Sunteți pe pagina 1din 1

Raport privind desfășurarea activităților cuprinse în Programul național “Școala

Altfel”
 Numărul de activități desfășurate:

 Tipul de activități desfășurate:

 Numărul de participanți ( elevi, cadre didactice):

 Mentionați spațiile de desfășurare a activităților (altele decât sala de clasă):


.

 Partenerii implicați (denumirea organizațiilor partenere):

 Obiectivele vizate prin activitățile desfășurate:

 Modalități de evaluare a activităților:

 Rezultate înregistrate:

 Puncte tari:

 Puncte slabe:

 Oportunități:

 Amenințări:

 Observații, recomandări:

Cadru didactic, Semnătura

____________________________________