Sunteți pe pagina 1din 17

PREZENTARE

TEHNICĂ
SSPMS ....A/....V
Sistem Static de Pornire a Motoarelor Sincrone
- sistem de excitație -
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

CUPRINS

I. INTRODUCERE

II. PREZENTARE TEHNICĂ

 Specificația de Furnitură

 Dulap excitație SSPMS

 Rezistență Pornire RP – OPȚIONAL

 Transformator excitație TREX - OPȚIONAL

 Descriere Funcțională

 Schema de Principiu

 Caracteristici Funcționale

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 2
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

I. INTRODUCERE

ICPE ACTEL este o firma specializata în producerea de echipamente electrice,


soluții complete standard și personalizate, în domeniile acționărilor electrice și electronicii
de putere.
ICPE ACTEL este succesor al Institutului de Cercetare și Proiectare pentru
Electrotehnica – ICPE și are astăzi peste 60 de ani de experiență în domeniu.
Evoluția societății ICPE ACTEL se identifica cu evoluția domeniului acționărilor electrice
în Romania, dar și în lume, având în vedere ca unele produse fac parte din categoria
pionierat sau au fost deja patentate.

Produsele ce poarta marca ICPE ACTEL sunt folosite pentru a asigura alimentarea,
reglarea, controlul proceselor industriale existente în energie (generare și distribuție),
industria prelucrătoare, petrochimie (foraj marin și terestru), transport (naval și pe cale
ferata), industria navala și agricultura (irigații).

ICPE ACTEL asigura soluții complete, deoarece acoperă toate activitățile care se
impun pentru realizarea unei soluții, în baza unor cerințe: cercetare, proiectare, execuție,
montaj, punere în funcțiune și asistenta tehnica pe toata durata de viată a produsului.

CATEGORII PRINCIPALE DE PRODUSE

 Surse de siguranță în curent continuu – redresoare tip RUN

 Sistem de alimentare și control al mașinilor sincrone – sisteme de excitație tip


SRATN:

 Pentru generatoare sincrone (turbogeneratoare, hidrogeneratoare)


 Pentru motoare sincrone – sisteme de excitație tip SSPMS

 Sistem electric de alimentare și control pentru foraj marin și terestru – tip SDACRN

 Sistem de management energetic pentru funcționarea în paralel a generatoarelor


sincrone – tip PMS

 Dulapuri de distribuție – tip MCC

 Sistem de compensare a energiei reactive și filtrare armonici – tip PFC

 Acționări electrice de curent continuu și alternativ – tip EAMC sau EMAS

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 3
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

In continuare, echipamentul SSPMS face subiectul prezentării tehnice.

ICPE ACTEL produce Sisteme statice de pornire a motoarelor sincrone – tip


SSPMS, care se utilizează pentru pornirea motoarelor sincrone și alimentarea, comanda,
reglarea și protecția înfășurării de excitație a motoarelor sincrone pentru aplicații diverse.

Sistemele de excitație de tip SSPMS asigura atât o pornire cât și o funcționare stabila
și sigura a motoarelor sincrone, relevanta mai ales în situațiile în care acestea sunt cuplate
la o rețea de alimentare în care apar numeroase perturbații datorate conectărilor,
deconectărilor de sarcini de puteri semnificative, scurtcircuitelor, etc.

Aplicațiile curente sunt:

 alimentarea înfășurării de excitație a motoarelor sincrone pentru aplicații industriale cum


ar fi: ventilatoare, compresoare, pompe pentru reglarea debitelor, pompe pentru alimentare
cu apa, etc.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 4
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

Avantajele soluției SSPMS – în curs de brevetare:

 trecere fără șocuri mecanice din regimul de pornire în asincron în regimul de funcționare
sincronă

 mărirea duratei de viață a echipamentului prin eliminarea din construcția echipamentului a


aparatelor de comutație electromecanice de putere

 controlul factorului de putere pentru micșorarea solicitărilor electrice care apar în


funcționarea motorului

 controlul puterii reactive pentru micșorarea consumului de energie reactivă

 comanda și reglare numerica prin utilizarea unei automat programabil avansat

 procesor rapid pentru conversia datelor

 diagnosticare rapidă (Panou operator) și remediere facilă

 integrare în SCADA

 versatilitate și adaptabilitate

 recuperarea energiei prin funcționare în regim invertor la oprire

 posibilitate de redundanta 100% a circuitelor de control și a celor de putere.

Impact generat de SSPMS

 creșterea randamentului în aplicații industriale ce folosesc diferite tipuri de motoare


sincrone

 micșorarea timpului de indisponibilizare a motoarelor datorita ratei reduse de defectare a


echipamentelor (0,1/an) și a intervențiilor rapide în caz de service

 costuri mici de întreținere și reparații pe parcursul întregii durate de viată a produsului, de


minim 20 de ani

 timp redus pentru punere în funcțiune a echipamentului

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 5
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

 siguranță în exploatare și funcționare, componente fiabile

 plaja larga a parametrilor de reglaj

 creșterea preciziei și a stabilității în funcționare a mașinii electrice sincrone

 impactul asupra sistemului educațional prin implicarea și formarea de tineri specialiști care
să asimileze și sa dezvolte soluții moderne de producere a energiei în hidrocentrale
conectate într-un sistem energetic compatibil cu UE.

Produsul este destinat să funcționeze în condiții de mediu corespunzătoare climatului


normal, zonă climatică conform STAS 6535-83:N, categoria de exploatare conform STAS
6692-83: 3.

 domeniul de temperatură: -10...40°C;


 umiditatea relativă maximă: 80% la 30°C;
 mediu lipsit de agenți chimici activi și de praf.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 6
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

II. PREZENTARE TEHNICA

 SPECIFICAȚIA DE FURNITURĂ

 Denumire: Sistem Static de Pornire a Motoarelor Sincrone, SSPMS.


 Descriere constructivă: Sistemul este realizat sub forma a unui dulap cu uși față sau față
– spate și are uzual culoarea gri deschis RAL 7035. Gradul de protecție a dulapului este
uzual IP31, dar poate fi crescut până la IP54.

Echipamentul din imagine este prezentat cu titlu informativ.


Echipamentul poate avea alt aspect în funcție de componentele cerute de beneficiar.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 7
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

 Dulapul - Sistem de Excitație SRATN :

Pe Ușa dulapului sunt montate următoarele componente:

Panoul operator (PO) cu touchscreen / keybutton.

Interfața cu utilizatorul este realizată cu ajutorul PO. Cu ajutorul lui se monitorizează


funcționarea și se parametrizează echipamentul. Informațiile care sunt afișate pe PO
pot fi accesate și prin portul de comunicație (protocol Profibus).

Voltmetru/ampermetru pentru indicarea tensiunii/curentului de excitație.

Aparate de măsură analogice pentru tensiunea de excitație și curentul de excitație

Butoane, chei, lămpi pentru semnalizare locala.

In funcție de solicitarea beneficiarului putem avea: buton oprire locala, chei selecție
regim Automat/Manual, Creste/Scade, Local/Distanta, lămpi semnalizare pentru
avarie/defect/pornit/ oprit, etc.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 8
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

În interior, dulapul este echipat cu:

Surse de alimentare interna 230Vca sau 220Vcc/


24Vcc.

Alimentarea automatului programabil PLC și a electronicii de comandă se face cu


tensiunea stabilizată de +24Vcc.

Automat programabil (PLC) cu regulator numeric de factor de putere și putere reactiva


(in echipament se poate asigura redundanta tripla în ceea ce privește automatul
programabil)

Regulator tip PID cu functia de transfer conform diagramei


Max STP AUT STP MAN
Min
SST Max REG AUT
Min
UG REG Q Max SLF
Min
REG  Max
MAN
Min
REG SMQC I

Blocuri de adaptare masuri analogice și traductoare.


Pentru obținerea reacțiilor de US, IS, Q, P, f,
echipamentul SSPMS primește de la mașina sincrona
semnalele: măsura de tensiune stator, măsura de
curent stator din transformatoare de măsura conectate
în Y sau V.
Reacțiile de curent și tensiune rotorică se obțin
din mărimile electrice achiziționate din circuitul de
putere al echipamentului.
Semnalele electrice sunt prelucrate de blocuri de adaptare analogice sau digitale
și apoi transmise sub formă de semnal de măsură către intrările PLC-ului.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 9
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

Placă de formare și amplificare impulsuri aprindere


tiristori (in echipament se poate asigura redundanta
în ceea ce privește plăcile de formare și amplificare
impulsuri aprindere).
Placa de formare și amplificare impulsuri
aprindere tiristori supraveghează prezența tensiunilor
de sincronizare și a impulsurilor de aprindere.

Întrerupătoare automate.
Circuitele de alimentare ale componentelor
sistemului sunt prevăzute cu întrerupătoare de curent
continuu sau alternativ după caz.

Releele interfață cu automatul programabil;


întrerupătoare automate.
Interfața dintre intrările și ieșirile digitale ale
PLC și semnalele electrice din instalație este realizată
prin relee. Bobine de releu pentru intrările digitale și
contacte libere de potențial pentru ieșirile digitale

Șir cleme.
Șirul de cleme asigură legătura între circuitele
electrice exterioare și echipament

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 10
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

Convertizor cu tiristoare trifazat, complet


comandat (in echipament se poate asigura
redundanta în ceea ce privește convertizorul).
Puntea redresoare complet comandata
asigura tensiunea de ieșire prescrisa necesara
alimentarii înfășurării de excitație a mașinii
sincrone și conține: 6 tiristoare protejate prin
siguranțe ultrarapide, ventilație forțată, circuit de
sesizare siguranțe ultrarapide arse, circuit RC
pentru protecție la supratensiuni de comutație a
elementelor semiconductoare.

Circuit de pornire în asincron compus dintr-un


contactor static realizat din două tiristoare
montate antiparalel și a unei rezistențe de pornire.
Acest circuit va fi utilizat și la oprire pentru
descărcarea energiei din înfășurarea rotorică. Este
un circuit de tip ”crowbar” cu posibilitate de
testare

Rezistența de balast
Asigură un curent minim de menținere în
conducție a celor 6 tiristoare existente în
echipament.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 11
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

 OPȚIONAL – Rezistenta de Pornire (dimensionată la corespunzător parametrilor


tehnici) va fi montata pe dulapul de excitație sau separat în funcție de dimensiuni.

 Ea poate fi livrata de ICPE ACTEL sau, după caz, poate fi refolosită din echipamentul înlocuit
daca starea ei fizica o permite.
Atenție!!!

Pornirea motorului sincron este realizata în asincron cu ajutorul unei rezistențe de pornire
conectată în circuitul de excitație al motorului sincron printr-un contactor static. După
sesizarea sincronismului rezistența de pornire se deconectează de pe circuitul de excitație
al motorului și se cuplează sistemul de excitație.

 OPȚIONAL – Transformator de excitație – montat în dulapul sistemului de excitație


sau într-un dulap separat - conține:

- Întrerupătorul montat pe circuitul de alimentare a înfășurării primara a transformatorului de


excitație (întrerupător cu declanșator magneto-termic) – daca este cazul.

- Transformatorul de excitație (TREX), coborâtor; daca este cazul se va fi echipat cu


termorezistențe și releu de monitorizare temperatura și protecție.


TREX poate fi livrat de ICPE ACTEL sau, după caz, poate fi refolosit din echipamentul
înlocuit dacă starea fizică o permite.
Secundarul transformatorului de excitație trebuie să fie dimensionat astfel încât sa
Atenție!!! furnizeze parametri înfășurării de excitație a mașinii sincrone (curent nominal, tensiune
nominală/ forțare).

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 12
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

 DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

 Circuitul de putere
Circuitul de putere este realizat din: 1 punte cu tiristoare complet comandată, un circuit
de pornire/ dezexcitare a rotorului mașinii (contactorul static serie cu rezistența de pornire/
dezexcitare). Tiristoarele primesc impulsuri de aprindere de la 1 dispozitiv numeric de
generare a impulsurilor.

 Circuitul de reglare
Regulatoare digital implementat în PLC: în regim Automat mărimea de reglat este
factorul de putere sau puterea reactivă a mașinii; în regim Manual mărimea de reglat este
curentul rotoric.
Mărimile electrice de reacție sunt adaptate și sunt transmise modulelor de intrări
analogice ale PLC.
Cele doua regimuri de funcționare se urmăresc permanent și comutarea de unul pe
celălalt se face în orice moment fără șocuri de curent de excitație.

 Circuitul de automatizare
Se găsește în interiorul automatului programabil. Interfața cu circuitul de automatizare
al mașinii sincrone se realizează prin relee de interfațare.

 Funcții de protecție
Întrerupătorul motorului sincron este declanșat la orice avarie internă a echipamentului
sau la orice protecție electrică implementată prin soft sau releu specializat. Pornirea
echipamentului este posibilă în măsura în care condițiile externe o permit. Se semnalizează
pe PO local și se transmite la distanta cauza fiecărei declanșări.

 Pornirea motorului sincron


Pornirea motorului sincron se realizează în regim asincron, cu rotorul cuplat la bornele
unei rezistențe de putere prin intermediul unui contactor static. În timpul pornirii în
asincron se supraveghează frecvența tensiunii sinusoidale de la bornele rezistenței de
pornire și deconectarea contactorului static se realizează controlat în funcție de valoarea
acestei frecvențe astfel încât motorul să rămână în sincronism până la injectarea curentului
continuu în înfășurarea rotorică.

 Secvența de Oprire
Stingerea câmpului rotoric se produce la oprire normală (fără avarii în excitație), la
comanda de oprire din protecții externe și la avarii în excitație.

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 13
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

 SCHEMA DE PRINCIPIU
Se va utiliza prioritar schema monofilara a beneficiarului

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 14
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

 CARACTERISTICI FUNCȚIONALE ASIGURATE DE SSPMS

1. Curent excitație nominal In funcție de parametrii de excitație ai mașinii


sincrone
2. Tensiune excitație nominala In funcție de parametrii de excitație ai mașinii
sincrone
3. Tensiunea de alimentare pentru circuit de 3x400Vca sau alta tensiune prin
putere transformator de adaptare
4. Tensiune operativă, de comandă 230Vcc/24Vcc/ 230Vca, max 1kVA
5. Moduri de funcționare/ reglare PORNIRE – ASINCRON cu detecția prinderii în
sincronism
MANUAL - REGULATOR CURENT EXCITAȚIE
are următoarele bucle de reglare și limitare
- controlul curentului de excitație
- limitarea curentului minim de excitație
- limitarea curentului maxim de excitație
AUTOMAT - REGULATOR PUTERE REACTIVA
are următoarele bucle de reglare și limitare
- controlul puterii reactive
- limitarea puterii reactive minime
- limitarea puterii reactive maxime
- limitarea pentru un timp setabil a curentului
statoric după caracteristica I2t – SCMS
- limitarea pentru un timp setabil a curentului de
excitație după caracteristica I2t – SLF
AUTOMAT - REGULATOR FACTOR DE PUTERE
are următoarele bucle de reglare și limitare
- controlul unghi de putere φ
- limitarea minimului pentru cosφ
- limitarea maximului pentru cosφ
- limitarea pentru un timp setabil a curentului
statoric după caracteristica I2t – SCMS
- limitarea pentru un timp setabil a curentului de
excitație după caracteristica I2t – SLF
6. Trecerea intre modurile de reglare fără șocuri de curent de excitație (soc de maxim 5%*In)
7. Comutarea între cele două regimuri se face atât cu echipamentul pornit, cât și oprit
8. Limitare reglabila a consemnului minim /maxim
9. Supraexcitarea mașinii sincrone la un defect exterior care duce la scăderea brusca a tensiunii la
borne
10. Comandă locală și de la distanță pentru schimbarea valorii consemnului de funcționare
11. Dezexcitare câmp de excitație pe rezistența liniară
12. Protocoale de comunicație: ModBus RTU/ Ehernet, ProfiBus; MPI.
13. Afișare de evenimente pe PO a semnalizărilor și măsurilor din instalație
14. Rezoluție achiziție masuri min 14biti
15. Precizie reglare ±0,5%
16. Coeficient de plafon în curent pentru forțarea excitației Maxim 2*INex
17. Timp permisie forțare la curent de excitație maxim 0 ÷ 30s
ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313
office.actel@icpe-actel.ro Page 15
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

18. Curent minim pt. limitare a curentului de excitație maxim după forțare 0,8÷1,2*INex
19. Timp blocare forțare 0÷999s
20. Coeficient de plafon pentru curentul statoric maxim 2
21. Timp permisie curent statoric maxim 0 ÷ 30s
22. Valoare factor de putere de funcționare în blocare forțare 1 (setabil)
23. Timp blocare forțare 0÷999s
24. Timp de răspuns propriu la perturbații al sistemului de excitație 15 – 20 ms

 FUNCȚII PROTECȚIE MOTOR SINCRON


1. Limitare temporizata curent maxim statoric I2t
2. Limitare temporizata curent maxim excitație I2t
3. Blocare forțare cu limitare temporizata curent de excitație sau statoric
4. Curent maxim excitație
5. Pierdere excitație
6. Tensiune minimă mașină sincrona
7. Secvența de pornire incompleta
8. Repornire temporizata
9. Blocare pornire - protecție mașină sincrona activa
10. Pierdere sincronism

 FUNCȚII MINIME DE PROTECȚIE INTERNA


1. Lipsă alimentare tensiune de forță sau lipsă tensiune sincronizare
2. Defect aprindere tiristoare
3. Defect siguranțe ultrarapide
4. Temperatura pe tiristoare depășită
5. Defect ventilatoare
6. Defect contactor static sau temperatura pe rezistența de pornire depășită
7. Avarie circuit de măsură
8. Lipsa alimentare comenzi
9. Protecție la scurtcircuit în circuitul de excitație cu siguranțe ultrarapide
10. Protecție la supratensiuni în circuitul de excitație cu crowbar
11. Defect regim AUTOMAT și trecere pe reglajul MANUAL al excitației

 FUNCȚII DE AFIȘARE MĂSURI


1. Curentul de excitație
2. Tensiunea de excitație
3. Tensiunea la bornele mașinii sincrone
4. Curentul statoric
5. Factorul de putere
6. Putere activa
7. Putere reactiva

 INTRĂRI DIGITALE minime


1. Poziție întrerupător mașină sincrona
2. Comanda PORNIRE la comandă locală sau de la distanță
3. Comanda OPRIRE la comandă locală sau de la distanță
4. Comanda OPRIRE din protecții externe
5. Comanda CREȘTE referință la comandă locală sau de la distanță

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 16
PREZENTARE TEHNICĂ SSPMS

6. Comanda SCADE referință la comandă locală sau de la distanță

 INTRĂRI ANALOGICE minime


1. Măsură curent statoric
2. Măsură tensiune stator

 IEȘIRI DIGITALE DE COMANDA MOTOR - OPȚIONALE


1. Motor ON cmd
2. Motor OFF cmd

 IEȘIRI DIGITALE DE SEMNALIZARE minime


1. Avarie excitație
2. Alarma/defect excitație
3. Consemn la minim/ maxim
4. Echipament pornit/ oprit
5. Permisie pornire
6. Oprire de urgenta activa
7. Ready to Load
8. Semnalizare la intrarea în regim de limitare
9. Semnalizare protecție electrica activa

REFERINȚE:.

Pentru detalii tehnice suplimentare referitoare la produsul SSPMS va rugam contactati:

S.A.
ICPE ACTEL SA, Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, București
Tel: 0040.21.3468690/91 ; Fax: 0040.21.3467267
Secretariat: office.actel@icpe-actel.ro

Departament Marketing: Departament Tehnic:


Ec. Cristiana Popa Ing. NEAGU Dan
cristiana.popa@icpe-actel.ro neagu.dan@icpe-actel.ro

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Ion POTÂRNICHE

ICPE ACTEL SA, București, Splaiul Unirii, nr. 313


office.actel@icpe-actel.ro Page 17