Sunteți pe pagina 1din 1

Herman (Bodea) Veronica Felicia

Universitatea de Vest din Timișoara


Facultatea de Sociologie și Psihologie, MEDC, anul II
Disciplina: Managementul integrării și diferențierii educaționale

Contract de învățare

Profesor: Herman (Bodea) Felicia Disciplina: Limba și literatura română


Elev: Popescu Mihai Perioada de implementare: 15.01 – 12.02
Obiective Activități Termen de realizare
1. Să povestească acțiunea romanului Baltagul, de M. Să citească romanul Baltagul, de M. Sadoveanu; 15.01
Sadoveanu;
2. Să recunoască, în text, trăsăturile oamenilor de la Să întocmească fișe de lectură conținând citate care se
munte; referă la specificul locuitorilor de la munte, dar și 22.01
percepția asupra oamenilor de la oraș;

3. Să identifice, pe hartă, traseul real al Vitoriei Lipan; Să refacă traseul eroinei în căutarea lui Nechifor Lipan, 29.01
cu autorul unei prezentări PPT, cuprinzând imagini
reprezentative cu locurile prin care a trecut aceasta;

4. Să remarce tradițiile și obiceiurile locurilor, prilejuite Să se documenteze asupra datinilor, tradițiilor și 5.02
de momentele cruciale din viață; obiceiurilor românești;

5. Să realizeze o scurtă prezentare a tradițiilor și Să relateze, în scris, tradițiile și obiceiurile prilejuite de 12.02
obiceiurilor de pe valea Tarcăului, așa cum reies din roman. cele trei momente cruciale din viața omului – nașterea,
nunta, moartea – și semnificațiile acestora, după cum
reies din lectura romanului Baltagul, de M. Sadoveanu.

Materiale și resurse: vol. Baltagul, de M. Sadoveanu, filmul Baltagul, harta României, fișe de lectură, videoproiectorul, calculator cu acces la
internet.