Sunteți pe pagina 1din 2

Iubirea,temeiul vieţii creştine

Citeşte,scrie lecţia şi reţine invăţăturile morale referitoare la


,,Iubirea,temeiul vieţii creştine,,

Ce poate fi mai minunat, mai desfătător decât iubirea ?


A iubi este o fericire, să urăşti este un chin.
Toata Legea şi prooroci, stau în iubirea către Dumnezeu şi către aproapele (Mt. 22,
40).
Cea mai mare poruncă pe care Dumnezeu ne-a dat-o este aceea să-L iubim pe El şi pe
aproapele nostru ca pe noi înşine.
„Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima ta, din tot sufletul tău, din tot
cugetul tău şi din toată puterea ta. Aceasta este cea dintâi poruncă, iar a doua e aceasta:
Să iubesti pe aproapele tău ca pe tine însuti.”(Marcu 12, 28-31)
În viaţa noastră nu există jertfă fără iubire şi nici invers.
Iubirea sau dragostea este virtutea fundamentală a creştinismului, virtute prin care
creştinul intră în comuniune cu Dumnezeu. La I Ioan 4, 16 întâlnim expresia ,,Dumnezeu
este iubire”, iubirea fiind un atribut al lui Dumnezeu, din iubire a creat lumea şi tot din
iubire Şi-a trimis Fiul ca să mântuiască această lume.
Toţi suntem fiii aceluiaşi Tată ceresc, creaţi după chipul lui Dumnezeu şi avem
aceeaşi chemare spre împărăţia cerurilor.
Iubirea catre aproapele este calea care duce la iubirea catre Dumnezeu, caci Hristos a
binevoit a se imbraca tainic in fiecare aproape al nostru, iar in Hristos este Dumnezeu ( 1
Ioan)
- Iubirea creştină ar trebui să fie mai presus în viaţa omului. Această iubire o dovedim
prin iubirea aproapelui.
- Iubirea adevărată se exprimă prin fapte, izvorăşte dintr-o inimă curată, aşa cum spune
Mântuitorul Hristos:
,,Nu tot cel ce-Mi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăţia Tatălui Meu care
este în cer” (...), deci iată că iubirea trebuie arătată prin fapte. Tot Mântuitorul spune la
Matei 5, 40: ,,Întrucât aţi făcut un bine unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai Mei, Mie Mi-
aţi făcut”
„Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său il ureşte, mincinos este!
Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său , pe care l-a văzut, pe dumnezeu, pe Care nu l-
a văzut, nu poate să-L iubească. Si această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe
Dumnezeu, să iubească şi pe fratele său.” (1 Ioan 4,20-21):
- Pentru că suntem oameni, suntem supuşi greselilor. De foarte multe ori şi voi a-ti
gresit unul faţă de celălalt. Dacă avem iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele
trebuie să invăţăm lectia iertării celui care ne-a greşit, dar şi să cerem iertare celor cărora
le-am greşit cu ceva.