Sunteți pe pagina 1din 1

„FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU MAJUSCULE”

Legea nr.
nr.şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea 118/2019

CERERE DE ELIBERARE A ADEVERINȚEI


PRIVIND INTEGRITATEA COMPORTAMENTALĂ

Subsemnatul/subsemnata ______________________________________________, CNP:


__________________________, posesor ________________ seria ___ nr._____________, născut/ă la
data de ____________, locul nașterii ________________________________________, vă rog să-mi
eliberați o adeverință* conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor, spre a-mi servi la ________________________.
Declar pe propria răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare
în afară de cele înscrise pe prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal.

Data_________ Semnătura_________

*Documentul se ridică de la sediul I.P.J. Neamț, din Mun. Piatra Neamț, str. Eroilor nr.16.

S-ar putea să vă placă și