Sunteți pe pagina 1din 8

Complement simplu

1. Ca urmare a unei boli hepatice severe este afectat şi metabolismul aminoacizilor. În


această situaţie, care dintre următoarele substanţe este probabil să prezinte o concentraţie
plasmatică sub valoarea normală:
A. amoniac (NH3)
B. amoniu (NH4)
C. alanină
D. uree
E. glicină

2. Corpii cetonici
A. sunt sintetizaţi la nivel renal
B. sunt transportaţi în plasmă de către albumine
C. se pot elimina pe cale renală sau pulmonară
D. sunt metabolizaţi exclusiv hepatic
E. creşterea lor în sânge duce la creşterea ph-ului sanguin

3. Albuminele plasmatice
A. au rol de transportor nespecific
B. cresc în sindrom nefrotic
C. se sintetizează la nivel hepatic şi parţial renal
D. în hepatopatiile cronice se constată o creştere a valorilor lor plasmatice
E. hormonii tiroidieni inhibă metabolismul acestor proteine

4. Creatin kinaza (CK):


A. este o enzimă care îşi îndeplineşte rolul său fiziologic în plasmă
B. se găseşte sub forma a 3 izoenzime
C. în miocard predomină izoenzima CK-MB
D. creşte în infarctul pulmonar
E. scade în sânge în boli ale musculaturii striate

5. Creatinina:
A. este substratul creatinfosfokinazei
B. are rol în sinteza compusului macroergic creatinfosfat
C. este un marker fidel al filtrării glomerulare
D. la nivel renal, ca şi ureea, suferă un proces de filtrare şi de reabsorbţie parţială
E. toate afirmaţiile sunt corecte

6. Deficienţa de insulină se însoţeşte de:


A. o sinteză crescută de proteine
B. un turnover crescut al aminoacizilor în glucoză
C. o scădere a glicemiei
d. o acumulare de lichide în spaţiul extracelular
e. o producţie crescută de glicogen hepatic
7. Hemoglobina glicozilată:
A. nivelul său seric este proporţional cu valoarea glicozuriei cu aproximativ 2-3 luni în
urmă
B. apare în urma unei reacţii enzimatice
C. sinteza sa e dependentă de activitatea unei transferaze eritrocitare care fixează un
rest de glucoză pe un rest amino din structura Hb
D. dozarea sa e utilă pentru monitorizarea unui bolnav diabetic
E. se dozează pentru depistarea precoce a unui insulinom

8. Gama glutamil transpeptidaza (GGT):


A. este enzimă ce intervine în transportul transmembranar al lipidelor
B. creşte la consumatorii cronici de alcool
C. este un component la bilei
D. este marker de citoliză hepatică
E. în plasmă este transportată de către albumine

9. Transaminazele:
A. cresc la 3-4 ore de la debutul unui infarct miocardic
B. sunt enzime care facilitează intrarea aminoacizilor în celule
C. cresc în hepatopatiile acute şi cronice
D. îşi îndeplinesc rolul lor fiziologic în plasmă
E. sunt enzime exclusiv hepatice

10. Bilirubina:
A. reprezintă produsul de degradare al colesterolului
B. reprezintă produsul de degradare al acizilor biliari
C. reprezintă produsul de degradare al hemului
D. în formă neconjugată este liposolubilă
E. conjugarea sa are loc la nivel renal

11. Ureea:
A. se sintetizează la nivel renal
B. este un marker de filtrare glomerulară mai fidel decât creatinina
C. valoarea sa plasmatică creşte în insuficienţele renale
D. valoarea sa plasmatică scade în hemoragii digestive superioare
E. toate afirmaţiile sunt corecte

12. Lactic dehidrogenaza (LDH):


A. este o enzimă ce se găseşte în toate celulele organismului
B. se prezintă sub forma a 4 izoenzime
C. având o moleculă mică, la nivel renal suferă un proces de filtrare
D. la nivel hepatic intervine în transportul membranar al lactatului
E. dozarea sa în laborator nu este influenţată de hemoliză
13. Izoenzimele sunt:
A. inhibitori ai reacţiilor enzimatice
B. enzime care catalizează aceeaşi reacţie, dar care diferă sub aspectul proprietăţilor
fizicochimice
C. substanţe necesare pentru o mai bună desfăşurare a unor reacţii chimice
D. centrii activi ai enzimelor
E. toate afirmaţiile sunt greşite

14. Insulina
A. din punct de vedere structural este un fosfolipid
B. fiind liposolubilă, este transportată în plasmă de către albumină
C. inhibă sinteza glicogenului hepatic
D. este o enzimă care intervine în transportul membranar al glucozei
E. fiziologic produce hipoglicemie

15. Mioglobina:
A. este specifică celulei miocardice
B. creşte precoce în infarctul de miocard
C. revine la normal după un infarct miocardic în 10-14 zile
D. este o enzimă care intervine în stocarea oxigenului la nivelul celulei musculare
E. în caz de reinfarctizare, valoarea sa serică scade rapid

16. Creşterea concentraţiei acizilor biliari în ser se întâlneşte în:


A ulcer gastric
B. icter mecanic
C. insuficienţa hepatică
D. litiază colecistică
E. în nici una

17. Un sindrom de colestază se caracterizează prin:


A. prezenţa bilirubinei indirecte în urină
B. hiperbilirubinemie conjugată
C. hipoproteinemie
D. hipocolesterolemie
E. creşterea urobilinogenului în materiile fecale

18. Acidul uric:


A. este produs final al metabolismului proteic
B. rezultă din degradarea acizilor nucleici
C. scade în plasmă în ciroza hepatică
D. scade în plasmă în insuficienţa renală cronică
E. creşte în plasmă în faza cronică a unui infarct de miocard

19. Un sindrom hepatopriv se caracterizează în general prin:


A. hipocolesterolemie
B. creşterea fosfatazei alcaline
C. creşterea bilirubinei totale
D. creşterea transaminazelor
E. creşterea fibrinogenului seric
20. Chilomicronii :
A. transportă colesterolul endogen
B. sunt bogaţi în trigliceride
C. sunt sensibili la acţiunea LCAT (lecitin colesterol acil transferazei)
D. sunt degradaţi complet în sânge
E. există în mod normal în sângele recoltat dimineaţa pe nemâncate, după un post de
12 – 14 ore

21. Aspartic transaminaza :


A. este crescută în infarctul de miocard acut
B. scade în infarctul pulmonar
C. este marker de sindrom hepatopriv şi de aceea scade în hepatopatii
D. intracelular, are localizare numai citoplasmatică
E. toate afirmaţiile sunt corecte

22. Care dintre următoarele afirmaţii privind bilirubina este greşită:


A. creşterea bilirubinei totale nu se însoţeşte de icter
B. la un subiect normal bilirubina sanguină e reprezentată în principal de bilirubina
indirectă
C. o hiperbilirubinemie indirectă evocă o hemoliză sau un deficit de conjugare
D. o hiperbilirubinemie directă poate evoca un obstacol la nivelul coledocului
E. în sânge bilirubina neconjugată e transportată de albumină

23. Troponinele:
A. sunt enzime cardiace ce intervin în contracţie
B. cresc precoce în 4- 6 ore de la debutul unui infarct miocardic
C. valorile sale plasmatice se normalizează în 24 – 36 ore
D. cele cardiace intervin în transportul transmembranar al calciului necesar contracţiei
miocardice
E. toate afirmaţiile sunt corecte

24. Particulele HDL:


A. au rol în epurarea colesterolului celular
B. conţin în principal apo B
C se asociază în plasmă cu lipoprotein lipaza
D. sunt bogate în trigliceride
E. sunt particule aterogene

25. În caz de obstrucţie a căilor biliare extrahepatice:


A. absorbţia lipidelor este deficitară
B. în plasmă creşte bilirubina indirectă
C. valorile plasmatice ale transaminazelor cresc foarte mult, fiind considerate patognomonice
pentru acest sindrom
D. valoarea plasmatică a fosfatazei alkaline nu este influenţată deoarece această enzimă are
origine exclusive osoasă
E. nici o afirmaţie nu e corectă
Complement multiplu

1. Hipercolesterolemia:
A. poate fi de natură genetică, secundar mutaţiilor de la nivelul receptorilor pentru LDL
B. este frecvent întâlnită la bolnavii cu ciroză hepatică
C. apare secundar unui obstacol pe căile biliare
D. apare secundar activării lipazei hepatice
E. apare secundar activării lipoprotein lipazei

2. Albuminele serice:
A. sunt sintetizate exclusiv în rinichi
B. intervin în menţinerea presiunii coloid osmotice a plasmei
C. au funcţie de transportori nespecifici pentru diverşi compuşi endogeni cât şi exogeni
D. cresc în sindromul nefrotic
E. scad relativ târziu în hepatopatiile cronice

3. Creatin kinaza:
A. este o enzimă specifică miocardului
B. creşteri importante ale acestei enzime se remarcă la consumatorii cronici de alcool
C. intervine în sinteza creatinfosfatului, compus macroergic de la nivelul celulei musculare
D. creşte în afecţiuni ale musculaturii striate
E. scade în fazele iniţiale ale infarctului miocardic acut

4. Lactic dehidrogenaza (LDH):


A. este o enzimă care se găseşte la nivelul tuturor celulelor organismului
B. din punct de vedere structural este un dimer
C. valoarea sa plasmatică este crescută în anemia megaloblastică
D. se prezintă sub forma a 5 izoenzime
E. scade în anemia hemolitică

5. Aspartat aminotransferaza (AST):


A. este o enzimă strict hepatică
B. creşte la 4-6 ore de la debutul unui infarct miocardic
C. intracelular are o dublă localizare: mitocondrială şi citoplasmatică
D. creşte în leziuni toxice ale ficatului
E. scade în hepatopatiile cronice

6. Alanin aminotransferaza (ALT):


A. este o enzimă strict hepatică
B. creşte în anemiile hemolitice
C. creşte în hepatitele acute
D. are valoare scăzută în hepatopatiile cronice
E. la nivel celular rea localizare citoplasmaztică

7. Fosfataza alcalină (ALP):


A. creşte în ser secundar activării osteoblastelor
B. prezintă valori relativ normale în osteoporoză
C. este un marker de hepatocitoliză
D. este o enzimă strict hepatică
E. în sindroamele colestatice creşte în paralele cu valorile gama glutamil- transpepetidazei
8. Gama glutamil- transpepetidaza (GGT):
A. este o enzimă inductibilă
B. este localizată strict hepatic
C. este un marker de citoliză hepatică
D. creşte în sindroamele colestatice alături de fosfataza alcalină
E. prezintă creşteri importante la consumatorii cronici de alcool

9. Amilaza serică:
A. provine din turnover-ul celulelor pancreatice si celor a glandelor salivare
B. se elimină din organism pe cale urinară
C. creşte în fazele acute ale pancreatitelor
D. poate prezenta creşteri moderate în ulcerele gastroduodenale penetrate în pancreas
E. scade în insuficienţa hepatică

10. Colinesteraza:
A. este un marker al proteinsintezei hepatice
B. creşte în hepatopatiile cronice
C. scade în sindromul nefrotic secundar pierderilor renale
D. scade la subiectii intoxicaţi cu pesticide organofosforate
E. creşte în paralel cu gama glutamil transpeptidaza şi fosfataza alcalină în sindroamele de
colestază

11. Ureea:
A. reprezintă produsul final al metabolismului amoniacului
B. se sintetizează la nivel renal
C. la nivel renal suferă proces de filtrare şi reabsorbţie parţială
D. creşte în hemoragiile digestive
E. este un marker de filtrare glomerulară mai fidel decât creatinina

12. Creatinina:
A. este produsul final al creatinei şi fosfocreatinei
B. nivelul său seric este influenţat de masa musculară
C. este un marker de filtrare glomerulară
D. valoarea sa scade in insuficienţa renală
E. valoarea sa este influenţată de gradul de hidratare al organismului

13. Glucoza:
A. este o moleculă, care la nivel renal suferă numai proces de filtrare
B. prezenţa sa în urină pune diagnosticul cert de diabet zaharat
C. creşterea sa în ser se însoţeşte constant de apariţia glicozuriei
D. creşterea valorii sale în ser reprezintă un stimul pentru secreţia de insulină
E. depistarea unor valori constant crescute ale acestui parametru sugerează diagnosticul de
diabet zaharat

14. Proteinuria:
A. În mod normal proteinele serice nu sunt filtrate glomerular
B. poate fi de origine tubulară, ca de exemplu proteinele Tamm-Horsfall
C. când valoarea sa este mai mare de 3,5g/24h sugerează diagnosticul de sindrom nefrotic
D. microalbuminuria este un marker precoce al nefropatiei diabetice
E. este constant însoţită de glicozurie
15. Dozarea insulinei serice:
A. se poate realiza prin metode simple, colorimetrice
B. este contraindicată a se efectua în cazul prezenţei de anticorpi anti insulină
C. se indică la subiecţi obezi, cu toleranţă scăzută la glucoză
D. este un marker de evaluare a funcţiei celulelor β-insulinare din pancreas mai bun decât
peptidul C
E. este indicată a se efectua la subiecţi cu glicemie a jeun normală, dar cu HbA1c crescută

16. Testul de toleranţă la glucoza orală (TTGO):


A. se efectuează dimineaţa pe nemâncate, după un post de 72h
B. este indicat la subiecţii obezi
C. este indicat la subiecţii care au rude de gradul I cu diabet zaharat
D. se poate efectua sub tratament cu corticoizi
E. urmăreşte statusul glicemic timp de 24h

17.Peptidul C:
A. are o slabă funcţie hipoglicemiantă
B. este un peptid care se eliberează în cantităţi echimoleculare cu insulina
C. evaluează gradul de sinteză endogenă de insulină
D. valoarea sa serică este independentă de valoarea insulinemiei sau glicemiei
E. este util a se doza pentru diagnosticul hipoglicemiilor

18. Bilirubina:
A. în mod normal în ser predomină forma conjugată
B. este produsul final de degradare al globinei din structura hemoglobinei
C. în formă neconjugată circulă în sânge legată de albumină
D. în formă neconjugată se poate filtra la nivel renal
E. creşte în sindroame icterice

19. Icterul obstructiv:


A. transaminazele cresc ca markeri ai colestazei
B. urobilinogenul urinar este absent
C. bilirubina conjugată creşte în sânge
D. valoarea colesterolemiei este crescută
E. fosfataza alcalină şi gama-glutamiltranspeptidaza fiind markeri de citoliză, sunt în limite
cvasinormale

20. Icterul hepatic:


A. se caracterizează prin creşterea ambelor fracţii ale bilirubinei, dar în special cea
neconjugată
B. creşte în special bilirubina directă
C. valorile transaminazelor sunt în general crescute
D. valoarea ureei serice este crescută deoarece acest parametru se sintetizează exclusiv
hepatic
E. se caracterizează prin creşterea corpilor cetonici deoarece aceşti compuşi se sintetizează
exclusiv hepatic
21. Particulele LDL:
A. sunt particule aterogene
B. conţin apo B
C. sunt bogate în trigliceride
D. sunt precursorii VLDL
E. sunt degradate de lipoprotein lipază (LPL)

22. Hemoglobina glicozilată:


A. este o combinaţie ireversibilă a glucozei cu hemoglobina
B. constituie un indicator al nivelului glicemiei în ultimele 6-8 săptămâni anterioare
determinării
C. se formează prin adiţia glucozei la grupări amino din componenţa globinei, sub acţiunea
unei glicozilaze eritrocitare
D. nivelul de glicozilare este proporţional cu valoarea glicemiei
E. se formează prin adiţia glucozei la fragmentul de ADN care codifică hemoglobina

23. Ureea:
A. este un produs final de metabolism al acizilor nucleici
B. se sintetizeaza exclusiv in rinichi
C. suferă la nivel renal un proces de filtrare şi de reabsorbţie tubulară
D. creşte in hemoragii digestive superioare
E. se poate metaboliza hepatic la acid uric

24. Corpii cetonici:


A. când sunt crescuţi în ser antrenează o pierdere de electroliţi
B. creşterea lor plasmatică determină o virare a ph-ului sanguin către acidoză
C. sunt crescuţi în coma diabetică hiperosmolară
D. dozarea lor reprezintă un test de monitorizare a bolnavilor diabetici
E. pot fi metabolizaţi în organism la acid lactic

25. Care dintre următoarele modificări biochimice NU se întâlnesc în sindromul de citoliză


hepatică:
A. creşterea gama-glutamiltransferazei;
B. creşterea lactatdehidrogenazei;
C. creşterea ornitin-carbamil transferazei;
D. creşterea transaminazelor,
E. creşterea fosfatazei alcaline.