Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.1 la H.C.L. Nr. 112/19.12.

2019

Total posturi 33 din care:


COMUNA PERIAM - PRIMĂRIA și SPCLEP de demnitate publică: 2
funcţii publice de conducere: 1
funcţii publice de execuţie: 13 (din care 3 sunt la SPCLEP )
ORGANIGRAMA funcţii contractuale: 17

CONSILIUL LOCAL PRIMAR


APARAT DE SPECIALITATE

VICEPRIMAR CONSILIER PERSONAL


SECRETAR GENERAL U.A.T.

COMPARTIMENTE

FINANCIAR- AGRICOL, ASISTENȚĂ CULTURĂ ȘI SOLUŢIONARE DEZVOLTARE ACHIZIŢII ADMINISTRARE ADMINISTRATIV S.V.S.U. SPCLEP
CONTABIL, PROTECȚIA SOCIALĂ BIBLIOTECĂ PETIȚII ECONOMICO- PUBLICE BAZĂ SPORTIVĂ
IMPOZITE ȘI MEDIULUI COMUNALĂ SOCIALĂ,
TAXE URBANISM ȘI STARE EVIDENȚA
TRANSPORT CIVILĂ PERSOANELOR
PUBLIC

Total 5 3 1 1 2 3 1 1 7 2 1 2
FPC
FPE 4 2 1 1 1 1 1 2
FCE 1 1 1 1 2 1 7 2

F.P. 3-insp.princip. 1-insp. princip. 1-insp.princip. 1-ref. asist. 1-insp.princip. 1-consilier as. 1-insp.sup. 1-cons.princip.
1-insp.deb. 1-insp. asist. achiz.publice 1-ref.princip.

P.C. 1-casier 1-insp.spec.deb. 1-insp.spec.II 1-ref. II 1-insp.spec.IA 1-administrator I 1-îngrijitor 1-șef SVSU
1-insp.spec.deb. 1-șofer 1-conduc.autospecială
5-muncit.calif.I

Serv. Salubrizare - DELEGAT


PRIMAR, SECRETAR GENERAL U.A.T.,
DUMITRAȘ CORNEL BRONȚ DACIANA Serv. Iluminat Public - PROPRIU

Serv. de Alim. cu Apă şi Canalizare - PROPRIU