Sunteți pe pagina 1din 3

Referat

Fiabilitate şi Mentenanţă
-Importanţa şi necesitatea studiului fiabilităţii-

Coordonator: Student:

Prof.univ.dr.ing. Foană Marian

Corneliu Neagu Anul IV


Importanţa şi necesitatea studiului fiabilităţii

Echipamentele şi instalaţiile se defectează, de aceea fiabilitatea se


ocupă cu studierea cauzelor fizico-chimice-biologice ale acestora. Prin
aceasta, ea stabileşte metodele de prevenire ale defectărilor previzibile
din etapa de concepţie-proiectare stabilind măsurile ce trebuiesc luate
pentru asigurarea realizării produsului la nivelul prescripţiilor tehnice în
scopul asigurării performanşelor prognozate. Deasemenea se
precizează metodele economice de întreţinere şi reparaţie a instalaţiilor
şi echipamentelor în scopul restabilirii capacităţii. Prin fiabilitate se
evaluează şansa produsului de a-şi îndeplini corect respectând
performanţele prescrise scopul pentru care a fost conceput.
Conceptul de fiabilitate are o gamă foarte largă de obiective:
a. studiul defecţiunilor (cauzele, modul de apariţie, frecvenţa de
apariţie, metode de combatere);
b. cercetarea defectiunilor;
c. comportarea calitativă şi cantitativă a produselor în timp, având în
vedere factorii de solicitare interni şi externi;
d. găsirea celor mai potrivite modele şi metode de calcul şi prognoză
ale echipamentului, respectiv a fiabilităţii, pe baza încercărilor şi a
urmăririi în exploatare a produselor;
e. stabilirea metodelor constructive, tehnologice şi de exploatare
pentru asigurarea, menţinerea şi creşterea fiabilităţii.
Deci prin conceptul calitativ al fiabilităţii înţelegem capacitatea unui
sistem de a-şi îndeplini corect funcţiile, pe o durată de timp stabilită, in
condiţiile de exploatare stabilite, la performanţele impuse. Dar calitatea
are şi o cerinţă şi anume un preţ ridicat.
În ultimul timp, de la an la an, tehnologia a evoluat mult şi datorită
progresului însemnat al ştiinţei, se pot prevede încă din etapa de
proiectare, durabilitatea şi siguranţa în exploatare. Aşa cum am spus şi
în alt capitol, elementele unui sistem sunt concepute să cedeze toate
odată, pentru ca repararea lui să nu se mai poată face datorită costurilor
ridicate, evitându-se astfel menţinerea în producţie a unui produs uzat
moral, perimat care nu mai poate ţine pasul cu cerinţele pieţei.
Pe baza unor considerente tehnice, economice şi de statistică, astăzi
se poate stabili ştiinţific o corelaţie între calitate performanţă şi cost.
Importanţa fiabilităţii sistemelor şi echipamentelor tehnice în aceată
perioadă se datorează următorilor factori:
1. creşterea complexităţii sistemelor tehnice şi a importanţei funcţiilor
pe care acestea trebuie să le realizeze;
2. intensificarea regimurilor de lucru a echipamentelor sau părţilor lor
componente ca o necesitate a creşterii productivităţii;
3. complexitatea condiţiilor de exploatare;
4. introducerea automatizării pe scară largă şi controlul automat al
tehnologiilor de producţie, inclusiv cu ajutorul calculatoarelor de
proces;
5. creşterea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare;
6. asigurarea securităţii exploatării.

Fiabilitatea mijloacelor tehnice, asigură securitatea, sănătatea şi


bunătatea statelor ăi a cetăţenilor asigurând continuitatea funcţionării
unor servicii foarte importante cum ar fi alimentarea cu energie electrică,
apă potabilă, telecomunicaţii, transport ţi transport.

Aceste necesităţi justifică preocuparea pe plan mondial a


specialiştilor din diverse domenii pentru creşterea fiabilităţii produselor.

Prin studiul fiabilităţii sedă naştere conceptului de mentenabilitate,


care reprezintă aptitudinea sistemelor, exprimate calitativ şi cantitativ, de
a fi reparate şi repuse în funcţie la parametri normali.

Privite împreună, aceste două concepte, fiabilitate şi mentenabilitate,


reprezintă conceptul de disponibilitate. Iar conceptul de calitate
reprezintă de fapt suma disponibilităţii, securităţii, elementelor
economice şi ergonomice.