru verificarea
scararapidă a stabilităţii
Bonjean 0 curba în cazul stabilităţii
ambarcării/debarcării
0statice
scala de încărcare de greutăţi, 1 se utilizează
În realitate, momentul de redresare
se modifică nu suprafaţa
vaegal 1 cu seudată
momentul
modifică a corpului
pescajele
corespunzător
0 navei
se modifică
datorită
şi distribuţia
aceluiaşi
consumului
volumul câmpului
unghi
imers
0 dedecombustibil
datorită
de
înclinare
presiuni
vitezei
în pe
apă de
suprafaţa
liniştită
deplasare
deoa
corpa
În scala de încărcare sunt unghiurilor
prezentate de obligatoriu
0 greutăţii
înclinare cel puţin specifice
valorile 1 adeplasamentului
apei
temperaturi ale apei şi ale0capacităţii de încărcare corespun
În scala de încărcare, în scopul
diagramaunui de calcul preliminar
carene0 marca
dreptede şi intermediar
bord liber 1 diagramacât mai stabilităţii
corect şi ilustrativ,
statice
0 este reprezentată şi
În scopul asigurării nescufundabilităţii
dotarea navei navei se compartimentarea
cu 0echipajprocedează
suplimentar constructivdotarea
1 corpului la bărcilor
navei de salvare 0 cu motoare diesel cu pornire
În scopul îmbunătăţirii stabilităţii
deplasarea
transversale
centrului
0 adeplasarea
de
navei,carenă se iaupecentrului
măsuri
verticală,
0 deplasarea
de
pentru
greutate
în jos centruluipe verticalăde1 greutate
în sus pe verticală în jos
În scopul pompării apei şi redresării
instalaţia transfer
navei avariate,
0combustibil
instalaţiase foloseşte
de separare 0 instalaţiaşi filtrarede abalast
apei de şi santină
santină
1
În scopul reducerii efectuluiamplasarea
negativ asupra tankurilor
stabilităţii
la o cotă
0 amplasarea navei, cât a mai
suprafeţelor
tancurilor mare
0 utilizareacât mai libere ale lichidelor
diafragmelor
aproape de1celulare din în
bordajul tancurile
tankuri navei, se proce
navei
În secţiunea de mai jos este prezentată
paiolul osatura
din dulapi în sistem transversal
1de copastia
lemn 0 spiraiul (STO) a fundului navei 0 , la o navă fără dublu fund. E
În sensul asigurării flotabilităţii
compartimentarea
navei, societăţile 0 numai
compartimentarea
de clasificare
a spaţiului prevăd 1etanştuturor
nu există
al dublului
spaţiilor
prevederi
fund
etanşe exprese
0de la înbordacest sens
În sistem longitudinal de osatură
cargouri (SLO) se construiesc,
cu deplasamentul
0 spargatoare în mod
pana la
de6.000
0 obligatoriu
gheata;
petroliere
t.; si mineraliere 1 cu lungimea mai mare de 180 m
În sistemul transversal de osatură,
distanţa dintre
"distanţadouă0regulamentară
distanţa
cuple teoreticedintrea doi elementelor"
consecutive
0 curenţi
distanţadedintre se
punte
referă
două
consecutivi
lacoaste
1 consecutive
În situaţia de "balck-out", funcţionarea
pompa de santină instalaţiei
0 pompa de stins de incendiu
balast0 motopompa cu apă este sau asigurată 1de
electropompa de incendiu de avarie
În situaţia de imposibilitateinformarea
de manevră urgentă
ca urmare
0 asolicitarea
navlositorului
a avarierii de asistenţă
motorului
şi0 a informarea
shipchandler-ului
către
principal,oimediată
navă se specializată
procedează
dinaportul
1comandanrtuli
deladestinaţie navei, şi asigurarea
În situaţia plutirii în ape mici şi cu
priza deaport
fundsporit 0 de priza
impurităţi,
de suprafaţăse foloseşte
1 nu are importanţă 0
În situaţia unei plutiri normale
celeadouă
navei,centre
poziţia 0coincid
relativă
M esteasituat lui Msub şi0GGesteM este situat deasupra1lui G
În studierea stabilităţii navei la unghiuri mici
considerarea 0de valorile
întotdeauna înclinare, a funcţiilor
unul ca
asietei dintre
1sinustraiectoria
fiind artificiile
şi
zerotangentăcentrului
de calcul
ale unghiului
plutirii
este
0 este deconsiderată
înclinare sunt o elipsă
considerat
anar
În termeni marinăreşti, cuvantul
puntea"covertă"
cea maidesemnează
de1 susprima continua
punte si continua
etansa
0 prima si
peetansa
toata
puntelungimea
pe
continua
toata lungimea
navei;
si
0 etansa naveipe toatapornind
lungimea
de lanavei
puntep
În terminologia navală, "coverta"
cea mai înseamnă
de sus punte,1 prima continuă
punteşicontinuă
etanşă
0 puntea pe
şi etanţă,
toată
continuă
lungimea
situatăşi etanşă,
deasupra
navei
0 situată
chileideasupra tankurilor du
In the figure, what are the items
Chocks marked 6 called? 0 Bilge Brackets 1 Knees 0 Webs 0
In the figure, what is the section
Flat Bar marked 4 called? 0 Tee 0 Angle 0 Offset Bulb 1
În timpul efectuării andocăriideunei
determinat
nave este valoarea
1foarte
de urmărit
maximă
important caa primul
reacţiunii
0 decontacturmărit
din cavalet
săcafiepescajele
cu cavaletul
0 să nu central
varieze prova
În timpul efectuării andocăriistabilitatea
unei nave, navei
este1să foarte
primul
fie permenent
important
punct deasigurată,
0contact
pescajelesăiarfieforţa
prova
pana deşicârmei
apăsare
pupa 0 săpe fiecavalet
egale să fie în limitele ed
În timpul efectuării andocăriiprimul
unei punct
nave, de estecontact
1foarte
elicacu important
navei
cavaleţii
să fie să
0 continuu
fie
cavaleţii
chila rotită
navei
lateralicu
în să
virorul
extremitatea,
fie în0 contact pupa
cu chilele
pe porţiunea
de ruliudreaptă
În timpul operării, tancurilemanici
petrolierede diametru
trebuie0să3maniciaibă
ţoli permanent
de diametru 0 pregătite
remorci
2 ţoli în metalice
bordul de la avarie
1larg la prova şi la pupa, mereu la
În timpul unui exerciţiu de incendiu, membrii0echipei
vesta de salvare bocanci de cuintervenţie
talpă0deaparatul trebuie
cauciucsă de poarte
respirat şi 1 costumul de pompier
În timpul unui exerciţiu de incendiu,
aparate de personalul
rerspirat care nu face
0 bagajele personaleparte din echipa
0 vestele de intervenţie
de salvare 1 este adunat la locul stabilit şi tre
În urma ambarcării/debarcării de greutăţicentrului
coordonatelor mici0 la/de
arieiplutirii
suprafeţei
la bordul
F; navei, plutirii prin
initiale
0 coordonatelor modificarea
Aw; centrului volumului carenei
1 de carena B;are loc modificarea
În urma ambarcării/debarcării lăţimii
greutăţilor
de construcţie
mici 0 "suprafaţa
a
q navei
" la/de la secţiunii
bordul0 maestre
coordonatelor
navei, prin modificarea centrului1 de volumului
carenă carenei,
B are loc şi mod
În urma înclinării navei, suprafaţa
perpendiculară
liberă a cu lichidului
0 noua
paralelă
suprafaţă
dinr-un
cu noua tank
aq1 parţial
plutirii
suprafaţă
paralelă umplut,
acuplutirii
planul
devine chilei 0
În urma străpungerii accidentale
drenarea a corpului
apei patrunse
navei,
1 alarmareaaceasta
în interior, agentului
se transferul
poate
0 supravegherea
din
canarisi,
portul
de lichide,îşi
depoate
escală
periodică
deplasarea
schimba
0 a zonei
sauasieta
debarcarea
afectate
sau abbele
şi înscrierea
de greutăţi,
cazuri, eş
Înainte ca echipa de intervenţie
proaspătsă intre
piturat
într-un
0 iluminat
compartiment cu proiectoare
închis,
0 aerisit acesta
alimentate
şi ventilat
trebuie la reţeaua
să fie1 de 220 V
Înălţimea metacentrică este stabilităţii
o măsură deadrum0 a stabilităţii
navei iniţiale1a navei nescufundabilităţii navei 0
Înălţimea metacentrică iniţială
stabilităţii
este măsura
a unghiuri 0 stabilităţii
mari de înclinare iniţiale1a navei rezervei de flotabilitate0a navei
Înălţimea metacentrică transversală
lungimea maximădepinde0aînlăţimea
navei
cea mainavei mare măsură 1 înălţimea de de construcţie 0 a navei
Înălţimea metacentrului transversal
KB; deasupra 0 chilei
BM; este 0 KB + BM. 1
Încărcarea unei greutăţi la magazia
bordul unei ceanave,
mai0din astfel
magazia
prova încât asietă
a cea
navei mai 0sădin nucuplul
la se modifice,
pupa navei trebuie1 făcută la
amaestru
Incendiile de la bordul navei căldura
au dreptexcesivă
cauză0din cu fenomene
cea
unele maicompartimente
mare
mecanice,frecvenţă
1 fenomenele
electrice sau naturale
chimice orajoase
0
Înclinarea itzocarenă se produce
mărimiifără volumuli
modificarea
de
1 carenă
cotei centrului de 0 greutate
cotei metacentrului transversal 0
Înclinarea izocarenă produce şi o deplasare
centrului de greutate 0a centrului 0 centrului
al navei de flotabilitate de carenă 1
al navei
Inclinarea izocarenă se produce mărimii fără
volumului
modificarea1 deformei
carenă volumului0 careneipescajelor navei la extremităţi 0
Înclinarea navei în jurul axului
tangaj longitudinal, datorită
0 canarisire repartizării asimetrice
1 ruliu a greutăţilor de0la bord, a acţionării în marş a câr
Înclinarea navei în jurul unui asietă
ax transversal, 1înspre tangaj prova sau înspre 0 ambardeepupa se numeşte 0
Încovoierile longitudinale lape gol decuval
navele sau 1pemare,
lungime paralelă
creastă de
cu cele
sunt valul
val 0maiînpericuloase
zonă cu gheaţă când nava 0 este
Înlăturarea ruliului sincronizat se face prin
schimbarea de drum 1 balastare completă 0 intrarea la adăpost 0
Înregistrarea exerciţiilor în presiunea
jurnalul deatmosferică
bord trebuie
0 personalul
lasămomentul
conţină
participant,
efectuării
1 numele echipamentul
exerciţiului
persoanelor folosit,
care
0 detalii
au participat
ale oricăror
la exerciţiu
probleme ivit
Înregistrările în jurnalul de drumul
bord referitoare
şi viteza navelor
la0 exerciţiile
tipuldin exerciţiului,
vecinătate
pentru situaţi
1personalul
motivul
de urgenţă,
pentru
participant,
care
trebuie exerciţiul
echipamentul
0să cuprindă
este efectuat
folosit şi laorice
dataproblem
respec
Instalaţia de balast face partenumai dinlaelementele 0 de
navele petroliere davitalitate ale unei 1 doarnaveîn ? cazul navelor care 0 au un tunel de-a lungul chilei,
Instalaţia de balast face parteroluldinacestei
elementel