Sunteți pe pagina 1din 7

Testele TORRANCE de gândire creativă

A. Prezentarea testului
TTCT reprezintă cele mai importante instrumente pt măsurarea creativității dintre cele
elaborate în ultimile decenii.
Paul L. Torrance nu este doar un creator de teste, ci și un nume important în
studierea creativității. Aceste teste sunt metode de măsurare : cantitative și calitative,
bazate pe culegerea de răspunsuri de la persoanele evaluate.
Aceste teste evaluează creativitatea în 2 manière :
a) pe baza răspunsurilor verbale ale subiecților ;
b) pe baza reacțiilor sub formă de desen.
Pentru fiecare din cele 2 ipostaze au fost elaborate forme alternative, astfel în cât
testele torrance sunt distribuite în 4 forme :
- forme figurale A și B ;
- forme verbale Ași B.
În 2008 cele 4 forme împreună cu manualele lor sunt publicate în România. De către
firma Test Central care a dobândit dreptul exclusiv de desfacere acestui test pe
teritoriul României.
1. Descrierea testului
Potrivit teoriei despre creativitate dezvoltată de Paul Torrance, evaluarea creativității
tre să ia în considerare 5 factori ai acesteia :
- fluiditatea ;
- originalitatea ;
- elaborarea ;
- abstractizarea semantică ;
- rezistența la închidere prematură.
La acești 5 factori a mai adăugat 13 trăsături de personalitate numite trăsături
creative.
a) FLUIDITATEA

1
- indică faptul că o persoană creativă produce un număr mare de idei originale într-
o segvență de timp.
- în rezultatele de la test fluiditatea este exprimată de numărul total de răspunsuri
elevate.
b) ORIGINALITATEA
- frecvență redusă și caracterneobișnuit al răspunsurilor subiectului.
c) ELABORAREA
- este o funcție a abilității creative care se exprimăîn prezența detaliilorpe care
subiectul testat le atașează răspunsului minim la figura stimul.
d) ABSTRACTIZAREA SEMANTICĂ
- exprimă procesele de gândire și sinteză ale subiectului care susțin abilitatea de a
surprinde informații.
e) REZISTENȚA LA ÎNCHIDEREA PREMATURĂ
- acest factor măsoară capacitatea perceptivă la figura stimul, respectiv măsura în
care subiectul rezistă tentației de a închide figura stimul cu o linie dreaptă.
- Persoanele mai puțin creative tind să tragă concluzii prepite fără a lua în calcul
informațiile în solicitarea de a construi plecând de la aceasta o temă grafică
originală. Au tentația de a închide imediat conturul.
Cei 5 factori totalizează câte un punctaj brut , care în funcție de nivelul de școlarizare
sau vârstă este etalat la un etalon în centile.

Cele 13 trăsături ale creativității

- reprezită indicatori sau factori care sunt evaluați prin prezență sau absență.
1. expresivitatea emoțională- măsoară abilitatea subiectului de a transmite simțurile
și emoțiile pe cale verbală și nonverbală : titluri, desen, personajele desen.
2. Coerența povestirii- indică abilitatea subiectului de a comunica în mod clar o idee
sau de a spune i poveste, furnizând detalii suficiente.
3. mișcarea sau acțiuni- prin limbajul personajelor ideea de mișcare.
4. expresivitatea titlurilor- capacitatea de a exprima în titlurile desenelor ; pe care
desenul nu le-ar putea exprima în absența titlutilor

2
5. sinteza figurilor incomplete- capacitatea de a vedea relații între elemente diferite,
este observabilă când subiectul combină 2 figuri în cadrul unei teme.
6. sinteza liniilor, cercurilor- se referă la sinteză, însă aplicată seturilor de linii
paralele la activit. 3.
7. vizualizarea neobișnuită- exprimă capacitatea de a vedea lucrurile dintr-o
perspectivă nouă, precum și capacitatea de a vedea lucrurile vechi în moduri
diferite.
8. vizualitate internă- indică faptul caun subiect să sesizezedinamica lucrurilor.
9. extinderea sau ruperea granițelor- exprimă capacitatea de a rămâne deschis în
timp, de a permite salturilor mintale.
10. umorul- capacitatea de a percepe și reprezenta surpriza, ori incongruența
perceptivă și vizuală.
11. bogăția imaginilor ;
12. coloritul imaginilor,
13. imagini și idei fantastice- folosirea imaginilor fantastice.

B. Administratea testelor Torrance


Indeferent de e vorba de forma verbală sau figurală testele T se administrează
începând de la 5 la 20 de ani ( nu e o regulă). Testul se poate administra în grup dacă
subiecții sunt clasați. Pentru subiectii 4-10 ani se administrează individual, pentru cei care
nu știu să citească experimentatorul va nota titlul. Timpul pentru TTCT este de 40 de
min, poate ajunge la 60 de min cu tot cu întreruperi.
Administrarea în grup impune restricția de a nu fi testați simultan 30 de persoane, iar
în cazul copiilor grupurile tre să fie mai mici. Se recomandă să se evite cuvântul
test.Însuși formatul broșuriia fost proiectat astfel încât să faciliteze acomodarea
subiectului la test.
Administrarea testelor de creativitatese realizează urmărind instrumente specifice
conținute în manualul testului, acesrtea nu trebuie modificate în principiu. Toate testele T
se administrează cu timp impus, fiecare sarcină având timpul ei.

C. Scorarea formelor figurale A și B

3
Scorarea se realizează urmând instrucțiunile ghidului de scorare care este cuprins în
manualul testului. Este vorba de o scorare structurată corespunzător celor 5 factori ale
creativității și celor 13 trăsături ale creativ. Scorurile pentru cei 5 factori se raportează la
etalon realizat pe o extinsă populație a testului.

Scorarea formei figurale A


-scorare fluiditate – numărul de idei pe care le exprimă o persoană prin
răspunsurile interpretabilepornite de la un stimul dat. Se cotează pentru activ. II, III.
Numarul de stimuli utilizați. Dacă există titlu și semnul nu este utilizat nu se cotează.
Dacă 2 sau mai multe figuri sunt întrun desen se acordă punctajul pentru fiecare stimul.
Răspunsurile care nu sunt cotate: dacă un item nu este realizat, idea este
independentă de stimul. Pentru activ. III care utilizează fiecare pereche de linii. Dacă se
folosesc mai mulți stimuli se acordă un singur puinct pentru idee.
-scorarea originalității- furnizează pentru fiecare activitate tipuri de răspunsuri.
* activit. I- dacă ați făcut cerc, față umană, ou, lacrimă nu se cotează.
* activit. II- fig. 1. față umană, inimă, litere, pasăre.
-fig. 2- copac, litere, praștie ;
-fig. 3- față umană, litere.
-fig. 4- animal, melc, față umană.
-fig. 5- barcă, bol, cerc, față, figură, litere.
-fig. 6- față, figură umană, trepte, scări, fulger.
-fig. 7- cărucior, litere, șarpe, numere.
-fig. 8- om, litere, numere.
-fig. 9- bufniță, călugăriță, iepure, munți, rachetă, numere.
- fig. 10- furnicar, nas, rață.
* activit. III- cadou, pachet, carte, casă, cutie, față, fereastră, figure geometrice, om, pom,
copac, ramă tablou, scară etc.
Puncte bonus pentru originalitate. Folosirea mai multor stimuli. Activit II
combinarea a 2 sau 3 forme= 3pct ; pentru 3 figuri= 4pct ; 4 figuri= 5 pct. Activit. III-
pentru 2 figuri= 1 pct ; 6-10 figuri = 4pct.
-scorarea elaborării- utilizarea stimulului fără adaosuri este un răspuns unic.

4
-scorarea abstarctizării semantice- titlurile sunt evaluate pe o scală de la 0-3.
Dacă titlul este evident9 caine, rață, etc) nu se acordă puncte. Se acordă 1 pct pentru titlu
„un câine cu urechea mare”. Se acordă 2 pct dacă titlurile sunt abstracte „ cele mai
frumoase timpuri”.
-scorarea rezistenței la închidere- dacă figura este închisă cu o linie se acordă 0
pct sau dacă îs litere sau numere.

Scorarea listei cu trăsături creative


- este indicată din grila de scorare.
1. exprimate prin graiul animalelor, personajelor- trist, bucurosetc.
2. este considerată coerentădacă răspunsul comunică clar prin detalii suficiente.
3. includerea acesteia este dată de teoriile proiective, fie prin titluri, fie prin
activitățile, personajele reprezentate.
4. urmărim altă fațadă de a exprima sentimentele, emoțiiile.
5. combinarea a 2 sau mai multe segmente este foarte rară.
6. combinarea a 2 sau mai multe prechi de linii.
7. tendința de a prezenta obiectedin diferite tendințe neobisnuite.
8. capacitatea de a vizualiza conținuturi interne ale lucrurilor.
9. –
10. poate fi un titlu sau un dese, presupune combinări neobișnuite.
11. dacă este plină de viață, diversitate.
12. nu sev referă la culori, ci la voiciunea desenului , la apelul gustului, olfactiv, etc.
13. fantezia furnizează o mulțime de analogii.

Finalizarea cotării
- Scorurile întrunite de cei 5 factori(F, O, E, Ab) reprezită scorurile brute, la fel se
procedează și pentru cel de al 5 factor R.
- Pentru cele 13 trăsături creativetre să stabilim dacă întrunesc punctajul o, +, ++ ;
- scorurile standartizate și centilele naționale se obțin pe baza manualului TTCT.
- Tabelele sunt realizate în funcție de clasa școlară, vârstă și formă administrativă.

5
- ținta cotării și prelucrăriirezultatelor aplicăriiîl constituie determinarea indecelui
de creativitate.
- Pentru indicile de creativitate trebuie calculat scorul standartizat pentru cei 5
factori si a trăsăturilor caracteristice creativității.
- Grila de scorare conține spațiu pentru calcularea tuturor scorurilor.

Centralizarea rezultatelor
- scorul pentru F se determină pentru fiecare activitate ;
- în utilizarea etalonului sunt parcurși următorii pași :
• pasul 1 – se identifică tabelul corespunzătorîn manualul tehnic în funcție de anul
de școlarizare și formă. Se identifică centila națională și scorul standart pentru
fiecare factor.
• Pasul 2- pentru fiecare se elaborează scorurile brute și apoi se citesc .
• Pasul 3- calculați S.S.M. și calculați C.N. această medie în coloana SS/ IC și apoi
notați C.N. din coloana alăturată.
• Pasul 4- calculați IC și identificați C.N. în coloana IC/CN. Indicile de creativitate
se calculează SSM+ scorul obținut la trăsăt. Creative. IC se caută în tabel și se
identifică în C.N.. Dacă C.N. egal cu 60 – întotdeauna dintre 100 de oameni 40
vor fi mai buni decât 60.

Date tehnice privind eșantionul normativ


- formele figurale Ași B au fost publicate acum 40 de ani.
- După 9 ani de cercetări, 1992 s-au adus modificări sistemului de cotare și
protocol. Au fost realizate peste 2000 de proiecte de cercetări.
- Etalonul american pentru figura Ași B a fost realizat pe 70 093 de elevi,
provenind din 35 de state, 4 regiuni. Eșantionul normativ românesc constituit în
2007- 2008 a cuprins 1768 de elevi. Însă nu toți au fost implicați în toate formele.
- Manualul tehnic TTCT : pe genuri, ani școlarizare, forme administrative.
- Manualul prezintă într-un capitol caracteristicile psihometrice românești :
• indicatori de creativitate, ani de școlarizare și vârstă;

6
• fidelitatea și eroarea standart pe ani de școlarizare și vârstă :
• fidelitatea cea mai ridicată pentru TTCT A și B între 11-14 la factorul F=.97 ;
• cea mai mare fidelitate o întrunește factorul Rezistența la închidere pentru vârsta
15-18 ani ;
• studiul pe baza metodei acordului interevaluator pe studiile TTCT a obținut indici
între .87 și .96.