Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea „Ștefan cel mare” Suceava

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică


Specializare : Contabilitate,Audit financiar și Expertiză Contabilă
An I , SEM II

PROIECT
ETICĂ ȘI INTEGRITATE
ACADEMICĂ

Prof. Dr. : Hlaciuc Elena Masterand : Bilic Anca

An universitar, 2019

1
TEMĂ DE CERCETARE
Codul etic al Universitatății „Ștefan cel Mare” Suceava
în comparație cu Codul etic
al Universității de medicină și farmacie „Carol Davila”
București

CUPRINS

2
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1.1 ISTORIC
1.2 ORGANIZARE, CONTINUT, STRUCTURA
1.3 VALORI SI PRINCIPII

CAPITOLUL II
2.1 DE CE AVEM DEVOIE DE ETIC[ SI INTEGRITATE ACADEMICA
2.2 ETICA SI CODUL DE ETICA
CAPITOLUL III
3.1 OBIECTIVE
3.2 ELABORAREA CODULUI DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA
3.3 ATRIBUTII, COMISIA DE ETICA SI DEONTOLOGIE UNIVERSITARA
3.4 LIBERTATE ACADEMICA
3.5 INCOMPABILITATI SI CONFLICTE DE INTERESE
3.6 AUTONOMIA PERSONALA
3.7 DREPTATEA SI ECHITATEA
3.8 ONESTITATEA SI CORECTITUDINEA INTELECTUALA
3.9 TRANSPARENTA
4.1 RESPECT SI TOLERANTA
4.2 RESPONSABILITATEA PERSONALA, PROFESIONALA SI SOCIALA
4.3 DREPTURILE STUDENTULUI
4.4 OBLIGATIILE STUDENTULUI
4.5 SANCTIUNI APLICABILE STUDENTULUI
CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE

INTRODUCERE
3
Universitatea este una dintre cele mai mari creații ale civilizației occidentale, unică
în felul ei : un institut dedicat lumii intelectului. Universitatea sa născut nu dintr-o idee
preconcepută, ci din convergența treptată a circumstanțelor istorice. În cele din urmă au
existat două curente: unul dintre cei care voiau să învețe și unul dintre cei care erau dispuși să
învețe.
Cuvântul universitas a fost probabil creat de Cicero, cu sensul de "totalitate"; derivă
din universum, adică "adunat într-un întreg". Referindu -se la universități, acest cuvânt a venit
pentru a desemna instituția care a avut un caracter de totalitate în două moduri: inițial
a fost Universitas magistrorum et.scholarium , și anume comunitatea de profesori și
studenți; mai târziu, universitas litterarum, adică instituția în care s-au întâlnit toate
cunoștințele.
Originea și istoria universităților se găsesc la începutul secolului al V-lea, când în
catedrale, biserici și mănăstiri călugării și preoții au studiat cultura și scrierea. La început, ei
s-au concentrat asupra oamenilor care voiau să se dedice vieții religioase. Conceptul unei
universități așa cum o știm astăzi, s-a născut la începutul Evului Mediu.

Prima universitate înființată din Europa a fost cea din Bologna (Italia) în 1088,
care a primit titlul de universitate în 1317. Specializată în drept, a avut o mare reputație încă
de la începuturile ei și își păstrează încă un prestigiu enorm în acest domeniu.Oameni mari
ale istoriei au studiat acolo sau au predat cursuri, printre care Dante Alighieri, Petrarca,
Thomas Becket, Erasmus din Rotterdam, Copernic, Marconi sau Umberto Eco. Astăzi este o
universitate publică , cu peste 80.000 de studenți.

Universitatea din Oxford, Marea Britanie (1096) Data exactă a înființării sale este
necunoscută, deși există dovezi că antichitatea sa datează cel puțin din 1096. Istoria și
rivalitatea sa cu Cambridge a făcut-o una dintre cele mai renumite universități din lume și
frecvent menționată în literatură, cinema, etc. Este suficient să spunem că au trecut peste 47
de premii Nobel. Astăzi, ea are doar peste 20.000 de studenți din toată lumea selectată cu
atenție pentru meritele lor și este de obicei clasată ca fiind una dintre cele 6 cele mai bune
universități din lume.

Universitatea din Cambridge, Marea Britanie (1209) În 1209, un grup mare de


cercetători au părăsit Oxford și s-au mutat la Cambridge după executarea a doi studenți
acuzați de viol. Puțin câte puțin, o nouă comunitate de studenți a fost formată acolo și în anul
1231 a primit aprobarea și protecția lui Enrique III, a fost începutul unei rivalități deja
istorice. Lista sa de studenți și profesori notabili este chiar mai impresionantă decât cea de la
Oxford, ajungând până la 88 de premii Nobel . De asemenea, concurează cu Oxford în
mențiuni literare, cinematografice etc. și se află pe locul 3 în lume.

4
TEMĂ DE CERCETARE
Codul etic al Universitatății „Ștefan cel Mare” Suceava
în comparație cu Codul etic
al Universității de medicina si farmacie „Carol Davila”
București

CAPITOLUL I
1.1 Istoric
De la înființarea sa în anul 1963, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
(USV) este permanent preocupată să cultive calitatea în actul educaţiei şi al cercetării şi să
ofere absolvenţilor ei calificări superioare şi competenţe reale pentru dezvoltarea unor cariere
de succes.

Istoria învăţământului superior la Suceava a început odată cu crearea, în 1963, a


Institutului Pedagogic de 3 ani. Înfiinţarea învăţământului universitar la Suceava a
însemnat, pentru regiunea Bucovina, o urmare firească a eforturilor de perpetuare şi de
îmbogăţire a tradiţiilor culturale şi de învăţământ format de-a lungul timpului de şcolile
domneşti din nordul Moldovei, de Academia de la Putna, Institutul Teologic şi
Universitatea din Cernăuţi.

1.2 Organizare, conținut, structură


În funcţie de forma de organizare, conţinutul, structura, obiectivele, scopul, misiunea
sa, se pot distinge patru etape parcurse de instituţia de învăţământ universitar de la Suceava în
cele aproape cinci decenii de existenţă: 1

1. 1963 -1975: Institutul Pedagogic


2. 1976 -1984: Institutul de Învăţământ Superior cu structură mixtă, pedagogic şi
tehnic
3. 1984 -1989: Institutul de Subingineri
4. din 1990 până în prezent: Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (USV)
Ca instituție publică de învățământ superior modernă, inovatoare și complexă,
acreditată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS) cu calificativul „GRAD DE ÎNCREDRE RIDICAT”, universitatea noastră
1
CARTA UNIVERSITĂȚII „ Ștefan cel Mare” Suceva

5
constituie o prezență puternică într-un oraș de peste 100.000 de locuitori, cu o contribuție
decisivă în construirea unei identități moderne pentru comunitatea locală, în contextul
geopolitic al dezvoltării regionale și al relațiilor transfrontaliere dintre România, Ucraina şi
Republica Moldova.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) este una dintre cele mai
dinamice universităţi  din Europa de Est oferind o educaţie universitară şi post-universitară
atractivă şi de calitate.

Universitatea este o instituţie de învăţământ superior structurată pe facultăţi,


organizate în departamente. Conducerea universității este asigurată de către Senatul
universitar și de Consiliul de Administrație.

Universitatea asigură progresul social prin:2

- generarea şi transmiterea culturii;


- profesionalizarea intelectualilor;
- cercetarea ştiinţifică;
- formarea noilor oameni de ştiinţă.
Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava reprezintă actul fundamental
care, în conformitate cu Constituţia României şi legislaţia în vigoare, statuează principiile,
funcţiile, obiectivele, cadrul academic şi instituţional al universităţii şi se aplică în tot spaţiul
universitar.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) funcţionează în baza Hotărârii
de Guvern nr. 225 din 7 martie 1990, fiind acreditată să-şi realizeze misiunea pe care şi-a
propus-o prin Carta Universitară şi prin regulamente proprii de funcţionare.

Personalul didactic este compus din cadre didactice care deţin unul din următoarele
titluri / grade ştiinţifice: profesor universitar, conferenţiar, lector/şef de lucrări şi asistent. În
USV există peste 330 cadre didactice titulare.

Facultatea este o unitate funcţională care elaborează şi gestionează programele de


studii. Ea corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului.
Facultatea integrează unul sau mai multe departamente. Ea este condusă de un decan,

2
CARTA UNIVERSITĂȚII „ Ștefan cel Mare” Suceva

6
împreună cu prodecanii. Forul de decizie şi avizare al facultăţii este Consiliul Facultăţii,
format din reprezentanţi aleşi ai departamentelor şi studenţilor.

Universitatea respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi şi promovează


integritatea academică. Membrii săi se angajează să contribuie la dezvoltarea democratică şi
la prosperitatea societăţii.

1.3 Valori și principii

Valorile şi principiile pe care Universitatea Ștefan cel Mare le promovează în mod


deosebit şi a căror realizare efectivă încercăm să o asigurăm sunt: libertatea academică,
autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi
corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea,
bunăvoinţa şi grija.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), prin cele trei funcţii
fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate) desfăşurate în
condiţii de autonomie instituţională şi de libertate academică) , contribuie în mod activ şi
explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti este cea mai
veche universitate de medicină şi farmacie din România, a fost înfiinţată în anul 1857 prin
transformarea Şcolii de Chirurgie a lui Carol Davila, trimis al împăratului francez Napoleon
al III-lea în Ţara Românească (Valahia), în Şcoala Naţională de Medicină şi Farmacie.
În anul 1867 se înfiinţează Facultatea de Medicină astfel încât, conform decretului
aferent acestei decizii, „catedrele ... existente (până atunci) ... la şcoala secundară de
medicină, se transformă în catedre de facultate cu începere de la anul şcolar 1867-1868”, iar
„profesorii titulari ai acestor catedre, care au titlul academic de doctor în medicină, se
numesc profesori de facultate”.3
În anul 1948 a dobândit denumirea de Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti,
conform articolului 8 din Deciziunea Ministerului Învăţământului Public, publicată în
Monitorul Oficial (Partea I A) nr. 249 din 26 Octombrie 1948.
În anul 1991 a dobândit actuala titulatură, Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Carol Davila” Bucureşti, conform Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului
Ministrului învăţământului şi ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991 .
3
CARTA UNIVERSITĂȚII ”Carol Davila” București

7
CAROL DAVILA, medic roman de origine franceza, in colaborare cu Nicolae
Krețulescu a pus bazele invatamantului medical din tara noastra, infiintand, in 1857 Scoala
nationala de medicina si farmacie.

Datorita activitatii sale au luat fiinta in tara noastra o serie de societati stiintifice:4

 „Societatea medicala” (1857)


 „Societatea cruce rosie” (1876)
 „Societatea stiintelor naturale” (1876),

precum si doua reviste medicale:

 „Monitorul medical” (1862)


  „Gazeta medicala” (1865)

Constructia Facultatii de medicina a fost complet terminata si inaugurata in ziua de


12 octombrie 1903 cand s-a facut si inaugurarea statuii lui Carol Davila, asezata in fata
facultatii. Initiativa ridicarii unui monument al lui Davila a fost luata la primul congres
medical national care a avut loc la Bucuresti in octombrie 1884. Statuia, opera valoroasa a lui
Carol Storck, a fost turnata in bronz in atelierele Scolii de arte si meserii din Bucuresti.

Inaugurarea edificiului facultatii inseamna o data importanta in evolutia


invatamantului medical din Bucuresti. Noul local a adus mari imbunatatiri in functionarea
laboratoarelor si organizarea lucrarilor practice, precum si in intreaga activitate didactica. El a
adapostit pentru o vreme si o parte a sectiei de farmacie.

Cu toate greutatile intampinate, Scoala nationala de medicina si farmacie s-a dezvoltat


treptat, si la 12 noiembrie 1869, a devenit posibila infiintarea Facultatii de medicina din
Bucuresti, care si-a deschis cursurile in ziua de 22 noiembrie 1869. A fost prima facultate de
medicina in cadrul Universitatii din Bucuresti, si, totodata, pe terotoriul tarii noastre; prin ea
stiinta medicala a reusit sa se impuna, atat in tara cat si peste granite.

Printre profesorii de seama care au contribuit la dezvoltarea invatamantului in


Facultatea de medicina din Bucuresti, se numara alaturi de Carol Davila, Iacob Felix (1832-
1905), fondatorul scolii de igiena, cu preocupari de medicina generala ; Alexandru Marcovici
(1835-1886), initiatorul clinicii medicale; Nicolae Turnescu (1819-1890) si Constantin
Dumitrescu-Severeanu (1840-1930), intemeietorii clinicii chirurgicale, Zaharia Petrescu

4
CARTA UNIVERSITĂȚII ”Carol Davila” București
8
(1841-1901), fondatorul terapeuticii medicale; Alexandru Sutzu (1837-1919), care pune
bazele medicinii legale si ale psihiatriei.

CAPITOLUL II

2.1 De ce avem nevoie de etică și integritate în mediul academic?

Rostul unei universități moderne nu e doar acela de a ne forma ca specialiști şi


cercetători, ci şi ca oameni civilizați, culți, oameni de caracter, care ne respectăm semenii şi
instituţiile, ca oameni morali.

Un mediu imoral favorizeză formarea unor oameni imorali, iar un mediu moral dă
naştere unor oameni morali. Nu e de mirare că a început bătălia pentru o organizaţie morală
după o lungă periodă de ignorare a acestui aspect.

Există tot mai multe universităţi în lume care au inclus în „misiunea” lor acest
obiectiv: să devină o instituţie integră, morală și populată de oameni integri. Planurile lor
strategice conțin mijloacele concrete prin care putem atinge acest obiectiv. 5

În orice caz, ele nu constau doar în definirea cât mai detaliată a unui
comportament imoral – cum e bunăoară plagierea unei lucrări – şi aplicarea unei pedepse
după comiterea actului, pentru a descuraja repetarea lui, ci şi în crearea unui climat favorabil
eticii.

2.2 Etica și codul de etică

5
Lucrari de cercetare, Cod de etica unversitara

9
Etica poate fi definitǎ ca un set de reguli ce definesc ceea ce este drept şi greşit în
conduita noastrǎ, o reflecție sistematicǎ asupra consecințelor morale ale deciziilor unei
organizații sau instituții. Codul de eticǎ şi conduitǎ sumarizeazǎ o serie de principii ce
ghideazǎ organizația, membrii acesteia şi utilizatorii bunurilor sau serviciilor.

Plecând de la aceste ipoteze definitorii ale eticii şi a rolului codului de eticǎ,


putem spune cǎ prin codul de eticǎ elaborat şi adoptat cele douǎ instituții de învǎțǎmânt
universitar, Universitatea” Ştefan cel Mare” Suceava şi Universitatea de Medicină și
Famacie „ Carol Davila” Bucureşti, îşi asumǎ cu responsabilitate valorile şi principiile,
angajamentele fațǎ de studenți şi a relației comunitare.

Universitǎțile sunt într-o permanentǎ interconectare cu mediul exterior, reprezentat


de furnizori, studenți, comunitate şi colaboratori, şi interior, reprezentat de angajați, personal
didactic și toți cei care iau parte la procesul academic.

În acest context unversitǎțile au nevoie de un reper care sǎ îi ghideze scopurile,


acțiunile şi comportamentele cǎtre actul academic ce conturează prestigiului universităţii

CAPITOLUL III

În continuare vom elabora Codul de etică și deontologie profesională al


Universității „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) şi al Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” Bucureşti (UMF) pentru a urmări dacă cele doua surprind aceeași cultură
etică.

Codurile de elaborate ale celor două universități nu sunt identice, neexistând un


model unic de cod de etică, însă sunt suficient de cuprinzătoare astfel încât acoperă întregul
spectru de acțiune. Ambele coduri sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare.

Universitatea Universitatea „Ștefan cel Mare „ Suceava și Universitatea de


medicină și Farmacie „Carol Davila „ din București pentru realizarea misiunii asumate,
în concordanță cu strategia de dezvoltare ca instituții de învățământ și cercetare își propun
următoarele obiective :6

6
CARTA UNIVERSITĂȚII „ Ștefan cel Mare” Suceva
7. CARTA UNIVERSITĂȚII ”Carol Davila” București

10
3.1 Obiective

USV UMFCD

1.„organizarea competitivă a predării,


însuşirii şi evaluării cunoştinţelor
profesional-ştiinţifice, în vederea formării
de specialişti cu pregătire superioară 1.„Asigurarea excelenţei în formarea
pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, artă, de specialişti cu pregătire superioară
sănătate, activităţi sociale, activităţi în domeniul ocrotirii sănătăţii şi a
cercetării ştiinţifice biomedicale „
economice, administrative, juridice şi
2.„Afirmarea universităţii ca factor
sport „
activ în orizontul ştiinţific românesc,
2. „promovarea şi dezvoltarea sistemului european şi internaţional”
european al calificărilor din învăţământul 3.” Promovarea unui sistem eficient
superior „ de management, bazat pe principiile
autonomiei universitare „
3. „adoptarea şi promovarea unui 4.” formarea specialiştilor cu pregătire
management strategic de dezvoltare superioară în domeniile de studiu
„globală a universităţii „ prevăzute de documentele oficiale
naţionale şi europene”
4.” formarea de specialisti cu pregătire
superioară în domeniul ocrotirii sănătăţii,
învăţământului şi cercetării stiinţifice,
raportat la nivel internaţional”

3.2 Elaborarea codului de etică și deontologie profesională


USV UMFCD

1.” Respectarea Codului de Etică şi


Deontologie Profesională este
obligatorie pentru toate persoanele care ” Universitatea respectă demnitatea
desfăşoară activităţi în cadrul fiecăruia dintre membrii săi şi
universității, indiferent de statutul promovează integritatea academică,
acestora.” egalitatea în drepturi, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de
2. „Codul reglementează şi promovează
opiniile politice sau de credinţele
valori morale, cum sunt: libertatea
religioase. Membrii săi se angajează să
academică, autonomia personală,
participe nemijlocit la dezvoltarea pe
dreptatea şi echitatea, meritul,
baze juste a Universităţii şi a societăţii
profesionalismul.Ele trebuie să
în ansamblul său”
contribuie, la coeziunea comunităţii
noastre universitare la crearea unui
climat bazat pe cooperare şi competiţie,
la creşterea prestigiului universităţii” 11
3.3 Comisia de etică şi Deontologie Universitară :

USV UMFCD

1.„contribuie la elaborarea Codului


de Etică şi Deontologie Universitară
1.„propune şi promovează
şi propune imbunataţirea acestuia
eventuale modificări sau
atunci cand se impune”
amendamente ale Codului de etică
universitară”
2.„întocmeşte un raport anual cu
privire la situaţia Universităţii
2.„prezintă un raport anual în fata
“Ştefan cel Mare” Suceava din
Senatului”
perspectiva respectării principiilor şi
prevederilor Codului de etică
universitară.”

3.4 Libertatea academică

USV UMFCD

1.” Universitățile asigură un spaţiu


liber de imixtiuni, presiuni şi
constrângeri politice, religioase şi
3.” Tot personalul Universităţii are
economice. Membrii universităţii sunt
obligaţia să respecte, în condiţiile legii,
protejaţi faţă de cenzură, manipulări,
confidenţialitatea în problemele ce ţin de
persecuţii, în condiţiile respectării
viaţa privată, inclusiv, dar nu limitat, la
standardelor ştiinţifice şi a
datele cu caracter personal, convingerile
responsabilităţilor profesionale”
şi apartenenţa politică sau religioasă,
dizabilitaţi fizice sau psihice ascunse,
2.” Orice membru al comunităţii
orientarea sexuală”
universitare trebuie să evite lezarea
libertăţii celorlalţi. Este încurajată
abordarea critică, parteneriatul
intelectual şi cooperarea, indiferent de
opiniile politice sau de credinţele
religioase”

12
3.5 Incompatibilităţi și conflicte de interese

USV UMFCD

1.„este interzisă participarea a


oricărui angajat al
universitățiicare se află în
incompatibilitate cu situaţia de
3.” Nici o persoană nu poate deţine
membru într-o comisie de
mai multe funcţii de conducere la
evaluare a activităţii profesionale
nivel de Universitate sau de
şi/sau specifice, de concurs sau
facultate, cumularea acestora fiind
de promovare a unei rude sau a
interzisă”
unui afin până la gradul III
inclusiv”
2.„ Universitatea respinge orice
decizii sau acte adoptate ori
încheiate în condiţii de conflict
de interese acele situaţii in care

3.6 Autonomia personală

USV UMFCD

1.” Fiecărui membru al comunităţii


universitare i se garantează dreptul
de a lua şi de a aplica decizii în
privinţa propriei cariere academice ” Toate informaţiile relevante
şi profesionale” pentru membrii comunităţii
universitare sau pentru public în
2.” Membrii personalului ansamblul său, referitoare la
universităţii care au acces la standardele academice, programele
documente şi la informaţii ce educaţionale, evaluarea, accesul şi
conţin date cu caracter personal promovarea sunt oferite în mod egal
trebuie să menţină caracterul şi liber prin site-ul universităţii
confidenţial şi privat al acestor precum şi prin alte mijloace de
informaţii şi să protejeze informare”
persoanele care nu doresc ca aceste
informaţii să devină publice”

13
3.7 Dreptatea şi echitatea

USV UMFCD

1.” Membrii comunităţii universitare


trebuie să promoveze
nediscriminarea şi egalitatea de şanse 3.” Membrii universităţii au dreptul
privind accesul la studii, la angajare de a-si desfăsura activitatea şi de a
şi la programe, pentru eliminarea interacţiona într-un mediu liber de
conflictelor de interese, pentru orice formă de discriminare, fără a
prevenirea şi combaterea oricărei împiedica drepturile şi convingerile
forme de corupţie şi de favoritism” celorlalţi”
2.” Folosirea ca bază de învăţământ a
entităţilor şi organizaţiilor private
aparţinând membrilor comunităţii
academice este permisă numai cu
avizul Senatului universității”

3.8 Onestitatea şi corectitudinea intelectuală

USV UMFCD

2.” Se interzice denaturarea conţinutului


ştiinţific al cursurilor şi cercetărilor,
fabricarea rezultatelor cercetării,
utilizarea unor date improvizate într-o
cercetare sau într-un experiment,
1.” Membrilor comunităţii universitare le modificarea intenţionată a datelor unui
este interzisă orice formă de fraudă experiment sau ale unei cercetări,
intelectuală cum ar fi plagiatul total sau citarea unor articole inventate etc.
parţial, copiatul la examene şi concursuri, Aceste fapte se sancţionează conform
însusirea lucrărilor altor persoane (inclusiv legislaţiei in vigoare”
de pe internet), tentativele de corupere şi
frauda, substituirea lucrărilor şi a
persoanelor examinate, însusirea 3.” Universitatea apără dreptul la
rezultatelor cercetărilor altor persoane” proprietate intelectuală şi industrială şi
stabileste mecanismele prin care
beneficiile rezultate se vor reîntoarce
echitabil către membrii comunităţii
academice aflaţi la originea sa”

14
3.9 Transparenţa

USV UMFCD

1.” Studenţii şi ceilalţi beneficiari ai


procesului formativ au dreptul la
informaţii clare despre criteriile de Universitatea solicită membrilor ei
evaluare la examene, colocvii, la (în special cadrelor didactice şi de
începutul semestrului, precum şi la cercetare) ca în cercetările şi
explicaţii privind calificativele publicaţiile lor să menţioneze, în
obţinute sau respectarea normelor de mod expres, sprijinul material
repartizare a studenţilor în cămine” acordat de universitate sau de alte
organizaţii, instituţii, firme sau
persoane fizice pentru realizarea
Respectul şi toleranţa
2.Universitatea tratează în mod cercetării sau publicaţiei
corect şi egal candidaţii pentru respective.
admitere, respectiv, angajare,
promovare, etc.

4.1 Respectul și toleranța

USV UMFCD

1.” Universitatea promovează 2.” Se va păstra un mediu academic


respectul demnităţii fiecărui adecvat studiului şi cercetării,
membru, într-un climat care exclude deschis, în egală măsură, tuturor
hărţuirea, exploatarea, umilirea, membrilor comunităţii universitare”
atitudinile dispreţuitoare,
3.” Universitatea nu admite nici o
ameninţarea sau intimidarea.
formă de hărţuire în mediul
Universitatea aderă la valorile
academic, cum ar fi: misoginismul,
toleranţei faţă de diferenţele dintre
rasismul, sovinismul, xenofobia,
oameni, dintre opinii, credinţe şi
hărţuirea în privinţa convingerilor
convingeri intelectuale”
religioase, politice sau sexuale”

15
4.2 Responsabilitatea personală, profesională şi socială

USV UMFCD

1.” Universitatea „Ştefan cel Mare” din 1.” Universitatea asigură climatul
Suceava îşi încurajează membrii să se necesar asumării responsabilităţii
distingă prin activitate susţinută şi impuse de poziţia profesională şi
implicare în problemele profesionale şi publică a fiecarui membru al
publice, prin colegialitate şi comunităţii academice”
responsabilitate. Responsabilitatea se
2.” Membrii Universităţii sunt
manifestă faţă de studenţi, faţă de
obligaţi să respecte standardele etice
subordonaţi, faţă de angajaţi şi faţă de
şi profesionale şi în situaţiile în care
comunitatea mai largă: locală,
reprezintă public instituţia”
regională, internaţională”
3.” Nu sunt permise dezinformarea,
2.” Atunci când reprezintă public USV,
calomnierea, denigrarea publică a
membrii comunităţii academice trebuie
programelor şi persoanelor din
să respecte standardele etice şi
instituţie de către membrii propriei
profesionale academice.
comunităţi academice”
3.” Sunt interzise dezinformarea,
4.” Susţinerea prestigiului instituţiei
calomnierea, denigrarea publică a
constituie o obligaţie etică
programelor şi persoanelor din
elementară în comportamentul
universitate de către membrii propriei
cotidian al tuturor membrilor
comunităţi academice”
universităţii”

4.3 Drepturile studentului

USV UMFCD

3.” Dreptul să facă parte din organizaţii


1.” Dreptul de a contesta notele obţinute
studenţeşti”
la examenele scrise, conform
regulamentelor interne ale universităţii” 4.” Dreptul să folosească amfiteatrele,
sălile de cursuri şi seminarii,
laboratoarele, sălile de lectură,
2.” Dreptul să participe la activităţile bibliotecile, punctele informatice, spaţiile
ştiinţifice studenţeşti, concursuri de cazare, sau alte servicii puse la
profesionale, activităţi culturale” dispoziţia lor de către universitate, gratuit
sau contra unui tarif aprobat de Senatul
Universitar”

16
4.4 Obligațiile studentului

USV UMFCD

1.” De a participa la şedinţele structurilor de 1.” de a participa la sedintele structurilor


conducere din cadrul instituţiilor de de conducere din cadrul UMF Carol
învăţământ superior în calitate de Davila Bucuresti in calitate de
reprezentanţi aleşi ai studenţilor” reprezentanti alesi ai studentilor”
2.” De a indeplini toate sarcinile care le revin 2.” de a indeplini toate sarcinile care le
potrivit planului de invafdmdnt 9i revin potrivit planului de invatamant si
programelor analitice ale disciplinelor” programelor analitice ale disciplinelor”
3.” De a elabora și susține lucrări de evaluare 3.” De a elabora și susține lucrări de
originale la nivel de disciplină si lucrari de evaluare originale la nivel de disciplină si
absolvire” lucrari de absolvire”
4.” De a respecta prevederile codului etic al 4.” De a respecta prevederile codului etic
universității” al universității”
5.” De a respecta standardele de calitate 5.” De a respecta standardele de calitate
impuse de catre universitate” impuse de catre universitate”

4.5 Sancțiunile aplicabile studentului

USV UMFCD

1. avertisment scris; 4. suspendarea pe o perioadă de un an


a dreptului de a susţine examenul de
2. suspendarea bursei pe o perioadă
finalizare studii în cazul plagiatului
determinată;
dovedit;
3. suspendarea dreptului de a fi cazat în
5. exmatricularea din universitate;
cămin;

17
CONCLUZIE

Etica în cercetarea din domeniul socio-economic a făcut în ultimii zece ani obiectul a
numeroase abordări în literatura de specialitate, a reprezentat un obiectiv al cercetării la nivel
european iar în plan practic a implicat elaborarea unor principii, standarde și reglementări
privind activitatea.
Codurile de etică reflectă vocaţia etică a Universităţii „Stefan cel Mare „ Suceava
dar si a Universitatii de medicina si farmacie” Carol Davila” Bucuresti ca niste instituţii de
prestigiu angajată în dezvoltarea şi practicarea valorilor naţionale, europene şi universale, a
diversităţii şi alterităţii.
Codul de etică funcţionează ca un ghid de dezvoltare a relaţiilor etice în mediul
profesional ce implică membrii comunității universitare (studenţi, masteranzi, doctoranzi,
cadre didactice şi cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic).
Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de
membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a Senatului universitar. Totodată, Codul de
etică reglementează modul în care trebuie să se desfăşoare relaţiile dintre membrii comunităţii
universitare şi colaboratorii externi şi modul de raportare la comunitate în ansamblul ei.
Codul de etică al Universităţilor „Stefan cel Mare” din Suceava si Universitatea de
medicina si farmacie” Carol Davila” din Bucuresti sunt niste instrumente de modelare a
comunităţii universitare în spiritul unor principii şi valori, în sensul prevenirii încălcării
normelor eticii universitare.
Codul de etică şi deontologie profesională este un reper de evaluare a moralităţii
acţiunilor membrilor comunităţii universitare, furnizând principii pe baza cărora se pot stabili
modele de comportament, de coeziune şi de valorizare a potenţialului comunităţii universitare.
Universitățile din România (și din lume) au adoptat Coduri de etică prin care se
angajează să respecte o serie de valori și principii etice generale, din care decurg reguli
morale specifice, cu rolul de a ghida deciziile etice și de a oferi un model de comportament
moral.
Valorile morale sunt standarde culturale valabile pentru toţi membrii organizaţiei, care
ghidează comportamentul nostru moral. În realitate, ele nu funcționează ca un ghid propriu-
zis, ci mai degrabă ca un reper moral, fiind conținute tacit în principiile etice.
De pildă, valoarea dreptăţii e „ascunsă” în principiul dreptăţii. Un cod de etică având
ca fundament valorile morale e un cod bazat pe o declarație de valori, cum sunt, de exemplu,
codurile universităţilor româneşti.
Principiile etice nu sunt nici ele reguli de conduită, ci criterii majore care întemeiază şi
justifică regulile de conduită; ele ţin de fundamentele moralităţii (teorii), fiind dezbătute şi
modificate continuu de eticieni ; personalul obişnuit nu se ocupă de fundamentele eticii.
Datoriile morale specifice sau standardele morale (reguli de conduită, proceduri de
aplicare a principiilor) există sub forma unor obligaţii sau interdicţii care ne spun ce să
facem/să nu facem sub aspect moral.

18
BIBLIOGRAFIE

1. CARTA UNIVERSITĂȚII „ Ștefan cel Mare” Suceva


2. CARTA UNIVERSITĂȚII ”Carol Davila” București
3. Codul de etica si deontologie profesionala UMFCD Bucuresti
4. Lucrari de cercetare, Cod de etica unversitara

19

S-ar putea să vă placă și