Sunteți pe pagina 1din 2

Profesiograma psihologului clinician

 Denumirea profesiei: Psiholog clinician


 Descrierea activității profesionale: Psihologii clinicieni acordă servicii pentru
ajutorul indivizilor, grupurilor sociale și comunităților în rezolvarea problemelor.
Aceștia tratează indivizi cu probleme de natura patologică, o populație mai sever
perturbată și, în mod corespunzător, tind sa lucreze în spitale, secții de psihiatrice,
clinici, policlinici, cabinete individuale. Psihologii clinicieni selectează, administrează
și interpretează instrumente standardizate de evaluare psihologică, stabilește și
comunică diagnosticul, de asemenea, desfășurând activități de cercetare psihologică.
Psihologul clinician se situează pe o poziție comportamentalistă în abordarea
clientului, urmărește înțelegerea oamenilor în complexitatea lor naturală și în
dinamica transformărilor lor adaptative, utilizând metode științifice pentru a atinge
obiectivitatea și precizia activității sale profesionale. Activitățile profesionale în care
poate activa un psiholog clinician includ: predarea la colegii/universități, conducerea
proiectelor de cercetare, servicii de consultanță în organizații, servicii de
consiliere/psihoterapie, servicii de evaluare și diagnostic.
 Cerințe de calificare:
1. Studii de specialitate superioare;
2. Experiență în domeniul clinic;
3. Atestat de liberă practică în domeniul clinic;
4. Cursuri de perfecționare;
5. Cunoștințe medii de limbi străine.
 Abilități, competențe, priceperi, deprinderi:

 Capacitatea de a comuta, de a distribui atenția în mod corespunzător, de a efectua mai


multe acțiuni în același timp;

 Capacitatea de a memora o cantitate mare de informații;


 Abilități de comunicare;
 Capacitatea de a asculta activ și de a-și exprima în mod clar gândurile;
 Respectarea deontologiei și standardelor profesionale;
 Definirea problemelor și adoptarea deciziei de intervenție;
 Evaluarea psihologică;
 Stabilirea și comunicarea diagnosticului;
 Intervenția psihologică;
 Cercetarea psihologică.
 Cerințe de exercitare a activității profesionale:

Cerințe medicale:

 Rezistență la oboseală și solicitări afective și intelectuale;


 Acuitate auditivă normală;
 Vorbire normală;

Cerințe psihologice:

 Inteligență peste nivelul mediu (capacitate de analiză și sinteză, memorie dezvoltată,


judecată rapidă, capacitate de deducție logică);
 Creativitate;
 Empatie și receptivitate față se problemele clientului;
 Interes științific pentru problemele umane;
 Asumarea responsabilităților;
 Rezistența la sarcini repetitive;
 Capacitate de relaționare interumană;
 Adaptare la sarcini de lucru diverse;
 Echilibru emoțional;
 Memoria figurativă și verbal-logică bine dezvoltată și tipurile de gândire
corespunzătoare;
 Concentrare și atenție ridicată.

Activități fizice:

 Lucru în poziție șezândă lungi perioade de timp;


 Vorbire;
 Mobilitate de mișcare, gesticulare;
 Comutare și concentrare a privirii.
 Condițiile și orarul de lucru: Psihologul clinician lucrează în condiții optime, în
cabinetele din cadrul instituției în care activează, de exemplu spitale, organizații,
universități etc. Programul de lucru presupune un orar fix, cu excepții în funcție de
urgențele apărute.

S-ar putea să vă placă și