Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 8

Aplicatia 1

Managerul unei companii de produse cosmetice doreste sa afle varsta medie a femeilor care
achizitioneaza un produs recent promovat pe piata. Pentru aceasta, organizeaza un sondaj pe 100 de
cumparatoare, reprezentand 10% din colectivitatea generala, pentru care s-a inregistrat varsta. Datele
sistematizate se prezinta astfel:

Intervale de cumparatoare Numar de


dupa varsta (ani) cumparatoare
16-20 5
20-24 8
24-28 20
28-32 50
32-36 10
36-40 7
total 100

Se cere:

1) sa se estimeze, pentru o probabilitate de 90% (Z=1.65), varsta medie a femeilor la nivelul colectivitatii,
in ipoteza formarii esantionului in variantele: a) repetat si b) nerepetat. Comparati rezultatele obtinute.

2) in ipoteza formarii esantionului nerepetat, sa se estimeze varsta medie a cumparatoarelor, daca


rezultatele se garanteaza cu o probabilitate de 99.73% (Z=3). Comparati rezultatele obtinute.

3) daca se organizeaza un nou sondaj, cu o eroare limita mai mica cu 15%, in varianta sondajului nerepetat,
pentru o probabilitate de 90% (Z=1.65), cate cumparatoare ar trebui incluse in esantion? Interpretati
rezultatele.

4) sa se estimeze ponderea femeilor cu varsta de peste 32 de ani, in ipoteza unui esantion nerepetat,
pentru o probabilitate de 90% (Z=1.65), care achizitioneaza produsul.

Rezolvare

1) Valorile medie in esantion este


∑ 𝑐𝑖 𝑛𝑖 2892
𝑥̅ = = = 28.92 𝑎𝑛𝑖/𝑝𝑒𝑟𝑠
∑ 𝑛𝑖 100
Dispersia in esantion este

∑(𝑐𝑖 − 𝑥̅ )2 𝑛𝑖 2044
𝑠2 = = = 20.44
∑ 𝑛𝑖 100
Intervale de Numar de Varsta ci*ni (𝑐𝑖 − 𝑥̅ )2 𝑛𝑖
cumparatoare dupa cumparatoare cumparatoare
varsta (ani) (ni) (ani) (ci)
16-20 5 18 90 605
20-24 8 22 176 392
24-28 20 26 520 180
28-32 50 30 1500 50
32-36 10 34 340 250
36-40 7 38 266 567
total 100 - 2892 2044

Pentru a estima varsta medie a cumparatoarelor in colectivitatea generala trebuie sa se determine


intervale de incredere, pentru cele doua variante de sondaj.

In acest scop trebuie sa se determine:

- Eroarea medie de sondaj 𝜎𝑥̅


- Eroarea maxim admisa 𝛥𝑥̅
- Intervalul de incredere

a) sondaj repetat

𝑠 20.44
𝜎𝑥̅ = =√ = 0.452 𝑎𝑛𝑖
√𝑛 100
𝑠
𝛥𝑥̅ = 𝑍𝛼 𝜎𝑥̅ = 𝑍𝛼 = 1.65 ∗ 0.452 = 0.75 𝑎𝑛𝑖
√𝑛
𝑥̅ − 𝛥𝑥̅ ≤ 𝑚 ≤ 𝑥̅ + 𝛥𝑥̅
28.92 − 0.75 ≤ 𝑚 ≤ 28.92 + 0.75
28.17 ≤ 𝑚 ≤ 29.67
Varsta medie a unei persoane, din populatia generala, se estimeaza ca este cuprinsa intre 28.17 ani si
29.67 ani, cu o probabilitate de 90%, in cazul unui sondaj repetat.

b) sondaj nerepetat

daca n=100 persoane reprezinta 10% din N, atunci N=1000 persoane

𝑠 𝑛 20.44 100
𝜎𝑥̅ = √1 − =√ (1 − ) = 0.43 𝑎𝑛𝑖
√𝑛 𝑁 100 1000

𝑠 𝑛
𝛥𝑥̅ = 𝑍𝛼 𝜎𝑥̅ = 𝑍𝛼 √1 − = 1.65 ∗ 0.43 = 0.71
√𝑛 𝑁

𝑥̅ − 𝛥𝑥̅ ≤ 𝑚 ≤ 𝑥̅ + 𝛥𝑥̅
28.92 − 0.71 ≤ 𝑚 ≤ 28.92 + 0.71
28.21 ≤ 𝑚 ≤ 29.63
Varsta medie a unei persoane, din populatia generala, se estimeaza ca este cuprinsa intre 28.21 ani si
29.63 ani, cu o probabilitate de 90%, in cazul unui sondaj nerepetat.

Interpretare: In cazul sondajului nerepetat intervalul de incredere este mai mic comparativ cu varianta
sondajului repetat.

2) esantionului nerepetat, 𝑍𝛼′ = 3

𝛥𝑥̅ = 𝑍𝛼 𝜎𝑥̅ = 3 ∗ 0.43 = 1.29


𝑥̅ − 𝛥𝑥̅ ≤ 𝑚 ≤ 𝑥̅ + 𝛥𝑥̅
28.92 − 1.29 ≤ 𝑚 ≤ 28.92 + 1.29
27.63 ≤ 𝑚 ≤ 30.21
Interpretare: In cazul sondajului nerepetat, daca creste probabilitatea de garantare a rezultatelor,
intervalul de incredere va fi mai mare.

3) sondajului nerepetat, probabilitate de 90% (Z=1.65)

Eroarea limita mai mica cu 15%:


Δ′𝑥̅ = 𝛥𝑥̅ ∗ 0.85 = 0.71 ∗ 0.85 = 0.6 𝑎𝑛𝑖

𝑠 𝑛′
Δ′𝑥̅ = 𝑍𝛼 ′
√1 − de unde
√𝑛 𝑁


𝑍𝛼2 𝑠 2 1.652 ∗ 20.44 55.65 55.65
𝑛 = 2 2 = 2 = = = 132.5 ≈ 133 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒
𝑍𝛼 𝑠 2 + 1.65 ∗ 20.44 55.65 0.42
Δ′2
𝑥̅ + 0.6 0.36 +
1000
𝑁 1000
Interpretare: Daca eroarea limita se reduce, numarul persoanelor incluse in esantion creste.

4) Se transforma in problema cu variabila alternativa

Prezinta interes „femeile cu varsta de peste 32 de ani” astfel aceasta parte este X1=1, cu alternativa
X2=0 „restul femeilor”

Caracteristica Frecventa absoluta Frecventa relativa


X1=1 M=17 w=17/100=0.17
X2=0 N=83 1-w=83/100=0.83
total 100 1
Media este 0.17 (w) adica 17% din cumparatoare au peste 32 de ani.

Dispersia variabilei alternative este produsul frecventelor relative, astfel:

𝑠 2 = 𝑤(1 − 𝑤) = 0.17 ∗ 0.83 = 0.14


Sondajului nerepetat, probabilitate de 90% (Z=1.65)

𝑠 𝑛 0.14 100
𝜎𝑥̅ = √1 − =√ (1 − ) = 0.036
√𝑛 𝑁 100 1000

𝑠 𝑛
𝛥𝑥̅ = 𝑍𝛼 𝜎𝑥̅ = 𝑍𝛼 √1 − = 1.65 ∗ 0.036 = 0.06
√𝑛 𝑁

𝑤 − 𝛥𝑥̅ ≤ 𝑝 ≤ 𝑤 + 𝛥𝑥̅

0.17 − 0.06 ≤ 𝑝 ≤ 0.17 + 0.06


0.11 ≤ 𝑝 ≤ 0.23
Interpretare: In populatia generala, se estimeaza ca este intre 11% si 23% dintre cumparatoare au peste
32 de ani, cu o probabilitate de 90%, in cazul unui sondaj nerepetat.

Aplicatia 2

Un esantion aleatoriu repetat de 80 turisti, privind durata sejurului, a fost selectat dintr-o populatie
normal distribuita. In urma calculelor a rezultat valoarea medie in esantion de 14.1 zile/turist si abaterea
standard de 2.6 zile. Sa se determine durata medie a sejurului pentru un turist din colectivitatea generala,
cu o probabilitate de 95% (Z=1.96).

Rezolvare
𝑠 2.6
𝜎𝑥̅ = = = 0.29 𝑧𝑖𝑙𝑒
√𝑛 √80
𝑠
𝛥𝑥̅ = 𝑍𝛼 𝜎𝑥̅ = 𝑍𝛼 = 1.96 ∗ 0.29 = 0.5684 𝑧𝑖𝑙𝑒
√𝑛
𝑥̅ − 𝛥𝑥̅ ≤ 𝑚 ≤ 𝑥̅ + 𝛥𝑥̅
14.1 − 0.5684 ≤ 𝑚 ≤ 14.1 + 0.5684
13.53 ≤ 𝑚 ≤ 14.67
Interpretare:

Durata medie a sejurului unui turist , din populatia generala, se estimeaza ca este cuprinsa intre 13.53
zile si 14.67 zile, cu o probabilitate de 95%, in cazul unui sondaj repetat.