Sunteți pe pagina 1din 4

Elaborarea metodica Nr: 6

TEMA: Modelarea machetei scheletului metalic al protezei parţial mobilizabile


scheletate.

1. Tehnica de modelare a machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile


scheletate.
Este o matrice din silicon (o copie negativă a elementelor scheletului, ca o
amprentă); în ea se toarnă ceară topită iar după întărire se înlătură – astfel se
obţin machetele din ceară ale scheletului; ele se adaptează pe model apoi
marginile se încleie cu ceară. De asemenea pot fi utilizate elemente prefabricate
din material termoplastic care se plastifică în apă de 50-60° și se adaptează pe
model apoi marginile se încleie cu ceară.Elementele/machetele sunt de diferite
forme: bare, benzi, plăcuţe, braţe de croșete, retenţii pentru șei în formă de
orificii sau plase.Machetele se aplică pe model, în raport cu desenul scheletului, în
următoarea ordine: conectorul principal, șeile, elementele de menţinere, sprijin și
stabilizare și conectorii secundari.Conectorul în formă de plăcuţă este modelat
prin adaptarea foliei de ceară calibrată de 0,4-0,5mm și înlăturarea surplusului
după desen.Conectorul în formă de bară în zona planșeului bucal se îngroașă până
la 2mm prin picurare de ceară sau adaptarea unei benzi de grosime respectivă.
Șeile întreg metalice se modelează prin adaptarea foliei de ceară calibrată peste
care se modelează retenţii (butoni, ciupercuţe, anse).Șeile înglobate sunt
modelate prin aplicarea elementelor din ceară în formă perforată pe suprafaţa
foliată a breșei (ca să fie spaţiu între fibromucoasă și șa).
La trecerea conectorului în șa se modelează un prag de 1-2mm (pentru ca acrilatul
și aliajul să fie la același nivel).
Corpul croșetului și pintenele ocluzal sunt modelaţi prin adiţie de ceară pe
suprafaţa dintelui stâlp limitrof breșei.Machetele braţelor croșetelor sunt
adaptate în zonele retentive conform desenului și se unesc la corp.Elementele
sistemului special sunt adaptate cu ajutorul paralelometrului apoi lipitecu ceară.
Mai întâi sunt modelate elementele fixe (care sunt solidarizate pe dintele stâlp),
apoi cele din schelet.Conectorii secundari sunt aplicaţi conform desenului și lipiţi
de părţile dentară și mucozală a protezei (braţ retentiv și șa).
2. Tehnica modelării machetei scheletului protezei parţiale mobilizabile
scheletate cu utilizarea machetelor standarde din ceară specială.
Machetele standarde din ceară specială sunt plastificate în apă caldă apoi
adaptate pe model după desenul scheletului, apoi sunt secţionate surplusurile,
după care marginile sunt încleiate de model cu ceară.
3. Tehnica modelării machetei protezei parţiale mobilizabile scheletate
prinmetoda utilizării cerii calibrate. Ceara calibrată este plastificată în apă caldă
sau la flacăra spirtierei apoi se adaptează intim pe model cu suprafaţa netedă
după care, cu un bisturiu se înlătură surplusurile și marginile se încleie de model
cu ceară.
4. Varietăţi, componenţa şi însuşirile cerurilor stomatologice utilizate la
modelarea machetei protezei parţiale mobilizabile scheletate.
Varietăţi:
 Plăci de ceară verde sau cafenie cu dimensiuni de 60x60x10mm pentru
elementele de ancorare, sprijin și stabilizare;
 Discuri de ceară roșie cu diametrul de 82mm și grosimea calibrată de 0,4-
0,5mm pentru conectorii principali și foliere;
 Plăci de ceară verde sau roșie de 100x50x0,5mm pentru plăcuţe; o
suprafaţă
 este netedă iar cealaltă are ornamente.
Componenţa: 29% parafină, 65% ceară de albine, 5% ceară Carnauba și unii
modificatori.
Însușiri: plasticitate, maleabilitate, se topește la temperaturi înalte – fluiditate
5. Caracteristica elementelor dentare a protezei parţiale mobilizabile scheletate
şi tehnica modelării.
Elementele dentare sunt plasate pe dinţii-stâlpi și sunt reprezentate de croșete și
sisteme speciale.Croșetele sunt alcătuite din corp, pintene ocluzal, braţ opozant și
braţ retentiv. Sunt modelate fie prin tehnica adiţiei și răzuirii, fie prin adaptarea
elementelor prefabricate pe model conform desenului, apoi lipite cu
ceară.Elementele speciale sunt compuse din două părţi: una pe dintele stâlp și
una în scheletul metalic. Mai întâi se modelează partea de pe dintele stâlp după
care cea din schelet. Se face din elemente prefabricate (cu precizie mare) care se
prind într-un dispozitiv de fixare a paralelometrului și se aplică pe dintele stâlp iar
după turnare și proba în cavitatea bucală se dublează și se modelează partea din
schelet.
In tratamentul cu protezele scheletate cu sisteme speciale mai întâi se
confecţionează proteza fixă cu elementul fix al sistemului special (capsă, culisă,
telescop, bara) după care se face proba, se cimentează, se amprentează, se
confecţionează model de lucru, se dublează și apoi se modelează macheta
scheletului.

Elaborarea metodica Nr:7

TEMA: Turnarea scheletului metalic al PPMS.


1. Caracteristica aliajelor utilizate la confecţionarea PPM scheletate.
Pentru confectionarea PPM scheletate se folosesc cel mai des 2 aliaje Cr-Co si Cr-
Ni.Mai utilizat este cel de Cr-Co datorita faptului ca duritatea sa e mai superioara
decit a Cr-Ni , dar tot odata acest fapt face prelucrarea mecanica metalului mai
grea, un alt avantaj al aliajului de Cr-Co este exactitatea mai mare in timpul
turnarii fata de Cr-Ni , respectiv si fidelitatea lucrarii este mai mare.
2. Enumeraţi etapele tehnologice de obţinere a scheletului metalic prin turnare
 Modelarea machetei scheletului metalic
 Modelarea machetei canalelor de turnare
 Detensionarea machetei
 Degrasarea machetei
 Ambalarea machetei
 Preîncălzirea tiparului
 Încălzirea tiparului
 Topirea aliajului
 Introducerea aliajului în tipar
 Răcirea tiparului
 Dezambalarea componentei turnate
3. Metoda de îndepărtare a pieselor turnate de canalele de turnare
Se face cu discul de carborund, apoi surplusul se netezește cu freza sau piatră de
granulaţie mare.
4. Ce reprezintă procedura de netezire şi de planare a piesei turnate.
Netezirea și planarea reprezintă îndepărtarea neregularităţilor și a surplusurilor
de pe suprafaţa piesei turnate cu ajutorul discului, pietrei și frezelor de diferită
granulaţie. Suprafaţa obţine un aspect relativ neted, cu multiple linii de pe urma
acţiunii frezei.
5. Metoda probei scheletului metalic a PPM scheletate pe model.
Se verifică inserţia și dezinserţia scheletului pe model: trebuie să se facă cu
ușurinţă, unica dificultate să fie ajustarea braţelor retentive în locașul lor; Se
verifică biomecanica: să nu basculeze pe model; dacă basculează înseamnă că
undeva este un surplus sau carcasul este îndoiat. Se verifică adaptarea intimă a
scheletului la toate structurile câmpului protetic: șaua să se adapteze intim la
spaţiul edentat, braţul retentiv să fie amplasat în zona retentivă a dintelui fix după
desen, braţul opozant în zona supraecuatorială neretentivă opusă braţului
retentiv, corpul să nu pătrundă în spaţiul subecuatorial al suprafeţei proximale a
dintelul stâlp, pintenele ocluzal să se adapteze intim în locașul său, să nu
proemine, plăcuţa să aibă contact intim, bara să fie distanţată de model,
sistemele speciale să se adapteze intim pe părţile de pe dinţii stâlpi.