Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FĂGET Avizat,

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire generală: Agricultură
Modulul II : Creșterea animalelor
Nr de ore/an: 35
Nr. ore /săptămână: 1
Clasa: a X-a A
Profesor: TOPOLNICEANU MIHAI-LUCIAN Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa nr. 3 la Ordinul M.E.N.: 3915/ Şef catedră
18.05.2017
Programa aprobata prin Anexa nr. 4 la O.M.E.N nr.: 3915/ 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019- 2020

Unitatea de rezultate ale


învățării /Rezultate ale învățării
Nr.
Nr. URÎ 2 Realizarea activităţilor de Conţinuturi Săptămâna Obs.
ore
crt. creșterea animalelor

Cunoștințe Abilități Atitudini IP IP


(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 2.1.1 2.2.1 2.3.1 Animalul, mijloc de producție 1
2.2.2 2.3.2 Importanța creșterii animalelor
2.2.3 Domesticirea animalelor
Sistematica zootehnică: specia, rasa,linia S1
Principalele specii de animale: (taurine, bubaline, ovine,
caprine, suine, cabaline, păsări ),
Caractere generale de exterior și productive
2 2.1.2 2.2.4 2.3.3 Exteriorul animalelor și păsărilor 3 S2- S4
2.2.5 2.3.4 Abordarea și contenția animalelor și păsărilor
2.2.6 Examenul analitic:elementele examenului analitic; examenul
2.2.7 regiunilor corporale, aprecierea aplomburilor
2.2.8 Conformația și constituția corporală
Culorile și particularitățile de culoare
Tipuri morfoproductive
Norme sepcifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările
de apreciere a exteriorului animalelor și păsărilor
3 2.1.3 2.2.9 2.3.5 Igiena corporală a animalelor domestice 2
2.2.10 2.3.6 Funcțiile și rolul igienic al pielii
2.2.11 2.37 Îngrijirea pielii și părului: pansajul, tunsul, îmbăierea,
codinirea, ecornarea și decornuțarea
Îngrijirea ongloanelor copitelor. Scurtarea, curățarea, S5- S6
potcovitul
Semne de boală la animale și păsări
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la lucrările
de îngrijire a animalelor
4 2.1.4 2.2.12 2.3.8 Igienizarea adăposturilor 1
2.2.13 2.3.9 Tipuri de igienizare: curentă, periodică
2.2.14 2.3.10 Metode de igienizare a adăposturilor. Mecanică și chimică
Microclimatul din adăposturi: factori fizici (temperatura,
S7
umiditatea, curenții de aer, luminozitate), factori biologici
(microorganisme, pulberi)
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la
lucrările de igienizare a adăposturilor
5 2.1.5 2.2.15 2.3.11 Sisteme de întreținere a animalelor 3 S8- S10
2.2.16 2.3.12
2.2.17 Tipuri de adăposturi: grajduri, saivane, hale, puiernițe
Caracteristici constructive ale adăposturilor: amplasare,
orientare, componentele adăpostului, amenajare interioară și
exterioară
Sisteme de întreținere a animalelor: gospodăresc, semiintensiv,
intensiv

6 2.1.6 2.2.18 2.3.13 Hrănirea animalelor și păsărilor domestice 3 S11- S13


2.2.19 2.3.14 Aparatul digestiv
2.2.20 2.3.15 Rolul și sistematizarea aparatului digestiv: criterii anatomice și
2.2.21 criterii funcționale
2.2.22 Aparatul digestiv la mamifere- componente
Aparatul digestiv la păsări- componente
Glande anexe
Digestia
Sortimente de furaje (nutrețuri)
Rolul furajelor în organismul animal: definiție, valoare 2
nutritivă S14- S15
Compoziția chimică a furajelor: schema, rolul substanțelor
nutritive în organismul animal
Grupe de nutrețuri folosite în hrana animalelor și păsărilor
domestice: clasificare, apreciere
Caracteristici organoleptice ale furajelor
2
Prelucrarea și conservarea nutrețurilor
Tehnici de obținere a fânului: uscare naturală (pe sol, pe S16- S17
suporți)
Procedee fizice și biologice de preparare a nutrețurilor în
condiții gospodărești
Norme specifice de securitate și sănpătate în muncă la
lucrările de prelucrare și conservare a nutrețurilor
Hrănirea pe specii și categorii de animale
Furaje recomandate pe specii (taurine, bubaline, ovine, 2 S18- S19
caprine, cabaline, suine, păsări) în funcție de sezon: lista de
furaje, cantități recomandate
Necesarul de hrană pentru animale și păsări domestice pe
perioade determinate
Tehnica administrării hranei în condiții igienice pe specii și
categorii de animale (de vârstă, de greutate, de producție)
Program de hrănire pe specii: stabulație,pășune
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la
lucrările de hrănire a animalelor

7 2.1.7 2.2.23 2.3.16 Înmulțirea animalelor și păsărilor domestice 2 S20-S21


2.2.24 2.3.17 Aparatul genital la animale și păsări
2.2.25 2.3.18 Rolul aparatului genital în organismul animal: elaborare de
2.2.26 celule sexuale, copulație
2.2.27 Aparatul genital mascul- componente: testicule, epididim,
2.2.28 uretră, penis
2.2.29 Aparatul genital femel- componente:ovare, oviducte, uter, gât
2.2.30 uterin, vagin, vulvă
Tehnica folosirii animalelor la reproducție
Perioadele aparatului genital: pregenitală, genitală,
postgenitală
Criterii de introducere a animalor la reproducție: vârstă,
greutate, stare de întreținere
Ciclul sexual: proestru, estru, metestru, diestru,particularități
pe specii
Semnele de exterior ale animalelor în călduri
Monta
Sisteme de montă: liberă, dirijată
Particularitățile montei pe specii: gonit, vierit, bătaie, mârlit,
cocoșit
Supravegherea montei: împerecherea, însemnarea și notarea
animalelor
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la
lucrările de înmulțire a animalelor și păsărilor
2 S22- S23
Gestația
Durata gestației pe specii de mamifere: taurine, bubaline,
ovine, caprine, suine, iepuri, animale de blană, carnivore
Perioada de incubație la speciile de păsări: găină, curcă, gâscă,
rață, struț
Incubația naturală și artificială: avantaje, dezavantaje,
controlul biologic al incubației
Semnele gestației
Comportamentul animalelor gestante pentru prevenirea
avorturilor: agitație, scurgeri vaginale, atitudini forțate
Fătarea și asistența la fătare
Semnele fătării și ecozării 2
Stadiile fătării: deschiderea gâtului uterin, expulzarea fătului, S24- S25
eliminarea învelitorilor fetale
Materiale și instrumente necesare asistenței la fătare
Tehnica acordării îngrijirilor nou- născuților
Tehnica îngrijirii puilor după ecloziune
Tehnica îngrijirii mamelor după fătare
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă la
lucrările privind asistența la fătare
8 2.1.8 2.2.31 2.3.19 Producțiile animaliere 3 S26- S28
2.2.32 2.3.20
2.2.33 2.3.21 Producții furnizate de animale și păsări domestice:
2.2.34 2.3.22 Noțiuni de produs și producție animală
2.2.35 Importanța producției animale
2.2.36 Producții animale principale și secundare
Producția de lapte
Factorii care influențează producția de lapte
Mulsul manual
Caracteristicile organoleptice și fizice ale laptelui
Compoziția chimică a laptelui
Controlul producției de lapte: controlul cantitativ pe o zi, pe
perioadă de control, pe lactație normală, controlul calitativ-
metoda Gerber
Produse lactate
Producția de carne
Factorii care influențează producția de carne
Caracteristicile organoleptice ale cărnii
Compoziția chimică a cărnii la diferite specii de animale
Sacrificarea animalelor
Controlul producției de carne: determinarea greutății vii,
determinarea sportului total și mediu zilnic, controlul pe
carcasă
Produse din carne
Producția de lână, pielicele, piei și blănuri
Factorii care influențează producția de lână, pielicele, piei și
blănuri
Însușirile canlitative ale fibrelor de lână și pielicelelor
Însușirile calitative ale pieilor și blănurilor
Recoltarea producției de lână, piellicele, piei și blănuri
Producția de ouă
Factorii care influențează producția de ouă
Caracteristicile merceologice ale ouălelor
Compoziția chimică a ouălelor la diferite specii de păsări
domestice
Recoltarea ouălelor
Controlul și evidența producției de ouă:producție individuală și
totală
Norme specifice de securitate și sănătate în muncă
9 2.1.9 2.2.37 2.3.23 Măsuri privind protecția mediului în sectorul zootehnic 3 S29- S30
Aerul, factor care influențează sănătatea și producția animală:
aerul din adăposturi, radiațiile solare, vremea și clima,
aclimatizarea animalelor
Solul, factor ceinfluențează sănătatea și producția animală:
solulși circuitul materiei în natură, transmiterea bolilor prin
intermediul solului, măsuri pentru menținerea salubrității
solului
Apa, ca factor ce influențează sănătatea și producția animală:
sursele de apă din natură,normele de aprciere a apei
potabile,purificarea și dezinfecția apelor, sistemele și
instalațiile de aprovizionare cu apă, necesarul de apăși
adăparea animalelor
Apa, mijloc de răpândire a bolilor la animale
Evacuarea dejecțiilor și protecția mediului înconjurător
10 2.1.10 2.2.38 2.3.24 Valorificarea producțiilor animaliere 2
2.2.39 2.3.25 Formele de valorificare a produselor animaliere:piața
2.2.40 2.3.26 liberă,piața agenților economici, piața unităților integrate, piața
2.2.41 2.3.27 specializată
2.2.42 2.3.28 Transformarea, distribuirea, transportul și comercializarea
2.2.43 2.3.29 produselor animaliere S31- S32
2.2.44 2.3.30 Valorificarea directă a produselor animaliere: formele
2.2.45 2.3.31 individuale de vânzare directă, formele colective de vânzare 3
2.2.46 2.3.32 directă S 33-35
2.2.47 2.3.33 Valorificarea animalelor pentru carne
2.3.34 Valorificarea laptelui și a produselor lactate
2.3.35 Valorificarea lânii
2.3.36 Valorificarea producției de ouă
2.3.37
TOTAL ORE/ SĂPTĂMÂNI 35 35

Întocmit,

prof. TOPOLNICEANU MIHAI-LUCIAN

S-ar putea să vă placă și